L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 

2017

foto noticia

SII i RD 592/2017

31-05-2017

En el Butlletí Oficial de l'Estat del dissabte 27 de maig de 2017 s'ha publicat el Reial Decret 529/2017, de 26 de maig, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre el valor afegit aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, afegint dues disposicions transitòries (q [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Registre de la jornada laboral

31-05-2017

Tal i com us vam avançar la setmana passada (veure notícia), la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha emès una instrucció en matèria de control de temps de treball, per tal d'aclarir els dubtes generats sobre aquest tema, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF 2016: Consultes vinculants de la DGT

31-05-2017

Us facilitem un document elaborat amb la relació íntegra de consultes vinculants de la DGT sobre l'IRPF, publicades durant el mes d'abril de 2017. S'inclou referència, data, normativa, descripció dels fets i qüestió plantejada, així com el co [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

31-05-2017

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de maig de 2017. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Servei de registre en Cl@ve PIN en oficines

30-05-2017

Per a una millor prestació del servei d'alta en Cl@ve PIN, l'Agència Tributària ha establert la necessitat de que els usuaris sol·licitin cita prèvia per a la seva tramitació en oficines. La implantació d'aquesta mesura està sent gradual i s'a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves resolucions del TEAC

30-05-2017

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès, en unificació de criteri:  Criteri 1 de la resolució 00482/2017/00/00 del 24/05/2017IVA. No subjecció. Art. 7.8 LIVA. Societats mercantils de capital &ia [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Duanes i impostos especials al web de l'AEAT

30-05-2017

Des del passat dia 24 de maig es troba disponible al web de l'AEAT un banner específic sobre duanes i impostos especials, en el qual s'inclou, pràcticament, totes les qüestions duaneres i les relatives als impostos especials d'interès. Podeu accedir des d'aquí.

foto noticia

Nova convocatòria estatal per accedir a la professió de gestor administratiu

29-05-2017

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat amb data 29 de maig, la resolució de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques del Ministeri d'Hisenda, per la qual es convoquen noves proves d'accés a la professió de gestor administratiu. Les sol·licituds [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves d'accés a GA 2017

25-05-2017

Amb data 24 de maig s’ha publicat al DOGC la resolució que nomena el tribunal i estableix la data de la realització de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu el dia 16 de setembre de 2017 a les 10.30 hores, a l'aula 2 de la Facultat de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia del SOC

24-05-2017

Teniu disponible la graella de la cita prèvia d’estrangeria corresponent al mes de juny de 2017. Aquest mes ens correspon el dimecres 14 de juny.Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 12 de juny de 2017. 

foto noticia

Cèntim sanitari: Tractament de la devolució de l'IVMDH a l'IRPF

24-05-2017

En relació amb el tractament en l'IRPF de la devolució del "cèntim sanitari" (IVDDH), es recorda el següent: Segons el que disposa la Consulta Vinculant de la DGT V3693-16: Si el rendiment net de l'activitat econòmica es determina d'acord amb el mètode d&rsq [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

SII: Novetats al web de l'AEAT

24-05-2017

El Consejo ha elaborat un document amb diversa informació continguda al web de l’Agència Tributària sobre el Subministrament Immediat d’Informació.

foto noticia

Plusvàlua Municipal

24-05-2017

El Tribunal Constitucional va publicar el 17 de maig una nova nota informativa sobre la Plusvàlua Municipal. En aquesta nota s'informa que el TC anul·la parcialment la regulació de l'impost estatal sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Podeu acced [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Control de la jornada laboral

24-05-2017

La CEOE ha enviat un correu informant que la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha elaborat una nova instrucció sobre control del temps de treball, després de les sentències del Tribunal Suprem de 23 de març i 20 d'abril de 2017, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consulta vinculant sobre mútua de previsió social

24-05-2017

La Base de Dades de consultes vinculants de la DGT ha publicat la següent consulta d'interès: V0845-17 El consultant es va jubilar l'any 2015 i va rescatar les aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006 a una Mutualitat de Previsió Social a prima fixa "PREMAAT" (Previ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució del TEAC

24-05-2017

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat amb la resolució d'interès següent: Criteri 1 de la resolució 04016/2014/00/00 del 09/05/2017Impost sobre societats. Deducció per reinversió. Període de reinversió. Valors a [...]

Llegir noticia completa

 

Proves d'accés a Gestor Administratiu 2018

23-05-2017

El Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya ha publicat la RESOLUCIÓ 2/2018, de 22 de maig, d'aprovació de la relació definitiva de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir el títol [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre models IS 2016: Principals modificacions

17-05-2017

Us facilitem el document elaborat pel Consejo en relació amb les principals modificacions introduïdes en l'Ordre HFP/399/2017, de 5 de maig, per la qual: s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la renda de no residents, corresponent a e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Registre diari de la jornada laboral

17-05-2017

Us facilitem dues sentències de gran interès a nivell laboral: La primera del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en la qual s'admet el registre diari de la jornada laboral del treballador a requeriment de la Inspecció, encara que no existís inicialment. La [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Diccionari de termes i conceptes de l'Administració Electrònica

17-05-2017

El Portal de l’Administració electrònica (PAe) ha publicat el diccionari de termes i conceptes de l'administració electrònica, en versions PDF i ePUB (llibre electrònic). El podeu consultar aquí.

foto noticia

Preguntes freqüents del model 289

17-05-2017

Al web de l'AEAT s'han publicat preguntes freqüents auxiliars al model 289, corresponent a la Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua (CRS) per facilitar la presentació d'aquest model. Accedir

foto noticia

Publicada l'ORDRE VEH/85/2017: Obligatorietat de la presentació telemàtica d'autoliquidacions per a certs obligats tributaris

17-05-2017

L’ATC ens ha fet arribar el comunicat següent: Us comuniquem que el proper 1 de juny de 2017 entrarà en vigor l’Ordre VEH/85/2017, d'11 de maig, per la qual s'estableix l'obligació de l'ús dels mitjans electrònics en les presentacions i pagament de diver [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF 2016: Consultes vinculants de la DGT

10-05-2017

Us facilitem un document elaborat amb la relació íntegra de consultes vinculants de la DGT sobre l'IRPF, publicades durant el mes d'abril de 2017. S'inclou referència, data, normativa, descripció dels fets i qüestió plantejada, així com el co [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pròrrogues i modificacions al pla d'activació d'ocupació

10-05-2017

El Programa Extraordinari d'Activació per a l'Ocupació va ser aprovat pel Reial decret llei 16/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el Programa d'Activació per a l'Ocupació i després prorrogat pel Reial decret llei 1/2016, de 15 d'abril. Ara amb el Reial de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Menjadors d'empresa: Normativa franquista i actual

10-05-2017

Totes les empreses amb més de 50 treballadors i horaris partits, que assignin menys de dues hores per menjar a la seva plantilla tenen l'exigència legal de comptar amb un menjador estable en el qual es serveixin menjars a preu més assequible que els bars i restaurants. Aix&iacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La visita del perit en les valoracions tributàries

10-05-2017

És un tema recurrent que en les pericials tècniques que realitza l'Administració Tributària per a la determinació de valors d'elements patrimonials, moltes vegades immobles, es prescindeix de la visita a l'immoble i se sustenta la valoració prescindint de t [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

10-05-2017

El BOE del 4 de maig inclou l'Ordre HFP/377/2017, de 28 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2016 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per a les activit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Delegació de competències

10-05-2017

El 4 de maig es va fer pública al BOE la Resolució de 27 d'abril de 2017, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 14 de desembre de 2016, per la qual es deleguen competènc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

10-05-2017

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 04162/2014/00/00 del 25/04/2017IVA. Dret de modificació de bases imposables a l'empara de l'article 80.tres LIVA. Conseqüències [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Propera aprovació de l'Ordre que ha de regular l'obligatorietat de la presentació telemàtica d'autoliquidacions per a certs obligats tributaris 

10-05-2017

L’ATC ens ha fet arribar el comunicat següent:Us comuniquem que es preveu que el proper 1 de juny de 2017 entri en vigor l’Ordre de tramitació telemàtica, actualment pendent d’aprovació, que establirà l’obligació d’ús dels [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sistema SII. Noves FAQs

10-05-2017

L'Agència Tributària ha publicat al seu web una nova versió (la setena), del document que conté la informació tècnica i les preguntes freqüents sobre el Subministrament Immediat d'Informació (SII), aplicable a partir del 17 de maig. Podeu accedi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa integral de foment de l'emprenedoria (PIFE) 2016

10-05-2017

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7365, de data 9 de maig de 2017, surt publicada la ORDRE EMC/74/2017, de 4 de maig, de modificació de l'Ordre EMC/181/2016, de 29 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions p&uacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre Societats i Impost sobre la renda de no residents

10-05-2017

El BOE del 9 de maig ha publicat l'Ordre HFP/399/2017, de 5 de maig, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes consti [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resums d'actualitat normativa

03-05-2017

Ja teniu a la vostra disposició els resums d’actualitat normativa corresponents al període del 24 al 29 d'abril de 2017. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents: En matèria fiscal: Informació necessària per a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convenis col·lectius d'abril

03-05-2017

Ja podeu accedir als convenis col·lectius publicats durant la segona quinzena d'abril de 2017. Us recordem que a la vostra àrea privada trobareu les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins provincials.

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

03-05-2017

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social d'abril de 2017. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Subvencions a Catalunya

03-05-2017

Ja teniu disponible el document amb les subvencions més rellevants de Catalunya del 22 al 28 d'abril. Durant aquest període destaquen les subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial de l'Agència de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe de recaptació tributària

03-05-2017

L'Agència Tributària ha publicat a la seva pàgina web l'informe mensual de recaptació tributària corresponent al mes de març de 2017.  Podeu accedir al document des d'aquí.

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR