L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 

2013

foto noticia

Nota sobre l'aplicació de l'exempció a l'IEDMT per trasllat de residència

30-10-2013

Posem a la vostra disposició una nota informativa sobre l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport. En ella s'expliquen els supòsits en què es pot optar a l'exempció de l'esmentat impost, en cas de trasllat per residència, així com els requisits i procés d'aplicació.

foto noticia

Normativa en tramitació al web de l'AEAT

30-10-2013

L’AEAT va publicar el 25 d’octubre un recull de la normativa en tramitació al seu web. Posem a la vostra disposició els projectes normatius considerats d'especial interès per al col·lectiu. Us recordem que aquests documents poden patir alguna modificació abans de la seva aprovació definit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia d'estrangeria

30-10-2013

Ja teniu disponibles els horaris de novembre de 2013 per demanar cita prèvia al SOC. El dia assignat per als nostres col·legiats és divendres 22 de novembre. La data límit per demanar cita és el proper 15 de novembre de 2013.Recordeu que podeu fer la vostra petició de cita prèvia enviant un [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova convocatòria estatal de proves per accedir al títol de gestor administratiu

25-10-2013

S'ha publicat al BOE del 25 d'octubre de 2013, la Resolució de 16 d'octubre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es convoquen les proves d'aptitud per a l'accés a la professió de gestor administratiu.Aquestes proves, que convoca el Consejo General de Colegi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Data de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per exercir de conductor/a professional de vehicles

24-10-2013

Una resolució publicada el 23 d’octubre de 2013 al DOGC, estableix la data, hora i lloc de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera, així com la composició dels tribunals qualif [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El TC estableix que la protecció a les treballadores embarassades enfront de l'acomiadament no es pot estendre al període de prova

23-10-2013

Segons una sentència del ple del Tribunal Constitucional del dia 10 d'octubre de 2013, l'especial tutela antidiscriminatòria davant els acomiadaments de les dones embarassades no arriba a les treballadores que estan en període de prova, ja que són institucions diferents per a situacions contrac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre el Valor de la Producció de l'Energia Elèctrica

23-10-2013

Al BOE del 28 de desembre de 2012 es va publicar la Llei 15/1012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica, que regula entre d'altres l'Impost sobre el Valor de la Producció de l'Energia Elèctrica.Aquest impost grava la realització d'activitats de producció i in [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificats de professionalitat

23-10-2013

Al BOE del 17 d'octubre de 2013 es va publicar l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions per al foment de les empreses cooperatives i societats laborals

23-10-2013

S’ha publicat al DOGC l’Ordre EMO/250/2013 de 15 d'octubre per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per al foment de les empreses cooperatives i societats laborals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.Aquestes subvencions tenen com objectiu enfortir les em [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aclariment sobre la nota informativa núm. 14 de la OEx

21-10-2013

L'Oficina d'Estrangers a Barcelona ens ha fet arribar un aclariment referent a la Nota informativa núm. 14 del 9 d'octubre de 2013, on s’informaba de les incidències detectades en “algunes autoritzacions d’estada inicials d’estudiants”.“Algunas Entidades quizás no han interpretado co [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pla PIVE

16-10-2013

El Pla PIVE 3 ha esgotat la partida de 70 milions amb què estava dotat. L'arribada d'aquest nou pla ha permès que el mercat automobilístic tanqui 2013 amb 700.000 turismes venuts en lloc dels 630.000 previstos inicialment.Adjunts trobareu informes del Ministeri d’indústria, energia i turisme, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte de Llei de defensa dels consumidors i els usuaris

16-10-2013

El Consell de Ministres va aprovar aquest divendres el projecte de llei per a la defensa dels consumidors i usuaris, que, entre altres objectius, pretén millorar la protecció dels compradors en totes les transaccions a distància. Podeu consultar el contingut del projecte al document adjunt.

foto noticia

Nota de l'AEAT sobre el tractament de les prestacions públiques de maternitat satisfetes per la Seguretat Social

16-10-2013

S'han rebut en les oficines de l'AEAT diversos escrits sol·licitant la rectificació de les declaracions d'IRPF amb sol·licitud de devolució per als exercicis 2009 a 2012 la base de la possible exempció de les quantitats satisfetes per la Seguretat Social, en concepte de prestació per maternit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Els ciutadans i empreses no residents podran tramitar el NIF des dels consolats espanyols

16-10-2013

L'Agència Tributària i el Ministeri d'Afers Exteriors signen un acord per agilitzar l'assignació del número d'identificació fiscal als no residents sense necessitat d'acudir a una oficina de l'AEAT. La mesura, que suposa un pas més en la implantació de l'Administració electrònica a l'exter [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Conveni col·lectiu estatal de gestories administratives

14-10-2013

Posem a la vostra disposició la resolució d'1 d'octubre de 2013, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica la revisió salarial definitiva per a l'any 2012 del Conveni col·lectiu estatal de gestories administratives.

foto noticia

Jornades hispano-franceses de Seguretat Social. Atenció personalitzada

09-10-2013

Amb motiu de les Jornades Hispano-Franceses de Seguretat Social sobre jubilació i altres prestacions, que tindran lloc en Barcelona del 14 al 18 d’octubre, un grup d'experts dels organismes francesos competents en aquesta matèria, informaran presencialment a les persones que hagin tingut alguna [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Circular MUTUAGA 10/2013. Noves quotes

09-10-2013

Amb l'entrada en vigor de la Llei d'Emprenedors, MUTUAGA ja pot aplicar bonificacions en la quota del Pla Bàsic MUTUAGA a totes les edats sempre que siguin noves altes incorporades a la Mutualitat de Gestors Administratius, a partir del 30/09/2013 (l'únic que canvia és el període de bonificaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Memòria AEAT

09-10-2013

S’ha publicat dins del web de l’AEAT, la Memòria de l’Agencia Tributària 2012. Com a novetat per aquest exercici el document s’ha realitzat en HTML.Podeu consultar la Memòria 2012 al següent enllaç:

Enllaç extern

foto noticia

Nou programa d'ajuda corresponent a l'Impost sobre estades en establiments turístics

09-10-2013

Us comuniquem que ja es troba disponible al web e-tributs.cat, el nou programa d'ajuda corresponent a l'Impost sobre estades en establiments turístics, que facilita la confecció de les autoliquidacions del model 950. Per aquest motiu us facilitem una breu guia d'instal·lació i funcionament sobr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recomanació 1/2013 sobre l'ús del correu electrònic en l'àmbit laboral

09-10-2013

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va presentar al setembre la "Recomanació 1/2013 sobre l’ús del correu electrònic en l’àmbit laboral" adreçada a les administracions públiques catalanes i a altres ens inclosos dins l’àmbit d’actuació de l’Autoritat. La Recomanació 1/20 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova nota d'estrangeria

09-10-2013

Recentment s'han detectat incidències en la tramitació de les autoritzacions d'estada inicials per estudis, motivades per l'existència d'errors d'enregistrament, que han suposat que aquestes autoritzacions no constin en el Registre Central d'Estrangers i no sigui possible expedir la TIE als estu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació de la DGT: Instrucció 13/V-102

09-10-2013

El passat divendres, el Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos va tenir coneixement de la Instrucció 13/V-102 que estableix que a partir del 15 d'octubre de 2013 les sol·licituds de tràmits de vehicles dels interessats o els seus representants, podran dirigir-se a la P [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Màster en Planificació i Assessorament Jurídic Fiscal

03-10-2013

Aquest octubre s’inicia el Màster en Planificació i Assessorament Jurídic Fiscal (Master of Laws in Taxation) que imparteix la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques de la Universitat Internacional de Catalunya amb la col·laboració de Cuatrecasas Gonçalves Pereira.Aquest Màster, q [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

L'Agència Tributària adverteix d'un intent de frau tipus "phishing" a través d'internet

02-10-2013

L'Agència Tributària ha detectat un enviament de comunicacions per correu electrònic en què, suplantant la seva identitat i imatge, s'indica que: "Després de l'últim càlcul sobre les activitats fiscals hem decidit que li correspon un reemborsament del impost en valor 384,56 euros . Per rebre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous resums d'actualitat normativa laboral

02-10-2013

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de setembre de 2013, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

02-10-2013

Ja teniu disponibles els horaris d'octubre de 2013 per demanar cita prèvia al SOC. El dia assignat per als nostres col·legiats és divendres 18 d'octubre. La data límit per demanar cita és el proper 11 d'octubre de 2013.

foto noticia

Contingut tributari de la Llei 14/2013 d'emprenedors

02-10-2013

Després de l'aprovació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, i la seva publicació al BOE de 28.09.13, posem a la vostra disposició un document elaborat sobre les modificacions introduïdes per aquesta norma en l'àmbit tributari.Inclou, a més, algunes notes d'interès sobre el contingut del n [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Contingut laboral i de la Seguretat Social de la Llei 14/2013 d'emprenedors

02-10-2013

Després de l'aprovació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, i la seva publicació al BOE de 28.09.13, posem a la vostra disposició un document elaborat sobre les modificacions introduïdes per aquesta norma en l'àmbit laboral i de seguretat social.

foto noticia

Contingut mercantil i concursal de la Llei 14/2013 d'emprenedors

02-10-2013

Després de l'aprovació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, i la seva publicació al BOE de 28/09/13, posem a la vostra disposició un document elaborat sobre les modificacions introduïdes per aquesta norma en l'àmbit mercantil i concursal, excepte pel que fa a l'Emprenedor de Responsabilitat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consell de Ministres del 27 de setembre de 2013

01-10-2013

A continuació teniu una selecció de referències d'interès aprovades en el Consell de Ministres del 27-09-13:- Projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014. + informació- Nou Quadre macroeconòmic. - Projecte de Llei reguladora del Factor de Sostenibilitat i l'Índex de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ajuts a projectes de reactivació industrial

01-10-2013

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6467, de data 26 de setembre de 2013, surt publicada l’Ordre EMO/223/2013, de 16 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projec [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR