L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 

2012

foto noticia

El DOGC fa públiques la data i hora, lloc i composició del tribunal per a les proves d'obtenció del títol de gestor administratiu

31-07-2012

En data d'avui, 31 de juliol de 2012, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Resolució JUS/1540/2012, de 12 de juliol, per la qual es fan públics la composició del tribunal, el lloc, la data i l’hora de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Flash Administratiu

30-07-2012

Primer Flash Administratiu. Aquest forma part del nou servei d'informació que ofereix el Col·legi. Tots els gestors administratius exercents el podreu descarregar sense cost. Aquest nou servei, de nom "Servei info en línia mercantil i administratiu" facilita informació i documentació en aquest [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota informativa sobre el procediment ràpid i els avançaments al Servei de Conciliacions de Barcelona

30-07-2012

A partir del dia 30 d'agost s'activarà novament el procediment ràpid que començarà a donar hora a partir del dia 3 de setembre.Les persones que ja tenen presentada una demanda de conciliació individual per acomiadament a través del procediment ordinari i amb assenyalament de conciliació per [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Flash Mercantil juny-juliol 2012

30-07-2012

Ja està disponible el segon flash mercantil, que correspon als mesos de juny-juliol 2012.Aquests “flash” es troben dins el nou servei d’informació que ofereix el Col·legi per als col·legiats en exercici sense cost, anomenat “Servei info en línia mercantil i administratiu”, i facilita [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sentència del Tribunal Suprem STS 29.03.12 en unificació de doctrina sobre comprovació de valors

25-07-2012

Entre els seus continguts destaquem el següent: "En atenció a la jurisprudència d'aquesta Sala anteriorment exposada, amb estimació en aquest punt de la demanda presentada en la instància, cal concloure que, no havent-se realitzat visita a l'immoble sobre el qual es realitza la va [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La polèmica interminable: al voltant de la deduïbilitat de les retribucions dels administradors de societats

25-07-2012

Si hi ha un tema que no s'eclipsa i no sembla tenir final, aquest és el debat al voltant de la consideració que les retribucions dels administradors mercantils com a despesa deduïble mereixen en el marc de l'Impost sobre Societats. Des que l'any 2008 el Tribunal Suprem emetés dues sentències s [...]

Llegir noticia completa

 

Novetats al web de l'AEAT. 24 juliol 2012

24-07-2012

El web de l'AEAT (www.agenciatributaria.es) ha afegit, dins l'apartat "Novetats en l'aplicació dels tributs", i dins dels continguts del document "Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i d [...]

Llegir noticia completa

 

Principals novetats tributàries introduïdes pel RDL 20/2012, de 13 de juliol

23-07-2012

El RDL 20/2012, de 13 de juliol, ha introduït multitud de novetats en molts àmbits de la vida econòmica dels ciutadans. En aquesta ocasió, us informem de les diferents novetats introduïdes en aquest normativa. Teniu a la vostra disposició l'enllaç de l'AEAT, a on es detallen les modificacion [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Dr. I. García Ninet: Informe sobre les múltiples reformes laborals (inclòs el RDL 20/2012, de 13 de juliol)

19-07-2012

El Dr. I. Garcia Ninet, catedràtic de Dret del Treball i la Seguretat Social de la UB i membre de la Comissió Laboral del Col·legi, ha elaborat un extens informe, que conté les reformes laborals fins el darrer RDL 20/2012, de 13 de juliol, que va entrar en vigor el passat 15 de juliol.Entre d'a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació del full informatiu núm. 305

18-07-2012

Us informem que s’ha modificat el full informatiu núm. 305 de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona.El full 305 és el model d'autorització dels interessats per a la consulta de les seves dades personals, en el "sistema de verificació de dades" acord amb el que estableix el RD 522/2006, de 28 d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Mesures urgents i redacció comparada del RDL 20/2012

18-07-2012

Ja podeu descarregar-vos el document elaborat en relació amb el RDL 20/2012, publicat al BOE del passat dissabte 14 de juliol de 2012. En ell s'inclou una selecció de modificacions normatives -s'exclouen les que afecten a l'Administració Pública-contingudes en el RDL 20/2012, presentant, en par [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Retencions a professionals

18-07-2012

Posem a la vostra disposició un extracte recordatori en relació amb les retencions a professionals, d’acord al que estableix el Reial Decret Llei 20/2012. Donat les diverses interpretacions que l’aplicació de la nova norma està generant, es un document d’especial interès i de gran utilit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull normatiu laboral i de Seguretat Social de juliol

18-07-2012

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent a juliol de 2012, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, Catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. A banda de les noves normes publicades al BOE, el Dr. Gar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tota l'actualitat normativa al teu abast

18-07-2012

Ja teniu a la vostra disposició nous documents sobre subvencions, convenis col·lectius i resums d’actualitat normativa, que podeu consultar a la vostra àrea privada. Cada document (exceptuant les subvencions que tenen una categoria pròpia), està inclòs a l'apartat "normatives" de l'àrea a [...]

Llegir noticia completa

 

SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L'APLICACIÓ CONCILIACIONS

16-07-2012

En relació amb el funcionament del servei de Conciliacions de Barcelona, us informem del següent:1. Des d'avui 16 de juliol i fins al dia 29 d'agost de 2012, queda suspès el procediment ràpid de conciliació, d'acord amb l'article 9 de l'Ordre TRE/87/2009, de 27 de febrer, per la qual s’aprov [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei 5/12 de mediació

11-07-2012

Posem a la vostra disposició un quadre comparatiu de redaccions del RDL 5/12 i la Llei 5/12, de Mediació en Afers Civils i Mercantils, publicada al BOE el 7 de juliol. És de particular importància la inclusió de les corporacions de dret públic entre les institucions de mediació (que ja va se [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Guia pràctica de la regularització fiscal

11-07-2012

El Dr. Luis Manuel Alonso, Catedràtic de dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona, ha elaborat una guia pràctica de la Regularització Tributària Especial.Va ser el passat 31 de març quan el govern va donar llum verda a la popularment coneguda "amnistia fiscal", que pretén fer [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Efectes tributaris de la llei de reforma laboral

11-07-2012

Amb efectes a partir de l'entrada en vigor del Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, es modifica l'article 43 del Text Refós de la Llei de l'impost sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, introduint di [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

L'ONU premia Espanya per l'accés electrònic complet dels ciutadans als serveis públics

11-07-2012

L'Organització de les Nacions Unides (ONU) premia Espanya amb el segon premi en la categoria "Millorant la prestació dels serveis públics" pel projecte "Accés electrònic complet dels ciutadans als serveis públics", elaborat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

11-07-2012

El web de l'AEAT ha publicat al llarg del mes de juliol, i fins avui, en l'apartat NOVETATS, algunes referències d'interès. Destaquem l'apartat dedicat a les novetats en la presentació de Societats i Impost sobre la renda de no residents 2011. Us facilitem els diferents enllaços on podeu consul [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota d'estrangeria

04-07-2012

S'ha publicat als destacats de la pàgina web d’Estrangeria la “Nota informativa 11/2012. A partir de l’1 de juliol la taxa de treball de les autoritzacions de treball per a nacionals de Romania i els seus familiars és de 0 euros”. Aquesta nota que trobeu adjunta, informa sobre les últime [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota sobre la reforma laboral

04-07-2012

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha elaborat una nota informativa del 28 de juny de 2012 en relació amb l'aprovació pel Congrés dels Diputats de la Reforma Laboral.Podeu consultar la nota descarregant l'arxiu adjunt.

foto noticia

Informacions de Mutuaga

04-07-2012

Posem a la vostra disposició el butlletí mensual elaborat per la Mutualidad de Gestores Administrativos. Podeu visualitzar-lo al següent enllaç:

Enllaç extern

foto noticia

Recull de normativa i premsa laboral i de Seguretat Social de juny

04-07-2012

Ja podeu accedir al recull de normativa i el resum de premsa de temàtica Laboral i de la Seguretat Social corresponent a juny de 2012, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, Catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. Recordeu que per veure el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe sobre la declaració tributària especial

04-07-2012

La Direcció General de Tributs ha elaborat un informe amb diverses qüestions relatives al procediment de regularització derivat de la presentació de la Declaració Tributaria Especial. Entre d’altres aspectes, s’amplia la informació referent a la declaració i regularització dels diners e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

04-07-2012

L’Agència Tributària ha publicat diverses referències d'interès al seu web. Us facilitem totes les novetats corresponents al període comprés entre el 18 i el 26 de juny de 2012. Col·locant el cursor sobre el nom dels diferents apartats podreu accedir al contingut íntegre de cadascun d’e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Campanya de Societats i Impostos sobre la Renda de no Residents 2011

04-07-2012

El web de l’Agència Tributaria ha publicat un apartat sobre la Campanya de Societats i Impostos sobre la Renda de no Residents 2011.En aquest apartat es pot descarregar el Programa d’Ajuda PADIS i obtenir informació sobre la normativa i el models per la tramitació.Per accedir feu clic aquí. [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Entrada en vigor dels pressupostos generals de l'Estat

02-07-2012

La Llei dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2012 va entrar en vigor l'1 de juliol després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).Junt amb un seguit de mesures d'austeritat, els Pressupostos inclouen mesures extraordinàries d'increment d'ingressos.També s’inc [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR