L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2014

foto noticia

Matriculació vehicles elèctrics (10/07/2014)

31-10-2014

Adjunta trobareu la circular del 10 de juliol de 2014 sobre l'auditoria de la matriculació de vehicles híbrids i elèctrics.

foto noticia

Proves de l'any 2015 per obtenir el certificat d'aptitud professional per exercir de conductor professional de determinats vehicles

29-10-2014

S'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/2300/2014, de 9 d'octubre, relativa a les proves que es faran l’any 2015 per obtenir el certificat d’aptitud professional per a l’exercici de l’activitat de conductor/a professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatg [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Lloc de realització de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per exercir de conductor/a professional de vehicles

29-10-2014

RESOLUCIÓ TES/2299/2014, de 9 d'octubre, de fixació del lloc de realització i dels tribunals qualificadors de les proves corresponents a la segona convocatòria de diverses proves per obtenir els certificats de competència professional per a l'exercici de l'activitat de transportista per carret [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte RIRPF retencions i noves deduccions familiars

29-10-2014

Ja us podeu descarregar el document elaborat pel Consejo en relació amb el Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Reglament de l'IRPF en matèria de retencions i pagaments a compte, i deduccions per ascendents i descendents dependents i família nombrosa. El text íntegre es pot consulta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LIVA i RIVA: Projecte de Llei i Projecte de RD

29-10-2014

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo amb les redaccions comparades dels articles de la LIVA afectats pel Projecte de Llei de reforma, incorporant les últimes modificacions del text aprovat per la Comissió en el Congrés dels Diputats (BOCG del 15/10/14), i un document el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte Ordre de modificació de l'OM 210, l'OM sobre els models 036 i 037 i el certificat de Residencia fiscal

29-10-2014

Posem a la vostra disposició un document sobre el Projecte d'Ordre pel qual es modifica l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 de l'impost sobre la renda de no residents, que s'han d'utilitzar per declarar les rendes obtingudes s [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Instrucció 14/V-107. Justificants professionals

29-10-2014

Posem a la vostra disposició la Instrucció 14/V-107, sobre el justificant de sol·licitud de canvi de titularitat del vehicle, que ens ha fet arribar la DGT.

foto noticia

Sentència TS 29/09/214 - Doctrina "Tir Únic"

22-10-2014

El Tribunal Suprem rebutja la doctrina del "tir únic", i recolza la possibilitat que l'Administració Tributària pugui tornar a liquidar en tots aquells casos en què la primera liquidació administrativa és anul•lada per motius de fons, materials o substantius.El Dr. Alonso, catedràtic de dr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Notes de premsa MINHAP

22-10-2014

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha publicat al seu web les notes de premsa següents, sobre temes d’especial interès per al col·lectiu:20/10/2014 L'Agència Tributària llança un nou sistema de gestió de l'IVA basat en la informació en temps real de les transaccions co [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte RD - Modificació reglament impostos especials

22-10-2014

El Ministeri d’Hisenda i Administració Públiques ha publicat seu web el Projecte de Reial Decret, pel qual es modifica el Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995 de 7 de Juliol, i el Reglament de l'Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle, aprovat pel Re [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe avaluació serveis perifèrics de l'estat

22-10-2014

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha penjat al seu web l’informe 2013 sobre el funcionament dels Serveis de l’Administració Perifèrica de l’Estat. El podeu consultar a l’enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Cita prèvia SOC

22-10-2014

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de novembre de 2014. Aquest mes ens correspon el 12 de novembre. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 6 de novembre de 2014.

foto noticia

Regim jurídic de la incapacitat temporal

22-10-2014

Posem a la vostra disposició un informe elaborat pel Dr. Garcia Ninet, catedràtic de dret laboral i de la Seguretat Social de la UB, i col·laborador del Col·legi, sobre el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei 18/2014 de mesures urgents

22-10-2014

El Butlletí Oficial de l'Estat del 17 octubre 2014 publica la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.Entre altres mesures, aquesta normativa recull mesures d'estímul i finançament de l'activitat econòmica i modificacio [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació conveni amb Canadà per evitar doble imposició

22-10-2014

El Consell de Ministres del 17 d'octubre de 2014 ha autoritzat la signatura del Protocol entre el Regne d'Espanya i Canadà que modifica el Conveni entre els dos països per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, signat a O [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificats IS-2013 en web AEAT

22-10-2014

El web de l'AEAT ha publicat la següent informació d'interès:"Certificats tributaris Impost Societats 2013Amb data 17 de setembre del 2014 es posa a disposició dels contribuents la possibilitat de sol·licitar el seu certificat tributari de l'Impost sobre Societats corresponent a l'exercici 201 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Departament de Territori i Sostenibilitat - Sisena convocatòria any 2014 de proves per a obtenir el CAP

20-10-2014

Publicada al DOGC la Resolució TES/2276/2014, de 7 d'octubre, per la qual es fan públiques la composició dels tribunalsqualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la sisena convocatòria de l’any 2014 per obtenir el certificat d’aptitud professional per a l’exercici [...]

Llegir noticia completa

 

Memòria SEPBLAC 2012

15-10-2014

Posem a la vostra disposició la memòria del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias corresponent a l’any 2012.

foto noticia

Aprovat el reglament general de la Llei de costes

15-10-2014

El Consell de Ministres ha aprovat, mitjançant reial decret, el Reglament General de la Llei de Costes. Es tracta de l'instrument per a desenvolupar i aplicar la Llei de Costes de 1988 i la Llei de Protecció i ús sostenible del litoral de 2013, que a més modificava la Llei de Costes.El Reglamen [...]

Llegir noticia completa

 

Baixada diferencials ICO

15-10-2014

L'Institut de Crèdit Oficial ha informat amb data 6 d'octubre, que s'ha procedit a baixar els diferencials que aplica l'ICO als tipus d'interès és la cinquena baixada que es realitza des que va començar 2014.A la seva pàgina web (http://www.ico.es) podeu consultar els tipus d'interès màxims [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions programa Consolida't

15-10-2014

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6726, de 13 d’octubre de 2014, surt publicada l’ORDRE EMO/302/2014, de 2 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Consolida’t, de suport a la consolidació, l’enforti [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació Ordre HAP/2194/2013 - Procediments i condicions generals presentació determinades autoliquidacions i declaracions

15-10-2014

Amb data 10/10/2014 s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre HAP/1846/2014, de 8 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i decla [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Esmenes i informes projectes reforma fiscal i altres

15-10-2014

El Butlletí Oficial de les Corts Generals, Congrés dels Diputats, ha publicat en els últims dies els següents continguts d'especial interès: BOCG de 03/10/14 A-108-2 Projecte de Llei de l'Impost sobre Societats. Esmenes i índex d'esmenes a l'articulat. Enllaç: http://www.congreso.es/public_ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Les aportacions a plans de pensions i altres sistemes alternatius en el futur IRPF

08-10-2014

La nova Llei de l'IRPF introdueix novetats d'abast en el tractament fiscal de les aportacions a plans de pensions i altres sistemes alternatius. No totes aquestes són favorables al contribuent. Hi ha, però, altres mesures que poden resultar d'interès per als contribuents de més edat o que encar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats web AEAT

08-10-2014

El web de l'AEAT ha publicat les referències d'interès següents:06/10/2014 Cita prèviaEnllaç: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Cita_previa.shtml 01/10/2014 Obert el registre a la Mini Finestreta Única (MOSS) per a facilitar el compliment [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Concursal - Llei 17/2014 i RDL 11/2014

08-10-2014

Posem a la vostra disposició dos documents sobre temàtica concursal. Un d'aquests recull les redaccions comparades, en paral·lel, dels articles i normes modificats per la Llei 17/2014, de 30 de setembre, per la qual s'adopten mesures urgents en matèria de refinançament i reestructuració de de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Contingut tributari del PGE 2015

08-10-2014

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo General, sobre el contingut tributari del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2015.

 

Nota informativa matriculació de vehicles històrics

08-10-2014

La Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona ha facilitat la nota adjunta sobre la matriculació de vehicles històrics.

foto noticia

Negociació col·lectiva

08-10-2014

Posem a la vostra disposició unes diapositives amb tota la normativa sobre negociació col•lectiva, elaborades pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB i col•laborador del Col•legi.

foto noticia

10 coses que us convé saber abans que entri en vigor el nou IRPF

08-10-2014

En qüestió de setmanes la nova Llei de l'IRPF haurà estat aprovada i l'1 gener 2015 començarà a ser d'aplicació. La multiplicitat de canvis que es produiran en la tributació de determinades rendes aconsella dedicar un temps a reflexionar sobre si val la pena actuar ara o, pel contrari, deixa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Monogràfic: Nou sistema de Notificacions Electròniques Obligatòries

07-10-2014

Aquest any el Col·legi va crear els "Monogràfics", documents temàtics que resumeixen i donen accés a tota la informació sobre un mateix tema, perquè en cas de necessitar-ho pugueu obtenir la informació d’una manera ràpida. Per tal de fac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota informativa sobre el compliment dels requisits pel pagament verd. REGLAMENT COMUNITARI

01-10-2014

En relació amb els requisits a complir per a la nova campanya de la PAC 2015, referents al compliment de les pràctiques beneficioses pel clima i el medi ambient, us adjuntem un document informatiu que substitueix el que us vam enviar anteriorment (que podeu trobar aquí) i sobre el que s’han fe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte d'Ordre modificacions mod. 182, 294, 295 i 216

01-10-2014

Adjunt es troba el "Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre EHA/3021/2007, d'11 d'octubre", en relació amb els models 182, 294, 295 i 216, que, actualment, es troba en fase d'observacions.Les modificacions afecten a l'administració del patrimoni protegit -en el sentit de considerar, com [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Models 347 i 180

01-10-2014

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo General, en relació amb l'Ordre HAP/1732/2014, de 24 de setembre, per la qual es modifiquen els models 347 i 180, amb efectes per a l'exercici 2014, publicada al BOE de 26 de setembre de 2014.També podeu accedir a la informació publi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

01-10-2014

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes d'octubre de 2014. Aquest mes ens correspon el 15 d'octubre .Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 7 d'octubre de 2014.

foto noticia

Actualitat laboral

01-10-2014

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de setembre de 2014, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecc [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR