L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2013

foto noticia

Guia d'actualització de balanços

30-01-2013

Posem a la vostra disposició la "Guia d’actualització de balanços segons la Llei 16/2012 de mesures tributàries". Es una guia d’urgència que ha creat la Comissió de Comptabilitat i Fiscalitat de l’ACCID, per facilitar el procés inicial de presa de decisió sobre acollir-se o no a l’ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota sobre model 145. Reducció retencions treball per adquisició d'habitatge

30-01-2013

Posem a la vostra disposició una nota sobre la reducció del tipus de retenció en l'exercici 2013 per estar efectuant pagaments per préstecs destinats a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual.

foto noticia

Pagament de premis de Loteries i Apostes de l'Estat

30-01-2013

Posem a la vostra disposició les Instruccions cursades per l'organisme Loteries i Apostes de l'Estat en relació amb el pagament de premis de Loteries i Apostes de l'Estat superiors a 2.500 € i inferiors a 5.000 €, després de l'entrada en vigor del gravamen especial introduït per la Llei 16/ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació referent als ascendents i els descendents directes del familiar extracomunitari en els procediments MOD04

30-01-2013

Us comuniquem que s'ha publicat als destacats de la pàgina web d’Estrangeria la “Nota informativa 3/2013. Modificació referent als ascendents i els descendents directes del familiar extracomunitari en els procediments MOD04". En relació als procediments "MOD04a - Modificacions de la situaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Índex de Preus de Consum

30-01-2013

L'INE publica per primera vegada un resum anual de l'evolució de l'Índex de Preus de Consum (IPC). La informació utilitzada està basada en les taxes de variació mitjana de l'any 2012, que es difonen cada any a la base de dades del web de l'INE.A l'enllaç que trobareu a continuació podeu cons [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preguntes freqüents sobre la inversió de subjecte passiu en l'IVA

30-01-2013

El web de l’Agència Tributària ha publicat una col·lecció de preguntes freqüents basades en els criteris establerts per la DGT sobre la Inversió de subjecte passiu en l’IVA. Podeu accedir a aquesta informació a través del següent enllaç:

Enllaç extern

foto noticia

Pròrroga del Pla Prepara

29-01-2013

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei pel qual es prorroga el Programa de Requalificació Professional (PREPARA) de les persones que esgotin la seva protecció per atur.La norma possibilita una pròrroga automàtica del programa per períodes de sis mesos quan la taxa d'atur, sego [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pròrroga del Pla PIVE

29-01-2013

El Govern prorrogarà el Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE) amb una dotació de 150 milions d'euros, amb l'objectiu de reactivar el sector d'automòbil.L'Executiu renovarà el Pla PIVE ja que ha servit per dinamitzar el sector de l'automòbil i ha estat molt útil per mantenir molts ll [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preguntes freqüents sobre la declaració informativa model 720

23-01-2013

Posem a la vostra disposició una primera versió de consultes FAQ en relació amb el model 720 que, possiblement, s'inclouran en pròximes dates a la web de l'Agència Tributària. És una versió provisional però, tot i això, tenen un particular interès aclaridor.

foto noticia

Informe de la Direcció General de Tributs sobre la forma en què el destinatari de la factura electrònica ha de prestar el seu consentiment

23-01-2013

L'article 9.2 del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, estableix que l'expedició de la factura electrònica estarà condicionada al fet que el seu destinatari hagi donat el seu consentiment.Per part del Depart [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

23-01-2013

Ja teniu disponibles els horaris de febrer de 2013 per demanar cita prèvia al SOC. El dia assignat per als nostres col·legiats és divendres 22 de febrer de 2013. La data límit per demanar cita és el proper 14 de febrer.

foto noticia

Errada administrativa als ajuts i subvencions per a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera

18-01-2013

L’octubre del 2012 us vam informar que havien sortit publicades al DOGC Núm. 6228 (8/10/2012) l’ordre que feia referència a la convocatòria per sol•licitar ajuts i subvencions per a persones físiques i jurídiques titulars d’autoritzacions de transport públic per carretera per al fomen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Notificació Electrònica a Twitter

16-01-2013

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) s'adapta als nous temps i aposta per les xarxes socials. La setmana pasada va estrenar en el seu compte a Twitter, a través del perfil @info_TGSS, segons ha informat el Ministeri d'Ocupació. D'aquesta manera, s'inicia un servei d'informació de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota informativa sobre termini presentació IRPF-IP

16-01-2013

En el Projecte d'Ordre HAP per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost sobre el patrimoni, exercici 2012:- Es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos- S'estableixen els procediments d'obtenció o posad [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Espanya i EUA signen un conveni per evitar la doble imposició i l'evasió fiscal

16-01-2013

El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, i l'ambaixador dels Estats Units a Espanya, Alan D. Solomont, han signat avui a la seu del ministeri el protocol que modifica el conveni entre Espanya i els Estats Units per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fisca [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats tributàries 2013

16-01-2013

Posem a la vostra disposició dos documents sobre les novetats tributàries introduïdes per la Llei 16/2012, per la qual s'adopten mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i l'impuls de l'activitat econòmica, i per la Llei 17/2012 de generals de l'Estat per a l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Guies sobre tràmits i emplenament de documents en supòsits d'ERO de suspensió / Reducció Jornada

16-01-2013

Adjunt hi ha dos fitxers, el contingut dels quals comprenen dues guies sobre els procediments ERO de S/RJ que es lliuren a les empreses com a ajuda per complir amb diversos tràmits. El sumari de qüestions que s'hi aborden donen resposta a la major part de qüestions que es susciten en els tràmit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pròrrogues de les autoritzacions: presentació de sol·licituds sense necessitat de demanar cita prèvia

16-01-2013

Us comuniquem que s'ha publicat als destacats de la pàgina web d’Estrangeria la “Nota informativa 2/2013. Pròrrogues de les autoritzacions: presentació de sol·licituds sense necessitat de demanar cita prèvia.” i, en concordança, s'ha modificat a la pàgina web del Departament d'empresa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Notícies sobre previsió social

09-01-2013

Posem a la vostra disposició notícies rellevants relacionades amb els sistemes de previsió social.La Mutualitat d'advocacia ha publicat un informe amb propostes legals per millorar la fiscalitat dels plans de previsió de les mutualitats professionals alternatives a la Seguretat Social. Accés a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota d'interès sobre el model 720

09-01-2013

D'acord amb la disposició addicional única del Reial Decret 1715/2012, de 28 de desembre (BOE del 29), pel qual es modifica el Reglament dels impostos especials aprovat per RD 1165/1995, de 7 de juliol i s'introdueixen altres disposicions relacionades amb l'àmbit tributari, s'estableix que el te [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota informativa d'estrangeria

09-01-2013

Us comuniquem que s'ha publicat als destacats de la pàgina web d’Estrangeria la “Nota informativa 1/2013. Nacionals de Romania: prorrogat el període transitori referent a la lliure circulació de treballadors i treballadores” i, en concordança, s'ha modificat a la pàgina web la relació d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Data de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per exercir de conductor/a professional de vehicles

09-01-2013

Una resolució publicada el 8 de gener de 2013 al DOGC, estableix la data, hora i lloc de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera, així com la composició dels tribunals qualificad [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Regulació del document de control administratiu exigible per a la realització de transport públic de mercaderies per carretera

08-01-2013

Posem a la vostra disposició l'Ordre FOM/2861/2012, de 13 de desembre, per la qual es regula el document de control administratiu exigible per a la realització de transport públic de mercaderies per carretera. Aquesta nova norma revisa el contingut de les normes reguladores de la documentació d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació de la norma per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat

03-01-2013

Posem a la vostra disposició l'Ordre FOM/2835/2009, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat, en el seu article 4 estableix els requisits que han de reunir els beneficiaris. Aquesta n [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats laborals

03-01-2013

El Dr. Ignacio García Ninet, Catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi, ha elaborat un seguit de documents sobre les darreres modificacions normatives de l’any 2012. A més del habituals reculls normatius, de sentències i de premsa de temà [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aplicació de la directiva 126/2006 sobre permisos de conducció

03-01-2013

Es remet la següent nota elaborada sobre l'entrada en vigor efectiva de diversos articles de la directiva 126/2006 sobre permisos de conducció. El proper 21 gener 2013 començarà a aplicar-se a tot Espanya el nou examen pràctic de conduir, d'acord amb els canvis, que preveu la Directiva Europea [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei orgànica de modificació del Codi Penal

03-01-2013

Posem a la vostra disposició un document elaborat en relació amb les modificacions introduïdes en alguns articles del Codi Penal, per aplicació de la Llei orgànica 7/2012, de 27 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal en matèria de tra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Retencions del treball personal 2013

03-01-2013

El web de l'AEAT ha publicat la següent informació d'especial interès: Retencions del treball personal 2013Es troba disponible el servei en línia de càlcul de les retencions del treball personal per a l'exercici 2013. Per aquest exercici només s'ha desenvolupat una versió web del programa d [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR