L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 

2011

foto noticia

Impost de matriculació sobre vehicles automòbils

28-12-2011

L'AEAT publica l'Estadística de l'impost sobre matriculació de vehicles automòbils, basada en les declaracions que els contribuents estan obligats a presentar de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT) amb la primera matriculació definitiva a Esp [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pressupostos i mesures fiscals de les Comunitats Autónomes

28-12-2011

Ja podeu conèixer quines seran les mesures fiscals de les comunitats autònomes l'any 2012. Us proporcionem un document amb els enllaços als Butlletins Oficials autonòmics i forals, amb les publicacions relacionades amb les normes i projectes sobre pressupostos i mesures fiscals per al proper an [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Retencions IRPF 2012

28-12-2011

Ja està disponible el programa d'ajuda per al càlcul de les retencions del treball personal per a l'exercici 2012 (versió 1.00) al web de l'Agència Tributària. A més, com a novetat per al 2012, està disponible un nou servei en línia per al càlcul de retencions que no requerirà descàrrega [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Servei de la llar familiar

28-12-2011

El Ministeri de Treball i Seguretat Social, ha publicat una interessant informació sobre la nova regulació del servei de la llar familiar. En aquest document, que trobareu adjunt i també a la vostra àrea privada, s'expliquen els principals canvis que es produiran a partir del dia 1 de gener de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Baixes definitives per exportació

28-12-2011

Ja podeu consultar la instrucció de la DGT que simplifica el procediment de les baixes definitives per exportació, ja que s’elimina la presentació del DUA, que serà substituït per una declaració de l’interessat. Adjunt a aquest noticia trobareu un model de declaració en format bilingüe.

foto noticia

El Reglament de l'impost sobre successions i donacions de Catalunya

28-12-2011

El Decret 414/2011, de 13 de desembre, publicat al DOGC del 15 del mateix mes, s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions. Sent un impost estatal cedit a les comunitats autònomes, aquestes, d'acord amb la Llei 22/2009 de 18 de desembre, compten amb un ampli marge de capacitat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ja tens la teva Visa gA?

27-12-2011

El Banc Sabadell, patrocinador del Col·legi de Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, ofereix al nostre col·lectiu la possibilitat de gaudir d'una nova targeta Visa exclusiva totalment gratuïta i amb condicions molt avantatjoses. Amb l'inici de l'any el Banc Sabadell iniciarà una campa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous justificants professionals electrònics

27-12-2011

Els comuniquem, que a partir del proper 1 gener de 2012 serà vàlid únicament el JUSTIFICANT PROFESSIONAL emès per la SEU ELECTRÒNICA DE L'AUTOMÒBIL (SEA), a través de cadascuna de les Plataformes col·legials. Per tant, a partir d'aquesta data només seran vàlids els justificants profession [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Autoritzacions d'estada per estudis sanitaris

23-12-2011

La Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball comunica que en relació a les autoritzacions de treball per a persones estrangeres, s’ha publicat a la pàgina web d’Estrangeria la nota informativa “Aspectes propis de les autoritzacions d’estada per estudis subjectes al rè [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aclariments circular de transports

23-12-2011

Als documents adjunt trobareu uns aclariments sobre la circular de transports del passat dia 12 de desembre sobre els reglaments CE 1071/2009, que va ser publicada al nostre web el 14 de desembre passat.És important tenir present el problema que planteja el fet d’anul·lar les còpies dels vehi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari de Nadal de la Delegació de Girona

23-12-2011

Us informem que el 23 i 30 de desembre de 2011, i del 2 al 5 de gener de 2012, l’horari de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya serà de 8:00h. a 15:00h.

foto noticia

Aspectes problemàtics de les NEO

21-12-2011

El BOE del dia 16 de novembre de 2010 va publicar el RD 1363/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regulen supòsits de notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l'àmbit de l'Agència Tributària. Aquest nou sistema, el sistema de Notificacions electròni [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe d'escolarització de menors a càrrec

21-12-2011

La Subdirecció General d'Autoritzacions Inicials de Treball ha publicat al web d'Estrangeria un nou informe. L’Informe d’escolarització, es un document imprescindible en les modificacions de la residència per circumstàncies excepcionals (arrelament). Per tal d'agilitar la tramitació d'aque [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Simulador IRPF 2011

20-12-2011

L'Agència Tributària ha confeccionat un simulador que facilita la realització dels càlculs i permet simular el resultat de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques referida a l'exercici fiscal 2011, a presentar el 2012. Aquest servei d'ajuda calcula el resultat de la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadística de l'Impost sobre societats

20-12-2011

El web de l’Agència Tributària ha publicat l'estadística de Comptes anuals en l'impost sobre societats. Aquesta estadística ofereix una imatge detallada del sector societari en conjunt a través d'informació relativa a l'estructura patrimonial i els resultats de les entitats declarants clas [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaracions informatives

20-12-2011

El web de l’Agència Tributaria ha publicat un banner específic amb tota la informació relacionada amb les “Declaracions informatives 2011”, on pots accedir a tota la documentació: Models, novetats, terminis i forma de presentació, programes d'ajuda...Es pot accedir a aquesta informació [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La prevenció i la lluita contra el frau fiscal

20-12-2011

El web de l'AEAT ha publicat una nota de premsa sobre la prevenció i la lluita contra el frau fiscal el 2011. Només aquest any s'han pogut recaptar 10.400 milions defraudats, un 3,6% més que el 2010 i una xifra equivalent aproximadament a l'1% del PIB nacional.Podeu descarregar-vos la nota de pr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Fiscalitat de No Residents

20-12-2011

Ja podeu accedir al document sobre Tributació de No Residents que recull una selecció de continguts sobre l'Impost sobre la Renda de No Residents per a l'exercici 2011, presents a la web de l'AEAT, dins l'apartat "FISCALITAT DE NO RESIDENTS ".Podeu accedir a la informació completa continguda al [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Calendaris laborals 2012

19-12-2011

Amb l’objectiu que pugueu continuar comprant els calendaris laborals sense que això representi una despesa important, el Col•legi manté el mateix preu que l’any passat (que ja va ser més barat que l'any 2009). Els preus són els següents:- si compreu entre 1 i 25, el preu serà d’1,20 E [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Transferència telemàtica

19-12-2011

Us informem que des del dilluns 19 de desembre de 2011, es pot augmentar el nombre d’expedients de transferència telemàtica tramitats a cada província fins un total de 100 expedients, el que comporta l'entrada de les gestories al projecte.Com ja es va avançar en les formacions de novembre i d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resultats de les proves per a l'obtenció del títol de Gestor Administratiu

19-12-2011

El 12 de desembre passat es van publicar els resultats provisionals de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. El proper 22 de desembre de 2011 a les 17 hores, tindrà lloc a la seu social del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, Plaça [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aspectes problemàtics de les NEO's

14-12-2011

El dilluns 12 de desembre de 2011 va tenir lloc al Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) una sessió informativa sobre els aspectes problemàtics de les notificacions electròniques obligatòries.Venanci Blanch i Bonet, Vicepresident del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catal [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous reglaments de transports de la CE

14-12-2011

El Departament de Ports i Transports de la Generalitat, ha informat de la sortida de dos reglaments de la CE, que van entrar en vigor el 4 de desembre de 2011, i que fan referència a les autoritzacions de transport.Trobareu tota la informació relativa a aquestes novetats normatives al document ad [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova regulació de la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar

14-12-2011

Posem a la vostra disposició un interessant document elaborat per l'Assessora Laboral de la Delegació de A Corunya del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, Sandra Ferraz Garcia, que posa de relleu els aspectes fonamentals de les tres normes que han afectat la regulació de la r [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Bescanvi de permisos de conduir amb Macedònia

14-12-2011

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació ha corregit errors de l'Aplicació provisional de l'Acord entre el Govern espanyol i el Govern macedoni sobre reconeixement recíproc i bescanvi dels permisos de conducció nacionals, fet a Skopje el 6 d'octubre de 2011. Les rectificacions s'han reali [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IVA - Aplicació temporal del tipus superreduït del 4%

14-12-2011

L'Agència Tributària i la Direcció General de Tributs han realitzat una selecció de les recents consultes sobre l'aplicació del tipus superreduït del 4% en l’IVA per a les transmissions d'immobles destinats objectivament a habitatge. Pots consultar el text complet descarregant-te el documen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Autoritzacions de treball per a persones estrangeres

14-12-2011

La Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball ha comunicat, en relació a les autoritzacions de treball per a persones estrangeres, la introducció d’un petit canvi als formularis que s'obtenen del web per sol·licitar la modificació de la situació de residència per circums [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Models 347 i 340

14-12-2011

El BOE del 12 desembre 2011 publica l'Ordre EHA/3378/2011, per la qual es modifica:- L'Ordre EHA/3012/2008, per la qual s'aprova el model 347 de declaració anual d'operacions amb terceres persones, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, forma i termini de presentació.- L'Ordre EHA/37 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC - SUPRIMIT EL SERVEI DE CAIXA

12-12-2011

L’Agència Tributària de Catalunya, ha comunicat que es de el dia 1 de desembre de 2011, resta suprimit el servei de caixa prestat fins ara a les Delegacions Territorials de l’Agència Tributària de Catalunya i a les Oficines Liquidadores de Districte Hipotecari.Per complir les obligacions tr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Funeral del senyor Jesús Fernández de la Pradilla Sáinz de Aja, President del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España

09-12-2011

El proper dia 14 de desembre de 2011 a les 20 hores tindrà lloc el funeral del se Jesús Fernández de la Pradilla, President del Consejo de Colegios de Gestores Administrativos de España. La cerimònia es durà a terme al "Convent de las Jerónimas del Corpus Christi 'Las Carboneras' ”, situat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Formulari simplificat d'Importació

07-12-2011

La modificació del procediment de despatx de mercaderies que es transporten per via postal, i l'increment de les compres que efectuen particulars a través d'internet i que s'introdueixen a través de Correus, obliga a facilitar a aquests operadors la possibilitat de complir les formalitats duaner [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tràmits per sol·licitar la protecció per cessament d'activitat per als autònoms

07-12-2011

L'Organització de Professionals i Autònoms (OPA) ha realitzat un fulletó informatiu amb les preguntes més freqüents en relació als tràmits per sol·licitar la protecció per cessament d'activitat per als autònoms, d'acord amb la darrera normativa aprovada. Pots accedir a la informació desc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadístiques de matriculacions i comerç exterior

07-12-2011

El 29 de novembre de 2011, la web de l'Agència Tributària va incorporar al seu apartat Novetats, un avanç mensual sobre l'impost de matriculació de vehicles corresponent al mes d'octubre de 2011.Així mateix, també ha publicat l'Informe sobre Comerç Exterior corresponent al mes de setembre de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats en obligacions formals: Notificacions models 340 i 347. Forma de pagament de devolucions tributàries

07-12-2011

El 27 novembre de 2011 va entrar en vigor el Reial Decret 1615/2011, de 14 de novembre, pel qual s'introdueixen modificacions en matèria d'obligacions formals en el Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel que fa a la declaració anual d'operacions amb terceres persones (model 347), i a la dec [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació per als mutualistes

06-12-2011

A partir d'ara tots aquells mutualistes Gestors Administratius que facin ús de l'automòbil tindran descomptes del 2% en carburants i un 5% de descompte en tots els productes de botiga i serveis de la xarxa d'estacions Repsol, Campsa i Petronor, gràcies a la targeta "Solred".Per obtenir més info [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR