L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2015

foto noticia

Acte de suspensió de presentació de llibres

29-04-2015

Continuant amb la informació en relació a l’acte de suspensió de presentació de llibres, enviada aquest matí, us facilitem les notes informatives amb l’opinió del Registre de Barcelona i Madrid sobre aquesta instrucció.Barcelonahttp://www.registromercantilbcn.es/doc/legalizacion-esp.pdfM [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per exercir de conductor/a professional de vehicles

29-04-2015

RESOLUCIÓ TES/818/2015, de 21 d'abril, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la tercera convocatòria de l’any 2015, que es realitzaran el proper 15 de maig, per obtenir el certificat d'aptitud professional [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 37 - DUN 2015. Informació relativa a les pastures

29-04-2015

Posem a la vostra disposició un document sobre les pastures permanents en la nova PAC 2015-2020, que pretén recopilar en un únic document tota la informació relacionada amb pastures i la nova PAC que s’ha anat transmeten en les diferents sessions de formació que ha realitzat el Departament d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reforma de la LGT

29-04-2015

Posem a la vostra disposició la presentació de la reforma de la Llei General Tributària, aprovada en el Consell de Ministres del 17 d'abril de 2015.

foto noticia

Consultes de l'impost sobre el patrimoni

29-04-2015

Teniu disponible un document elaborat amb les consultes contingudes en el Programa INFORMA, de l'AEAT, en relació amb l'impost sobre el patrimoni. S'inclouen els enllaços a cada consulta i les consultes a text complet.

foto noticia

AEAT: Estadística matriculacions i informe de recaptació tributària

29-04-2015

El web de l'AEAT ha publicat la documentació següent: Estadístiques de matriculacions. Avanç mensual (març 2015). Estadística de l'impost sobre matriculació de vehicles automòbils http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 36 - DUN 2015. Ajuts als fruits de closca

29-04-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens há fet arribar um comunicat sobre els ajuts als fruits de closca, atès que han visualitzat un nombre important de declaracions presentades, on es sol•licita aquest ajut (de fons estatals) però no es sol•licita l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Acte de suspensió de presentació de llibres

29-04-2015

Posem a la vostra disposició l'acte del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que suspèn provisionalment la Instrucció sobre legalització de llibres dels empresaris.

foto noticia

Comunicat 35 - DUN 2015. Publicació ordre d'ajuts directes

28-04-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha emès un comunicat sobre ORDRE AAM/97/2015, de 20 d'abril, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, aix [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avís de pagament. Ajut plans de reestructuració i reconversió de vinya i prima vaca alletant

27-04-2015

El dia 24 d’abril el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va fer efectiu un pagament complementari del pla de reestructuració i reconversió de la vinya de la campanya 2013/2014 i un pagament corresponent a la prima complementària per vaca alletant d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Articles d'Expansión sobre l'amnistia fiscal

23-04-2015

Us facilitem un parell d'articles escrits pel Dr. Luis M. Alonso, catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica, Financera i Tributària del Col•legi a Expansión, sobre l'amnistia fiscal. Els textos parlen sobre la possibilitat de regularitzar encara el p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Bon Sant Jordi a tothom!

23-04-2015

Des del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya us desitgem una bona diada de Sant Jordi, plena de llibres i roses.

foto noticia

Cita prèvia SOC

22-04-2015

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de maig de 2015. Aquest mes ens correspon el 13 de maig. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 6 de maig de 2015.

foto noticia

Impost sobre el patrimoni 2014

22-04-2015

Ja us podeu descarregar el document elaborat pel Consejo en relació amb la informació continguda en la web de l'AEAT sobre l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2014.

foto noticia

Campanya IRPF 2014 - Tributació pensions estrangeres

22-04-2015

Posem a la vostra disposició un document del Consejo amb el tractament de les pensions de jubilació rebudes de l'estranger, en el cas d'alguns dels països que, amb més freqüència, es posen de manifest en la campanya de l'IRPF. Es tracta d'un document orientatiu que s'utilitza, tradicionalment [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reforma LGT

22-04-2015

Posem a la vostra disposició la presentació de la reforma de la Llei General Tributària, aprovada en el Consell de Ministres del 17 d'abril de 2015.

foto noticia

Notificacions - Taulell edictal únic (TEU)

22-04-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat en relació amb el Taulell Edictal Únic (TEU) i el Sistema Integrat del Taulell Edictal (SITE), en base a la informació continguda a la pàgina inicial del BOE (Enllaç: https://www.boe.es/anuncios/tablon_edictal_unico/), aix, com a la Llei 15/20 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

DUN 2015. Presentació documentació i manual al·legacions pagament base

22-04-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ens ha informat que totes les comunicacions sobre al·legacions referents al pagament base per motius excepcionals o per canvi de titularitat s’han de fer a través de la DUN i que no s’admetrà cap presentació de com [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 3. CGE2015. Publicació ordre CGE

22-04-2015

Us comuniquem que s’ha publicat l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 2015. D’acord amb el què ja va avançar el Departament d'Agricultura, Rama [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació Ordre EMO/374/2014 - Programa integral de foment de l'emprenedoria

22-04-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6852, de data 16 d’abril de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/78/2015, de 7 d’abril, de modificació de l’Ordre EMO/374/2014, de 3 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions púbiques d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

DUN 2015. Declaracions amb recintes d'aprofitament en comú importats de l'aplicació Comunals

21-04-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens comunica que darrerament s’havien detectat dues incidències en relació a la gestió i la declaració dels recintes d’aprofitament en comú: • Una, en l’emissió dels certificats a través de l’aplicació Co [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La nova fiscalitat dels socis professionals en l'IRPF

17-04-2015

Des del primer de gener d'aquest any, l'IRPF objecte de reforma per la Llei 26/2014 conté una norma de qualificació que recau sobre els rendiments que obtenen els socis professionals pel seu treball per a les societats professionals en el capital del qual participen. Quan es donin determinades ci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AMPLIACIÓ - Consultes DGT retribució socis

17-04-2015

La Direcció General de Tributs ha emès dues importants consultes vinculants en relació amb el tractament dels socis professionals de societats.

foto noticia

Nous resums d'actualitat normativa

15-04-2015

Ja teniu a la vostra disposició els resums d’actualitat normativa corresponents al període del 6 a l'11 d'abril de 2015. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents:- En matèria fiscal: Projecte d'Ordre que aprova els models 200 i 220 de declaració de l'Impost sobr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avís de pagament: Ajut desavantatges vaques alletants i ajut activitats beneficioses mediambient fruits closca

15-04-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ens ha comunicat que a partir de divendres 17 d’abril es farà efectiu el pagament de l’ajut per a compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantenen vaques alletants i l’ajut al foment [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Entitats en règim d'atribució de rendes

15-04-2015

L'AEAT ha publicat una nova nota on informa que "en relació amb la reducció del rendiment net d'activitats econòmiques per manteniment o creació de llocs de treball en entitats en règim d'atribució de rendes, la Resolució del Tribunal Econòmic-administratiu Central de 5 de febrer de 2015 (R [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 29 - DUN 2015. Publicació de vídeos tutorials

15-04-2015

La tramitació de la declaració única agrària (DUN) genera moltes consultes, per la qual cosa el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha preparat una sèrie de vídeos tutorials per explicar el procediment de tramitar la DUN destinat a les persones que la tram [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 28. DUN 2015. Al·legacions al pagament base a l'aplicació DUN

13-04-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Naturalens ha fet arribar un comunicat sobre les al•legacions de canvi de titularitat, ja que s’havia detectat que en determinats casos sortia un avís sobre que s’havien d’introduir parcel•les quan ja estaven introduïde [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AEAT - Inici de la campanya de Renda

08-04-2015

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha publicat a la seva pàgina web la nota de premsa sobre l'Inici de la Campanya d'IRPF 2014, i un document amb la presentació oficial de la Campanya IRPF 2014.

foto noticia

Novetats IRPF 2014

08-04-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo en relació amb les principals novetats normatives que afecten a la Campanya de l'IRPF 2014. S'ha pres com a referència una selecció de continguts inclosos al respecte al web de l'AEAT, que es presenten de manera sistematitzada i orde [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RIS - Comparatiu

08-04-2015

Teniu disponible una nova versió del document elaborat pel Consejo en relació amb el Projecte de Reial Decret pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Societats, al qual s'incorporen els continguts inclosos en l'exposició de motius del Projecte de RD.

foto noticia

Manual IRPF 2014

08-04-2015

Posem a la vostra disposició el Manual pràctic de Renda i Patrimoni 2014, que ha publicat l'Agència Tributària al seu web.

foto noticia

Avís de pagament: prima de vaques alletants

08-04-2015

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va fer efectiu la setmana pasada el pagament corresponent al saldo de la prima per vaca alletant, de la campanya 2014, per un import total de 8.173.834 euros.La prima de vaques alletants és un ajut directe que for [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 25 - DUN 2015. Ordre assignació de drets i material informatiu

08-04-2015

Posem a la vostra disposició l'Ordre AAA/544/2015, de 30 de març, per la qual s'estableixen els coeficients de repartiment a utilitzar per al càlcul del valor inicial dels drets de pagament bàsic per realitzar la primera assignació de drets a la campanya 2015 en el cas que l'agricultor declari [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Prestacions de serveis sense accés a dades personals

08-04-2015

La Fundación Andaluza de los Gestores Administrativos ens ha fet arribar informació d'interès sobre les prestacions de serveis sense accés a dades personals. L'Art. 83.del Reial Decret de 1720/2007 de 21 de desembre, Prestacions de serveis sense accés a dades personals, expressa: "El responsab [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 26 - DUN 2015. Al·legacions per sotsarrendaments i herències

08-04-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ens ha fet arribar una informació en referència a la informatització d’al•legacions per canvis de titularitat de l’explotació, concretament en els casos de sotsarrendament i herències d’explotació on s’ha d [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR