L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2014

foto noticia

Reforma tributaria - Efectes en persones amb discapacitat

25-06-2014

Us facilitem un primer document resum sobre mesures que afecten a la tributació de persones amb discapacitat, contingudes en la presentació de l'Avantprojecte de Llei de Reforma Tributària. Únicament s'han considerat, en aquest primer enviament, els elements destacats en la Nota de Premsa del M [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reforma tributària - Redaccions comparades IRPF i IRNR

25-06-2014

Posem a la vostra disposició dos documents elaborats pel Consejo General, en els que es presenten, respectivament, les redaccions comparades (la vigent i la proposta per l'Avantprojecte de modificació de la Llei 35/2006) dels articles afectats de la LIRPF i de la Llei IRNR.

foto noticia

Avantprojectes i projectes de decrets legislatius

25-06-2014

Posem a la vostra disposició els avantprojectes i projectes de decrets legislatius publicats al web del Ministeri d'Hisenda i Adminsitraciones Públiques (www.minhap.gob.es) - Avantprojecte de Llei pel qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persone [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions programa "Forma i Insereix"

25-06-2014

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 6647, de data 19 de juny de 2014, ha sortit publicada l'Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Insereix per a l’any 2014 (FI 2014) [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

25-06-2014

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de juliol de 2014. Aquest mes ens correspon el 16 de juliol.Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 8 de juliol de 2014.

foto noticia

Proves de capacitació professional per al transport de mercaderies i viatgers

25-06-2014

El 23 de juny de 2014 es va publicat al DOGC una resolució, on es fan públics la composició dels tribunals qualificadors, el lloc i l’hora de realització de les proves de la quarta convocatòria de l’any 2014, per obtenir el certificat d’aptitud professional per a l’exercici de l’acti [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Publicades la data i hora, lloc i composició del tribunal per a les proves d'obtenció del títol de gestor administratiu

23-06-2014

En data 23 de juny de 2014, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Resolució JUS/1406/2014, de 16 de juny, per la qual es fan públiques la composició del tribunal, el lloc, la data i l’hora de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu.Les [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horaris d'estiu del Col·legi

20-06-2014

Us informen de l’horari dels mesos d’estiu tant del Col·legi com de les delegacions i Serveis Centralitzats. Us demanem que en la mesura del possible porteu els expedients de trànsit durant el matí, ja que els serveis centralitzats han de fer un procés posterior per poder complir amb els ho [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost de la renda per a no residents

18-06-2014

Adjunts trobareu aquests documents sobre l’impost de la renda per a no residents:- Recopilació d'informació sobre l'IRNR incorporada a la web de l'AEAT.- Relació de consultes del Programa INFORMA de l'AEAT relatives a l'IRNR.- Fulletons informatius sobre l'IRNR, fins al 31/12/10 i des del 01/0 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convenis col·lectius

18-06-2014

Ja podeu accedir als convenis col·lectius publicats durant la primera quinzena de juny de 2014. En l'àmbit estatal, destaca el conveni col·lectiu estatal per a les indústries extractives, indústries del vidre, indústries ceràmiques i per a les del comerç exclusivista dels mateixos materials [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari especial 23 de juny

16-06-2014

Us informem que dilluns 23 de juny, l’horari de la seu col·legial serà de 08:30 a 14:00 hores. Serveis Centralitzats, tant de Barcelona com de Sabadell estaran oberts de 08:00 a 15:00 hores.

foto noticia

El DAAM fa efectiu diversos pagaments

12-06-2014

Segons a comunicat el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el 13 de juny es farà efectiu: - el pagament de 4 línies d'ajuts directes al sector ramader corresponents a la campanya 2013, per un import global de 4,5 milions d'euros, corresponent als ajuts de prim [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IVA: Règim de la Mini Finestreta Única o Mini One-Stop Shop

11-06-2014

El web de l'AEAT publica un banner específic sobre el nou Règim Especial de prestació de Serveis de Telecomunicacions, de Radiodifusió i Televisió o Electrònics en l'IVA (One-Stop Shop), que entrarà en vigor l'1 de gener de 2015. Sobre aquest tema, trobareu adjunta la documentació següent: [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RD 410-14 - Modificacions RIVA i RGAT

11-06-2014

El BOE del 7 de juny publica el Reial Decret 410/2014, de 6 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, i el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de des [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe FEDEA sobre frau fiscal

11-06-2014

FEDEA ha elaborat l'estudi “El hueco que deja el diablo: una estimación del fraude en el IRPF con microdatos tributarios". El document ha estat elaborat pels professors de la Universitat de Saragossa Félix Domínguez Barrero, Julio López Laborda i Fernando Rodrigo Sauco. L'informe estima el fr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Creta: Sistema liquidació directa

11-06-2014

Posem a la vostra disposició un document sobre el Sistema de Liquidació Directa, que permetrà a la TGSS calcular, a nivell de treballador, les liquidacions a ingressar per les empreses, minimitzant els errors i optimitzant la informació facilitada a empreses i treballadors.

foto noticia

Nou portal d'IVA sobre serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o televisió i electrònics - Mini Finestreta Única

11-06-2014

S'ha publicat un nou portal que reuneix tota la informació sobre les regles de localització en l'Impost sobre el Valor Afegit dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o televisió i electrònics que preveu la Directiva 2008/8/CE del Consell, de 12 de febrer que entraran en vigor a part [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avís pagament: Ajut millora de qualitat de la llet 2013

05-06-2014

Us informem que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha comunicat que demà divendres 6 de juny es farà efectiu el pagament de l’ajut per la millora de la qualitat de la llet i els productes lactis de vaca, campanya 2013, per un total de 157.886,65 eur [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari col·legial especial 9 de juny de 2014

05-06-2014

Dilluns 9 de juny de 2014, amb motiu de la Pasqua Granada, dia festiu a la ciutat de Barcelona, tant la seu col·legial com Serveis Centralitzats de Barcelona romandran tancats. Les delegacions de Lleida i Girona i Serveis Centralitzats de Sabadell estaran oberts en el seu horari habitual.

foto noticia

Resolucions del TEAC sobre IRPF

04-06-2014

Posem a la vostra disposició dos importants i recents resolucions del TEAC -ambdues del 8 de maig de 2014- per Unificació de Criteri, en relació amb els supòsits següents: - IRPF. DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN HABITATGE HABITUAL. POSSIBILITAT QUE EL NU PROPIETARI SIGUI BENEFICIARI DE LA DEDUCCIÓ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral

04-06-2014

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de maig de 2014, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecció [...]

Llegir noticia completa

 

Arbitratge: Laude Arbitral

04-06-2014

Posem a la vostra disposició la resolució de 21 de maig de 2014, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el laude arbitral sobre el dret o no dels assessors (empleat de l'empresa de la competència) que pogués tenir cada part per assistir a les reunions de la comis [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Guia oberta a la successió en l'empresa familiar: Protocol per a la continuïtat de les pimes comercials

04-06-2014

La Confederació de Comerç de Catalunya ha elaborat una interessant guia pensada per les empreses dedicades al comerç, amb indicacions de les pautes que cal considerar a l’hora d’abordar la problemàtica de la successió en l’empresa familiar.Podeu descarregar la guia en l'enllaç següent: [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pagament telemàtic de liquidacions i rebuts ATC

04-06-2014

En el procés continuat de telematització dels tràmits de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjà de la seva l’Oficina Virtual, s’ha incorporat com a nou servei el pagament telemàtic de qualsevol tipus de liquidacions o rebuts contrets per l’Agència, per la qual cosa posem a la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost de societats - Ordre models exercici 2013

04-06-2014

El web de l'AEAT ha publicat la nota següent: S'ha publicat al BOE amb data 28 de maig de 2014, l'Ordre HAP/865/2014, de 23 de maig, per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona

04-06-2014

1.- PUBLICACIÓ DE L’ACORD DE PRÒRROGA DEL CONVENI COL·LECTIU PER A LA INDÚSTRIA SIDEROMETAL·LÚRGICA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, PER ALS ANYS 2013-2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 08002545011994)El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del dia 29 de maig de 2014, publica l’a [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR