L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2016

foto noticia

Modificació de l'Ordre EMO/229/2015 (linia Empren)

29-02-2016

Ha sortit publicat al DOGC la modificació de l’Ordre EMO/229/2015, de 13 de juliol (línia Empren). Les modificacions afecten els terminis regulats a l’Ordre. Concretament: • Termini per a la presentació de sol•licituds 30 de setembre de 2016.• Termini per a l’emissió de les resoluci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

DUN 2016. Comunicat 13: producte 063 i usos TA

29-02-2016

A partir de la campanya 2016 el producte 063 Pastures < 5 anys es considera a tots els efectes un conreu farratger. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha publicat el comunicat següent:"D’acord amb la nova consideració d’aquest producte, a l’inici de campanya es [...]

Llegir noticia completa

 

Campanya informativa model 510 - Impost sobre habitatges buits

26-02-2016

L’Agència Tributària de Catalunya ha endegat una campanya d’informació personalitzada en relació amb el model 510, d’autoliquidació de l’impost sobre habitatges buits, aprovat en la Llei 14/2015 de 21 de juliol. Us facilitem una copia de la carta tipus que s'enviarà, i l’annex al De [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

DUN 2016. Comunicat 12: Versió 1.03

25-02-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ens ha comunicat que s’ha publicat la versió 1.03 de l’aplicació DUN 2016. Aquesta nova versió permet:- Sol•licitar ajuts de diversificació o de mitigació del canvi climàtic sense sol·licitar cap altre ajut de competitivita [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

24-02-2016

Us facilitem la graella de la cita prèvia d’estrangeria per al mes de març de 2016. Aquest mes ens correspon el 17 de març. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 8 de març de 2016.

foto noticia

Societats civils: Carta i quadre de modificacions censals

24-02-2016

Ja podeu consultar el model de carta que rebran en els propers dies els contribuents que, en principi, poden resultar afectats per la modificació introduïda en la tributació de les Societats Civils des de l'1 de gener de 2016. També teniu disponible la Guia de modificacions censals a realitzar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cèntim sanitari

24-02-2016

El web del Consell General del Poder Judicial ha publicat la següent informació d'interès en relació amb el "Cèntim Sanitari": El TS estableix que l'Estat haurà d'indemnitzar els perjudicats per les quantitats abonades durant la vigència del 'cèntim sanitari'.En les dues primeres sentènci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes de la DGT (Gener 2016)

24-02-2016

Posem a la vostra disposició la relació de Consultes Vinculants de la Direcció General de Tributs, corresponent al mes de gener de 2016.

foto noticia

Projecte d'Ordre de models IS

24-02-2016

El Consejo ha elaborat un document en relació amb el Projecte d'ordre d'aprovació de Models de Declaració de l'Impost sobre Societats, Exercici 2015, actualment en fase d'aprovació.Únicament recull les redaccions comparades de l'Ordre de 2014 i l'actual Projecte d'Ordre, en redaccions paral·l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pla de control tributari AEAT 2015/2016

24-02-2016

El web de l'AEAT ha publicat, amb aquesta mateixa data, les següents notes de premsa de particular interès: • L'Agència Tributària potenciarà la lluita contra l'econòmia submergida i la investigació de patrimonis i rendes a l'exterior el 2016 Accedir • L'Agència Tributària eleva un 27% [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou comunicat d'agricultura: Publicació modificació ordre CGE2015

24-02-2016

El 19 de febrer de 2016 es va publicar l’Ordre ARP/24/2016, de 10 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 2015. Trob [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Beneficis fiscals IVTM DIBA - Badalona

24-02-2016

L'Ajuntament de Badalona ha comunicat que han canviat les condicions de les bonificacions per temes d'emissions de CO2 a l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica amb efectes de 2016. La novetat principal es que s'ha reduït la forquilla de vehicles que hi tenen dret al Benefici Fiscal apl [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació professional per al transport de mercaderies i viatgers

23-02-2016

El 19 de febrer de 2016 es va publicar al DOGC la resolució TES/359/2016, de 10 de febrer, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la segona convocatòria de l’any 2016 per obtenir el certificat d’aptitud p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pòlissa de gestió 2016

18-02-2016

Atesa l’actual situació econòmica, aquesta corporació considera adient actualitzar les dades necessàries per establir la quota de pòlissa de gestió, i així adaptar-la a l’activitat real de cadascun dels col·legiats i els seus despatxos.És per això que, amb la finalitat d’iniciar el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Les societats civils d'objecte mercantil tributen per l'Impost de Societats en 2016

17-02-2016

La Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (IS), va establir la subjecció a aquest impost de les societats civils a fi mercantil a partir d'1 de gener de 2016 (art. 7.1.a). Es tracta, sens dubte, d'una disposició nova ja que, fins aquell moment, les societats civils tributave [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució TEAC 17/11/2015, sobre consultes vinculants de la DGT

17-02-2016

Amb data 17/11/15, el TEAC ha dictat la Resolució 03923/2013/00/00, que reitera el criteri de la Resolució RG 00/06354/2012, de 22/10/15 i RG 00/02294/2013, de 22/09/15, que, en resum impliquen el següent: - Criteri 1 de la resolució 03923/2013/00/00 del 17/11/2015LGT. Consultes vinculants. Ef [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Relació de consultes SC-CB

17-02-2016

Posem a la vostra disposició un document elaborat pel Consejo sobre les Consultes Vinculants de la DGT, durant el període juliol - desembre de 2015, en el qual es recullen en forma de taula, el nombre de consulta, la data, el resum destacat sobre la decisió presa per la DGT, la forma jurídica a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat

17-02-2016

Ja podeu accedir a l'extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat de Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es convoquen ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat en 2016, publicat el 12 de febrer al BOE.

Enllaç extern

foto noticia

Eficiència energètica: auditories

17-02-2016

En el Butlletí Oficial de l'Estat del Dissabte 13 de febrer de 2016, es publica l'aprovació del Reial Decret 56/2016, que creiem serà del vostre interès: Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avís de pagament dels ajut associats al sector làctic 2015

17-02-2016

Us comuniquem que el Departament d’Agricultura va abonar divendres 11 de febrer, 6,55 milions d’euros a 570 ramaders, corresponents a la bestreta del 95% de l’ajut associat a les explotacions de boví de llet i de l’ajut associat als ramaders de boví de llet que van mantenir drets espec [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació d'agricultura

17-02-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les notes següents sobre la DUN:Comunicat 9. DUN 2016 - Nova versió aplicació informàtica DUN 2016Comunicat 10. DUN 2016 - Carta inici de campanya

foto noticia

Renovació carnet empleats: Ampliació termini de presentació

11-02-2016

Per a tots aquells empleats que consteu inscrits en el Registre d’empleats autoritzats del Col•legi, us recordem la necessitat de renovar anualment la inscripció atès el que disposa l’article 33 dels nostres Estatuts i sol•licitar, si cal, l’emissió del carnet d’empleat corresponent [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes de la DGT

10-02-2016

Teniu disponible una relació de les Consultes Vinculants de la DGT, emeses al mes de desembre de 2015 i recentment publicades, en relació amb el tractament de les societats civils i comunitats de béns. A més, també podeu consultar la relació integra de les consultes vinculants de la Direcció [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La llista de morosos amb Hisenda

10-02-2016

El Dr. Luis Manuel Alonso González, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica-Financera-Tributària del Col·legi, ha elaborat una nota informativa sobre la llista de morosos publicada per Hisenda.La divulgació a finals de l'any passat de l'esperada ll [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Revisió de les garanties de les autoritzacions duaneres - Període transitori

10-02-2016

Posem a la vostra disposició la nota informativa 1/2016 de la Subdirecció General de Gestió Duanera, de 2 de febrer, sobre revisió de les garanties de les autoritzacions duaneres durant el període transitori d'aplicació del CAU.

foto noticia

Ciutadans de nacionalitat andorrana

10-02-2016

S'ha modificat el full informatiu núm 308 de l'Oficina d'Estrangeria, que relaciona els requisits, documentació a aportar i procediment per a la sol·licitud d'autorització de residència de nacionals andorrans.

foto noticia

Proves per obtenir els certificats de competència professional per a exercir de transportista per carretera

10-02-2016

Amb data 9 de febrer es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ TES/266/2016, de 29 de gener, de convocatòria de diverses proves per obtenir els certificats de competència professional per a l’exercici de l’activitat de transportista per carretera.En concret, s'estableix el procediment d'inscripci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació d'agricultura

10-02-2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les notes següents sobre la DUN:Comunicat 8. DUN 2016 - CROMOS publicats Comunicat 7. DUN 2016 - Retorn de dades a través d'internet Comunicat 6. DUN 2016 - Municipi de Preixens

foto noticia

Horari col·legial especial 12 de febrer

09-02-2016

El día 12 de febrer, festiu a la ciutat de Barcelona amb motiu de Santa Eulàlia, tant la Seu Col·legial com Serveis Centralitzats de Barcelona romandran tancats. Les delegacions de Lleida i Girona i Serveis Centralitzats de Sabadell estaran oberts en el seu horari habitual.

foto noticia

Ajuts per a formació sobre transports 2016

05-02-2016

El BOE del 5 de febrer de 2016 conté l'extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es convoquen ajuts per a la formació en relació amb el transport per carretera per a l'any 2016.Podeu consultar-lo al següent enllaç:

Enllaç extern

foto noticia

Barem de valoració de vehicles 2016

05-02-2016

Un any més, el Col·legi ha editat el Barem de valoració de vehicles (automòbils, tot terreny i motocicletes) en format PDF, per tal que us ho pugueu descarregar de manera gratuïta al nostre web. Es tracta d’un servei de gran valor, tant per a vosaltres com per als vostres clients, ja que us [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Responsabilitat penal de les persones jurídiques

03-02-2016

Ja teniu disponible la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l'Estat, en relació amb la responsabilitat penal de les persones jurídiques.A més, també podeu accedir al document-resum publicat a aquest efecte pel portal Notícies Jurídiques.

foto noticia

Formació DUN 2016. Noves presentacions

03-02-2016

Posem a la vostra disposició una nova presentació relacionada amb el REGEPA i una altra sobre el SIGPAC en la qual es va realitzar modificacions i actualitzacions.

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

03-02-2016

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de gener de 2016. El document recull les novetats legislatives i els projectes/ proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Noves consultes Informa (AEAT)

03-02-2016

El web de l'AEAT ha incorporat recentment al PROGRAMA INFORMA diverses consultes que poden resultar del vostre interès sobre farmàcies i societats civils entre d'altres.

foto noticia

Qüestions censals en relació amb les societats civils

03-02-2016

L'AEAT ha elaborat un informe sobre les qüestions censals en relació amb les societats civils. 

foto noticia

AEAT - Tipus de retenció diferents

03-02-2016

El web de l'AEAT publica la següent informació d'interès:  Declaracions informatives 2015: Avís tipus de retenció diferents (models 180, 187, 188, 193, 194 i 296)D'haver utilitzat durant l'any 2015 més d'un percentatge de retenció corresponent a un mateix registre de perceptor (com a conse [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR