Troba el teu gestor més proper amb el nostre cercador:

És obligatori introduir un criteri de recerca.

 

Què oferim?

Els gestors administratius donem solucions globals a tot tipus de situacions fiscals, financeres i comptables, tant per a empreses i autònoms com per a l’àmbit personal i familiar. Sempre estem presents per donar un seguiment adequat i un assessorament continuat.

Els nostres principals serveis són:

Assesoria Fiscal

 • Planificació fiscal empresarial.
 • Impost de societats.
 • Renda i patrimoni.
 • IVA.
 • Retencions.
 • Succesions, donacions, etc.
 • Taxes i impostos especials.
 • I molt més.

ASSESSORIA COMPTABLE

 • Llibres comptables d'empresa.
 • Comptes anuals.
 • Incentius, bonificacions i deduccions.
 • Inventaris.
 • Llibres de factures.
 • Balanç de situació.
 • Balanç de sumes i saldos.
 • I molt més.
 

Què ens diferencia?

Els gestors administratius col·legiats som professionals compromesos amb els nostres clients. Aportem solucions eficaces als problemes fiscals i comptables que aquests ens plantejen, amb agilitat i un tracte personalitzat.

El nostre diferencial és la confiança que deriva de pertànyer a un col·lectiu de prestigi:

Gestors Administratius Col·legiats de Catalunya