L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2015

 

Subvencions del 20 al 26 de juny de 2015

30-06-2015

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. Aquesta setmana destaquen els ajuts del Programa de Cupons a la Innovació de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa. Aquest programa preveu la concessió d’ajuts per [...]

Llegir noticia completa

 

Eleccions a la Mutualitat

29-06-2015

El passat dia 12 de juny l'Assemblea General de Representants de MUTUAGA va proclamar unànimement la candidatura de Juan Antonio Santos Rovira per la seva reelecció en el càrrec de president.Aquest el seu ja el segon mandat com a president de Juan Antonio Santos, qui també és vicepresident del [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves d'accés 2015

25-06-2015

Amb data 25 de juny s’ha publicat al DOGC la resolució que nomena el tribunal i estableix la data de la realització de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu el proper dia 19 de setembre de 2015 a les 10.30 hores, a l’aula 2 de la Facultat de Dret de la Universitat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tributació dels lliuraments que fan particulars a comerciants d'or per la seva transformació i posterior venda

25-06-2015

Determinar quin és el règim tributari que correspon als lliuraments de productes i joies elaborades en or a comerciants de metalls preciosos i productes de joieria no és, en absolut, qüestió senzilla. Existeixen sòlids arguments per sostenir tant la submissió de la seva adquisició per part [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horaris d'estiu del Col·legi

25-06-2015

Us informen de l’horari dels mesos d’estiu tant del Col·legi com de les delegacions i Serveis Centralitzats. Us demanem que en la mesura del possible porteu els expedients de trànsit durant el matí, ja que els serveis centralitzats han de fer un procés posterior per poder complir amb els ho [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats en la tramitació telemàtica tarifa AUR - Impost sobre transmissions patrimonials i AJD

25-06-2015

En el procés continuat de telematització dels tràmits de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjà de la seva Oficina Virtual, s’ha incorporat una millora en el programa d’ajuda per tal de perfeccionar el servei la presentació i pagament telemàtic dels contractes d’arrendament u [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 53 - DUN 2015. Finalització de campanya

25-06-2015

El dia 15 de juny va finalitzar el termini de presentació de sol•licituds d’ajuts relacionats amb la política agrària comunitària. S’han presentat 56.468 declaracions de les quals 53.434 corresponen a sol•licituds de pagament base, 2.461 a al•legacions a l’assignació de drets del 2 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Doctrina de "Tir Únic"

25-06-2015

Posem a la vostra disposició la sentència d'interès STS, de 11 de maig de 2015, d'unificació de doctrina, en relació amb l'aplicació de la doctrina de "Tir Únic".

foto noticia

Trasllat Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació a la Catalunya Central

25-06-2015

Aa partir del divendres dia 26 de juny de 2015, Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a la Catalunya Central es traslladen. La nova adreça de les oficines serà al C/ Alfons XII, núm. 13 de Manresa. Es mantenen el mateixos números de telèfon.

foto noticia

Programa de Cupons a la Innovació

25-06-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6898, de data 23 de juny de 2015, surt publicada la RESOLUCIÓ EMO/1344/2015, de 15 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Innovació i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015.

foto noticia

Avís de pagament. Pagament complementari de pagament únic i qualitat oví.

18-06-2015

El 19 de juny es va fer efectiu el pagament complementari del pagament únic i pagament de qualitat de l’oví, amb un import de de 823.013,33 €, a un total de 265 productors.

foto noticia

Horari especial Sant Joan

17-06-2015

Us informem que amb motiu de la festivitat de Sant Joan, dilluns 23 de juny, l’horari de la seu col·legial serà de 08:30 a 14:00 hores. Serveis Centralitzats, tant de Barcelona com de Sabadell estaran oberts de 08:00 a 15:00 hores (matriculacions fins a les 14:30).El 24 de juny les oficines rom [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost de Societats - Ordre models 2014

17-06-2015

Us facilitem un document elaborat en relació amb l'Ordre HAP / 1067/2015, de 5 de juny, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents ia entitats en règim d'atribució de rendes const [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RD 421/2015. Emprenedors

17-06-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo en relació amb el Reial Decret 421/2015, de 29 de maig, pel qual es regulen els models d'estatuts-tipus i d'escriptura pública estandarditzats de les societats de responsabilitat limitada, s'aprova el model d'estatuts -tipus, es regul [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou Tauler Edictal Únic al BOE

17-06-2015

A partir de l'1 de juny, els anuncis de notificació edictal de l'AEAT es tornen a publicar al BOE, concretament en l'anomenat "Tauler Edictal Únic" (mesura CORA número 2.00.001.31). Les publicacions tindran lloc els dilluns, dimecres i divendres, segons la nova redacció de l'article 112 de la L [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 51 - DUN 2015. Finalització de presentacions

16-06-2015

El 15 de juny va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds d’ajuts.Us recordem que no hi ha període de presentació de modificació de declaracions (encara que l’aplicació informàtica ho permeti) Totes les duns presentades a partir d’avui i fins el dia 10 de juliol es poden pr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El Màster en Gestió Administrativa de la UdL rep l'informe favorable de l'AQU

16-06-2015

L’AQU - Catalunya, l’agència responsable de verificar que els plans d’estudis oficials compleixen amb tots els requisits legals universitaris, ha valorat favorablement el projecte de Pla d’Estudis del Màster Universitari en Gestió Administrativa de la Universitat de Lleida.La Facultat de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Continguts del Projecte de Reial Decret d'identificació de residència i informació sobre comptes financers

15-06-2015

Ja teniu disponible un primer document elaborat pel Consejo sobre el Projecte de Reial Decret pel qual s'estableix l'obligació d'identificar la residència de les persones que ostentin la titularitat o el control de determinats comptes financers i d'informar sobre els mateixos en l'àmbit de l'ass [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avís de pagament: ajut als plans de reestructuració i reconversió de la vinya

12-06-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha comunicat que el 12 de juny, es va fer efectiu el pagament de l’ajut als plans de reestructuració i reconversió de la vinya de la campanya 2014/2015, per import de 2.589.481,69 € i pagaments complementaris de campa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Acreditacions i ajuts comunitats RIS3CAT

10-06-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6885, de data 4 de juny de 2015, surt publicada la RESOLUCIÓ EMO/1160/2015, de 29 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a l’acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col•laboratius de recerca, des [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aplicació quota reserva 2% persones amb discapacitat

10-06-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6885, de data 4 de juny de 2015, surt publicat el DECRET 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternativ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou servei telemàtic: certificat d´estar al dia de les obligacions de Seguretat Social

10-06-2015

La web de la Seguretat Social anuncia la nova posada en marxa del certificat d’estar al dia de les obligacions de la Seguretat Social.A través d'aquest servei es podran obtenir un certificat genèric que indica la situació d'estar al dia de les obligacions de Seguretat Social i certificats espe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació del termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de IAE

10-06-2015

Segons a publicat l'Agència Tributària, es modifica el termini d'ingrés en període voluntari de les quotes nacionals i provincials de l'impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2015. El termini d'ingrés comprendrà des del 15 de setembre fins al 20 de novembre de 2015, tots dos inclo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 12 CGE2015. Publicació modificació ordre CGE2015

10-06-2015

S’ha publicat l’Ordre AAM/165/2015, de 29 de maig, per la qual es modifica l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 2015.

foto noticia

Acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva

10-06-2015

Posem a la vostra disposició el text de l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva, 2015, 2016 i 2017 subscrit pels principals sindicats i associacions empresarials el dia 8 de juny.

foto noticia

Comunicat 11 CGE2015. Agroambientals diversos

08-06-2015

Us informem que s’ha publicat informació al web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en relació als ajuts agroambientals següents:Ajut 366. Sistemes alternatius a la lluita química:Ajut 373 Ramaderia EcològicaAjut 372 Agricultura EcològicaAjut 365 Api [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Obertes les places per als màsters que donen accés a la professió de Gestor Administratiu. Sol·licita la teva!

04-06-2015

Ja està obert el període d'inscripció als màsters que capaciten per obtenir el títol de Gestor Administratiu. Gràcies a aquests estudis et convertiràs en un expert assessor en l’ àmbit fiscal, financer, comptable, laboral... I podràs aconsellar entre molts altres temes en la creació i g [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

03-06-2015

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social del mes de maig.El document recull les novetats legislatives i els projectes / proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Llei 9/2015 de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal

03-06-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat en relació amb la Llei 9/2015, de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal (BOE 26/05/15).

foto noticia

Tractament preferents - web AEAT

03-06-2015

El web de l'AEAT (www.agenciatributaria.es) ha publicat la següent referència d'interès: Nou apartat PREFERENTSA fi de facilitar als contribuents afectats els tràmits en relació amb la tributació de les rendes derivades de deute subordinat o de participacions preferents, l'Agència Tributàri [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Esborrany modificació Ordre CGE2015

03-06-2015

En breu es publicarà la modificació de l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 2015. Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura ens ha fet arribar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 9 CGE2015. Contracte Global d'Explotació

03-06-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha informat que donades les circumstàncies especials d’aquesta convocatòria i l’endarreriment que estan ocasionant els darrers canvis en la convocatòria d’ajuts, la informació detallada dels ajuts que habitual [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR