L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2015

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

31-12-2015

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de desembre de 2015. El document recull les novetats legislatives i els projectes/ proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

AEAT - Apoderaments

30-12-2015

Amb data 30 de desembre s'ha publicat a la Seu electrònica de l'Agència Tributària la Resolució del director general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'incorporen nous tràmits i actuacions al catàleg de tràmits i actuacions per als quals es pot apoderar per la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaracions informatives 2015

30-12-2015

Posem a la vostra disposició un resum de les novetats publicades al web de l'AEAT sobre declaracions informatives 2015.

foto noticia

Ordre HAP/2783/2015. Mod. 151, 149 i 290

30-12-2015

Posem a la vostra disposició una nota informativa sobre l'Ordre HAP/ 2783/2015, de 21 de desembre, per la qual:- s'aprova el model 151 de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a contribuents del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espan [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre HAP/2762/2015. Autoliquidacions i declaracions informatives tributàries

30-12-2015

El Consejo ha elaborat una nota informativa sobre les principals novetats introduïdes per l'Ordre HAP / 2762/2015, de 15 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre HAP / 2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de deter [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Instruccions societats civils

30-12-2015

L'article 7 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (LIS) ha suposat un canvi en la tributació de les societats civils amb objecte mercantil que des 2016 passaran de tributar en règim d'atribució de rendes a ser contribuents de l'Impost sobre Societats.Davant aquesta n [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consulta vinculant sobre societat civil que presta serveis d'assessorament

30-12-2015

Posem a la vostra disposició el text íntegre de la consulta vinculant de la Direcció General de Tributs número V3547-15, del 17 de novembre de 2015, relativa al tractament en 2016 d'una societat civil que es dedica a la prestació de serveis d'assessoria administrativa, comptable, fiscal i lab [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants DGT (Novembre 2015)

30-12-2015

El Consejo remet el llistat complet de Consultes Vinculants emeses per la DGT durant el mes de novembre, recentment publicades a la seva pàgina web. Es presenten ordenades per data d'emissió.

foto noticia

Societats civils amb objecte mercantil

30-12-2015

El Dr. Luis M. Alonso, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica-Financera-Tributària del Col•legi, ha actualitzat, conforme les instruccions dictades per l’Agència Tributària, el treball sobre societats civils amb objecte mercantil.

foto noticia

Retencions IRPF 2016

30-12-2015

El web de l'AEAT ha publicat informació sobre el servei on line de càlcul de les retencions del treball personal per a l'exercici 2016, que ja es troba actiu.Podeu accedir a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Presentació Renda 2015

29-12-2015

Us facilitem la presentació utilitzada en la 8a reunió del Ple del Fòrum d'Associacions i Col·legis Professionals Tributaris, sobre la Renda 2015.

foto noticia

Convenis doble imposició i intercanvi d'informació

23-12-2015

El web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques recull, entre les seves últimes incorporacions, les següents, relacionades amb la doble imposició, l'intercanvi d'informació tributària i la lluita contra el frau fiscal: - Espanya i Mèxic renoven el conveni per evitar la doble impo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF-Modificació consultes INFORMA- Resolució TEAC

23-12-2015

Us facilitem un document elaborat pel Consejo en el qual es recullen les Consultes del Programa INFORMA de l'AEAT, que han estat introduïdes o modificades al novembre de 2015, en relació amb els beneficis fiscals aplicables a les transmissions d'immobles adquirits en proindivís, com a conseqüè [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou informe laboral

23-12-2015

El Tribunal Superior de Justícia Europeu (TJUE) ha determinat en la seva Sentència nº C-509/14, de data 26 de novembre de 2015, que aquells supòsits en què una empresa posa fi a una subcontractació de serveis, decidint passar a explotar directament l'activitat amb els seus propis treballadors [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

23-12-2015

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de gener de 2016. Aquest mes ens correspon el 20 de gener. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 12 de gener de 2016.

foto noticia

Oficines d'Atenció al Ciutadà: Accessibilitat

23-12-2015

El BOE del 19 de desembre ha publicat la Resolució de 14 de desembre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es determinen les Oficines d'Atenció al Ciutadà que s'han d'ajustar a les condicions d'accessibilitat previstes en el Reial Decret 366/2007, de 16 de m [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Portal declaracions informatives web AEAT

22-12-2015

L'AEAT ha publicat un portal que reuneix informació i novetats de la campanya i a mesura que vagin estant disponibles, també la descàrrega dels programa d'ajuda i l'accés als tràmits de la Seu electrònica. Accedir:

Enllaç extern

foto noticia

Proves de capacitació professional per al transport de mercaderies i viatgers

22-12-2015

El DOGC del 18 de desembre de 2015 RESOLUCIÓ TES/2865/2015, de 4 de desembre, per la qual es fan públiques la composició dels tribunalsqualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la primera convocatòria de l’any 2016 per obtenir el certificat d’aptitud professional p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Desaparició BTP

21-12-2015

Posem a la vostra disposició una nota informativa de la DGT sobre la desaparició del permís de conducció de la classe BTP.

foto noticia

Horari col·legial especial

21-12-2015

Amb motiu de les festes de Nadal i Cap d’any, les oficines del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya faran un horari especial durant aquests dies.Seu Col·legial24 de desembre – 08:30 a 14:00h25 de desembre - Tancat31 de desembre – 08:30 a 14:00h1 de gener - Tancat5 de gene [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La Mutualitat premia les noves altes al Pla Complementari

17-12-2015

La Mutualitat de Gestors Administratius vol premiar les noves altes al Pla Complementari MUTUAGA. Per això i aprofitant que és el seu 70 Aniversari, tots els gestors administratius que contractin ara un Pla Complementari per a ells mateixos o per als seus familiars o empleats, la Mutualitat abon [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Calendaris de festes 2016

17-12-2015

Ja podeu realitzar la comanda dels Calendaris de Festes de l'any 2016.Els calendaris estan dissenyats per donar a conèixer la marca que ens diferencia, la GA A més, són una una eina molt útil per regalar als clients a començament d’any, i també única, ja que ordena els municipis per ordre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AEAT - Fulletó activitats econòmiques

16-12-2015

S'ha publicat al web de l'AEAT el fulletó informatiu "Activitats econòmiques. obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol", en la versió actualitzada a desembre de 2015.

foto noticia

Calendari del contribuent 2016

16-12-2015

L'AEAT ha publicat al seu web el Calendari del contribuent, per a recordar el compliment de les principals obligacions tributàries estatals durant 2016. Podeu accedir a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Butlletí notícies RED

16-12-2015

Ja podeu accedir al butlletí del Sistema RED, publicat per la TGSS, que conté, entre d’altres, informació sobre les novetats al sistema de liquidació directa.

 

Pagament bàsic, pagament verd, i complement de joves de la campanya 2015

16-12-2015

Us adjuntem informació relativa al pagament que el DARP abonarà la setmana del 14 al 18 de desembre del 95% del l'ajut de pagament bàsic, pagament verd i complement de joves de la campanya 2015.

foto noticia

Declaracions informatives 2015

16-12-2015

La Delegació Central de Grans Contribuents ha elaborat un resum amb les novetats de la Campanya de presentació de declaracions informatives 2015.A més, com a complement a aquest escrit, s'adjunta un document simplificat (i necessàriament provisional, atès el nombre de projectes d'Ordre encara [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe de novetats en matèria de cotització per contingències professionals

16-12-2015

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social del Col·legi ha elaborat un informe amb les novetats en matèria de cotització per contingències professionals.

foto noticia

Comissió d'Agricultura - Informe de la reunió del 10 de desembre del 2015 al Departament d'Agricultura

16-12-2015

La comissió d’Agricultura ha elaborat un informe de la reunió del 10 de desembre del 2015 al Departament d’Agricultura. La sessió tenia com a finalitat informar de les actuacions que ha fet el Departament referent a la DUN 2015 i les incidències que s’han detectat.

 

Comunicació Assignació de drets de pagament bàsic

15-12-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, està informant als assignataris de drets de pagament bàsic sobre la seva sol•licitud d’admissió al Règim de Pagament Bàsic. Aquesta informació es podrà consultar a l'enllaç adjunt, mitjançant el número de DNI i la contra [...]

Llegir noticia completa

 

Avís de pagament d'ajuts agroambientals

15-12-2015

L'11 de desembre el Departament d’Agricultura va iniciar el pagament de diversos ajuts agroambientals de la campanya 2015. Els pagament ascendeixen a més de 3,7 milions d’euros de despesa pública total. S’adjunta document amb el detall del pagament.

foto noticia

Instruccions de la DGT (Prefectura Barcelona)

14-12-2015

Posem a la vostra disposició una instrucció de la DGT i una nota informativa de la Prefectura de Barcelona, en relació als tràmits de final d'any.

foto noticia

Societat civil de professionals en secció 1a IAE

09-12-2015

S'ha incorporat al Programa INFORMA de l'AEAT, la referència núm 137.628 "SOCIETAT CIVIL PROFESSIONAL SECCIÓ 1a IAE" , basada en la Consulta Vinculant de la DGT V 2810-15, de 28 setembre 2015.Segons les dues consultes -informa i DGT- una societat civil que desenvolupi una activitat d'assessoria [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Selecció de sentències a tenir en consideració en recursos i reclamacions contra sancions tributàries

09-12-2015

El Dr. Luis M. Alonso, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica-Financera-Tributària del Col·legi, ha elaborat una selecció de sentències que cal tenir en consideració a l'hora de fer recursos i reclamacions contra sancions tributàries. El documen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Calendari de festes locals 2016

09-12-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7013, de data 7 de desembre de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2016.

foto noticia

Model 190

09-12-2015

El web de l'AEAT ha publicat amb data 4 de desembre de 2015 informació d'interès sobre com emplenar el model 190: subclaus A.02 i B.02.

foto noticia

Instrucció 15/V-114

02-12-2015

Us facilitem una instrucció de la DGT sobre el canvi de titularitat de vehicles en règim d'arrendament financer quan l'entitat financera arrendadora recupera la seva possessió.

foto noticia

Consultes de la DGT

02-12-2015

Posem a la vostra disposició la relació completa de consultes tributàries vinculants de la Direcció General de Tributs corresponents al mes d'octubre i recentment publicades al web de la DGT. Per facilitar la seva consulta es destaquen en negreta i cursiva els termes principals dels seus respec [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova nota laboral

02-12-2015

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social ha elaborat una nota amb les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 20 de desembre de 2015.

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

02-12-2015

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de novembre de 2015. El document recull les novetats legislatives i els projectes/ proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Ordre IRNR - Reinversió habitatge habitual

02-12-2015

Us facilitem una nota elaborada pel Consejo sobre l'Ordre HAP/2474/2015, de 19 de novembre, (BOE, 24/11/2015) per la qual s'aprova el model de sol·licitud de devolució, per aplicació de l'exempció per reinversió en habitatge habitual, en l'àmbit de l'impost sobre la renda de no residents i el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució EMO/2687/2015. Convocatòria 2015 Programa GR PIME

02-12-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7006, de 26 de novembre de 2015, surt publicada la RESOLUCIÓ EMO/2687/2015, de 9 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts del Programa GR PIME, i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.

foto noticia

Comunicat 16 CGE2015. Pla agroambiental: noves instruccions de presentació

02-12-2015

El passat dia 25/11/2015 va finalitzar el tràmit de presentació del Pla agroambiental per la Oficina Virtual de Tràmits (OVT). És per això que, a partir d’aquesta data, per a la presentació dels plans pendents dins de termini o les modificacions dels presentats, caldrà seguir el procedimen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Feliciteu el Nadal amb les nostres postals digitals

01-12-2015

Gràcies al Col·legi ja podeu felicitar les festes als vostres clients de forma totalment gratuïta.Dins de la plataforma de comunicació, a la qual podeu accedir des d'aquí, teniu disponibles les imatges guanyadores de la 2a edició del Premis de disseny gestors.cat. Podeu utilitzar tres postals [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR