L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2015

foto noticia

ORDRE EMO/229/2015, de 13 de juliol.Ajuts per a emprenedors, autònoms, micro, pimes

30-07-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6921, de data 27 de juliol de 2015, surt publicada l'ORDRE EMO/229/2015, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònom [...]

Llegir noticia completa

 

Ajuts a la implementació d'incubadores i acceleradores corporatives

30-07-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6921, de data 27 de juliol de 2015, surt publicada la RESOLUCIÓ EMO/1719/2015, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la implementació d'incubadores i acceleradores corporatives i s'obre la convocatòr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020

30-07-2015

El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al món rural, donant especial atenció als sectors agraris i forestals.Amb data 24/07/2015 la Com [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Document del Consejo en relació amb el Projecte de Llei de Reforma parcial de la Llei General Tributària

30-07-2015

Es presenten les redaccions, comparades, dels articules modificats, així com notes a peu de pàgina sobrel els articles i disposicions mencionats per facilitar la seva consulta.Donat que en el Projecte de LLei es modifiquen altres normes, també s'han recollit les redaccions comparades de les modi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificacions en el Codi de Comerç i Llei de Societats de Capital contingudes en la Llei 22/2015

30-07-2015

Nota confeccionada per REAF sobre les dites modificacions, basades en les següents lleis:Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de ComptesModificació de la Llei 27/2014, del ISLlei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores

foto noticia

Convocatòria de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació

30-07-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6920, de data 24 de juliol de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/228/2015, de 17 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions d’orientació i acompanyament a la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Campanya pér l'acompliment de l'Encàrrec de Gestió

28-07-2015

El Consejo General, en virtud de l'Encàrrec de Gestió subscrit amb la DGT està realitzan una campanya destinada a supervisar l'acompliment de l'esmentat Encàrrec. Com a resultat d'aquest campanya, ens ha fet arribar una notificació destinada als gestors que realitzen tràmits davant la DGT. Us [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La nova Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social

23-07-2015

Publicació al BOE del 22 de juliol de 2015 de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del SIstema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social.Bàsicament, aquesta nova norma pretén procedir a l'ordenació del Sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb el propòsit, d'una band [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions de l'11 al 17 de juliol de 2015

21-07-2015

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. Aquesta setmana destaquen les subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals, depenents del Departament: Institut Català de les Empreses Culturals.Aquestes bases t [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RD 634/2015 aprovació del Reglament de l'Impost de Societats

21-07-2015

Document elaborat pel Consejo General en relació amb el RD 634/2015, de 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Societats (BOE 11-07-15), en el que es presenten les redaccions, en paral·lel, dels articles modificats, segons l'estructura "REDACCIÓN ANTERIOR" - "REDACCIÓN P [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova convocatòria estatal de les proves d'accés per a la professió de gestor administratiu

17-07-2015

El BOE va publicar amb data 15 de juliol la resolució de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques del Ministeri d'Hisenda, per la qual es convoquen noves proves d'aptitud per a l'accés a la professió de gestor administratiu.Les proves es realitzaran a Madrid en un termini no inferior a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ESTRANGERIA: Nota informativa 10/2015

15-07-2015

La Subdirecció General d'Autoritzacions Inicials de Treball ens ha fet arribar la "Nota informativa 10/2015. L’1 de juliol va finalitzar el període transitori que limitava la lliure circulació de treballadors i treballadores nacionals de Croàcia". En aquesta Nota ens informen que des de l’1 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RD 9/2015

15-07-2015

Al BOE del 11 de juliol es va publicar el Reial Decret llei 9/2015, que recull en l'àmbit tributari determinades modificacions en la Llei 35/2006 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que inclouen l'establiment d'una nova escala general estatal i de l'estalvi, aplicables des de l'1 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa Forma i Insereix + convocatòria Línia 1 any 2015

15-07-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6909, de data 9 de juliol de 2015, va sortir publicada l’ORDRE EMO/203/2015, d’1 de juliol, per la qual es modifiquen les bases de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa "Forma [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RD 633/2015 de modificació del RIRPF i del RIRNR

15-07-2015

El Consejo ens ha facilitat un document elaborat en relació amb el Reial decret 633/2015, de 10 de juliol, pel qual es modifiquen el reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Real decret 439/2007, de 30 de març, i el reglament de l'impost sobre la renda de no res [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 950: L'Impost sobre Estades en Establiments Turístics

15-07-2015

Us informem que s'han solucionat les principals incidències detectades en relació amb la tramitació del model 950 corresponent a l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics. L'adreça electrònica habilitada per a la comunicació, si s'escau, de noves incidències suport_etributs@atc.cat

foto noticia

Mediació intrajudicial

15-07-2015

Posem a la vostra disposició l'article "Ofreciendo alternativas desde los juzgados de lo social de Madrid: mediación intrajudicial", de la Asociación Nacional de Laboralistas.

foto noticia

Sobre el Sistema de Formació Professional i la figura de l'agrupació d'empreses com a entitat organitzativa

15-07-2015

El Butlletí Oficial de l'Estat de data 23 març 2015 va publicar el Reial decret llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, el qual va entrar en vigor al dia següent, o sigui el dia 23 març 2015.Fins a la data [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El Banc de Sabadell ha retornat aquest any 10.627 euros a 122 col·legiats

10-07-2015

El Banc de Sabadell abona un 10% de la quota de col•legiat fins amb un màxim de 100 euros anuals, fruit del conveni que el Col•legi manté amb l’entitat bancària.Per gaudir d’aquest avantatge, només cal que obris un Compte Expansió Pro o un Compte Expansió Negocis Pro.

foto noticia

Indemnitzacions en l'alta direcció

08-07-2015

Posem a la vostra disposició una nota informativa elaborada per la Comissió laboral i de la Seguretat Social del Col·legi, sobre les indemnitzacions en l'alta direcció.

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

08-07-2015

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social del mes de juny de 2015.El document recull les novetats legislatives i els projectes / proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Projecte RD Reglament Ref Canàries

08-07-2015

Posem a la vostra disposició un document sobre el Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Reglament de desenvolupament de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries, en material referents als incentius fiscals en la imposició indirecta, la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Rebaixa retencions

08-07-2015

Posem a la vostra disposició un resum elaborat pel Consejo General amb algunes consideracions sobre la rebaixa de retencions anunciades pel govern.

foto noticia

Campanya IS 2014

08-07-2015

Coincidint amb l'inici del termini general de presentació de l'Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents, exercici 2014, s'ha publicat un portal que reuneix totes les novetats i ajudes per a la campanya, la baixada del programa d'ajuda i l'accés als tràmits de la Seu electr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Lliure circulació de treballadors croats

08-07-2015

A partir de l'1 de juliol de 2015, a Espanya s'aplica plenament als treballadors croats el conjunt de normativa comunitària sobre lliure circulació de treballadors, de manera que es dóna per finalitzat el període transitori, que en el seu dia es va acordar pell Consell de Ministres de 21 de jun [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projectes normatius tributaris

08-07-2015

El web de l'AEAT publica, en l'apartat NORMES EN TRAMITACIÓ, els projectes de normes tributàries d'interès següents: 1. Projecte d'Ordre, per la qual s'aprova el model de sol•licitud de devolució per aplicació de l'exempció per reinversió en habitatge habitual en l'àmbit de l'Impost so [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 950 Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET)

07-07-2015

En relació amb l'autoliquidació del model 950, corresponent a l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET), l'ATC ens comunica que el termini de pagament i presentació del segon trimestre de 2015 té lloc entre l'1 i el 20 de juliol. Per tal de dotar els usuaris d'eines adequades al [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per exercir de conductor/a professional de vehicles

01-07-2015

RESOLUCIÓ TES/1333/2015, de 16 de juny, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la quarta convocatòria de l’any 2015, que es realitzaran el proper 17 de juliol, per obtenir el certificat d'aptitud profession [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova nota informativa d'estrangeria

01-07-2015

Us facilitem la Nota informativa 8/2015. S'incorpora informació addicional a les guies de tramitació dels MOD03. La nota informa del canvi que s’ha introduït a l’apartat “7. Acreditació de no haver estat becat o subvencionat” de les guies de tramitació dels MOD03 per tal de remarcar qu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Guia pràctica de la declaració censal (Models 036 i 037)

01-07-2015

El web de l'AEAT ha publicat a l'apartat "Empresaris individuals i professionals", la Guia pràctica per complimentar els models censals 036 i 037 (juny 2015). Podeu accedir al document a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR