L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2016

foto noticia

Entrada en vigor del Reglament (UE) Nº 168/2013

30-12-2016

Us facilitem una nota de la DGT sobre l'entrada en vigor del Reglament (UE) Nº 168/2013.

foto noticia

Càlcul de retencions 2017

28-12-2016

Al web de l'Agència Tributària es troba disponible el servei de càlcul de retencions d'IRPF per a l'exercici 2017. De particular interès, a més, és el document amb el quadre informatiu de tipus de retenció aplicables. Es pot accedir a tota la in [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sistema SII

28-12-2016

El web de l'AEAT ha publicat diversos continguts sobre el Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA (SII). Podeu accedir-hi aquí.

foto noticia

Programa d'ajuda del Model 390

28-12-2016

El web de l'Agència Tributària ha publicat el Programa d'ajuda del Resum Anual de l'IVA 2016. Podeu accedir aquí.

foto noticia

Projecte d'Ordre IRPF 2016

28-12-2016

El web de l'AEAT ha publicat informació sobre el Projecte de l'Ordre per la qual s'aproven els models de declaració del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i del Impost sobre el Patrimoni, exercici 2016, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Correcció errates de l'ordre de preus mitjans de venda de l'ITPAJD, ISD i IEDMT

28-12-2016

El BOE del 24 de desembre va publicar la Correcció d'errors de l'Ordre HFP/1895/2016, de 14 de desembre, per a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre determinats mitjans de transpor [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaracions informatives 2016

28-12-2016

El web de l'AEAT ha publicat diverses informacions sobre novetats en els models de declaracions informatives. Us facilitem un document elaborat pel Consejo amb un recull sobre les mateixes.

foto noticia

Resolucions del TEAC

28-12-2016

La Base de Dades de Doctrina i Consultes del TEAC (DYCTEAC) publica les resolucions noves següents: • Criteri 1 de la resolució 03770/2016/00/00 del 20/12/2016Mesures cautelars. Principi de proporcionalitat. Acords de mesures cautelars dictats en el si dos expedients respecte de do [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tancament comptable i fiscal per les Pimes

28-12-2016

Teniu disponible per a la seva consulta l'actualització del manual "Tancament comptable i fiscal per les Pimes", de l'ACCID, adaptat al RD 602/2016 (BOE 17-12-2016).  Ho podeu llegir aquí.

foto noticia

Com poder consultar les declaracions presentades per un Representant del despatx que es jubila?

27-12-2016

Des de la Dependència Regional d'Informàtica  de l'AEAT en Catalunya ens fan fet arribar informació sobre la problemàtica de la consulta de declaracions presentades per un representant que deixa de treballar a un despatx professional. Teniu tota la informació [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Clàusules sòl: Sentència TJUE

21-12-2016

Ja està disponible el text íntegre de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les denominades "clàusules sòl". Es pot accedir des d'aquí.

foto noticia

Cita prèvia SOC

21-12-2016

Teniu disponible la graella de la cita prèvia d’estrangeria corresponent al mes de gener de 2017. Aquest mes ens correspon el dimecres 18 de gener.Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 10 de gener de 2017. 

foto noticia

Campanya de declaracions informatives 2016

21-12-2016

Es troba disponible al web de l'Agència Tributària el nou portal de declaracions informatives 2016, que reuneix informació i novetats de la campanya. A mesura que estiguin disponibles, inclourà també la descàrrega dels programes d'ajuda i l'accés als [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Principals novetats introduïdes pel RDL 3/2016

21-12-2016

El web de l’AEAT ha publicat una nota informativa amb les principals novetats introduïdes pel Reial Decret llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualització del preu mitjà de venda de diversos impostos

21-12-2016

El BOE del 17 de desembre de 2016 va publicar l'Ordre HFP/1895/2016, de 14 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'Impost sobre successions i donacions i l'Impost [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

21-12-2016

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC ha publicat les següents resolucions: Criteri 1 de la resolució 05827/2014/00/00 del 15/12/2016 Impost Sobre determinats mitjans de transport. No subjecció de vehicles mixtos adaptables l'altura total des de la part estructura [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Calendari del contribuent

21-12-2016

Ja teniu disponible al web de l'AEAT el calendari del contribuent de 2017 amb les principals obligacions tributàries estatals del proper any. Ho teniu disponible aquí.

foto noticia

Accés de les autoritats tributàries a informació contra el blanqueig de capitals

21-12-2016

Al BOE del 16 de desembre es publica la directiva de la Unió Europea 2016/2258, del Consell del 6 de desembre de 2016, per la qual es modifica la Directiva 2011/16 /UE pel que fa a l'accés de les autoritats tributàries a informació contra el blanqueig de capitals (DOUE d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 231

21-12-2016

El web de l'AEAT ha publicat una col·lecció de Preguntes Freqüents (FAQs) en relació amb el model de declaració 231, amb informació país per país. Podeu accedir aquí.

foto noticia

Horari col·legial especial

19-12-2016

Amb motiu de les festes de Nadal, la Seu Col·legial tancarà el 26 de desembre de 2016 i el 6 de gener de 2017. El dia 5 de gener l'horari serà de 08:30 a 14:30h.

foto noticia

Instruccions de la DGT (Prefectura de Barcelona)

15-12-2016

Us facilitem la circular del Cap de la prefectura provincial de Barcelona sobre el procés d'actuació per  la tramitació de vehicles de final d'any.

foto noticia

Nou sistema de gestió de l'IVA basat en el Subministrament Immediat d'Informació

14-12-2016

L'Agència Tributària ha publicat al seu web, informació sobre el nou sistema de gestió de l’IVA basat en el Subministrament Immediat d’Informació (SII). Aquests són alguns dels aspectes destacats: Els contribuents obligats al SII (i aquells que [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats introduïdes pel RDL 3/206

14-12-2016

El web de l'Agència Tributària ha publicat informació d'interès sobre les principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Principals novetats tributàries introduïdes pel RD 596/2016

14-12-2016

El web de l'Agència Tributària ha publicat la següent informació i documentació d'interès: Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l'ús de m [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

09-12-2016

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de novembre de 2016. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Feliciteu el Nadal amb les nostres postals digitals

09-12-2016

Gràcies al Col·legi ja podeu felicitar les festes als vostres clients de forma totalment gratuïta. Dins de la plataforma de comunicació, a la qual podeu accedir des d'aquí, teniu disponibles quatre postals diferents que podeu personalitzar amb un text de la vos [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RDL 3/2016: Mesures tributàries i fiscals

07-12-2016

Teniu disponibles diversos documents elaborats pel Consejo sobre el RDL 3/2016: Document amb les mesures fiscals introduïdes pel RDL 3/2016, de 2 de desembre (BOE del 3 de desembre), presentant, en paral·lel, les redaccions anterior i nova dels articles i normes afectades. Documen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RD 596/2016: Redaccions comparades

07-12-2016

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo sobre el RD 596/2016, de 2 de desembre de 16 (BOE del 6), per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit, amb la comparativa de re [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Fulletó sobre "Tax free"

07-12-2016

El web de l'AEAT ha publicat un nou fulletó informatiu sobre l'evolució d'IVA a estrangers (tax free). Es pot descarregar en diferents idiomes aquí.

foto noticia

Modificació de les Guies de tràmits I i II de l'Oex

07-12-2016

Us facilitem les Guies de tràmits I i II de l'Oficina d'Estrangers de Barcelona actualitzades a data 2 de desembre del 2016. Després de l'última remodelació ministerial, hi ha hagut canvis que han afectat l'adscripció de les oficines d'estrangeria a un nou Ministe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Incidència de la nova Llei de procediment administratiu a l'àmbit tributari

07-12-2016

El passat dia 2 d'octubre va entrar en vigor bona part de l'articulat de la Llei 39/2015, del procediment comú de les administracions públiques. La Llei esmentada, juntament amb la Llei 40/2015, també d'1 d'octubre, vénen a substituir la Llei 30/1992, de règim jur [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució del TEAC

07-12-2016

La base de dades, doctrina i criteris del TEAC (DYCTEAC), publica la resolució següent: Criteri 1 de la resolució 02424/2013/00/00 del 20/10/2016IVA. Noció d'empresari o professional. Societats mercantils. Arts 4.Dos.a) i 5.Un.b) LIVA.Accedir Criteri 2 de la resoluci&oacut [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Les NEO després de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre

07-12-2016

Amb la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú, les NEO, i l'administració electrònica en general, reben un rotund recolzament. La llei administrativa legalitza i sacralitza situacions que venien desenvolupant-se en l'àmbit tributari entre llums i ombres, per&og [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR