L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2012

foto noticia

Novetats al servei del COGAC: "Fidelitza els teus clients"

30-05-2012

Us comuniquem que a la plataforma “Fidelitza els teus clients” aquesta setmana ja hi ha disponibles les següents circulars, cartes i avisos, perquè vostè pugui informar els seus clients: • Carta per recuperar un client perdut• L'habitatge habitual, un solar, un pis llogat, els locals... [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

30-05-2012

L'Agència Tributària ha publicat dins de l'apartat NOVETATS, les següents referències d'interès: • 29-05-12 Guia EDIFACT del DUA de Trànsit, versió 11/3Es troba publicada una nova revisió (V11.3), de la guia tècnica de missatge EDI del DUA de trànsit • 29-05-12 Informe de Recaptació [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaració de compres per internet i enviaments a particulars

30-05-2012

L'Agència tributària ha publicat a la seva pàgina web una nota d'interès sobre la "Declaració de compres per internet i enviaments a particulars". Els particulars que realitzin compres per internet o rebin enviaments de particulars que superen les franquícies existents, poden realitzar la dec [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves instruccions relatives a les autoritzacions de treball per a nacionals de l'Estat de Romania i els seus familiars

30-05-2012

La Subdirecció General d'Autoritzacions Inicials de Treball ha publicat la “Nota informativa 8/2012. Noves instruccions relatives a les autoritzacions de treball per a nacionals de l'Estat de Romania i els seus familiars”, als destacats de la pàgina web d’Estrangeria. Aquesta nota que troba [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RDL 19/2012: Mesures sobre Llei de trànsit

30-05-2012

La disposició final segona del RDL 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del Comerç i de determinats Serveis (BOE 26.05.12), modifica la DT 2a de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicle [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació discapacitat i IRPF (Consejo General)

29-05-2012

En la Campanya de la Renda 2011, els col·legis de Gestors Administratius d'Espanya ofereixen assessorament professional als contribuents amb discapacitat. Prop de 6.000 despatxos professionals han rebut informació específica per tractar la discapacitat. El Col·legi Oficial de Gestors Administra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

NOU! Flash Mercantil i concursal

29-05-2012

Ja està disponible el primer flash mercantil, que correspon als mesos d’abril i maig. Aquests “flash” es troben dins el nou servei d’informació que ofereix el Col·legi per als col·legiats en exercici sense cost, anomenat “Servei info en línia mercantil i administratiu”, i facilita [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tractament de les situacions de discapacitat a l'IRPF 2011

25-05-2012

El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha acordat amb la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) publicitar la campanya de Renda 2011 entre els seus treballadors i associats oferint els serveis de confecció de renda dels gestors administratius. Per tal que [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari col·legial especial 28 de maig de 2012

24-05-2012

Dilluns 28 de maig, amb motiu de la Pasqua Granada, dia festiu a la ciutat de Barcelona, tant la seu col•legial com Serveis Centralitzats de Barcelona romandran tancats. Les delegacions de Lleida i Girona i Serveis Centralitzats de Sabadell estaran oberts en el seu horari habitual.

foto noticia

Algunes consideracions d'interès sobre les notificacions edictals. L'obligació de la notificació edictal en matèria de trànsit.

23-05-2012

Belén Noguera de la Muela, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, ha elaborat un informe sobre les notificacions edictals al TESTRA, que a partir del 25 de maig és també d’obligada aplicació a les Administracions locals amb potestat sancionadora en matèria d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació de la relació de documentació que cal aportar referent a la tramitació de sol·licituds d'autoritzacions de treball per compte propi

23-05-2012

En relació a les autoritzacions de treball per a persones estrangeres, us comuniquem que La Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball ha publicat al web d’Estrangeria la “Nota informativa 7/2012. Modificació de la relació de documentació que cal aportar referent a la trami [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificacions introduïdes pel RDL 18/2012, d'11 de maig, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer

23-05-2012

L'Agència Tributària informa de l'exempció parcial, que s'introdueix en l'impost sobre societats, impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre la renda de no residents, per a les rendes derivades de la transmissió de béns immobles urbans, que s'adquireixin a partir de l'entra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Deducció per obres de millora

23-05-2012

L'Agència Tributària ha establert dos criteris provisionals per a la deducció per obres de millora:- Necessitat que concorrin la realització de l'obra i el pagament dins el període de vigència de la deducció per poder aplicar aquesta.- Possibilitat que una mateixa obra generi dret a aplicar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota sobre els supòsits de dació en pagament d'habitatges

23-05-2012

Els serveis d'informació de l'Agència Tributària han comunicat el criteri que ha de ser aplicat en les operacions de dació en pagament d'habitatges.La nota sobre supòsits de dació en pagament inclou l'Informe de la DGT del 10 de maig de 2012 per qual es modifiquen criteris anteriorment vigent [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Full de ruta provisional de l'amnistia fiscal

21-05-2012

L'aparició al web de l'Agència Tributària la tarda del divendres 18 de maig del projecte d'Ordre ministerial que ha d'aprovar el model de declaració tributària especial i establir mesures complementàries per dur a terme la regularització tributària, aconsella recapitular les dades que es di [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova versió de les Guies de tràmits I i II

21-05-2012

Des del Departament d'Informació de l'Oficina d'Estrangeria es comunica el següent:L'article 27 del Reial decret llei 8/2011, va modificar l'apartat b de l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu com [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació professional per al transport interior i internacional de mercaderies i viatgers

18-05-2012

La Comissió de Transports ha elaborat un document amb un resum de les dades més importants de les proves de capacitació professional per al transport interior i internacional de mercaderies i viatgers, que tindran lloc el proper 2 de juny de 2012. Està inclosa la relació dels llocs on es reali [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

16-05-2012

L'Agència Tributària va publicar el passat 14 de maig de 2012 algunes referències d'interès al seu portal. Podeu accedir a la informació completa fent clic al text destacat.• Estadístiques de seu electrònica: declaracions presentades per Internet a 2012.05.10: Actualització d'Estadístiqu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves funcionalitats a la "Fitxa del gestor"

15-05-2012

Aquest any, el Col·legi està portant a terme una campanya de comunicació que abasta televisió, ràdio, premsa i Internet. A més, com ja sabeu, s’ha fet una millora del web corporatiu, ja que s'han implementat les “fitxes del gestor”, la qual cosa permetrà als potencials clients conèixe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Servei d'ajuda per calcular la cartera de valors

15-05-2012

El web de l'Agència Tributària ha publicat al Portal de Renda 2011 un servei d'ajuda per calcular la cartera de valors del contribuent per confeccionar la declaració. L'accés és el següent:

Enllaç extern

foto noticia

Participa al BizBarcelona!

15-05-2012

Els propers dies 13 i 14 de juny, el recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona tornarà a convertir-se en la capital de l'emprenedoria i en la cita ineludible per trobar noves idees i fer créixer el teu negoci, gràcies al

foto noticia

Dictamen sobre taxes de trànsit i IVA

10-05-2012

La realització i prestació de determinats serveis i actuacions per part dels serveis de la Direcció Central de Trànsit, Ministeri de l'Interior, dóna lloc a l'exigència d'una sèrie de taxes que es regulen a la Llei 16/1979, de 2 d'octubre. És el cas, per exemple, de l'expedició de permisos [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reducción módulos agricultura

09-05-2012

Ponemos a su disposición un documento con la relación de municipios incluidos en las comarcas que aparecen en la Orden HAP/848/2012, de 26 de abril, por la que se reducen para el periodo impositivo 2011 los indices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplic [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

L'Agència Tributària adverteix d'intents de frau a través d'Internet

09-05-2012

Els diversos intents d'engany fan referència a supòsits reemborsaments d'impostos, mitjançant enviaments de comunicacions massives per correu electrònic en què es suplanta la identitat i imatge de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, o bé la identitat dels seus directius. Sovint, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

09-05-2012

El web de l'Agència Tributària ha publicat aquesta setmana, nova informació sobre la presentació de declaracions, tant de la Renda 2011, com de Patrimoni 2011.Podeu accedir a aquests continguts a través del següent enllaç:

Enllaç extern

foto noticia

Nou servei: Recull de premsa de temàtica laboral

09-05-2012

A partir d'ara el Col·legi oferirà un nou servei de documentació. A més del recull amb les principals normatives, el Dr. Ignacio Garcia Ninet elaborarà un document amb una selecció d'interessant retalls de premsa d'àmbit laboral, classificats per temàtiques: ocupació, reformes, pensions, j [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reducció mòduls agricultura

09-05-2012

Posem a la seva disposició un document amb la relació de municipis inclosos en les comarques que apareixen a l'Ordre HAP/848/2012, de 26 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2011 els índexs de rendiment net i l'índex corrector per pinso adquirit a tercers aplicables en el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avantprojecte de Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern

09-05-2012

El nivell de transparència i la facilitat d’accés a la informació pública es consideren, avui en dia, indicadors de qualitat dels sistemes democràtics. En el propers mesos serà aprovada la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, que s’afegirà a les més de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El Tribunal Suprem considera ajustat a la llei el Reial Decret 1363/2010, en matèria de notificacions electròniques obligatòries

09-05-2012

El Dr Luis M. Alonso, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, ha elaborat una nota informativa en què analitza la polèmica sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre les Notificacions electròniques Obligatòries (NEO). El TS ha resolt el recurs de legalitat contra el text reglamentari qu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificat de capacitació professional

08-05-2012

Possem a la vostra disposició les següents resolucions del BOE: - TES/770/2012, de 20 d'abril, de convocatòria de diverses proves per obtenir els certificats de capacitació professional per a l'exercici de l'activitat de transportista per carretera.- TES/771/2012, de 20 d’abril, per la qual e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació full informatiu núm. 306

08-05-2012

El Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha modificat el document: "Vies d'informació a la ciutadania ia les empreses sobre Autoritzacions inicials de Treball i els Seves a modificacions". Adjunt trobareu el full modificat.

foto noticia

En relació a la renovació telemàtica

02-05-2012

En Marc Giménez, ponent de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, ha elaborat un escrit en relació als nous tràmits que es poder realitzar per via telemàtica. Així mateix insta als gestors que ho desitgin tant a participar a les proves que es realitzaran a Barcelona amb expedients reals com [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes a transportistes autònoms per carretera

02-05-2012

El passat 24 d'abril, després de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», es va fer efectiva la resolució del 17 d'abril que tenia com a objectiu la convocatòria per a l'any 2012 dels ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat.El termini de presen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Deducció d'obres per millora en l'habitatge

02-05-2012

El Consejo General ha elaborat un document sobre la deducció d'obres per millora en l'habitatge, prenent com a base alguns continguts del propi Manual de IRPF'2011 de l'AEAT i la relació completa, augmentada i actualitzada de les consultes incloses en el programa INFORMA en relació amb la deducc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa d'Ajuda Patrimoni 2011

02-05-2012

S'ha publicat el programa d'Ajuda Patrimoni 2011, que facilita l'emplenament de l'impost. El termini de presentació de les declaracions de l'impost sobre el patrimoni és del 3 de maig al 2 de juliol, ambdós inclosos (fins al 27 de juny si domicilia el pagament). En els propers dies es publicarà [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR