L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2017

foto noticia

Portal de la campanya de Renda 2016

29-03-2017

El 5 d'abril comença la campanya de Renda 2016. La novetat més significativa és la generalització del Renda WEB com a únic servei de confecció i presentació de la declaració de la Renda, per a tot tipus de rendes, incloses les d'activitats eco [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Acords de col·laboració social amb empreses subministradores de programari per al SII

29-03-2017

L’Agència Tributària ha publicat al seu web aquesta informació: Amb la posada en marxa del sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII), les entitats subministradores de software relacionat amb la gestió empresarial podran realitzar, a travé [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sistema de bonus en matèria de sinistralitat

29-03-2017

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social ha elaborat un quadre sinòptic sobre el sistema de bonus en matèria de sinistralitat, aprovat pel Reial Decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per c [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre models IRPF i IP 2016

29-03-2017

El 23 de març es va publicar al BOE l'Ordre HFP/255/2017, de 21 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2016, es determinen el lloc, forma i terminis de present [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre les begudes ensucrades envasades

29-03-2017

L’Agència Tributària de Catalunya ens ha comunicat que ha posat en marxa una campanya d’informació en relació amb l’impost sobre les begudes ensucrades envasades, creat mitjançant la Llei de mesures fiscals aprovada pel Parlament de Catalunya en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya

29-03-2017

Ja teniu disponible el document amb les subvencions més destacades de Catalunya del 18 al 24 de març. Durant aquest període destaquen diverses subvencions per a la creació de noves empreses i el foment del cooperativisme.

foto noticia

Subvencions comerç, serveis, artesania i moda

29-03-2017

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7335, de data 23 de març de 2017, surt publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artes [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

29-03-2017

La Base de Dades i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les resolucions d'interès següents: Criteri 1 de la resolució 00576/2016/00/00 del 23/03/2017Procediment de recaptació. Embargament de crèdits derivat dels negocis constituïts pels propietaris dels esta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

28-03-2017

Ja estan disponibles les consultes tributàries publicades per la DGT corresponents al mes de febrer de 2017. Podeu accedir-hi aquí.

foto noticia

IMHB: Suggeriments, queixes, incidències i millores

24-03-2017

El passat 13 de març es va celebrar una reunió amb l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona on una representació del Col·legi va tenir l’oportunitat de posar en coneixement de la seva Gerent els dubtes i les incidències que ens vau fer arribar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convenis col·lectius de març

22-03-2017

Ja podeu accedir als convenis col·lectius publicats durant la primera quinzena de març de 2017. Us recordem que a la vostra àrea privada trobareu les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins provincials.

foto noticia

Subvencions a Catalunya

22-03-2017

Ja teniu disponible el document amb les subvencions més destacades de Catalunya de l'11 al 17 de març. Durant aquest període destaquen les subvencions en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia del SOC

22-03-2017

Teniu disponible la graella de la cita prèvia d’estrangeria corresponent al mes d'abril de 2017. Aquest mes ens correspon el dimecres 19 d'abril.Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 17 d'abril de 2017. 

foto noticia

Model de representació de l'INSS

22-03-2017

Posem a la vostra disposició la Resolució de la Direcció general de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per la qual s'aprova el model normalitzat de representació per a la realització de tràmits a través del Registre Electrònic de la Se [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Deutors hipotecaris: Mesures de protecció

22-03-2017

El Consell de Ministres del 17 de març de 2017 ha aprovat el Reial decret llei 5/2017, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i la Llei 1/2013, de 14 de maig, d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La vestimenta a la feina

22-03-2017

La vestimenta a la feina sempre ha estat un tema controvertit per trobar-nos bàsicament amb dos drets en conflicte, d'una banda, el Dret a la llibertat d'empresa de l'article 38 de la Constitució, que reconeix la llibertat d'empresa en el marc de l'economia de mercat i, d'altra banda, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 720

15-03-2017

Us facilitem diversos documents relatius al model 720 de declaració de béns i drets a l'estranger, el termini de presentació finalitza el proper dia 31 de març: Recull de preguntes freqüents (FAQs) del web de l'AEAT Dissenys Físics i Lògics del Model [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TEAC: La prestació per maternitat pagada per la Seguretat Social no està exempta en IRPF

15-03-2017

El web de l’AEAT s’ha fet ressò de la Resolució 07334/2016/00/00 de 2 de març de 2017 el Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC), que la qual ja us vam informar, i que conclou que la prestació de maternitat percebuda del Institut Nacional de la Seguret [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sistema SII: Actualització al web de l'AEAT

15-03-2017

L’Agència Tributària ha publicat al seu web nova informació tècnica i més preguntes freqüents sobre el Sistema d’Intercanvi d’Informació de l’IVA, aplicable a partir d’avui 15 de març. Podeu accedir al recull d&rsqu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Propera activació de la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya

15-03-2017

L'Agència Tributària de Catalunya ens ha informat que al llarg d'aquesta setmana tant el seu web com la seva Oficina Virtual es transformaran en la nova seu electrònica derivada de l’ATC, creada per l’Acord de Govern 14/2017, de 21 de febrer. Per aquest mo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Fins a quin moment és possible aportar proves en els plets amb Hisenda?

15-03-2017

En els últims temps, no és estrany que l'Agència Tributària al·legui que si l'obligat tributari desitja aportar proves que al seu dret convinguin, ho ha de fer en seu del procediment administratiu tributari de què es tracti i no amb caràcter posterio [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

15-03-2017

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat diverses resolucions d'interès durant aquesta setmana: Criteri 1 de la resolució 03011/2015/00/00 del 09/03/2017Procediment econòmic administratiu. Límits de la facultat revisora dels òrgans ec [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ampliada la convocatòria de subvencions de la Resolució EMC/1845/2016

15-03-2017

Ha sortit publicada la RESOLUCIÓ EMC/459/2017, de 6 de març, per la qual s'amplia el termini de resolució de la convocatòria de la Resolució EMC/1845/2016, d'11 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a nuclis de re [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resums d'actualitat normativa

08-03-2017

Ja teniu a la vostra disposició els resums d’actualitat normativa corresponents al període del 27 de febrer al 4 de març de 2017. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents: En matèria fiscal: L'assistència jur&i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AEAT. Publicades noves preguntes freqüents

08-03-2017

S'han incorporat en el portal "Impostos" les novetats publicades a "Preguntes freqüents (INFORMA)" durant els mesos de gener i febrer. A partir d'ara, s'utilitzarà aquesta ubicació per publicitar les noves referències del programa INFORMA que recullin els criteris d'aplica [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Serveis d'ajuda: Qualitat de dades identificatives

08-03-2017

S'ha incorporat al banner del Sistema de Subministrament immediat d'Informació de l'IVA del web de l'AEAT, el servei d'ajuda "Identificació fiscal". Aquest servei web ajuda a identificar i comprovar l'alta en el cens de l'AEAT de clients i proveïdors.La informació proporci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 720: Consultes de la DGT

08-03-2017

Teniu disponible una nova relació actualitzada de Consultes Vinculants de la DGT sobre el Model 720, actualitzades amb data 6 de març de 2017 i ordenades per nombre i data de publicació. S'incorporen consultes d'exercicis anteriors que no apareixien en les anteriors relacions, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

08-03-2017

La Base de Dades de Doctrina i Consultes del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d’interès: Criteri 1 de la resolució 00008/2017/00/00 del 02/03/2017Procediment d'inspecció. Remissió de l'expedient al ministeri fiscal i devolució d&rsquo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya

07-03-2017

Ja teniu disponible el document amb les subvencions més destacades de Catalunya del 25 de febrer al 3 de març. Durant aquest període s'han publicat diverses subvencions destinades a la promoció econòmica a Ajuntaments del Baix Llobregat.

foto noticia

Nova actualització dels mandats de trànsit

03-03-2017

Tenint en compte l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, des del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, hem confeccionat nous models de mandats (Genèric i Específic), que incorporen el DNI del Gestor.

foto noticia

Memòries 2016

02-03-2017

Ja teniu disponible la Memòria corporativa corresponent a l’any 2016 del Col·legi, on podreu trobar un recull de les activitats més destacades, els nous Serveis que hem posat en marxa o les aparicions del nostre col·lectiu al mitjans entre d’altres. Tamb&eacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Butlletins de circulació permís temporal d´empreses

02-03-2017

Us informem que des de febrer de 2017, les Prefectures provincials de trànsit, no posen el segell a cadascuna de les fulles que composen els llibres talonaris, ja que l’article 45 de Reglament General de Vehicles no recull expressament l’esmentat segellat. Només és [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Junta General Ordinària 2017

02-03-2017

Per acord de la Junta de Govern i de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els Estatuts d’aquest Col·legi, ens plau convocar-vos per tal d’assistir a la Junta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

01-03-2017

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de febrer de 2017. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

01-03-2017

Ja estan disponibles les consultes tributàries publicades per la DGT corresponents al mes de gener de 2017. Podeu accedir-hi aquí.

foto noticia

Novetats del conveni col·lectiu de gestories administratives

01-03-2017

La setmana passada es va publicar al BOE la resolució de 13 de febrer de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el VII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de gestories administratives, i que tindrà durada fins el 31 de des [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya

01-03-2017

Cada setmana posem a la vostra disposició un document amb les subvencions més destacades de Catalunya. Durant període del 18 al 24 de febrer s'han publicat diverses subvencions per a iniciatives i empreses culturals.

foto noticia

Resolucions del TEAC

01-03-2017

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 02576/2014/00/00 del 15/02/2017LGT. Recurs extraordinari de revisió. Documents de valor essencial. Art 244.1.a). Resolució de recurs [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR