Cercador de gestors

Cerca per qualsevol dels camps.

És obligatori introduir un criteri de recerca.

L’Administració està en constant evolució, subjecta sempre a canvis i nous criteris convertint la gestió en un autèntic esport de risc. Ja prens totes les mesures necessàries per estar segur?

Evita problemes i sancions amb el suport dels professionals que millor coneixen l’Administració, els Gestors Administratius.

Coneix alguns dels riscos que pots evitar amb l'assessorament d'un Gestor Administratiu:

< >

Saps quines normatives fiscals t’afecten i els canvis que es produeixen dia a dia?
evita recàrrecs i sancions per una mala formulació o càlcul de les teves obligacions fiscals.

Ets autònom?
coneix quines són les teves obligacions fiscals i laborals.

Vols iniciar una activitat empresarial?
Assessorat per trobar l'opció més adequada. Saps a quins beneficis fiscals pots optar?

Vols ampliar la teva plantilla?
coneix les diferents opcions de contractació i bonificacions i agilitza els tràmits.

Has de rebre una herència?
assabentat del cost que et suposa.

Saps com gestionar la transmissió d’un vehicle sense problemes, retards o costos imprevistos?

Has pensat fer testament?
evita complicacions als teus hereus.

Necessites un treballador/a de la llar?
en els últims anys la normativa laboral que regula aquest sector ha experimentat importants canvis que has de tenir en compte.

Si ets el perjudicat en un accident de trànsit, saps què pots sol·licitar i com?
consulta les novetats d’aquest any per poder reclamar danys.

Ets estranger?
coneix els passos i tràmits necessaris per formalitzar adequadament la teva situació a Espanya.

Coneixes la fiscalitat dels treballadors impatriats?

Ets espanyol i resideixes fora?
saps que els teus drets i obligacions davant l’Administració poden variar?

Has de comprar o vendre un immoble?
saps quins impostos graben aquestes operacions?

 

Posa totes les teves gestions en bones mans i no corris cap risc.

Professionals de l’assesorament

En els diferents àmbits de l’administració, comptem amb la formació complementària a la llicenciatura en Dret, Econòmiques o Empresarials, especifica per exercir la nostra professió, garantint així als nostres clients un coneixement complet i personalitzat.

Fiscal, Financer i Comptable
Fiscal, Financer i Comptable

Impostos de societats, Renda i Patrimoni, IVA, retencions, impostos especials, comptabilitat, comptes anuals, planificació fiscal empresarial, incentius, deduccions i bonificacions...

Laboral i de Seguretat Social
Laboral i de Seguretat Social

Alta d’empreses, contractació, gestió de la nòmina dels treballadors, cotitzacions, altes i baixes, faltes i sancions, acomiadaments, accidents laborals i malalties, retencions IRPF, calendaris laborals, jubilació, viduïtat, orfandat...

Creació i Gestió de Pimes
Creació i Gestió de Pimes

Constitució d’empreses, autònoms, societats civils privades, societats mercantils, associacions i fundacions, cooperatives, Registres Mercantils, autoritzacions administratives, subvencions...

Vehicles i Transports
Vehicles i Transports

Matrícules, canvi de titular, baixes, importacions, exportacions, permisos de conduir, recursos, altes autoritzacions, visats, rehabilitacions, sancions...

Estrangeria
Estrangeria

Autoritzacions de residència, de treball, obtenció de nacionalitat espanyola, reagrupacions familiars, arrelaments...

Contractes, Herències i Hipoteques
Contractes, Herències i Hipoteques

Legislacions autonòmiques, escriptures, valoracions, titularitat, operacions registrals, liquidacions, successions i donacions, notari, testament, certificats, Registre de la Propietat...

Agricultura
Agricultura

Declaració Agrària (DUN), gestió d’ajuts, inscripció de maquinària agrícola...

Gestions amb les Administracions
Gestions amb les Administracions

Gestió amb les administracions públiques: Ministeris, Generalitat, Diputacions, Ajuntaments...

Tramitació d’Expedients Hipotecaris
Tramitació d’Expedients Hipotecaris

Compravenda, constitució i cancel·lació d’hipoteques, declaració d’obra nova, divisions de propietat horitzontal...

Indústria / ITV
Indústria / ITV

Revisions, homologacions, inspeccions de seguretat, legalitzacions, permisos, maquinària...

Altres
Altres

Assessorament en matèria de riscos laborals: prevenció, formació i valoració de la seguretat a la feina; protecció de dades; certificats energètics; cèdules d’habitabilitat, assegurances...

 
Troba ara el teu Gestor Administratiu