L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2012

foto noticia

Servei de Llengua Catalana: la millor qualitat lingüística en català al vostre despatx

29-02-2012

El Col·legi us ofereix un excel·lent Servei de Llengua Catalana gratuït, que us facilita: - Assessorament per a l’elaboració de textos d’ús administratiu en català. - Revisió i correcció dels vostres textos - Resolució de consultes sobre fraseologia i terminologia. - I molts altres ser [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Quadre complet de models de declaració i autoliquidació

29-02-2012

El Col·legi posa a la vostra disposició el quadre complet de models de declaració i autoliquidació elaborat per el Departament de gestió de l’Agència Tributaria.Aquest complet document, al qual podeu accedir descarregant l'arxiu adjunt, correspon a la darrera actualització, realitzada al f [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aclariment sobre familiars extracomunitaris

29-02-2012

Podeu accedir a la nota informativa amb l'aclariment sobre familiars extracomunitaris que mantenen la seva residència en règim comunitari després de la mort, la sortida d'Espanya, la nul·litat del matrimoni, el divorci o la cancel·lació de la inscripció de parella de fet del ciutadà de la U [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Legalització i traducció de documents estrangers

29-02-2012

En relació a les autoritzacions de treball per a persones estrangeres us comuniquem que s'ha publicat als destacats de la pàgina web d’Estrangeria la “Nota informativa 4/2012. Legalització i traducció de documents estrangers”. Aquesta nota, que teniu adjunta a la notícia, informa sobre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al servei "Fidelitza els teus clients"

27-02-2012

Us comuniquem que a la plataforma “Fidelitza als teus clients” aquesta setmana ja hi ha disponibles les següents circulars, cartes i avisos, perquè vostè pugui informar els seus clients: • Declaració anual d'operacions amb terceres persones (model 347). Novetats en l'exercici 2011• Base [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Contestació vinculant de la Direcció General de Tributs sobre les taxes de trànsit a efectes de l'IVA

27-02-2012

El Consejo General de Gestores Administrativos, va fer una consulta a la Direcció General de Tributs referent a les taxes de trànsit a efectes de l'IVA.Les associacions de gestors administratius satisfan davant la Direcció General de Trànsit determinades taxes en nom i per compte dels seus clie [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

VI Fòrum d'Ocupació Laboral: Hi tornem!

24-02-2012

La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, mitjançat la Borsa de Treball i Pràctiques, organitza el VI Fòrum d’Ocupació Laboral, que tindrà lloc a l’edifici Principal de la Facultat el proper 1 de març.L’objectiu principal d’aquesta trobada és proporcionar a l’estudiant le [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou llibre de l'editorial del Col·legi

23-02-2012

El nou llibre editat per el Col·legi “Régim jurídic del treball dels estrangers a Espanya (Estudi desprès del Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril)“ ja és a impremta. Ja són tres els llibres de l’àmbit de la professió editats pel COGAC, i que volen servir tant com a eina dels despa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Obtenció del certificats d'usuari i l'atorgament d'apoderaments

22-02-2012

Transcorregut un any des de la implantació del sistema de notificació electrònica obligatòria, s’ha detectat que la concentració de les compareixences per acreditar la identitat, dins del procés d'obtenció del certificat electrònic d'usuari de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

L'Agència Tributària adverteix d'un intent de frau tipus Phising a través d'Internet

22-02-2012

L'Agència Tributària adverteix d'un intent de frau tipus Phising a través d'Internet. L'engany fa referència a un suposat reemborsament d'un impost i suplanta la imatge de l'Agència Tributària.L'Agència Tributària ha detectat un enviament de comunicacions per correu electrònic en el qual s [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Manual no residents

22-02-2012

S'han incorporat a la pàgina de l'AEAT dues novetats respecte de no residents, que resulten d'interès.En primer lloc, una nova versió del MANUAL DE NO RESIDENTS actualitzat, que trobaran adjunt a la noticia. En segon lloc, dos exemples d'emplenament de dividends en el model 210, als quals poden [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

T'esperem a les xarxes socials!

22-02-2012

Des del Col·legi hem apostat fermament per les noves tecnologies i sobre tot per les xarxes socials, com a nova eina de treball i comunicació.Mentre que la pàgina web es consolida poc a poc com un element bàsic de la tasca diària als despatxos professionals, el Col·legi vol continuar creant e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicació de l'administració concursal a l'Agència Tributària

22-02-2012

L'article 21.4 de la Llei concursal imposa a l'administració concursal l'obligació de comunicar a l'Agència Estatal d'AdministracióTributària la declaració de concurs pels mitjans que aquesta habiliti a la seva seu electrònica. Aquesta obligació s'ha de complir en tots elsconcursos que es d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació de fulls informatius

22-02-2012

La Direcció General d'Immigració ha informat de la modificació de dos fulls informatius:• Full núm. 15 de sol·licitud renovació de l'autorització de residència per reagrupació familiar. • Full núm. 31 sol·licitud d'autorització de residència temporal i treball en el marc d'una pres [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadística de l'impost sobre matriculació de vehicles automòbils (2011)

22-02-2012

L'Agència Tributària ha publicat l'Estadística de l'impost sobre matriculació de vehicles automòbils, en les seves dues versions “Avanç mensual” i “Estadística anual” basada en les declaracions que els contribuents estan obligats a presentar l'impost especial sobre determinats mitjan [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova funcionalitat de consulta i modificació de retencions i ingressos a compte

22-02-2012

S'ha incorporat a la seu electrònica de l'Agència Tributària una nova funcionalitat que permet al contribuent la consulta i modificació de les seves dades censals d'ingressos a compte i retencions, sense necessitat de presentar un model 036 complet. S'exigeix el certificat electrònic del matei [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Els gestors al programa "Crèdit"

17-02-2012

Dilluns 20 de febrer la Xarxa de Televisions Locals emet, a través de 12 de les televisions locals més importants del territori (Badalona, Granollers, Girona, Reus, Tarragona, entre d'altres) el programa sobre economia “Crèdit”, al qual ha participat la gestora Aurora Rodés, qui va explicar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reestructuració de les administracions de la Delegació de Barcelona

16-02-2012

Atesa la importància que té per al nostre col·lectiu, us facilitem l'accés a la resolució de 10 de febrer de 2012, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es reestructuren les administracions de la Delegació de Barcelona, dependent de la delegació E [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aspectes de la reforma de la Llei Concursal

15-02-2012

Fonts del Departament de Gestió Tributària de l'AEAT, informen d'alguns dels efectes de la reforma operada en la Llei 22/2003, concursal, per la Llei 38/2011, de 10 d'octubre (BOE 11/10/11) que, al seu torn, repercuteixen en l'art. 84.1.2 i en la disposició addicional sisena de la Llei 37/1992, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aplicació del tipus reduït a societats de mera tinença de béns

15-02-2012

El Col·legi posa a la seva disposició una interessant Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de la Comunitat Valenciana del 22 de novembre de 2011, en què considera que el règim d'empreses de reduïda dimensions (tipus de gravamen), és aplicable a les societats mercantils sen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La nova reforma laboral

15-02-2012

El Dr. José Ignacio García Ninet, Catedràtic de Dret del treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona, ha elaborat un complet quadre analític i comparatiu (amb 252 diapositives) amb totes les modificacions que estableix l'última reforma laboral.El Reial Decret Llei 3/2012 de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Obtenció del Certificat d'Aptitud Professional (CAP) - Recordatori de dates i llocs d'impartició

14-02-2012

El RD 1031/2007, de 20 de Juliol, regula la qualificació inicial i la formació continuada dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. En superar els exàmens s’obté el Certificat d’Aptitud Professional (CAP).Aquest Reial Decret és de plena vigència, ja q [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aclariments del Certificat d'Aptitud Professional

14-02-2012

El Consejo de Gestores Administrativos de España ha creat un document amb totes les consultes plantejades a la Direcció General de Transports (així com la seva resposta), sobre el Certificat d'Aptitud Professional (CAP).Les consultes es refereixen als següents punts:- Que s'entén per "servei p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pòlissa de gestió 2012: Informació per a col·legiats exercents

14-02-2012

Atesa l’actual situació econòmica, aquesta corporació considera adient actualitzar les dades necessàries per establir la quota de pòlissa de gestió, i així adaptar-la a l’activitat real de cadascun dels col·legiats i els seus despatxos. És per això que, amb la finalitat d’iniciar el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renovació carnet empleats: Ampliació termini de presentació

14-02-2012

Per a tots aquells empleats que consteu inscrits en el Registre d’empleats autoritzats del Col·legi, us recordem la necessitat de renovar anualment la inscripció atès el que disposa l’article 33 dels nostres Estatuts i sol·licitar, si cal, l’emissió del carnet d’empleat corresponent a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Servei del COGAC: "Fidelitza els teus clients"

09-02-2012

Us comuniquem que a la plataforma “Fidelitza als teus clients” aquesta setmana ja hi ha disponibles les següents circulars, cartes i avisos, perquè vostè pugui informar els seus clients: • La deducció per innovació tecnològica • S'actualitzen les indemnitzacions per a la valoració de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats Reforma Llei Concursal:Formulari de comunicació en seu electrònica de l'AEAT

09-02-2012

La nova redacció de l'article 21.4 de la Llei Concursal obliga als administradors concursals a comunicar a l'AEAT la declaració de concurs pels mitjans que s'habilitin a la seu electrònica de l'AEAT. Doncs bé, des del 2 de gener, està habilitat a la seu de l’Agència el procediment que perme [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Criteri de caixa en l'IVA

09-02-2012

Atès l'interès suscitat en les últimes setmanes en relació amb la possibilitat anunciada d'aplicar el criteri de caixa en l'IVA (ingressar l'IVA quan es cobri efectivament, i no quan es meriti), podeu consultar un document-resum sobre el tema elaborat a partir de la Directiva 2010/45/UE, public [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Guia de Tràmits II de l'Oficina d'Estrangeria

08-02-2012

L’Oficina d’Estrangeria ha modificat la Guia de Tràmits II de l'Oficina d'Estrangeria (OE) per introduir una referència, en l'apartat 1), al Tauló d'Edictes de Resolucions d'Estrangeria (TEREX).Així mateix, en l'apartat 4) s’ha completat la informació sobre la presentació de sol•licit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

08-02-2012

El web del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social va publicar al febrer de 2012, diverses informacions d'interès general, amb els següents titulars:1.- Gener registra 177.470 aturats més.2.- La mitjana d'afiliats a la Seguretat Social va totalitzar 16.946.237.Podeu llegir aquestes notícies de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Expedició de visats de les autoritzacions de transport públic de mercaderies per carretera....

01-02-2012

Fins avui, dia 1 de febrer de 2012, no s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'anunci sobre expedició de visats de les autoritzacions de transport públic de mercaderies per carretera i d'operadors de transport de mercaderies per carretera. Cal destacar que els requi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Retencions 2012

01-02-2012

Ja podeu consultar una nota informativa elaborada amb informació de l'Agència Tributària en relació amb les Retencions 2012, sobre els tipus de retenció aplicables a rendiments del capital i de rendiments de no residents sense establiment permanent.Així mateix, teniu disponible el quadre actu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació sobre ponències de valors

01-02-2012

En relació amb les modificacions introduïdes pel RDL 20/2011, de 30 de desembre, en relació amb l'Impost sobre béns immobles i, concretament, pel que fa a l'aplicació dels recàrrecs que s'experimentaran al llarg de 2012 i 2013, resulta fonamental tenir accés a les ponències de valors de l'I [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pràctiques de tres col·lectius

01-02-2012

El Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la UB, ha elaborat un interessant informe sobre la normativa relacionada amb els contractes de pràctiques de tres col·lectius diferents.En l'informe s'analitzen les següents normes:- Reial Decret 1493/2011, de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

01-02-2012

El web del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social va publicar al gener de 2012, diverses informacions d'interès general, amb els següents titulars:- La mitjana d'afiliats estrangers a la Seguretat Social al desembre es va situar en 1.738.922- La Seguretat Social va tramitar 324.405 processos de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats a l'estructura bàsica de la pàgina web d'Estrangeria

01-02-2012

La Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball, ha comunicat una reestructuració de la pàgina web d’Estrangeria. Els principals canvis que s’han introduït, són la creació de les seccions “Notes Informatives” i “Criteris d’aplicació”.Aquestes millores pretenen fer [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Autoritzacions de despatx duaner a Internet

01-02-2012

L'Agència Tributària va habilitar el 30 gener 2012 dues noves opcions a la seu electrònica de l'AEAT que permeten el registre de les autoritzacions de despatx duaner, tant globals com per operació. També es permet realitzar la baixa d'una autorització ja activa. Finalment, s'ha inclòs una op [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR