L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > esdeveniments
 
foto noticia

Eleccions a càrrecs de la Junta de Govern 2012

03-02-2012

La Junta de Govern realitzada en data 11 de gener de 2012, va acordar convocar la Junta General Ordinària per al dia 23 de març de 2012, així com la convocatòria d’eleccions a càrrecs de la Junta de Govern. Es va fixar com a inici del procés electoral la data de 6 de febrer de 2012 i la realització de votacions, si s’escau, el dia 20 de març de 2012, tal com estableix l’article 36 dels Estatuts Col·legials.

Els càrrecs de la Junta de Govern a proveir són els següents: vicepresident, secretari, comptador i vocals 2n, 4rt,6è i 8è, ja que finalitza el seu mandat.

D’acord amb el que disposa l’article 44 dels Estatuts Col·legials, els col·legiats que vulguin presentar-se com a candidats per cobrir els càrrecs objecte de l’elecció, han de reunir els requisits següents:

a) No haver estat sancionat per faltes en l’exercici de la professió en la forma prevista en el seu darrer paràgraf de l’article 49.4 d’aquests Estatuts.

b) Tenir una antiguitat mínima de tres anys com a col·legiat exercent al Col·legi per a qualsevol dels càrrecs que cal cobrir, excepte per al de president/a, que li cal tenir una antiguitat de cinc anys com a col·legiat exercent.

c) Presentar una proposta de candidatura subscrita per l’aspirant i avalada per uns altres deu col·legiats o més. La presentació de candidats finalitza el dia 20 de febrer de 2012, 28 dies abans de la Junta General que proclamarà la candidatura elegida.

La Junta de Govern, en sessió que tindrà lloc dins dels tres dies següents d’haver-se tancat el termini de presentació de candidats, acordarà la proclamació d’aquells que reuneixin les condicions reglamentàries i que resultin elegibles, i publicarà els seus noms al tauler d’anuncis del Col·legi. En el supòsit que hi hagi una sola candidatura, aquesta serà elegida per aclamació per la Junta General. En el supòsit que n’hi hagi més d’una, la data de votacions serà el dia 20 de març de 2012, de 10 a 17 hores. Els candidats que obtinguin el major nombre de vots són proclamats com a elegits durant la Junta General.

Les candidatures proclamades podran iniciar la campanya electoral l’endemà de la publicació dels noms al tauler d’anuncis del Col·legi i fins a les zero hores del dia immediatament anterior a la votació. L’acord de la Junta de Govern d’exclusió de candidats posa fi a la via administrativa i pot ser objecte de recurs directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa per les persones afectades. No obstant això, pot ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que els ha dictat.

Així mateix, us informem que a partir del 6 de febrer de 2012 s’exposaran a la Secretaria del Col·legi i les respectives delegacions, la llista, per ordre alfabètic, dels col·legiats amb dret a ser electors i elegibles, amb indicació del seu Col·legi electoral, que és el que correspongui al seu domicili professional principal. Es podran fer reclamacions i demanar inclusions fins a deu dies abans de l’elecció, les quals seran resoltes per la Junta de Govern. La llista definitiva s’exposarà a la Secretaria cinc dies abans de l’elecció, i quedaran a disposició dels col·legiats fins que l’elecció esmentada hagi finalitzat.

Recordeu que per accedir a tota la documentació relativa a les eleccions que trobareu a continuació, heu d’haver iniciat sessió a la vostra àrea privada.

Descarregar documentació:

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR