L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2014

foto noticia

Disposició addicional 23a del RELOEX

28-11-2014

Adjunta teniu la nota de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona, que conté informació orientativa per a la sol·licitud d'una residència excepcional en aplicació del que disposa la disposició addicional 23a del RELOEX.

foto noticia

Proves d'accés 2014

26-11-2014

Ja es pot consultar la resolució 5/2014, de 20 novembre, de publicació dels resultats de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu, que es van realitzar el 20 de setembre de 2014 a Barcelona.Enguany es van presentar 131 sol·licituds per concórrer a les proves, de diferen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ampliació de la dotació econòmica del Pla Pive 6

26-11-2014

Posem a la vostra disposició una nota informativa elaborada pel Gremi del Motor sobre la continuïtat del Pla Pive 6, la renovació del qual es produirà en el Consell de Ministres del 28 de novembre.

foto noticia

Descentralització o externalització després d'un ERO

26-11-2014

El Tribunal Suprem ha emès una sentència de gran rellevància, que suposarà un punt d'inflexió de les relacions laborals. El Dr. Garcia Ninet, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona i assessor de la Comissió laboral i de Seguretat Social del Col [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ús d'internet i correu electrònic de l'empresa

26-11-2014

A l'efecte que el treballador sàpiga a què atenir-se en cada moment en la seva relació laboral pel que fa al deure de confidencialitat, a l'ús d'internet i del correu electrònic, ens sembla de gran interès posar a la vostra disposició aquest informe de l'Agència Espanyola de Protecció de D [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

26-11-2014

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de desembre de 2014. Aquest mes ens correspon el 17 de desembre. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 10 de desembre de 2014.

foto noticia

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sobre la Renda de no Residents i sobre Societats

26-11-2014

Posem a la vostra disposició l'Ordre HAP / 2201/2014, de 21 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3021/2007, d'11 d'octubre, per la qual s'aprova el model 182 de declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades. També s'aproven els disseny [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AEAT: Instrucció 3/2014. Recaptació. Concurs de creditors

26-11-2014

Posem a la vostra disposició la instrucció 3/2014 de 19 de Novembre, de la Directora del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a la subscripció d'acords singulars amb obligats declarats en concurs de creditors.

foto noticia

Conveni doble imposició Espanya - Canadà

26-11-2014

El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, i l'ambaixador del Canadà a Espanya, Jon Allen, han signat el protocol que modifica el conveni entre Espanya i Canadà per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal. El text, que ara haurà de ser ratificat pels p [...]

Llegir noticia completa

 

Segona convocatòria dels ajuts del Programa Empresa Exporta i del Programa d'Iniciació a l'Exportació per al 2014

26-11-2014

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6754, de data 20 de novembre de 2014, surt publicada la RESOLUCIÓ EMO/2573/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EMO/1721/2014, de 30 de juny (DOGC núm. 6671, de 24.7.2014), per la qual es fa pública la segona convoc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El Curs de mediació civil-mercantil i mediació en dret privat català ha estat homologat per la Generalitat

21-11-2014

El Curs de mediació civil-mercantil i mediació en dret privat català ja és oficialment un ensenyament homologat per la Generalitat de Catalunya per esdevenir mediador registrat del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.Així ho estableix la Resolució 184 del 15 de novembre de 2014, q [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ja tenim guanyadors dels Premis de disseny

20-11-2014

Ja tenim als tres flamants guanyadors de la primera edició dels Premis de disseny gestors.cat:1r premi - Maria Duran, per "Valors"2n premi - Núria Sallés, de l'Escola d'art i disseny d'Olot, per "GA es disfressa"3r premi - Nil Carmona, de l'Escola Joso, per "Serendipia"Enhorabona!I moltes gràci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou Sistema informàtic IMHB

19-11-2014

Com ja us vam informar, l'lnstitut Municipal d'Hisenda de Barcelona ha estat realitzant la renovació del seu sistema informàtic. Fins a cap d'any l’IMHB desplegarà i planificarà els diferents processos massius necessaris pera l'actualització de la informació del sistema. És per aquest m [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou rebut de salaris

19-11-2014

El Dr. Garcia Ninet, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona i assessor de la Comissió laboral i de Seguretat Social del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, ha elaborat una petita ressenya sobre el nou rebut de salaris, incloent [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte de Llei de reforma de l'IRPF

19-11-2014

Teniu disponible el text íntegre del "Projecte de Llei pel qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte LIS

19-11-2014

Posem a la vostra disposició el text íntegre del Projecte de Llei de l'Impost sobre Societats, publicat al Butlletí de les Corts Generals-Senat el dia 12 de novembre de 2014.

foto noticia

IVA - Llei de reforma

19-11-2014

Adjunt teniu el document amb el text íntegre del Projecte de Llei pel qual es modifiquen la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el Valor Afegit, la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic fiscal de les Canàries, la Llei 38/1992, de 28 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte Ordre Móduls 2015

19-11-2014

Posem a la vostra disposició el text del projecte d'Ordre pel qual es desenvolupen per a l'any 2015 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'impost sobre el valor afegit.A més, també teniu adjunta una nota elabor [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota informativa 14/2014

19-11-2014

Posem a la vostra disposició la nota 14/2014 de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona sobre l'abonament de les taxes per la tramitació de les autoritzacions de residència previstes en la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

foto noticia

Curs de mediació civil-mercantil i mediació en dret privat català

17-11-2014

El proper gener, el Col·legi, a través de l’Institut Superior de Gestió Administrativa (ISGAC), i en col•laboració amb Thomson Reuters, iniciarà els cursos de mediació civil-mercantil i mediació en dret civil català.El curs es realitzarà de forma semipresencial, i gran part de la forma [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Manual pràctic IVA 2014

12-11-2014

Ja us podeu descarregar el manual pràctiva sobre l’IVA que ha elaborat l’Agència Tributària.

foto noticia

Nota Informativa 12/2014 de l'Oficina d'Estrangeria

12-11-2014

Posem a la vostra disposició un document amb la Nota Informativa 12/2014 de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona, que conté informació sobre el el procediment per presentar sol•licituds i documentació d'estrangeria.

foto noticia

Subvencions continuïtat programa aracoop

12-11-2014

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6747, de data 11 de novembre de 2014, va sortir publicada l’ORDRE EMO/ 325/2014, de 30 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al suport a la continuïtat del programa aracoop i es fa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Publicació de noves normatives de transports

11-11-2014

S’han publicat al BOE del 8 de novembre de 2014, dos normatives d’interès especial, una sobre el Pla PIMA Aire 4 i Pla PIMA Transports, i l’altra sobre autoritzacions de transports de mercaderies.El Reial Decret 937/2014, estableix un règim transitori per a l'atorgament d'autoritzacions de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Promoció especial de Mutuaga

07-11-2014

La Mutualidad de Gestores Administrativos vol premiar les noves altes al Pla Complementari MUTUAGA. Per això, tots els que se subscriguin abans del 31 gener 2015 a aquest pla, podran triar entre quatre regals: una smartbox “premium” per a 1 o 2 persones, una espatlla ibèrica d’enceball i 2 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Conflictes col·lectius, vaga i tancament patronal

05-11-2014

El Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi, ha elaborat unes diapositives amb tota la informació en matèria normativa i judicial sobre conflictes col·lectius, vaga i tancament patronal.

foto noticia

Projecte OM 650, 651 i 655. Successions i donacions

05-11-2014

Posem a la vostra disposició el Projecte d'Ordre pel qual s'aproven els models 650, 651 i 655 d'Autoliquidació de l'Impost sobre Successions i Donacions i es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos que, actualment, es troba en fase d'observacions.

 

Projecte de Llei de Reforma de l'IRPF

05-11-2014

Posem a la vostra disposició diversos documents sobre Projecte de Llei de Reforma de l'IRPF, amb quadres comparatius indicant els articles de la LIRPF afectats, incloent-hi les esmenes presentades.

foto noticia

Modificacions de la Llei d'ordenació dels transports terrestres

05-11-2014

S’ha publicat al BOE del 31 d’Octubre de 2014, I'Ordre FOM/1996/2014, per la que es modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres en matèria d'autoritzacions de transport de mercaderies per carretera.Per l’obtenció de l’esmentada autorització de transport privat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral

05-11-2014

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes d'octubre de 2014, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició un recull de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte OM DAFAS (Observacions)

05-11-2014

Posem a la vostra disposició un document elaborat per l'AEAT sobre el Projecte d'Ordre que aprova les formes de presentació de la sol·licitud i comunicació de variacions de l'abonament anticipat de la deducció per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec de l'impost sobre la ren [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

DUN2014. Actualització de les dades dels CROMOS digitals

05-11-2014

La Direcció General de Desenvolupament Rural ens ha informat que ja es poden descarregar les dades de les declaracions de la DUN i SIGPAC 2014 a través dels Cromos digitals (Visor SIGPAC, SHP,KMZ, o XLS) a l’aplicació web CROMOS. Aquesta és una aposta de l'administració a obrir les dades am [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Una esmena al Senat pot salvar els coeficients d'abatiment a l'IRPF

03-11-2014

El divendres 31 d'octubre, el Partit Popular va presentar al Senat diverses esmenes del text de la llei de reforma de l'IRPF que es troba a la recta final de la seva tramitació parlamentària. Una d'aquestes afecta al manteniment del règim de coeficients d'abatiment en determinats guanys patrimon [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR