L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2016

foto noticia

Canvis importants als enllaços web d'estrangeria

30-11-2016

L’Oficina d’estrangers de Barcelona ens ha fet arribar aquesta informació important, referent al canvi de determinats enllaços on poder realitzar tràmits: 1) Ha desaparegut l'enllaç a Estrangeria de la pàgina de la Secretària d'Estat d'Administr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

30-11-2016

Al web de l'AEAT s'han publicat les novetats següents: Estadística de Mercat de Treball i Pensions en les fonts tributàries 2015Accedir Informe de Recaptació Tributària (Octubre 2016)Accedir

foto noticia

Article sobre les lleis 39 i 40/2015

30-11-2016

A la newsletter de l'INAP del 29 de novembre, es va publicar l'article "Las Leyes 39 y 40/2015. Su ámbito de aplicación y la regulación de los actos administrativos", d'Alejandro Huergo Lora. Podeu accedir a aquesta informació aquí.      

foto noticia

Consultes de la Direcció General de Tributs

30-11-2016

Ja estan disponibles les consultes tributàries publicades per la DGT corresponents al mes d'octubre de 2016.Us informem que ja està a disposició dels obligats tributaris un nou mitjà de presentació de consultes tributàries a la Direcció General de Tr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució del TEAC

30-11-2016

La base de dades, doctrina i criteris del TEAC (DYCTEAC), publica la resolució següent: Criteri 1 de la resolució 01567/2013/00/00 del 23/11/2016Interessos de demora i suspensius. Reclamació económico administrativa promoguda amb la LGT 58/2003. Incompliment de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Conveni col·lectiu per al comerç del metall de la provincia de Barcelona

30-11-2016

El 28 de novembre de 2016 va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç del Metall de la Província de Barcelona per als anys 2016-2017.Destaca especialment la clàusula addicional tercera, ref [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre de mòduls i models 165, 170, 193, 194, 196, 280 i 282

30-11-2016

El web de l’AEAT ha publicat diverses novetats que es recullen al BOE del 29 de novembre: Mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i règim especial simplificat de l'IVA per a l'any 2017Ordre HFP/1823/2016, de 25 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2017 el m [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La valoració posterior dels fons de comerç en els estats financers

30-11-2016

L’ACCID ha publicat la nota tècnica “La valoració posterior dels fons de comerç en els estats financers”, on s’analitza l’evolució de la valoració posterior del fons de comerç en les normes internacionals de comptabilitat (NIC/ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Vine a buscar el teu exemplar de "Nacionalidad y extranjería"

28-11-2016

El Dr. Marc Giménez Bachmann, ponent de la Comissió d’estrangeria del Col·legi, ha dirigit conjuntament amb la Dra. Carmen Parra Rodriguez, el llibre “Nacionalidad y extranjería”, del que també és autor de diversos capítols. Aquest [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

23-11-2016

Teniu disponible la graella de la cita prèvia d’estrangeria corresponent al mes de desembre de 2016. Aquest mes ens correspon el dimecres 14 de desembre.Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 7 de desembre de 2016.

foto noticia

Nou fulletó al web de l'AEAT

23-11-2016

El web de l'AEAT ha publicat una guia que es troba disponible al web, sobre franquícies i exempcions d'impostos a totes aquelles persones que traslladin la residència d'un país no UE a Espanya (Territori UE). El podeu descarregar aquí.

foto noticia

Noves validacions de la Casella 44 del DUA d'Importació

23-11-2016

El proper dilluns 12 de desembre, entren en vigor noves validacions de la casella 44 del DUA d'importació. Els canvis vénen motivats per l'eliminació del codi nacional de reducció 98 de la casella 36.2, l'eliminació del codi 1111 de la casella 44 i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova resolució del TEAC

23-11-2016

La Base de Dades de Criteris i Resolucions del TEAC (DYCTEAC) publica, amb aquesta mateixa data, la resolució següent: Criteri 1 de la resolució 02330/2013/00/00 del 20/10/2016IVA. Devolució a no establerts. Establiment permanent. Condicions específiques que han de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualització de fitxes, documents i procediments al web de l'AEAT (Llei 39/2015)

23-11-2016

El web de l'AEAT recull noves fitxes i documents actualitzats d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú. Us facilitem un document amb la relació de totes les fitxes amb el seu enllaç corresponent.

foto noticia

Sentència TSJ Madrid: Exempció prestacions maternitat

23-11-2016

Us facilitem el text íntegre de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en relació amb l'exoneració de gravamen en l'IRPF de les prestacions per maternitat, de la qual s'han fet ressò els mitjans de premsa aquesta setmana.

foto noticia

Particulars que importen vehicles d'un país no UE

23-11-2016

El web de l'AEAT ha publicat un fulletó informatiu sobre com importar un vehicle d'un país que no forma part de la Unió Europea. Podeu accedir al document aquí.  

foto noticia

Implantació telemàtica dels tràmits a partir de l'1 de gener de 2017

17-11-2016

El Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya està realitzant sessions per als Gestors Administratius amb l’objectiu d’informar al nostre col·lectiu sobre la implantació telemàtica dels tràmits de transports a partir de l’1 de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte d'ordre de mòduls 2017

16-11-2016

El Consejo General ha elaborat tres documents en relació amb el projecte d'ordre per la qual es desenvolupen per a l'any 2017 el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l'impost sobre el v [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Memòria AEAT

16-11-2016

El web de l'AEAT ha publicat la "Memòria de l'Agència Tributària 2015" al seu web. La teniu disponible aquí.

foto noticia

Nou sistema electrònic per a la devolució de l'IVA a viatgers

16-11-2016

L'Agència Tributària ha posat en marxa un nou sistema electrònic per facilitar la devolució de l'IVA a viatgers (tax free) que no siguin residents en la Unió Europea. El nou procediment, denominat "DIVA", permetrà al viatger agilitzar els tràmits del [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova resolució del TEAC

16-11-2016

La base de dades de Criteris i Doctrina del TEAC (DYCTEAC) ha publicat la següent resolució: Criteri 1 de 1 de la resolució: 02424/2013/00/00IVA. Exempcions. Financeres. Arts 20.Un.18º, lletra f) i 9.1.c) LIVA. La venda dels béns adquirits en execució de garant [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació de transports

16-11-2016

El 14 de novembre de 2016 es va publicar al DOGC la resolució TES/2458/2016, de 25 d’octubre, relativa a les proves que es faran l’any 2017 per obtenir el certificat d’aptitud professional per a l’exercici de l’activitat de conductor/a professional de determinat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aptes de les proves a GA

16-11-2016

Amb data 16 de novembre de 2016, el DOGC ha publicat la Resolució JUS/2527/2016, de 2 de novembre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. (Correcció d'errada 05/ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estrangeria: Cita prèvia

16-11-2016

Amb motiu de les últimes modificacions que han afectat la gestió de la cita prèvia d'estrangeria, l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona ha confeccionat la nota informativa 03/2016, on es descriu el sistema de presentació de sol·licituds a l'esmentada oficina. [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats en la gestió de la cita prèvia d'estrangeria

14-11-2016

Us facilitem un document elaborat per l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona, amb importants novetats en la gestió de la cita prèvia d'estrangeria.

foto noticia

Modificació de la DA 5a LIS per la LO 1/2016

09-11-2016

La disposició final primera de la Llei Orgànica 1/2016, de 31 d'octubre, de reforma de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera modifica la disposició addicional cinquena de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consulta i obtenció del rebut fora de termini

09-11-2016

Durant aquesta setmana es posaran en funcionament diverses novetats que suposaran un avantatge pels usuaris del Sistema RED. El Servei de consulta i obtenció del rebut fora de termini activarà la possibilitat d'emetre un document d'ingrés per a subjectes obligats del RETA que [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ITP: Resolució del TEAC

09-11-2016

En la seva Resolució 02568/2016/00, de 20 d'octubre de 2016, el TEAC canvia expressament de criteri i fixa com a criteri que en el cas concret de compres a particulars d'objectes usats d'or i altres metalls per part dels que ostenten la condició d'empresaris o professionals, l'operaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estrangeria: Presentacions telemàtiques

09-11-2016

L'Oficina d'Estrangeria de Barcelona ens ha fet arribar un document que conté algunes orientacions que us poden ser d'utilitat per a la presentació de sol·licituds telemàtiques.

foto noticia

Subscripció d'avisos de notificacions per a persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica

08-11-2016

El servei de subscripció d'avisos de notificacions de l'Agència Tributària, obert des del mes d'octubre passat per a les persones físiques, es troba ja disponible per a persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica. Podeu obtenir més inf [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

08-11-2016

L’AEAT ha publicat al seu web els criteris per al desenvolupament de polítiques de firma i segell electrònics basades en certificats de part de les Administracions públiques. Podeu accedir aquí.

foto noticia

Ajuts dels Cupons a la Innovació

02-11-2016

Ha sortit publicada la convocatòria de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa per a l'any 2016 dels ajuts del Cupons a la Innovació. Adjunt teniu els documents de les corresponents resolucions, tant la de les bases com la de la convocatòr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants DGT

02-11-2016

A la pàgina de consultes de la Direcció General de Tributs (http://petete.minhap.gob.es/consultas/tributos/consuvin) s'han publicat les consultes vinculants de setembre de 2016. A més, us facilitem un document amb les consultes de juliol i agost.

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

02-11-2016

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social d'octubre de 2016. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Manual d'IVA 2016

02-11-2016

Està disponible al web de l’AEAT el Manual pràctic d’IVA 2016. Podeu accedir-hi aquí.   

foto noticia

Projecte d'ordre del model 217

02-11-2016

L’AEAT ha publicat al seu web el Projecte d'ordre pel qual s'aprova el model 217 d'autoliquidació del Impost sobre Societats: gravamen especial sobre dividends o participacions en beneficis distribuïts per societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobil [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualització de les fitxes de tràmit al web de l'AEAT

02-11-2016

El web de l'AEAT ha començat a incorporar les fitxes de tràmits de procediments de la seu electrònica amb les referències adaptades a la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú. A data d'avui es troben actualitzades les fitxes dels procediments següen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

02-11-2016

La Base de Dades de Criteris i Doctrina del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les resolucions següents, dictades totes dues, en unificació de criteri: Criteri 1 de la resolució 04824/2016/00/00 del 27/10/2016Procediment de recaptació. Diligències d'embargaments de cr&egrav [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre model 289

02-11-2016

El BOE del 27 octubre 2016 publica l'Ordre HAP / 1695/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua, i per la qual es modifiquen altres normes tributàries. Podeu acc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous models d'atorgament i revocació d'apoderaments mitjançant compareixença del poderdant

02-11-2016

El web de l'AEAT ha publicat l'adequació dels models d'apoderaments mitjançant compareixença del poderdant per a la realització de tràmits i actuacions per internet, així com la seva revocació. Podeu accedir als formularis aquí.    

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR