L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2011

foto noticia

Impost de matriculació sobre vehicles automòbils

28-12-2011

L'AEAT publica l'Estadística de l'impost sobre matriculació de vehicles automòbils, basada en les declaracions que els contribuents estan obligats a presentar de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT) amb la primera matriculació definitiva a Esp [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pressupostos i mesures fiscals de les Comunitats Autónomes

28-12-2011

Ja podeu conèixer quines seran les mesures fiscals de les comunitats autònomes l'any 2012. Us proporcionem un document amb els enllaços als Butlletins Oficials autonòmics i forals, amb les publicacions relacionades amb les normes i projectes sobre pressupostos i mesures fiscals per al proper an [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Retencions IRPF 2012

28-12-2011

Ja està disponible el programa d'ajuda per al càlcul de les retencions del treball personal per a l'exercici 2012 (versió 1.00) al web de l'Agència Tributària. A més, com a novetat per al 2012, està disponible un nou servei en línia per al càlcul de retencions que no requerirà descàrrega [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Servei de la llar familiar

28-12-2011

El Ministeri de Treball i Seguretat Social, ha publicat una interessant informació sobre la nova regulació del servei de la llar familiar. En aquest document, que trobareu adjunt i també a la vostra àrea privada, s'expliquen els principals canvis que es produiran a partir del dia 1 de gener de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Baixes definitives per exportació

28-12-2011

Ja podeu consultar la instrucció de la DGT que simplifica el procediment de les baixes definitives per exportació, ja que s’elimina la presentació del DUA, que serà substituït per una declaració de l’interessat. Adjunt a aquest noticia trobareu un model de declaració en format bilingüe.

foto noticia

El Reglament de l'impost sobre successions i donacions de Catalunya

28-12-2011

El Decret 414/2011, de 13 de desembre, publicat al DOGC del 15 del mateix mes, s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions. Sent un impost estatal cedit a les comunitats autònomes, aquestes, d'acord amb la Llei 22/2009 de 18 de desembre, compten amb un ampli marge de capacitat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ja tens la teva Visa gA?

27-12-2011

El Banc Sabadell, patrocinador del Col·legi de Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, ofereix al nostre col·lectiu la possibilitat de gaudir d'una nova targeta Visa exclusiva totalment gratuïta i amb condicions molt avantatjoses. Amb l'inici de l'any el Banc Sabadell iniciarà una campa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous justificants professionals electrònics

27-12-2011

Els comuniquem, que a partir del proper 1 gener de 2012 serà vàlid únicament el JUSTIFICANT PROFESSIONAL emès per la SEU ELECTRÒNICA DE L'AUTOMÒBIL (SEA), a través de cadascuna de les Plataformes col·legials. Per tant, a partir d'aquesta data només seran vàlids els justificants profession [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Autoritzacions d'estada per estudis sanitaris

23-12-2011

La Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball comunica que en relació a les autoritzacions de treball per a persones estrangeres, s’ha publicat a la pàgina web d’Estrangeria la nota informativa “Aspectes propis de les autoritzacions d’estada per estudis subjectes al rè [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aclariments circular de transports

23-12-2011

Als documents adjunt trobareu uns aclariments sobre la circular de transports del passat dia 12 de desembre sobre els reglaments CE 1071/2009, que va ser publicada al nostre web el 14 de desembre passat.És important tenir present el problema que planteja el fet d’anul·lar les còpies dels vehi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari de Nadal de la Delegació de Girona

23-12-2011

Us informem que el 23 i 30 de desembre de 2011, i del 2 al 5 de gener de 2012, l’horari de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya serà de 8:00h. a 15:00h.

foto noticia

Aspectes problemàtics de les NEO

21-12-2011

El BOE del dia 16 de novembre de 2010 va publicar el RD 1363/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regulen supòsits de notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l'àmbit de l'Agència Tributària. Aquest nou sistema, el sistema de Notificacions electròni [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe d'escolarització de menors a càrrec

21-12-2011

La Subdirecció General d'Autoritzacions Inicials de Treball ha publicat al web d'Estrangeria un nou informe. L’Informe d’escolarització, es un document imprescindible en les modificacions de la residència per circumstàncies excepcionals (arrelament). Per tal d'agilitar la tramitació d'aque [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Simulador IRPF 2011

20-12-2011

L'Agència Tributària ha confeccionat un simulador que facilita la realització dels càlculs i permet simular el resultat de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques referida a l'exercici fiscal 2011, a presentar el 2012. Aquest servei d'ajuda calcula el resultat de la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadística de l'Impost sobre societats

20-12-2011

El web de l’Agència Tributària ha publicat l'estadística de Comptes anuals en l'impost sobre societats. Aquesta estadística ofereix una imatge detallada del sector societari en conjunt a través d'informació relativa a l'estructura patrimonial i els resultats de les entitats declarants clas [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaracions informatives

20-12-2011

El web de l’Agència Tributaria ha publicat un banner específic amb tota la informació relacionada amb les “Declaracions informatives 2011”, on pots accedir a tota la documentació: Models, novetats, terminis i forma de presentació, programes d'ajuda...Es pot accedir a aquesta informació [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La prevenció i la lluita contra el frau fiscal

20-12-2011

El web de l'AEAT ha publicat una nota de premsa sobre la prevenció i la lluita contra el frau fiscal el 2011. Només aquest any s'han pogut recaptar 10.400 milions defraudats, un 3,6% més que el 2010 i una xifra equivalent aproximadament a l'1% del PIB nacional.Podeu descarregar-vos la nota de pr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Fiscalitat de No Residents

20-12-2011

Ja podeu accedir al document sobre Tributació de No Residents que recull una selecció de continguts sobre l'Impost sobre la Renda de No Residents per a l'exercici 2011, presents a la web de l'AEAT, dins l'apartat "FISCALITAT DE NO RESIDENTS ".Podeu accedir a la informació completa continguda al [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Calendaris laborals 2012

19-12-2011

Amb l’objectiu que pugueu continuar comprant els calendaris laborals sense que això representi una despesa important, el Col•legi manté el mateix preu que l’any passat (que ja va ser més barat que l'any 2009). Els preus són els següents:- si compreu entre 1 i 25, el preu serà d’1,20 E [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Transferència telemàtica

19-12-2011

Us informem que des del dilluns 19 de desembre de 2011, es pot augmentar el nombre d’expedients de transferència telemàtica tramitats a cada província fins un total de 100 expedients, el que comporta l'entrada de les gestories al projecte.Com ja es va avançar en les formacions de novembre i d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resultats de les proves per a l'obtenció del títol de Gestor Administratiu

19-12-2011

El 12 de desembre passat es van publicar els resultats provisionals de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. El proper 22 de desembre de 2011 a les 17 hores, tindrà lloc a la seu social del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, Plaça [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aspectes problemàtics de les NEO's

14-12-2011

El dilluns 12 de desembre de 2011 va tenir lloc al Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) una sessió informativa sobre els aspectes problemàtics de les notificacions electròniques obligatòries.Venanci Blanch i Bonet, Vicepresident del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catal [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous reglaments de transports de la CE

14-12-2011

El Departament de Ports i Transports de la Generalitat, ha informat de la sortida de dos reglaments de la CE, que van entrar en vigor el 4 de desembre de 2011, i que fan referència a les autoritzacions de transport.Trobareu tota la informació relativa a aquestes novetats normatives al document ad [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova regulació de la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar

14-12-2011

Posem a la vostra disposició un interessant document elaborat per l'Assessora Laboral de la Delegació de A Corunya del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, Sandra Ferraz Garcia, que posa de relleu els aspectes fonamentals de les tres normes que han afectat la regulació de la r [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Bescanvi de permisos de conduir amb Macedònia

14-12-2011

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació ha corregit errors de l'Aplicació provisional de l'Acord entre el Govern espanyol i el Govern macedoni sobre reconeixement recíproc i bescanvi dels permisos de conducció nacionals, fet a Skopje el 6 d'octubre de 2011. Les rectificacions s'han reali [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IVA - Aplicació temporal del tipus superreduït del 4%

14-12-2011

L'Agència Tributària i la Direcció General de Tributs han realitzat una selecció de les recents consultes sobre l'aplicació del tipus superreduït del 4% en l’IVA per a les transmissions d'immobles destinats objectivament a habitatge. Pots consultar el text complet descarregant-te el documen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Autoritzacions de treball per a persones estrangeres

14-12-2011

La Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball ha comunicat, en relació a les autoritzacions de treball per a persones estrangeres, la introducció d’un petit canvi als formularis que s'obtenen del web per sol·licitar la modificació de la situació de residència per circums [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Models 347 i 340

14-12-2011

El BOE del 12 desembre 2011 publica l'Ordre EHA/3378/2011, per la qual es modifica:- L'Ordre EHA/3012/2008, per la qual s'aprova el model 347 de declaració anual d'operacions amb terceres persones, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, forma i termini de presentació.- L'Ordre EHA/37 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC - SUPRIMIT EL SERVEI DE CAIXA

12-12-2011

L’Agència Tributària de Catalunya, ha comunicat que es de el dia 1 de desembre de 2011, resta suprimit el servei de caixa prestat fins ara a les Delegacions Territorials de l’Agència Tributària de Catalunya i a les Oficines Liquidadores de Districte Hipotecari.Per complir les obligacions tr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Funeral del senyor Jesús Fernández de la Pradilla Sáinz de Aja, President del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España

09-12-2011

El proper dia 14 de desembre de 2011 a les 20 hores tindrà lloc el funeral del se Jesús Fernández de la Pradilla, President del Consejo de Colegios de Gestores Administrativos de España. La cerimònia es durà a terme al "Convent de las Jerónimas del Corpus Christi 'Las Carboneras' ”, situat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Formulari simplificat d'Importació

07-12-2011

La modificació del procediment de despatx de mercaderies que es transporten per via postal, i l'increment de les compres que efectuen particulars a través d'internet i que s'introdueixen a través de Correus, obliga a facilitar a aquests operadors la possibilitat de complir les formalitats duaner [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tràmits per sol·licitar la protecció per cessament d'activitat per als autònoms

07-12-2011

L'Organització de Professionals i Autònoms (OPA) ha realitzat un fulletó informatiu amb les preguntes més freqüents en relació als tràmits per sol·licitar la protecció per cessament d'activitat per als autònoms, d'acord amb la darrera normativa aprovada. Pots accedir a la informació desc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadístiques de matriculacions i comerç exterior

07-12-2011

El 29 de novembre de 2011, la web de l'Agència Tributària va incorporar al seu apartat Novetats, un avanç mensual sobre l'impost de matriculació de vehicles corresponent al mes d'octubre de 2011.Així mateix, també ha publicat l'Informe sobre Comerç Exterior corresponent al mes de setembre de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats en obligacions formals: Notificacions models 340 i 347. Forma de pagament de devolucions tributàries

07-12-2011

El 27 novembre de 2011 va entrar en vigor el Reial Decret 1615/2011, de 14 de novembre, pel qual s'introdueixen modificacions en matèria d'obligacions formals en el Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel que fa a la declaració anual d'operacions amb terceres persones (model 347), i a la dec [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació per als mutualistes

06-12-2011

A partir d'ara tots aquells mutualistes Gestors Administratius que facin ús de l'automòbil tindran descomptes del 2% en carburants i un 5% de descompte en tots els productes de botiga i serveis de la xarxa d'estacions Repsol, Campsa i Petronor, gràcies a la targeta "Solred".Per obtenir més info [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Text refós de la Llei de contractes del sector públic

30-11-2011

La disposició final trenta-dosena de la Llei 2 / 2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, autoritza el Govern per elaborar, en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, un text refós en el qual s'integrin, degudament regularitzats, aclarits i harmonitzats, la Llei 30/2 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El Col·legi participa en el desenvolupament de l’Aplicació Mercurio

30-11-2011

Des del dia 24 de novembre, el Govern ofereix la possibilitat de presentar electrònicament, a través dels Col·legis Oficials de Gestors Administratius, les sol·licituds de renovació d'autoritzacions de Residència de Llarga Durada, per residència legal i continuada de 5 anys, a través de l'a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació dels procediments de gestió i inspecció tributaria

29-11-2011

El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos ha elaborat un quadre explicatiu de les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1615/2011. Aquesta norma estableix modificacions en matèria d'obligacions formals en el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificacions en el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres

28-11-2011

El passat 25 de novembre de 2011, va entrar en vigor l'ordre FOM/3203/2011, que introduïa modificacions en el capítol destinat a l'arrendament de vehicles amb conductor, del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (ja modificada amb anterioritat per l'Ordre FOM/36/2008).Aques [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou servei del COGAC: “Fidelitza els teus clients”

25-11-2011

El Col·legi vol impulsar una innovadora plataforma de comunicació per ajudar els seus col·legiats a créixer i fidelitzar els seus clients durant l’any 2012. En col·laboració amb Planificación Jurídica, us oferim un nou servei, que té com a objectiu fidelitzar la vostra cartera de client [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Postals de Nadal Solidàries

24-11-2011

Tots els qui ja havíeu fet la comanda de postals, ja podeu recollir-les a la Seu Col·legial.Però si encara no les heu demanat, no us preocupeu. Encara sou a temps de sol·licitar les postals solidàries del Col•legi. Aquest any s'han elaborat a partir dels dibuixos guanyadors de l'any 2010. El [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Expedició de certificats tributaris en l'impost sobre societats

23-11-2011

La pàgina web de l'Agència Tributària ha publicat a l'apartat "Novetats", una referència sobre el procediment a seguir per a l'expedició de documents acreditatius de fets relatius a la situació tributària d'un obligat tributari.Podeu consultar tota la informació referent a aquest procedimen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Notificació electrònica obligatòria

23-11-2011

El web de l'AEAT ha publicat una nova entrega en relació amb les NEO.Des que visualitzi en seu electrònica o rebi per correu la notificació d'inclusió en el sistema de notificació electrònica obligatòria, totes les seves notificacions li seran remeses exclusivament, sense més tràmit, a la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pagament telefònic de deutes a través de l'AEAT

23-11-2011

El Departament de Recaptació de l'AEAT ha comunicat que, en principi, el proper 1 de desembre, començarà a prestar el servei de PAGAMENT TELEFÒNIC DE DEUTES al Centre d'Atenció Telefònica (CAT) de l'AEAT.L'objectiu és que els deutors (mai representants o tercers), posant-se en contacte tele [...]

Llegir noticia completa

 

Mercat de treball i pensions a les fonts tributàries

22-11-2011

El web de l'AEAT ha publicat l’estadística "Mercat de treball i pensions a les fonts tributàries". Aquesta investigació, de caràcter censal, ofereix dades sobre els assalariats, els aturats i els pensionistes, així com les retencions i ingressos sobre els rendiments del treball a través de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en Programes de Formació

16-11-2011

El passat 27 d’octubre de 2011 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 1493/2011 que regula la inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.Dins d’aquests programes de formació es consideren incloses les ac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

16-11-2011

L’Agència Tributària ha comunicat l’actualització d’alguns dels continguts disponibles al seu lloc web, així com la publicació de nous informes i estadístiques d'interès.Podeu conèixer totes les novetats del web de l'AEAT del mes de novembre de 2011 al document adjunt o visitar la se [...]

Llegir noticia completa

 

Informe econòmic BBVA Research

15-11-2011

Segons els informes 'Situación España' i 'Situación Global' de BBVA Research, publicats recentment, l'economia espanyola podria caure en una nova recessió el 2012, ja que s'espera que augmentin els factors que derivin a l'economia espanyola i europea cap a escenaris de risc amb menor creixement [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou número d' El Gestor

15-11-2011

Ja tenim aquí la Revista El Gestor d’aquest trimestre. L’entrevista a Àngel Ros, Alcalde de Lleida, és un dels plat forts d’aquesta nova entrega. La tramitació on-line de la compra d’un vehicle de segona mà o el rebuig a les notificacions electròniques obligatòries són alguns dels t [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horaris disponibles per demanar cita prèvia al SOC

14-11-2011

Us comuniquem que ja teniu disponibles els horaris per demanar cita prèvia al SOC. El dia assignat per als nostres col·legiats és divendres 25 de novembre de 2011. La data límit per demanar cita és dijous 17 de novembre.Podeu accedir a la graella amb la disponibilitat horaria descarregant el d [...]

Llegir noticia completa

 

Característiques formals dels contractes en procediments d'autorització de treball

11-11-2011

La Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball ha publicat una nota informativa referent al contracte de treball que cal aportar en els procediments d’autoritzacions de treball. Aquesta nota exposa determinats requisits formals que han de constar en els contractes de treball que e [...]

Llegir noticia completa

 

Modificació del Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres

09-11-2011

El Reial Decret 1387/2011, modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, afegint un nou article pel qual la Direcció General de Transport Terrestre podrà autoritzar que les expedicions corresponents a una concessió atenguin trànsit d'una altra, recollint i deixant vi [...]

Llegir noticia completa

 

Informació sobre les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per exercir de conductor/a professional de vehicles

09-11-2011

Una nova resolució del 28 d’octubre, estableix les condicions de la convocatòria de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional per a l’exercici de l’activitat de conductor/a professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per [...]

Llegir noticia completa

 

Mutualidad de Gestores: Una inversió de futur

09-11-2011

L'1 de gener de 2013 entrarà en vigor la Reforma del Sistema Públic de les Pensions. Aquesta reforma que incorporarà grans canvis amb respecte el sistema actual, és inevitable a causa de la situació econòmica, el nivell d'atur, el ràpid procés d'envelliment i a una estructura demogràfica p [...]

Llegir noticia completa

 

Càlcul dels pagaments fraccionats de l' impost sobre societats segons el Reial Decret Llei 9/2011

09-11-2011

La web de l’Agencia Tributària ha publicat en l'apartat “Novetats en l'aplicació dels tributs” una col•lecció de preguntes freqüents respecte de l'aplicació del RDL 9/2011 que modifica, amb efectes exclusius per als períodes impositius iniciats dins dels anys 2011, 2012 i 2013, la for [...]

Llegir noticia completa

 

Bonificacions de la Seguretat Social del personal que es dedica a R+D

09-11-2011

El pròxim 30 de novembre és la data límit per poder aplicar la bonificació del 40% de la Seguretat Social del personal que es dedica exclusivament a activitats de Recerca, Desenvolupament o Innovació tecnològica l’any 2012. Els requisits per poder aplicar-la són: • La bonificació establ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Els Gestors Administratius sortim a la televisió

08-11-2011

El dia 7 de novembre el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya va començar una nova campanya publicitària a la televisió. L’anunci s’emetrà a 8TV durant una pausa del programa de Josep Cuní. Si encara no heu vist l'anunci us recordem que teniu temps fins al 2 de desembre, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Defunció del senyor Jesús Fernández de la Pradilla Sáinz de Aja, president del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España

04-11-2011

Lamentem molt comunicar la mort del senyor Jesús Fernández de la Pradilla Sáinz de Aja, president del nostre Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España.La capella ardent s'instal·larà al Tanatori "La Paz", carretera de Colmenar Viejo Km 20, a partir de les 17 hores del [...]

Llegir noticia completa

 

Recull de normes laborals i de la Seguretat Social d'Octubre de 2011

02-11-2011

Ja podeu accedir al recull de normes Laborals i de la Seguretat Social publicades al BOE el passat mes d’Octubre elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, Catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. Recordeu que per veure el document heu d’est [...]

Llegir noticia completa

 

Informació sobre les autoritzacions de treball per a nacionals de l’Estat de Romania i els seus familiars

02-11-2011

L’Acord de Consell de Ministres que estableix la reactivació del període transitori en relació a la lliure circulació dels treballadors i treballadores nacionals de l’Estat de Romania, publicat per l’Ordre PRE/2072/2011, de 22 de juliol, afecta als nacionals de Romania que entrin en terri [...]

Llegir noticia completa

 

Novetats a l’estat de tramitació del Projecte d’Ordre de models 340 i 347

02-11-2011

Fonts del Ministeri d'Economia i Hisenda assenyalen que l'Ordre sobre els nous models 340 i 347, adaptats a les modificacions del RGAT -també en fase de projecte actualment- s'aprovarà en el Consell de Ministres del pròxim 11 o 18 de Novembre.Les principals modificacions en el projecte d'Ordre s [...]

Llegir noticia completa

 

Instrucció sobre retorn voluntari

02-11-2011

Durant els últims anys el govern espanyol ha posat en marxa nombrosos programes afavorint el retorn d'estrangers residents legalment a Espanya al seu país d'origen.La Instrucció DGI/SGRJ/7/2011 del 17 d'octubre de 2011, permet la concreció per a una millor aplicació del Reglament de la Llei Or [...]

Llegir noticia completa

 

Instrucció sobre l'Informe d'arrelament

31-10-2011

La Llei Orgànica 4/2000 estableix que l'Administració podrà concedir una autorització de residència temporal per situació d'arrelament. La Instrucció DGI/SGRJ/03/2011, del 28 de juny de 2011, concreta que disposa aquesta llei respecte a l'informe d'arrelament. Els tres punts més destacats s [...]

Llegir noticia completa

 

Avís sobre els fulls informatius de l'Ofina d'Estrangers

31-10-2011

Us informem que tot i que l’Oficina d’Estrangers facilita els fulls informatius per tal de saber els requisits a complir i la documentació a l’hora de presentar sol·licituds a través del seu web, la OUE de Barcelona encara manté els full informatius 54, 56, 57, 58, 59, 83, 103, 104, 130, [...]

Llegir noticia completa

 

Ara tens tota l'actualitat normativa a la teva àrea privada

31-10-2011

A partir d'ara podreu consultar totes les actualitzacions normatives, de convenis col·lectius i subvencions a la vostra àrea privada. Cada document (exceptuant les subvencions que tenen una categoria pròpia), està inclòs a l'apartat "normatives" de l'àrea a la qual pertanyi. Recordeu que a pa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El Col·legi estrena nou web

26-10-2011

El dia 25 d'octubre es va llençar oficialment el nou disseny del nostre web. Des del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya estem orgullosos d'aquest canvi que a banda de l’estètica, incorpora moltes millores tècniques que es veuran reflectides en una navegació més àgil i [...]

Llegir noticia completa

 

Cita prèvia per a la renovació de diverses autoritzacions

26-10-2011

La Delegació del Govern a Catalunya ha informat que a partir del proper dia 2 de novembre, les sol·licituds de renovació de residència, residència o treball, residència de llarga durada i residència de llarga durada-UE, podran presentar-se amb cita prèvia reservada a través del web del Min [...]

Llegir noticia completa

 

Canvi de la data de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per exercir de conductor/a professional de vehicles

26-10-2011

Una nova resolució, publicada el 24 d’Octubre de 2011 al DOGC, modifica la data de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera. L’esmentada resolució, fixa com a nova data de real [...]

Llegir noticia completa

 

Nou informe professional de l'àrea Laboral

25-10-2011

Ja podeu accedir al nou informe professional "Contractació temporal" elaborat pel Dr Ignacio García Ninet, Catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. Recordeu que per accedir a l'àrea privada heu de tenir actius el vostre nou usuari i contra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Problemes per accedir al nou web?

25-10-2011

Avui el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya estrena el seu nou web. Segurament tots els col·legiats ja us heu registrat i teniu un nou usuari i contrasenya per poder entrar a l'àrea privada. Si encara no ho heu fet, podeu fer-ho fàcilment a través de l'enllaç que hi ha al [...]

Llegir noticia completa

 

Nou informe professional sobre la reforma de les obligacions tributaries

24-10-2011

Ja podeu accedir al nou informe elaborat pel Dr. Luís M. Alonso, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i membre de la Comissió Econòmica-Financera-Tributària del Col·legi, sobre la inminent reforma d'abundants obligacions tributaries formals. Recordeu que per accedir a l'àrea priv [...]

Llegir noticia completa

 

Estat del reconeixement mutu d'OEA / CT-PAT entre la Unió Europea i Estats Units

21-10-2011

El web de l'AEAT ha publicat informació d'interès en l'àmbit duaner per a Operadors Econòmics Duaners (OEA), en concret sobre l'estat del reconeixement mutu d'OEA / CT-PAT entre la Unió Europea i Estats Units.D'acord amb el comunicat conjunt del Consell Econòmic Transatlàntic (TEC) UE - US, [...]

Llegir noticia completa

 

Publicació de la data de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu

16-09-2011

Resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fan públics la composició del tribunal, el lloc, la data i l'hora de les proves per l'obtenció del títol de gestor administratiu.

Més informació

 

Canvi Climàtic i Mecanismes de Desenvolupament Net

15-09-2011

La Fundació Empresa i Clima (FEC) ha organitzat una jornada formativa sobre els Mecanismes de Desenvolupament Net (MDL), el proper 27 d’octubre. El curs, que serà impartit pel consultor internacional Florian Eickhold, mostra una eina per identificar i realitzar projectes que redueixen les emiss [...]

Llegir noticia completa

 

Jornada informativa

13-09-2011

Coincidint amb la setmana de la mobilitat sostenible, la Fundació Empresa i Clima, l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) i l'Institut Català d'Energia (ICAEN), organitzen la jornada "Mobilitat sostenible, els acords voluntaris al sector del transport ". Les inscripcions a la jornada, que [...]

Llegir noticia completa

 

Egarsat SP convoca una nova edició del Premi a l'Actuació en Prevenció de Riscos Laborals

31-08-2011

Un any més, Egarsat SP vol manifestar el seu compromís en matèria de prevenció de riscos laborals (PRL) a l'empresa. Per això, volen reconèixer l'esforç realitzat per part d'aquelles empreses que creuen en la importància de desenvolupar dia a dia una cultura preventiva en el si de l'organit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Alfonso Lluzar, nou president del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya

28-04-2011

El 23 de març passat van ser nomenats el Sr. Alfonso Lluzar i el Sr. Venanci Blanch, com a nous President i Vicepresident respectivament, del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya.El Sr. Lluzar substitueix en la presidència el Sr. Venanci Blanch, qui passa a ser vicepresid [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR