L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 

2016

foto noticia

Entrada en vigor del Reglament (UE) Nº 168/2013

30-12-2016

Us facilitem una nota de la DGT sobre l'entrada en vigor del Reglament (UE) Nº 168/2013.

foto noticia

Càlcul de retencions 2017

28-12-2016

Al web de l'Agència Tributària es troba disponible el servei de càlcul de retencions d'IRPF per a l'exercici 2017. De particular interès, a més, és el document amb el quadre informatiu de tipus de retenció aplicables. Es pot accedir a tota la in [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sistema SII

28-12-2016

El web de l'AEAT ha publicat diversos continguts sobre el Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA (SII). Podeu accedir-hi aquí.

foto noticia

Programa d'ajuda del Model 390

28-12-2016

El web de l'Agència Tributària ha publicat el Programa d'ajuda del Resum Anual de l'IVA 2016. Podeu accedir aquí.

foto noticia

Projecte d'Ordre IRPF 2016

28-12-2016

El web de l'AEAT ha publicat informació sobre el Projecte de l'Ordre per la qual s'aproven els models de declaració del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i del Impost sobre el Patrimoni, exercici 2016, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Correcció errates de l'ordre de preus mitjans de venda de l'ITPAJD, ISD i IEDMT

28-12-2016

El BOE del 24 de desembre va publicar la Correcció d'errors de l'Ordre HFP/1895/2016, de 14 de desembre, per a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre determinats mitjans de transpor [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaracions informatives 2016

28-12-2016

El web de l'AEAT ha publicat diverses informacions sobre novetats en els models de declaracions informatives. Us facilitem un document elaborat pel Consejo amb un recull sobre les mateixes.

foto noticia

Resolucions del TEAC

28-12-2016

La Base de Dades de Doctrina i Consultes del TEAC (DYCTEAC) publica les resolucions noves següents: • Criteri 1 de la resolució 03770/2016/00/00 del 20/12/2016Mesures cautelars. Principi de proporcionalitat. Acords de mesures cautelars dictats en el si dos expedients respecte de do [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tancament comptable i fiscal per les Pimes

28-12-2016

Teniu disponible per a la seva consulta l'actualització del manual "Tancament comptable i fiscal per les Pimes", de l'ACCID, adaptat al RD 602/2016 (BOE 17-12-2016).  Ho podeu llegir aquí.

foto noticia

Com poder consultar les declaracions presentades per un Representant del despatx que es jubila?

27-12-2016

Des de la Dependència Regional d'Informàtica  de l'AEAT en Catalunya ens fan fet arribar informació sobre la problemàtica de la consulta de declaracions presentades per un representant que deixa de treballar a un despatx professional. Teniu tota la informació [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Clàusules sòl: Sentència TJUE

21-12-2016

Ja està disponible el text íntegre de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les denominades "clàusules sòl". Es pot accedir des d'aquí.

foto noticia

Cita prèvia SOC

21-12-2016

Teniu disponible la graella de la cita prèvia d’estrangeria corresponent al mes de gener de 2017. Aquest mes ens correspon el dimecres 18 de gener.Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 10 de gener de 2017. 

foto noticia

Campanya de declaracions informatives 2016

21-12-2016

Es troba disponible al web de l'Agència Tributària el nou portal de declaracions informatives 2016, que reuneix informació i novetats de la campanya. A mesura que estiguin disponibles, inclourà també la descàrrega dels programes d'ajuda i l'accés als [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Principals novetats introduïdes pel RDL 3/2016

21-12-2016

El web de l’AEAT ha publicat una nota informativa amb les principals novetats introduïdes pel Reial Decret llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualització del preu mitjà de venda de diversos impostos

21-12-2016

El BOE del 17 de desembre de 2016 va publicar l'Ordre HFP/1895/2016, de 14 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'Impost sobre successions i donacions i l'Impost [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

21-12-2016

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC ha publicat les següents resolucions: Criteri 1 de la resolució 05827/2014/00/00 del 15/12/2016 Impost Sobre determinats mitjans de transport. No subjecció de vehicles mixtos adaptables l'altura total des de la part estructura [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Calendari del contribuent

21-12-2016

Ja teniu disponible al web de l'AEAT el calendari del contribuent de 2017 amb les principals obligacions tributàries estatals del proper any. Ho teniu disponible aquí.

foto noticia

Accés de les autoritats tributàries a informació contra el blanqueig de capitals

21-12-2016

Al BOE del 16 de desembre es publica la directiva de la Unió Europea 2016/2258, del Consell del 6 de desembre de 2016, per la qual es modifica la Directiva 2011/16 /UE pel que fa a l'accés de les autoritats tributàries a informació contra el blanqueig de capitals (DOUE d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 231

21-12-2016

El web de l'AEAT ha publicat una col·lecció de Preguntes Freqüents (FAQs) en relació amb el model de declaració 231, amb informació país per país. Podeu accedir aquí.

foto noticia

Horari col·legial especial

19-12-2016

Amb motiu de les festes de Nadal, la Seu Col·legial tancarà el 26 de desembre de 2016 i el 6 de gener de 2017. El dia 5 de gener l'horari serà de 08:30 a 14:30h.

foto noticia

Instruccions de la DGT (Prefectura de Barcelona)

15-12-2016

Us facilitem la circular del Cap de la prefectura provincial de Barcelona sobre el procés d'actuació per  la tramitació de vehicles de final d'any.

foto noticia

Nou sistema de gestió de l'IVA basat en el Subministrament Immediat d'Informació

14-12-2016

L'Agència Tributària ha publicat al seu web, informació sobre el nou sistema de gestió de l’IVA basat en el Subministrament Immediat d’Informació (SII). Aquests són alguns dels aspectes destacats: Els contribuents obligats al SII (i aquells que [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats introduïdes pel RDL 3/206

14-12-2016

El web de l'Agència Tributària ha publicat informació d'interès sobre les principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Principals novetats tributàries introduïdes pel RD 596/2016

14-12-2016

El web de l'Agència Tributària ha publicat la següent informació i documentació d'interès: Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l'ús de m [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

09-12-2016

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de novembre de 2016. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Feliciteu el Nadal amb les nostres postals digitals

09-12-2016

Gràcies al Col·legi ja podeu felicitar les festes als vostres clients de forma totalment gratuïta. Dins de la plataforma de comunicació, a la qual podeu accedir des d'aquí, teniu disponibles quatre postals diferents que podeu personalitzar amb un text de la vos [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RDL 3/2016: Mesures tributàries i fiscals

07-12-2016

Teniu disponibles diversos documents elaborats pel Consejo sobre el RDL 3/2016: Document amb les mesures fiscals introduïdes pel RDL 3/2016, de 2 de desembre (BOE del 3 de desembre), presentant, en paral·lel, les redaccions anterior i nova dels articles i normes afectades. Documen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RD 596/2016: Redaccions comparades

07-12-2016

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo sobre el RD 596/2016, de 2 de desembre de 16 (BOE del 6), per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit, amb la comparativa de re [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Fulletó sobre "Tax free"

07-12-2016

El web de l'AEAT ha publicat un nou fulletó informatiu sobre l'evolució d'IVA a estrangers (tax free). Es pot descarregar en diferents idiomes aquí.

foto noticia

Modificació de les Guies de tràmits I i II de l'Oex

07-12-2016

Us facilitem les Guies de tràmits I i II de l'Oficina d'Estrangers de Barcelona actualitzades a data 2 de desembre del 2016. Després de l'última remodelació ministerial, hi ha hagut canvis que han afectat l'adscripció de les oficines d'estrangeria a un nou Ministe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Incidència de la nova Llei de procediment administratiu a l'àmbit tributari

07-12-2016

El passat dia 2 d'octubre va entrar en vigor bona part de l'articulat de la Llei 39/2015, del procediment comú de les administracions públiques. La Llei esmentada, juntament amb la Llei 40/2015, també d'1 d'octubre, vénen a substituir la Llei 30/1992, de règim jur [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució del TEAC

07-12-2016

La base de dades, doctrina i criteris del TEAC (DYCTEAC), publica la resolució següent: Criteri 1 de la resolució 02424/2013/00/00 del 20/10/2016IVA. Noció d'empresari o professional. Societats mercantils. Arts 4.Dos.a) i 5.Un.b) LIVA.Accedir Criteri 2 de la resoluci&oacut [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Les NEO després de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre

07-12-2016

Amb la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú, les NEO, i l'administració electrònica en general, reben un rotund recolzament. La llei administrativa legalitza i sacralitza situacions que venien desenvolupant-se en l'àmbit tributari entre llums i ombres, per&og [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Canvis importants als enllaços web d'estrangeria

30-11-2016

L’Oficina d’estrangers de Barcelona ens ha fet arribar aquesta informació important, referent al canvi de determinats enllaços on poder realitzar tràmits: 1) Ha desaparegut l'enllaç a Estrangeria de la pàgina de la Secretària d'Estat d'Administr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

30-11-2016

Al web de l'AEAT s'han publicat les novetats següents: Estadística de Mercat de Treball i Pensions en les fonts tributàries 2015Accedir Informe de Recaptació Tributària (Octubre 2016)Accedir

foto noticia

Article sobre les lleis 39 i 40/2015

30-11-2016

A la newsletter de l'INAP del 29 de novembre, es va publicar l'article "Las Leyes 39 y 40/2015. Su ámbito de aplicación y la regulación de los actos administrativos", d'Alejandro Huergo Lora. Podeu accedir a aquesta informació aquí.      

foto noticia

Consultes de la Direcció General de Tributs

30-11-2016

Ja estan disponibles les consultes tributàries publicades per la DGT corresponents al mes d'octubre de 2016.Us informem que ja està a disposició dels obligats tributaris un nou mitjà de presentació de consultes tributàries a la Direcció General de Tr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució del TEAC

30-11-2016

La base de dades, doctrina i criteris del TEAC (DYCTEAC), publica la resolució següent: Criteri 1 de la resolució 01567/2013/00/00 del 23/11/2016Interessos de demora i suspensius. Reclamació económico administrativa promoguda amb la LGT 58/2003. Incompliment de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Conveni col·lectiu per al comerç del metall de la provincia de Barcelona

30-11-2016

El 28 de novembre de 2016 va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç del Metall de la Província de Barcelona per als anys 2016-2017.Destaca especialment la clàusula addicional tercera, ref [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre de mòduls i models 165, 170, 193, 194, 196, 280 i 282

30-11-2016

El web de l’AEAT ha publicat diverses novetats que es recullen al BOE del 29 de novembre: Mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i règim especial simplificat de l'IVA per a l'any 2017Ordre HFP/1823/2016, de 25 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2017 el m [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La valoració posterior dels fons de comerç en els estats financers

30-11-2016

L’ACCID ha publicat la nota tècnica “La valoració posterior dels fons de comerç en els estats financers”, on s’analitza l’evolució de la valoració posterior del fons de comerç en les normes internacionals de comptabilitat (NIC/ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Vine a buscar el teu exemplar de "Nacionalidad y extranjería"

28-11-2016

El Dr. Marc Giménez Bachmann, ponent de la Comissió d’estrangeria del Col·legi, ha dirigit conjuntament amb la Dra. Carmen Parra Rodriguez, el llibre “Nacionalidad y extranjería”, del que també és autor de diversos capítols. Aquest [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

23-11-2016

Teniu disponible la graella de la cita prèvia d’estrangeria corresponent al mes de desembre de 2016. Aquest mes ens correspon el dimecres 14 de desembre.Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 7 de desembre de 2016.

foto noticia

Nou fulletó al web de l'AEAT

23-11-2016

El web de l'AEAT ha publicat una guia que es troba disponible al web, sobre franquícies i exempcions d'impostos a totes aquelles persones que traslladin la residència d'un país no UE a Espanya (Territori UE). El podeu descarregar aquí.

foto noticia

Noves validacions de la Casella 44 del DUA d'Importació

23-11-2016

El proper dilluns 12 de desembre, entren en vigor noves validacions de la casella 44 del DUA d'importació. Els canvis vénen motivats per l'eliminació del codi nacional de reducció 98 de la casella 36.2, l'eliminació del codi 1111 de la casella 44 i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova resolució del TEAC

23-11-2016

La Base de Dades de Criteris i Resolucions del TEAC (DYCTEAC) publica, amb aquesta mateixa data, la resolució següent: Criteri 1 de la resolució 02330/2013/00/00 del 20/10/2016IVA. Devolució a no establerts. Establiment permanent. Condicions específiques que han de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualització de fitxes, documents i procediments al web de l'AEAT (Llei 39/2015)

23-11-2016

El web de l'AEAT recull noves fitxes i documents actualitzats d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú. Us facilitem un document amb la relació de totes les fitxes amb el seu enllaç corresponent.

foto noticia

Sentència TSJ Madrid: Exempció prestacions maternitat

23-11-2016

Us facilitem el text íntegre de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en relació amb l'exoneració de gravamen en l'IRPF de les prestacions per maternitat, de la qual s'han fet ressò els mitjans de premsa aquesta setmana.

foto noticia

Particulars que importen vehicles d'un país no UE

23-11-2016

El web de l'AEAT ha publicat un fulletó informatiu sobre com importar un vehicle d'un país que no forma part de la Unió Europea. Podeu accedir al document aquí.  

foto noticia

Implantació telemàtica dels tràmits a partir de l'1 de gener de 2017

17-11-2016

El Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya està realitzant sessions per als Gestors Administratius amb l’objectiu d’informar al nostre col·lectiu sobre la implantació telemàtica dels tràmits de transports a partir de l’1 de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte d'ordre de mòduls 2017

16-11-2016

El Consejo General ha elaborat tres documents en relació amb el projecte d'ordre per la qual es desenvolupen per a l'any 2017 el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l'impost sobre el v [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Memòria AEAT

16-11-2016

El web de l'AEAT ha publicat la "Memòria de l'Agència Tributària 2015" al seu web. La teniu disponible aquí.

foto noticia

Nou sistema electrònic per a la devolució de l'IVA a viatgers

16-11-2016

L'Agència Tributària ha posat en marxa un nou sistema electrònic per facilitar la devolució de l'IVA a viatgers (tax free) que no siguin residents en la Unió Europea. El nou procediment, denominat "DIVA", permetrà al viatger agilitzar els tràmits del [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova resolució del TEAC

16-11-2016

La base de dades de Criteris i Doctrina del TEAC (DYCTEAC) ha publicat la següent resolució: Criteri 1 de 1 de la resolució: 02424/2013/00/00IVA. Exempcions. Financeres. Arts 20.Un.18º, lletra f) i 9.1.c) LIVA. La venda dels béns adquirits en execució de garant [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació de transports

16-11-2016

El 14 de novembre de 2016 es va publicar al DOGC la resolució TES/2458/2016, de 25 d’octubre, relativa a les proves que es faran l’any 2017 per obtenir el certificat d’aptitud professional per a l’exercici de l’activitat de conductor/a professional de determinat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aptes de les proves a GA

16-11-2016

Amb data 16 de novembre de 2016, el DOGC ha publicat la Resolució JUS/2527/2016, de 2 de novembre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. (Correcció d'errada 05/ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estrangeria: Cita prèvia

16-11-2016

Amb motiu de les últimes modificacions que han afectat la gestió de la cita prèvia d'estrangeria, l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona ha confeccionat la nota informativa 03/2016, on es descriu el sistema de presentació de sol·licituds a l'esmentada oficina. [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats en la gestió de la cita prèvia d'estrangeria

14-11-2016

Us facilitem un document elaborat per l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona, amb importants novetats en la gestió de la cita prèvia d'estrangeria.

foto noticia

Modificació de la DA 5a LIS per la LO 1/2016

09-11-2016

La disposició final primera de la Llei Orgànica 1/2016, de 31 d'octubre, de reforma de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera modifica la disposició addicional cinquena de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consulta i obtenció del rebut fora de termini

09-11-2016

Durant aquesta setmana es posaran en funcionament diverses novetats que suposaran un avantatge pels usuaris del Sistema RED. El Servei de consulta i obtenció del rebut fora de termini activarà la possibilitat d'emetre un document d'ingrés per a subjectes obligats del RETA que [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ITP: Resolució del TEAC

09-11-2016

En la seva Resolució 02568/2016/00, de 20 d'octubre de 2016, el TEAC canvia expressament de criteri i fixa com a criteri que en el cas concret de compres a particulars d'objectes usats d'or i altres metalls per part dels que ostenten la condició d'empresaris o professionals, l'operaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estrangeria: Presentacions telemàtiques

09-11-2016

L'Oficina d'Estrangeria de Barcelona ens ha fet arribar un document que conté algunes orientacions que us poden ser d'utilitat per a la presentació de sol·licituds telemàtiques.

foto noticia

Subscripció d'avisos de notificacions per a persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica

08-11-2016

El servei de subscripció d'avisos de notificacions de l'Agència Tributària, obert des del mes d'octubre passat per a les persones físiques, es troba ja disponible per a persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica. Podeu obtenir més inf [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

08-11-2016

L’AEAT ha publicat al seu web els criteris per al desenvolupament de polítiques de firma i segell electrònics basades en certificats de part de les Administracions públiques. Podeu accedir aquí.

foto noticia

Ajuts dels Cupons a la Innovació

02-11-2016

Ha sortit publicada la convocatòria de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa per a l'any 2016 dels ajuts del Cupons a la Innovació. Adjunt teniu els documents de les corresponents resolucions, tant la de les bases com la de la convocatòr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants DGT

02-11-2016

A la pàgina de consultes de la Direcció General de Tributs (http://petete.minhap.gob.es/consultas/tributos/consuvin) s'han publicat les consultes vinculants de setembre de 2016. A més, us facilitem un document amb les consultes de juliol i agost.

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

02-11-2016

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social d'octubre de 2016. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Manual d'IVA 2016

02-11-2016

Està disponible al web de l’AEAT el Manual pràctic d’IVA 2016. Podeu accedir-hi aquí.   

foto noticia

Projecte d'ordre del model 217

02-11-2016

L’AEAT ha publicat al seu web el Projecte d'ordre pel qual s'aprova el model 217 d'autoliquidació del Impost sobre Societats: gravamen especial sobre dividends o participacions en beneficis distribuïts per societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobil [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualització de les fitxes de tràmit al web de l'AEAT

02-11-2016

El web de l'AEAT ha començat a incorporar les fitxes de tràmits de procediments de la seu electrònica amb les referències adaptades a la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú. A data d'avui es troben actualitzades les fitxes dels procediments següen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

02-11-2016

La Base de Dades de Criteris i Doctrina del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les resolucions següents, dictades totes dues, en unificació de criteri: Criteri 1 de la resolució 04824/2016/00/00 del 27/10/2016Procediment de recaptació. Diligències d'embargaments de cr&egrav [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre model 289

02-11-2016

El BOE del 27 octubre 2016 publica l'Ordre HAP / 1695/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua, i per la qual es modifiquen altres normes tributàries. Podeu acc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous models d'atorgament i revocació d'apoderaments mitjançant compareixença del poderdant

02-11-2016

El web de l'AEAT ha publicat l'adequació dels models d'apoderaments mitjançant compareixença del poderdant per a la realització de tràmits i actuacions per internet, així com la seva revocació. Podeu accedir als formularis aquí.    

foto noticia

Relacions interadministratives

26-10-2016

Aquí podeu llegir l'article titulat "Principios de actuación y funcionamiento del sector público. Las relaciones interadministrativas", signat per Asunción Nicolás Lucas, i publicat amb data 25 d’octubre de 2016 a la newsletter de l'INAP.

foto noticia

Models actualitzats de representació

26-10-2016

En relació amb els models d'autorització de tràmits per a col·laboradors socials en l'àmbit de l'AEAT, el web de l'Agència Tributària publica aquests amb les adaptacions relatives a les referències normatives a la Llei 39/2015 (LCAP) i, concre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

26-10-2016

La Base de Dades de Criteris i Doctrina del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 07374/2015/00/00 del 08/09/2016Procediment sancionador. Documentació incorporada a l'expedient electrònic. Efectes de l'abs&egra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

26-10-2016

Teniu disponible la graella de la cita prèvia d’estrangeria corresponent al mes de novembre de 2016. Aquest mes ens correspon el dimecres 16 de novembre.Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 8 de novembre de 2016.

foto noticia

Oficialitat dels títols de màsters GA

26-10-2016

El BOE del 26 d'octubre de 2016 publica la Resolució de 14 d'octubre de 2016, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 d'octubre de 2016, pel qual es estableix el caràcter oficial de determinats títols de Màste [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves d'accés 2016

24-10-2016

Ja es pot consultar la Resolució 4/2016, de data 21 d’octubre, de publicació dels resultats de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu, que es van realitzar el 17 de setembre de 2016 a Barcelona.  

foto noticia

TRÀNSIT: Nous mandats

21-10-2016

Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, des del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, hem confeccionat nous models de mandats (genèric i específic). Teniu adjunts els mandats, tant en castellà com en català, en PDF ed [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Materials sobre les lleis 39/2015 i 40/2015

19-10-2016

Posem a la vostra disposició un document amb una selecció de materials sobre la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, rec [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Canvis als pagaments fraccionats de l'impost sobre societats

19-10-2016

El Reial decret llei 2/2016, de 30 de setembre, ha dut a terme l'anunciada modificació de la regulació dels pagaments fraccionats en l'Impost sobre Societats. Com ja sabeu, Espanya es troba pressionada per la Unió Europea per reduir el seu nivell de dèficit, sobreto [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadística de matriculacions al web de l'AEAT

19-10-2016

El web de l'AEAT ha publicat les estadístiques de matriculacions del mes de setembre de 2016 al seu web. Podeu accedir fent clic aquí.

foto noticia

Informació d'interès sobre el règim comunitari

19-10-2016

L'Oficina d'estrangeria de Barcelona ens ha informat que quan es compleixen els requisits per al manteniment del dret de l'article 9 del RD 240/2007, per exemple en cas de divorci, si en el moment de la caducitat de la TIE de familiar de ciutadà de la UE s'acrediten cinc anys de residè [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació de transports

19-10-2016

S'han publicat dues referències d'interès al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya sobre el certificat d'aptitud professional per a l'exercici de l'activitat de transportista per carretera: DOGC 13/10/2016RESOLUCIÓ TES/2250/2016, de 27 de setembre, per la qual es fan p&u [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Models 190, 117 i 390

13-10-2016

Posem a la vostra disposició un parell de notes resum elaborades pel Consejo General en relació amb l'Ordre HAP/1626/2016, de 6 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la qual s'aprova el model 190 i altres normes tributàries.

foto noticia

Notificacions electròniques obligatòries

13-10-2016

Us facilitem la relació de preguntes freqüents (FAQs) relatives al règim de notificacions electròniques obligatòries (NEO) de l'AEAT, actualitzada respecte de la llei 39/2015.Així mateix, també teniu disponible la nota general sobre aquest sistema que [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació de la guia de tràmits I

13-10-2016

L'Oficina d'Estrangeria ha modificat la seva Guia de Tràmits I. La Guia de tràmits I, relaciona en una columna tots, o la majoria dels tràmits d'estrangeria ordenats pel nombre de full informatiu i, en una altra columna s'especifica la forma concreta en què s'ha de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

STS: Devolució d'ingressos indeguts. Termini de prescripció

13-10-2016

El 4 de octubre de 2016 es va publicar al web de l’INAP  la sentència de data 7 de juny de 2016, per la qual el TS estableix com s’ha de computar el termini de prescripció per sol·licitar la devolució d'ingressos indeguts quan l'Administració Trib [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants DGT

13-10-2016

A la pàgina de consultes de la Direcció General de Tributs (http://petete.minhap.gob.es/consultas/tributos/consuvin) s'han publicat les consultes vinculants de l’1 de juliol de 2016 a 31 d’agost de 2016. S'incorporen 575 consultes vinculants i 3 consultes de car&agrav [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Introducció de nous tràmits i actuacions que permeten el seu apoderament per a la seva realització a través d'Internet

13-10-2016

Amb data 13 d'octubre s'ha publicat al web de l'Agència Tributària la Resolució de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'incorporen nous tràmits i actuacions al catàleg de tràmits [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Guia de les principals novetats de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú

13-10-2016

Belén Noguera de la Muela, acreditada catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i col·laboradora del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, ha realitzat una informe sobre la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú. C [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

13-10-2016

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del Tribunal Econòmic Administratiu Central (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions:Criteri 1 de la resolució 04033/2013/00/00 del 22/09/2016 IVA. Devolució de quotes suportades al TAI per empresaris no establerts. Exerci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Manuals d'estrangeria

05-10-2016

Us facilitem dos manuals de l’àrea d’estrangeria, un de l’aplicatiu Mercuri, i l'altre del Registro Electrónico Común, que esperem siguin de gran utilitat, ja que des d’aquest dilluns els professionals han de presentar la documentació telemà [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost de Societats: Pagaments fraccionats RDL 2/2016

05-10-2016

Amb data 30 de setembre de 2016, s'ha publicat al BOE el Reial Decret llei 2/2016, de 30 de setembre, pel qual s'introdueixen mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic que modifica amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Normativa per a la reforma del funcionament de les administracions públiques

05-10-2016

El web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha publicat informació sobre la normativa per a la reforma del funcionament de les administracions públiques, a la qual podeu accedir aquí. Així mateix, adjuntes a aquesta notícia es troben la Nota [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

05-10-2016

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAD (DYCTEAC) publica amb data 29/09/201616, les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 02221/2016/00/00 del 29/09/2016Procediment de recaptació. Ajornaments i fraccionaments. Requeriment per a esmenar la sol& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

05-10-2016

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de setembre de 2016. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Nova nota informativa d'estrangeria

05-10-2016

La Subdirecció General d'Autoritzacions de Treball  ha publicat una esmena a la Nota informativa "5/2016 Simplificació de l'acreditació de la legitimitat per signar un contracte o presentar una sol·licitud en el cas de persones jurídiques". La informaci& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Règim comunitari

05-10-2016

L'Oficina d'estrangeria de Barcelona ens ha fet arribar la següent informació d'interès sobre el Règim comunitari: 1) El titular d'una targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE, que acrediti cinc anys de residència i sigui ascendent directe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats en la gestió de la cita prèvia d'estrangeria

04-10-2016

Us facilitem un document elaborat per l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona, amb les novetats en la gestió de la cita prèvia d'estrangeria.

foto noticia

Resolucions del TEAC

28-09-2016

 La base de dades de Doctrina i Criteris del Tribunal Administratiu Central (DYCTEAC), ha inclòs noves sentències que suposen un canvi de criteri sobre el mantingut amb anterioritat:  Criteri 1 de la resolució 00575/2013/00/00 del 08/09/2016IRPF. Alienació d'ac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució del TEAC de 2 de març de 2016 i la regularització de societats professionals per la via de les operacions vinculades

28-09-2016

L'Administració Tributària ja enfoca la regularització de moltes societats professionals mitjançant el prisma del règim d'operacions vinculades. Aquesta mateixa perspectiva ja troba reflex en alguna Resolució del TEAC. Suposa un cert alleujament perqu&egrav [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Agència Tributària (Llei 39/2015)

28-09-2016

L'Agència Tributària ha publicat al seu web informació sobre la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que entrarà en vigor el proper 2 d'octubre de 2016. Aquesta Llei obliga, entre altres, a l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Valors cadastrals

28-09-2016

Us facilitem una carta que la directora general del Cadastre a remès al president del Consejo General, en la qual s'indica que ha pres en compte la proposta que van fer els Gestors Administratius d'incloure entre les dades fiscals de l'IRPF, les dades corresponents al valor cadastral del s&o [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ajuts inversions empresarials d'alt impacte

28-09-2016

Han sortit publicada la convocatòria d’ajuts per a inversions empresarials d’alt impacte per a l’any 2016. Si voleu més informació podeu consultar la Resolució EMC/2089/2016, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases regulado [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetat a l'Oficina Virtual: Simulador per a béns immobles

28-09-2016

En el procés continuat de telematització dels tràmits i serveis de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjà de la seva Oficina Virtual, s’ha incorporat al portal tributari un simulador per a béns immobles, que permet consultar el valor [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

2a convocatòria de proves per a l'obtenció del certificat de conseller en seguretat al transport de mercaderies perilloses

28-09-2016

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat al DOGC del 28 de setembre de 2016 la resolució TES/2152/2016, de 14 de setembre, per la qual es fa pública la segona convocatòria de les proves per a l’obtenció i la renovació del certificat de capaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou horari Secretaria col·legial

26-09-2016

A partir del 3 d'octubre l'horari de la Secretaria Col·legial es modifica: De dilluns a dijous de 8:30 a 18:00hDivendres de 8:30 - 14:30 h L'horari d'estiu durant els mesos de juliol i agost s'amplia de 8:00 a 15:00h.    

foto noticia

Anàlisi de la sentència UE sobre contractes temporals

26-09-2016

La Comissió Laboral del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha elaborat una anàlisi de la Sentència del Tribunal de Justícia de la UE en el cas d’Ana de Diego sobre les indemnitzacions dels contractes temporals a Espanya. Alguns [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya

21-09-2016

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. Del període del 10 al 16 de setembre destaca el Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte de l'Agència per a la Competitivitat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre el patrimoni: Models 720 i 750

21-09-2016

El web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha publicat una nota de premsa sobre l'efecte dell model  720 i el 750 a l'Impost sobre el patrimoni. Podeu accedir aquí.

foto noticia

Estadístiques web AEAT

21-09-2016

L’Agència Tributària ha publicat al seu web les estadístiques d’interès següents: Estadística per partides de l’Impost sobre societats 2014 Matriculacions juliol i agost 2016  

foto noticia

Nova sentència laboral: Indemnització dels treballadors temporals

21-09-2016

Ja està disponible el text íntegre de la Sentència del Tribunal de Justicia de la Unió Europea de 144/09/2016, que equipara els contractes de treball de duració determinada als de duració indefinida. Podeu accedir aquí.  

foto noticia

Resolucions del TEAC

21-09-2016

La base de dades de Doctrina i Criteris del Tribunal Administratiu Central (DYCTEAC), ha inclòs dues noves sentències que suposen un canvi de criteri sobre el mantingut amb anterioritat. Criteri 1 de la resolució 01701/2013/00/00 del 15/09/2016Impost sobre Successions i Donacio [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

21-09-2016

Teniu disponible la graella de la cita prèvia d’estrangeria corresponent al mes d'octubre de 2016. Aquest mes ens correspon el dimecres 19 d'octubre.Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 12 d'octubre de 2016.

foto noticia

Pla d'acció sobre l'IVA

14-09-2016

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo General amb les consideracions sobre el Pla d'Acció Europeu en matèria d'IVA, que s'ha remès a l'ATA de cara a la trobada que mantindran a Brussel·les aquesta setmana. Així mateix, us facilitem l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

14-09-2016

La base de dades de Doctrina del TEAC (DYCTEAC) ha publicat amb data 8 de setembre de 2016 les referències següents: Criteri 1 de la resolució 06371/2015/00/00 del 08/09/2016I.R.P.F. Exempció per reinversió. L'adquisició del nou habitatge habitual s'ha d'ente [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 696: Taxes judicials

14-09-2016

A l'apartat "Models i formularis" del web de l'AEAT (www.agenciatributaria.es), i pel que fa al Model 696, s'inclou una Nota del 7 de setembre de 2016 a relació amb el tractament de la taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil, contenciós administratiu i so [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resum de jurisprudència a l'àmbit de les Gestories Administratives

14-09-2016

Us facilitem un resum de la jurisprudència publicada aquest any 2016 a l'àmbit de les Gestories Administratives. 

foto noticia

Nova Unitat de Conciliació a Vilanova i la Geltrú

14-09-2016

Seguint el procés de desplegament de les unitats de conciliació al territori, aquest mes de setembre es posa en funcionament la nova Unitat de Conciliació de Vilanova i la Geltrú situada a l'Oficina de Treball de la Rambla Arnau de Vilanova, 2 d'aquesta població. [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impressió duplicats fitxes electròniques

08-09-2016

Us facilitem la Instrucció 16V-121 de la DGT, sobre la impressió de duplicats de fitxa tècnica electrònica en les Direccions Provincials i Oficines Locals de Tràfic. 

foto noticia

Nou aspecte de l'accés a les consultes de la DGT

07-09-2016

Posem a la vostra disposició un document que recull una selecció de captures de pantalla sobre el nou aspecte de l'accés a les consultes, vinculants i no vinculants, de la Direcció General de Tributs. Aquesta nova aparença està activa des del 2 de setembre.

foto noticia

Informe de recaptació tributària

07-09-2016

El web de l’AEAT va publicar el 31 d'agost l’informe de recaptació tributària del mes de juliol de 2016. Podeu accedir a través de l’enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

07-09-2016

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social d'agost de 2016. El document recull les novetats legislatives i els projectes / proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Espanya avança a 2017 l'intercanvi automàtic d'informació de comptes financers

07-09-2016

El Consell de Ministres ha pres coneixement de la Declaració unilateral d'Espanya sobre la data d'efecte dels intercanvis d'informació en virtut de l'Acord Multilateral entre autoritats competents sobre Intercanvi Automàtic d'Informació de Comptes Financers, subscrit a B [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadística dels declarants del Impost sobre el Patrimoni (2014)

07-09-2016

L'Agència Estatal d'Administració Tributària ha publicat l'Estadística dels declarants del Impost sobre Patrimoni, basada en les declaracions d'aquest impost corresponent al exercici fiscal de referència de l'estadística. Aquesta publicació recull in [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació del full informatiu 303

05-09-2016

L'Oficina d'Estrangeria de Barcelona ha modificat el full informatiu núm. 303, que relaciona la documentació a aportar per tramitar l'informe de conformitat de visat de  reagrupació familiar de menors adoptats o amb resolució de tutela amb fins adopció. [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

PERÍODE EXTRAORDINARI! Sol·licita el teu accés al Màster Universitari en Gestió Administrativa

01-09-2016

Ja està obert el període extraordinari d'inscripció al Màster Universitari en Gestió Administrativa de la Universitat Abat Oliba. Aquests estudis proporcionen una formació oficial de postgrau que prepara per a l'exercici professional de gestor administratiu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Les despeses són deduïbles encara que l'activitat econòmica no genera beneficis

31-08-2016

El Dr. Luis Manuel Alonso González, Catedràtic de Dret Financiero i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica-Financera-Tributària del Col·legi, ha elaborat una nota informativa sobre una recent sentència del Tribunal Suprem, que determ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació de les Guies de tràmits I i II

31-08-2016

L'Oficina d'Estrangeria de Barcelona ens informa de la modificació amb data 31/08/2016 de les Guies de tràmits I i II.Únicament s'han actualitzat amb la nova adreça de l’àmbit d’estrangeria en el si del Departament de Treball, Afers Socials i Fam& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució TEAC sobre recaptació

24-08-2016

La Base de Dades de Doctrina del TEAC (DYCTEAC) publica, en el període comprès entre el 18 de juliol i el 13 d'agost, tres criteris relatius a la RESOLUCIÓ TEAC 02288/2016/00/00 sobre recaptació, del 21 de juliol, el text íntegre de la qual s'adjunta com a documen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants DGT

24-08-2016

Posem a la vostra disposició uns documents amb les consultes vinculants de la DGT corresponents a Juny/2016, publicades al web de la DGT, al del MINHAP i al de l'AEAT amb data 04/08/2016. S'inclouen consultes sobre IRPF, Impost de Societats, IVA, Societats Civils i Comunitats de bens i altre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sentència TC sobre l'anulació de les taxes judicials

24-08-2016

El web del Tribunal Constitucional va publicar amb data 29/07/16, tant la sentència com la nota informativa sobre el recurs contra les taxes judicials.Accés a la nota de premsaAccés a la sentència 

foto noticia

Notificacions electròniques de la Seguretat Social

24-08-2016

El BOE del 28 de juliol va publicar la resolució sobre notificacions electròniques relatives al procediment de devolució d'ingressos indeguts a la Seguretat Social i saldos creditors, que es pot consultar aquí. Aquesta estableix que a partir l'1 d'octubre de 2016 (data d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

24-08-2016

Teniu disponible la graella de la cita prèvia d’estrangeria corresponent al mes de setembre de 2016. Aquest mes ens correspon el dimecres 14 de setembre.Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 6 de setembre de 2016.

foto noticia

Certificats d’estat civil del Regne Unit

03-08-2016

L'Ambaixada del Regne Unit a Madrid ha comunicat a la Sotsdirecció General d'Immigració que en el Regne Unit no existeixen certificats d'estat civil pròpiament dits. Per aquest motiu, i per cobrir la necessitat d'acreditar l'estat civil en diferents tramitacions a Espanya, l'am [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Obtenció del justificant d'absència de delictes sexuals

03-08-2016

La Secretaria  d'Estat d'Administracions Públiques ha posat a disposició dels ciutadans i de les administracions dues eines informàtiques, la Carpeta Ciudadana i la Plataforma de Intermediación de Datos, que permeten agilitzar l'obtenció del justificant d'Abs [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Xile: model de postil-la electrònica

03-08-2016

Des de la Delegació del Govern a Catalunya informen que a partir del pròxim 30 d’agost de 2016 entrarà en vigor per a Xile la Convenció de La Haia que suprimeix l’exigència de legalització de documents públics estrangers. Adjunt trobareu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renovació de càrrecs del Consell

29-07-2016

 A la sessió ordinària del Ple del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, que va tenir lloc el dia 27 de juliol de 2016, es van renovar els càrrecs de President, Vicepresident 1, Vicepresident 2, Vocals 2n, 4t, 6è, 10è i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Celebració de la Junta General Extraordinària

29-07-2016

En la Junta General Extraordinària que va tenir lloc el dia 26 de juliol de 2016, es va debatre l'únic punt de l'ordre del dia i es va acordar per unanimitat autoritzar la compra d’un immoble a nom de GESTORES 1880 SAU, utilitzant recursos propis del Col·legi Of [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves capacitació de transports

28-07-2016

Al DOGC de 28 de juliol es publica la resolució TES/1831/2016, de 19 de juliol per la qual es fa pública la composició dels tribunals qualificadors, el lloc i l’hora de realització de les proves de la cinquena convocatòria de l’any 2016 per obtenir el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Exàmens CCSE a Catalunya

22-07-2016

De conformitat amb el que preveu la Llei 12/2015 de 24 de juny, en matèria de concessió de la nacionalitat espanyola als sefardites originaris d'Espanya i en la Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l' àmbit de l'Administració de Just&iac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves resolucions TEAC 15/07/2016

21-07-2016

El TEAC ha incorporat recentment diverses resolucions, entre elles algunes sobre tràfic exterior i procediments econòmico - administratius.• Criteri 1 de la resolució 00083/2016/00/00 del 15/07/2016Tràfic exterior. Extensió de les anàlisi d'unes mercad [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aval del Suprem a les societats professionals en contra d'Hisenda

21-07-2016

El Tribunal Suprem anul·la en una sentència el criteri d'Hisenda, que va impedir a una societat deduir pèrdues per creure que no és racional mantenir una activitat econòmica amb pèrdues recurrents.Per al TS, imputar el concepte "irracionalitat" requereix un [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball

21-07-2016

Us facilitem la Instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball en matèria de temps de treball i registre de jornada, tema d'especial transcendència i actualitat.Us recordem que teniu disponible un informe de la Comissió Laboral i de la Seguretat Social sobre aquest [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Càlcul d'indemnitzacions laborals per extinció del contracte de treball

21-07-2016

El web del Consell General del Poder Judicial (http://www.poderjudicial.es) ha publicat una aplicació informàtica que permet el càlcul de les indemnitzacions laborals per extinció del contracte de treball de forma senzilla i d'acord als còmputs legals. Nomé [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova Unitat de Conciliació a Vilanova i la Geltrú

21-07-2016

En breu entrarà en funcionament una nova unitat de Conciliació a Vilanova i la Geltrú, dins de la seu de l’Oficina de Treball.Com sabeu, les unitats de Conciliació al territori apropen el servei a la ciutadania però no tenen atribuïda una demarcaci&oacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

14-07-2016

La Base de datos Doctrina y Criterios del Tribunal Económico-Administrativo Central (DYCTEAC) ha publicat les següents Resolucions d'interès, de data 5 i 7 de juliol de 2016, dues d'elles en Unificació de Criteri: • Criteri 1 de la resolució 00919/2016/00/ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost de Societats - Consulta vinculant V2751-16

14-07-2016

Us facilitem un document amb enllaç, referència i text íntegre de la Consulta Vinculant V2751-16, de 17 de juny de 2016, relativa a l'Impost de Societats, respecte del règim de consolidació fiscal.

foto noticia

Coordinació del Registre amb el Cadastre

14-07-2016

El Ministeri de Justícia ha publicat informació al seu web sobre la coordinació del Registre amb el Cadastre. Podeu accedir aquí:

Enllaç extern

foto noticia

Butlletí notícies RED

14-07-2016

Ja podeu accedir al nou butlletí del Sistema RED, publicat per la TGSS, que conté, entre d’altres, les novetats del sistema de liquidació directa.

foto noticia

Reglament General de protecció de dades

14-07-2016

L'Agencia Española de Protecció de Datos (AGPD) recomana a les organitzacions que vagin adaptant els seus processos al Reglament General de protecció de dades, ja que la nova normativa suposa una gestió diferent de la que es ve emprant.En tot cas, cal tenir en compt [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Enquesta web ATC

14-07-2016

L'Agència Tributària de Catalunya està realitzant una enquesta sobre el web de l’ATC, per tal de conèixer l'opinió dels usuaris en relació amb el seus continguts i funcionalitats. L’enquesta estarà disponible al seu web fins al 22 de juli [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Registre de la jornada laboral

14-07-2016

La Comissió laboral i de la Seguretat Social del Col·legi ha elaborat un informe en relació a l'obligació que estableix l'Estatut dels Treballadors sobre l'obligatorietat de portar un registre diari de la jornada de treball. A més, també us facilitem un mod [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificats tributaris Renda 2015

07-07-2016

Està disponible la sol·licitud de certificats tributaris de Renda corresponents a l'exercici fiscal 2015 des del banner Renda 2015 del web de l'AEAT o a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària. També es poden sol·licitar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Manual pràctic Societats 2015

07-07-2016

Ja podeu accedir al manual pràctic sobre l'Impost de Societats 2015 que ha publicat l'Agència Tributària al seu web.

foto noticia

Consultes INFORMA AEAT sobre IS

07-07-2016

Teniu disponible uns documents amb totes les consultes del Programa INFORMA de l'AEAT en relació amb la Llei 27/2014 i l'IS.Es presenta una relació íntegra de capítols, subcapítols i relació de consultes, així com la reproducció sistemà [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants DGT (Maig 2016)

07-07-2016

Us facilitem la relació sencera (ordenada per data d'emissió, tal com consta en la pròpia web de l'DGT) de les referències de consultes vinculants emeses per la Direcció General de Tributs al llarg del mes de maig de 2016 i publicades amb data 4 de juliol de 2016.

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

07-07-2016

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de juny de 2016. El document recull les novetats legislatives i els projectes/ proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Noves consultes INFORMA AEAT: IRPF i IVA

07-07-2016

Us facilitem una relació d’enllaços a una selecció de noves consultes del Programa INFORMA de l’AEAT, sobre l’IRPF i l’IVA, incorporades al web www.agenciatributaria.es durant el juny passat. IRPF 134792- BEQUES EXENTES: ESTUDIS REGLATS 138681-BECA PE [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadístiques de declarants (IRPF 2014)

07-07-2016

L'AEAT ha publicat al seu web les estadístiques dels declarants del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l'exercici 2014. Podeu accedir a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Horaris d'estiu del Col·legi

01-07-2016

Ja podeu consultar l’horari dels mesos d’estiu tant del Col·legi com de les delegacions i Serveis Centralitzats. Us demanem que en la mesura del possible porteu els expedients de trànsit durant el matí, ja que els serveis centralitzats han de fer un procé [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convocatòria Junta General Extraordinària

30-06-2016

Per acord de la Junta de Govern i de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els Estatuts d'aquest Col·legi, convoquem a tots els col·legiats a la Junta General Extra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IS: Novetats models exercici 2015

29-06-2016

Us facilitem l'article recentment publicat al Butlletí Súper Comptable (www.supercontable.com), en relació amb algunes de les principals novetats incloses en els models de declaració de l'IS per a l'exercici 2015.

foto noticia

Qüestions d'interès al web de l'AEAT

29-06-2016

Us facilitem un document elaborat, amb caràcter recopilatori, de qüestions sobre l'IS-2015 publicades al web de l'AEAT.

foto noticia

Estadística de matriculacions al web de l'AEAT

29-06-2016

El web de l’AEAT ha publicat l’avançament corresponent al mes de maig de 2016 de l'estadística de matriculacions.

Enllaç extern

foto noticia

Noves tendències en direcció de l'empresa familiar

29-06-2016

Des de fa 11 anys l' ACCID edita en català i també en castellà la Revista de Comptabilitat i Direcció que publica cada any dos números sobre temes monogràfics d'interès en el món comptable i empresarial. És una publicació que pre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IS - Ordre models 2015 - Quadre comparatiu de redaccions

22-06-2016

Us facilitem un document que incorpora el contingut de l'Ordre per la qual s'aproven els models de declaració de l'IS per a l'exercici 2015, amb les redaccions comparades respecte de l'Ordre aplicable en 2014 i del Projecte d'Ordre previst en el seu moment per a l'exercici 2015.

foto noticia

IS 2015: Principals novetats a la LIS i el RIS

22-06-2016

Posem a la vostra disposició dos documents publicats a la web de l'AEAT en relació amb les principals novetats incorporades a la Llei i al Reglament de l'Impost sobre Societats amb efecte, en particular, en la declaració per l'IS, Exercici 2015.

foto noticia

Guia de tràmits I de l'OEX actualitzada

22-06-2016

L'oficina d'estrangeria (OEX) ha modificat la guia de tràmits I, que teniu adjunta en aquesta mateixa noticia. La guia de tràmits I relaciona en una columna, la pràctica totalitat dels tràmits i sol·licituds que poden realitzar-se a l'OEX, identificats a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses per a projectes d'emprenedoria corporativa

22-06-2016

El 20 de juny es va publicar al DOGC l'ordre EMC/156/2016, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses participants en projectes d'emprenedoria corporativa mitjançant préste [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves capacitació de transports

22-06-2016

El 17 de juny es va publicar al DOGC la Resolució TES/1482/2016, de 8 de juny, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la quarta convocatòria de l’any 2016 per obte [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació d'agricultura

22-06-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les notes següents sobre la DUN: Comunicat 43. DUN 2016 - Incidències gràfiques Comunicat 43 BIS. DUN 2016 - Aclariment al comunicat 43: duplicitats gràfiques

foto noticia

Presentació electrònica obligatòria de documentació per Grans Empreses

22-06-2016

El web de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), ha publicat la següent referència d'interès:16/06/2016 Presentació electrònica obligatòria de documentació per Grans EmpresesL'1 de juliol de 2016 entra en vigor la disposici&oacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ajuts econòmics per a projectes de prevenció de residus i de foment de l'economia circular

22-06-2016

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a traves de l’Agència Catalana de Residus, ha publicat dues convocatòries relacionades amb la prevenció, l’ecodisseny, el reciclatge i l’economia circular:Convocatòria TES/1274/2016, per a l’execuci&oa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

22-06-2016

Us enviem la graella de la cita prèvia d’estrangeria corresponent al mes de juliol de 2016. Aquest mes ens correspon el dimecres 6 de juliol.Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 28 de juny de 2016.

foto noticia

Horari especial Sant Joan

17-06-2016

Us informem que amb motiu de la festivitat de Sant Joan, dijous 23 de juny, l’horari de la seu col·legial serà de 08:30 a 14:00 hores. Serveis Centralitzats, tant de Barcelona com de Sabadell estaran oberts de 08:00 a 15:00 hores (matriculacions fins a les 14:30).El 24 de j [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya

15-06-2016

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. En aquest període destaquen les subvencions per a la modernització i nova implantació d'establiments comercials de l'Ajuntament de Sant Vice [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Tractament de les clàusules sòl

15-06-2016

Teniu disponible un document amb els criteris d'aplicació a l'IRPF en relació amb el tractament de les clàusules sòl.

foto noticia

IRPF: Tractament ajuts llibres, transport i menjador

15-06-2016

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo que conté criteris d'aplicació en l'IRPF en relació amb el tractament dels ajuts públics per a llibres, transport escolar i menjador escolar.

foto noticia

Blanqueig de capitals

15-06-2016

Posem a la vostra disposició l'actualització de preguntes freqüents del SEPBLAC sobre el blanqueig de capitals, a data juny de 2016.

foto noticia

Informació d'agricultura

15-06-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les notes següents sobre la DUN: Comunicat 42. DUN 2016 - Finalització de termini de presentació de la DUN 2016 Comunicat 41. DUN 2016 - Nova versió aplicació informàtica DUN 201 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Deducció habitatge: Mort o divorci. Règim transitori

08-06-2016

Us facilitem un nou document que amplia la informació que ja us vam facilitar sobre la modificació dels criteris de deducció de l’habitatge (règim transitori), que podeu consultar aquí.En aquest nou document, es recullen els criteris interpretatius no vincul [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Tributació pensions no contributives

08-06-2016

El Consejo ha elaborat un informe sobre els criteris en el tractament de les pensions no contributives per invalidesa, satisfetes per la Seguretat Social, a l'IRPF.

foto noticia

Nous certificats electrònics - FNMT

08-06-2016

Com a conseqüència de la plena aplicació, desde l'1 de juliol de 2016, del Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, no es podran continuar emetent certificats de signatura electrònica a favor de persones jurídiques o enti [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Correcció mòduls agricultura

08-06-2016

Al BOE del 4 de juny es va publicar la Correcció d'errors de l'Ordre HAP / 663/2016, de 4 de maig, per la qual es redueixen per al període impositiu 2015 els índexs de rendiment net i l'índex corrector per pinsos adquirits a tercers aplicables en el mèto [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre de mòduls: Impost sobre Societats i Impost sobre la renda de no residents

08-06-2016

Al BOE del 7 de juny s'ha publicat l'ordre HAP/871/2016, de 6 de juny, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes cons [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota informativa 2/2016 activitat laboral àmbit sanitari

08-06-2016

La Subdirecció General d'Autoritzacions Inicials de Treball ens ha fet arribar la Nota informativa 2/2016. L’activitat laboral mentre es desenvolupen estudis d’especialització en l’àmbit sanitari mitjançant el sistema de residència.En a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

01-06-2016

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de maig de 2016. El document recull les novetats legislatives i els projectes/ proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

L'intercanvi automàtic d'informació tributària entre països comença el 2017

01-06-2016

A hores d'ara ningú pot desconèixer que les mesures de cooperació entre els diferents països dificultaran a molt curt termini la utilització de territoris fiscalment opacs per incórrer en frau fiscal. És freqüent també pensar que aquest horitzó temporal se situa en 2018. No obstant això, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants DGT

01-06-2016

S'adjunta relació completa, ordenada per data d'emissió, i enllaços al contingut íntegre de les Consultes Vinculants de la Direcció General de Tributs, emeses durant el mes d'abril de 2016.

foto noticia

Estadístiques de matriculacions

01-06-2016

El web de l’AEAT ha publicat l’avançament corresponent al mes d’abril de 2016 de l'estadística de matriculacions.

Enllaç extern

foto noticia

Novetats AEAT

01-06-2016

El web de l’AEAT ha publicat diverses informacions d’interès: 30/05/16 Canvi en la configuració SSL de la Seu ElectrònicaAccedir30/05/16 Seu Electrònica; utilització d’un nou certificat de Seu i la utilització exclusiva del protocol TLSAccedir

foto noticia

Seu electrònica AEAT - Altes DNI/NIE no censats

01-06-2016

Es troba disponible a la seu electrònica de l'AEAT una nova opció per a col·laboradors socials que permetrà donar d'alta en el cens d'obligats tributaris de l'AEAT dels DNI o NIE que encara no constin d'alta en aquest cens. Poden accedir a l'alta del DNI-NIE NO CENSATS els col·laboradors soci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes telefòniques a la TGSS

01-06-2016

La Direcció provincial de Barcelona de la TGSS, per tal d'oferir un millor servei, ha elaborat una sèrie de recomanacions i regles d'ús relacionades amb les consultes que es realitzen sobre el Sistema RED i el Sistema de liquidació Directa a través del telèfon de informació 901.50.20.50.Per [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe de recaptació tributària

01-06-2016

El web de l’AEAT va publicar el 31 de maig l’informe de recaptació tributària del primer trimestre de 2016.Podeu accedir a través de l’enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Informació d'agricultura

01-06-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les notes següents sobre la DUN:Comunicat 6. CGE 2016 - Modificació de l'Ordre dels ajuts del CGEComunicat 39. DUN 2016 - Capa DUN a SIGPAC

foto noticia

Cita prèvia SOC

25-05-2016

Us enviem la graella de la cita prèvia d’estrangeria corresponent al mes de juny de 2016. Aquest mes ens correspon el dimecres 8 de juny.Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 21 de maig de 2016.

 

Impressió vista prèvia model 151

25-05-2016

La Secretaría Técnica del Foro de Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios ha comunicat que el Departament d'Informàtica Tributària ha confirmat que ja està disponible la generació d'una vista prèvia de la declaració corresponent al model 151 que es pot imprimir i, per tant, permet [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sentència "Port Segur"

25-05-2016

En relació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 6 d'octubre de 2015, assumpte C-362/14, ja coneguda com la sentència "Port Segur", la Comissió Econòmica, financera i tributària del Col·legi va decidir estudiar si aquesta pot tenir incidència en la pràctica quotid [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova polèmica fiscal: la deduïbilitat dels interessos de demora derivats de liquidacions administratives en l'impost sobre societats

25-05-2016

Sembla que ens trobem a les portes d'un nou conflicte entre l'Administració Tributària i els administrats. Una qüestió pacífica, quin era el reconeixement del caràcter deduïble dels interessos que les societats abonaven a la Hisenda Pública, s'ha vist seriosament agitada a causa del canvi d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nota informativa 2/2016

25-05-2016

La Oficina d'Estrangeria de Barcelona ens ha fet arribar la nota informativa 2/2016 sobre la pròrroga de les autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals per malaltia sobrevinguda.Quan l'autorització de residència excepcional s'hagués concedit en base al que estableix l'articl [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació d'agricultura

25-05-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les notes següents sobre la DUN:Comunicat 38. DUN 2016 - Nova versió aplicació informàtica DUN 2016

foto noticia

Proves d'accés a GA 2016

24-05-2016

Amb data 24 de maig s’ha publicat al DOGC la resolució que nomena el tribunal i estableix la data de la realització de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu el dia 17 de setembre de 2016 a les 10.30 hores, a l'aula 2 de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcel [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova convocatòria estatal per accedir a la professió de gestor administratiu

23-05-2016

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat amb data 21 de maig, la resolució de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques del Ministeri d'Hisenda, per la qual es convoquen noves proves d'accés a la professió de gestor administratiu. Les sol·licituds [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Imputació rendes immobiliaries

18-05-2016

En relació amb el llistat de municipis i data d'entrada en vigor de les ponències de revisió de valors cadastrals, als efectes de la imputació de rendes immobiliàries en la declaració de l'IRPF, es confirma que el llistat actualitzat que es troba en els següents enllaços apareixen, en princ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Deducció per donatius

18-05-2016

El web de l'AEAT ha publicat informació en relació amb el nou tractament fiscal dels donatius a l'IRPF, dins l'apartat "Preguntes freqüents generals sobre l'IRPF". Podeu accedir a aquest contingut a través del següent enllaç:

Enllaç extern

foto noticia

Conveni de nacionalitats

18-05-2016

El 12 de maig de 2016 es va publicar al BOE, l'ordre JUS/698/2016, de 4 de maig, per la qual s'estableixen els requisits i condicions per a la subscripció de convenis d'habilitació per a la presentació electrònica de sol·licituds de nacionalitat espanyola per residència en representació dels [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Butlletí notícies RED

18-05-2016

Ja podeu accedir al nou butlletí del Sistema RED, publicat per la TGSS, que conté, entre d’altres, les novetats del sistema de liquidació directa.

foto noticia

Consultes comptables i respostes de l'ACCID

18-05-2016

L'ACCID ha publicat un document amb la relació de consultes comptables ateses el 2015. Podeu accedir a l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Informació d'agricultura

18-05-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les notes següents sobre la DUN: Comunicat 34. DUN 2016 - Tall de servei s@rcat divendres 13 de maig a partir de les 17 horesComunicat 35. DUN 2016 - Nova versió aplicació informàtica DUN 2016 i actualització manual ajut [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificacions accessos Red amb altres certificats

17-05-2016

Tal com s'ha avançat en les reunions mantingudes amb algunes direccions provincials i s'ha indicat en el Butlletí de Notícies Red 02/2016, publicat el passat 18 de març, la Llei 15/2014 de 16 de setembre de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, (BOE 17 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari col·legial especial 16 de maig de 2016

13-05-2016

Dilluns 16 de maig de 2016, amb motiu de la Pascua Granada, totes les oficines del Col·legi romandran tancades.

foto noticia

La tributació del soci a les societats de professionals

11-05-2016

Són ja diverses les ocasions en què hem emès documents que han intentat donar llum sobre la subjecció a l'IVA de les activitats dels socis professionals quan aquests es troben, en principi, en l'àmbit d'aplicació de l'art. 27.1 de la Llei de l'IRPF tal com va quedar després de la reforma rea [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants DGT

11-05-2016

S'adjunta relació completa, ordenada per data d'emissió, i enllaços al contingut íntegre de les Consultes Vinculants de la Direcció General de Tributs, emeses durant el mes de març de 2016.

foto noticia

Modificació criteris deducció habitatge (règim transitori)

11-05-2016

Us facilitem un document elaborat en relació amb la modificació dels criteris continguts al Programa INFORMA de l'AEAT sobre la possibilitat de practicar la deducció per adquisició d'habitatge en supòsits de dissolució del pro indivís produïts a partir de 01/01/13, amb fonament a la Consult [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Referències programa INFORMA AEAT

11-05-2016

Posem a la vostra disposició un recopilatori, incloent llistat de nombre, referència i accés, així com la redacció íntegra, de les referències del Programa INFORMA de l'AEAT -Capítol IRPF- incloses al llarg del mes d'abril de 2016. En concret, s'inclouen les referències següents: • Sepa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou informe laboral

11-05-2016

La Comissió laboral i de la Seguretat Social del Col·legi, ha realitzat una anàlisi jurisprudencial sobre la manca d'habitualitat com a excepció a l'obligació d'alta en el règim especial d'autònoms.

foto noticia

IRPF activitats agrícoles i ramaderes

11-05-2016

Al BOE del 9 de maig de 2016 es va publicar l'Ordre HAP/663/2016, de 4 de maig, per la qual es redueixen per al període impositiu 2015 els índexs de rendiment net i l'índex corrector per pinsos adquirits a tercers aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves capacitació de transports

09-05-2016

El 6 de maig de 2016 es va publicar al DOGC la resolució TES/1117/2016, de 25 d’abril, per la qual es fan públiques les proves per a l’obtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de conseller de seguretat del transport de mercaderi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Instruccions per a esmenar errors de liquidació per circumstàncies causades per ACREDIT@

05-05-2016

La Direcció provincial de Barcelona de la TGSS, ens ha fet arribar un document amb les instruccions per resoldre les incidències de liquidació derivades de la gestió dels errors produïts per la gestió dels nous parts d'IT. La TGSS recalca que aquesta actuació és excepcional i únicament com [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convenis col·lectius d'abril

04-05-2016

Ja podeu accedir als convenis col·lectius publicats durant el mes d'abril. Us recordem que a la vostra àrea privada trobareu les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins provincials.

foto noticia

Informació d'agricultura

04-05-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les notes següents sobre la DUN:Comunicat 30 - DUN 2016. Tall de servei SARCAT divendres 29 d'abril a partir de les 17 horesComunicat 31. DUN 2016 - Nova versió aplicació informàtica DUN 2016Comunicat 32. DUN 2016 - Prese [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

04-05-2016

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social d'abril de 2016. El document recull les novetats legislatives i els projectes/ proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Codi d'Ètica per a professionals de la Comptabilitat

04-05-2016

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) i el Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), han traduït al català el manual del Codi d’Ètica per a professionals de la Comptabilitat, que havia publicat la International Federation of Accountants (IFAC). Us fa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Desdoblament d'autoritzacions que gestionen artistes

28-04-2016

La Direcció provincial de Barcelona de la TGSS, ens ha informat que amb la finalitat de facilitar l'accés al Sistema de liquidació Directa d'aquells Autoritzats que gestionen CCC d'Artistes (atès que aquest col•lectiu queda de moment fora de l'àmbit de l'SLD), s'està procedint a desdoblar l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves d'accés a GA 2016

28-04-2016

Ja podeu consultar la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de proves per obtenir el títol de gestor administratiu de l’any 2016.

foto noticia

Resums d'actualitat normativa

27-04-2016

Ja teniu a la vostra disposició els resums d’actualitat normativa corresponents al període del 18 al 23 d'abril de 2016. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents:En matèria fiscal: Modificació dels models d'actes de la Inspecció dels Tributs per adaptar-los a l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tributació pensions i immobles per residents a Espanya - Països CDI

27-04-2016

Posem a la vostra disposició dos documents en relació amb la tributació en l'IRPF de determinades prestacions percebudes de l'estranger: 1- Document que recull el tractament, esquemàtic, aplicable a l'IRPF a les pensions procedents de l'estranger, percebudes per residents a Espanya, així com [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Document Cadastre actualitzat

27-04-2016

S'han actualitzat les ponències de valors, amb efectes en la imputació de rendes immobiliàries a l'IRPF 2015. Podeu comprovar les Ponències de valors actualitzades a l'enllaç adjunt. A més, s'ha inclòs el llistat, a l'apartat d'ajuda de l'AEAT, corresponent a la declaració que s'estigui re [...]

Llegir noticia completa

 

Subvencions a Catalunya

27-04-2016

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. En aquest període destaquen les subvencions "GIRONA KREAS", consistents en beques i subvencions destinades a fomentar la formació, la creació i la producció artística, vincu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació d'agricultura

27-04-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les notes següents sobre la DUN:Comunicat 28 - DUN 2016. Canvi de personalitat jurídica i/o NIF Comunicat 29 - DUN 2016. Ampliació termini presentació DUN fins dia 17 de maig

foto noticia

Junta General Ordinària de Girona

26-04-2016

El passat 26 d’abril es va celebrar la Junta General Ordinària de la Delegació de Girona del Col•legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. En aquesta reunió, presidida pel President-Delegat de Girona, Sr. Joan Roig i Gubert, es van escollir per aclamació els càrrecs elegibles so [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Junta General Ordinària de Lleida

26-04-2016

El 26 d’abril ha tingut lloc la Junta General Ordinària de la Delegació de Lleida, on s’han proclamat els candidats elegits per als càrrecs de subdelegat, secretari, tresorer i vocal segon. La composició final de la Junta ha quedat de la següent manera: President Delegat - Sr. Venanci Blan [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte de Reglament General de Protecció de dades

21-04-2016

Posem a la vostra disposició el Projecte de Reglament del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95 / 46 / CE (Reglament general de p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Relació municipal amb valors cadastrals revisats

21-04-2016

En relació a la imputació de rendes immobiliàries, l'AEAT ha recordat al seu web, que s'ha produït una modificació normativa que va entrar en vigor a partir de l'1 de gener de 2015, d'aplicació per tant per a la Renda 2015, per la qual es modifica l'article 85 de la Llei de l'IRPF que regula [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

21-04-2016

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de maig de 2016. Aquest mes ens correspon l'11 de maig. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 4 de maig de 2016.

foto noticia

Nova nota informativa d'estrangeria

21-04-2016

La Subdirecció General d'Autoritzacions Inicials de Treball, ens ha fet arribar la "Nota informativa 1/2016. A partir del dia 25 la taxa de treball es podrà pagar per Internet". En aquesta nota ens informen que a partir de la data indicada serà possible efectuar el pagament de la taxa de treball [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució subvencions entitats Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

21-04-2016

Us comuniquem que en el DOGC núm. 7102 s’ha publicat la Resolució, d’11 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Els programes de la Direcció General de Famílies:A1. Programa de llui [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadística de matriculacions al web de l'AEAT

21-04-2016

El web de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es) ha publica amb data 19 d'abril de 2016, dins de l'apartat "NOVETATS", l'estadística de matriculació de vehicles corresponent al mes de març.Podeu accedir a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Informació d'agricultura

21-04-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les notes següents sobre la DUN:Comunicat 26. DUN 2016 - Nova versió aplicació informàtica DUN 2016

foto noticia

Tramitació telemàtica models 660-650 (impost sobre successions) i 653 (consolidació de domini)

21-04-2016

Des de l'Àrea d'Estratègia i Relacions Externes de l'Agència Tributària de Catalunya ens han fet saber que s'ha incorporat una millora en el portal tributari de l'ATC, que permetrà la presentació i pagament telemàtic dels models 660-650 (Impost sobre Successions) i 653 (Consolidació de domi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Noves consultes informa

13-04-2016

Ja teniu disponible un document amb les noves referències del Programa INFORMA de l'AEAT sobre IRPF 2015.

foto noticia

Proves de capacitació professional per al transport de mercaderies i viatgers

13-04-2016

L'11 d'abril es va publicar al DOGC la resolució TES/858/2016, de 4 d'abril, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l'hora de realització de les proves de la tercera convocatòria de l'any 2016 per obtenir el certificat d'aptitud professional per a l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats AEAT: Duanes

13-04-2016

El web de l'Agència Tributària ha publicat els següents documents d'interès en l'àmbit duaner:Nou Codi Duaner de la Unió Europea (CAU) Recordatori de tancament de la versió ICS004 del guia EDIFACT del DUA d'importació

foto noticia

Resolucions TEAC del 25/03/16 a 11/04/16

13-04-2016

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) publica, en el període 25/03/16 a 11/04/16, la següent Resolució en Unificació de Criteri:Criteri 1 de la resolució 06179/2015/00/00 del 2016.03.31Assumpte:Procediment de recaptació / reducció de les sancions. Procediment de declarac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació Renda 2015

13-04-2016

El web de l'AEAT ha publicat al seu web algunes qüestions d'interès en relació amb la campanya Renda 2015. Podeu accedir a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Informació d'agricultura

13-04-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les notes següents sobre la DUN:Comunicat 25. DUN 2016 - Nova versió aplicació informàtica DUN 2016Comunicat 3. CGE 2016 - Publicació Ordre CGE

foto noticia

Renda al web de l'AEAT

06-04-2016

Us recordem que al web de l'AEAT teniu disponible diversos fullets informatius sobre la campanya de renda 2015. Podeu accedir a tot el contingut a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Línies ICO 2016

06-04-2016

L'Institut de Crèdit Oficial ha posat en marxa una campanya de publicitat per a informar sobre les Línies ICO 2016, destinades al finançament d'empreses i autònoms en condicions avantatjoses.Per aquest motiu, ha realitzat entre altres peces el vídeo publicitari que podeu visualitzar a continu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Campanya IRPF 2015: Normativa per a persones amb discapacitat

06-04-2016

El web de l'Agència Tributària, ha incorporat dins del seu apartat dedicat a la Renda d'enguany, un fullet informatiu d'especial interès, sobre la normativa específica per als declarants amb discapacitat. Podeu accedir al document a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

foto noticia

Comunitats RIS3CAT

06-04-2016

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7092, de data 5 d’abril de 2016, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/809/2016, de 29 de març, per la qual s’amplia el termini de resolució de la convocatòria de la Resolució EMO/1160/2015, de 26 de maig, modificada per la Resolució EMO/1 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

06-04-2016

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de març de 2016. El document recull les novetats legislatives i els projectes/ proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Deduïbilitat dels interessos de demora tributaris

06-04-2016

Us facilitem un document amb la referència publicada al BOE, els enllaços a la mateixa, el resum de conclusions i el text íntegre de la Resolució de 4 d'abril de 2016, de la Direcció General de Tributs, en relació amb la deduïbilitat dels interessos de demora tributaris, en aplicació de la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació d'agricultura

05-04-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les notes següents sobre la DUN:Comunicat 22. DUN 2016 - Assignació de drets de pagament bàsicComunicat 23. DUN 2016 - Nova versió aplicació informàtica DUN 2016El Departament d'Agricultura inicia el pagament de l'ajut [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació resolució EMO/1787/2015: Acreditació d'entitats TECNIO

04-04-2016

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7090, de data 1 d’abril de 2016, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/771/2016, de 21 de març per la qual es modifica la Resolució EMO/1787/2015, de 29 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits i un procediment d’acreditació de l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació campanya renda

30-03-2016

Us facilitem l'ampliació i actualització del document sobre novetats normatives de la Campanya d'IRPF 2015, enviada la setmana passada. Podeu accedir a la informació que es va trametre anteriorment al següent enllaç:

Enllaç extern

foto noticia

Resolucions TEAC

30-03-2016

Us facilitem un document amb la relació i l'enllaç a les resolucions del TEAC publicades entre l'11 i el 24 de març del 2016.

foto noticia

Consultes IRPF 2015 al web de l'AEAT

30-03-2016

El Consejo ha elaborat un document a partir dels continguts de l'apartat "AYUDA" del banner sobre IRPF 2015 inclòs al web de l'AEAT.En el document es recullen, ordenats, numerats i sistematitzats tals continguts, així com un índex dels mateixos .

foto noticia

Subvencions a Catalunya

30-03-2016

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. En aquest període destaquen les subvencions a empreses per a la contractació laboral de persones en situació d'atur.

foto noticia

Comunicat 21 - Dun 2016. Tots els CROMOS publicats

30-03-2016

Us comuniquem que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ja ha publicat la totalitat dels cromos. En el cas de parcel•les del municipi de Preixens surt un avís informant que no es disposa de les dades definitives SIGPAC 2016 i que el PDF es tornarà a generar un cop se’n [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació sobre "Renta web"

23-03-2016

Enguany, l'Agència Tributària ha llançat "Renta web", un servei que s'ofereix a la majoria dels contribuents per tramitar un esborrany o una declaració. Us facilitem un document de l'AEAT sobre aquest nou sistema. També podeu obtenir més informació visualitzant el següent vídeo explicatiu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

23-03-2016

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes d'abril de 2016. Aquest mes ens correspon el 13 d'abril. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 5 d'abril de 2016.

foto noticia

Campanya de renda 2015

23-03-2016

El Consejo ha elaborat els següents materials sobre la nova campanya de renda: - Selecció de les principals novetats de l'IRPF en 2015 (elaborat a partir del Manual Provisional d'IRPF incorporat divendres passat al web de l'AEAT). - Selecció de les principals novetats en el Model de Declaraci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou informe laboral

23-03-2016

La Comissió laboral i de la Seguretat Social del Col·legi ha elaborat una nota informativa amb les consideracions a tenir en compte sobre les hores complementàries en el contracte a temps parcial.

foto noticia

Consultes de la DGT (Febrer 2016)

23-03-2016

Posem a la vostra disposició la relació de Consultes Vinculants de la Direcció General de Tributs, corresponent al mes de febrer de 2016.

foto noticia

Butlletí notícies RED

23-03-2016

Ja podeu accedir al butlletí del Sistema RED, publicat per la TGSS, que conté, entre d’altres, informació sobre la desaparició del certificat SILCON.

foto noticia

Informació d'agricultura

23-03-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les notes següents sobre la DUN:Comunicat 17. DUN 2016 - Diversificació de conreus. Sol·licituds 2016 Comunicat 18. DUN 2016 - Nova versió aplicació informàtica DUN 2016 Comunicat 19. DUN 2016 - Aclariments ajuts agroam [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari especial Setmana Santa

21-03-2016

Amb motiu de les festivitats de Setmana Santa, el dijous 24 de març de 2016, l’horari de la seu col·legial serà de 08:30 a 14:00 hores. Serveis Centralitzats, tant de Barcelona com de Sabadell, estaran oberts de 08:00 a 15:00 hores (Lliurament de carpetes grises abans de les 14:30 hores, la re [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Junta General Ordinària 2016

18-03-2016

Avui ha tingut lloc la Junta General del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, on s'han aprovat els pressupostos per a 2016 i la liquidació pressupostària de 2015. A més, també es van aprovar un seguit de mesures plantejades per la Junta de Govern amb la finalitat d’afavorir al m [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Obertes les places per als màsters que donen accés a la professió de Gestor Administratiu. Sol·licita la teva!

17-03-2016

Ja està obert el període d'inscripció als màsters que capaciten per obtenir el títol de Gestor Administratiu. Gràcies a aquests estudis et convertiràs en un expert assessor en l’ àmbit fiscal, financer, comptable, laboral... I podràs aconsellar entre molts altres temes en la creació i g [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya

16-03-2016

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. En aquest període destaquen les subvencions per acollir-se al programa de suport a la contractació de persones desocupades.

foto noticia

La tributació del soci en les societats de professionals

16-03-2016

L'aclariment de quin és el veritable abast de l'art. 27.1 de la Llei de l'IRPF i la repercussió que pot tenir en altres impostos, principalment l'IVA, segueix la pauta que van marcant les successives consultes que són objecte de contestació per part de la Direcció General de Tributs. L'assesso [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves consultes sobre SC i CB al programa Informa

16-03-2016

Ja teniu disponible la relació, enllaç i text íntegre de les noves consultes incorporades al Programa INFORMA de l'AEAT durant el mes de febrer de 2016, sobre societats civils i comunitat de bens.

foto noticia

Noves resolucions TEAC

16-03-2016

Posem a la vostra disposició un document amb enllaços i resum de les Resolucions TEAC - tres d'elles en unificació de criteri - publicades en el període 26/02/2016 a 11/03/2016, sobre:- IRPF. Guanys o pèrdues patrimonials. Alteració patrimonial. Transmissió lucrativa per causa de mort. Dret [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

DUN 2016 - Nova versió aplicació informàtica DUN 2016

16-03-2016

Us comuniquem que s’ha publicat una actualització de la base de dades de l’aplicació DUN 2016 que soluciona la incidència de l’avís vermell “predefined message dun_val_sup_neta_drets”.Aquesta nova versió permet:- Declarar productes de magraner i figueraTambé millora:- En el cas de d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions TEAC - Unificació criteri - Notificacions

09-03-2016

Us facilitem un document amb enllaços i els resums de les resolucions del TEAC, sobre unificació de criteri en matèria de notificacions.

foto noticia

Informe IS sobre deduïbilitat dels interessos per demora

09-03-2016

El web de l'AEAT ha publicat un informe d'importància sobre deduïbilitat dels interessos de demora en l'Impost sobre Societats.

foto noticia

Pla de control tributari 2016

09-03-2016

El 23 de febrer passat es va publicar al BOE el Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2016. La Resolució de 22 de febrer del director de l'Agència Tributària, que aprova les principals directrius que seguirà la Inspecció dels Tributs durant les actuacions a desenvolupar durant aquest any, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats a tenir en compte pel que fa als subjectes responsables dels delictes contra els drets dels treballadors

09-03-2016

Es comencen a publicar les primeres sentències dictades pel Tribunal Suprem després de la reforma del Codi Penal de 2010 i posterior del 2015 en matèria d'imputació quan els delictes són comesos per una persona jurídica, pel que sembla més que interessant, necessari pel propi caràcter de la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat 15 - DUN 2016. Aclariments superfícies afectades cargol poma i DUN2016

09-03-2016

Us facilitem un document del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb aclariments sobre la superfície afectada pel cargol poma i la seva declaració a la DUN 2016.

foto noticia

Resolució TEAC - Motivació sancions

09-03-2016

Us facilitem l'enllaç a una important resolució del TEAC, en unificació de criteri, en relació amb la motivació de les sancions i el caràcter d'insubstituïble del defecte o absència de motivació.

Enllaç extern

foto noticia

Nova convocatòria de les proves per accedir al títol de gestor administratiu

02-03-2016

Amb data 2 de març de 2016 ha sortit publicada al DOCG la Resolució JUS/436/2016, de 19 de febrer, per la qual es convoquen les proves per obtenir el títol de gestor administratiu.Aquest any, com aspecte més destacat, s'han ampliat els supòsits de títols que donen accés a les proves. Una nov [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

01-03-2016

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de febrer de 2016. El document recull les novetats legislatives i els projectes/ proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Ampliació dels supòsits de tramitació telemàtica del model 600

01-03-2016

En el procés continuat de telematització dels tràmits de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjà de la seva Oficina Virtual, s’ha incorporat una millora en el programa d’ajuda i en el portal tributari per tal de perfeccionar el servei de presentació i pagament telemàtic del mode [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resum de jurisprudència social

01-03-2016

La Comissió laboral i de la Seguretat Social ha elaborat un resum amb tota la jurisprudència social del mes de gener de 2016. Entre d'altres, podeu consultar sentències sobre la modificació substancial de condicions de treball, permisos i llicències o recàrrec de prestacions.

foto noticia

Junta General Ordinària 2016

01-03-2016

Per acord de la Junta de Govern i de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els Estatuts d’aquest Col·legi, ens plau convocar-vos per tal d’assistir a la Junta General Ordinària que [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació de l'Ordre EMO/229/2015 (linia Empren)

29-02-2016

Ha sortit publicat al DOGC la modificació de l’Ordre EMO/229/2015, de 13 de juliol (línia Empren). Les modificacions afecten els terminis regulats a l’Ordre. Concretament: • Termini per a la presentació de sol•licituds 30 de setembre de 2016.• Termini per a l’emissió de les resoluci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

DUN 2016. Comunicat 13: producte 063 i usos TA

29-02-2016

A partir de la campanya 2016 el producte 063 Pastures < 5 anys es considera a tots els efectes un conreu farratger. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha publicat el comunicat següent:"D’acord amb la nova consideració d’aquest producte, a l’inici de campanya es [...]

Llegir noticia completa

 

Campanya informativa model 510 - Impost sobre habitatges buits

26-02-2016

L’Agència Tributària de Catalunya ha endegat una campanya d’informació personalitzada en relació amb el model 510, d’autoliquidació de l’impost sobre habitatges buits, aprovat en la Llei 14/2015 de 21 de juliol. Us facilitem una copia de la carta tipus que s'enviarà, i l’annex al De [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

DUN 2016. Comunicat 12: Versió 1.03

25-02-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ens ha comunicat que s’ha publicat la versió 1.03 de l’aplicació DUN 2016. Aquesta nova versió permet:- Sol•licitar ajuts de diversificació o de mitigació del canvi climàtic sense sol·licitar cap altre ajut de competitivita [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

24-02-2016

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de març de 2016. Aquest mes ens correspon el 17 de març. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 8 de març de 2016.

foto noticia

Societats civils: Carta i quadre de modificacions censals

24-02-2016

Ja podeu consultar el model de carta que rebran en els propers dies els contribuents que, en principi, poden resultar afectats per la modificació introduïda en la tributació de les Societats Civils des de l'1 de gener de 2016. També teniu disponible la Guia de modificacions censals a realitzar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cèntim sanitari

24-02-2016

El web del Consell General del Poder Judicial ha publicat la següent informació d'interès en relació amb el "Cèntim Sanitari": El TS estableix que l'Estat haurà d'indemnitzar els perjudicats per les quantitats abonades durant la vigència del 'cèntim sanitari'.En les dues primeres sentènci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes de la DGT (Gener 2016)

24-02-2016

Posem a la vostra disposició la relació de Consultes Vinculants de la Direcció General de Tributs, corresponent al mes de gener de 2016.

foto noticia

Projecte d'Ordre de models IS

24-02-2016

El Consejo ha elaborat un document en relació amb el Projecte d'ordre d'aprovació de Models de Declaració de l'Impost sobre Societats, Exercici 2015, actualment en fase d'aprovació.Únicament recull les redaccions comparades de l'Ordre de 2014 i l'actual Projecte d'Ordre, en redaccions paral·l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pla de control tributari AEAT 2015/2016

24-02-2016

El web de l'AEAT ha publicat, amb aquesta mateixa data, les següents notes de premsa de particular interès: • L'Agència Tributària potenciarà la lluita contra l'econòmia submergida i la investigació de patrimonis i rendes a l'exterior el 2016 Accedir • L'Agència Tributària eleva un 27% [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou comunicat d'agricultura: Publicació modificació ordre CGE2015

24-02-2016

El 19 de febrer de 2016 es va publicar l’Ordre ARP/24/2016, de 10 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 2015. Trob [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Beneficis fiscals IVTM DIBA - Badalona

24-02-2016

L'Ajuntament de Badalona ha comunicat que han canviat les condicions de les bonificacions per temes d'emissions de CO2 a l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica amb efectes de 2016. La novetat principal es que s'ha reduït la forquilla de vehicles que hi tenen dret al Benefici Fiscal apl [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació professional per al transport de mercaderies i viatgers

23-02-2016

El 19 de febrer de 2016 es va publicar al DOGC la resolució TES/359/2016, de 10 de febrer, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la segona convocatòria de l’any 2016 per obtenir el certificat d’aptitud p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pòlissa de gestió 2016

18-02-2016

Atesa l’actual situació econòmica, aquesta corporació considera adient actualitzar les dades necessàries per establir la quota de pòlissa de gestió, i així adaptar-la a l’activitat real de cadascun dels col·legiats i els seus despatxos.És per això que, amb la finalitat d’iniciar el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Les societats civils d'objecte mercantil tributen per l'Impost de Societats en 2016

17-02-2016

La Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (IS), va establir la subjecció a aquest impost de les societats civils a fi mercantil a partir d'1 de gener de 2016 (art. 7.1.a). Es tracta, sens dubte, d'una disposició nova ja que, fins aquell moment, les societats civils tributave [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució TEAC 17/11/2015, sobre consultes vinculants de la DGT

17-02-2016

Amb data 17/11/15, el TEAC ha dictat la Resolució 03923/2013/00/00, que reitera el criteri de la Resolució RG 00/06354/2012, de 22/10/15 i RG 00/02294/2013, de 22/09/15, que, en resum impliquen el següent: - Criteri 1 de la resolució 03923/2013/00/00 del 17/11/2015LGT. Consultes vinculants. Ef [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Relació de consultes SC-CB

17-02-2016

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo sobre les Consultes Vinculants de la DGT, durant el període juliol - desembre de 2015, en el qual es recullen en forma de taula, el nombre de consulta, la data, el resum destacat sobre la decisió presa per la DGT, la forma jurídica a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat

17-02-2016

Ja podeu accedir a l'extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat de Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es convoquen ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat en 2016, publicat el 12 de febrer al BOE.

Enllaç extern

foto noticia

Eficiència energètica: auditories

17-02-2016

En el Butlletí Oficial de l'Estat del Dissabte 13 de febrer de 2016, es publica l'aprovació del Reial Decret 56/2016, que creiem serà del vostre interès: Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avís de pagament dels ajut associats al sector làctic 2015

17-02-2016

Us comuniquem que el Departament d’Agricultura va abonar divendres 11 de febrer, 6,55 milions d’euros a 570 ramaders, corresponents a la bestreta del 95% de l’ajut associat a les explotacions de boví de llet i de l’ajut associat als ramaders de boví de llet que van mantenir drets espec [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació d'agricultura

17-02-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les notes següents sobre la DUN:Comunicat 9. DUN 2016 - Nova versió aplicació informàtica DUN 2016Comunicat 10. DUN 2016 - Carta inici de campanya

foto noticia

Renovació carnet empleats: Ampliació termini de presentació

11-02-2016

Per a tots aquells empleats que consteu inscrits en el Registre d’empleats autoritzats del Col•legi, us recordem la necessitat de renovar anualment la inscripció atès el que disposa l’article 33 dels nostres Estatuts i sol•licitar, si cal, l’emissió del carnet d’empleat corresponent [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes de la DGT

10-02-2016

Teniu disponible una relació de les Consultes Vinculants de la DGT, emeses al mes de desembre de 2015 i recentment publicades, en relació amb el tractament de les societats civils i comunitats de béns. A més, també podeu consultar la relació integra de les consultes vinculants de la Direcció [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La llista de morosos amb Hisenda

10-02-2016

El Dr. Luis Manuel Alonso González, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica-Financera-Tributària del Col·legi, ha elaborat una nota informativa sobre la llista de morosos publicada per Hisenda.La divulgació a finals de l'any passat de l'esperada ll [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Revisió de les garanties de les autoritzacions duaneres - Període transitori

10-02-2016

Posem a la vostra disposició la nota informativa 1/2016 de la Subdirecció General de Gestió Duanera, de 2 de febrer, sobre revisió de les garanties de les autoritzacions duaneres durant el període transitori d'aplicació del CAU.

foto noticia

Ciutadans de nacionalitat andorrana

10-02-2016

S'ha modificat el full informatiu núm 308 de l'Oficina d'Estrangeria, que relaciona els requisits, documentació a aportar i procediment per a la sol·licitud d'autorització de residència de nacionals andorrans.

foto noticia

Proves per obtenir els certificats de competència professional per a exercir de transportista per carretera

10-02-2016

Amb data 9 de febrer es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ TES/266/2016, de 29 de gener, de convocatòria de diverses proves per obtenir els certificats de competència professional per a l’exercici de l’activitat de transportista per carretera.En concret, s'estableix el procediment d'inscripci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació d'agricultura

10-02-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les notes següents sobre la DUN:Comunicat 8. DUN 2016 - CROMOS publicats Comunicat 7. DUN 2016 - Retorn de dades a través d'internet Comunicat 6. DUN 2016 - Municipi de Preixens

foto noticia

Horari col·legial especial 12 de febrer

09-02-2016

El día 12 de febrer, festiu a la ciutat de Barcelona amb motiu de Santa Eulàlia, tant la Seu Col·legial com Serveis Centralitzats de Barcelona romandran tancats. Les delegacions de Lleida i Girona i Serveis Centralitzats de Sabadell estaran oberts en el seu horari habitual.

foto noticia

Ajuts per a formació sobre transports 2016

05-02-2016

El BOE del 5 de febrer de 2016 conté l'extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es convoquen ajuts per a la formació en relació amb el transport per carretera per a l'any 2016.Podeu consultar-lo al següent enllaç:

Enllaç extern

foto noticia

Barem de valoració de vehicles 2016

05-02-2016

Un any més, el Col·legi ha editat el Barem de valoració de vehicles (automòbils, tot terreny i motocicletes) en format PDF, per tal que us ho pugueu descarregar de manera gratuïta al nostre web. Es tracta d’un servei de gran valor, tant per a vosaltres com per als vostres clients, ja que us [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Responsabilitat penal de les persones jurídiques

03-02-2016

Ja teniu disponible la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l'Estat, en relació amb la responsabilitat penal de les persones jurídiques.A més, també podeu accedir al document-resum publicat a aquest efecte pel portal Notícies Jurídiques.

foto noticia

Formació DUN 2016. Noves presentacions

03-02-2016

Posem a la vostra disposició una nova presentació relacionada amb el REGEPA i una altra sobre el SIGPAC en la qual es va realitzar modificacions i actualitzacions.

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

03-02-2016

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de gener de 2016. El document recull les novetats legislatives i els projectes/ proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Noves consultes Informa (AEAT)

03-02-2016

El web de l'AEAT ha incorporat recentment al PROGRAMA INFORMA diverses consultes que poden resultar del vostre interès sobre farmàcies i societats civils entre d'altres.

foto noticia

Qüestions censals en relació amb les societats civils

03-02-2016

L'AEAT ha elaborat un informe sobre les qüestions censals en relació amb les societats civils. 

foto noticia

AEAT - Tipus de retenció diferents

03-02-2016

El web de l'AEAT publica la següent informació d'interès:  Declaracions informatives 2015: Avís tipus de retenció diferents (models 180, 187, 188, 193, 194 i 296)D'haver utilitzat durant l'any 2015 més d'un percentatge de retenció corresponent a un mateix registre de perceptor (com a conse [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Instruccions sobre qüestions censals de les societats civils

27-01-2016

Posem a la vostra disposició un document emès per la Secretaria Tècnica del Fòrum d'Associacions i Col·legis de Professionals Tributaris, amb instruccions sobre qüestions censals de les societats civils.

foto noticia

Nova consulta a la DGT

27-01-2016

La DGT ha publicat al seu web la següent consulta vinculant: V4127-15 (22/12/2015)L'entitat consultant és una confederació d'empresaris. En relació amb la reserva de capitalització i la reserva d'anivellament regulades en els articles 25 i 105, respectivament, de la Llei 27/2014, de 27 de nov [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya

27-01-2016

Us recordem que cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. En aquest període destaquen les subvencions als professionals autònoms de nova constitució que estiguin donats d'alta en el Servei d'Ocupació Municipal

foto noticia

Projecte Ordre IRPF 2015

20-01-2016

Us facilitem dos documents elaborats pel Consejo en relació amb el Projecte d'ordre sobre la campanya i els models de declaració de l'IRPF i IP, exercici 2015. Presenten, en paral·lel, les redaccions vigents en la campanya 2014 i les previstes per al 2015. El primer document compara les redacci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificat de transports telemàtics en transferències de vehicles

20-01-2016

La subcomissió de transports a emès una nota en relació al Certificat de transports telemàtics en transferències de vehicles.

foto noticia

Pla MOVEA

20-01-2016

S'ha publicat al BOE del 16 de gener de 2016, el Reial Decret 15/2016, de 15 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1078/2015, de 27 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d'ajuts per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, i per a la implantació de punts de rec [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

20-01-2016

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de gener de 2016. Aquest mes ens correspon el 17 de febrer. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 10 de febrer de 2016.

foto noticia

Nou informe laboral

20-01-2016

La Comissió laboral i de la Seguretat Social ha elaborat un document informatiu, sobre la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans, que avala el monitoratge per part de l'empresa de l'ús d'internet realitzat per un empleat durant la seva jornada de treball.

foto noticia

Resum de les variacions en les explotacions agropecuàries

20-01-2016

El Sr. Venanci Blanch, ponent de la Comissió d'Agricultura del Col·legi, ha elaborat un document sobre la prestació de serveis realitzats per un agricultor acollit al REAGP, ja sigui a títol individual o mitjançant SCP.

foto noticia

Quadre resum. Exclusió mòduls 2016 (Noves correccions)

20-01-2016

Posem a la vostra disposició una nova versió del Quadre comparatiu de causes d'exclusió de mòduls 2014-2018, en el qual s'han corregit els errors detectats en les darreres versions, en relació amb l'exercici 2015.

foto noticia

Projecte de modificació del PGC PIMES i del PGC de 2007

20-01-2016

Us faciltem un document tècnic, elaborat per la comissió de comptabilitat ACCID-CEC, sobre el projecte de modificació del PGC PIMES i del PGC de 2007, de les Normes de Formulació de Comptes Consolidats de 2010 i del PGC d’entitats sense finalitats lucratives de 2011. Podeu accedir a través d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Compliment de les obligacions establertes per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència

20-01-2016

Us informem que s’ha publicat al web del Departament de Treball, Afers Socials i Família la Nota informativa sobre el compliment de les obligacions establertes per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a profess [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IV edició Curs bàsic de Seguretat Social

19-01-2016

El Col·legi de Gestors amb MC Mutual organitzen la quarta edició del Curs bàsic en Seguretat Social els propers dies 3, 10 i 17 de febrer.Les prestacions de la Seguretat Social, en l’àmbit de l’empresa o de l’assessorament professional, es constitueixen com un element fonamental en la ges [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cicle de formacions deontològiques i tècniques de trànsit

19-01-2016

Com cada any s’organitza el Cicle de formacions deontològiques i tècniques de Trànsit.Objectiu:Per al compliment del protocol de la DGT on es crea el Registre de Gestors Administratius experts en vehicles és imprescindible i de vital importància l’assistència a aquesta formació.Aquesta f [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Presentació Serveis Centralitzats: Renovació Justificants professionals

18-01-2016

Us facilitem la Declaració jurada de sol•licitud de tercer o posterior justificant professional per a l’obtenció de canvi de titularitat de vehicle.

foto noticia

Consulta de la DGT sobre farmàcies

13-01-2016

Posem a la vostra disposició la Consulta Vinculant de la DGT emesa en relació amb la tributació de l'activitat de FARMÀCIA i la incidència del nou tractament de les SC / CB en 2016.

foto noticia

Causes d'exclusió de mòduls 2016

13-01-2016

Posem a la vostra disposició un quadre resum comparatiu de les causes d'exclusió de mòduls, sobre les quanties màximes per a la inclusió en estimació objectiva, comparant les existents en 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018.

foto noticia

Consulta INFORMA: IRPF - Deducció habitatge - Règim transitori

13-01-2016

Durant el mes de desembre de 2015 s'han incorporat al Programa INFORMA de l'AEAT un grup de noves consultes d'interès. Una de les consultes sobre IRPF afecta a un bon nombre de contribuents, en relació amb l'aplicació del règim transitori de la deducció per adquisició d'habitatge en cas d'ad [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reflexions sobre el termini de les actuacions inspectores després de la modificació de l'art. 150 de la Llei general tributària

13-01-2016

El Dr. Luis M. Alonso, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica-Financera-Tributària del Col•legi, ha elaborat una nota amb reflexions sobre el termini de les actuacions inspectores, després de la modificació de l'art. 150 de la Llei general tribut [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadístiques al web de l'AEAT

12-01-2016

L'Agència Tributària ha publicat a la seva pàgina un recull d'estadístiques amb dades de diferents àmbits que poden ser del vostre interès. Es pot accedir a aquests i altres informes estadístics a través de l'apartat "Novetats" del web www.agenciatributaria.es.08/01/16 Informe de Vendes, Oc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Memòria del Consell per a la Defensa del Contribuent de l'any 2014

11-01-2016

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha publicat la Memòria de l'any 2014 del Consell per a la Defensa del Contribuent, que conté com a informació rellevant les estadístiques relatives a la tramitació de suggeriments i queixes presentades durant l'esmentat exercici. Els contrib [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Voleu formar part del llibre sobre la nostra professió?

11-01-2016

Francisco Torres Verdugo, gestor administratiu i president d'Honor del Col•legi, està escrivint un llibre sobre la història de la nostra professió.En un dels seus apartats vol recollir anècdotes curioses, simpàtiques o emotives, que hagin succeït a les gestories. Per això us convidem a que [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Expedició del visat de les autoritzacions de transport públic de mercaderies per carretera i d'operadors de transport de mercaderies de l'any 2016

07-01-2016

El DOGC del 5 de gener de 2015 va publicar l'anunci amb informació sobre l'expedició del visat de les autoritzacions de transport públic de mercaderies per carretera i d'operadors de transport de mercaderies de l'any 2016. Podeu accedir a través de l'enllaç següent:

Enllaç extern

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR