L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2015

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

30-09-2015

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de setembre de 2015.El document recull les novetats legislatives i els projectes / proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Règim de petits agricultors

30-09-2015

Us informem que han quedat inclosos a l'RPA tots aquells agricultors on el càlcul provisional estimat de l’import dels ajuts directes sol·licitats per la campanya 2015 dóna un import menor a 1250€.Tot productor inclòs en el règim de petits agricultors té el dret a sol·licitar la seva ren [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil

30-09-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6963, de data 16 de setembre de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/298/2015, de 25 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves ac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei general tributària

30-09-2015

Per tal de facilitar l'abast i contingut de les principals modificacions que s'han produït amb la publicació al BOE de 22 de setembre de 2015 de la Llei 34/2015, per la qual es modifica la Llei 58/2003 general tributària, l'Agència Tributària ha facilitat un quadre on es compara la normativa a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions compra de vehicles elèctrics

30-09-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Gremi del Motor, sobre els ajuts de la Generalitat destinats a la compra de motocicletes i ciclomotors elèctric, i a incentivar la instal·lació d'equipaments de recàrrega.

foto noticia

Tríptic campanya model 950: autoliquidació impost Turístics

30-09-2015

L'Agència Tributària de Catalunya ha informat que en relació amb l'autoliquidació del model 950, corresponent a l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET), el termini de pagament i presentació del tercer trimestre de 2015 té lloc entre l'1 i el 20 d'octubre.Per tal de dotar els [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Quadre comparatiu LGT del CEF

30-09-2015

El Centro de Estudios Financieros (CEF) ha publicat un quadre comparatiu sobre les modificacions operades a la Llei general tributaria.Podeu accedir al document fent clic a l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Cita prèvia SOC

30-09-2015

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes d'octubre de 2015. Aquest mes ens correspon el 21 d'octubre. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 13 d'octubre de 2015.

foto noticia

Actualització GPS fiscal

30-09-2015

Us informem sobre l'Ordre HAP / 1952/2015, de 24 de setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al any 2016 (BOE, núm 232, de 28 de setemb [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comencen les noves edicions dels màsters

30-09-2015

El 2 d'octubre comença una nova edició del Màster Universitari en Gestió Administrativa a la UAO, i el 5 d'octubre s'inicien les classes del Màster en Gestoria Administrativa de la UB.A més,enguany la Universitat de Lleida impartirà per primera vegada el màster que permet exercir com a Gest [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe condicions salarials

23-09-2015

UGT ha publicat l'Informe "Condiciones salariales de una muestra de convenios de empresa multiservicios", que posem a la vostra disposició per considerar-ho d'interès.

foto noticia

Societats Civils i comunitats de béns i IS o IRPF

23-09-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat en relació amb les Consultes Vinculants de la DGT emeses en relació amb la consideració de les societats civils i les comunitats de béns com a subjectes passius de l'IS o com a contribuents en IRPF com a entitats en règim d'atribució de rende [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució EMO/2066/2015. Ampliació import màxim ajuts finançament empreses economia social

23-09-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6961, de data 22 de setembre de 2015, surt publicada la RESOLUCIÓ EMO/2066/2015, de 16 de setembre, d’ampliació de l’import màxim destinat a la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia so [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

L'Agència Tributària de Catalunya ha endegat una campanya d'informació personalitzada en relació amb el model 980, d'autoliquidació de l'impost sobre

23-09-2015

L’Agència Tributària de Catalunya ha endegat una campanya d’informació personalitzada en relació amb el model 980, d’autoliquidació de l’impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria, aprovat per la Llei 12/2014, del 10 d’octubre. La carta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació DUN

23-09-2015

La Comissió d'Agricultura ha realitzat un informe amb els aspectes més interessants de la reunió que van mantenir amb el Departament d'Agricultura. La sessió tenia com a finalitat informar de la DUN del 2014 i revisar la proposició de millores a partir dels resultats de l’enquesta que han fe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 15 CGE2015

23-09-2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha comunicat que des del 18 de setembre les Oficines Comarcals han iniciat la tramesa dels oficis de reclamació del Pla agroambiental, per a tots aquells sol•licitants d’ajuts agroambientals dels quals no ens const [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

23-09-2015

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de juliol i agost de 2015.El document recull les novetats legislatives i els projectes / proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Modificacions en diversos reglaments generals en l'àmbit de la Seguretat Social

23-09-2015

La disposició final primera de la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social va encomanar al Govern procedir al desenvolupament reglamentari del nou sistema de liquidació directa de quotes de la Seguretat Social i per concepte [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota informativa: Llibres de visita

23-09-2015

Us informem de la nota informativa emesa pel Consorci d'Inspecció de Treball i seguretat Social de Catalunya en relació al que disposa respecte els llibres de visita l'article 21.6 de la Llei 23/2015, de 22 de juliol, ordenadora del sistema d'inspecció de treball i seguretat social.

foto noticia

Horari col·legial especial 24 de setembre

21-09-2015

Amb motiu del Dia de la Mercè, festivitat de la ciutat de Barcelona, tant la Seu Col·legial com Serveis Centralitzats de Barcelona romandran tancats el proper 24 de setembre. Les delegacions de Lleida i Girona i Serveis Centralitzats de Sabadell estaran oberts en el seu horari habitual.

foto noticia

Llei Orgànica 10/2015: Accés i publicitat de les sentències dictades en matèria de frau fiscal

16-09-2015

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo en relació amb la Llei Orgànica 10/2015, de 10 de setembre, per la qual es regula l'accés i publicitat de determinada informació continguda en les sentències dictades en matèria de frau fiscal.

foto noticia

Proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud per exercir de conductor/a professional de vehicles

16-09-2015

Ja podeu accedir a la resolució TES/1994/2015, de 31 d'agost, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la cinquena convocatòria de l’any 2015, que es realitzaran el proper 18 de setembre, per obtenir el certi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El IRPF de 2015 a punt per a aplicar-se

16-09-2015

Durant l'estiu han aparegut una sèrie de normes que vénen a completar la reforma que l'IRPF va escometre l'any passat la Llei 26/2014, de 27 de novembre. Recordem que la llei va ser ràpidament complementada amb un Reial Decret, el nombre 1003/2014, de 5 de desembre, que va introduir les modifica [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Els becaris i alts directius d'una empresa computen a efectes d'acomiadament col·lectiu

16-09-2015

Una recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 9 de juliol de 2015, incrementa els supòsits en què s'ha de considerar que tenen la condició de treballadors determinats "empleats", a efectes de calcular els llindars per als acomiadaments col·lectius.Així, d'una band [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sistema verifica

10-09-2015

El web de l'AEAT publica la següent informació d'interès:- Sistema per a l'autocorrecció de les declaracions amb sol·licitud de devolució en IRPF 2014 (VERIFICA)L'Agència Tributària ha establert un sistema, pel qual els contribuents amb declaracions d'IRPF 2014 a retornar amb determinades i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadística impost patrimoni 2013

10-09-2015

Us informem que el web de l'AEAT ha publicat amb data 8 de setembre de 2015 l'estadística dels declarants de l'impost sobre el patrimoni (2013). Podeu accedir a l'esmentada estadística fent clic a l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Programa "Fem Ocupació per a Joves" convocatòria 2015 i anticipada 2016

10-09-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6939, de data 20 d’agost de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/256/2015, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, i s [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convenis col·lectius

10-09-2015

Ja podeu accedir als convenis col·lectius publicats durant aquest agost. Us recordem que a la vostra àrea privada trobareu les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins provincials.

 

Subvencions a Catalunya

10-09-2015

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. En aquest període destaquen els ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius.

foto noticia

Resums d'Actualitat Normativa

10-09-2015

Ja teniu a la vostra disposició els resums d’actualitat normativa corresponents al període del 27 de juliol al 4 de setembre de 2015. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents:- En matèria fiscal: Modificació dels models d'actes de la Inspecció dels Tributs- En [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RD 708/2015. Liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social

02-09-2015

Us facilitem un document amb informació sobre el Reial Decret 708/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reglaments generals en l'àmbit de la Seguretat Social per a l'aplicació i desenvolupament de la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingré [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions formació 2015

02-09-2015

Us facilitem un document emès per CCOO i UGT, en relació a una comunicació de la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació relativa a una possible Convocatòria de subvencions per a formació 2015

foto noticia

Llei de formació per a l'ocupació

02-09-2015

La Comissió d'Ocupació i Seguretat Social del Senat va aprovar el passat 25 d'agost la Llei de reforma del sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral.La nova norma pretén contribuir a la competitivitat empresarial i garantir la formació laboral i la promoció profes [...]

Llegir noticia completa

 

Document assegurances

01-09-2015

Us facilitem un document de PricewaterhouseCoopers amb les instruccions respecte la confirmació o la modificació de dades.

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR