L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2014

foto noticia

Programa Expansiona't

30-07-2014

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6672, de data 25 de juliol de 2014, surt publicada la RESOLUCIÓ EMO/1738/2014, de 10 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa Expansiona't, i s'obre una nova convocatòria per a l'any 2014. Objecte (Ba [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ratificació de l'INSS del dret universal a l'assitència sanitària

30-07-2014

L'INSS ratifica el dret a l'assitència sanitària del Sistema Públic de tots els ciutadans, amb la única limitació de no superar els 100.000 eur anula sd'ingresos.Mitjançant comunitat dirigit a la Mitualidad de Gestors Administratius, la directora general de l'INSS informa de la renúncia per [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació Ordre Presentació Autodeclaracions i Declaracions

30-07-2014

Document elaborat pel Consejo General sobre el Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre HAP/2194/2013 de 22 de novembre, per la que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributà [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sentència del TS sobre el recurs contra el Reial Decret regulador de les Operacions Vinculades en matèria de l'Impost de Societats

24-07-2014

El Tribunal Suprem ha resolt que la regulació reglamentària de l'ajustament secundari (Impost sobre Societats) es contrària a la Llei i anul·la l'article 21 bis del Reglament. Així mateix, anul·la part de l'art. 21 per considerar que vulnera el dret a la defensa dels contribuents, i deixa la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CEOE-Nota informativa sobre les principals novetats en la gestió i control de la incapacitat temporal en els primers 365 dies

24-07-2014

En el BOE del 21 de juliol de 2014 es va publicar el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de durada, amb efectes d'1 de setembre.Aquest règim s'aplica als processo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions setmana 12 al 18 de juliol de 2014

24-07-2014

Relació resum de subvencions autonòmiques, provincials i locals.podreu trobar, per exemple, l'ordre EMO/216/2014, d'1 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al finançament dels interessos per a la capitalització de cooperatives i societats laborals i e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota i propostes sobre l'Avantprojecte de Llei de modificació parcial de la Llei General Tributària

23-07-2014

El Dr. Luís M. Alonso, catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, realitza un treball basat en el nou Avantprojecte de Llei que, pel que sembla, constituirà el més important allau de canvis en la Llei 58/2003, des que aquesta va ser aprovada.El DR Alonso és col·laborador i assessor perma [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

INTERCOL·LEGIAL. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, juntament amb la Intercol·legial presenta una guia de protecció de dades personals

22-07-2014

L’objectiu de la guia és oferir una pauta que faciliti el compliment de les obligacions establertes per la normativa, ja que els col·legis professionals, en el desenvolupament de les seves funcions, tracten informació personal de diferents col·lectius.L'acte de presentació ha comptat amb la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació sobre la modificació de l'article 24 del RD 1624/1992 (reglament IVA) per RD 828/2013, de 25/10/2013. "Modificació de la base imposable"

21-07-2014

L'article 24 del RD 1624/1992, pel qual s'aprova el Reglament de l'IVA, ha estat modificat pel RD 828/2013, de 25 d'octubre (BOE 26 d'octubre)En aquest article es detallen els requisits l'acompliment dels quals condiciona la modificació de la base imposable.Entre ells es troba l'expedició i remis [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sentències del TC d'interès

18-07-2014

Posem a la vostra disposició dos interessants sentències del Tribunal Constitucional en matèria laboral:- Nota informativa n º 53/2014. El TC avala que la llei de la seguretat social de 1994 exigís l'existència del vincle matrimonial com a requisit per cobrar la pensió de viduïtat- Nota inf [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions plans de formació professional per a persones treballadores

15-07-2014

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6662, de data 11 de juliol de 2014, surt publicada l’ORDRE EMO/206/2014, de 7 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels plans de formació professional d’ofe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Despeses accions de tutoria i avaluació de joves que han realitzat pràctiques

15-07-2014

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6662, de data 11 de juliol de 2014, surt publicada l’ORDRE EMO/205/2014, de 9 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per compensar les despeses derivades de les accions de tutoria i avaluació dels jo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Dades vehicles elèctrics i híbrids

11-07-2014

Posem a la vostra disposició un PDF amb les dades dels vehicles elèctrics i híbrids, necessàries per a la seva matriculació.

foto noticia

Notes sobre l'avantprojecte de llei de l'impost sobre societats i proposta de millora

09-07-2014

El Ministeri d'Hisenda va fer públic, en el marc de la reforma fiscal aprovada, el text de l'Avantprojecte de Llei de l'Impost sobre Societats. La norma suposarà una reformulació de la llei de l’impost en la seva integritat. Des del punt de vista del seu contingut, encara que no s'ha portat en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Notes sobre la reforma de l'IRPF i propostes per a la millora de l'avantprojecte presentat

09-07-2014

L'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei de l'IRPF es presenta, juntament amb el de la nova Llei de l'Impost sobre Societats i el de modificació parcial de la Llei general tributària, com el nucli dur de l'esperada reforma fiscal. No obstant això, en analitzar aquest Avantprojecte es t [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Acord del conveni col·lectiu del sector del comerç del metall de la província de Barcelona (2014-2015)

09-07-2014

A l'enllaç següent podeu llegir una circular informativa elaborada per Unió Patronal Metal·lúrgica referent a la signatura de la pròrroga del Conveni Col•lectiu del Sector del Comerç del Metall de la Província de Barcelona (2012 – 2013), així com les taules i annexos salarials vigents [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Acords dels Jutjats Mercantils de Catalunya

09-07-2014

Posem a la vostra disposició un document amb els Acords definitius dels Jutges Mercantils i Secretaris Judicials de Catalunya que van adoptar el passat 3 de juliol de 2014, en relació a: 1. Regles bàsiques per a la venda d'Unitats Productives en un procediment concursal. 2. Conclusió del concur [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Continguts laborals del RDL 8/2014

09-07-2014

El Dr. Ignacio García Ninet, Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la UB, i col•laborador habitual del Col•legi, ha realitzat una selecció de preceptes del RDL 8/2014 d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i la eficiència, i ha comentat i des [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualització web AEAT

09-07-2014

El web de l'AEAT ha publicat les referències d'interès següents:07/07/2014 Col·laboració social en l'aplicació dels tributs A partir del 9 de juliol les persones jurídiques i entitats de l'article 35.4 de la LGT podran realitzar des de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària els tràmi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avantprojecte LIS

09-07-2014

Posem a la vostra disposició un document sobre l'Avantprojecte de Llei de l'IS, amb la comparativa de redaccions (vigent i proposta).

foto noticia

Impost de Societats al web de l'AEAT

09-07-2014

Es tramet una selecció de continguts inclosos al banner del web de l'AEAT en relació amb l'Impost sobre Societats i i l'Impost sobre la Renda de No Residents 2013.

foto noticia

Continguts tributàris del RDL 8/2014

09-07-2014

Posem a la vostra disposició un avançament dels continguts tributaris del RDL 8/2014, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

foto noticia

"LES MEVES DADES CENSALS" - Portal personalitzat a la seu electrònica de l'AEAT

09-07-2014

S'ha rebut de la Secretaria Tècnica del Fòrum d'Associacions i Col•legis de Professionals Tributaris de l'AEAT la comunicació que en la seu electrònica de l'AEAT es disposa d'un apartat específic, un Portal personalitzat, sobre consulta de les pròpies dades censals ("Les meves dades censals [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova versió manual procediments SIMA i ampliació dades Registre de Vehicles

04-07-2014

Adjunts trobareu els documents tramesos per la DGT següents:1. Nova versió Manual de procediment amb la actualització dels vehicles exclosos de matriculació telemàtica.2. Manual sobre els nous camps del Registre de Vehicles, la forma de localitzar-los i identificar-los en el Registre de Vehicl [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pla PIVE 6

02-07-2014

Posem a la vostra disposició el text del Reial Decret del Pla PIVE 6, que va entrar en vigor el passat 27 de juny de 2014, subratllant els aspectes més rellevants de la norma.Amb aquesta, dotada amb 175 milions d'euros. ja són sis les convocatòries del Programa d'Incentius al Vehicle Eficient ( [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

02-07-2014

El web de l'Agència Tributària ha publicat novetats sobre les declaracions del model 303, l'Impost de Societats i l'impost sobre la renda de no residents. A més, us facilitem també un recull amb les principals notícies aparegudes a la pàgina de l'Agència Tributària durant el mes de juny. 0 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral

02-07-2014

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de juny de 2014, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. També teniu a la vostra disposició una selecció [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Notícies de gran interès de l'OIT sobre les reformes del govern d'Espanya de 2012

01-07-2014

L'OIT ha publicat l'Informe del Comitè encarregat d'examinar la reclamació en la qual s'al·lega l'incompliment pel Govern d'Espanya del Conveni sobre la terminació de la relació del treball, 1982 (num. 158), presentada en virtut de l'article 24 de la Constitució de l'OIT per la Confederació [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre EMO/193/2014 bases programa pilot formació professional "Aprenent i treballant"

01-07-2014

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6652, de 27 de juny de 2014, ha sortit publicada l’ORDRE EMO/193/2014, de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa pilot de formació professional "Aprenent i treballant" del Servei d’Ocupació de Catalunya, i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avantprojecte reforma LGT

01-07-2014

Us facilitem un document elaborat pel Consejo General amb les redaccions comparades, en paral·lel, dels articles de la LGT i altres normes, la modificació es planteja en el Avantprojecte de Llei de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

foto noticia

Reforma tributària: Avantprojecte LIVA i impost gasos fluorats

01-07-2014

Posem a la vostra disposició un document que incorpora, en paral·lel, les redaccions dels apartats de l'article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres (Impos [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR