L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 

2013

foto noticia

Registre Empleats Autoritzats: Inscripcions i renovacions

31-12-2013

El Col·legi us ofereix la possibilitat de poder-vos auxiliar amb empleats autoritzats per a determinats tràmits i gestions, tant dins de les oficines com per a la realització de gestions en oficines públiques i privades, i que aquests empleats puguin gaudir dels avantatges i serveis dels col·l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LPGE 2014: Continguts tributaris

30-12-2013

Posem a la vostra disposició un document elaborat en relació amb els continguts tributaris de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014.

foto noticia

Calendari del contribuent 2014

30-12-2013

Posem a la vostra disposició el CALENDARI DEL CONTRIBUENT, publicat al web de l'AEAT. Entre les novetats recollides en aquest document, es destaquen les següents: - Per als períodes de liquidació que comencin a partir de l'1 de gener de 2014, s'elimina la presentació en paper pre-imprès dels [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Continguts de la revista "Crónica tributaria"

30-12-2013

El número 8 del Butlletí d'Actualitat de la revista "Crónica Tributaria", publicada per l'Institut d'Estudis Fiscals - Escola d'Hisenda Pública, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, recull, entre altres articles d'interès, els següents: - "Les novetats tributàries en l'Impos [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LPGE 2014 i sostenibilitat

30-12-2013

El Dr. Garcia Ninet, catedràtic de dret laboral de la UB, ha elaborat un complet resum sobre les qüestions laborals i de seguretat social contingudes en la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2014 (BOE 26-12 - 2013) i sobre la Llei 23/2013, de 23 de de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reial Decret Llei 16/2013, de mesures per a afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors

24-12-2013

El Dr. José Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona, ha elaborat un document sobre el Reial Decret Llei 16/2013, de mesures per a afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors. En aquest informe, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats en llibres i certificacions d'acords (Registre Mercantil de Salamanca)

24-12-2013

El Col·legi de Gestors va realitzar el 29 d’octubre de 2013 un seminari sobre la nova Llei d’emprenedors. En aquesta conferència es van posar de manifest diverses qüestions relatives a la interpretació de diversos articles i a l'aplicabilitat pràctica d’aquests. En concret, es van produi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats fiscals per a 2014

24-12-2013

Posem a la vostra disposició la tercera i la quarta entrega dels informes elaborats per el Dr. Luis M. Alonso, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, que impost a impost, desgranen les novetats que presenten arran de les nombroses reformes operades en aquests durant les últimes setmanes [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia d'estrangeria

24-12-2013

Ja teniu disponibles els horaris de gener de 2014 per demanar cita prèvia al SOC. El dia assignat per als nostres col·legiats és divendres 24 de gener de 2014. La data límit per demanar cita és el proper 17 de gener de 2014.Recordeu que podeu fer la vostra petició de cita prèvia enviant un c [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Disponibilitat de la presentació telemàtica (4T 2013) Impost sobre estades en establiments turístics (IEET)

24-12-2013

L'Agència Tributària de Catalunya ens ha fet arribar la nota informativa següent:"En relació amb l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET), us comunico que el proper dia 2 de gener de 2014, coincidint amb l’inici del termini voluntari de pagament i presentació del 4t trimest [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Gestió d'ajornaments i fraccionaments de pagament en matèria de retencions i ingressos a compte i de deutors en situació de concurs de creditors

24-12-2013

Amb l'objecte d'homogeneïtzar les actuacions dels òrgans de recaptació, el 9 de desembre d'aquest any, la Directora del Departament de Recaptació, ha dictat la Instrucció 6 /2013, sobre gestió d'ajornaments i fraccionaments de pagament en matèria de retencions i ingressos a compte i de deuto [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

24-12-2013

El web de l'Agència Tributària (http://www.agenciatributaria.es), publica, a l'apartat “Novetats”, els següents documents d'interès:• 20-12-13 Estadístiques de Comerç Exterior. Dades estadístiques. Últimes estadístiques publicades.Últimes estadístiques publicades de Comerç Exterio [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Calendari de festes 2014

24-12-2013

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6527, de data 23 de desembre de 2013, va sortir publicada l’ORDRE EMO/324/2013, de 16 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2014.Aprofitem per recordar-vos qu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova aplicació mòbil dels gestors administratius

23-12-2013

Les noves tecnologies i l'ús massiu d'Internet per part dels ciutadans i empreses obliga a totes les organitzacions i institucions a posicionar-se i fer-se present en el mercat de serveis des del punt de vista electrònic. Per aquest motiu, i des de fa ja diversos mesos, els Col•legis de Ges [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari col·legial especial

23-12-2013

Amb motiu de les festes de Nadal i Cap d’any, les oficines del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya faran un horari especial durant aquests dies.Seu Col·legial24 de desembre – 08:30 a 14:00h25 i 26 de desembre - Tancat31 de desembre– 08:30 a 14:00h1 de gener - Tancat6 de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Expedició del visat de les autoritzacions de transport públic de mercaderies per carretera i d'operadors de transport de mercaderies

21-12-2013

S’ha publicat al DOGC núm. 6526, amb data 20 de desembre de 2013, l’anunci sobre l'expedició del visat de les autoritzacions de transport públic de mercaderies per carretera i d'operadors de transport de mercaderies (MDP, MDL, MDLA i OT) de l'any 2014.

foto noticia

A partir de 1 de febrer de 2014, totes les empreses sense excepció han d'adaptar-se al SEPA

20-12-2013

A partir del proper 1 de febrer de 2014 serà obligatori l'ús dels instruments de pagament europeus SEPA. Aquests instruments ofereixen a les empreses i particulars un sistema de cobraments únic per als països que formen part de la Zona Ùnica de Pagament en Euros, i que compren la Unió Europea [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RD 960/2013, de 5 de desembre, selecció de mesures sobre IRPF

18-12-2013

Posem a la vostra disposició un document comparatiu elaborat en relació amb les modificacions introduïdes (exclusivament en l'àmbit de l'IRPF i pel que fa al Reglament de l'impost) pel Reial Decret 960/2013, de 5 de desembre.

foto noticia

IVA. Criteri de caixa

18-12-2013

Posem a la vostra disposició un document elaborat per el web de l'AEAT, amb les noves consultes sobre el Règim del Criteri de Caixa en IVA que ha publicat.

foto noticia

IRPF. Tancament fiscal

18-12-2013

Posem a la vostra disposició un document amb una selecció de qüestions que afecten al tancament fiscal per IRPF-2013.Els continguts estan extrets i seleccionats, fonamental i majoritàriament, de la informació pública continguda en el web de l'AEAT, publicats en els últims dos anys, i amb efe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats fiscals per a 2014 (II): IRPF, IRNR i impost de patrimoni

18-12-2013

Segona entrega de la sèrie d'informes elaborats per el Dr. Luis M. Alonso, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, que impost a impost, desgranen les novetats que presenten arran de les nombroses reformes operades en els mateixos en les últimes setmanes.En aquesta ocasió, l'IRPF, l'IRNR [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe CORA

18-12-2013

El web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, inclou en l'apartat "ACTUALITAT ", en relació amb l'INFORME CORA, de reforma de les administracions públiques, l'esborrany, a data 18 de novembre de 2013, de l'Informe de la Subcomissió de Duplicitats Administratives. Es pot accedir a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Simulador IRPF 2013

18-12-2013

El simulador confeccionat per l'Agència Tributària facilita la realització dels càlculs i permet simular el resultat de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques referida a l'exercici fiscal 2013, a presentar el 2014 . Aquest servei d'ajuda calcula el resultat de la hi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

17-12-2013

El web de l'AEAT ha publica en l'apartat NOVETATS, les estadístiques d'interès següents: • 13/12/13 Estadística dels declarants de l impost sobre el patrimoni (2011) " Estadística dels declarants de l' impost sobre el patrimoni" corresponent a l'exercici fiscal 2011.• 11/12/13 Estadística [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució EMO/2606/2013, aprovació justificació subvencions Ordre EMO/211/2013

17-12-2013

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 6520, de data 12 de desembre de 2013, va sortir publicada la RESOLUCIÓ EMO/2606/2013, de 5 de desembre, per la qual s'aprova la Instrucció de justificació de les subvencions públiques atorgades en base a l'Ordre EMO/211/2013, de 2 de set [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Les postals de Nadal ara en versió digital!

12-12-2013

Arriba el Nadal i amb aquest les ganes de compartir els bons desitjos. Per aquest motiu, les postals són una de les coses més representatives d'aquestes festes.El Col·legi vol ajudar-vos que aquest any pugueu felicitar aquestes dates tan assenyalades, i per això, per primera vegada, les postals [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Publicat al DOGC el resultat definitiu de les proves d'accés al títol de Gestor Administratiu

12-12-2013

Amb data 12 de desembre de 2013, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució JUS/2591/2013, de 2 de desembre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu.Podeu consultar la llis [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Abús legal i Carta Social Europea

11-12-2013

El Dr. José Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona, ens ha tramès una sentència del Jutjat Social núm. 2 de Barcelona, sobre els períodes de prova “abusius”.El període de prova, pel que es refereix a la seva extensió [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats fiscals per a 2014: Impost sobre societats

11-12-2013

En les últimes setmanes s'ha produït un autèntic allau de canvis en la normativa fiscal que s’hauran d'aplicar el 2014. Com a recapitulatiu, i procurant ordenar les modificacions més rellevants per temes, el Dr. Luis M. Alonso, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, elaborarà una s [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La Mutualitat premia les noves altes al Pla Complementari

10-12-2013

La Mutualitat de Gestors Administratius vol premiar les noves altes al Pla Complementari MUTUAGA. Per això, tots els que se subscriguin abans del 31 gener 2014 a aquest pla, podran triar entre quatre regals: una càmera digital Canon, una cafetera Nespresso, un llibre electrònic Energy o una ta [...]

Llegir noticia completa

 

Informació sobre les notificacions electròniques de la Seguretat Social

10-12-2013

Us recordem que, atès el que disposa l’article 4 de Ordre ESS/485/2013, de 26 de març, per la qual es regulen les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l’àmbit de la Seguretat Social, en els supòsits dels subjectes obligats a incorporar-se al Sistema RED o aquells adher [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Instrucció de la DGT (Prefectura Barcelona)

10-12-2013

Posem a la vostra disposició una instrucció de la Prefectura de Barcelona de la DGT.

foto noticia

Rehabilitació extraordinària d'autoritzacions de Servei públic de mercaderies

09-12-2013

L’Ordre FOM/3509/2009, de 23 de desembre, establia que les autoritzacions de Servei públic de mercaderies caducades per falta de visat l’any 2010, podien ser rehabilitades abans de l’1 de gener de 2012, si abans de fer el visat s’havien donat de baixa temporal a Trànsit els Vehicles.Aques [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Rehabilitació extraordinària d'autoritzacions de Servei públic de mercaderies

09-12-2013

L’Ordre FOM/3509/2009, de 23 de desembre, establia que les autoritzacions de Servei públic de mercaderies caducades per falta de visat l’any 2010, podien ser rehabilitades abans de l’1 de gener de 2012, si abans de fer el visat s’havien donat de baixa temporal a Trànsit els Vehicles.Aques [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Carta als titulars de vehicles amb més de 10 anys d'antiguitat (Prefectura de Barcelona)

05-12-2013

La Prefectura de Barcelona ens ha fet arribar un escrit amb informació sobre la campanya informativa a través de l'enviament de cartes als titulars de vehicles que tenen més de deu anys d'antiguitat, que va iniciar recentment la DGT.Podeu consultar les indicacions que dona la prefectura de Barce [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualització dades de matriculacions del mes en curs

04-12-2013

A la pàgina web del Gremi, trobareu informació actualitzada de les estadístiques de matriculacions de vehicles nous. Aquest novembre, les vendes de turismes registren un creixement del 22% a Catalunya. Podeu veure tota la informació a l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Ordre de Mòduls 2014

04-12-2013

Us facilitem una nota elaborada en relació amb l'Ordre de Mòduls 2014, publicada al BOE del passat dia 28 de novembre (Ordre HAP/2206/2013, de 26 de novembre,) per la qual es desenvolupen per a l'any 2014 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaracions informatives 2013

04-12-2013

Posem a la vostra disposició una presentació de les principals novetats, a hores d’ara, aplicables a la Campanya de presentació de declaracions informatives de l'exercici 2013.El document està basat, parcialment, en la presentació publicada recentment per la Delegació Central de Grans Empre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estrangers: Asil polític

04-12-2013

El Dr. José Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona, ha elaborat una nota breu i explicativa, del que suposa el RD 844/2013 (BOE 01.11.2013) en matèria de reglament d'estrangeria, que transposa directiva europea sobre estrange [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

PIN 24H

03-12-2013

El web de l'AEAT ha publicat a la seva pàgina inicial, un banner específic sobre el nou sistema PIN24H.Aquest banner dóna accés directe, a més de la tramitació del PIN 24H, a fulletons informatius i normativa sobre el tema.A més, l'AEAT ha realitzat un vídeo on s'explica el procediment a se [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tota l'actualitat laboral al vostre abast

03-12-2013

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de novembre de 2013, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cites prèvies d'estrangeria

03-12-2013

Us comuniquem que aquest mes de desembre, de manera totalment excepcional, el Col·legi no disposarà de cites prèvies per al SOC.

foto noticia

Medalla d'Or per la xarxa de ciutats per la bicicleta

28-11-2013

Miguel Ángel Cámara, en la seva condició de president de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, va rebre ahir la Medalla d'Or amb cinta de color groga concedida pel Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos, presidit per Alfonso Lluzar López de Briñas. Gràcies a un conv [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aprovada la directiva de reconeixement de qualificacions professionals

27-11-2013

Després de tres anys d'intens treball i interlocució amb les parts implicades, el 15 de novembre, el Consell de la Unió Europea aprovava el text que modifica la Directiva 2005/36 de reconeixement de qualificacions professionals.La revisió efectuada durant aquests anys tenia com a objectiu fer m [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova oficina virtual

27-11-2013

S’ha renovat completament la imatge de la oficina virtual, fent-la més intuïtiva, usuable i accessible. Entre altres noves funcionalitats, a partir d’ara la sol·licitud de cita prèvia del servei d’ajuda per confeccionar autoliquidacions la podrà realitzar directament el ciutadà, sense n [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La crisi empresarial

27-11-2013

El Dr. José Ignacio García Ninet, Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona, ha elaborat unes interessants diapositives sobre diversos temes relacionats amb l'actual crisi de l'empresa. Aquest nou informe, actualitzat amb les últimes reformes d'aques [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tributació dels lliuraments que fan particulars a comerciants d'or per la seva transformació i posterior venda

27-11-2013

S'ha tingut coneixement recentment, que l'Agència Tributària de Catalunya està dirigint requeriments d'informació a establiments comercials dedicats a la compravenda d'or i joies, relatius a la tributació corresponent als productes que adquireixen de particulars. En els últims anys, com a con [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Els autònoms podran agilitzar els seus tràmits davant l'Agència Tributària a través d'internet amb el 'PIN 24 hores'

27-11-2013

L'Agència Tributària ha posat en marxa un nou sistema de signatura electrònica no avançada, anomenat “PIN 24 hores”, que permetrà als autònoms i, en general, a persones físiques no obligades a disposar de certificat electrònic, presentar per internet un ampli ventall de declaracions inf [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

"Informe d'Avaluació dels Edificis" i les actuacions sobre el medi urbà de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació ur

25-11-2013

Belén Noguera de la Muela, acreditada catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i assessora de la Comissió Mercantil i Administrativa del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha realitzat una anàlisi de l’”Informe d’Avaluació dels Edificis”, i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei d'emprenedors: Qüestions concursals

20-11-2013

Posem a la vostra disposició un document amb les conclusions de la reunió de magistrats del mercantil de Madrid, sobre criteris d'aplicació de la reforma de la llei de suport a emprenedors, sobre qüestions concursals.L'escrit analitza les qüestions relatives als acords extrajudicials de pagame [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou flash concursal

20-11-2013

Ja teniu a la vostra disposició el Flash concursal elaborat pel Dr. Jordi Albiol Plans, professor de Dret Mercantil a la Universitat de Barcelona, on desenvolupa els principals aspectes concursals de la llei d'emprenedors.

foto noticia

Nou Flash mercantil

20-11-2013

Ja teniu a la vostra disposició un nou Flash Mercantil. El document està elaborat pel Dr. Daniel Vázquez Albert, catedràtic acreditat de dret mercantil de la UB i vicedegà de relacions institucionals de la Facultat de Dret de la UB, i parla dels aspectes mercantils de la llei 14/2013 de suport [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou flash Administratiu

20-11-2013

Belén Noguera de la Muela, acreditada catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i assessora de la Comissió mercantil i administratiu del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha elaborat un nou Flash Administratiu, on entre altres temes, es parla de la c [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte d'ordre de Mòduls 2014

20-11-2013

El 13 de novembre es va publicar el Projecte d'ordre per la qual es desenvolupen per a l'any 2014 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit.Podeu accedir al document descarregant l'arxiu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Plans d'Ajuda: Plan Pima Aire 2

20-11-2013

Segons ens ha comunicat el Gremi del Motor, l'informe de seguiment més recent (dades fins el 13 de novembre) per comprovar l'efecte del Reial Decret 831/2013, de 25 d'octubre, que ampliava les ajudes, reflecteix clarament un nombre de reserves notablement superior. Les dades són clares: els fons [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació important de transports

19-11-2013

S'ha publicat al DOGC, amb data 19 de novembre de 2013, la RESOLUCIÓ TES/2397/2013, de 12 de novembre, per la qual es deixa sense efectes la convocatòria anticipada de subvencions a persones físiques i jurídiques titulars d’autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de le [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Enviament de cartes a titulars amb vehicles amb més de 10 anys d'antiguitat

19-11-2013

La DGT ens ha fet arribar la següent informació:“En los próximos días se va a iniciar el envío de unos 13 millones cartas a los titulares de vehículos con más de 10 años de antigüedad (personas físicas). Se trata de una de las iniciativas contenidas en el denominado “PLAN DE MOVILID [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Presentació de la residència independent

13-11-2013

L'oficina d'estrangeria de Barcelona, ens ha informat que la sol·licitud d'autorització de residència independent de familiars reagrupats, l'ha de presentar personalment, el mateix familiar reagrupat, com a subjecte legitimat del procediment. Podeu accedir al full informatiu núm. 16 a través d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats fiscals de la Llei d'emprenedors

13-11-2013

El Govern considera que, d’alguna manera, la sortida de la crisi i la consegüent recuperació econòmica passen per posar les bases amb les quals donar suport a la petita i mitjana empresa, als autònoms en particular, i als emprenedors en general. Al servei d'aquest objectiu s'estan posant div [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats a l'ACCEDA

13-11-2013

Adjunt trobareu un document que conté novetats en les funcionalitats del servei de notificacions electròniques allotjat a ACCEDA, la seu electrònica del MINHAP.

foto noticia

Revelació de secrets a través del correu electrònic

13-11-2013

El Dr. Ignacio Garcia Ninet, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona, ha elaborat un document on analitza, subratlla i compartimenta una important sentència del TC sobre els correus electrònics i la revelació de secrets per part dels treballadors i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Quadre comparatiu Pla PIVE 4 i Pla PIMA AIRE 2

13-11-2013

El Gremi del Motor ens ha facilitat un quadre comparatiu del Pla PIVE 4 i el Pla PIMA Aire, elaborat per Faconauto. Podeu consultar-lo al document adjunt.

foto noticia

Guies fiscals - Residents amb rendes procedents de l'estranger

13-11-2013

El web de l'AEAT publica una nova col·lecció de Guies Fiscals en relació amb les principals qüestions sobre tributació a Espanya de rendes obtingudes a l'estranger, segons una primera selecció de països de procedència de les rendes. Podeu consultar-les a l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Bases reguladores ajuts "Programa de Creixement i Diversificació de Mercats"

13-11-2013

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6497, de data 8 de novembre de 2013, surt publicada la Resolució EMO/2301/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Creixement i Diversificació de Mercats. Objecte (Base 1)El Programa d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Bases reguladores ajuts "Programa Empresa Exporta"

13-11-2013

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6497, de data 8 de novembre de 2013, surt publicada la Resolució EMO/2302/2013, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa Empresa Exporta, i s’obre la convocatòria per a l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa "Fem Ocupació per als joves"

13-11-2013

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6498, de data 11 de novembre de 2013, surt publicada l’Ordre EMO/278/2013, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa “Fem Ocupació per a Joves” [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

FAQ's Regim caixa IVA

13-11-2013

S'han publicat a la pàgina web de l'agència tributària, les preguntes freqüents sobre el règim especial del criteri de caixa introduït per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors. Posem a la vostra disposició un document amb totes les consultes.

foto noticia

Resultat definitiu de les proves d'accés a Gestor Administratiu realitzades a Catalunya

12-11-2013

Posem a la vostra disposició la Resolució 4/2013, d’11 de novembre, de publicació dels resultats de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu, que es van realitzar el 21 de setembre passat.

foto noticia

Actualització web AEAT: Llei 16/2013 i gravamen especial jocs

06-11-2013

Aquestes són les novetats publicades al web de l’Agència Tributaria el dia 5 de novembre de 2013:► Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificacions RIVA

06-11-2013

El web de l'AEAT va publicar el 30 d'octubre un document, el text íntegre del qual s'adjunta en el document annex, sobre les principals novetats tributàries introduïdes pel RD 828/2013, de 25 d'octubre i que afecten al Reglament de l'IVA, al nou règim del criteri de caixa en IVA, les obligacion [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació sobre els plans PIVE i PIMA Aire

06-11-2013

Després d’exhaurir els fons de les edicions anteriors, els experts ja asseguren que els fons disponibles per a la quarta edició del Pla PIVE d'incentius a la compra d'automòbils no arribaran a final d'any.El Pla PIVE 4 permetrà la renovació de 70.000 automòbils, que se sumen als 295.000 veh [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes sobre el criteri de caixa a l'IVA

06-11-2013

Posem a la vostra disposició un document amb la relació de les primeres consultes oficials sobre el Règim Especial de Criteri de Caixa (RECC) publicades al Programa INFORMA de l’AEAT. Entre d’altres, trobareu la resposta a qui pot aplicar el criteri de caixa a l’IVA i quan es pot fer.

foto noticia

El Govern ha presentat la futura Llei de Jurisdicció Voluntària

06-11-2013

L'objectiu de la norma és simplificar i agilitzar els procediments judicials en assumptes en què no hi ha controvèrsia i alliberar els jutges de tasques que passaran a ser assumides pel secretari judicial, el notari o el registrador. Entre d'altres, s'elevarà l'edat mínima per contraure matrim [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions per al suport a la consolidació del treball autònom a Catalunya

06-11-2013

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6493, de data 4 de novembre de 2013, surt publicada l’Ordre EMO/271/2013, de 30 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al suport a la consolidació del treball autònom a Catalunya, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tota l'actualitat laboral al teu abast!

06-11-2013

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes d' octubre de 2013, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació sobre la territorialitat de trànsit

06-11-2013

A causa de les diverses qüestions que ens heu plantejat sobre l'aplicació de la Resolució 13/V102 de la DGT, referent a la Prefectura de trànsit competent per a la resolució dels tràmits de vehicles, la Comissió de Trànsit ha emès una nota aclaridora sobre la interpretació d'aquesta resol [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resultat de les proves d'accés al títol de Gestor Administratiu

06-11-2013

Posem a la vostra disposició la Resolució 3/2013, de data de 5 de novembre, de publicació dels resultats de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu, que es van realitzar el 21 de setembre passat.El proper 11 de novembre de 2013 a les 15 hores, tindrà lloc a la seu soci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota sobre l'aplicació de l'exempció a l'IEDMT per trasllat de residència

30-10-2013

Posem a la vostra disposició una nota informativa sobre l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport. En ella s'expliquen els supòsits en què es pot optar a l'exempció de l'esmentat impost, en cas de trasllat per residència, així com els requisits i procés d'aplicació.

foto noticia

Normativa en tramitació al web de l'AEAT

30-10-2013

L’AEAT va publicar el 25 d’octubre un recull de la normativa en tramitació al seu web. Posem a la vostra disposició els projectes normatius considerats d'especial interès per al col·lectiu. Us recordem que aquests documents poden patir alguna modificació abans de la seva aprovació definit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia d'estrangeria

30-10-2013

Ja teniu disponibles els horaris de novembre de 2013 per demanar cita prèvia al SOC. El dia assignat per als nostres col·legiats és divendres 22 de novembre. La data límit per demanar cita és el proper 15 de novembre de 2013.Recordeu que podeu fer la vostra petició de cita prèvia enviant un [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova convocatòria estatal de proves per accedir al títol de gestor administratiu

25-10-2013

S'ha publicat al BOE del 25 d'octubre de 2013, la Resolució de 16 d'octubre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es convoquen les proves d'aptitud per a l'accés a la professió de gestor administratiu.Aquestes proves, que convoca el Consejo General de Colegi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Data de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per exercir de conductor/a professional de vehicles

24-10-2013

Una resolució publicada el 23 d’octubre de 2013 al DOGC, estableix la data, hora i lloc de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera, així com la composició dels tribunals qualif [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El TC estableix que la protecció a les treballadores embarassades enfront de l'acomiadament no es pot estendre al període de prova

23-10-2013

Segons una sentència del ple del Tribunal Constitucional del dia 10 d'octubre de 2013, l'especial tutela antidiscriminatòria davant els acomiadaments de les dones embarassades no arriba a les treballadores que estan en període de prova, ja que són institucions diferents per a situacions contrac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre el Valor de la Producció de l'Energia Elèctrica

23-10-2013

Al BOE del 28 de desembre de 2012 es va publicar la Llei 15/1012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica, que regula entre d'altres l'Impost sobre el Valor de la Producció de l'Energia Elèctrica.Aquest impost grava la realització d'activitats de producció i in [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificats de professionalitat

23-10-2013

Al BOE del 17 d'octubre de 2013 es va publicar l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions per al foment de les empreses cooperatives i societats laborals

23-10-2013

S’ha publicat al DOGC l’Ordre EMO/250/2013 de 15 d'octubre per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per al foment de les empreses cooperatives i societats laborals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.Aquestes subvencions tenen com objectiu enfortir les em [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aclariment sobre la nota informativa núm. 14 de la OEx

21-10-2013

L'Oficina d'Estrangers a Barcelona ens ha fet arribar un aclariment referent a la Nota informativa núm. 14 del 9 d'octubre de 2013, on s’informaba de les incidències detectades en “algunes autoritzacions d’estada inicials d’estudiants”.“Algunas Entidades quizás no han interpretado co [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pla PIVE

16-10-2013

El Pla PIVE 3 ha esgotat la partida de 70 milions amb què estava dotat. L'arribada d'aquest nou pla ha permès que el mercat automobilístic tanqui 2013 amb 700.000 turismes venuts en lloc dels 630.000 previstos inicialment.Adjunts trobareu informes del Ministeri d’indústria, energia i turisme, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte de Llei de defensa dels consumidors i els usuaris

16-10-2013

El Consell de Ministres va aprovar aquest divendres el projecte de llei per a la defensa dels consumidors i usuaris, que, entre altres objectius, pretén millorar la protecció dels compradors en totes les transaccions a distància. Podeu consultar el contingut del projecte al document adjunt.

foto noticia

Nota de l'AEAT sobre el tractament de les prestacions públiques de maternitat satisfetes per la Seguretat Social

16-10-2013

S'han rebut en les oficines de l'AEAT diversos escrits sol·licitant la rectificació de les declaracions d'IRPF amb sol·licitud de devolució per als exercicis 2009 a 2012 la base de la possible exempció de les quantitats satisfetes per la Seguretat Social, en concepte de prestació per maternit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Els ciutadans i empreses no residents podran tramitar el NIF des dels consolats espanyols

16-10-2013

L'Agència Tributària i el Ministeri d'Afers Exteriors signen un acord per agilitzar l'assignació del número d'identificació fiscal als no residents sense necessitat d'acudir a una oficina de l'AEAT. La mesura, que suposa un pas més en la implantació de l'Administració electrònica a l'exter [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Conveni col·lectiu estatal de gestories administratives

14-10-2013

Posem a la vostra disposició la resolució d'1 d'octubre de 2013, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica la revisió salarial definitiva per a l'any 2012 del Conveni col·lectiu estatal de gestories administratives.

foto noticia

Jornades hispano-franceses de Seguretat Social. Atenció personalitzada

09-10-2013

Amb motiu de les Jornades Hispano-Franceses de Seguretat Social sobre jubilació i altres prestacions, que tindran lloc en Barcelona del 14 al 18 d’octubre, un grup d'experts dels organismes francesos competents en aquesta matèria, informaran presencialment a les persones que hagin tingut alguna [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Circular MUTUAGA 10/2013. Noves quotes

09-10-2013

Amb l'entrada en vigor de la Llei d'Emprenedors, MUTUAGA ja pot aplicar bonificacions en la quota del Pla Bàsic MUTUAGA a totes les edats sempre que siguin noves altes incorporades a la Mutualitat de Gestors Administratius, a partir del 30/09/2013 (l'únic que canvia és el període de bonificaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Memòria AEAT

09-10-2013

S’ha publicat dins del web de l’AEAT, la Memòria de l’Agencia Tributària 2012. Com a novetat per aquest exercici el document s’ha realitzat en HTML.Podeu consultar la Memòria 2012 al següent enllaç:

Enllaç extern

foto noticia

Nou programa d'ajuda corresponent a l'Impost sobre estades en establiments turístics

09-10-2013

Us comuniquem que ja es troba disponible al web e-tributs.cat, el nou programa d'ajuda corresponent a l'Impost sobre estades en establiments turístics, que facilita la confecció de les autoliquidacions del model 950. Per aquest motiu us facilitem una breu guia d'instal·lació i funcionament sobr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recomanació 1/2013 sobre l'ús del correu electrònic en l'àmbit laboral

09-10-2013

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va presentar al setembre la "Recomanació 1/2013 sobre l’ús del correu electrònic en l’àmbit laboral" adreçada a les administracions públiques catalanes i a altres ens inclosos dins l’àmbit d’actuació de l’Autoritat. La Recomanació 1/20 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova nota d'estrangeria

09-10-2013

Recentment s'han detectat incidències en la tramitació de les autoritzacions d'estada inicials per estudis, motivades per l'existència d'errors d'enregistrament, que han suposat que aquestes autoritzacions no constin en el Registre Central d'Estrangers i no sigui possible expedir la TIE als estu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació de la DGT: Instrucció 13/V-102

09-10-2013

El passat divendres, el Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos va tenir coneixement de la Instrucció 13/V-102 que estableix que a partir del 15 d'octubre de 2013 les sol·licituds de tràmits de vehicles dels interessats o els seus representants, podran dirigir-se a la P [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Màster en Planificació i Assessorament Jurídic Fiscal

03-10-2013

Aquest octubre s’inicia el Màster en Planificació i Assessorament Jurídic Fiscal (Master of Laws in Taxation) que imparteix la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques de la Universitat Internacional de Catalunya amb la col·laboració de Cuatrecasas Gonçalves Pereira.Aquest Màster, q [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

L'Agència Tributària adverteix d'un intent de frau tipus "phishing" a través d'internet

02-10-2013

L'Agència Tributària ha detectat un enviament de comunicacions per correu electrònic en què, suplantant la seva identitat i imatge, s'indica que: "Després de l'últim càlcul sobre les activitats fiscals hem decidit que li correspon un reemborsament del impost en valor 384,56 euros . Per rebre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous resums d'actualitat normativa laboral

02-10-2013

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de setembre de 2013, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

02-10-2013

Ja teniu disponibles els horaris d'octubre de 2013 per demanar cita prèvia al SOC. El dia assignat per als nostres col·legiats és divendres 18 d'octubre. La data límit per demanar cita és el proper 11 d'octubre de 2013.

foto noticia

Contingut tributari de la Llei 14/2013 d'emprenedors

02-10-2013

Després de l'aprovació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, i la seva publicació al BOE de 28.09.13, posem a la vostra disposició un document elaborat sobre les modificacions introduïdes per aquesta norma en l'àmbit tributari.Inclou, a més, algunes notes d'interès sobre el contingut del n [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Contingut laboral i de la Seguretat Social de la Llei 14/2013 d'emprenedors

02-10-2013

Després de l'aprovació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, i la seva publicació al BOE de 28.09.13, posem a la vostra disposició un document elaborat sobre les modificacions introduïdes per aquesta norma en l'àmbit laboral i de seguretat social.

foto noticia

Contingut mercantil i concursal de la Llei 14/2013 d'emprenedors

02-10-2013

Després de l'aprovació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, i la seva publicació al BOE de 28/09/13, posem a la vostra disposició un document elaborat sobre les modificacions introduïdes per aquesta norma en l'àmbit mercantil i concursal, excepte pel que fa a l'Emprenedor de Responsabilitat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consell de Ministres del 27 de setembre de 2013

01-10-2013

A continuació teniu una selecció de referències d'interès aprovades en el Consell de Ministres del 27-09-13:- Projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014. + informació- Nou Quadre macroeconòmic. - Projecte de Llei reguladora del Factor de Sostenibilitat i l'Índex de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ajuts a projectes de reactivació industrial

01-10-2013

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6467, de data 26 de setembre de 2013, surt publicada l’Ordre EMO/223/2013, de 16 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projec [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualització Convenis Col·lectius

25-09-2013

Us presentem les Alertes d'Actualitzacions de Convenis Col·lectius, corresponent a la primera quinzena de setembre, en que podem probar, per exemple, la pròrroga de la ultraactivitat del III Conveni dels treballadors d'atenció domiciliària i familiar de Catalunya fins al 31 de desembre del 2013 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TGSS-Carta de Serveis 2013-2016

25-09-2013

La missió de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) és oferir un servei eficaç amb els màxims nivells de qualitat, atenent les demandes dels ciutadans, proporcionant-los les màximes facilitats en el compliment de les seves obligacions, amb el mínim cost per a la societat.Per a ai [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sol·licitud d'inscripció i assignació de CCC per a empresari col·lectiu

25-09-2013

La TGSS ha posat a disposició a la SEU electrònica d'un nou Servei, el de "Sol·licitud d'inscripció i assignació de CCC per a empresari col·lectiu".Aquesta possibilitat d'accés es completarà amb la implantació posterior d'un servei en què l'usuari XARXA pugui també procedir a l'obertura [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions. Guia dinàmica d'ajudes i incentius per a empreses de Catalunya

25-09-2013

La Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa presenta la Guia Dinàmica d'Ajuts i Incentius a les empreses. Us facilitem la versió per a Catalunya en pdf. Així mateix us facilitem també l'enllaç al site específic, ja que en ser una guia DINÀMICA, estarà permanentment a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous resums d'actualitat normativa

25-09-2013

Resum actualitzat de normatives de diversos àmbits.Per exemple, podeu trobar, dins el Projecte de Llei d'Emprenedors, les noves formes de constituïr societats.Quan la norma entri en vigor, i tret de canvis d'última hora, el document que us presentem (setmana del 16 al 21 de setembre) desenvolupa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estudiants en pràctiques, antecedents i conseqüències de la Resolució de la TGSS de 19 d'agost de 2013

18-09-2013

El Dr. José Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona i assessor de la Comissió laboral i de Seguretat Social del Col·legi, ha elaborat una nota informativa en referència als canvis generats per la Resolució de la TGSS del pa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualització del web de la Moncloa respecte de l'Administració Electrònica

18-09-2013

El web www.lamoncloa.gob.es publiquen les següents novetats d'interés:La Seguridad Social activa el servicio electrónico para el pago de las deudas en vía ejecutiva con tarjeta bancaria Miércoles, 11 de septiembre de 2013 La Seguridad Social ha puesto en marcha un servicio electrónico que pe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous resums d'actualitat normativa

18-09-2013

Tot seguit trobareu els resums de tota aquella actualitat normativa del mes d'aogst i de la setmana del 2 al 7 de setembre de 2013.Em matèria laboral podriem destacar l'Informe d'Evaluació de l'impacte de la Reforma Laboral. Trobem que fins a un 27% d'empreses de més de 250 treballadors han apli [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Quadre comparatiu de diferents modificacions tributàries respecte del Projecte de Llei d'Emprenedors

18-09-2013

En el document trobareu les comparacions en MATÈRIA TRIBUTÀRIA entre el nou text, aprovat pel Senat, i el que ha estat vigent fins ara.

foto noticia

Obligació dels professionals col·legiats de tenir fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició dels clients consumidors

13-09-2013

El passat 28 de febrer de 2013 va ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el nou Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum. La principal novetat d’aquest Decret és que, a partir d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Últimes places per al Màster en Gestió Administrativa, sol·licita la teva!

10-09-2013

Ja està obert el període extraordinari d'inscripció al Màster Universitari en Gestió Administrativa, estudis que proporcionen una formació oficial de postgrau que prepara per a l'exercici professional de gestor administratiu i et dóna accés al doctorat.Amplia les teves expectatives i busca [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Les mesures fiscals de recolzament als emprenedors

09-09-2013

El Govern considera que, d'alguna manera, la sortida de la crisi i la consegüent recuperació econòmica passen per posar els vímets amb els quals donar suport a la petita i mitjana empresa, als autònoms en particular, i als emprenedors en general. Al servei d'aquest objectiu s'estan posant dive [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Gran augment de les transferències de vehicles a les gestories administratives

09-09-2013

Les dades ho confirmen: Aquest juliol s’han realitzat a les gestories administratives de Barcelona gairebé un 90% més de transferències de cotxes que l’any passat en aquest mateix període.A les províncies de Girona i Lleida, tot i que no s’ha produït un augment tan espectacular, les tra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Màster de Gestoria Administrativa de la UB: Finalitza el període de preinscripció!

05-09-2013

Últimes places del Màster Universitari en Gestoria Administrativa de la Universitat de Barcelona!Tot i que l'orientació del màster és eminentment professionalitzadora, proporcionant una formació que prepara per a l'exercici de la gestió administrativa, també es configura com una via d'inici [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cotització dels becaris a la Seguretat Social

04-09-2013

El BOE del 30 d’agost de 2013 publica la següent norma d'interès: MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIALSeguretat SocialResolució de 19 d'agost de 2013, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s'autoritzen terminis extraordinaris per a la presentació de les altes i, si [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CNMC i Plan PIMA

04-09-2013

El BOE del 31 d’agost de 2013 va publicar les següents normes:MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUESOrganitzacióReial Decret 657/2013, de 30 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut Orgànic de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Veure també:Consell de Ministres de 30/ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe d'avaluació de l'impacte de la reforma laboral

04-09-2013

Ja podeu consultar l'Informe d'avaluació de l'impacte de la reforma laboral, presentat al Consell de Ministres pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, aproximadament un any després de l'entrada en vigor de la reforma.

foto noticia

Actualitat del web de l'AEAT

04-09-2013

El web de l'AEAT ha publicat les següents referències d'interès en l'apartat NOVETATS: • 30-08-13 Informe de Recaptació Tributària (juliol 2013) • 23-08-13 Informe més recent sobre Comerç Exterior: juny 2013

foto noticia

Cita prèvia SOC

04-09-2013

Ja teniu disponibles els horaris de setembre de 2013 per demanar cita prèvia al SOC. El dia assignat per als nostres col·legiats és divendres 20 de setembre. La data límit per demanar cita és el proper 13 de setembre de 2013.

foto noticia

Calendari laboral 2014

03-09-2013

Ja podeu consultar el calendari laboral de l'any 2014, que es va publicar el 30 d’agost passat al DOGC.

foto noticia

Nou recull normatiu laboral i de Seguretat Social

03-09-2013

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes d'agost de 2013, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecció [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei de mediació

14-08-2013

En el document adjunt trobareu el text de la norma sobre la Llei de Mediació, assenyalant especialment les modificacions introduïdes en el seu moment en el RDL de Mediació que la mateixa Llei va derogar. Recordeu que ja us vam facilitar un quadre comparatiu de redaccions del RDL 5/12 i la Llei 5 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ajuts per a la formació en relació amb el transport per carretera

14-08-2013

Posem a la vostra disposició la resolució de 24 de juliol de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual s'atorguen ajuts per a la formació en relació amb el transport per carretera regulades per l'Ordre FOM/3591/2008 , de 27 de novembre.

foto noticia

Estrangeria: Notificacions mitjançant compareixença en seu electrònica: noves funcionalitats

09-08-2013

El Departament d’Informació de l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona, ha emès amb data 9 d’agost la nota informativa següent:"Nota informativa 13/2013Notificaciones mediante comparecencia en sede electrónica: nuevas funcionalidadesDisposición adicional cuarta del Real Decreto 557/2011, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reaccions davant l'avantprojecte de llei de Col·legis i serveis professionals

07-08-2013

Posem a la vostra disposició la nota de premsa elaborada per Unión Profesional amb una primera valoració de l’avantprojecte de llei de Col•legis i serveis professionals, després de la seva aprovació el 2 d’agost passat.A més, també podeu llegir una entrevista realitzada a Carlos Carnic [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació TRLIS - RDL 11/2013

07-08-2013

La disposició final cinquena del Reial decret llei 11/2013, de 2 d'agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social (BOE de 3.08.13) modifica el TRLIS en el següent sentit: Disposició final cinquena. Modificació del text refós [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació

07-08-2013

Al BOE del dissabte 27 de juliol es va publicar la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, que recull les mesures aprovades en el Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, pel qual s'adopten mesures tributàries d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou recull normatiu laboral i de Seguretat Social

07-08-2013

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de juliol de 2013, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col•laborador habitual del Col•legi. També teniu a la vostra disposició una selecc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe Anual de Recaptació Tributària

07-08-2013

L'Agència Tributària ha publicat l'Informe Anual de Recaptació Tributària 2012, que ofereix informació sobre el nivell i l'evolució anual dels ingressos tributaris que gestiona l'AEAT.Podeu consultar l'informe en el següent enllaç:

Enllaç extern

foto noticia

Projecte de RD de modificació RIS, RIRPF, RIRNR I RGAT

07-08-2013

Posem a la vostra disposició un quadre comparatiu de redaccions de les normes reglamentàries afectades pel Projecte de RD de modificació del RIS, de l'RIRPF, l'RIRNR i de l'RGAT, recentment publicat a l'apartat Normes en Tramitació del web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

foto noticia

Publicades la data i hora, lloc i composició del tribunal per a les proves d'obtenció del títol de gestor administratiu

06-08-2013

En data 6 d’agost de 2013, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Resolució JUS/1704/2013, de 29 de juliol, per la qual es fan públiques la composició del tribunal, el lloc, la data i l’hora de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu.L [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova reforma laboral

05-08-2013

El passat 3 d'agost es va publicar al BOE el Reial decret llei 11/2013, de 2 d'agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social, que introdueix entre altres canvis laborals , modificacions en la protecció social del treball a temps [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Plataforma ADAE

30-07-2013

El passat 4 de juliol es va obrir la utilització d'ADAE per a tots els ciutadans.En aquest sentit, des de l'Oficina d'Estrangers de Barcelona, ens han enviat aquesta informació d'interès:Esta plataforma, que se puso en marcha el 31 de mayo para los gestores administrativos, se abre al resto de l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats en la base de dades Tirant Asesores

30-07-2013

La base de dades de Tirant Asesores us facilita tota la informació i les eines de treballs necessàries per a la vostra tasca professional.Gràcies al conveni de col·laboració signat pel COGAC, els gestors administratius podeu accedir de manera gratuïta a la base de dades en diferents matèries [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Transports: Ordre PRE/1435/2013 - Reglament de la Llei de Transports Terrestres en matèria de transport sanitari per carretera

29-07-2013

En la publicació, en data d'avui al BOE, el Ministeri de la Presidència considera que és convenient aproximar el règim jurídic de les autoritzacions de transport sanitari terrestre a d'altres criteris que ja són d'aplicació en relació amb el conjunt d'autoritzacions de transport per carrete [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estrangeria: Nota informativa 12/2013 de l'Oficina d'Estrangeria de la Delegació del Govern a Catalunya

29-07-2013

Accediu a la nota informativa 12/2013 facilitada per la Delegació del Govern respecte de les autoritzacions de retorn.

Més informació

foto noticia

Dr. García Ninet_Diapositives. Aspectes laborals i de Seguretat Social de la Llei 11/2013 de mesures de suport a l'emprenedor

29-07-2013

El Dr. García Ninet ha elaborat un complet informe, en format diapositiva, del aspectes laborals i de Seguretat Social d'aquesta Llei tan important per a la nostra economia i publicat al BOE de dissabte 27 de juliol.En 68 diapositives, el Dr. Ninet compara la TRLGSS 1994 ó la Llei 45/2002, de 12 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme posarà en marxa el PIVE-3

26-07-2013

Dotat amb 70 milions d'Euros, les subvencions es concediran per l'adquisició de vehicles nous de les categories M1 i N1 que vagi acompanyada de la baixa definitiva en Trànsit d'un altre vehicle, sempre que un i l'altre reuneixin els requisits que es detallen en el RD575/2013, de 26 de juliol.El P [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ultraactivitat i modificacions operades sobre l'Estatut dels Treballadors

24-07-2013

Com sabem, la reforma laboral de 2012 va establir que, transcorregut un any des de la denúncia del conveni col·lectiu sense que s'hagi acordat un nou conveni o dictat un laude arbitral, aquest conveni perdrà, exceptuant pacte contrari, vigència i s'aplicarà, si n'hi hagués, el conveni col·le [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions de la setmana del 13 al 19 de juliol de 2013

24-07-2013

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. Aquesta setmana destaquem per exemple la publicada al BOPB, que convoca la II edició del Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps, que pretén reconèixer [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació de Mutuaga

19-07-2013

Posem a la vostra disposició la informació que ens ha facilitat la Mutualidad de Gestores Administrativos sobre les prestacions aprovades, perquè coneixeu les característiques de la Mutualidad i els avantatges que tenen els plans de previsió social de la Mutualidad de Gestores Administrativos. [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Finalitza el termini d'inscripció per al Màster en Gestió Administrativa. Sol·licita ja la teva plaça!

18-07-2013

Aquest mes finalitza el període de sol·licitud d’accés al Màster Universitari en Gestió Administrativa de la Universitat Abat Oliba, els estudis que proporcionen una formació oficial de postgrau, que prepara per a l'exercici professional de gestor administratiu i t'ofereixen accés al docto [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova alerta de convenis col·lectius

17-07-2013

Us recordem que a la vostra àrea privada trobareu les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins provincials.Ja podeu accedir a l’alerta de convenis col·lectius publicats entre el 10 de juny i el 12 de juliol, on apareix, entre d'altres, la resol [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Línia d'ajuts a emprenedors, autònoms i comerços 2013

17-07-2013

Segons ens han informat des del Departament d'empresa i ocupació, han sortit publicades, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6415, d’11 de juliol de 2013), la convocatòria i les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte reforma RIVA

17-07-2013

Posem a la vostra disposició el text del Projecte de RD de modificació del RIVA i d'altres normes reglamentàries, publicat a l'apartat "Normes en tramitació" del web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, així com un extracte de l'articulat previst sobre el nou règim opcional " [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sol·licitud i recollida immediata per Internet dels certificats de Renda 2012 sense necessitat de disposar de certificat electrònic

17-07-2013

Des el 10 de juliol es troba disponible el servei de sol·licitud i recollida immediata per Internet dels certificats de Renda 2012.Per utilitzar aquest servei, prem l'enllaç "Sol·licitud i recollida immediata de certificats de renda" i consigna el NIF de l'interessat i el valor de la casella de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Administradors concursals

17-07-2013

El web de l'Agència Tributària publica la següent referència d'interès: 2013.07.12 Administradors concursals. Nou model de formulari per comunicar la declaració del concursA la Seu electrònica de l'Agència Tributària està disponible el nou formulari de comunicació de la declaració del c [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Esgotats els fons disponibles del Plan Pive-2

17-07-2013

Segons ens ha informat el Gremi del Motor, us comuniquem que actualment ja estan pràcticament esgotats els fons disponibles del Plan Pive-2.Prengueu deguda nota als efectes de tancar noves operacions.Tant punt tinguem més informació, us ho comunicarem puntualment.

foto noticia

Nous resums d'actualitat normativa

10-07-2013

Ja teniu a la vostra disposició els resums d’actualitat normativa corresponents al període de l'1 al 6 de juliol de 2013. Entre d'altres novetats es fa referència a la llei d'ordenació dels transports terrestres i de seguretat aèria i les modificacions de diversos convenis col·lectius.

foto noticia

Subvencions per contractar personal

10-07-2013

Posem en el vostre coneixement algunes mesures de foment de la contractació que us poden interessar.Les empreses que necessitin personal poden accedir a una subvenció de fins al Salari Mínim Interprofessional (645 €/mes) durant 6 mesos, contractant treballadors/es qualificats mitjançant la pa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicació de canvi de versió del programa d'ajuda del model 600

10-07-2013

L’Agència Tributària de Catalunya ens ha comunicat que el proper dia 1 d’agost de 2013 entrarà en vigor un increment impositiu del 8% al 10% en les tarifes TUB, TRT, TV0 i TAM de l’impost de transmissions patrimonials (model 600). Per tant, s’ha de canviar la versió actual del programa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota informativa 8/2013. Adhesió de Croàcia a la Unió Europea

09-07-2013

S’ha publicat als destacats de la pàgina web d’Estrangeria la “Nota informativa 8/2013. Adhesió de Croàcia a la Unió Europea”.En aquesta nota, en referència a l’adhesió de Croàcia a la Unió Europea, s’informa que un Acord de Consell de Ministres ha establert un període transito [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització

05-07-2013

El 3 de juiol de 2013 va sortir publicat al BOCG, el Projecte de Llei de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització. Podeu consultar-lo aquí:

Enllaç extern

foto noticia

Informació important de transports

05-07-2013

Us comuniquem que avui ha sortit publicada al BOE la Llei 9/2013, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres i la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria. El seu objectiu és realitzar una revisió completa del conting [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions del 22 al 28 de juny de 2013

03-07-2013

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. Aquesta setmana destaquen les subvencions per a les activitats econòmiques que contractin persones en situació d'atur convocades per l'Ajuntament de Montornès del Vallès.

foto noticia

Noves normes de control en relació amb els transports públics de viatgers per carretera

03-07-2013

Al BOE del 3 de juliol de 2013 s'ha publicat l'Ordre FOM/1230/2013, de 31 de maig, per la qual s'estableixen normes de control en relació amb els transports públics de viatgers per carretera.Entre els objectius prioritaris de la revisió es troba la reducció de càrregues burocràtiques per a le [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou recull normatiu laboral i de Seguretat Social

03-07-2013

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de juny de 2013, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecció [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadístiques de matriculacions

03-07-2013

L'Agència Estatal de l'Administració Tributària ha publicat l'Estadística de l'impost sobre matriculació de vehicles automòbils, en les seves dues versions “Avenç mensual” i “Estadística anual” basada en les declaracions que els contribuents estan obligats a presentar de l'Impost Es [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

A partir de l'1 de juliol la taxa de treball de les autoritzacions de treball per a nacionals de Romania i els seus familiars és de 0 euros

28-06-2013

Us comuniquem que s'ha publicat als destacats de la pàgina web d’Estrangeria la “Nota informativa 7/2013. A partir de l’1 de juliol la taxa de treball de les autoritzacions de treball per a nacionals de Romania i els seus familiars és de 0 euros”. Aquesta nota, que trobareu adjunta, infor [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Oferta en l'adquisisió de llibres de visita

28-06-2013

Us oferim la possibilitat d'adquirir a un molt bon preu els llibres de visita personalitzats amb la GA, fins al proper 31 de juliol o fins a exhaurir existències.Amb aquesta oferta limitada, el preu unitari de venda serà de 2,50 Eur + IVA (El preu unitari és 4 Eur, encara que el Col·legi subven [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reforma de les administracions

26-06-2013

Posem a la vostra disposició un document d'interès sobre la Reforma de les Administracions Públiques amb enllaços al text íntegre del document, notes de premsa, intervencions públiques... que ha estat incorporat a la web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.Dins d'aquest docum [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei d'emprenedors

26-06-2013

Posem a la vostra disposició la informació publicada a la web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en relació amb l'avantprojecte de Llei d'Emprenedors, que està previst que s'aprovi com a projecte de llei al Consell de ministres d'aquest divendres.La documentació inclou un qua [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Rebuts IAE 2013

26-06-2013

El web de l'AEAT ha publicat una nota sobre la modificació del termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'IAE. Quan es tracti de les quotes nacionals i provincials de l'IAE de l'exercici 2013, el nou termini comprendrà des del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2013, ambdós i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificacions en el procediment de legalització de diplomàtica de documents públics

25-06-2013

Amb data 25 de juny de 2013, el Departament d’Informació de l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona ens ha fet arribar la nota informativa 11/2013, sobre modificacions en el procediment de legalització de diplomàtica de documents públics.

foto noticia

Cita prèvia Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona

20-06-2013

A partir del proper dia 2 de juliol de 2013 per ser atès a la Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona serà necessari sol·licitar cita prèvia a través de la pàgina www.dgt.es, del telèfon 060 o presencialment a les seves oficines. L'objectiu que es persegueix és prestar una atenció a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova alerta de convenis col·lectius

19-06-2013

Us recordem que a la vostra àrea privada trobareu les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins provincials.Ja podeu accedir a l’alerta de convenis col·lectius publicats durant la primera quinzena de juny de 2013, on apareix, entra d'altres, el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions del 8 al 14 de juny de 2013

19-06-2013

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. Aquesta setmana destaquen els Ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa) de l' Agència de Suport a l'Empresa Catalan [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa "Datos abiertos" de l'AEAT

19-06-2013

Posem a la vostra disposició un document amb informació sobre el programa “Datos abiertos” de l'AEAT. Aquesta iniciativa, també coneguda com reutilització, consisteix en l'ús de documents elaborats o custodiats per les administracions i organismes del sector públic, per persones físiques [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ultraactivitat dels convenis col·lectius

19-06-2013

La Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, publicada al BOE del 7 de juliol de 2012, que va entrar en vigor el dia 8 del mateix mes, va modificar la regulació de la pròrroga de la part normativa dels convenis col·lectius estatutaris (ultraactivitat), [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Trasllat SGAIT

18-06-2013

La Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball ens ha comunicat que, des del dia 17 de juny, la Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball està ubicada al carrer de Sepúlveda, 148-150 de Barcelona i que els telèfons de contacte són els mateixos.

 

Oficina virtual fora de servei

14-06-2013

L'Agència Tributària de Catalunya ha comunicat que avui 14 de juny de 2013, l’oficina virtual estarà fora de servei a partir de les 15:30 per tasques de manteniment.Per aquet motiu, no es podran fer pagaments ni presentacions fins dissabte 15 de juny.

foto noticia

Factor de sostenibilitat

12-06-2013

Posem a la vostra disposició l’informe elaborat pel Comitè d’Experts designats pel Govern, per dissenyar el factor de sostenibilitat. L’informe ha rebut deu vots a favor, un en contra i una abstenció. El director del Gabinet d’Estudis de CCOO, Miguel Ángel García, el representant d’ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous mecanismes internacionals d'obtenció d'informació tributària a la lluita contra el frau: els models FATCA (USA) i RUBIK (Suïssa).

12-06-2013

La implementació a Espanya d'obligacions d'informació, com la vehiculada a través del model 720 i altres mesures adoptades recentment per lluitar contra el frau fiscal, no constitueixen fets aïllats. S'inscriuen en una estratègia global i concertada dels estats, que apunta al final de l'era de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Flash mercantil actualitzat

12-06-2013

Posem a la vostra disposició una actualització del Flash Mercantil del període març i maig de 2013. Les modificacions introduïdes fan referència al Projecte de llei d’emprenedors.El document està elaborat pel Dr. Daniel Vázquez Albert, catedràtic acreditat de dret mercantil de la UB i vi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari d'estiu del Col·legi

12-06-2013

Us informen de l’horari dels mesos de juliol, agost i setembre tant del Col·legi com de les delegacions i Serveis Centralitzats. Us demanem que en la mesura del possible porteu els expedients de trànsit durant el matí, ja que els serveis centralitzats han de fer un procés posterior per poder [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat del web de l'AEAT

12-06-2013

El web de l’Agència Tributària recull diverses novetats d’interés:Protocol entre Espanya i Suïssa que modifica el Conveni per evitar la doble imposicióEs modifiquen el Conveni per evitar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i el seu Protocol. El pr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous resums d'actualitat normativa

05-06-2013

Ja teniu a la vostra disposició els resums d’actualitat normativa corresponents al període del 27 de maig a l'1 de juny. Entre d'altres novetats, es parla de les mesures fiscals en l'Avantprojecte de Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització o el model d'autoliquidació 043 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota informativa 4/2012. Legalització i traducció de documents estrangers.

05-06-2013

Us comuniquem que s'han fet canvis en el contingut de la Nota informativa 4/2012 sobre legalització i traducció de documents estrangers. Entre d’altres modificacions, s'ha actualitzat la llista de països signataris del XIIè Conveni de la Haia afegint-hi Uzbekistan, Uruguai i Nicaragua. Pel q [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova alerta de convenis col·lectius

05-06-2013

És important estar al corrent de totes les modificacions que es produeixen als convenis col·lectius de tots els sector. Per aquest motiu, us recordem que a la vostra àrea privada trobareu puntualment les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou recull laboral i de Seguretat Social

05-06-2013

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de maig de 2013, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecció [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions del 25 al 31 de maig

05-06-2013

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. Aquesta setmana destaquen les subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a empreses d’Arenys de Munt que contractin treballadors a l'atur.

foto noticia

Novetats plataforma Mercurio

05-06-2013

Tal com us vam informar, el 31 de maig es va posar en marxa el projecte ADAE, que permet realitzar l'aportació de documents requerits telemàticament per tràmits inicials, a través de la Plataforma MERCURIO.Ahir, 4 de juny de 2013, us vam facilitar la relació de tràmits que es podien fer a tra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

INCIDÈNCIA AMB ELS USUARIS DE GMAIL

30-05-2013

Us informem que els usuaris de gmail poden no rebre els correus del Col·legi des de fa uns dies. Google va realitzar la setmana passada algunes modificacions en el gestor de correu, i pel que sembla això ha afectat la recepció d'alguns tipus de correu que s'envien "massivament". En la majoria de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova versió dels programes d'ajuda de transmissions i successions/donacions

30-05-2013

Us informem que durant la setmana del 3 de juny de 2013 està prevista la publicació al portal www.e-tributs.cat d’una nova versió dels Programes d'ajuda de transmissions patrimonials i AJD (excepte vehicles model 620) i successions/donacions, doncs les actuals són vàlides per fets imposables [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova alerta de convenis col·lectius

29-05-2013

És important estar al corrent de totes les modificacions que es produeixen als convenis col·lectius de tots els sector. Per aquest motiu, us recordem que a la vostra àrea privada trobareu puntualment les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou Flash administratiu

29-05-2013

Belén Noguera de la Muela, acreditada catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i assessora de la Comissió mercantil i administratiu del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha elaborat un nou Flash Administratiu, on entre altres temes, es parla de taxe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat mercantil

29-05-2013

La comissió de dret mercantil, concursal i administratiu, ha realitzat uns documents amb tota l’actualitat dels darrers mesos. Entre altres temes, es tracta el projecte de llei d’emprenedors o la compatibilitat de diverses retribucions de l’administrador.

foto noticia

Selecció de noticies sobre el número de declarants i valor dels bens declarats en el model 720

29-05-2013

131.411 contribuents han declarat béns a l'estranger per valor de 87.700 milions d'euros a través de la "Declaració informativa de béns i drets situats a l'estranger" (Model 720). El termini per declarar comptes, valors o béns a l'estranger a 31 desembre 2012 va acabar el 30 d'abril.Podeu cons [...]

Llegir noticia completa

 

Autoritzats sistema RED

28-05-2013

El 28 de març es van publicar les Ordres Ministerials de sistema RED (ESS/484/2013 de 26 de març), de Notificacions Telemàtiques (ESS/485/2013 de 26 de març) i de Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social (ESS/486/2013 de 26 de març).A partir de l'1 d'abril, data de la seva en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions de l'11 al 17 de maig de 2013

22-05-2013

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. La convocatòria oberta fins el 30 de novembre de 2013, de subvencions destinades a la promoció de l'economia local per a l'any 2013 de l’Ajuntament de Castelldefels, és la s [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Compatibilitat laboral

22-05-2013

Després de les consultes rebudes sobre el tema de la compatibilitat laboral que va publicar recentment el Govern, Mutuaga ha elaborat una circular informativa sobre el tema.A més, us recordem que la Mutualitat ofereix el dret al mutualista, que va optar per la Mutualitat com a primer sistema de p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Paradisos fiscals

22-05-2013

Posem a la vostra disposició dos referències d’interès publicades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.España y otros 44 países acuerdan intensificar su lucha contra los paraísos fiscales y la opacidad Montoro y Solomont firman el acuerdo entre España y Estados Unidos para [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tota l'actualitat normativa al vostre abast

15-05-2013

Ja teniu a la vostra disposició nous documents sobre subvencions, convenis col·lectius i resums d’actualitat normativa, que podeu consultar a la vostra àrea privada. Cada document (exceptuant les subvencions que tenen una categoria pròpia), està inclòs a l'apartat "normatives" de l'àrea a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions i bonificacions per discapacitat

15-05-2013

Posem a la vostra disposició les bonificacions i subvencions existents en l'actualitat en la contractació de persones amb discapacitat. Teniu disponibles dos reculls elaborats per la Fundación ONCE amb totes les bonificacions existents i un document que recopila, a grans trets i en l’àmbit na [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tributació dels lliuraments d'or i joies que fan particulars, a comerços que dediquen a la seva revenda o fabricació

15-05-2013

Luis Manuel Alonso, catedràtic de Dret financer i Tributari i membre de la Comissió Econòmica i Financera, Comptable i Tributària del Col·legi, ha elaborat un informe sobre el tema de la tributació dels lliuraments d'or i joies que fan particulars, a comerços que dediquen a la seva revenda o [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova versió del full informatiu núm. 314

10-05-2013

Posem a la vostra disposició la nova versió del full núm. 314 de l'Oficina d'Estrangeria (document de representació), tant en català com en castellà. La seva data d'actualització és el 9 de maig de 2013.

foto noticia

Subvencions del 27 d'abril al 3 de maig de 2013

08-05-2013

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. La convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a projectes de joventut per a l'any 2013, que atorga Ajuntament de Castelldefels, és una de les subvencions més d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sentències del TS d'interès

08-05-2013

Posem a la vostra disposició les sentències del Tribunal Suprem de 12 i 14 de febrer en les que es determina la forma d’interpretar la dicció de la Llei 19/1991 relativa a “l’últim balanç aprovat”.

foto noticia

Resolució TEAC sobre l'impost de societats

08-05-2013

Posem a la vostra disposició una doctrina del Tribunal Econòmic Administratiu Central sobre l’Impost de Societats i l’arrendament d’immobles com activitat econòmica, sense local i/o empleat exclusius.

foto noticia

Modificació de la "Guia de tràmits I"

08-05-2013

S’ha modificat la Guia de tràmits I de l’Oficina d’Estrangeria, actualitzant la direcció de l'Oficina de la Policia per a l'expedició de la TIE, que recentment es va traslladar a la Rambla Guipúscoa 74 per als estrangers empadronats a la ciutat de Barcelona.Així mateix, s’ha canviat a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Com actuar en cas que no s'abonin les rendes i, no obstant això, s'emeti la certificació de retencions corresponent a les mateixes

08-05-2013

En la situació de crisi econòmica actual no és estrany que a l'emissió del certificat de retencions per part de l'ocupador no hagi acompanyat, prèviament, el pagament de les rendes que justifiquen la pràctica d'aquelles retencions. En aquests casos, convé aclarir la situació en què queda e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Compensació per adquisició d'habitatge habitual abans del 20 gener 2006

08-05-2013

El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, en vigor des del dia 15 i publicat al BOE de 14 de juliol, va suprimir la lletra c) de la disposició transitòria tretzena de la Llei 35/2006, del IRPF, en la qual es disposava que la llei de pressupostos de cada any regularia la corresponent compensa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions del 20 al 26 d'abril de 2013

02-05-2013

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. La convocatòria per a la concessió de subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona a empreses i entitats per al foment de la contractació estable és una de les subvenci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució del TEAC de 13 de desembre de 2012

02-05-2013

El TEAC dicta una resolució d'enorme transcendència en la qual s'aclareix que l'art. 25.2 de la Llei de l'Impost sobre Successions i Donacions no és aplicable a les transmissions mortis causa. Aquest precepte disposa que el termini de prescripció retarda l'inici del seu còmput fins a la data e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució del TEAR de Catalunya de 5 de desembre de 2012

02-05-2013

Aquesta Resolució mereix atenció perquè en ella el TEAR reconeix que l'essencial, a l'hora de verificar si la reinversió en un bé adscrit a l'immobilitzat d'una empresa s'ajusta als requisits que la norma exigeix per a aplicar la deducció per reinversió, és la destinació del bé. En el sup [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Presentació de declaracions d'IRPF i Patrimoni 2012 per Internet

02-05-2013

Des del 24 d'abril es poden presentar a través d'Internet les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost sobre el patrimoni 2012. La presentació es pot fer amb el número de referència obtingut a través del Servei RENØ. Per presentar declaracions de renda e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou recull normatiu laboral i de Seguretat Social

02-05-2013

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent a abril de 2013, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, Catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. A banda de les noves normes publicades al BOE, el Dr. Garc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Finalitza el termini per presentar la "Declaració informativa de béns i drets situats a l'estranger"

25-04-2013

Us recordem que el proper 30 d’abril de 2013 finalitza el termini per presentar la "Declaració informativa de béns i drets situats a l'estranger" (Model 720) per l'exercici 2012.Per aquest motiu, el fòrum de professionals tributaris de l'Agència Tributària ha elaborat una recopilació de pre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre HAP/636/2013. Aprovació dels models 108 i 208 de "Gravamen únic sobre revalorització d'actius de la llei 16/2012"

24-04-2013

Posem a la vostra disposició un document elaborat en relació amb l'Ordre HAP/636/2013, de 15 d'abril, per la qual:- S'aprova el model 108, "Gravamen únic sobre revaloració d'actius de la Llei 16/2012 per a contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Autoliquidació".- S'a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preguntes freqüents sobre la limitació de pagaments en efectiu superiors a 2.500 euros

24-04-2013

Posem a la vostra disposició un document elaborat per l’AEAT amb les consultes més comunes sobre la limitació de pagament en efectiu a 2.500 euros.Entre d’altres, es resolen dubtes sobre l’àmbit d’aplicació de la prohibició, els dipòsits de les fiances per arrendaments d’immobles o [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 720

24-04-2013

Teniu a la vostra disposició un nou document amb consultes vinculants de la DGT sobre el model 720, publicades el 18 d’abril passat. Podeu accedir al text complet clicant sobre el número de la consulta.Us recordem que el termini per presentar la "Declaració informativa de béns i drets situats [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa d'ajuda Patrimoni 2012

24-04-2013

Es troba disponible el programa d'ajuda Patrimoni 2012 que facilita l'emplenament de la declaració de l'impost sobre el patrimoni (model 714). És un programa independent i separat del programa d'ajuda de Renda.Les declaracions de l'impost sobre el patrimoni 2012 s'han de presentar de forma obliga [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Obertes les places per al Màster en Gestió Administrativa, sol·licita la teva!

22-04-2013

Ja està obert el període d'inscripció al Màster Universitari en Gestió Administrativa, els únics estudis que proporcionen una formació oficial de postgrau que prepara per a l'exercici professional de gestor administratiu i et dóna accés al doctorat.Amb el Màster en Gestió Administrativa, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova alerta de convenis col·lectius

17-04-2013

És important estar al corrent de totes les modificacions que es produeixen als convenis col·lectius de tots els sector. Per aquest motiu, us recordem que a la vostra àrea privada trobareu puntualment les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sentències d'interès de temàtica laboral

17-04-2013

El Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col•legi, ha recopilat i comentat tres sentències del Tribunal Constitucional d’especial interès laboral. Al document adjunt trobareu el text i les anotacions de sentències so [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT sobre el model 720

17-04-2013

Teniu a la vostra disposició un document amb consultes vinculants de la DGT sobre el model 720, publicades des del passat 1 de març fins al 9 d’abril. Podeu accedir al text complet clicant sobre el número de la consulta.Us recordem que el termini per presentar la "Declaració informativa de b [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Full de mà informatiu sobre la web d'estrangeria

17-04-2013

La Subdirecció General d'Autoritzacions Inicials de Treball ha editat un full de mà informatiu sobre la web d’estrangeria del Departament d’Empresa i Ocupació, amb la finalitat d’informar i potenciar l’ús de la Bústia de Contacte i de les funcions de suport a la tramitació que oferei [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Els gestors administratius col·laboren amb la Fundació ONCE

12-04-2013

Els Gestors Administratius i la Fundació ONCE van renovar el 2 d’abril passat, el seu compromís per la inserció laboral de persones amb discapacitat en l'àmbit de les gestories administratives. L'acord, que es renova per dos anys, estableix el desenvolupament de programes de formació, així [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Regularització de la pensió de jubilació

10-04-2013

La Comissió laboral i de Seguretat Social ha elaborat una nota sobre l’aplicació de la regularització de la pensió de jubilació, en les seves modalitats diferents, requisits d’accés, condicions i regles de determinació de prestacions, vigents a l’entrada del Reial Decret Llei 5/2013, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pla integral d'habitatge i sòl

10-04-2013

El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts del Projecte de Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes. A més, ha aprovat el Pla Estatal d'Habitatges 2013-2016 que, juntament amb la nova Llei de Foment del Lloguer, suposen un canvi de model en la política d'habitatg [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Directrius del pla de control tributari per a 2013

10-04-2013

Amb cert retard s'ha publicat al BOE del 12 de març el Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2013 a desenvolupar per l'AEAT les directrius del qual presenten evidents punts d'interès.El Pla consumeix, ni més ni menys que 18 pàgines del BOE en detallar les directrius que l'AEAT pensa desenv [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualització de balanços: preguntes freqüents

10-04-2013

Teniu a la vostra disposició una selecció de noves qüestions plantejades sobre el tractament de l'actualització de balanços, que properament s'inclouran entre les consultes del programa INFORMA o entre les preguntes freqüents dels models 108 i/o 208.

foto noticia

Actualització balanços per a empresaris i professionals

10-04-2013

El web de l'AEAT ha publicat un apartat específic sobre el model 108 amb informació sobre l'actualització de balanços. En alguns casos duplica informació i en altres la informació completa sembla estar pendent de finalització.Tanmateix, podeu consultar la informació continguda en la mateixa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Darreres informacions sobre el model 720

10-04-2013

Ja podeu consultar una nova nota informativa sobre el model 720, emesa per l’Agència Tributària. Us recordem que el termini per presentar la "Declaració informativa de béns i drets situats a l'estranger" (Model 720) per a l'exercici 2012 finalitza el proper 30 d’abril de 2013.

foto noticia

Regulació de la vida laboral

10-04-2013

Posem a la vostra disposició una nova versió de les diapositives sobre el Reial Decret Llei 5/2013, elaborades pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. Aquesta actualització inclou les correccions d'errors i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convocatòria de diverses proves per obtenir els certificats de capacitació professional per a l'exercici de l'activitat de transportista per carretera

09-04-2013

Una resolució publicada el 28 de març de 2013 al DOGC, estableix les noves convocatòries de les proves anuals per a l’obtenció del certificat de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de transport interior i internacional de mercaderies, i transport interior i internaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova nota d'estrangeria

03-04-2013

Posem a la vostra disposició la Nota informativa 7/2013 de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona. Aquesta Nota conté la relació actualitzada a data 2013.03.12, dels consolats a Espanya autoritzats a expedir certificats d'antecedents penals o certificats de registre civil.

foto noticia

Models de declaració d'IRPF i IP

03-04-2013

Posem a la vostra disposició un document elaborat en relació amb l'Ordre de Models de declaració d'IRPF i IP, exercici 2012 (Ordre HAP/470/2013, de 15 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost sobre el patrimoni, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou recull normatiu laboral i de Seguretat Social

03-04-2013

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de març de 2013, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecció [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Servei domèstic: Novetats 2013

03-04-2013

Com a conseqüència de l'aprovació del Reial decret llei 29/2012, de 28 de desembre, de millora de gestió i protecció social en el sistema especial per a Empleats de Llar i altres mesures de caràcter econòmic i social (BOE de 31 desembre 2012 ), s'han introduït una sèrie de modificacions en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renda 2012

03-04-2013

El 2 d'abril va començar el termini per sol·licitar i confirmar l'esborrany de l'IRPF de 2012, que conclou el pròxim 1 de juliol, coincidint amb el final de la Campanya de la Renda d'aquest any, segons el calendari de l'Agència Tributària .Aquest any l'Agència Tributària ha avançat una set [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preguntes freqüents model 720

03-04-2013

Posem a la vostra disposició una nova versió de les preguntes freqüents sobre el Model 720 incloses al web de l'Agència Tributària.Us recordem que el termini per presentar la "Declaració informativa de béns i drets situats a l'estranger" (Model 720) per a l'exercici 2012 finalitza el 30 d’ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous models 696 i 695. Taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil, contenciós administratiu i social

03-04-2013

Es modifica l'Ordre HAP/2662/2012, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el model 696 i el model 695, de la taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil, contenciós-administratiu:Ordre HAP/490/2013, de 27 de març, per la qual es modifica l'Ordre HAP/2662/2012, de 13 de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitzacions de l'AEAT

03-04-2013

El web de l'AEAT ha publicat la següent informació d'interès corresponent al mes de març:26-03-13 Declaració de l'IRPF i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2012. Models 100 i 714S'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

L'1 d'abril entra en vigor la nova regulació de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l'àmbit de la Seguretat Social

28-03-2013

En el BOE de 28 de març de 2013 s'ha publicat l'Ordre ESS/485/2013, de 26 de març, per la qual es regulen les notificacions i les comunicacions per mitjans electrònics en l'àmbit de la Seguretat Social, i que entra en vigor el proper 1 d'abril.Aquesta ordre té per objecte establir els supòsit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Termes i terminis en el procediment administratiu

27-03-2013

Belén Noguera de la Muela, catedràtica acreditada de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i assessora de la Comissió mercantil i administrativa del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha elaborat una nota informativa sobre els termes i terminis en el procediment [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificat d'antecedent penals

27-03-2013

Posem a la vostra disposició la Nota informativa 6/2013 de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona "El certificat d'antecedents penals del país d'origen del sol·licitant". A la nota s'informa sobre els procediments de legalització i traducció, si escau, de documents públics estrangers, com, per [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Drets de rectificació, cancel·lació en relació a les dades personals en poder de les administracions públiques

27-03-2013

Belén Noguera de la Muela, Catadràtica acreditada de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i assessora de la Comissió mercantil i administrativa del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha elaborat una nota informativa sobre els drets de rectificació, cancel·lac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualització de balanços. Consultes del programa "Informa"

27-03-2013

El web de l'AEAT ha publicat un nou capítol sobre l'actualització de la Llei 16/2012. Per aquest motiu, s'ha elaborat un document en relació amb les consultes incorporades al Programa Informa de l'AEAT sobre actualització de balanços (Llei 16/2012), incloent el text complet.

foto noticia

Novetats normatives IRPF 2012

27-03-2013

Posem a la vostra disposició un document que conté les principals novetats normatives aplicables a l'IRPF de l'exercici 2012.

foto noticia

Solvència empresari en arrelament social

27-03-2013

Posem a la vostra disposició una nota informativa sobre la solvència econòmica de l'empresari (persona física) en sol·licituds d'arrelament social.Per agilitar la tramitació i resolució dels procediments d'arrelament social, quan s'adjunta a l'expedient el contracte de treball signat pel tre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Interpretació art. 9 RD 240/2007: ascendents i descendents

27-03-2013

Ja podeu consultar la nota informativa 5/2013 "Règim comunitari: interpretació de l'article 9.4) del RD 240/2007. La modificació de la situació administrativa de l'ascendent o descendent de l'ex cònjuge divorciat .Un cop unificats els criteris d'aplicació del RD 240/2007, de 16 de febrer, en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova nota d'estrangeria

27-03-2013

Ja podeu consultar la nota informativa sobre "Informació sobre l'estat de tramitació dels expedients d'estrangeria".A la nota, s'informa sobre el procediment de consulta de l'estat de tramitació dels expedients d'estrangeria a través del web del MINHAP i, concretament, sobre el nou estat que po [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova versió del full informatiu núm. 314

27-03-2013

Posem a la vostra disposició una nova versió del full informatiu núm. 314 de l'Oficina d'Estrangeria (document de representació).

foto noticia

Cotització-legislació part general. Textos consolidats a 15 de març del 2013

27-03-2013

Després de les diapositives sobre "Novetats per al 2013 en matèria de cotització LPGE de 2012 i 2013" , posem a la vostra disposició les diapositives "Cotització-legislació part general. Textos consolidats a 15 de març del 2013 "(tal i com ho assenyala el BOE en aquesta data), que contenen: [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari especial Setmana Santa

21-03-2013

Amb motiu de les festivitats de Setmana Santa, el dijous 28 de març de 2013, l’horari de la seu col·legial serà de 08:30 a 14:00 hores. Serveis Centralitzats, tant de Barcelona com de Sabadell estaran oberts de 08:00 a 15:00 hores. Així mateix us recordem que divendres 29 de març i dilluns 1 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat concursal de març de 2013

20-03-2013

Posem a la vostra disposició un document elaborat per la Comissió mercantil i administrativa del Col·legi, amb les últimes novetats concursals. El rècord de procediments concursals durant 2012 i les primeres sentències del Tribunal Suprem sobre els coneguts "swaps", són els temes destacats d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou Flash administratiu

20-03-2013

Belén Noguera de la Muela, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i assessora de la Comissió mercantil i administratiu del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha elaborat un nou Flash Administratiu, on entre altres temes, es parla de mediació [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou Flash mercantil i concursal

20-03-2013

Ja teniu a la vostra disposició el Flash Mercantil i concursal corresponent al període novembre 2012 - gener 2013. El document està elaborat pel Dr. Daniel Vázquez Albert, catedràtic acreditat de dret mercantil de la UB i vicedegà de relacions institucionals de la Facultat de Dret de la UB, i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preguntes freqüents model 720

20-03-2013

Posem a la vostra disposició una nova versió del text íntegre de les preguntes freqüents sobre el Model 720, incloses al web de l'Agència Tributària, on s'ha incorporat un nou capítol de dubtes, dedicat a les qüestions sobre l' emplenament del model.Us recordem que el termini per presentar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Regulació de la vida laboral

20-03-2013

El Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col•legi, ha elaborat una completa anàlisi sobre la regulació de la vida laboral.Es tracta d'un tractament exhaustiu (393 diapositives) que comença amb l'Estatut dels Treballado [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Infraccions lleus en matèria d'estrangeria

20-03-2013

Posem a la vostra disposició una nota informativa sobre alguns supòsits d'infraccions lleus en matèria d'estrangeria que poden ser motiu de sanció.

foto noticia

Nous convenis de doble imposició

14-03-2013

El web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques inclou els següents textos de convenis per evitar la doble imposició:• CONVENI AMB REPUBLICA DOMINICANA PER EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓ Data de publicació (01-03-2013)• CONVENI AMB SUÏSSA PER EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓ Data de publi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

13-03-2013

El web de l'AEAT ha publicat la següent informació d'interès corresponent al mes de març: 11-03-13 Informe de Recaptació Tributària (gener 2013)Informe mensual i sèries històriques de Recaptació Tributària corresponents al mes de gener de 2013 07-03-13 Registre de Representants Duaners A [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 720

13-03-2013

El 30 d’abril de 2013 finalitza el termini per presentar la "Declaració informativa de béns i drets situats a l'estranger" (Model 720) per l'exercici 2012.A la pàgina web de l'AEAT es troba ja disponible el model 720 de declaració de béns i drets situats a l'estranger, al qual pots accedir d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves taxes judicials (Actualització de març de 2013)

13-03-2013

La resposta contraria a la reforma que establia la llei 10/2012 sobre les taxes judicials, per part de tots els sectors afectats, ha sigut la causa d’una nova modificació.Per aquest motiu, s’han actualitzat les taules de quanties a satisfer. El Dr. Luis Alonso, assessor de la Comissió econò [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves consultes del programa "Informa" sobre facturació

13-03-2013

El Programa INFORMA de l'AEAT ha publicat una relació de consultes sobre les noves obligacions de facturació, aplicables des del dia 1 de gener de 2013, com a conseqüència de l'aprovació del RD 1619/2012, de 30 de novembre de 2012. Les noves referències -el text complet de les quals podeu tro [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota informativa d'estrangeria

13-03-2013

S'ha publicat als destacats de la pàgina web d’Estrangeria la “Nota informativa 5/2013. Impacte dels acords de cotització a la Seguretat Social, recollits en convenis bilaterals de Seguretat Social, sobre les autoritzacions de treball per a persones estrangeres". Concretament, s'informa que d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preguntes freqüents sobre la declaració informativa model 720 (01/03/2013)

06-03-2013

El web de l'Agència Tributària ha publicat una nova col·lecció de preguntes i respostes sobre el Model 720 que posem a la vostra disposició.

foto noticia

RDL 3/2013 - Emprenedors

06-03-2013

El passat 23 de febrer de 2013, es va publicar al BOE el Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.Donada la importància i l'especial interès del tema, s'han elaborat més documents que permetran tenir u [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Serveis a través de SMS

06-03-2013

La Tresoreria de la Seguretat Social ofereix al ciutadà un servei gratuït que li permet obtenir un elevat nombre d'informes, sense necessitat certificat digital. Únicament cal, que s'hagi comunicat el telèfon mòbil a qualsevol de les administracions de Tresoreria.Podeu consultar més infromaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ampliació de la informació de les relacions de documentació de determinats procediments

06-03-2013

Us comuniquem que s'ha publicat als destacats de la pàgina web d’Estrangeria la “Nota informativa 4/2013. Ampliació de la informació de les relacions de documentació de determinats procediments". Aquesta nota informa sobre l’actualització de la informació disponible a les relacions de d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou recull normatiu laboral i de Seguretat Social

06-03-2013

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de febrer de 2013, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aprovat el conveni per a persones amb discapacitat amb especial dificultat d'inserció laboral

06-03-2013

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret que regularà la subscripció d'una nova modalitat de conveni especial per a persones amb discapacitat amb especials dificultats d'inserció laboral, a efectes de la cobertura de les prestacions per jubilació i per mort i supervivència.Aquest Rei [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Junta General Ordinària

01-03-2013

Per acord de la Junta de Govern i de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els Estatuts d’aquest Col·legi, em plau convocar-vos per tal d’assistir a la Junta General Ordinària que t [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Qüestions laborals del Reial decret llei 4/2013

27-02-2013

En el Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, publicat al BOE del 23 de febrer de 2013, ens trobem amb una sèrie de importants i variades mesures, així com d'un gran nombre de modificacions en lleis m [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RDL 3/2013: Modificació del règim de les taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i el sistema d'assistència jurídica

27-02-2013

El passat 23 de febrer de 2013 va publicar al BOE el Reial Decret Llei 3/2013, de 22 de febrer, pel qual es modifica el règim de les taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i el sistema d'assistència jurídica gratuïta.En la norma publicada es modifiquen, entre altres, les lleis segü [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reial decret llei 4/2013: Mesures de suport a l'emprenedor, estímul del creixement i creació d'ocupació.

27-02-2013

El passat 23 de febrer de 2013, es va publicar al BOE el Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.Donada la importància i l'especial interès del tema, posem a la vostra disposició una sèrie de documen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordenació del temps de treball per a autònoms que realitzen transports per carretera

25-02-2013

El 23 de febrer passat va sortir publicat al BOE el Reial Decret 128/2013, de 22 de febrer, sobre ordenació del temps de treball per als treballadors autònoms que realitzen activitats mòbils de transport per carretera, que entra en vigor avui 25 de febrer de 2013.Es tracta d'una norma l'àmbit d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Augmenta l'atractiu del règim especial de societats dedicades a l'arrendament d'habitatges en l'impost sobre societats

21-02-2013

El Text refós de l'impost sobre societats recull en els arts. 53 i 54 el règim jurídic especial de les entitats dedicades a l'arrendament d'Habitatge. La Llei 16/2012, de 27 de desembre, ha introduït algunes novetats en aquesta regulació que cal valorar molt positivament en la mesura que augme [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convenis col·lectius de la primera quinzena de febrer

20-02-2013

Ja podeu accedir a les alertes de convenis col·lectius publicats durant la primera quinzena de febrer de 2013. Entre d’altres informacions, inclou la publicació al DOGC de les taules salarials per als anys 2010, 2011 i 2012 del Conveni col•lectiu de treball de les empreses d’inspecció tèc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reorganització de les administracions

20-02-2013

Posem a la vostra disposició una comunicació del Delegat Especial de l'AEAT de Catalunya informant sobre la Resolució, de 15 de febrer, sobre l’estructura organitzativa de l'Agència.

foto noticia

Model 720. Consulta a la DGT

20-02-2013

Posem a la vostra disposició la consulta vinculant de la DGT, V0443-13, del 13 de febrer de 2012, en què es planteja si l'obligació informativa a què es refereix l'article 42.ter.2 arriba a les accions i participacions d'institucions d'inversió col·lectiva estrangeres, adquirides per inversor [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Segona edició de la guia d'actualització de balanços

19-02-2013

Posem a la vostra disposició la segona edició de "Guia d’actualització de balanços segons la Llei 16/2012 de mesures tributàries".Es una guia d’urgència que ha creat la Comissió de Comptabilitat i Fiscalitat de l’ACCID, per facilitar el procés inicial de presa de decisió sobre acolli [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renovació carnet empleats: Ampliació termini de presentació

14-02-2013

Per a tots aquells empleats que consteu inscrits en el Registre d’empleats autoritzats del Col·legi, us recordem la necessitat de renovar anualment la inscripció atès el que disposa l’article 33 dels nostres Estatuts i sol·licitar, si cal, l’emissió del carnet d’empleat corresponent a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Barem de Valoració de Vehicles

13-02-2013

El Barem de Valoració de Vehicles (automòbils, tot terrenys i motocicletes) forma part dels productes del Col·legi, creats amb l'ànim de difondre la imatge corporativa de la nostra professió, que s’han convertit en veritables institucions. És tracta d’un servei de gran valor tant per vos [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Data de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per exercir de conductor/a professional de vehicles

13-02-2013

Una resolució publicada el 13 de febrer de 2013 al DOGC, estableix la data, hora i lloc de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera, així com la composició dels tribunals qualific [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes sobre el model 347

13-02-2013

Posem a la vostra disposició un document elaborat amb consultes, informes i criteris sobre el MODEL 347 corresponent a l'exercici 2012.A més, com a complement d'aquesta documentació, també podeu trobar una relació completa i actualitzada de consultes presents en el Programa INFORMA de l'AEAT s [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La nova obligació fiscal d'informar sobre bens i drets que es posseeixin a l'estranger

13-02-2013

Entre l'1 de febrer i el 30 d'abril són molts els contribuents que estan obligats a complir la nova obligació d'informar a Hisenda de béns i drets situats a l'estranger amb els que guarden una determinada relació. La novetat d'aquesta obligació formal, les complicacions que poden sorgir per al [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

SOCIMI: nous estímuls fiscals a la inversió en immobles per a lloguer

13-02-2013

La recent aprovació de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, de mesures tributàries, ha suposat, entre moltes altres coses, la reforma en profunditat del règim fiscal especial del que gaudien les SOCIMI (Societats anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari ). Per una vegada cal reco [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe sobre la retribució dels administradors

12-02-2013

A causa de les múltiples preguntes que va suscitar el tema sobre si "la despesa corresponent a la retribució pactada per les tasques de gerència té la consideració de despesa deduïble a efectes de l’impost de societats”, durant la jornada del 15 de novembre de 2012, es va creure convenien [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pla PIMA Aire: Ajuts per a la compra de vehicles comercials

11-02-2013

El Pla d'Impuls al Medi Ambient «PIMA Aire», que pretén renovar el parc actual de vehicles comercials, es dirigeix als vehicles comercials de fins a 3,5 tones de pes màxim autoritzat (turismes adaptats - M1 AF-, furgonetes i furgons - N1) matriculats a Espanya i dedicats preferentment al transp [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pòlissa de gestió 2013: Informació per a col·legiats exercents

11-02-2013

Atesa l’actual situació econòmica, aquesta corporació considera adient actualitzar les dades necessàries per establir la quota de pòlissa de gestió, i així adaptar-la a l’activitat real de cadascun dels col·legiats i els seus despatxos. És per això que, amb la finalitat d’iniciar el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe sobre la retribució dels administradors

11-02-2013

A causa de les múltiples preguntes que va suscitar el tema sobre si “la despesa corresponent a la retribució pactada per les tasques de gerència té la consideració de despesa deduïble a efectes de l'impost de societats”, durant la Jornada del 15 de novembre de 2012, es va creure convenien [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats laborals

06-02-2013

El Dr. Ignacio García Ninet, Catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi, ha elaborat un seguit de documents amb les primeres novetats normatives laborals d'aquest any. A més del habituals reculls normatius, de sentències i de premsa, trobareu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Barem de Valoració de Vehicles

06-02-2013

Tal i com us vam informar al seu moment, aquest any el Col·legi us ofereix el Barem de Valoració de Vehicles (automòbils, tot terrenys i motocicletes) completament gratuït. Som conscients que el barem és un símbol del Col·legi. Sempre l’heu tingut a disposició per regalar-lo als vostres c [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preguntes freqüents sobre la declaració informativa model 720

06-02-2013

Posem a la vostra disposició una nova versió de consultes freqüents en relació amb el model 720, que han sortit publicades al web de l'Agència Tributària.

foto noticia

Ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat

06-02-2013

El 4 de febrer de 2013 es va publicar al BOE la resolució de 24 de gener de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat. Aquesta resolució té com aspectes destacables [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Esmenes al calendari de festes 2013

01-02-2013

A tots aquells que hàgiu adquirit el calendari laboral de festes 2013, us comuniquem que s’han publicat al DOGC algunes esmenes, atès que, amb posterioritat a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’Ordre EMO/408/2012, de 27 de novembre, per la qual s’establia el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Guia d'actualització de balanços

30-01-2013

Posem a la vostra disposició la "Guia d’actualització de balanços segons la Llei 16/2012 de mesures tributàries". Es una guia d’urgència que ha creat la Comissió de Comptabilitat i Fiscalitat de l’ACCID, per facilitar el procés inicial de presa de decisió sobre acollir-se o no a l’ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota sobre model 145. Reducció retencions treball per adquisició d'habitatge

30-01-2013

Posem a la vostra disposició una nota sobre la reducció del tipus de retenció en l'exercici 2013 per estar efectuant pagaments per préstecs destinats a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual.

foto noticia

Pagament de premis de Loteries i Apostes de l'Estat

30-01-2013

Posem a la vostra disposició les Instruccions cursades per l'organisme Loteries i Apostes de l'Estat en relació amb el pagament de premis de Loteries i Apostes de l'Estat superiors a 2.500 € i inferiors a 5.000 €, després de l'entrada en vigor del gravamen especial introduït per la Llei 16/ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació referent als ascendents i els descendents directes del familiar extracomunitari en els procediments MOD04

30-01-2013

Us comuniquem que s'ha publicat als destacats de la pàgina web d’Estrangeria la “Nota informativa 3/2013. Modificació referent als ascendents i els descendents directes del familiar extracomunitari en els procediments MOD04". En relació als procediments "MOD04a - Modificacions de la situaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Índex de Preus de Consum

30-01-2013

L'INE publica per primera vegada un resum anual de l'evolució de l'Índex de Preus de Consum (IPC). La informació utilitzada està basada en les taxes de variació mitjana de l'any 2012, que es difonen cada any a la base de dades del web de l'INE.A l'enllaç que trobareu a continuació podeu cons [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preguntes freqüents sobre la inversió de subjecte passiu en l'IVA

30-01-2013

El web de l’Agència Tributària ha publicat una col·lecció de preguntes freqüents basades en els criteris establerts per la DGT sobre la Inversió de subjecte passiu en l’IVA. Podeu accedir a aquesta informació a través del següent enllaç:

Enllaç extern

foto noticia

Pròrroga del Pla Prepara

29-01-2013

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei pel qual es prorroga el Programa de Requalificació Professional (PREPARA) de les persones que esgotin la seva protecció per atur.La norma possibilita una pròrroga automàtica del programa per períodes de sis mesos quan la taxa d'atur, sego [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pròrroga del Pla PIVE

29-01-2013

El Govern prorrogarà el Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE) amb una dotació de 150 milions d'euros, amb l'objectiu de reactivar el sector d'automòbil.L'Executiu renovarà el Pla PIVE ja que ha servit per dinamitzar el sector de l'automòbil i ha estat molt útil per mantenir molts ll [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preguntes freqüents sobre la declaració informativa model 720

23-01-2013

Posem a la vostra disposició una primera versió de consultes FAQ en relació amb el model 720 que, possiblement, s'inclouran en pròximes dates a la web de l'Agència Tributària. És una versió provisional però, tot i això, tenen un particular interès aclaridor.

foto noticia

Informe de la Direcció General de Tributs sobre la forma en què el destinatari de la factura electrònica ha de prestar el seu consentiment

23-01-2013

L'article 9.2 del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, estableix que l'expedició de la factura electrònica estarà condicionada al fet que el seu destinatari hagi donat el seu consentiment.Per part del Depart [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

23-01-2013

Ja teniu disponibles els horaris de febrer de 2013 per demanar cita prèvia al SOC. El dia assignat per als nostres col·legiats és divendres 22 de febrer de 2013. La data límit per demanar cita és el proper 14 de febrer.

foto noticia

Errada administrativa als ajuts i subvencions per a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera

18-01-2013

L’octubre del 2012 us vam informar que havien sortit publicades al DOGC Núm. 6228 (8/10/2012) l’ordre que feia referència a la convocatòria per sol•licitar ajuts i subvencions per a persones físiques i jurídiques titulars d’autoritzacions de transport públic per carretera per al fomen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Notificació Electrònica a Twitter

16-01-2013

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) s'adapta als nous temps i aposta per les xarxes socials. La setmana pasada va estrenar en el seu compte a Twitter, a través del perfil @info_TGSS, segons ha informat el Ministeri d'Ocupació. D'aquesta manera, s'inicia un servei d'informació de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota informativa sobre termini presentació IRPF-IP

16-01-2013

En el Projecte d'Ordre HAP per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost sobre el patrimoni, exercici 2012:- Es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos- S'estableixen els procediments d'obtenció o posad [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Espanya i EUA signen un conveni per evitar la doble imposició i l'evasió fiscal

16-01-2013

El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, i l'ambaixador dels Estats Units a Espanya, Alan D. Solomont, han signat avui a la seu del ministeri el protocol que modifica el conveni entre Espanya i els Estats Units per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fisca [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats tributàries 2013

16-01-2013

Posem a la vostra disposició dos documents sobre les novetats tributàries introduïdes per la Llei 16/2012, per la qual s'adopten mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i l'impuls de l'activitat econòmica, i per la Llei 17/2012 de generals de l'Estat per a l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Guies sobre tràmits i emplenament de documents en supòsits d'ERO de suspensió / Reducció Jornada

16-01-2013

Adjunt hi ha dos fitxers, el contingut dels quals comprenen dues guies sobre els procediments ERO de S/RJ que es lliuren a les empreses com a ajuda per complir amb diversos tràmits. El sumari de qüestions que s'hi aborden donen resposta a la major part de qüestions que es susciten en els tràmit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pròrrogues de les autoritzacions: presentació de sol·licituds sense necessitat de demanar cita prèvia

16-01-2013

Us comuniquem que s'ha publicat als destacats de la pàgina web d’Estrangeria la “Nota informativa 2/2013. Pròrrogues de les autoritzacions: presentació de sol·licituds sense necessitat de demanar cita prèvia.” i, en concordança, s'ha modificat a la pàgina web del Departament d'empresa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Notícies sobre previsió social

09-01-2013

Posem a la vostra disposició notícies rellevants relacionades amb els sistemes de previsió social.La Mutualitat d'advocacia ha publicat un informe amb propostes legals per millorar la fiscalitat dels plans de previsió de les mutualitats professionals alternatives a la Seguretat Social. Accés a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota d'interès sobre el model 720

09-01-2013

D'acord amb la disposició addicional única del Reial Decret 1715/2012, de 28 de desembre (BOE del 29), pel qual es modifica el Reglament dels impostos especials aprovat per RD 1165/1995, de 7 de juliol i s'introdueixen altres disposicions relacionades amb l'àmbit tributari, s'estableix que el te [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota informativa d'estrangeria

09-01-2013

Us comuniquem que s'ha publicat als destacats de la pàgina web d’Estrangeria la “Nota informativa 1/2013. Nacionals de Romania: prorrogat el període transitori referent a la lliure circulació de treballadors i treballadores” i, en concordança, s'ha modificat a la pàgina web la relació d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Data de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per exercir de conductor/a professional de vehicles

09-01-2013

Una resolució publicada el 8 de gener de 2013 al DOGC, estableix la data, hora i lloc de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera, així com la composició dels tribunals qualificad [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Regulació del document de control administratiu exigible per a la realització de transport públic de mercaderies per carretera

08-01-2013

Posem a la vostra disposició l'Ordre FOM/2861/2012, de 13 de desembre, per la qual es regula el document de control administratiu exigible per a la realització de transport públic de mercaderies per carretera. Aquesta nova norma revisa el contingut de les normes reguladores de la documentació d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació de la norma per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat

03-01-2013

Posem a la vostra disposició l'Ordre FOM/2835/2009, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat, en el seu article 4 estableix els requisits que han de reunir els beneficiaris. Aquesta n [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats laborals

03-01-2013

El Dr. Ignacio García Ninet, Catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi, ha elaborat un seguit de documents sobre les darreres modificacions normatives de l’any 2012. A més del habituals reculls normatius, de sentències i de premsa de temà [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aplicació de la directiva 126/2006 sobre permisos de conducció

03-01-2013

Es remet la següent nota elaborada sobre l'entrada en vigor efectiva de diversos articles de la directiva 126/2006 sobre permisos de conducció. El proper 21 gener 2013 començarà a aplicar-se a tot Espanya el nou examen pràctic de conduir, d'acord amb els canvis, que preveu la Directiva Europea [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei orgànica de modificació del Codi Penal

03-01-2013

Posem a la vostra disposició un document elaborat en relació amb les modificacions introduïdes en alguns articles del Codi Penal, per aplicació de la Llei orgànica 7/2012, de 27 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal en matèria de tra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Retencions del treball personal 2013

03-01-2013

El web de l'AEAT ha publicat la següent informació d'especial interès: Retencions del treball personal 2013Es troba disponible el servei en línia de càlcul de les retencions del treball personal per a l'exercici 2013. Per aquest exercici només s'ha desenvolupat una versió web del programa d [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR