L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2014

foto noticia

Entrada en vigor de la directiva 2007/46/CE

30-04-2014

El 30 d'abril de 2014 entren en vigor un seguit de preceptes de la Directiva 2007/46 que estableix l'obligatorietat d'exigir contrasenyes d'homologació amb format CE als vehóiculos N2 i N3. Amb l'entrada en vigor d'aquests preceptes, ja és obligatori per a pràcticament tots els vehicles aquesta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Carpeta del Professional (Hisenda Barcelona)

30-04-2014

Com ja sabeu, l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa, l’any 2010, un nou aplicatiu portal, anomenat Carpeta del Professional, que us permet, amb prèvia autorització del contribuent: • Accedir a les dades fiscals principals que l’Institut Municipa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renovació del parc de tractors. Actualització de la informació en la nostra Extranet del "Plan Pima Tierra"

30-04-2014

En el BOE del 8 de març es va aprovar el Pla d’ajudes “PIMA Tierra” per a la renovació de tractors agrícoles: Real Decreto 147/2014, de 7 de marzo, “por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la renovación de tractores agrícolas “P [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Acord del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona

30-04-2014

El dia 25 d’abril es va arribar a un acord entre la patronal Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) i els sindicats CCOO i UGT, que serà vigent per als anys 2013, 2014 i 2015.Aquest acord comporta la desconvocatòria de la vaga prevista per demà i pel dia 6 de maig de 2014.A l’enllaç adjunt tr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Més certificats tributaris amb PIN24H

30-04-2014

S'ha posat a disposició dels ciutadans la possibilitat de sol·licitar els certificats tributaris amb PIN24H :• Sol·licitud del certificat de residència fiscal • Sol·licitud de certificat IAE • Sol·licitud de certificat d'exoneració de retencions als arrendadors d'immobles Aquesta nova [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral del mes d'abril

30-04-2014

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes d'abril, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecció de les n [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull de Subvencions del 14 al 19 d'abril de 2014

23-04-2014

Recopilació de subvencions publicades en els diferents Butlletins Oficials de Catalunya (document adjunt).Especialment interessant per als Gestors Administratius trobem la línia d'ajunts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Devolucions del cèntim sanitari i integració en l'IS o en l'IRPF

23-04-2014

Text íntegre de la consulta vinculant de la Direcció General de Tributs V2149-13, de 2013.06.28, citada en la consulta número 19 d'entre les Preguntes Freqüents publicades per l'AEAT en relació amb el "cèntim sanitari", en relació amb la imputació en IS o IRPF de les possibles devolucions p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preferents i subordinades. Diferents consultes vinculants de la Dirección General de Tributos

23-04-2014

En els dos documents que trobareu al peu, figuren dos recents consultes vinculants de la DGT sobre el tractament de les preferents i les subordinades ( Consultes V0725 -14 de 2014.03.17 i V1001 -14 de 2014.04.08 ), a text complet. Atès que es tracta de dues consultes molt similars , es presenten e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants de la Dirección General de Tributos relatives a l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'efecte hivernacle

23-04-2014

Al BOE de 30 de desembre de 2013, es publica el Reial Decret 1042 /2013, de 27 de desembre en què, a més de modificar diversos reials decrets, s'aprova el Reglament de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'efecte hivernacle , creat per la Llei 16/2013, de 29 d'octubre.Entre les disposicions conting [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aplicació per a dispositius mòbils (APP) PIN24H

16-04-2014

L'APP PIN24H, elaborada per l'Agència Tributària, està disponible per a baixar gratuïta a iTunes i Google Play. Aquesta aplicació permet obtenir codis PIN al sistema de signatura electrònica PIN24H. Els usuaris, a més de descarregar i activar l' aplicació per a cada NIF amb el qual pretengu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Prima complementària per vaca alletant 2012 i ajut compensar desavantatges cabrum 2013

16-04-2014

Us comuniquem que el passat divendres 11 d’abril es va fer efectiu el pagament de la Prima Complementària per vaca alletant de la campanya 2012, a un total de 1.272 ramaders per un import de 364.659 euros.Així mateix el proper dijous 17 d’abril es farà efectiu el pagament de l’ajut per a c [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 14 - DUN 2014 i TRF

16-04-2014

Us fem saber que els problemes detectats ahir relacionats amb la validació de les trameses de duns enviades al DAAM a través de l’aplicació TRF ja estan resoltes.Els problemes amb l'enviament de DUNs són causats per un problema de rendiment i de capacitat d’espai que provocava un retard for [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 13 bis - Aclariment al comunicat 13.

16-04-2014

El passat divendres dia 11 d’abril el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va enviar el comunicat 13 sobre presentació de DUNs i presentació de cessió de drets de pagament únic. Al final d’aquest comunicat es deia: “Us recordem que la presentació de ce [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Guia sol·licitud i recollida en línia. Certificat IRPF, sense certificat usuari.

16-04-2014

Posem a la vostra disposició la Guia de sol•licitud i recollida en línia de certificacions d'IRPF, sense certificat d'usuari..

foto noticia

Quadre models autoliquidacions en paper 2014

16-04-2014

Posem a la vostra disposició una interessant relació de Models de Autoliquidacions o declaracions que es poden presentar en paper a les oficines de l'AEAT o a les entitats col·laboradores a partir de l'1 de febrer de 2014, d'acord amb el que disposa la nova Ordre de presentació de declaracions [...]

Llegir noticia completa

 

Més certificats tributaris amb PIN24H

16-04-2014

S'ha posat a disposició dels ciutadans la possibilitat de sol·licitar els certificats tributaris amb PIN24H:- Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries - Certificat Ecot per contractistes - Certificat d'identificació censal Aquesta nova via permet als contribuents operar a interne [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sistema RED. Notificaciones electròniques.

16-04-2014

El BOE del 10 d'abril de 2014 publica la Resolució de 27 de març de 2014, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual es fixa la data a partir de la qual els actes del procediment administratiu d'ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social dirigits a determinats sub [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Línia d'ajuts a emprenedors, autònoms i comerços 2014

16-04-2014

Han sortit publicades, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6604, del 15 d’abril de 2014), la convocatòria i les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, ORDRE [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Devolució del "cèntim sanitari"

16-04-2014

El Dr. Luis M. Alonso, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica-Financera-Tributària del Col·legi ha elaborat un nou document amb informació sobre la devolució de l'impost especial sobre la Venda Minorista de determinats hidrocarburs (IEVMDH).Amb da [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comparativa procediments inaplicació

16-04-2014

Us facilitem un document de la CCNCC sobre els procediments comparats d'inaplicació dels convenis col·lectius de diverses comunitats autònomes, entre elles Catalunya (pàgines 47-57).

 

Fi de termini presentació autoliquidacions

10-04-2014

En relació amb la data de fi de termini de presentació d'autoliquidacions tributàries corresponents al Primer Trimestre de 2014 o , si escau, del mes de març de 2014, cal assenyalar que en l'última línia de la penúltima pàgina del Calendari del Contribuent, publicat al web de l'AEAT, s'asse [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sentència 40/2014 del TC

10-04-2014

Posem a la vostra disposició la Sentència 40/2014, sobre la nul•litat del precepte legal estatal que, en el cas de les comunitats autònomes amb dret civil propi, remet a la legislació que aquestes aprovin la consideració i acreditació de les parelles de fet a l'efecte de gaudir de la pensi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avís de pagament: Ajuts agroambientals

09-04-2014

Us comuniquem que el dia 4 d’abril, es va fer el pagament de més de 2 milions d’euros en concepte de determinats ajuts agroambientals. Podreu trobar informació més detallada al document adjunt.

foto noticia

Guies fiscals de l'AEAT

09-04-2014

Posem a la vostra disposició les Guies fiscals següents actualitzades al març i abril de 2014:- Model 303.- Model 111- Sol•licitud carta PIN24H- Sol•licitud i recollida de certificats d’IRPF amb PIN24H- Obtenció del número de referència de l’esborrany d’IRPF (Servei RENO) i obtenci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

L'Agència Tributària posa en marxa un nou programa PADRE simplificat per a la Renda 2013

09-04-2014

El nou PADRE permetrà la descàrrega conjunta de totes les dades de la unitat familiar i oferirà un resum de resultats amb hipervincles per agilitzar la presentació. Els contribuents podran utilitzar el 'PIN 24 hores' com a alternativa al REN0 per realitzar els tràmits de la Renda.La utilitzaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La reforma fiscal que proposa la Comissió d'experts

09-04-2014

L'esperat informe de la Comissió d'Experts per a la reforma del sistema tributari espanyol es va donar a conèixer a principis d'aquest mes. A partir d'aquest, el Govern elaborarà una sèrie de projectes legislatius que han de transformar-se en les lleis que, definitivament, reformin el nostre si [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Termini de domiciliació: Finalitza el 15 d'abril

08-04-2014

La Secretaría del Foro de Profesionales Tributarios de l'AEAT ha comunicat la informació següent:"Se comunica que el plazo de presentación con domiciliación bancaria para las autoliquidaciones que deban presentarse en el mes de abril de 2014 , finalizará el 15 de abril."El web de l'AEAT tamb [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe de litigiositat fiscal

03-04-2014

El 25 de març passat, es va realitzar la presentació de l’Informe sobre litigiositat fiscal a Espanya que va encarregar el Col•legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.Com ja sabeu, el nostre Col•legi està constantment treballant per trobar propostes de solució als problemes qu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sentència TC: Llei general de Seguretat Social

02-04-2014

El Tribunal Constitucional estima una qüestió d'inconstitucionalitat del Suprem i anul·la un article de la Llei General de la Seguretat Social per vulnerar el dret a la igualtat. Podeu llegir la sentencia, així com la nota informativa de la presidència i un vot particular.

foto noticia

Nous resums d'actualitat laboral

02-04-2014

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de març, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecció de les [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei de defensa de consumidors i usuaris

02-04-2014

S'adjunta referència publicada al web de la Moncloa, sobre la Llei General de Defensa dels Consumidors i usaris, a la qual se li han afegit alguns continguts derivats dels Consells de Ministres en què s'han tractat els continguts, així com l'enllaç al BOE en què aquesta norma s'ha publicat fin [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Primer pronunciament del comitè de llibertat sindical sobre la reforma laboral

02-04-2014

371 . ER INFORME DEL COMITÈ DE LLIBERTAT SINDICAL , OIT( CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 320.A REUNIÓ , GINEBRA , 13-27 DE MARÇ DE 2014 )  El Comitè de Llibertat Sindical de l'OIT ha tingut ocasió de discutir el cas núm. 2947 sobre els reials decrets llei 3/2012 i 20/2012 en el seu informe de l'an [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei d'impuls de la factura electrònica i normes de desenvolupament

02-04-2014

El BOE de 28/12/13 va publicar la Llei 25 /2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.La passada setmana s'han publicat :- La Resolució de 21 de març de 2014, de la Subsecretaria , per la qual es publica la Resol [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

02-04-2014

Ja teniu disponibles els horaris d'abril de 2014 per demanar cita prèvia al SOC. El dia assignat per als nostres col·legiats és divendres 23 d'abrilde 2014. La data límit per demanar cita és el proper 16 d'abril de 2014.Recordeu que podeu fer la vostra petició de cita prèvia enviant un corre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe del Grup de Treball II de l'IPCC, Impactes i adaptació

02-04-2014

L'IPCC ha publicat un informe en el qual s'afirma que els efectes del canvi climàtic ja s'estan produint en tots els continents i en els oceans. El món, en molts casos, està poc preparat per als riscos del canvi climàtic. En l'informe també s'arriba a la conclusió que és possible lluitar con [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Campanya IRPF 2013

02-04-2014

Des del 1 d' abril estan disponibles tots els tràmits per a la gestió electrònica de l'esborrany de declaració . Com cada any , s'ha publicat en aquesta pàgina web un portal temàtic sobre la campanya que inclou tota la informació , els enllaços als tràmits corresponents , segons el calenda [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats en l'aplicació dels tributs

02-04-2014

S'ha publicat un nou portal que reuneix tota la informació recollida en diversos apartats de la pàgina web sobre l'impost sobre el valor afegit. El portal mostra de manera ordenada a través de diferents icones els accessos als tràmits de l'impost ubicats a la Seu electrònica, així com els asp [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats de l'AEAT

02-04-2014

El web de l'AEAT ha publicat la següent informació d'interès:IVA DESCÀRREGUES Programes d'Ajuda TRAMITACIÓ Model 303 Altres models i procediments VIES Beneficis fiscals i autoritzacions NFORMACIÓ Novetats Informació General Normativa , Guia i Manuals MÒDULS TRAMITACIÓ Model 303 Model [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR