L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2013

foto noticia

L'1 d'abril entra en vigor la nova regulació de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l'àmbit de la Seguretat Social

28-03-2013

En el BOE de 28 de març de 2013 s'ha publicat l'Ordre ESS/485/2013, de 26 de març, per la qual es regulen les notificacions i les comunicacions per mitjans electrònics en l'àmbit de la Seguretat Social, i que entra en vigor el proper 1 d'abril.Aquesta ordre té per objecte establir els supòsit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Termes i terminis en el procediment administratiu

27-03-2013

Belén Noguera de la Muela, catedràtica acreditada de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i assessora de la Comissió mercantil i administrativa del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha elaborat una nota informativa sobre els termes i terminis en el procediment [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificat d'antecedent penals

27-03-2013

Posem a la vostra disposició la Nota informativa 6/2013 de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona "El certificat d'antecedents penals del país d'origen del sol·licitant". A la nota s'informa sobre els procediments de legalització i traducció, si escau, de documents públics estrangers, com, per [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Drets de rectificació, cancel·lació en relació a les dades personals en poder de les administracions públiques

27-03-2013

Belén Noguera de la Muela, Catadràtica acreditada de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i assessora de la Comissió mercantil i administrativa del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha elaborat una nota informativa sobre els drets de rectificació, cancel·lac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualització de balanços. Consultes del programa "Informa"

27-03-2013

El web de l'AEAT ha publicat un nou capítol sobre l'actualització de la Llei 16/2012. Per aquest motiu, s'ha elaborat un document en relació amb les consultes incorporades al Programa Informa de l'AEAT sobre actualització de balanços (Llei 16/2012), incloent el text complet.

foto noticia

Novetats normatives IRPF 2012

27-03-2013

Posem a la vostra disposició un document que conté les principals novetats normatives aplicables a l'IRPF de l'exercici 2012.

foto noticia

Solvència empresari en arrelament social

27-03-2013

Posem a la vostra disposició una nota informativa sobre la solvència econòmica de l'empresari (persona física) en sol·licituds d'arrelament social.Per agilitar la tramitació i resolució dels procediments d'arrelament social, quan s'adjunta a l'expedient el contracte de treball signat pel tre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Interpretació art. 9 RD 240/2007: ascendents i descendents

27-03-2013

Ja podeu consultar la nota informativa 5/2013 "Règim comunitari: interpretació de l'article 9.4) del RD 240/2007. La modificació de la situació administrativa de l'ascendent o descendent de l'ex cònjuge divorciat .Un cop unificats els criteris d'aplicació del RD 240/2007, de 16 de febrer, en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova nota d'estrangeria

27-03-2013

Ja podeu consultar la nota informativa sobre "Informació sobre l'estat de tramitació dels expedients d'estrangeria".A la nota, s'informa sobre el procediment de consulta de l'estat de tramitació dels expedients d'estrangeria a través del web del MINHAP i, concretament, sobre el nou estat que po [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova versió del full informatiu núm. 314

27-03-2013

Posem a la vostra disposició una nova versió del full informatiu núm. 314 de l'Oficina d'Estrangeria (document de representació).

foto noticia

Cotització-legislació part general. Textos consolidats a 15 de març del 2013

27-03-2013

Després de les diapositives sobre "Novetats per al 2013 en matèria de cotització LPGE de 2012 i 2013" , posem a la vostra disposició les diapositives "Cotització-legislació part general. Textos consolidats a 15 de març del 2013 "(tal i com ho assenyala el BOE en aquesta data), que contenen: [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari especial Setmana Santa

21-03-2013

Amb motiu de les festivitats de Setmana Santa, el dijous 28 de març de 2013, l’horari de la seu col·legial serà de 08:30 a 14:00 hores. Serveis Centralitzats, tant de Barcelona com de Sabadell estaran oberts de 08:00 a 15:00 hores. Així mateix us recordem que divendres 29 de març i dilluns 1 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat concursal de març de 2013

20-03-2013

Posem a la vostra disposició un document elaborat per la Comissió mercantil i administrativa del Col·legi, amb les últimes novetats concursals. El rècord de procediments concursals durant 2012 i les primeres sentències del Tribunal Suprem sobre els coneguts "swaps", són els temes destacats d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou Flash administratiu

20-03-2013

Belén Noguera de la Muela, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i assessora de la Comissió mercantil i administratiu del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha elaborat un nou Flash Administratiu, on entre altres temes, es parla de mediació [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou Flash mercantil i concursal

20-03-2013

Ja teniu a la vostra disposició el Flash Mercantil i concursal corresponent al període novembre 2012 - gener 2013. El document està elaborat pel Dr. Daniel Vázquez Albert, catedràtic acreditat de dret mercantil de la UB i vicedegà de relacions institucionals de la Facultat de Dret de la UB, i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preguntes freqüents model 720

20-03-2013

Posem a la vostra disposició una nova versió del text íntegre de les preguntes freqüents sobre el Model 720, incloses al web de l'Agència Tributària, on s'ha incorporat un nou capítol de dubtes, dedicat a les qüestions sobre l' emplenament del model.Us recordem que el termini per presentar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Regulació de la vida laboral

20-03-2013

El Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col•legi, ha elaborat una completa anàlisi sobre la regulació de la vida laboral.Es tracta d'un tractament exhaustiu (393 diapositives) que comença amb l'Estatut dels Treballado [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Infraccions lleus en matèria d'estrangeria

20-03-2013

Posem a la vostra disposició una nota informativa sobre alguns supòsits d'infraccions lleus en matèria d'estrangeria que poden ser motiu de sanció.

foto noticia

Nous convenis de doble imposició

14-03-2013

El web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques inclou els següents textos de convenis per evitar la doble imposició:• CONVENI AMB REPUBLICA DOMINICANA PER EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓ Data de publicació (01-03-2013)• CONVENI AMB SUÏSSA PER EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓ Data de publi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

13-03-2013

El web de l'AEAT ha publicat la següent informació d'interès corresponent al mes de març: 11-03-13 Informe de Recaptació Tributària (gener 2013)Informe mensual i sèries històriques de Recaptació Tributària corresponents al mes de gener de 2013 07-03-13 Registre de Representants Duaners A [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 720

13-03-2013

El 30 d’abril de 2013 finalitza el termini per presentar la "Declaració informativa de béns i drets situats a l'estranger" (Model 720) per l'exercici 2012.A la pàgina web de l'AEAT es troba ja disponible el model 720 de declaració de béns i drets situats a l'estranger, al qual pots accedir d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves taxes judicials (Actualització de març de 2013)

13-03-2013

La resposta contraria a la reforma que establia la llei 10/2012 sobre les taxes judicials, per part de tots els sectors afectats, ha sigut la causa d’una nova modificació.Per aquest motiu, s’han actualitzat les taules de quanties a satisfer. El Dr. Luis Alonso, assessor de la Comissió econò [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves consultes del programa "Informa" sobre facturació

13-03-2013

El Programa INFORMA de l'AEAT ha publicat una relació de consultes sobre les noves obligacions de facturació, aplicables des del dia 1 de gener de 2013, com a conseqüència de l'aprovació del RD 1619/2012, de 30 de novembre de 2012. Les noves referències -el text complet de les quals podeu tro [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota informativa d'estrangeria

13-03-2013

S'ha publicat als destacats de la pàgina web d’Estrangeria la “Nota informativa 5/2013. Impacte dels acords de cotització a la Seguretat Social, recollits en convenis bilaterals de Seguretat Social, sobre les autoritzacions de treball per a persones estrangeres". Concretament, s'informa que d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preguntes freqüents sobre la declaració informativa model 720 (01/03/2013)

06-03-2013

El web de l'Agència Tributària ha publicat una nova col·lecció de preguntes i respostes sobre el Model 720 que posem a la vostra disposició.

foto noticia

RDL 3/2013 - Emprenedors

06-03-2013

El passat 23 de febrer de 2013, es va publicar al BOE el Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.Donada la importància i l'especial interès del tema, s'han elaborat més documents que permetran tenir u [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Serveis a través de SMS

06-03-2013

La Tresoreria de la Seguretat Social ofereix al ciutadà un servei gratuït que li permet obtenir un elevat nombre d'informes, sense necessitat certificat digital. Únicament cal, que s'hagi comunicat el telèfon mòbil a qualsevol de les administracions de Tresoreria.Podeu consultar més infromaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ampliació de la informació de les relacions de documentació de determinats procediments

06-03-2013

Us comuniquem que s'ha publicat als destacats de la pàgina web d’Estrangeria la “Nota informativa 4/2013. Ampliació de la informació de les relacions de documentació de determinats procediments". Aquesta nota informa sobre l’actualització de la informació disponible a les relacions de d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou recull normatiu laboral i de Seguretat Social

06-03-2013

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de febrer de 2013, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aprovat el conveni per a persones amb discapacitat amb especial dificultat d'inserció laboral

06-03-2013

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret que regularà la subscripció d'una nova modalitat de conveni especial per a persones amb discapacitat amb especials dificultats d'inserció laboral, a efectes de la cobertura de les prestacions per jubilació i per mort i supervivència.Aquest Rei [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Junta General Ordinària

01-03-2013

Per acord de la Junta de Govern i de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els Estatuts d’aquest Col·legi, em plau convocar-vos per tal d’assistir a la Junta General Ordinària que t [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR