L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2013

foto noticia

Medalla d'Or per la xarxa de ciutats per la bicicleta

28-11-2013

Miguel Ángel Cámara, en la seva condició de president de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, va rebre ahir la Medalla d'Or amb cinta de color groga concedida pel Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos, presidit per Alfonso Lluzar López de Briñas. Gràcies a un conv [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aprovada la directiva de reconeixement de qualificacions professionals

27-11-2013

Després de tres anys d'intens treball i interlocució amb les parts implicades, el 15 de novembre, el Consell de la Unió Europea aprovava el text que modifica la Directiva 2005/36 de reconeixement de qualificacions professionals.La revisió efectuada durant aquests anys tenia com a objectiu fer m [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova oficina virtual

27-11-2013

S’ha renovat completament la imatge de la oficina virtual, fent-la més intuïtiva, usuable i accessible. Entre altres noves funcionalitats, a partir d’ara la sol·licitud de cita prèvia del servei d’ajuda per confeccionar autoliquidacions la podrà realitzar directament el ciutadà, sense n [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La crisi empresarial

27-11-2013

El Dr. José Ignacio García Ninet, Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona, ha elaborat unes interessants diapositives sobre diversos temes relacionats amb l'actual crisi de l'empresa. Aquest nou informe, actualitzat amb les últimes reformes d'aques [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tributació dels lliuraments que fan particulars a comerciants d'or per la seva transformació i posterior venda

27-11-2013

S'ha tingut coneixement recentment, que l'Agència Tributària de Catalunya està dirigint requeriments d'informació a establiments comercials dedicats a la compravenda d'or i joies, relatius a la tributació corresponent als productes que adquireixen de particulars. En els últims anys, com a con [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Els autònoms podran agilitzar els seus tràmits davant l'Agència Tributària a través d'internet amb el 'PIN 24 hores'

27-11-2013

L'Agència Tributària ha posat en marxa un nou sistema de signatura electrònica no avançada, anomenat “PIN 24 hores”, que permetrà als autònoms i, en general, a persones físiques no obligades a disposar de certificat electrònic, presentar per internet un ampli ventall de declaracions inf [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

"Informe d'Avaluació dels Edificis" i les actuacions sobre el medi urbà de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació ur

25-11-2013

Belén Noguera de la Muela, acreditada catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i assessora de la Comissió Mercantil i Administrativa del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha realitzat una anàlisi de l’”Informe d’Avaluació dels Edificis”, i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei d'emprenedors: Qüestions concursals

20-11-2013

Posem a la vostra disposició un document amb les conclusions de la reunió de magistrats del mercantil de Madrid, sobre criteris d'aplicació de la reforma de la llei de suport a emprenedors, sobre qüestions concursals.L'escrit analitza les qüestions relatives als acords extrajudicials de pagame [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou flash concursal

20-11-2013

Ja teniu a la vostra disposició el Flash concursal elaborat pel Dr. Jordi Albiol Plans, professor de Dret Mercantil a la Universitat de Barcelona, on desenvolupa els principals aspectes concursals de la llei d'emprenedors.

foto noticia

Nou Flash mercantil

20-11-2013

Ja teniu a la vostra disposició un nou Flash Mercantil. El document està elaborat pel Dr. Daniel Vázquez Albert, catedràtic acreditat de dret mercantil de la UB i vicedegà de relacions institucionals de la Facultat de Dret de la UB, i parla dels aspectes mercantils de la llei 14/2013 de suport [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou flash Administratiu

20-11-2013

Belén Noguera de la Muela, acreditada catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i assessora de la Comissió mercantil i administratiu del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha elaborat un nou Flash Administratiu, on entre altres temes, es parla de la c [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte d'ordre de Mòduls 2014

20-11-2013

El 13 de novembre es va publicar el Projecte d'ordre per la qual es desenvolupen per a l'any 2014 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit.Podeu accedir al document descarregant l'arxiu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Plans d'Ajuda: Plan Pima Aire 2

20-11-2013

Segons ens ha comunicat el Gremi del Motor, l'informe de seguiment més recent (dades fins el 13 de novembre) per comprovar l'efecte del Reial Decret 831/2013, de 25 d'octubre, que ampliava les ajudes, reflecteix clarament un nombre de reserves notablement superior. Les dades són clares: els fons [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació important de transports

19-11-2013

S'ha publicat al DOGC, amb data 19 de novembre de 2013, la RESOLUCIÓ TES/2397/2013, de 12 de novembre, per la qual es deixa sense efectes la convocatòria anticipada de subvencions a persones físiques i jurídiques titulars d’autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de le [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Enviament de cartes a titulars amb vehicles amb més de 10 anys d'antiguitat

19-11-2013

La DGT ens ha fet arribar la següent informació:“En los próximos días se va a iniciar el envío de unos 13 millones cartas a los titulares de vehículos con más de 10 años de antigüedad (personas físicas). Se trata de una de las iniciativas contenidas en el denominado “PLAN DE MOVILID [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Presentació de la residència independent

13-11-2013

L'oficina d'estrangeria de Barcelona, ens ha informat que la sol·licitud d'autorització de residència independent de familiars reagrupats, l'ha de presentar personalment, el mateix familiar reagrupat, com a subjecte legitimat del procediment. Podeu accedir al full informatiu núm. 16 a través d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats fiscals de la Llei d'emprenedors

13-11-2013

El Govern considera que, d’alguna manera, la sortida de la crisi i la consegüent recuperació econòmica passen per posar les bases amb les quals donar suport a la petita i mitjana empresa, als autònoms en particular, i als emprenedors en general. Al servei d'aquest objectiu s'estan posant div [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats a l'ACCEDA

13-11-2013

Adjunt trobareu un document que conté novetats en les funcionalitats del servei de notificacions electròniques allotjat a ACCEDA, la seu electrònica del MINHAP.

foto noticia

Revelació de secrets a través del correu electrònic

13-11-2013

El Dr. Ignacio Garcia Ninet, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona, ha elaborat un document on analitza, subratlla i compartimenta una important sentència del TC sobre els correus electrònics i la revelació de secrets per part dels treballadors i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Quadre comparatiu Pla PIVE 4 i Pla PIMA AIRE 2

13-11-2013

El Gremi del Motor ens ha facilitat un quadre comparatiu del Pla PIVE 4 i el Pla PIMA Aire, elaborat per Faconauto. Podeu consultar-lo al document adjunt.

foto noticia

Guies fiscals - Residents amb rendes procedents de l'estranger

13-11-2013

El web de l'AEAT publica una nova col·lecció de Guies Fiscals en relació amb les principals qüestions sobre tributació a Espanya de rendes obtingudes a l'estranger, segons una primera selecció de països de procedència de les rendes. Podeu consultar-les a l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Bases reguladores ajuts "Programa de Creixement i Diversificació de Mercats"

13-11-2013

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6497, de data 8 de novembre de 2013, surt publicada la Resolució EMO/2301/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Creixement i Diversificació de Mercats. Objecte (Base 1)El Programa d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Bases reguladores ajuts "Programa Empresa Exporta"

13-11-2013

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6497, de data 8 de novembre de 2013, surt publicada la Resolució EMO/2302/2013, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa Empresa Exporta, i s’obre la convocatòria per a l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa "Fem Ocupació per als joves"

13-11-2013

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6498, de data 11 de novembre de 2013, surt publicada l’Ordre EMO/278/2013, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa “Fem Ocupació per a Joves” [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

FAQ's Regim caixa IVA

13-11-2013

S'han publicat a la pàgina web de l'agència tributària, les preguntes freqüents sobre el règim especial del criteri de caixa introduït per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors. Posem a la vostra disposició un document amb totes les consultes.

foto noticia

Resultat definitiu de les proves d'accés a Gestor Administratiu realitzades a Catalunya

12-11-2013

Posem a la vostra disposició la Resolució 4/2013, d’11 de novembre, de publicació dels resultats de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu, que es van realitzar el 21 de setembre passat.

foto noticia

Actualització web AEAT: Llei 16/2013 i gravamen especial jocs

06-11-2013

Aquestes són les novetats publicades al web de l’Agència Tributaria el dia 5 de novembre de 2013:► Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificacions RIVA

06-11-2013

El web de l'AEAT va publicar el 30 d'octubre un document, el text íntegre del qual s'adjunta en el document annex, sobre les principals novetats tributàries introduïdes pel RD 828/2013, de 25 d'octubre i que afecten al Reglament de l'IVA, al nou règim del criteri de caixa en IVA, les obligacion [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació sobre els plans PIVE i PIMA Aire

06-11-2013

Després d’exhaurir els fons de les edicions anteriors, els experts ja asseguren que els fons disponibles per a la quarta edició del Pla PIVE d'incentius a la compra d'automòbils no arribaran a final d'any.El Pla PIVE 4 permetrà la renovació de 70.000 automòbils, que se sumen als 295.000 veh [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes sobre el criteri de caixa a l'IVA

06-11-2013

Posem a la vostra disposició un document amb la relació de les primeres consultes oficials sobre el Règim Especial de Criteri de Caixa (RECC) publicades al Programa INFORMA de l’AEAT. Entre d’altres, trobareu la resposta a qui pot aplicar el criteri de caixa a l’IVA i quan es pot fer.

foto noticia

El Govern ha presentat la futura Llei de Jurisdicció Voluntària

06-11-2013

L'objectiu de la norma és simplificar i agilitzar els procediments judicials en assumptes en què no hi ha controvèrsia i alliberar els jutges de tasques que passaran a ser assumides pel secretari judicial, el notari o el registrador. Entre d'altres, s'elevarà l'edat mínima per contraure matrim [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions per al suport a la consolidació del treball autònom a Catalunya

06-11-2013

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6493, de data 4 de novembre de 2013, surt publicada l’Ordre EMO/271/2013, de 30 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al suport a la consolidació del treball autònom a Catalunya, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tota l'actualitat laboral al teu abast!

06-11-2013

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes d' octubre de 2013, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació sobre la territorialitat de trànsit

06-11-2013

A causa de les diverses qüestions que ens heu plantejat sobre l'aplicació de la Resolució 13/V102 de la DGT, referent a la Prefectura de trànsit competent per a la resolució dels tràmits de vehicles, la Comissió de Trànsit ha emès una nota aclaridora sobre la interpretació d'aquesta resol [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resultat de les proves d'accés al títol de Gestor Administratiu

06-11-2013

Posem a la vostra disposició la Resolució 3/2013, de data de 5 de novembre, de publicació dels resultats de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu, que es van realitzar el 21 de setembre passat.El proper 11 de novembre de 2013 a les 15 hores, tindrà lloc a la seu soci [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR