L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2015

foto noticia

Ordre mòduls - Novetats i quadre comparatiu

25-11-2015

El Consejo ha elaborat un document sobre les novetats introduïdes per 2016 per la nova Ordre de Mòduls.

foto noticia

Model 190

25-11-2015

Us facilitem una nota Informativa elaborada pel Consejo en relació amb l'ORDRE HAP/2429/2015, de 10 de novembre, publicada al BOE del 18 de novembre de 2015, sobre el model 190.

foto noticia

Informe IVA: Operacions intracomunitàries. Recàrrec d'equivalència

25-11-2015

El web de l'AEAT ha publicat un informe sobre el tractament a efectes de l'Impost sobre el Valor Afegit de les adquisicions intracomunitàries, efectuades per subjectes passius acollits al règim especial del recàrrec d'equivalència, quan incompleixen l'obligació de donar-se d'alta al ROI. Podeu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Límits d'imposició sobre dividends, interessos i cànons

25-11-2015

La Direcció General de Tributs ha publicat una taula actualitzada a 1 de novembre de 2015, amb els límits d'imposició sobre dividends, interessos i cànons resultants dels convenis de doble imposició subscrits per Espanya, amb els tipus de retenció que operen com a límit màxim d'imposició a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves lleis administratives i l'administració electrònica

25-11-2015

Posem a la vostra disposició un enllaç a la nota emesa pel MINHAP sobre el contingut de les I Jornades sobre les noves lleis administratives i l'administració electrònica, publicada al portal d'administració electrònica (PAE).

Enllaç extern

foto noticia

Supressió venda d'impresos de l'ATC

25-11-2015

L’Agència Tributària de Catalunya deixarà de vendre formularis d’autoliquidació impresos en paper, a totes les seves oficines, a partir del proper 1 de febrer de 2016. A partir d’aquesta data, es podran obtenir aquests impresos a través del web de l’Agència, mitjançant els programes [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació del Reglament de la Llei d'Ordenació dels transports terrestres

25-11-2015

El 18 de novembre es va publicar al BOE el Reial Decret 1057/2015, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor, per adaptar-lo a la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El Màster en Gestió Administrativa de la UAO rep l'informe favorable de l'AQU

24-11-2015

L’AQU - Catalunya, l’agència responsable de verificar que els plans d’estudis oficials compleixen amb tots els requisits legals universitaris, ha valorat favorablement el Màster Universitari en Gestió Administrativa de la Universitat Abat Oliba CEU.Aquests estudis de la UAO van ser els pio [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ja tenim guanyadors!

20-11-2015

Ja tenim els tres guanyadors de la segona edició dels Premis de disseny gestors.cat:1er premi - Natura Ferrer, per "Creant el Nadal"2n premi - Marta Nolla, per "Els valors que ens defineixen"3er premi - Ricard Moncayo, per "Traçant el Nadal"Enhorabona!I moltes gràcies a tots els participants per [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

19-11-2015

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de desembre de 2015. Aquest mes ens correspon el 16 de desembre. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 30 de novembre de 2015.

foto noticia

Convenis col·lectius

19-11-2015

Ja podeu accedir als convenis col·lectius publicats durant la primera quinzena de novembre. Us recordem que a la vostra àrea privada trobareu les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins provincials.

foto noticia

Subvencions a Catalunya

19-11-2015

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. En aquest període destaca el programa d'arranjament d'habitatges per a les persones grans de la província de Barcelona.

foto noticia

Resums d'Actualitat Normativa

18-11-2015

Ja teniu a la vostra disposició els resums d’actualitat normativa corresponents al període del 9 al 14 de novembre de 2015. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents:- En matèria fiscal: Instrucció de l'AEAT sobre ajornaments o fraccionaments de pagament exempts [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació professional per al transport de mercaderies i viatgers

18-11-2015

El 17 de novembre de 2015 es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ TES/2571/2015, de 4 de novembre, relativa a les proves que es faran l’any 2016 per obtenir el certificat d’aptitud professional per a l’exercici de l’activitat de conductor/a professional de determinats vehicles destinats al tra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes SC i CB

11-11-2015

Us trametem una col·lecció de consultes del Programa INFORMA de l'AEAT, sobre el tractament de les Societats Civils i Comunitats de Béns en relació amb l'IS i l'IRPF, a partir de l'1 de gener de 2016.En relació amb les referides a l'IRPF, el Consejo adverteix que en elles es fa referència al [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats tributàries LPGE 2016

11-11-2015

El web de l'AEAT ha publicat les principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 48/2015 de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016. Podeu accedir a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Recàrrec d'equivalència i operacions intracomunitàries

11-11-2015

El web de l'AEAT ha publicat un informe sobre la correcta aplicació de l'IVA a les adquisicions intracomunitàries efectuades per subjectes sotmesos al règim especial de recàrrec d'equivalència.

 

Codi de Bones Pràctiques Tributàries

11-11-2015

L'AEAT ha publicat al seu web el document de conclusions relatives al desenvolupament i seguiment de l'aplicació del Codi de Bones Pràctiques Tributàries (CBPT), en el marc del model de relació cooperativa entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i les empreses. Aquest docum [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants DGT (Setembre 2015)

11-11-2015

Posem a la vostra disposició la relació completa de consultes tributàries vinculants de la Direcció General de Tributs corresponents al passat mes de setembre i recentment publicades al web de la DGT. En l'historial d'enviaments s'han tramès seleccions de consultes sobre vehicles, relació so [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte Ordre de Mòduls 2016

11-11-2015

Ja teniu disponible el text íntegre del Projecte d'Ordre de Mòduls per a 2016, publicat al web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. A més, el Consejo a elaborat un resum amb els principals continguts d'aquest projecte d'ordre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2016 el mè [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ORDRE EMO/336/2015. Promoure l'emprenedoria en el marc del Programa de Garantia Juvenil

11-11-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6991, de data 5 de novembre de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/336/2015, de 29 de d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a promoure l’emprenedoria entre el col•lectiu de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificat de capacitació per exercir de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses

11-11-2015

El 3 de novembre de 2015 va sortir publicat al DOGC l'anunci pel qual es fan públiques les dates de realització de les proves per a l’obtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de conseller de seguretat del transport de mercaderies [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

PIVE 8

11-11-2015

El Gremi del Motor ens ha fet arribar una nota informativa sobre les directrius a aplicar en els expedients del PIVE 8 a partir de l'1 gener 2016.

foto noticia

Normativa nacionalitat i comunitaris

11-11-2015

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest cap de setmana el Reglament pel qual es regula el procediment per a l'adquisició de la nacionalitat espanyola per residència, aprovat divendres passat en Consell de Ministres.Les modificacions estableixen la gestió electrònica en totes les fase [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Documentació nova nacionalitat

10-11-2015

Posem a la vostra disposició tota la documentació que serà necessària a partir d'ara per realitzar l'examen d'integració als ciutadans estrangers.

foto noticia

Publicat al DOGC el resultat definitiu de les proves d'accés al títol de Gestor Administratiu

06-11-2015

Amb data 6 de novembre de 2015, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la RESOLUCIÓ JUS/2419/2015, de 23 d’octubre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l'obtenció del títol de gestor administratiu.Podeu consultar la llista [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

04-11-2015

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social d'octubre de 2015.El document recull les novetats legislatives i els projectes / proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Llei de pressupostos generals 2016

04-11-2015

En trobar-nos en any electoral la Llei General de Pressupostos ha estat publicada aquest any en el BOE del dia 30 d'octubre, en comptes dels últims dies de l'any. La Comissió laboral i de la Seguerat Social ha elaborat un document amb el contingut de dret laboral i de Seguretat Social més destac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estatut dels treballadors

04-11-2015

Posem a la vostra disposició el quadre comparatiu del nou i antic text de l'Estatut dels Treballadors elaborat pel Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem.

foto noticia

Llei General de la Seguretat Social

04-11-2015

Des de l'anterior text refós de la Llei General de la Seguretat Social de 1994 i fins al dia d'avui s'han aprovat prop d'un centenar de modificacions normatives que incidien en l'ordenament jurídic de la Seguretat Social, la qual cosa justifica l'aprovació d'aquest text refós, del qual la Comis [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes de la DGT: Tractament vehicles

04-11-2015

Us facilitem una relació de consultes vinculants -enllaç i textos complets- emeses per la Direcció General de Tributs en el mes de setembre, recentment publicades, respecte del tractament dels vehicles en diferents situacions.

foto noticia

Consultes de la DGT: Soci - Societat

04-11-2015

Teniu disponible una relació de consultes vinculants -enllaç i textos complets- emeses per la Direcció General de Tributs en el mes de setembre, recentment publicades, sobre el tractament de les relacions soci-societat.

foto noticia

Nota de premsa sobre el model 720

04-11-2015

El web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha incorporat una nota de premsa amb el desglossament d'informació del "model 720" de 2013. Podeu accedir a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Consulta vinculant sobre suplerts

04-11-2015

Aquí podeu accedir al text de la consulta vinculant de la Direcció General de Tributs, recentment publicada, emesa al mes de setembre, sobre la figura del suplert.

foto noticia

Subvencions Programa TLN Mobilicat convocatòria 2015

04-11-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6987, de data 30 d’octubre de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/332/2015, de 26 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa TLN Mobilicat i s’obre la convo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes de la DGT: Societats civils, comunitats de béns

04-11-2015

Teniu disponible un document annex amb la relació de consultes vinculants -enllaç i textos complets- emeses per la Direcció General de Tributs en el mes de setembre, recentment publicades, respecte del tractament de les societats civils i comunitats de béns en IRPF i/o IS.

foto noticia

Llei de pressupostos generals 2016

04-11-2015

Posem a la vostra disposició un document facilitat pel Consell en relació amb les novetats tributàries incloses en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2016.

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR