L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 

2015

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

31-12-2015

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de desembre de 2015. El document recull les novetats legislatives i els projectes/ proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

AEAT - Apoderaments

30-12-2015

Amb data 30 de desembre s'ha publicat a la Seu electrònica de l'Agència Tributària la Resolució del director general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'incorporen nous tràmits i actuacions al catàleg de tràmits i actuacions per als quals es pot apoderar per la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaracions informatives 2015

30-12-2015

Posem a la vostra disposició un resum de les novetats publicades al web de l'AEAT sobre declaracions informatives 2015.

foto noticia

Ordre HAP/2783/2015. Mod. 151, 149 i 290

30-12-2015

Posem a la vostra disposició una nota informativa sobre l'Ordre HAP/ 2783/2015, de 21 de desembre, per la qual:- s'aprova el model 151 de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a contribuents del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espan [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre HAP/2762/2015. Autoliquidacions i declaracions informatives tributàries

30-12-2015

El Consejo ha elaborat una nota informativa sobre les principals novetats introduïdes per l'Ordre HAP / 2762/2015, de 15 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre HAP / 2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de deter [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Instruccions societats civils

30-12-2015

L'article 7 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (LIS) ha suposat un canvi en la tributació de les societats civils amb objecte mercantil que des 2016 passaran de tributar en règim d'atribució de rendes a ser contribuents de l'Impost sobre Societats.Davant aquesta n [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consulta vinculant sobre societat civil que presta serveis d'assessorament

30-12-2015

Posem a la vostra disposició el text íntegre de la consulta vinculant de la Direcció General de Tributs número V3547-15, del 17 de novembre de 2015, relativa al tractament en 2016 d'una societat civil que es dedica a la prestació de serveis d'assessoria administrativa, comptable, fiscal i lab [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants DGT (Novembre 2015)

30-12-2015

El Consejo remet el llistat complet de Consultes Vinculants emeses per la DGT durant el mes de novembre, recentment publicades a la seva pàgina web. Es presenten ordenades per data d'emissió.

foto noticia

Societats civils amb objecte mercantil

30-12-2015

El Dr. Luis M. Alonso, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica-Financera-Tributària del Col•legi, ha actualitzat, conforme les instruccions dictades per l’Agència Tributària, el treball sobre societats civils amb objecte mercantil.

foto noticia

Retencions IRPF 2016

30-12-2015

El web de l'AEAT ha publicat informació sobre el servei on line de càlcul de les retencions del treball personal per a l'exercici 2016, que ja es troba actiu.Podeu accedir a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Presentació Renda 2015

29-12-2015

Us facilitem la presentació utilitzada en la 8a reunió del Ple del Fòrum d'Associacions i Col·legis Professionals Tributaris, sobre la Renda 2015.

foto noticia

Convenis doble imposició i intercanvi d'informació

23-12-2015

El web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques recull, entre les seves últimes incorporacions, les següents, relacionades amb la doble imposició, l'intercanvi d'informació tributària i la lluita contra el frau fiscal: - Espanya i Mèxic renoven el conveni per evitar la doble impo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF-Modificació consultes INFORMA- Resolució TEAC

23-12-2015

Us facilitem un document elaborat pel Consejo en el qual es recullen les Consultes del Programa INFORMA de l'AEAT, que han estat introduïdes o modificades al novembre de 2015, en relació amb els beneficis fiscals aplicables a les transmissions d'immobles adquirits en proindivís, com a conseqüè [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou informe laboral

23-12-2015

El Tribunal Superior de Justícia Europeu (TJUE) ha determinat en la seva Sentència nº C-509/14, de data 26 de novembre de 2015, que aquells supòsits en què una empresa posa fi a una subcontractació de serveis, decidint passar a explotar directament l'activitat amb els seus propis treballadors [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

23-12-2015

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de gener de 2016. Aquest mes ens correspon el 20 de gener. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 12 de gener de 2016.

foto noticia

Oficines d'Atenció al Ciutadà: Accessibilitat

23-12-2015

El BOE del 19 de desembre ha publicat la Resolució de 14 de desembre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es determinen les Oficines d'Atenció al Ciutadà que s'han d'ajustar a les condicions d'accessibilitat previstes en el Reial Decret 366/2007, de 16 de m [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Portal declaracions informatives web AEAT

22-12-2015

L'AEAT ha publicat un portal que reuneix informació i novetats de la campanya i a mesura que vagin estant disponibles, també la descàrrega dels programa d'ajuda i l'accés als tràmits de la Seu electrònica. Accedir:

Enllaç extern

foto noticia

Proves de capacitació professional per al transport de mercaderies i viatgers

22-12-2015

El DOGC del 18 de desembre de 2015 RESOLUCIÓ TES/2865/2015, de 4 de desembre, per la qual es fan públiques la composició dels tribunalsqualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la primera convocatòria de l’any 2016 per obtenir el certificat d’aptitud professional p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Desaparició BTP

21-12-2015

Posem a la vostra disposició una nota informativa de la DGT sobre la desaparició del permís de conducció de la classe BTP.

foto noticia

Horari col·legial especial

21-12-2015

Amb motiu de les festes de Nadal i Cap d’any, les oficines del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya faran un horari especial durant aquests dies.Seu Col·legial24 de desembre – 08:30 a 14:00h25 de desembre - Tancat31 de desembre – 08:30 a 14:00h1 de gener - Tancat5 de gene [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La Mutualitat premia les noves altes al Pla Complementari

17-12-2015

La Mutualitat de Gestors Administratius vol premiar les noves altes al Pla Complementari MUTUAGA. Per això i aprofitant que és el seu 70 Aniversari, tots els gestors administratius que contractin ara un Pla Complementari per a ells mateixos o per als seus familiars o empleats, la Mutualitat abon [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Calendaris de festes 2016

17-12-2015

Ja podeu realitzar la comanda dels Calendaris de Festes de l'any 2016.Els calendaris estan dissenyats per donar a conèixer la marca que ens diferencia, la GA A més, són una una eina molt útil per regalar als clients a començament d’any, i també única, ja que ordena els municipis per ordre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AEAT - Fulletó activitats econòmiques

16-12-2015

S'ha publicat al web de l'AEAT el fulletó informatiu "Activitats econòmiques. obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol", en la versió actualitzada a desembre de 2015.

foto noticia

Calendari del contribuent 2016

16-12-2015

L'AEAT ha publicat al seu web el Calendari del contribuent, per a recordar el compliment de les principals obligacions tributàries estatals durant 2016. Podeu accedir a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Butlletí notícies RED

16-12-2015

Ja podeu accedir al butlletí del Sistema RED, publicat per la TGSS, que conté, entre d’altres, informació sobre les novetats al sistema de liquidació directa.

 

Pagament bàsic, pagament verd, i complement de joves de la campanya 2015

16-12-2015

Us adjuntem informació relativa al pagament que el DARP abonarà la setmana del 14 al 18 de desembre del 95% del l'ajut de pagament bàsic, pagament verd i complement de joves de la campanya 2015.

foto noticia

Declaracions informatives 2015

16-12-2015

La Delegació Central de Grans Contribuents ha elaborat un resum amb les novetats de la Campanya de presentació de declaracions informatives 2015.A més, com a complement a aquest escrit, s'adjunta un document simplificat (i necessàriament provisional, atès el nombre de projectes d'Ordre encara [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe de novetats en matèria de cotització per contingències professionals

16-12-2015

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social del Col·legi ha elaborat un informe amb les novetats en matèria de cotització per contingències professionals.

foto noticia

Comissió d'Agricultura - Informe de la reunió del 10 de desembre del 2015 al Departament d'Agricultura

16-12-2015

La comissió d’Agricultura ha elaborat un informe de la reunió del 10 de desembre del 2015 al Departament d’Agricultura. La sessió tenia com a finalitat informar de les actuacions que ha fet el Departament referent a la DUN 2015 i les incidències que s’han detectat.

 

Comunicació Assignació de drets de pagament bàsic

15-12-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, està informant als assignataris de drets de pagament bàsic sobre la seva sol•licitud d’admissió al Règim de Pagament Bàsic. Aquesta informació es podrà consultar a l'enllaç adjunt, mitjançant el número de DNI i la contra [...]

Llegir noticia completa

 

Avís de pagament d'ajuts agroambientals

15-12-2015

L'11 de desembre el Departament d’Agricultura va iniciar el pagament de diversos ajuts agroambientals de la campanya 2015. Els pagament ascendeixen a més de 3,7 milions d’euros de despesa pública total. S’adjunta document amb el detall del pagament.

foto noticia

Instruccions de la DGT (Prefectura Barcelona)

14-12-2015

Posem a la vostra disposició una instrucció de la DGT i una nota informativa de la Prefectura de Barcelona, en relació als tràmits de final d'any.

foto noticia

Societat civil de professionals en secció 1a IAE

09-12-2015

S'ha incorporat al Programa INFORMA de l'AEAT, la referència núm 137.628 "SOCIETAT CIVIL PROFESSIONAL SECCIÓ 1a IAE" , basada en la Consulta Vinculant de la DGT V 2810-15, de 28 setembre 2015.Segons les dues consultes -informa i DGT- una societat civil que desenvolupi una activitat d'assessoria [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Selecció de sentències a tenir en consideració en recursos i reclamacions contra sancions tributàries

09-12-2015

El Dr. Luis M. Alonso, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica-Financera-Tributària del Col·legi, ha elaborat una selecció de sentències que cal tenir en consideració a l'hora de fer recursos i reclamacions contra sancions tributàries. El documen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Calendari de festes locals 2016

09-12-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7013, de data 7 de desembre de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2016.

foto noticia

Model 190

09-12-2015

El web de l'AEAT ha publicat amb data 4 de desembre de 2015 informació d'interès sobre com emplenar el model 190: subclaus A.02 i B.02.

foto noticia

Instrucció 15/V-114

02-12-2015

Us facilitem una instrucció de la DGT sobre el canvi de titularitat de vehicles en règim d'arrendament financer quan l'entitat financera arrendadora recupera la seva possessió.

foto noticia

Consultes de la DGT

02-12-2015

Posem a la vostra disposició la relació completa de consultes tributàries vinculants de la Direcció General de Tributs corresponents al mes d'octubre i recentment publicades al web de la DGT. Per facilitar la seva consulta es destaquen en negreta i cursiva els termes principals dels seus respec [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova nota laboral

02-12-2015

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social ha elaborat una nota amb les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 20 de desembre de 2015.

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

02-12-2015

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de novembre de 2015. El document recull les novetats legislatives i els projectes/ proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Ordre IRNR - Reinversió habitatge habitual

02-12-2015

Us facilitem una nota elaborada pel Consejo sobre l'Ordre HAP/2474/2015, de 19 de novembre, (BOE, 24/11/2015) per la qual s'aprova el model de sol·licitud de devolució, per aplicació de l'exempció per reinversió en habitatge habitual, en l'àmbit de l'impost sobre la renda de no residents i el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució EMO/2687/2015. Convocatòria 2015 Programa GR PIME

02-12-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7006, de 26 de novembre de 2015, surt publicada la RESOLUCIÓ EMO/2687/2015, de 9 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts del Programa GR PIME, i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.

foto noticia

Comunicat 16 CGE2015. Pla agroambiental: noves instruccions de presentació

02-12-2015

El passat dia 25/11/2015 va finalitzar el tràmit de presentació del Pla agroambiental per la Oficina Virtual de Tràmits (OVT). És per això que, a partir d’aquesta data, per a la presentació dels plans pendents dins de termini o les modificacions dels presentats, caldrà seguir el procedimen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Feliciteu el Nadal amb les nostres postals digitals

01-12-2015

Gràcies al Col·legi ja podeu felicitar les festes als vostres clients de forma totalment gratuïta.Dins de la plataforma de comunicació, a la qual podeu accedir des d'aquí, teniu disponibles les imatges guanyadores de la 2a edició del Premis de disseny gestors.cat. Podeu utilitzar tres postals [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre mòduls - Novetats i quadre comparatiu

25-11-2015

El Consejo ha elaborat un document sobre les novetats introduïdes per 2016 per la nova Ordre de Mòduls.

foto noticia

Model 190

25-11-2015

Us facilitem una nota Informativa elaborada pel Consejo en relació amb l'ORDRE HAP/2429/2015, de 10 de novembre, publicada al BOE del 18 de novembre de 2015, sobre el model 190.

foto noticia

Informe IVA: Operacions intracomunitàries. Recàrrec d'equivalència

25-11-2015

El web de l'AEAT ha publicat un informe sobre el tractament a efectes de l'Impost sobre el Valor Afegit de les adquisicions intracomunitàries, efectuades per subjectes passius acollits al règim especial del recàrrec d'equivalència, quan incompleixen l'obligació de donar-se d'alta al ROI. Podeu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Límits d'imposició sobre dividends, interessos i cànons

25-11-2015

La Direcció General de Tributs ha publicat una taula actualitzada a 1 de novembre de 2015, amb els límits d'imposició sobre dividends, interessos i cànons resultants dels convenis de doble imposició subscrits per Espanya, amb els tipus de retenció que operen com a límit màxim d'imposició a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves lleis administratives i l'administració electrònica

25-11-2015

Posem a la vostra disposició un enllaç a la nota emesa pel MINHAP sobre el contingut de les I Jornades sobre les noves lleis administratives i l'administració electrònica, publicada al portal d'administració electrònica (PAE).

Enllaç extern

foto noticia

Supressió venda d'impresos de l'ATC

25-11-2015

L’Agència Tributària de Catalunya deixarà de vendre formularis d’autoliquidació impresos en paper, a totes les seves oficines, a partir del proper 1 de febrer de 2016. A partir d’aquesta data, es podran obtenir aquests impresos a través del web de l’Agència, mitjançant els programes [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació del Reglament de la Llei d'Ordenació dels transports terrestres

25-11-2015

El 18 de novembre es va publicar al BOE el Reial Decret 1057/2015, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor, per adaptar-lo a la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El Màster en Gestió Administrativa de la UAO rep l'informe favorable de l'AQU

24-11-2015

L’AQU - Catalunya, l’agència responsable de verificar que els plans d’estudis oficials compleixen amb tots els requisits legals universitaris, ha valorat favorablement el Màster Universitari en Gestió Administrativa de la Universitat Abat Oliba CEU.Aquests estudis de la UAO van ser els pio [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ja tenim guanyadors!

20-11-2015

Ja tenim els tres guanyadors de la segona edició dels Premis de disseny gestors.cat:1er premi - Natura Ferrer, per "Creant el Nadal"2n premi - Marta Nolla, per "Els valors que ens defineixen"3er premi - Ricard Moncayo, per "Traçant el Nadal"Enhorabona!I moltes gràcies a tots els participants per [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

19-11-2015

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de desembre de 2015. Aquest mes ens correspon el 16 de desembre. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 30 de novembre de 2015.

foto noticia

Convenis col·lectius

19-11-2015

Ja podeu accedir als convenis col·lectius publicats durant la primera quinzena de novembre. Us recordem que a la vostra àrea privada trobareu les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins provincials.

foto noticia

Subvencions a Catalunya

19-11-2015

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. En aquest període destaca el programa d'arranjament d'habitatges per a les persones grans de la província de Barcelona.

foto noticia

Resums d'Actualitat Normativa

18-11-2015

Ja teniu a la vostra disposició els resums d’actualitat normativa corresponents al període del 9 al 14 de novembre de 2015. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents:- En matèria fiscal: Instrucció de l'AEAT sobre ajornaments o fraccionaments de pagament exempts [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació professional per al transport de mercaderies i viatgers

18-11-2015

El 17 de novembre de 2015 es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ TES/2571/2015, de 4 de novembre, relativa a les proves que es faran l’any 2016 per obtenir el certificat d’aptitud professional per a l’exercici de l’activitat de conductor/a professional de determinats vehicles destinats al tra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes SC i CB

11-11-2015

Us trametem una col·lecció de consultes del Programa INFORMA de l'AEAT, sobre el tractament de les Societats Civils i Comunitats de Béns en relació amb l'IS i l'IRPF, a partir de l'1 de gener de 2016.En relació amb les referides a l'IRPF, el Consejo adverteix que en elles es fa referència al [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats tributàries LPGE 2016

11-11-2015

El web de l'AEAT ha publicat les principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 48/2015 de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016. Podeu accedir a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Recàrrec d'equivalència i operacions intracomunitàries

11-11-2015

El web de l'AEAT ha publicat un informe sobre la correcta aplicació de l'IVA a les adquisicions intracomunitàries efectuades per subjectes sotmesos al règim especial de recàrrec d'equivalència.

 

Codi de Bones Pràctiques Tributàries

11-11-2015

L'AEAT ha publicat al seu web el document de conclusions relatives al desenvolupament i seguiment de l'aplicació del Codi de Bones Pràctiques Tributàries (CBPT), en el marc del model de relació cooperativa entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i les empreses. Aquest docum [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants DGT (Setembre 2015)

11-11-2015

Posem a la vostra disposició la relació completa de consultes tributàries vinculants de la Direcció General de Tributs corresponents al passat mes de setembre i recentment publicades al web de la DGT. En l'historial d'enviaments s'han tramès seleccions de consultes sobre vehicles, relació so [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte Ordre de Mòduls 2016

11-11-2015

Ja teniu disponible el text íntegre del Projecte d'Ordre de Mòduls per a 2016, publicat al web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. A més, el Consejo a elaborat un resum amb els principals continguts d'aquest projecte d'ordre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2016 el mè [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ORDRE EMO/336/2015. Promoure l'emprenedoria en el marc del Programa de Garantia Juvenil

11-11-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6991, de data 5 de novembre de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/336/2015, de 29 de d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a promoure l’emprenedoria entre el col•lectiu de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificat de capacitació per exercir de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses

11-11-2015

El 3 de novembre de 2015 va sortir publicat al DOGC l'anunci pel qual es fan públiques les dates de realització de les proves per a l’obtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de conseller de seguretat del transport de mercaderies [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

PIVE 8

11-11-2015

El Gremi del Motor ens ha fet arribar una nota informativa sobre les directrius a aplicar en els expedients del PIVE 8 a partir de l'1 gener 2016.

foto noticia

Normativa nacionalitat i comunitaris

11-11-2015

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest cap de setmana el Reglament pel qual es regula el procediment per a l'adquisició de la nacionalitat espanyola per residència, aprovat divendres passat en Consell de Ministres.Les modificacions estableixen la gestió electrònica en totes les fase [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Documentació nova nacionalitat

10-11-2015

Posem a la vostra disposició tota la documentació que serà necessària a partir d'ara per realitzar l'examen d'integració als ciutadans estrangers.

foto noticia

Publicat al DOGC el resultat definitiu de les proves d'accés al títol de Gestor Administratiu

06-11-2015

Amb data 6 de novembre de 2015, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la RESOLUCIÓ JUS/2419/2015, de 23 d’octubre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l'obtenció del títol de gestor administratiu.Podeu consultar la llista [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

04-11-2015

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social d'octubre de 2015.El document recull les novetats legislatives i els projectes / proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Llei de pressupostos generals 2016

04-11-2015

En trobar-nos en any electoral la Llei General de Pressupostos ha estat publicada aquest any en el BOE del dia 30 d'octubre, en comptes dels últims dies de l'any. La Comissió laboral i de la Seguerat Social ha elaborat un document amb el contingut de dret laboral i de Seguretat Social més destac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estatut dels treballadors

04-11-2015

Posem a la vostra disposició el quadre comparatiu del nou i antic text de l'Estatut dels Treballadors elaborat pel Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem.

foto noticia

Llei General de la Seguretat Social

04-11-2015

Des de l'anterior text refós de la Llei General de la Seguretat Social de 1994 i fins al dia d'avui s'han aprovat prop d'un centenar de modificacions normatives que incidien en l'ordenament jurídic de la Seguretat Social, la qual cosa justifica l'aprovació d'aquest text refós, del qual la Comis [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes de la DGT: Tractament vehicles

04-11-2015

Us facilitem una relació de consultes vinculants -enllaç i textos complets- emeses per la Direcció General de Tributs en el mes de setembre, recentment publicades, respecte del tractament dels vehicles en diferents situacions.

foto noticia

Consultes de la DGT: Soci - Societat

04-11-2015

Teniu disponible una relació de consultes vinculants -enllaç i textos complets- emeses per la Direcció General de Tributs en el mes de setembre, recentment publicades, sobre el tractament de les relacions soci-societat.

foto noticia

Nota de premsa sobre el model 720

04-11-2015

El web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha incorporat una nota de premsa amb el desglossament d'informació del "model 720" de 2013. Podeu accedir a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Consulta vinculant sobre suplerts

04-11-2015

Aquí podeu accedir al text de la consulta vinculant de la Direcció General de Tributs, recentment publicada, emesa al mes de setembre, sobre la figura del suplert.

foto noticia

Subvencions Programa TLN Mobilicat convocatòria 2015

04-11-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6987, de data 30 d’octubre de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/332/2015, de 26 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa TLN Mobilicat i s’obre la convo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes de la DGT: Societats civils, comunitats de béns

04-11-2015

Teniu disponible un document annex amb la relació de consultes vinculants -enllaç i textos complets- emeses per la Direcció General de Tributs en el mes de setembre, recentment publicades, respecte del tractament de les societats civils i comunitats de béns en IRPF i/o IS.

foto noticia

Llei de pressupostos generals 2016

04-11-2015

Posem a la vostra disposició un document facilitat pel Consell en relació amb les novetats tributàries incloses en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2016.

foto noticia

Curs de mediació civil-mercantil i mediació en dret privat català

29-10-2015

El proper gener, el Col·legi, a través de l’Institut Superior de Gestió Administrativa (ISGAC), i en col•laboració amb Thomson Reuters, realitza una nova edició del Curs de mediació civil-mercantil i mediació en dret civil català.El curs es realitzarà de forma semipresencial, i gran pa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

28-10-2015

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de novembre de 2015. Aquest mes ens correspon el 18 de novembre. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 10 de novembre de 2015.

foto noticia

Calculador - simulador pagament verd o greening

28-10-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ens ha comunicat que ja han penjat al seu web una eina informativa en format excel per determinar si la planificació de sembra de l’explotació dels agricultors, s’ajusta al compliment dels requisits per al pagament verd o “greeni [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions: Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil

28-10-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6982, de data 23 d’octubre de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/322/2015, de 14 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Projectes Singulars [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El COGAC renova el seu acord amb Thomson Reuters

27-10-2015

El 27 d'octubre, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya va renovar el seu acord de col·laboració amb Thomson Reuters, entitat que ofereix formació, informació i assessorament en temes jurídics, i també de l’economia, l’empresa i el màrqueting.Gràcies a aquest acord, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ajornament o fraccionament de deutes amb Hisenda

23-10-2015

El 20 d’octubre de 2015 es va publicar l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d'octubre, per la qual s'eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament a 30.000 euros.Amb la finalitat d’informar al col·lectiu sobre aquest tema, el Dr. Luis M. A [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convenis col·lectius

21-10-2015

Ja podeu accedir als convenis col·lectius publicats durant la primera quinzena d'octubre. Us recordem que a la vostra àrea privada trobareu les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins provincials.

foto noticia

Subvencions programes integrals SOC convocatòria 2015

21-10-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6980, de data 21 d’octubre de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/319/2015, de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei P [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificats per exercir de transportistes

21-10-2015

Al DOGC del 20 d'octubre de 2015 van sortir publicades dues resolucions referents a les convocatòries per obtenir el certificat de transportista:- RESOLUCIÓ TES/2284/2015, de 5 d'octubre, de fixació del lloc de realització i dels tribunals qualificadors de les proves corresponents a la segona c [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convocatòria estatal de les proves d'accés per a la professió de gestor administratiu

14-10-2015

Ha estat publicada al BOE del 14 d'octubre de 2015 la Resolució de 8 d'octubre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publiquen les relacions d'admesos i exclosos, la composició del Tribunal i la data i lloc de celebració de les proves per a l'obtenció de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La nova fiscalitat dels socis professionals a l'IRPF

14-10-2015

Des del primer de gener d'aquest any, l'IRPF objecte de reforma per la Llei 26/2014, conté una norma de qualificació que recau sobre els rendiments que obtenen els socis professionals per la seva feina professional per a les societats professionals en el capital de les quals participen. Quan es d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ajuts a la contractació de persones aturades majors de 45 anys

14-10-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6973, de data 9 d’octubre de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/311/2015, de 2 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre EMO/312/2015. Subvencions programa "Consolida't"

14-10-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6974, de data 13 d’octubre de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/312/2015, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Consolida’t, de suport a la consolidació, l’en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AEAT - Memòria 2014

14-10-2015

Ja podeu consultar a la pàgina web de l'AEAT la Memòria de l'Agència Tributària 2014, que detalla les principals activitats i resultats de l'Agència al llarg l'exercici 2014.Podeu accedir a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT (Agost 2015)

14-10-2015

Posem a la vostra disposició una relació completa de consultes vinculants de la Direcció General de Tributs publicades en el mes d'agost de 2015.

foto noticia

DUN. Pagament d'ajuts directes

14-10-2015

Us facilitem una nota informativa del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre l’estat del càlcul per l’assignació dels drets de pagament bàsic i el pagament dels ajuts de la campanya 2015.

foto noticia

Proves d'accés 2015

09-10-2015

Ja es pot consultar la Resolució 6/2015, de data 9 d’octubre, de publicació dels resultats de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu, que es van realitzar el 19 de setembre de 2015 a Barcelona.

foto noticia

LPA (redaccions comparades)

08-10-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat per don Luis Muñiz, en relació amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sobre el procediment administratiu comú de les administracions públiques, presentant, en paral·lel, les redaccions comparades del text anterior de la LRJAP i PAC, i les de les [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Obtenció i renovació del certificat de capacitació per a l'exercici de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses

07-10-2015

La Direcció General de Ports i Transports, mitjançant la Resolució PTO/641/2004, d’11 de març (DOGC núm. 4096, de 22.3.2004), va establir les condicions per a la convocatòria de les proves anuals per a l’obtenció i la renovació del certificat de capacitació per a l’exercici de l’ac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Anàlisi de dades DUN 2015

07-10-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha elaborat una presentació sobre l’anàlisi de dades de la DUN 2015.

foto noticia

Informe LGT

07-10-2015

El BOE de 22 setembre 2015 va publicar la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei general tributària (LGT). Es tracta de la reforma més extensa de les empreses des que el 2003 es va aprovar aquesta llei, que és la norma general en matèria tributària.Les línies que [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ajuts a la compra: Nota sobre la vuitena edició del Pla Pive

07-10-2015

El Gremi del Motor ha realitzat una nota informativa sobre el Pla PIVE-8, la data de finalització del qual és el proper 31 de desembre de 2015, o fins a esgotar el pressupost disponible. Els vehicles que es demanen a fàbrica el 2015 i que no es subministrin al concessionari fins 2016 no es podra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvenció autocupacio Garantia Juvenil

04-10-2015

El passat dia 25 de setembre, es va publicar l’ORDRE EMO/298/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de fom [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

30-09-2015

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de setembre de 2015.El document recull les novetats legislatives i els projectes / proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Règim de petits agricultors

30-09-2015

Us informem que han quedat inclosos a l'RPA tots aquells agricultors on el càlcul provisional estimat de l’import dels ajuts directes sol·licitats per la campanya 2015 dóna un import menor a 1250€.Tot productor inclòs en el règim de petits agricultors té el dret a sol·licitar la seva ren [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil

30-09-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6963, de data 16 de setembre de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/298/2015, de 25 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves ac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei general tributària

30-09-2015

Per tal de facilitar l'abast i contingut de les principals modificacions que s'han produït amb la publicació al BOE de 22 de setembre de 2015 de la Llei 34/2015, per la qual es modifica la Llei 58/2003 general tributària, l'Agència Tributària ha facilitat un quadre on es compara la normativa a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions compra de vehicles elèctrics

30-09-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Gremi del Motor, sobre els ajuts de la Generalitat destinats a la compra de motocicletes i ciclomotors elèctric, i a incentivar la instal·lació d'equipaments de recàrrega.

foto noticia

Tríptic campanya model 950: autoliquidació impost Turístics

30-09-2015

L'Agència Tributària de Catalunya ha informat que en relació amb l'autoliquidació del model 950, corresponent a l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET), el termini de pagament i presentació del tercer trimestre de 2015 té lloc entre l'1 i el 20 d'octubre.Per tal de dotar els [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Quadre comparatiu LGT del CEF

30-09-2015

El Centro de Estudios Financieros (CEF) ha publicat un quadre comparatiu sobre les modificacions operades a la Llei general tributaria.Podeu accedir al document fent clic a l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Cita prèvia SOC

30-09-2015

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes d'octubre de 2015. Aquest mes ens correspon el 21 d'octubre. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 13 d'octubre de 2015.

foto noticia

Actualització GPS fiscal

30-09-2015

Us informem sobre l'Ordre HAP / 1952/2015, de 24 de setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al any 2016 (BOE, núm 232, de 28 de setemb [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comencen les noves edicions dels màsters

30-09-2015

El 2 d'octubre comença una nova edició del Màster Universitari en Gestió Administrativa a la UAO, i el 5 d'octubre s'inicien les classes del Màster en Gestoria Administrativa de la UB.A més,enguany la Universitat de Lleida impartirà per primera vegada el màster que permet exercir com a Gest [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe condicions salarials

23-09-2015

UGT ha publicat l'Informe "Condiciones salariales de una muestra de convenios de empresa multiservicios", que posem a la vostra disposició per considerar-ho d'interès.

foto noticia

Societats Civils i comunitats de béns i IS o IRPF

23-09-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat en relació amb les Consultes Vinculants de la DGT emeses en relació amb la consideració de les societats civils i les comunitats de béns com a subjectes passius de l'IS o com a contribuents en IRPF com a entitats en règim d'atribució de rende [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució EMO/2066/2015. Ampliació import màxim ajuts finançament empreses economia social

23-09-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6961, de data 22 de setembre de 2015, surt publicada la RESOLUCIÓ EMO/2066/2015, de 16 de setembre, d’ampliació de l’import màxim destinat a la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia so [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

L'Agència Tributària de Catalunya ha endegat una campanya d'informació personalitzada en relació amb el model 980, d'autoliquidació de l'impost sobre

23-09-2015

L’Agència Tributària de Catalunya ha endegat una campanya d’informació personalitzada en relació amb el model 980, d’autoliquidació de l’impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria, aprovat per la Llei 12/2014, del 10 d’octubre. La carta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació DUN

23-09-2015

La Comissió d'Agricultura ha realitzat un informe amb els aspectes més interessants de la reunió que van mantenir amb el Departament d'Agricultura. La sessió tenia com a finalitat informar de la DUN del 2014 i revisar la proposició de millores a partir dels resultats de l’enquesta que han fe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 15 CGE2015

23-09-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha comunicat que des del 18 de setembre les Oficines Comarcals han iniciat la tramesa dels oficis de reclamació del Pla agroambiental, per a tots aquells sol•licitants d’ajuts agroambientals dels quals no ens const [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

23-09-2015

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de juliol i agost de 2015.El document recull les novetats legislatives i els projectes / proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Modificacions en diversos reglaments generals en l'àmbit de la Seguretat Social

23-09-2015

La disposició final primera de la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social va encomanar al Govern procedir al desenvolupament reglamentari del nou sistema de liquidació directa de quotes de la Seguretat Social i per concepte [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota informativa: Llibres de visita

23-09-2015

Us informem de la nota informativa emesa pel Consorci d'Inspecció de Treball i seguretat Social de Catalunya en relació al que disposa respecte els llibres de visita l'article 21.6 de la Llei 23/2015, de 22 de juliol, ordenadora del sistema d'inspecció de treball i seguretat social.

foto noticia

Horari col·legial especial 24 de setembre

21-09-2015

Amb motiu del Dia de la Mercè, festivitat de la ciutat de Barcelona, tant la Seu Col·legial com Serveis Centralitzats de Barcelona romandran tancats el proper 24 de setembre. Les delegacions de Lleida i Girona i Serveis Centralitzats de Sabadell estaran oberts en el seu horari habitual.

foto noticia

Llei Orgànica 10/2015: Accés i publicitat de les sentències dictades en matèria de frau fiscal

16-09-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo en relació amb la Llei Orgànica 10/2015, de 10 de setembre, per la qual es regula l'accés i publicitat de determinada informació continguda en les sentències dictades en matèria de frau fiscal.

foto noticia

Proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per exercir de conductor/a professional de vehicles

16-09-2015

Ja podeu accedir a la resolució TES/1994/2015, de 31 d'agost, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la cinquena convocatòria de l’any 2015, que es realitzaran el proper 18 de setembre, per obtenir el certi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El IRPF de 2015 a punt per a aplicar-se

16-09-2015

Durant l'estiu han aparegut una sèrie de normes que vénen a completar la reforma que l'IRPF va escometre l'any passat la Llei 26/2014, de 27 de novembre. Recordem que la llei va ser ràpidament complementada amb un Reial Decret, el nombre 1003/2014, de 5 de desembre, que va introduir les modifica [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Els becaris i alts directius d'una empresa computen a efectes d'acomiadament col·lectiu

16-09-2015

Una recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 9 de juliol de 2015, incrementa els supòsits en què s'ha de considerar que tenen la condició de treballadors determinats "empleats", a efectes de calcular els llindars per als acomiadaments col·lectius.Així, d'una band [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sistema verifica

10-09-2015

El web de l'AEAT publica la següent informació d'interès:- Sistema per a l'autocorrecció de les declaracions amb sol·licitud de devolució en IRPF 2014 (VERIFICA)L'Agència Tributària ha establert un sistema, pel qual els contribuents amb declaracions d'IRPF 2014 a retornar amb determinades i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadística impost patrimoni 2013

10-09-2015

Us informem que el web de l'AEAT ha publicat amb data 8 de setembre de 2015 l'estadística dels declarants de l'impost sobre el patrimoni (2013). Podeu accedir a l'esmentada estadística fent clic a l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Programa "Fem Ocupació per a Joves" convocatòria 2015 i anticipada 2016

10-09-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6939, de data 20 d’agost de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/256/2015, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, i s [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convenis col·lectius

10-09-2015

Ja podeu accedir als convenis col·lectius publicats durant aquest agost. Us recordem que a la vostra àrea privada trobareu les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins provincials.

 

Subvencions a Catalunya

10-09-2015

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. En aquest període destaquen els ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius.

foto noticia

Resums d'Actualitat Normativa

10-09-2015

Ja teniu a la vostra disposició els resums d’actualitat normativa corresponents al període del 27 de juliol al 4 de setembre de 2015. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents:- En matèria fiscal: Modificació dels models d'actes de la Inspecció dels Tributs- En [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RD 708/2015. Liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social

02-09-2015

Us facilitem un document amb informació sobre el Reial Decret 708/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reglaments generals en l'àmbit de la Seguretat Social per a l'aplicació i desenvolupament de la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingré [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions formació 2015

02-09-2015

Us facilitem un document emès per CCOO i UGT, en relació a una comunicació de la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació relativa a una possible Convocatòria de subvencions per a formació 2015

foto noticia

Llei de formació per a l'ocupació

02-09-2015

La Comissió d'Ocupació i Seguretat Social del Senat va aprovar el passat 25 d'agost la Llei de reforma del sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral.La nova norma pretén contribuir a la competitivitat empresarial i garantir la formació laboral i la promoció profes [...]

Llegir noticia completa

 

Document assegurances

01-09-2015

Us facilitem un document de PricewaterhouseCoopers amb les instruccions respecte la confirmació o la modificació de dades.

foto noticia

LPGE 2016 - Pensions i Seguretat Social

26-08-2015

Us facilitem una selecció dels continguts del Projecte de Llei de PGE per al 2016, en relació amb les modificacions previstes en l'àmbit de les pensions i la Seguretat Social.Es pot accedir al text íntegre del Projecte de Llei a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Butlletí noticies RED

26-08-2015

Ja podeu accedir al butlletí del Sistema RED, publicat per la TGSS, que conté, entre d’altres, informació sobre les novetats al sistema de liquidació directa.

foto noticia

Nou conveni de col·laboració entre el MINHAP i els GA

26-08-2015

El Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques ha signat un conveni de col·laboració amb la Cámara de España i amb el Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España, per a la reducció de les càrregues administratives.L'objectiu d'aquests convenis se centra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes sobre l'IVA a la importació i l'impost especial sobre l'electricitat

26-08-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat per l'AEDAF, amb consultes sobre l'IVA a la importació i l'impost especial sobre l'electricitat, amb la resposta de l'AEAT a les qüestions plantejades, per si fos d'interès.

foto noticia

Informe del Mercat de Treball 2014 i dels col·lectius d'interès per a l'ocupació

26-08-2015

Ja es pot consultar l'Informe de Mercat de Treball 2015, de l'Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal, en el qual s'ofereix una panoràmica general de la situació i tendències del mercat laboral a Espanya.Es pot accedir a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Nou comunicat d'Agricultura

12-08-2015

S’ha publicat l’Ordre ARP/242/2015, de 29 de juliol, de 29 de maig, per la qual es modifica l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 2015.

foto noticia

Factura electrònica - Ordre HAP/1650/2015

12-08-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat en relació amb els continguts de l'Ordre HAP / 1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IVA en règim de viatgers

12-08-2015

Us facilitem una nova guia actualitzada sobre la Devolució d'IVA en règim de viatgers que ha publicat l'Agència Tributària al seu web.

foto noticia

Cita prèvia SOC

12-08-2015

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de setembre de 2015. Aquest mes ens correspon el 16 de setembre. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 13 de setembre de 2015.

foto noticia

Novetats d'estrangeria

12-08-2015

La Subdirecció General d'Autoritzacions Inicials de Treball ens ha fet arribar la Nota informativa 12/2015. Quan es poden prorrogar les autoritzacions de treball per a persones amb situació d'estada?. A la nota s'informa dels elements més rellevants que el Reglament d’Estrangeria (RD 557/2011) [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Entitats TECNIO. Requisits i procediment d'acreditació per al període 2015-2019

05-08-2015

RESOLUCIÓ EMO/1787/2015, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen els requisits i un procediment d'acreditació de les entitats TECNIO per al període 2015-2019.Aquesta Resolució respon als objectius del Govern de la Generalitat de Catalunya i s’emmarca en l'Estratègia Industrial 2014 - 2020 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resum de subvencions del 25 al 31 de juliol de 2015

04-08-2015

Nou resum de subvencions publicades als Butlletins Oficials entre el 25 i el 31 de juliol de 2015.Destaquem les següents:- Barcelona. Publicació en el Butlletí Oficial de la Província. En data 19 de maig de 2015 el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va acordar aprovar in [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte de RD per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'VA

04-08-2015

El web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques publica, en l'apartat NORMAS EN TRAMITACIÓN, el Projecte de RD per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'IVA, pel qual es modifiquen el Reglament de l'IVA, aprovat per el RD 1624/1992, d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resums d'Actualitat Normativa

04-08-2015

Periodicament us anem informant de totes les actualitzacions normatives en multitud d'àmbits, a través d'uns documents resum creats a l'efecte. En el vostre Gestor Documental (dins l'àrea privada) podeu trobar aquests documents, classificats en funció del seu àmbit, dins del subgrup NORMATIVA. [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aprovades les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització

03-08-2015

RESOLUCIÓ EMO/1761/2015, de 29 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.La internacionalització de l’empresa és una aposta estratègica de cara a consolidar i fer créi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Document del Consejo en relació amb l'exposició de motius del Projecte de Llei de Modificació Parcial de la LGT

03-08-2015

Entre d'altres, s'especifiquen els següents motius:- Respectar un principi d'estabilitat de la normativa que enforteixi la seguretat jurídica en benefici dels operadors jurídics que apliquen el sistema tributari: els obligats tributaris, els col·laboradors socials i la pròpia Administració Tr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució d'ampliació del termini d'execució dels plans de formació d'oferta

03-08-2015

El 29 de juliol 2015 es va publicar al DOGC 6923 la RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2015, per la qual s'amplia el termini d'execució dels plans de formació d'oferta.Aquests plans están adreçats, prioritàriament, a persones treballadores ocupades, i està previst en l'article 4 de l'Ordre EMO/206 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ORDRE EMO/229/2015, de 13 de juliol.Ajuts per a emprenedors, autònoms, micro, pimes

30-07-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6921, de data 27 de juliol de 2015, surt publicada l'ORDRE EMO/229/2015, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònom [...]

Llegir noticia completa

 

Ajuts a la implementació d'incubadores i acceleradores corporatives

30-07-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6921, de data 27 de juliol de 2015, surt publicada la RESOLUCIÓ EMO/1719/2015, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la implementació d'incubadores i acceleradores corporatives i s'obre la convocatòr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020

30-07-2015

El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al món rural, donant especial atenció als sectors agraris i forestals.Amb data 24/07/2015 la Com [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Document del Consejo en relació amb el Projecte de Llei de Reforma parcial de la Llei General Tributària

30-07-2015

Es presenten les redaccions, comparades, dels articules modificats, així com notes a peu de pàgina sobrel els articles i disposicions mencionats per facilitar la seva consulta.Donat que en el Projecte de LLei es modifiquen altres normes, també s'han recollit les redaccions comparades de les modi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificacions en el Codi de Comerç i Llei de Societats de Capital contingudes en la Llei 22/2015

30-07-2015

Nota confeccionada per REAF sobre les dites modificacions, basades en les següents lleis:Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de ComptesModificació de la Llei 27/2014, del ISLlei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores

foto noticia

Convocatòria de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació

30-07-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6920, de data 24 de juliol de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/228/2015, de 17 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions d’orientació i acompanyament a la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Campanya pér l'acompliment de l'Encàrrec de Gestió

28-07-2015

El Consejo General, en virtud de l'Encàrrec de Gestió subscrit amb la DGT està realitzan una campanya destinada a supervisar l'acompliment de l'esmentat Encàrrec. Com a resultat d'aquest campanya, ens ha fet arribar una notificació destinada als gestors que realitzen tràmits davant la DGT. Us [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La nova Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social

23-07-2015

Publicació al BOE del 22 de juliol de 2015 de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del SIstema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social.Bàsicament, aquesta nova norma pretén procedir a l'ordenació del Sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb el propòsit, d'una band [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions de l'11 al 17 de juliol de 2015

21-07-2015

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. Aquesta setmana destaquen les subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals, depenents del Departament: Institut Català de les Empreses Culturals.Aquestes bases t [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RD 634/2015 aprovació del Reglament de l'Impost de Societats

21-07-2015

Document elaborat pel Consejo General en relació amb el RD 634/2015, de 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Societats (BOE 11-07-15), en el que es presenten les redaccions, en paral·lel, dels articles modificats, segons l'estructura "REDACCIÓN ANTERIOR" - "REDACCIÓN P [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova convocatòria estatal de les proves d'accés per a la professió de gestor administratiu

17-07-2015

El BOE va publicar amb data 15 de juliol la resolució de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques del Ministeri d'Hisenda, per la qual es convoquen noves proves d'aptitud per a l'accés a la professió de gestor administratiu.Les proves es realitzaran a Madrid en un termini no inferior a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ESTRANGERIA: Nota informativa 10/2015

15-07-2015

La Subdirecció General d'Autoritzacions Inicials de Treball ens ha fet arribar la "Nota informativa 10/2015. L’1 de juliol va finalitzar el període transitori que limitava la lliure circulació de treballadors i treballadores nacionals de Croàcia". En aquesta Nota ens informen que des de l’1 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RD 9/2015

15-07-2015

Al BOE del 11 de juliol es va publicar el Reial Decret llei 9/2015, que recull en l'àmbit tributari determinades modificacions en la Llei 35/2006 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que inclouen l'establiment d'una nova escala general estatal i de l'estalvi, aplicables des de l'1 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa Forma i Insereix + convocatòria Línia 1 any 2015

15-07-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6909, de data 9 de juliol de 2015, va sortir publicada l’ORDRE EMO/203/2015, d’1 de juliol, per la qual es modifiquen les bases de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa "Forma [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RD 633/2015 de modificació del RIRPF i del RIRNR

15-07-2015

El Consejo ens ha facilitat un document elaborat en relació amb el Reial decret 633/2015, de 10 de juliol, pel qual es modifiquen el reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Real decret 439/2007, de 30 de març, i el reglament de l'impost sobre la renda de no res [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 950: L'Impost sobre Estades en Establiments Turístics

15-07-2015

Us informem que s'han solucionat les principals incidències detectades en relació amb la tramitació del model 950 corresponent a l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics. L'adreça electrònica habilitada per a la comunicació, si s'escau, de noves incidències suport_etributs@atc.cat

foto noticia

Mediació intrajudicial

15-07-2015

Posem a la vostra disposició l'article "Ofreciendo alternativas desde los juzgados de lo social de Madrid: mediación intrajudicial", de la Asociación Nacional de Laboralistas.

foto noticia

Sobre el Sistema de Formació Professional i la figura de l'agrupació d'empreses com a entitat organitzativa

15-07-2015

El Butlletí Oficial de l'Estat de data 23 març 2015 va publicar el Reial decret llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, el qual va entrar en vigor al dia següent, o sigui el dia 23 març 2015.Fins a la data [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El Banc de Sabadell ha retornat aquest any 10.627 euros a 122 col·legiats

10-07-2015

El Banc de Sabadell abona un 10% de la quota de col•legiat fins amb un màxim de 100 euros anuals, fruit del conveni que el Col•legi manté amb l’entitat bancària.Per gaudir d’aquest avantatge, només cal que obris un Compte Expansió Pro o un Compte Expansió Negocis Pro.

foto noticia

Indemnitzacions en l'alta direcció

08-07-2015

Posem a la vostra disposició una nota informativa elaborada per la Comissió laboral i de la Seguretat Social del Col·legi, sobre les indemnitzacions en l'alta direcció.

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

08-07-2015

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social del mes de juny de 2015.El document recull les novetats legislatives i els projectes / proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Projecte RD Reglament Ref Canàries

08-07-2015

Posem a la vostra disposició un document sobre el Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Reglament de desenvolupament de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries, en material referents als incentius fiscals en la imposició indirecta, la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Rebaixa retencions

08-07-2015

Posem a la vostra disposició un resum elaborat pel Consejo General amb algunes consideracions sobre la rebaixa de retencions anunciades pel govern.

foto noticia

Campanya IS 2014

08-07-2015

Coincidint amb l'inici del termini general de presentació de l'Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents, exercici 2014, s'ha publicat un portal que reuneix totes les novetats i ajudes per a la campanya, la baixada del programa d'ajuda i l'accés als tràmits de la Seu electr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Lliure circulació de treballadors croats

08-07-2015

A partir de l'1 de juliol de 2015, a Espanya s'aplica plenament als treballadors croats el conjunt de normativa comunitària sobre lliure circulació de treballadors, de manera que es dóna per finalitzat el període transitori, que en el seu dia es va acordar pell Consell de Ministres de 21 de jun [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projectes normatius tributaris

08-07-2015

El web de l'AEAT publica, en l'apartat NORMES EN TRAMITACIÓ, els projectes de normes tributàries d'interès següents: 1. Projecte d'Ordre, per la qual s'aprova el model de sol•licitud de devolució per aplicació de l'exempció per reinversió en habitatge habitual en l'àmbit de l'Impost so [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 950 Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET)

07-07-2015

En relació amb l'autoliquidació del model 950, corresponent a l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET), l'ATC ens comunica que el termini de pagament i presentació del segon trimestre de 2015 té lloc entre l'1 i el 20 de juliol. Per tal de dotar els usuaris d'eines adequades al [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per exercir de conductor/a professional de vehicles

01-07-2015

RESOLUCIÓ TES/1333/2015, de 16 de juny, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la quarta convocatòria de l’any 2015, que es realitzaran el proper 17 de juliol, per obtenir el certificat d'aptitud profession [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova nota informativa d'estrangeria

01-07-2015

Us facilitem la Nota informativa 8/2015. S'incorpora informació addicional a les guies de tramitació dels MOD03. La nota informa del canvi que s’ha introduït a l’apartat “7. Acreditació de no haver estat becat o subvencionat” de les guies de tramitació dels MOD03 per tal de remarcar qu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Guia pràctica de la declaració censal (Models 036 i 037)

01-07-2015

El web de l'AEAT ha publicat a l'apartat "Empresaris individuals i professionals", la Guia pràctica per complimentar els models censals 036 i 037 (juny 2015). Podeu accedir al document a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

 

Subvencions del 20 al 26 de juny de 2015

30-06-2015

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. Aquesta setmana destaquen els ajuts del Programa de Cupons a la Innovació de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa. Aquest programa preveu la concessió d’ajuts per [...]

Llegir noticia completa

 

Eleccions a la Mutualitat

29-06-2015

El passat dia 12 de juny l'Assemblea General de Representants de MUTUAGA va proclamar unànimement la candidatura de Juan Antonio Santos Rovira per la seva reelecció en el càrrec de president.Aquest el seu ja el segon mandat com a president de Juan Antonio Santos, qui també és vicepresident del [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves d'accés 2015

25-06-2015

Amb data 25 de juny s’ha publicat al DOGC la resolució que nomena el tribunal i estableix la data de la realització de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu el proper dia 19 de setembre de 2015 a les 10.30 hores, a l’aula 2 de la Facultat de Dret de la Universitat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tributació dels lliuraments que fan particulars a comerciants d'or per la seva transformació i posterior venda

25-06-2015

Determinar quin és el règim tributari que correspon als lliuraments de productes i joies elaborades en or a comerciants de metalls preciosos i productes de joieria no és, en absolut, qüestió senzilla. Existeixen sòlids arguments per sostenir tant la submissió de la seva adquisició per part [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horaris d'estiu del Col·legi

25-06-2015

Us informen de l’horari dels mesos d’estiu tant del Col·legi com de les delegacions i Serveis Centralitzats. Us demanem que en la mesura del possible porteu els expedients de trànsit durant el matí, ja que els serveis centralitzats han de fer un procés posterior per poder complir amb els ho [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats en la tramitació telemàtica tarifa AUR - Impost sobre transmissions patrimonials i AJD

25-06-2015

En el procés continuat de telematització dels tràmits de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjà de la seva Oficina Virtual, s’ha incorporat una millora en el programa d’ajuda per tal de perfeccionar el servei la presentació i pagament telemàtic dels contractes d’arrendament u [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 53 - DUN 2015. Finalització de campanya

25-06-2015

El dia 15 de juny va finalitzar el termini de presentació de sol•licituds d’ajuts relacionats amb la política agrària comunitària. S’han presentat 56.468 declaracions de les quals 53.434 corresponen a sol•licituds de pagament base, 2.461 a al•legacions a l’assignació de drets del 2 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Doctrina de "Tir Únic"

25-06-2015

Posem a la vostra disposició la sentència d'interès STS, de 11 de maig de 2015, d'unificació de doctrina, en relació amb l'aplicació de la doctrina de "Tir Únic".

foto noticia

Trasllat Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació a la Catalunya Central

25-06-2015

Aa partir del divendres dia 26 de juny de 2015, Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a la Catalunya Central es traslladen. La nova adreça de les oficines serà al C/ Alfons XII, núm. 13 de Manresa. Es mantenen el mateixos números de telèfon.

foto noticia

Programa de Cupons a la Innovació

25-06-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6898, de data 23 de juny de 2015, surt publicada la RESOLUCIÓ EMO/1344/2015, de 15 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Innovació i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015.

foto noticia

Avís de pagament. Pagament complementari de pagament únic i qualitat oví.

18-06-2015

El 19 de juny es va fer efectiu el pagament complementari del pagament únic i pagament de qualitat de l’oví, amb un import de de 823.013,33 €, a un total de 265 productors.

foto noticia

Horari especial Sant Joan

17-06-2015

Us informem que amb motiu de la festivitat de Sant Joan, dilluns 23 de juny, l’horari de la seu col·legial serà de 08:30 a 14:00 hores. Serveis Centralitzats, tant de Barcelona com de Sabadell estaran oberts de 08:00 a 15:00 hores (matriculacions fins a les 14:30).El 24 de juny les oficines rom [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost de Societats - Ordre models 2014

17-06-2015

Us facilitem un document elaborat en relació amb l'Ordre HAP / 1067/2015, de 5 de juny, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents ia entitats en règim d'atribució de rendes const [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RD 421/2015. Emprenedors

17-06-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo en relació amb el Reial Decret 421/2015, de 29 de maig, pel qual es regulen els models d'estatuts-tipus i d'escriptura pública estandarditzats de les societats de responsabilitat limitada, s'aprova el model d'estatuts -tipus, es regul [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou Tauler Edictal Únic al BOE

17-06-2015

A partir de l'1 de juny, els anuncis de notificació edictal de l'AEAT es tornen a publicar al BOE, concretament en l'anomenat "Tauler Edictal Únic" (mesura CORA número 2.00.001.31). Les publicacions tindran lloc els dilluns, dimecres i divendres, segons la nova redacció de l'article 112 de la L [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 51 - DUN 2015. Finalització de presentacions

16-06-2015

El 15 de juny va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds d’ajuts.Us recordem que no hi ha període de presentació de modificació de declaracions (encara que l’aplicació informàtica ho permeti) Totes les duns presentades a partir d’avui i fins el dia 10 de juliol es poden pr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El Màster en Gestió Administrativa de la UdL rep l'informe favorable de l'AQU

16-06-2015

L’AQU - Catalunya, l’agència responsable de verificar que els plans d’estudis oficials compleixen amb tots els requisits legals universitaris, ha valorat favorablement el projecte de Pla d’Estudis del Màster Universitari en Gestió Administrativa de la Universitat de Lleida.La Facultat de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Continguts del Projecte de Reial Decret d'identificació de residència i informació sobre comptes financers

15-06-2015

Ja teniu disponible un primer document elaborat pel Consejo sobre el Projecte de Reial Decret pel qual s'estableix l'obligació d'identificar la residència de les persones que ostentin la titularitat o el control de determinats comptes financers i d'informar sobre els mateixos en l'àmbit de l'ass [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avís de pagament: ajut als plans de reestructuració i reconversió de la vinya

12-06-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha comunicat que el 12 de juny, es va fer efectiu el pagament de l’ajut als plans de reestructuració i reconversió de la vinya de la campanya 2014/2015, per import de 2.589.481,69 € i pagaments complementaris de campa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Acreditacions i ajuts comunitats RIS3CAT

10-06-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6885, de data 4 de juny de 2015, surt publicada la RESOLUCIÓ EMO/1160/2015, de 29 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a l’acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col•laboratius de recerca, des [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aplicació quota reserva 2% persones amb discapacitat

10-06-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6885, de data 4 de juny de 2015, surt publicat el DECRET 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternativ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou servei telemàtic: certificat d´estar al dia de les obligacions de Seguretat Social

10-06-2015

La web de la Seguretat Social anuncia la nova posada en marxa del certificat d’estar al dia de les obligacions de la Seguretat Social.A través d'aquest servei es podran obtenir un certificat genèric que indica la situació d'estar al dia de les obligacions de Seguretat Social i certificats espe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació del termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de IAE

10-06-2015

Segons a publicat l'Agència Tributària, es modifica el termini d'ingrés en període voluntari de les quotes nacionals i provincials de l'impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2015. El termini d'ingrés comprendrà des del 15 de setembre fins al 20 de novembre de 2015, tots dos inclo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 12 CGE2015. Publicació modificació ordre CGE2015

10-06-2015

S’ha publicat l’Ordre AAM/165/2015, de 29 de maig, per la qual es modifica l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 2015.

foto noticia

Acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva

10-06-2015

Posem a la vostra disposició el text de l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva, 2015, 2016 i 2017 subscrit pels principals sindicats i associacions empresarials el dia 8 de juny.

foto noticia

Comunicat 11 CGE2015. Agroambientals diversos

08-06-2015

Us informem que s’ha publicat informació al web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en relació als ajuts agroambientals següents:Ajut 366. Sistemes alternatius a la lluita química:Ajut 373 Ramaderia EcològicaAjut 372 Agricultura EcològicaAjut 365 Api [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Obertes les places per als màsters que donen accés a la professió de Gestor Administratiu. Sol·licita la teva!

04-06-2015

Ja està obert el període d'inscripció als màsters que capaciten per obtenir el títol de Gestor Administratiu. Gràcies a aquests estudis et convertiràs en un expert assessor en l’ àmbit fiscal, financer, comptable, laboral... I podràs aconsellar entre molts altres temes en la creació i g [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

03-06-2015

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social del mes de maig.El document recull les novetats legislatives i els projectes / proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Llei 9/2015 de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal

03-06-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat en relació amb la Llei 9/2015, de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal (BOE 26/05/15).

foto noticia

Tractament preferents - web AEAT

03-06-2015

El web de l'AEAT (www.agenciatributaria.es) ha publicat la següent referència d'interès: Nou apartat PREFERENTSA fi de facilitar als contribuents afectats els tràmits en relació amb la tributació de les rendes derivades de deute subordinat o de participacions preferents, l'Agència Tributàri [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Esborrany modificació Ordre CGE2015

03-06-2015

En breu es publicarà la modificació de l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 2015. Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura ens ha fet arribar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 9 CGE2015. Contracte Global d'Explotació

03-06-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha informat que donades les circumstàncies especials d’aquesta convocatòria i l’endarreriment que estan ocasionant els darrers canvis en la convocatòria d’ajuts, la informació detallada dels ajuts que habitual [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari col·legial especial 1 de juny de 2015

29-05-2015

Dilluns 1 de juny de 2015, amb motiu de la Pasqua Granada, dia festiu a la ciutat de Barcelona, tant la seu col·legial com Serveis Centralitzats de Barcelona romandran tancats.

foto noticia

Cita prèvia SOC

28-05-2015

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de juny de 2015. Aquest mes ens correspon el 17 de juny. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 10 de juny de 2015.

foto noticia

FATCA - Noves FAQs

27-05-2015

Us facilitem un document amb el llistat complet d'accés a totes les consultes publicades fins a la data, a la pàgina de l'Agència Tributària sobre el model 290 (FATCA).

foto noticia

Taulell Edictal Únic (TEU)

27-05-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo en relació amb el Reial Decret 385/2015, de 22 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 181/2008, de 8 de febrer, d'ordenació del diari oficial «Butlletí Oficial de l'Estat", en el que es crea i desenvolupa el "TAULÓ EDICTAL [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Garantia per finançament empreses i projectes d'emprenedoria

27-05-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6876, de data 21 de maig de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/144/2015, de 12 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores i es fa pública la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament d’emprese [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 8 CGE2015. Aclariments ramaderia ecològica

27-05-2015

Com ja coneixeu, la mesura d’ajuts de Ramaderia Ecològica ha patit canvis molt importants respecte al que es preveu a l’ordre del CGE, com a conseqüència de les observacions i requeriments d’esmena que ha realitzat la Comissió Europea, per a garantir l’aprovació del PDR. Aquests canvis [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 7 CGE2015. Competitivitat o mitigació.

27-05-2015

La Direcció General de Desenvolupament Rural, ens ha facilitat la fitxa interpretativa 3 de CGE2015 relativa a les sol·licituds d’ajuts a la millora de la competitivitat o a la mitigació del canvi climàtic a les explotacions agràries. Aquesta fitxa té l’objectiu d’aclarir a través d’ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 45 - DUN 2015. Actualització del manual d'al·legacions

27-05-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural , ens ha fet arribar el manual d’al•legacions a l’assignació de pagament bàsic actualitzat amb control de canvis. El canvi principal es dóna en “Transferències amb traspàs d’explotació ramadera sense terres [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Conciliacions - Serveis Territorials a la Catalunya Central.

27-05-2015

El dia 1 de maig de 2015 va entrar en vigor el Decret 63/2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d' Empresa i Ocupació (DOG 6862 de 30/04/2015) que, entre d' altres previsions, posa en funcionament els Serveis Territorials a la Catalunya Central. Trobareu mé sinformació a la not [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaració microempresa

27-05-2015

Segons ens ha informat l’Agencia Catalana del Consum, des de l’1 d’abril de 2015 i d’acord amb l’article 111-1-2 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, els drets i obligacions que estableix aquest codi per a les persones consumidores, són també aplicable [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota AEAT sobre RDL 6/2015

21-05-2015

El web de l'AEAT ha publicat una nota d'especial interès sobre les principals novetats tributàries introduïdes pel Reial decret llei 6/2015, de 14 de maig, pel qual es modifica la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema, es concedeixen diversos crèdits extraordinaris i suplements de crèdit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 5 CGE2015. Inversions en reg

20-05-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha fet arribar la fitxa interpretativa 2 de CGE2015 relativa a les inversions en regs subvencionables per l’ajut a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, en la que s'ofereixen instruccions sob [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pla Pive 8

20-05-2015

El 15 de maig va entrar en vigor el Pive 8. Us facilitem el BOE on surt publicat el Reial Decret que regula la nova edició d'aquest pla, i un document informatiu del Gremi del Motor.

foto noticia

Projecte de llei de procediment administratiu comú

20-05-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consell en relació amb el Projecte de Llei de procediment administratiu comú, amb les redaccions comparades de la Llei en vigor, l'Avantprojecte i el Projecte de Llei.

foto noticia

Termini canvi model rebut de retribucions salarials

20-05-2015

La Comissió laboral i de la Seguretat del Col·legi, ha emès la nota següent:A partir de la nòmina del present mes de maig de 2015 (a rebre a final d'aquest mes) s'haurà d'incloure com a informació addicional, la quantia total de la cotització a la Seguretat Social, indicant la part de la co [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ajuts per a actuacions de canvi modal i ús més eficient dels modes de transport

13-05-2015

S'ha publicat al BOE la resolució de 28 d'abril de 2015, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual es publica la resolució de 24 de març de 2015, del Consell d'Administració, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria del programa d'ajuts [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tractament de les subvencions públiques en l'IRPF

13-05-2015

Posem a la vostra disposició un un esquema-resum del tractament de subvencions públiques en l'IRPF, elaborat pel Consejo General.

foto noticia

Canvis en la fiscalitat de la retribució dels administradors

13-05-2015

Un conjunt de reformes operades en el pla fiscal i en el mercantil han vingut a aclarir i pacificar, almenys en part, la conflictiva qüestió de la deduïbilitat fiscal de la retribució dels administradors socials. Sembla que, per fi, es canalitza una solució lògica i coherent per a una situaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 696 - Taxa judicial

13-05-2015

Amb data 12 de maig s'ha publicat al BOE l'Ordre HAP/861/2015, de 7 de maig, per la qual es modifica l'Ordre HAP/2662/2012, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el model 696 d'autoliquidació, i el model 695 de sol·licitud de devolució, de la taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 43. DUN 2015. Ordre modificació data de sol·licitud

13-05-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha comunicat que s’ha publicat l’ordre que modifica el termini de presentació de la DUN i altres terminis previstos en els Reial Decrets 1075/2014 i 1076/2014: "Orden AAA/872/2015, de 12 de mayo, por la que se mod [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 42. DUN 2015 - Al·legacions 2015: acord a tres parts

13-05-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha fet arribar una comunicació sobre El manual d’al•legacions: “Atès que hi ha un nou tipus d’al•legacions, us informen que:Referent a les al•legacions d’assignació als drets de pagament bàsic, us envi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 41. DUN 2015 - Presentació de DUNs amb versions anteriors 1.11

13-05-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ens ha fet arribar la comunicació següent:"Atès que des de l’1 de març l’aplicació DUN ha patit diferents actualitzacions que han anat millorant diferents aspectes,atès que el dia 23 d’abril es va difondre una [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 40. DUN 2015: fitxer d'incidències DUN. Declaració de vinya

13-05-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha comunicat que properament es publicarà l’ordre per la qual es prorroga el termini de presentació dels ajuts i tràmits associats a la DUN fins el dia 15 de juny. Us recordem que amb la DUN s’actualitza la titul [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova nota informativa d'estrangeria

13-05-2015

La Subdirecció General d'Autoritzacions Inicials de Treball es ha fet arribar la "Nota informativa 7/2015. S'incorpora informació addicional a les guies de tramitació de les compatibilitats (MOD05a i MOD05b)". En aquesta nota ens informen dels canvis que s'han introduït a les guies de tramitaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sol·licituds de targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE

12-05-2015

L'Oficina d'estrangers de Barcelona ens ha comunicat que "per d'acreditar el vincle matrimonial entre un ciutadà comunitari (no espanyol) i un altre ciutadà extracomunitari es requerirà l'aportació del certificat de matrimoni del país del ciutadà comunitari, quan aquest país exigeixi la insc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte de Llei de reforma de la LGT

06-05-2015

Us facilitem un document elaborat amb les redaccions comparatives, en paral·lel, introduïdes pel Projecte i l'Avantprojecte de Llei de Reforma de la LGT en el text vigent de la mateixa.

foto noticia

Comunicat 39. DUN 2015. Nova versió 1.12

05-05-2015

Segons ens ha informat el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, s’ha publicat una nova versió d’actualització automàtica 1.12.Aquesta versió bàsicament permet sol·licitar ajuts de PDRs d’altres comunitats autònomes. Per a fer aquesta mena de sol·lic [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 38 - DUN 2015. Nova versió manual al·legacions

05-05-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha fet arribar una nova versió del “Manual per la tramitació d’al•legacions a l’assignació de drets de pagament bàsic”, on s’han introduït els canvis resultants de la darrera reunió de coordinació ent [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

05-05-2015

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes d'abril de 2015, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi.

foto noticia

Acte de suspensió de presentació de llibres

29-04-2015

Continuant amb la informació en relació a l’acte de suspensió de presentació de llibres, enviada aquest matí, us facilitem les notes informatives amb l’opinió del Registre de Barcelona i Madrid sobre aquesta instrucció.Barcelonahttp://www.registromercantilbcn.es/doc/legalizacion-esp.pdfM [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per exercir de conductor/a professional de vehicles

29-04-2015

RESOLUCIÓ TES/818/2015, de 21 d'abril, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la tercera convocatòria de l’any 2015, que es realitzaran el proper 15 de maig, per obtenir el certificat d'aptitud professional [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 37 - DUN 2015. Informació relativa a les pastures

29-04-2015

Posem a la vostra disposició un document sobre les pastures permanents en la nova PAC 2015-2020, que pretén recopilar en un únic document tota la informació relacionada amb pastures i la nova PAC que s’ha anat transmeten en les diferents sessions de formació que ha realitzat el Departament d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reforma de la LGT

29-04-2015

Posem a la vostra disposició la presentació de la reforma de la Llei General Tributària, aprovada en el Consell de Ministres del 17 d'abril de 2015.

foto noticia

Consultes de l'impost sobre el patrimoni

29-04-2015

Teniu disponible un document elaborat amb les consultes contingudes en el Programa INFORMA, de l'AEAT, en relació amb l'impost sobre el patrimoni. S'inclouen els enllaços a cada consulta i les consultes a text complet.

foto noticia

AEAT: Estadística matriculacions i informe de recaptació tributària

29-04-2015

El web de l'AEAT ha publicat la documentació següent: Estadístiques de matriculacions. Avanç mensual (març 2015). Estadística de l'impost sobre matriculació de vehicles automòbils http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 36 - DUN 2015. Ajuts als fruits de closca

29-04-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens há fet arribar um comunicat sobre els ajuts als fruits de closca, atès que han visualitzat un nombre important de declaracions presentades, on es sol•licita aquest ajut (de fons estatals) però no es sol•licita l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Acte de suspensió de presentació de llibres

29-04-2015

Posem a la vostra disposició l'acte del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que suspèn provisionalment la Instrucció sobre legalització de llibres dels empresaris.

foto noticia

Comunicat 35 - DUN 2015. Publicació ordre d'ajuts directes

28-04-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha emès un comunicat sobre ORDRE AAM/97/2015, de 20 d'abril, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, aix [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avís de pagament. Ajut plans de reestructuració i reconversió de vinya i prima vaca alletant

27-04-2015

El dia 24 d’abril el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va fer efectiu un pagament complementari del pla de reestructuració i reconversió de la vinya de la campanya 2013/2014 i un pagament corresponent a la prima complementària per vaca alletant d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Articles d'Expansión sobre l'amnistia fiscal

23-04-2015

Us facilitem un parell d'articles escrits pel Dr. Luis M. Alonso, catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica, Financera i Tributària del Col•legi a Expansión, sobre l'amnistia fiscal. Els textos parlen sobre la possibilitat de regularitzar encara el p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Bon Sant Jordi a tothom!

23-04-2015

Des del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya us desitgem una bona diada de Sant Jordi, plena de llibres i roses.

foto noticia

Cita prèvia SOC

22-04-2015

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de maig de 2015. Aquest mes ens correspon el 13 de maig. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 6 de maig de 2015.

foto noticia

Impost sobre el patrimoni 2014

22-04-2015

Ja us podeu descarregar el document elaborat pel Consejo en relació amb la informació continguda en la web de l'AEAT sobre l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2014.

foto noticia

Campanya IRPF 2014 - Tributació pensions estrangeres

22-04-2015

Posem a la vostra disposició un document del Consejo amb el tractament de les pensions de jubilació rebudes de l'estranger, en el cas d'alguns dels països que, amb més freqüència, es posen de manifest en la campanya de l'IRPF. Es tracta d'un document orientatiu que s'utilitza, tradicionalment [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reforma LGT

22-04-2015

Posem a la vostra disposició la presentació de la reforma de la Llei General Tributària, aprovada en el Consell de Ministres del 17 d'abril de 2015.

foto noticia

Notificacions - Taulell edictal únic (TEU)

22-04-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat en relació amb el Taulell Edictal Únic (TEU) i el Sistema Integrat del Taulell Edictal (SITE), en base a la informació continguda a la pàgina inicial del BOE (Enllaç: https://www.boe.es/anuncios/tablon_edictal_unico/), aix, com a la Llei 15/20 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

DUN 2015. Presentació documentació i manual al·legacions pagament base

22-04-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ens ha informat que totes les comunicacions sobre al·legacions referents al pagament base per motius excepcionals o per canvi de titularitat s’han de fer a través de la DUN i que no s’admetrà cap presentació de com [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 3. CGE2015. Publicació ordre CGE

22-04-2015

Us comuniquem que s’ha publicat l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 2015. D’acord amb el què ja va avançar el Departament d'Agricultura, Rama [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació Ordre EMO/374/2014 - Programa integral de foment de l'emprenedoria

22-04-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6852, de data 16 d’abril de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/78/2015, de 7 d’abril, de modificació de l’Ordre EMO/374/2014, de 3 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions púbiques d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

DUN 2015. Declaracions amb recintes d'aprofitament en comú importats de l'aplicació Comunals

21-04-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens comunica que darrerament s’havien detectat dues incidències en relació a la gestió i la declaració dels recintes d’aprofitament en comú: • Una, en l’emissió dels certificats a través de l’aplicació Co [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La nova fiscalitat dels socis professionals en l'IRPF

17-04-2015

Des del primer de gener d'aquest any, l'IRPF objecte de reforma per la Llei 26/2014 conté una norma de qualificació que recau sobre els rendiments que obtenen els socis professionals pel seu treball per a les societats professionals en el capital del qual participen. Quan es donin determinades ci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AMPLIACIÓ - Consultes DGT retribució socis

17-04-2015

La Direcció General de Tributs ha emès dues importants consultes vinculants en relació amb el tractament dels socis professionals de societats.

foto noticia

Nous resums d'actualitat normativa

15-04-2015

Ja teniu a la vostra disposició els resums d’actualitat normativa corresponents al període del 6 a l'11 d'abril de 2015. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents:- En matèria fiscal: Projecte d'Ordre que aprova els models 200 i 220 de declaració de l'Impost sobr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avís de pagament: Ajut desavantatges vaques alletants i ajut activitats beneficioses mediambient fruits closca

15-04-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ens ha comunicat que a partir de divendres 17 d’abril es farà efectiu el pagament de l’ajut per a compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantenen vaques alletants i l’ajut al foment [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Entitats en règim d'atribució de rendes

15-04-2015

L'AEAT ha publicat una nova nota on informa que "en relació amb la reducció del rendiment net d'activitats econòmiques per manteniment o creació de llocs de treball en entitats en règim d'atribució de rendes, la Resolució del Tribunal Econòmic-administratiu Central de 5 de febrer de 2015 (R [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 29 - DUN 2015. Publicació de vídeos tutorials

15-04-2015

La tramitació de la declaració única agrària (DUN) genera moltes consultes, per la qual cosa el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha preparat una sèrie de vídeos tutorials per explicar el procediment de tramitar la DUN destinat a les persones que la tram [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 28. DUN 2015. Al·legacions al pagament base a l'aplicació DUN

13-04-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Naturalens ha fet arribar un comunicat sobre les al•legacions de canvi de titularitat, ja que s’havia detectat que en determinats casos sortia un avís sobre que s’havien d’introduir parcel•les quan ja estaven introduïde [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AEAT - Inici de la campanya de Renda

08-04-2015

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha publicat a la seva pàgina web la nota de premsa sobre l'Inici de la Campanya d'IRPF 2014, i un document amb la presentació oficial de la Campanya IRPF 2014.

foto noticia

Novetats IRPF 2014

08-04-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo en relació amb les principals novetats normatives que afecten a la Campanya de l'IRPF 2014. S'ha pres com a referència una selecció de continguts inclosos al respecte al web de l'AEAT, que es presenten de manera sistematitzada i orde [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RIS - Comparatiu

08-04-2015

Teniu disponible una nova versió del document elaborat pel Consejo en relació amb el Projecte de Reial Decret pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Societats, al qual s'incorporen els continguts inclosos en l'exposició de motius del Projecte de RD.

foto noticia

Manual IRPF 2014

08-04-2015

Posem a la vostra disposició el Manual pràctic de Renda i Patrimoni 2014, que ha publicat l'Agència Tributària al seu web.

foto noticia

Avís de pagament: prima de vaques alletants

08-04-2015

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va fer efectiu la setmana pasada el pagament corresponent al saldo de la prima per vaca alletant, de la campanya 2014, per un import total de 8.173.834 euros.La prima de vaques alletants és un ajut directe que for [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 25 - DUN 2015. Ordre assignació de drets i material informatiu

08-04-2015

Posem a la vostra disposició l'Ordre AAA/544/2015, de 30 de març, per la qual s'estableixen els coeficients de repartiment a utilitzar per al càlcul del valor inicial dels drets de pagament bàsic per realitzar la primera assignació de drets a la campanya 2015 en el cas que l'agricultor declari [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Prestacions de serveis sense accés a dades personals

08-04-2015

La Fundación Andaluza de los Gestores Administrativos ens ha fet arribar informació d'interès sobre les prestacions de serveis sense accés a dades personals. L'Art. 83.del Reial Decret de 1720/2007 de 21 de desembre, Prestacions de serveis sense accés a dades personals, expressa: "El responsab [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 26 - DUN 2015. Al·legacions per sotsarrendaments i herències

08-04-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ens ha fet arribar una informació en referència a la informatització d’al•legacions per canvis de titularitat de l’explotació, concretament en els casos de sotsarrendament i herències d’explotació on s’ha d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Els objectius de la inspecció d'Hisenda

31-03-2015

Amb cert retard respecte del que és habitual, va aparèixer publicat al BOE de l'11 de març el Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2015. El document, més clar i sistemàtic que els d'anys precedents, permet conèixer els grans objectius de la inspecció dels Tributs en la seva lluita cont [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

31-03-2015

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de març de 2015, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi.

foto noticia

Comunicat 22 - DUN 2015. Declaració de superfícies i assignació de drets de PB

31-03-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha elaborat un document relacionat amb la declaració de superfícies de l’explotació i els efectes per a l’assignació i activació de drets de pagament bàsic.

foto noticia

Comunicat 9 bis. DUN 2015 - nova "fitxa greening" i diversificació

31-03-2015

Posem a la vostra disposició un document que ens ha fet arribar el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i que actualitza els següents criteris relacionats amb la diversificació de conreus, que es recullen a l’ordre que regula els ajuts directes (encara per p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 21. DUN 2015- CROMOS convergència SIGPAC-Cadastre

31-03-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha comunicat que estan disponibles el 100% dels CROMOS, que es podran consultar i descarregar amb la contrasenya facilitada. Restaven pendents de finalitzar els CROMOS que tenien alguna parcel·la amb actualització de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 20 - DUN 2015. Impressió de declaracions

31-03-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha fet arribar la següent informació:"En relació a la versió 1.05, (comunicat 19), advertir que per tal de solucionar els problemes dels resums heu d’imprimir les declaracions a través del botó imprimir que hi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ORDRE EMO/54/2015: ajuts en garantia pel finançament empreses economia

30-03-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6840, de data 27 de març de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/54/2015, de 20 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost de Societats

30-03-2015

Posem a la vostra disposició uns document elaborats pel Consejo en relació amb l'Impost de Societats, sobre el Projecte d'Ordre per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats, exercici 2014 i el Projecte de Reial Decret pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari especial Setmana Santa

26-03-2015

Amb motiu de les festivitats de Setmana Santa, el dijous 2 d’abril de 2015, l’horari de la seu col•legial serà de 08:30 a 14:00 hores. Serveis Centralitzats, tant de Barcelona com de Sabadell, estaran oberts de 08:00 a 15:00 hores (Lliurament de carpetes abans de les 14:30 hores).Així matei [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La UdL oferirà el Màster Universitari en Gestió Administrativa el curs 2015-2016

26-03-2015

La Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida serà el nou centre en el que s'impartirà, a partir del proper curs 2015-2016, el Màster Universitari en Gestió Administrativa. Actualment, la Universitat Abat Oliba CEU i la Universitat de Barcelona, són les úniques que imparteixen aq [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

NOVA VERSIÓ NORMA AEAT: Presentació per lots d'impostos

25-03-2015

El Banc Sabadell ens ha fet arribar informació important sobre la nova versió per a l'obtenció de l'NRC per a tots els professionals que presentin lots d'impostos.

foto noticia

IRPF 2014 - Novetats normatives

25-03-2015

Us facilitem un elaborat pel Consejo General prenent com a base la informació continguda al web de l'AEAT, a data d'avui, en relació amb les novetats normatives aplicables a l'exercici 2014 en l'IRPF.

foto noticia

Facturació electrònica

25-03-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat per la Delegació de Lleida sobre la facturació electrònica.

foto noticia

Models IRPF i IP 2014. Redaccions comparades

25-03-2015

El Consejo ha elaborat un document sobre l'Ordre de Models d'IRPF i IP per a l'exercici 2014, publicada al BOE del 19 de març de 2015, incloent les redaccions comparades amb l'Ordre de Models de 2013 i amb els textos inclosos en el Projecte d'Ordre de Models 2014. S'assenyalen subratllats en blau [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF 2014. Discapacitat

25-03-2015

El Consejo General ens ha fet arribar un avanç del contingut de la "Guia sobre IRPF 2014 i Persones amb Discapacitat".

foto noticia

Cita prèvia SOC

25-03-2015

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes d'abril de 2015. Aquest mes ens correspon el 15 d'abril. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 8 d'abril de 2015.

foto noticia

Projecte reglament IS

25-03-2015

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha donat a conèixer el Projecte de Reial Decret pel qual s'aprova elreglament de l'impost sobre societats.Podeu consultar-ho al següent enllaç:

Enllaç extern

foto noticia

Ampliació del termini de presentació del model 290 (FATCA)

25-03-2015

El web de l'AEAT ha publicat a la seva pàgina web la següent informació d'interès:16/03/2015 Ampliació del termini de presentació del model 290 (FATCA) El dia 12 de març de 2015 ha estat publicada al Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre HAP/410/2015, d'11 de març, per la qual, entre altres [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 17 - DUN 2015. Informació SIGPAC

25-03-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha informat que ja es troben publicades al web de SIGPAC apartat "Descàrregues" el programa Apoges 3.2 (per connexió Local amb CROQUIS) i les configuracions 2015: • DUN2015 - SIGPAC 2015 + Ortofotos 2013 i Ortoxpres [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El COGAC mostra el seu condol per l'accident aeri

25-03-2015

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya mostra el seu condol per l'accident del vol de Germanwings que realitzaba la ruta Barcelona - Düsseldorf, i expressa el seu respecte als familiars de les víctimes.

foto noticia

Enquesta sobre l'Oficina Virtual ATC

24-03-2015

L'Agència Tributària de Catalunya ha endegat una enquesta sobre l'oficina virtual, per tal de conèixer l'opinió dels usuaris en relació amb el seu contingut i funcionament, que estarà activa fins al dia 29 de març de 2015.Podeu accedir a l’enquesta per valorar i donar la vostra opinió del [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El dilema de presentar una declaració complementària si no es va declarar prèviament el Model 720

19-03-2015

L'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) ha fet pública als seus associats la carta rebuda de la Comissió Europea, en la qual contesta a la denúncia interposada respecte de l'obligació d'emplenar el Model 720 sobre béns i drets a l'estranger. La missiva, de data 19 de febrer de 2015 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota de l'AEAT: IVA socis professionals

19-03-2015

El Consejo General ens ha fet arribar una nota informativa emesa per la Subdirecció General d'Informació i Assistència Tributària de l'AEAT, amb relació a la incidència en l'IVA de la qualificació de rendiment obtingut per socis professionals, de conformitat amb la nova redacció de l'articl [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 15 - DUN 2015. Mesures contra el cargol poma

19-03-2015

En el marc de les mesures de lluita contra la plaga del cargol poma acordades el 30 de setembre a Tortosa, i d’acord amb el conveni de col·laboració en matèria de declaració única agrària que recull al seu punt 2.1 o) que les entitats que tramitin duns de les zones arrosseres del Delta de l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució subvencions associacions, federacions, gremis i centrals de compres àmbit comerç, serveis, artesania i moda 2015

18-03-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6830, de data 13 de març de 2015, surt publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a associacions, federacions, gremis i centrals de compres en l’àmbit del comerç, dels serv [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

DAFAS - Vídeos explicatius

18-03-2015

El web de l'Agència Tributària ha publicat una sèrie de vídeos explicatius del DAFAS sobre la presentació d'una sol•licitud d'abonament anticipat de la deducció per família nombrosa, ascendent amb dos fills o persones amb discapacitat a càrrec, així com sobre l'adhesió a una sol•licit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova tramitació telemàtica tarifa AUR - Impost sobre transmissions patrimonials i AJD

18-03-2015

L'Agència Tributària de Catalunya ens ha informat que en el procés continuat de telematització dels tràmits de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjà de la seva Oficina Virtual, s’ha incorporat com a novetat en el servei la presentació i pagament telemàtic dels contractes d’ar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 13. DUN 2015. Canvi de denominació de l'explotació agrària

18-03-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, davant el nombre de preguntes rebudes relacionades amb els canvis de denominació o de l’estatut jurídic de l’explotació aclareix que: - La DUN l’ha de realitzar la nova societat (l’antiga no ha de fer DUN) - Aq [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 12 - DUN 2015. Registre de DUNs

18-03-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha comunicat que a causa d'un procés de transformació i migració a nous servidors corporatius, romandrà aturat el servei de registre, s@rcat, a partir del dia 20 de març des de les 18:00 hores fins el dia 23 de mar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 11 - DUN 2015. Titular i lliurador de Collita a RVC

16-03-2015

D’acord amb l’Ordre AAM/31/2015, de 19 de febrer, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2015, publicada el passat 27 de febrer, s’estableix que la declaració única agrària consisteix en una declaració anual que ha de realitzar la persona titular de l'explo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 9. DUN 2015. Cultius d'hivern i primavera

16-03-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha fet arribar el projecte d’Ordre de pagaments directes que actualment està en fase d’informació pública i que es preveu que es publiqui en breu al DOGC. Respecte a l’esmentat projecte d’Ordre, cal destacar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 10. DUN 2015. Nova versió 1.03

16-03-2015

S’ha publicat una nova versió d’actualització automàtica 1.03. Aquesta versió permetrà imprimir les sol•licituds de reserva nacional de drets de pagament bàsic i les al·legacions a l’assignació de drets de pagament bàsic per causes de força major o dificultat excepcional i les de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 8. DUN 2015 - Aclariment farratges, herbes i barreges

12-03-2015

Atès el número de consultes sobre com s’han de declarar els diferents tipus de barreges d’herbes i d’aquestes amb cereals, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural fa el següent aclariment sobre els productes a declarar: - Cereals farratgers: cal declarar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Deducció famílies nombroses i discapacitat

11-03-2015

El web de l'AEAT ha publicat una col·lecció actualitzada de preguntes freqüents en relació amb la deducció de famílies nombroses i persones amb discapacitat, acomodada al nou tractament donat a aquesta deducció pel RDL 1/2015.

foto noticia

Nous resums d'actualitat normativa

11-03-2015

Ja teniu a la vostra disposició els resums d’actualitat normativa corresponents al període del 2 al 7 de març de 2015. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents:- Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle. Declaració recapitulativa. Models 586 i 587.- M [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 720

11-03-2015

Posem a la vostra disposició un seguit de documents sobre el Model 720, de declaració de béns i drets situats a l'estranger, amb base a la informació continguda al web de l'AEAT i a la base de dades de la Direcció General de Tributs, entre els que s'inclouen els reculls de consultes i de pregu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei de segona oportunitat

11-03-2015

El Dr. Luis M. Alonso, catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica, Financera i Tributària del Col·legi, ha realitzat un informe sobre l'anomenada popularment com a "Llei de segona oportunitat". Vehiculada a través del Reial Decret Llei 1/2015, de 27 de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Carta DUN 2015

10-03-2015

Us comuniquem que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens han informat que aquesta setmana els declarants de la DUN 2014 i els titulars de les parcel3les vitivinícoles començaran a rebre la carta informativa d’inici de la campanya DUN 2015.Posem a la vost [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Junta General Ordinària

09-03-2015

Per acord de la Junta de Govern i de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els Estatuts d’aquest Col•legi, ens plau convocar-vos per tal d’assistir a la Junta General Ordinària que [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Departament de Territori i Sostenibilitat - Segona convocatòria any 2015 de proves per a obtenir el CAP

04-03-2015

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ TES/305/2015, de 20 de febrer, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la segona convocatòria de l’any 2015 per obtenir el certificat d’aptitud professional per a l’exercic [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte modificació Ordre model 43 - DAFAS

04-03-2015

El web de l'AEAT ha publicat el Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'ordre HAP / 2486/2014, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 143 per a la sol·licitud de l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec de l'mpost sobre la ren [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informes sobre l'IS de l'AEAT

04-03-2015

El web de l'AEAT ha publicat dos informes sobre el desequilibri patrimonial per pèrdues com a causa d'exclusió del règim de consolidació fiscal en l'Impost de Societats i sobre la limitació de la deduïbilitat de despeses financeres que preveu l'article 16 de la Llei 27/2014, de l'Impost sobre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova informació DUN

04-03-2015

S’ha publicat al DOGC l’Ordre AAM/31/2015, de 19 de febrer, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2015 i avui s’inicia el període de sol•licitud.Amb l’objectiu de fer el màxim de difusió possible sobre els nous ajuts, des del Departament s’han preparat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aprovació del PIVE 7

04-03-2015

Ha estat aprovat el Reial Decret que regula el Programa d'Incentius al Vehicle Eficient, Pla PIVE 7, amb una dotació de 175 milions d'euros.Podran beneficiar-se dels ajuts, particulars, professionals autònoms, microempreses i PIMES. S'inclou entre els vehicles subvencionables aquells adaptats per [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

04-03-2015

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de febrer de 2015, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi.

foto noticia

Novetats del RDL 1/2015

04-03-2015

Posem a la vostra disposició uns documents elaborats en relació amb el RDL 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social (BOE 28-02-15; enllaç: http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109.pdf), en relac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats en els certificats FNMT Classe 2CA

03-03-2015

Tothom qui utilitzi de forma habitual els certificats Classe 2CA de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), haureu de tenir en compte els canvis que es preveuen a partir del proper 1 de març de 2015.Segons la FNMT, els certificats emesos fins ara seguiran sent vàlids fins a la seva caduci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Acord marc estatal sobre matèries del transport de viatgers per carretera

27-02-2015

Ja podeu accedir al text articulat de l'Acord marc estatal sobre matèries del transport de viatgers per carretera, mitjançant vehicles de tracció mecànica de més de nou places, inclòs el conductor, que es va publicar al BOE del 26 de febrer de 2015.

foto noticia

Nota de l'AEAT: IVA socis professionals

25-02-2015

Us facilitem una nota de l'AEAT que té per objecte analitzar les implicacions que té en l'Impost sobre el valor afegit, la introducció d'un nou paràgraf tercer a l'article 27.1 LIRPF per la Llei 26/2014, de 27 de novembre.

foto noticia

Nous resums d'actualitat normativa

25-02-2015

Ja teniu a la vostra disposició els resums d’actualitat normativa corresponents al període del 16 al 21 de febrer de 2015. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents:- FISCAL: Publicats els nous models de pagaments fraccionats 130 i 131 de l'IRPF- MERCANTIL - CIVIL [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

25-02-2015

El Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col•laborador habitual del Col•legi, ha elaborat un breu recull amb la principal normativa laboral i de la Seguretat Social que ha estat aprovada del 2014 fins al 22 de febrer de 2015.

foto noticia

Projecte de modificació del RIRPF - Redaccions paral·leles

25-02-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo General en relació amb el Projecte de modificació del RIRPF, actualment en fase d'exposició pública i al·legacions.

foto noticia

Cita prèvia SOC

25-02-2015

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de març de 2015. Aquest mes ens correspon el 18 de març. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 10 de març de 2015.

foto noticia

Col·laboració de les empreses en la gestió de la Seguretat Social

18-02-2015

Ja podeu accedir a un nou informe elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, sobre la col·laboració obligatòria o voluntària de les empreses en la gestió de la Seguretat Social.

foto noticia

Projecte RD Reglament IRPF i IRNR

18-02-2015

Posem a la vostra disposició un document que ha publicat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques al seu web, sobre el Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Reglament de l'IRPF i l'IRNR.

foto noticia

Tramitació telemàtica del model 651 (donacions)

18-02-2015

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC), ha habilitat, a través de la seva Oficina Virtual, el tràmit telemàtic de pagament i presentació del model 651, relatiu a l’impost sobre donacions. La tramitació telemàtica del model 651 requereix: • Que l’acte que es declara hagi estat for [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 347

18-02-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat sobre el Model 347 que inclou les novetats aplicables a l'exercici 2014 i la relació completa de consultes del Programa INFORMA de l'AEAT.

foto noticia

Nou servei d'atenció a consultes sobre requeriments de documentació en les sol·licituds d'autorització de treball per compte propi

18-02-2015

La Subdirecció General d'Autoritzacions Inicials de Treball ens ha fet arribar la “Nota informativa 3/2015. Nou servei d’atenció a consultes sobre requeriments de documentació en les sol•licituds d’autorització de treball per compte propi”.En aquesta Nota s'informa sobre la posada en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova convocatòria de les proves per accedir al títol de gestor administratiu

18-02-2015

Amb data 18 de febrer de 2015 ha sortit publicada al DOCG la Resolució JUS/225/2015, de 12 de febrer, per la qual es convoquen les proves per obtenir el títol de gestor administratiu.Aquest any, com aspecte més destacat, s'han ampliat els supòsits de títols que donen accés a les proves. Una n [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pòlissa de gestió 2015: Informació per a col·legiats exercents

17-02-2015

Atesa l’actual situació econòmica, aquesta corporació considera adient actualitzar les dades necessàries per establir la quota de pòlissa de gestió, i així adaptar-la a l’activitat real de cadascun dels col·legiats i els seus despatxos.És per això que, amb la finalitat d’iniciar el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convocatòria estatal de proves per accedir a la professió de gestor administratiu

16-02-2015

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat amb data 14 febrer 2015 la convocatòria per resolució de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, a proposta del Consell General de Col·legis Oficials de Gestors Administratius d'Espanya, de les proves d'aptitud per a l'accés a la professi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renovació carnet empleats: Ampliació termini de presentació

13-02-2015

Per a tots aquells empleats que consteu inscrits en el Registre d’empleats autoritzats del Col•legi, us recordem la necessitat de renovar anualment la inscripció atès el que disposa l’article 33 dels nostres Estatuts i sol•licitar, si cal, l’emissió del carnet d’empleat corresponent [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reforma laboral

11-02-2015

El TC ha emès una sentència sobre la reforma laboral del 2012, resolent el recurs d'inconstitucionalitat núm. 5610-2012, interposat contra la llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. Posem a la vostra disposició aquesta sentència, acotada i subratlla [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Models per a la presentació en el Registre Mercantil dels Comptes Anuals

11-02-2015

S'han publicat al BOE dos noves resolucions amb modificacions dels models per a la presentació en el Registre Mercantil dels Comptes Anuals.

foto noticia

La nova fiscalitat dels socis professionals a l'IRPF

11-02-2015

Des del primer de gener d'aquest any, l'IRPF objecte de reforma per la Llei 26/2014 conté una norma de qualificació que recau sobre els rendiments que obtenen els socis professionals pel seu treball professional per a les societats professionals en el capital del qual participen. Quan es donin de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Manuals de la DGT

11-02-2015

Posem a la vostra disposició tres manuals elaborats per la Dirección General de Tráfico sobre els temes següents:- Nou marc de matriculació- Preguntes freqüents financeres- Manual d'usuari. Perfil Concessionari

foto noticia

Presentació - 6º Pleno del Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios (04/01/2015)

09-02-2015

Posem a la vostra disposició un document amb la presentació que va realitzar l’Agencia Tributaria al 6º Pleno del Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios, que va tenir lloc el 4 de febrer de 2015.

foto noticia

Comunicat 1. DUN 2015. Signatura electrònica

05-02-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha fet arribar la següent informació:"A la campanya DUN 2014 ja es va detectar un problema amb la signatura electrònica relacionat amb la seva validació amb el Servei de CatCert del Consorci AOC. Aquest any s’esta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Política Agrària Comunitària (període 2014-2020). Ajuts directes

04-02-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ens ha facilitat una presentació sobre els ajuts directes a la Política Agrària Comunitària del període 2014-2020. Aclariment: Us informen que a la diapositiva 61 surt: "NO poden optar els beneficiaris amb drets espec [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats RETA

04-02-2015

Posem a la vostra disposició una nota informativa elaborada per Tirant Asesores sobre la Nova regulació de la prestació per cessament en l'activitat (atur) relatives al règim de treballadors autònoms, que va ser objecte de reforma per la Llei 35/2014, de 26 de desembre.Us recordem que gràcies [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral

04-02-2015

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de gener de 2015, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col·laborador habitual del Col·legi. A més, també teniu disponible un document amb un [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preguntes freqüents sobre el sistema de pagament de l'IVA d'importació

04-02-2015

El web de l'Agència Tributària ha publicat una selecció de preguntes freqüents sobre el sistema de pagament de l'IVA d'importació. Podeu consultar les qüestions i la seva resposta al document adjunt.

foto noticia

Reforma fiscal: Impost de Societats

04-02-2015

El web de l'AEAT ha publicat el contingut dels principals aspectes de la reforma tributària de 2015 sobre els diferents impostos (IRPF,IVA i IS).Adjunt trobareu un document elaborat pel Consejo General en relació amb els continguts relatius a l'apartat "Períodes impositius iniciats a partir d'1 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TRANSPORTS: Publicació de nova normativa d'interès

03-02-2015

Us informem que avui, 3 de febrer de 2015, s’ha publicat al BOE la Resolució de 23 de gener de 2015, de la Secretaria d'Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es convoquen ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat.L'edat mínima dels sol·li [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya del 17 al 23 de gener de 2015

28-01-2015

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. Aquesta setmana destaquem les subvencions per a la contractació de persones desocupades que porten a terme diversos municipis.

foto noticia

Informació del Sistema RED

28-01-2015

Segons ens ha informat la Tresoreria General de la Seguretat Social:"Como consecuencia de la implementación de las modificaciones necesarias para la inminente implantación del nuevo sistema de liquidación directa, el sistema actual RED Internet y RED Directo (Cotización) no se encontrará disp [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació sobre "greening"

28-01-2015

Adjunta trobareu una fitxa tècnica sobre les pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient que considerem que pot facilitar als agricultors l’aplicació del greening i que explica les avantatges de les rotacions.

foto noticia

Reforma fiscal: Impost de Societats

28-01-2015

Posem a la vostra disposició un document amb els continguts relatius a l'Impost sobre Societats, sobre els "Períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015", del web de l'Agència Tributària. La informació està agrupada, ordenada i numerada, sense afegir comentaris addicionals als i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe de la DGT - Paradisos fiscals

28-01-2015

L'informe de la DGT estudia la vigència de la llista actual de paradisos fiscals aprovada pel Reial Decret 1080/1991, de 5 de juliol, amb les exclusions derivades de l'aplicació de la modificació introduïda pel Reial Decret 116/2003, de 31 de gener, pel que fa a l'entrada en vigor de la disposi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Barem de valoració de vehicles 2015

28-01-2015

Un any més, el Col·legi ha editat el Barem de valoració de vehicles (automòbils, tot terreny i motocicletes) en format PDF, per tal que us ho pogueu descarregar de manera gratuïta al nostre web. Es tracta d’un servei de gran valor, tant per a vosaltres com per als vostres clients, ja que us [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

PRESENTACIÓ 303 4T. ACLARIMENTS

21-01-2015

El 20 de gener passat va tenir lloc la Jornada sobre les declaracions informatives i novetats de l'AEAT. Lorena Echeverría González, cap adjunta de la Dependència Regional Regional de Gestió Tributària, ens ha fet arribar un document amb alguns aclariments en relació a la presentació del 303 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reforma fiscal 2015

21-01-2015

S'han incorporat a la pàgina web de l'Agència Tributària, diversos continguts sobre els principals aspectes de la reforma tributària de l'any 2015. Als enllaços següents podreu accedir directament a la informació publicada sobre els diferents impostos. A més, posem a la vostra disposició u [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

21-01-2015

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de febrer de 2015. Aquest mes ens correspon l'11 de febrer. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 4 de febrer de 2015.

foto noticia

Noves FAQ sobre el sistema de pagament de l'IVA d'importació

21-01-2015

L'Agència Tributària ha publicat a la seva pàgina web noves preguntes relacionades amb el sistema de pagament de l'IVA d'importació. Posem a la vostra disposició un document amb aquestes preguntes.

foto noticia

Conveni Doble Imposició Espanya - Andorra

21-01-2015

El 8 de gener passat es va signar el primer Conveni de Doble Imposició entre el Regne d'Espanya i el Principat d'Andorra. El petit Estat dels Pirineus ha subscrit en els últims anys diversos tractats d'aquesta naturalesa amb molts països, inclòs el seu veí del nord, França, en la línia de no [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

21 de gener: Dia Europeu de la Mediació

21-01-2015

Avui, dia 21 de gener de 2015, se celebra el Dia Europeu de la Mediació, un mètode alternatiu de resolució de conflictes que pot evitar haver d’arribar a la via judicial. El principal avantatge d’aquest procés, molt estès a altres països del nostre entorn, és que són les parts les que a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Matriculació correcta de vehicles elèctrics

20-01-2015

Posem a la vostra disposició un document de la DGT que explica com localitzar els nous camps en les fitxes ITV i com s'han d'informar en el moment de realitzar la matriculació dels vehicles elèctrics.

foto noticia

Memòria AEAT 2015

16-01-2015

Us informem que l’Agencia Tributària ha publicat la seva memòria anual. Podeu consultar-la a l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Novetats IVA 2015

14-01-2015

Des de l'1 gener de 2015 estan en vigor les nombroses modificacions que ha introduït en la Llei de l'IVA la Llei 28/2014, de 27 de novembre, degudament desenvolupades pels canvis que s'han produït en el Reglament de l'impost gràcies al Reial Decret 1073/2014, de 19 de desembre. Es tracta de múl [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TRANSPORTS: Publicació de nova normativa d'interès

13-01-2015

Us informem que amb data 12 de gener de 2015 s’ha publicat al BOE el Reial Decret 1082/2014, de 19 de desembre, pel qual s’estableixen especialitats per a l’aplicació de les normes sobre temps de conducció i descans en el transport per carretera, desenvolupat en illes la superfície de les [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació sobre el XALOC

08-01-2015

Posem a la vostra disposició una relació actualitzada dels municipis de la província de Girona que tenen delegades la gestió i recaptació tributària de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) al XALOC. Els municipis en color vermell corresponen a les noves incorporacions d’aques [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Expedició del visat de les autoritzacions de transport

07-01-2015

L’any 2015, el visat de les autoritzacions de transport públic i privat de viatgers, transport mixt, transport sanitari, transport privat de mercaderies i lloguer de vehicles amb conductor (classes VD, VPC, XD, VS, VSPC, MPC i VTC) s’ha de sol·licitar fent servir l’imprès normalitzat que c [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral

07-01-2015

Ja podeu accedir al recull de normativa Laboral i de la Seguretat Social corresponent al mes de desembre de 2014, elaborat pel Dr. Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret Laboral i Seguretat Social de la UB, i col•laborador habitual del Col•legi. A més, també teniu disponible un document a [...]

Llegir noticia completa

 

Plantilles per confeccionar la memòria

04-01-2015

L’ACCID ha publicat al seu web les plantilles per poder confeccionar la memòria anual normal, la memòria abreujada i la memòria de pimes. Les pots trobar aquí.Us recordem que el Col·legi té un acord que permet al gestor administratiu col·legiat exercent, participar com a soci numerari de l [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR