L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > esdeveniments
 
foto noticia

Eleccions a càrrecs de la Junta de Govern 2014

21-03-2014

Us informem que la Junta de Govern, realitzada en data 23 de gener de 2014, va acordar convocar la Junta General Ordinària per al dia 21 de març de 2014, així com la convocatòria d’eleccions a càrrecs de la Junta de Govern. Es va fixar com a inici del procés electoral la data de 3 de febrer de 2014 i la realització de votacions, si s’escau, el dia 18 de març de 2014, tal com estableix l’article 36 dels Estatuts Col•legials.

Els càrrecs de la Junta de Govern a proveir són els següents: president, tresorer, vicesecretari i vocals 1r, 3e, 5è i 7è, ja que finalitzen el seu mandat.

D’acord amb el que disposa l’article 44 dels Estatuts Col·legials, els col·legiats que vulguin presentar-se com a candidats per cobrir els càrrecs objecte de l’elecció, han de reunir els requisits següents:

a) No haver estat sancionat per faltes en l’exercici de la professió en la forma prevista en el seu darrer paràgraf de l’article 49.4 d’aquests Estatuts.

b) Tenir una antiguitat mínima de tres anys com a col·legiat exercent al Col•legi per a qualsevol dels càrrecs que cal cobrir, excepte per al de president/a, que li cal tenir una antiguitat de cinc anys com a col•legiat exercent.

c) Presentar una proposta de candidatura subscrita per l’aspirant i avalada per uns altres deu col•legiats o més. La presentació de candidats finalitza el dia 17 de febrer de 2014, 28 dies hàbils abans de la Junta General que proclamarà la candidatura elegida.

La Junta de Govern, en sessió que tindrà lloc dins dels tres dies següents d’haver-se tancat el termini de presentació de candidats, acordarà la proclamació d’aquells que reuneixin les condicions reglamentàries i que resultin elegibles, i publicarà els seus noms al tauler d’anuncis del Col·legi. En el supòsit que hi hagi una sola candidatura, aquesta serà elegida per aclamació per la Junta General. En el supòsit que n’hi hagi més d’una, la data de votacions serà el dia 18 de març de 2013, de 10 a 17 hores. Els candidats que obtinguin el major nombre de vots són proclamats com a elegits durant la Junta General.

Les candidatures proclamades podran iniciar la campanya electoral l’endemà de la publicació dels noms al tauler d’anuncis del Col•legi i fins a les zero hores del dia immediatament anterior a la votació. L’acord de la Junta de Govern d’exclusió de candidats posa fi a la via administrativa i pot ser objecte de recurs directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa per les persones afectades. No obstant això, pot ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que els ha dictat.

Així mateix, us informem que a partir del 3 de febrer de 2014 s’exposaran a la Secretaria del Col·legi i les respectives delegacions, la llista, per ordre alfabètic, dels col·legiats amb dret a ser electors i elegibles, amb indicació del seu Col·legi electoral, que és el que correspongui al seu domicili professional principal. Es podran fer reclamacions i demanar inclusions fins el 6 de març de 2014, les quals seran resoltes per la Junta de Govern. La llista definitiva s’exposarà a la Secretaria cinc dies abans de l’elecció, i quedaran a disposició dels col·legiats fins que l’elecció esmentada hagi finalitzat.

Trobareu adjunta tota la documentació relativa a les eleccions. També la teniu disponible a Secretaria del Col·legi i a cada una de les delegacions col·legials.

Descarregar documentació:

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Patrocinadors
 • Banc Sabadell
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
 
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR