L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2018

foto noticia

Proves de capacitació de transports

27-12-2018

S'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/2961/2018, de 10 de desembre, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la primera convocatòria de l’any 2019 per obtenir el certifi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats sobre operacions intracomunitàries

20-12-2018

L’Agencia Tributària ha publicat al seu web novetats sobre les operacions intracomunitàries: Modificació del Reglament (UE) nº282/2011, de la Comissió: harmonització dels mitjans de prova del transport a l'efecte de l'exempció de les operacions [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

20-12-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC publica les resolucions d'interès següents: • Criteri 1 de la resolució 00776/2018/00/00 del 10/12/2018 Procediments de gestió. Conformitat a dret de la utilització d'un procediment de comprovació limitad [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia del SOC

20-12-2018

Ja teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria. Aquest mes ens correspon el dimecres 16 de gener. Per realitzar la vostra sol·licitud heu d’enviar la graella amb el nom de l’empresa i del treballador al correu del SAC (sac@gestors.cat) abans del 8 de gener [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Premis sorteig loteria de Nadal

20-12-2018

Tots els premis del Sorteig de la Loteria de Nadal d’un import igual o inferior a 10.000 euros estaran exempts de tributació aquest any 2018, i els d'import íntegre superior a 10.000 euros només tributaran respecte de la part del mateix que excedeixi d'aquest import . Aix [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Entrada en vigor de la nova exempció en els contractes d'arrendament

19-12-2018

Segons ha comunicat l'ATC, arran de la publicació del Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE 304, de 18 de desembre), que modifica el Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Instrucció de la DGT

14-12-2018

La DGT ha publicat la instrucció 18/V-129 de tramitació de vehicles en JPT a tancament de 2018.

foto noticia

Horaris especials Nadal 2018

14-12-2018

Amb motiu de les festes de Nadal, tant la Seu Col·legial de Barcelona, com les delegacions de Lleida i Girona tancaran els dies 25 i 26 de desembre de 2018 i l’1 de gener de 2019. A més, tindran els horaris especials següents: SEU COL·LEGIAL DE BARCELONA24 i 31 de de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Calendari de visats de les autoritzacions de transport

14-12-2018

Amb data 14 de desembre s'ha publicat al BOE la Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport a partir [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El gravamen sobre les hipoteques el pagarà el banc

12-12-2018

El subjecte passiu dels actes jurídics documentats en el cas dels préstecs hipotecaris, ha patit diversos canvis en un termini molt curt de temps. Finalment, l'assumpte s'ha resolt reformant la llei, per via d'urgència, per concloure que el pagament ha de córrer a c&agra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats publicades al web de l'AEAT

12-12-2018

L’Agencia Tributària ha publicat diverses novetats al seu web: Llista de les monedes d'or que compleixen els criteris establerts en el règim especial aplicable al or d'inversió del article 345 de la Directiva 2006/112/CE vàlida per a l'any 2019 Accedir Calendari d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convocatòria dels ajuts del "Programa Missions Internacionals"

12-12-2018

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 10 de desembre de 2018, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/2872/2018, de 30 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 dels ajuts del "Programa de Missions Internacionals". El termini de presentació de sol&m [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

12-12-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC), ha publicat les resolucions d'interès següents: Criteri 1 de la resolució 00776/2018/00/00 del 10/12/2018 Procediments de gestió. Conformitat a dret de la utilització d'un procediment de comprovació [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Com contractar persones refugiades

12-12-2018

El Departament de Treball, afers socials i famílies ha elaborat el tríptic “Com contractar persones refugiades”, al qual es facilita informació sobre aquest tràmit. Un dels aspectes fonamentals d’aquest procediment, és que en el cas de les person [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sol·licitud de distintius mediambientals

12-12-2018

Us facilitem el mandat específic (en pdf editable) per a la sol·licitud de distintius mediambientals.

foto noticia

Feliciteu el Nadal amb les nostres postals digitals

11-12-2018

Gràcies al Col·legi ja podeu felicitar les festes als vostres clients de forma totalment gratuïta. Dins de la plataforma de comunicació, a la qual podeu accedir des d'aquí, teniu disponibles tres postals diferents que podeu personalitzar amb un text de la vostra ele [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats de la LOPD

11-12-2018

La Comissió laboral i de la Seguretat Social del Col·legi ha elaborat un document que recull les principals novetats laborals de la llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals. La llei regula per primera vegada el dret a la intimitat dels treballad [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Remolcs agrícoles i màquines agrícoles remolcades: Nova instrucció de la DGT

07-12-2018

La DGT ha emés una instrucció  amb els nous requisits tècnics per a l'homologació nacional de remolcs agrícoles i màquines agrícoles remolcades.

foto noticia

Prestacions de maternitat i paternitat: Devolució de l'IRPF

05-12-2018

El web de l'AEAT ha publicat a la seva pàgina d’inici un banner específic sobre el procediment de devolució de l’IRPF, vinculat a les prestacions per maternitat i paternitat, on els contribuents poden sol·licitar la rectificació de les declaracions d'I [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Fulletó sobre ISDNR

05-12-2018

L’Agència Tributària ha publicat al seu web un fulletó amb les novetats en la tramitació de l'Impost sobre Successions i Donacions de No Residents. El podeu descarregar aquí.

foto noticia

Projecte d'Ordre de modificació de diverses declaracions informatives

05-12-2018

Properament es publicarà al BOE el Projecte d'Ordre per la qual es modifiquen: l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversi&oa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre de mòduls per a 2019

05-12-2018

El 30 de novembre es va publicar al BOE l'Ordre HAC/1264/2018, de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2019 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor A [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Canvi en el certificat electrònic per identificar la Seu electrònica de l'AEAT

05-12-2018

El proper dia 10 de desembre es canviarà el certificat electrònic que s'utilitza per identificar la Seu Electrònica de l'Agència Tributària i les seves subseus.El nou certificat es pot consultar aquí.

foto noticia

Convocatòria d'Ajuts del Programa Assessors Digitals

05-12-2018

La CEOE ha enviat informació sobre una nova Convocatòria d'Ajuts del Programa Assessors Digitals.   Es pot accedir a tota la informació de la convocatòria aquí, utilitzant l’identificador de la convocatòria ID: 423443. El termini de presentaci&oa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe sobre el mercat laboral espanyol

05-12-2018

La CEOE ha publicat l'informe "Observatori 12/2018 del Mercat Laboral" que analitza la situació del mercat de treball espanyol a través de les dades de novembre d'atur registrat, contractació i afiliació a la Seguretat Social.

foto noticia

Resum laboral i de la Seguretat Social

05-12-2018

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social ha elaborat un document recollint les principals novetats legislatives publicades durant el mes de novembre. Al resum s’inclouen també, entre d’altra informació, els projectes publicats i la jurisprudència i not&ia [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IVA, IS i IRPF: Noves consultes del programa INFORMA

05-12-2018

S’han publicat al web de l'AEAT les  novetats següents incorporades al Programa INFORMA durant el mes de novembre, en relació amb l'IRPF, l'IS i l'IVA: IVA 141052 - Expedició: allotjament a través d'agència viatges o plataforma 141051 - Execució d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova APP del Col·legi

04-12-2018

El Col·legi ha dissenyat una aplicació mòbil per accedir directament a totes les prestacions que posem a disposició dels col·legiats: formació, actualitat, esdeveniments, serveis, la vostra àrea privada… En un sol clic podreu enllaçar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

MUTUAGA: Fins el 31 de desembre!

04-12-2018

Milloreu la vostra jubilació i aconseguiu un e-xec Amazon per valor de 100 euros Per tan sols 50€ al mes, els Gestors Administratius podeu complementar la vostra jubilació contractant el Pla Complementari de la vostra Mutualitat i aprofitar així els màxims avantatg [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Concentració de competències de l'IRNR i l'ISDNR

28-11-2018

Us facilitem una presentació elaborada per l'Oficina Nacional de Gestió Tributària (ONGT) sobre la concentració de competències de l'Impost sobre la Renda de No Residents sense establiment permanent, i sobre la gestió de l'Impost sobre Successions i Donacio [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats sobre IVA

28-11-2018

S’han publicat al web de l’AEAT les novetats següents que afecten a l’IVA: Modificació Directiva IVA pel que fa als tipus reduïts aplicats als llibres, els periòdics i les revistes digitals Inversió del subjecte passiu i mecanisme de reacció [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaracions informatives 2018

28-11-2018

Us facilitem un comunicat que l'Agència Tributària ha emès sobre les properes declaracions informatives, que es presentaran a partir de l'1 de gener de 2019. Aquesta campanya implicarà una modificació substancial en la part tècnica de remissió de la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució del TEAC sobre IBI

28-11-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat la resolució d'interès següent:   Criteri 1 de la resolució 00743/2018/00/00 del 13/11/2018 IBI. Concessió administrativa. Aparcaments per a residents. Reconeixement de la titularitat cadast [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Butlletí del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya

28-11-2018

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha publicat la sisena edició del Butlletí del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya. En aquest document, elaborat a partir de les dades del Cercador de convenis col·lectius de Catalunya i del Registre estatal d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TRANSPORTS: Sol·licitud de devolució de taxes pagades indegudament

26-11-2018

Us informem que el Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya sol·licita que, si cap professional del nostre col·lectiu precisa la devolució d’alguna taxa pagada indegudament, presenti l’expedient segons les instruccions adjuntes.

foto noticia

Matriculació de remolcs i màquines remolcades en ús a partir de 2019

26-11-2018

Us informem que a partir de l´1 de gener del 2019 s’aplicaran els nous requisits d’homologació del Reglament Europeu 167/2013, que són aplicables als remolcs i màquines remolcades a Espanya. Adjunt teniu disponible el fulletó que ha realitzat l’As [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificat d'aptitud professional de transports: proves 2019

23-11-2018

S’ha publicat al DOGC del 23 de novembre  la RESOLUCIÓ TES/2698/2018, de 14 de novembre, relativa a les proves que es faran l’any 2019 per obtenir el certificat d’aptitud professional per a l’exercici de l’activitat de conductor/a professional de determinat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ja tenim postals de Nadal

22-11-2018

Ja tenim guanyadors del nostre concurs de dibuix GA+Art!  Aquests han estat els tres dibuixos escollits per convertir-se en les postals de Nadal del nostre Col·legi:   A més, enguany hem tingut uns participants molt especials. El nostre Col·legi va fer un donatiu a l& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

21-11-2018

  L’Agencia Tributària ha publicat aquestes novetats al seu web:• Estadístiques de Comerç Exterior. Dades estadístiques. Últimes estadístiques publicades • Estadística de Mercat de Treball i Pensions en les fonts tributàri [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

21-11-2018

Ja teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria. Aquest mes ens correspon el  dimecres 12 de desembre. Per realitzar la vostra sol·licitud heu d’enviar la graella amb el nom de l’empresa i del treballador al correu del SAC (sac@gestors.cat) abans del 5 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaracions informatives 2018

21-11-2018

L’AEAT ha publicat novetats sobre el model 390 de les declaracions informatives 2018, a les quals s'introdueixen les modificacions següents: Des del punt vista subjectiu de l'obligació de presentar la declaració-resum anual d'IVA, model 390: S'estableix que la realitz [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte d'Ordre de mòduls 2019

21-11-2018

Us facilitem diversos documents relatius al projecte de l’Ordre de Mòduls per a l’exercici 2019:  Text íntegre del Projecte de Mòduls per a 2019 Nota sobre els principals continguts del projecte Quadre comparatiu de causes d’exclusió En tot cas, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Brexit: Duanes i impostos especials

21-11-2018

L’Agència Tributària ha publicat al seu web un document amb informació sobre el Brexit, on tracta sobre tot les conseqüències a l’àmbit duaner i els impostos especials (certificats i autoritzacions, procediments, règims duaners, exportaci&o [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

21-11-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat la següent resolució d'interès: • Criteri 1 de la resolució 08505/2015/00/00 del 06/11/2018 Procediment inspector iniciat vigent la Llei 58/2003. Remissió d'actuacions al Ministeri Fiscal. S [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renovació de la targeta vermella

19-11-2018

L'Oficina d'Estrangeria de Barcelona ha remès una nota informativa de la Policia Nacional relativa a la descentralització del servei d'obtenció i renovació de "targetes vermelles" (document acreditatiu de la condició de sol·licitant, en tramitació, d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació del Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

14-11-2018

El 9 de novembre es va publicar el Reial Decret Llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre. Com a aspecte m&eacut [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació de la CEOE

14-11-2018

Posem a la vostra disposició els següents documents enviats per la CEOE: Observatori 11/2018 del Mercat Laboral, que analitza l'atur registrat, la contractació i afiliació a la Seguretat Social d'acord amb les dades d'octubre. Nota informativa de la reunió del Patr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaracions informatives 2018

14-11-2018

Es publica al web de l'Agència Tributària  un nou portal destinat a les "Declaracions informatives 2018" que recull les principals novetats de la campanya. Aquest s'anirà actualitzant amb la inclusió de nous continguts informatius. La presentació de declaraci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

14-11-2018

L’Agencia Tributària ha publicat aquestes novetats al seu web: Estadístiques sobre l’Impost de Societats 2016 Ofereix una imatge detallada del sector societari en el seu conjunt a través d'informació relativa a l'estructura patrimonial i als resultats de les [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

14-11-2018

S’han publicat a la base de dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) diverses resolucions d’interès:  Criteri 1 de la resolució 09426/2015/00/00 del 06/11/2018 Impost sobre Societats. Data que cal considerar per entendre materialitzada la inversió consis [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació del tribunal qualificador a les proves per obtenir el CAP

13-11-2018

S'ha publicat al DOGC Núm. 7746, amb data 13 de novembre de 2018, la RESOLUCIÓ TES/2629/2018, de 8 de novembre, de modificació de la Resolució TES/2226/2018, de 25 de setembre, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el llo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renovació de càrrecs a la junta de la Delegació de Girona

08-11-2018

A la sessió ordinària de la Junta de la Delegació de Girona del Col·legi, que va tenir lloc en data 25 d’octubre de 2018, varen renovar-se els càrrecs de President Delegat, Vicesecretari, Comptador i Vocals 1r, 3r i 5è, resultant la composició [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avantprojecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

07-11-2018

Podeu consultar el document elaborat pel Consejo sobre l'Avantprojecte de Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, amb les redaccions comparades en paral·lel, dels articles i les normes afectades.   El text íntegre de l'Avantprojecte de Llei es pot cons [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

07-11-2018

Us facilitem uns documents amb el recull de les consultes vinculants de la DGT sobre el model 720 (publicades entre juny i octubre), i sobre l’Impost de Societats (corresponents al període d’agost i setembre).

foto noticia

Arguments per combatre les sancions tributàries

07-11-2018

Un fenomen molt freqüent al qual s'enfronten els contribuents que són objecte d'una sanció tributària, és que l'exclusió genèrica d'una causa d'exoneració de responsabilitat, particularment la interpretació raonable de la norma, no &eacut [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes del programa INFORMA sobre IVA, IRPF i IVA

07-11-2018

S’han publicat al web de l'AEAT les següents novetats incorporades al Programa INFORMA durant el mes d’octubre, en relació amb l'IRPF, l'IS i l'IVA: IRPF • 134840 - PRESTACIÓ PER MATERNITAT PERCEBUDA DE LA SEGURETAT SOCIALLa sentència del Tribuna [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impostos Especials: Nova normativa que afecta els articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament

07-11-2018

S’ha publicat al BOE l’Ordre HAC/1147/2018 per la que s’aproven les normes de desenvolupament del disposat als articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels Impostos Especials aprovat per Reial Decret 1165/1995, de 7 de juliol. Aquesta ordre ministerial que va entrar en vigor l&r [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Les criptomonedes a la llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

07-11-2018

L'avantprojecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal publicat recentment a la web del Ministeri d'Hisenda (www.hacienda.gob.es), recull algunes mesures relatives al tractament de les monedes digitals (criptomonedes). Per aquest motiu, us facilitem els documents seg& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució definitiva de les proves a Gestor Administratiu 2018

06-11-2018

Amb data 6 de novembre de 2018 s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ JUS/2523/2018, de 26 d’octubre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu, que es van realitzar el setem [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Guia actualitzada d'incentius a la contractació de treballadors amb discapacitat

31-10-2018

La Fundación Once ha editat una guia actualitzada d'incentius a la contractació de treballadors amb discapacitat. Aquest document facilita a les empreses la consulta de les subvencions, les bonificacions i les reduccions a la Seguretat Social, de les que es poden beneficiar contractan [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Consultes vinculants de la DGT

31-10-2018

Us facilitem un document amb la relació de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT) corresponents al període de setembrel de 2018, relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Així mateix, us informem que ja estan di [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia del SOC

31-10-2018

Ja teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria d'aquest mes. Ens correspon el 14 de novembre. Podeu fer la vostra sol·licitud abans del 8 de novembre de 2018.

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

31-10-2018

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social d'octubre de 2018. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Resolucions del TEAC

31-10-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les resolucions d’interès següents: Criteri 1 de la resolució 04662/2015/00/00 del 16/10/2018Impost sobre Successions i Donacions. Reducció del 95% per transmissió mortis causa d'empresa in [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats de l'AEAT

31-10-2018

L’Agència Tributària ha publicat diverses novetats a la seva pàgina web: Actualitzada la informació sobre la presentació de declaracions informatives mitjançant el nou servei TGVI Online, amb el portal de proves de declaracions informatives a l&rsquo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa de Cupons a la Internacionalització

31-10-2018

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7734, de data 25 d’octubre de 2018, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/2444/2018, de 18 d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalitzaci&oacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera o per ferrocarril

31-10-2018

Amb data 31 d'octubre de 2018 s'ha publicat al DOGC l'anunci pel qual es fan públiques les dates de realització de les proves per a l’obtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de conse [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ampliació del termini de presentació del model 347

31-10-2018

L’AEAT ens ha informat que amb data 31 d’octubre de 2018 ha sortit publicada l’Ordre Ministerial que amplia el termini de presentació del model 347 fins a febrer. Aquest és el text on es fa esment: «Artículo 10. Plazo de presentación del modelo 34 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Supressió de la declaració censal

26-10-2018

La Subdirecció General d'Autoritzacions de Treball ens ha informat que arran del darrer canvi normatiu produït en els terminis d’alta en la Seguretat Social del treball autònom, simplifiquen la documentació necessària que cal presentar per sol·lici [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari 29 d'octubre de la Delegació de Girona

26-10-2018

Us informem que el proper dia 29 d'octubre, festivitat de Sant Narcís, és festa local a la ciutat de Girona. Per aquest motiu, les oficines de la Delegació de Girona romandran tancades.

foto noticia

Novetats a l'AEAT

24-10-2018

L’Agència Tributària ha publicat diverses novetats a la seva pàgina web:  Especificacions per a desenvolupadors sobre la presentació de declaracions informatives mitjançant el nou servei TGVI Online Accedir  Estadístiques de Comerç E [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consulta sobre IRPF de la DGT

24-10-2018

La Direcció General de Tributs ha publicat la consulta d’interès sobre IRPF: V1722-18La societat consultant, dedicada a activitats de consultoria, està participada per dues sòcies que exerceixen les funcions pròpies de l'activitat a la qual es dedica l'empre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

L'ATC implementa noves funcionalitats telemàtiques

24-10-2018

La seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya ha incorporat noves funcionalitats de tramitació telemàtica, que posa a disposició dels contribuents. Són les següents: Representació telemàtica Nova funcionalitat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

24-10-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha fet publiques les següents resolucions d'interès: • Criteri 1 de la resolució 00043/2016/00/00 del 27/09/2018 Suspensions. Eficàcia preventiva de la suspensió sol·licitada a l'estar pendent d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

VTC: Reforma normativa

19-10-2018

Aprovat el Reial decret llei 13/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC).La reforma té com a objectiu "garantir l'adequat equilibri" entre l'o [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resultat de les proves d'accés a Gestor Administratiu

19-10-2018

Amb data 19 d'octubre, es fa pública la Resolució 4/2018, de publicació dels resultats provisionals de les proves per a l'obtenció del títol de Gestor Administratiu.

foto noticia

Convocatòria d'ajuts de start-ups tecnològiques

17-10-2018

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7728, de data 17 d’octubre de 2018, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/2339/2018, de 9 d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de la línia d'ajuts per a la concessió d’aju [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Prestacions de maternitat: Exempció IRPF

17-10-2018

El TS ha establert com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'IRPF. Així ho reflecteix en una sentència de la Secció Segona de la Sala III, del Contenciós-Administratiu, que desestima un [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informacions d'interès de l'AEAT

17-10-2018

L’AEAT ha publicat al seu web les següents notes informatives d’especial interès: Derogació del règim de matrícula turísticaAccedirEntrada i sortida d'embarcacions d'esbarjo del territori duaner de la Unió EuropeaAccedir Departament de Duan [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CEOE: Mercat laboral i negociació col·lectiva

17-10-2018

La CEOE ha publicat un Informe sobre l’estat del mercat laboral i la negociació col·lectiva, amb les dades recollides a l'octubre. Al recull s’inclou informació sobre contractació, atur o conflictivitat laboral entre d’altres.

foto noticia

Manual de l'IVA

17-10-2018

L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) ha elaborat un Manual Pràctic de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) per a l'any 2018, en el qual es poden trobar des de les principals novetats legislatives i reglamentàries que han afectat l'IVA en l'any 2018, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

17-10-2018

Aquestes són les noves resolucions d'interès del TEAC publicades en la seva Base de Dades de Doctrina i Criteris (DYCTEAC): Criteri 1 de la resolució 06530/2014/00/00 del 19/04/2018 IVA. IVA deduïble. Obsequis a clients. No deduïbilitat de l'IVA suportat en entrades d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou etiquetat del combustible

10-10-2018

El proper 12 d'octubre entra en vigor el nou etiquetat europeu de carburants i vehicles.El Real Decret 639/2016, de 9 de desembre, és la norma que estableix aquest nou marc, al que s’especifiquen 13 etiquetes diferents per a cada tipus de combustible. Aquí podeu trobar mé [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF i IS: Consultes vinculants DGT

10-10-2018

Us facilitem un document elaborat en relació amb les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT) relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), corresponents als mesos de juliol i agost.

foto noticia

Impostos Especials i Mediambientals

10-10-2018

L’Agència Tributària ha publicat les principals novetats en matèria d'Impostos Especials i Mediambientals introduïdes per la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018. S’inclouen impostos sobre hidrocarburs, sobre l’electricitat, i sobre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

L'impost municipal sobre la plusvàlua

10-10-2018

Fa un any, la preocupació en relació amb l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), era desentranyar l'abast real i pràctic de les dispositives de les diferents sentències dictades en la primera meitat de 2017 pel Tribunal Constituc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves estatals d'accés a Gestor Administratiu

09-10-2018

El BOE del 8 d'octubre publica la Resolució de 28 de setembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica la relació provisional d'admesos i exclosos, la composició del Tribunal i s'anuncia data, hora i lloc de celebració de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

09-10-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC ha publicat les resolucions d'interès següents: Criteri 1 de la resolució 04587/2015/00/00 del 13/07/2018AJD. Declaració d'obra nova. Base imposable. Determinació de la base imposable. "Valor real del cost de l'obra". [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes d'interès de la DGT

09-10-2018

Us facilitem la referència anticipada de tres consultes de la Direcció General de Tributs, emeses al mes d'agost: V2293-18, de 07/08/2018La consultant exposa que va ser acomiadada d'una empresa, en l'àmbit d'un procediment d'acomiadament col·lectiu. En el moment de prese [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre societats: Despeses financeres de finançament intragrup

09-10-2018

A l'efecte del que disposa l'article 206.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i d'acord amb el que estableix l'article 194.6 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les n [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats incorporades al programa Informa de l'AEAT

09-10-2018

L’AEAT ha publicat al seu web diverses novetats, incorporades al programa Informa al mes de setembre de 2018, sobre els temes següents: IRPF · Pagaments fraccionats: activitats a Ceuta o Melilla · Retenció a professionals: possibilitat d’aplicar tipus superior [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Consultes vinculants de la DGT

03-10-2018

Us facilitem un document elaborat en relació amb les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT) corresponents al període de juliol de 2018, relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Així mateix, us informem que ja estan [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

03-10-2018

La base de dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les resolucions d'interès següents: Criteri 1 de la resolució 04667/2015/00/00 del 18/09/2018IRNR. Inversió a Espanya sense establiment permanent. Tinença d'actius financers (accions) a trav&eacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe sobre el mercat laboral espanyol

03-10-2018

Us facilitem l'informe de la CEOE "Observatori 10/2018 del Mercat Laboral" que analitza les dades d'atur registrat, contractació i afiliació a la Seguretat Social amb les dades de setembre. En aquest document s'analitza la situació del mercat de treball espanyol, a travé [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

03-10-2018

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social d'agost i setembre de 2018. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'inter&egra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació de les bases reguladores de l'acreditació de comunitats RIS3CAT

03-10-2018

Ha sortit publicada la RESOLUCIÓ EMC/2195/2018, de 25 de setembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1689/2018, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou sistema de petició de cita prèvia

03-10-2018

Tal i com ja us vam comunicar, l'Oficina d’Estrangeria de Barcelona ha posat en marxa un nou sistema de petició de cita prèvia,  que va entrar en vigor l'1 d’octubre. Podeu consultar la nota que us vam fer arribar amb el nou procediment, al document adjunt.

foto noticia

Renovació de càrrecs a la junta de la Delegació de Girona

01-10-2018

Us informem que, de conformitat amb el que disposa l’article 64 dels Estatuts col·legials i altres normes concordants, la Junta de la Delegació de Girona, en sessió celebrada en data 17 de setembre de 2018, ha acordat la convocatòria d’eleccions per al d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia del SOC

01-10-2018

Ja teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria d'aquest mes. Ens correspon el 17 d'octubre. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 10 d'octubre de 2018.

foto noticia

Convocatòria Ajuts Garantia Juvenil per afavorir l'autoocupació

26-09-2018

Us informem de la publicació de la RESOLUCIÓ TSF/1688/2018, de 12 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2018. El t [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost especial sobre determinats mitjans de transport

26-09-2018

L'entrada en vigor del nou sistema d'homologació de vehicles a Europa (WLTP) des de l'1 de setembre de 2018 (Reglament (UE) 2017/1151) suposa que un mateix vehicle passi a reflectir uns consums i volum d'emissions diferents dels que es venien reflectint amb el sistema d'homologació an [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

26-09-2018

La Base de Dades i Doctrina del TEAC (DYCTEAC) publica les resolucions d’interès següents: Criteri 1 de la resolució 02162/2015/00/00 del 18/09/2018Impost sobre societats. Reserva per a inversions a Canàries. Operació d'escissió total a la qual no resul [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari col·legial especial 24 de setembre

20-09-2018

Amb motiu del Dia de la Mercè, festivitat de la ciutat de Barcelona, tant la Seu Col·legial com Serveis Centralitzats de Barcelona romandran tancats el proper 24 de setembre. Les delegacions de Lleida i Girona i Serveis Centralitzats de Sabadell estaran oberts en el seu horari habitua [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Obligatorietat de rebre notificacions per mitjans electrònics a partir del 2 d' Octubre

19-09-2018

El dia 2 d’octubre del 2018, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (art. 14.2, 14.3 i 41.1), entra en vigor l’obligatorietat de rebre les notificacions per via electrònica pe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

No tota intercomunicació de treballadors entre diferents empreses suposa "confusió de plantilles"

19-09-2018

La Sala Social del Tribunal Suprem en la recent Sentència de data 20 de juny de 2018, ha acotat una mica més el que s'ha d'entendre per "confusió de plantilles" com a criteri bàsic per determinar o no l'existència d'un grup de treball d'empreses.El litigi deriva d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Negociació col·lectiva i registre de plans d'igualtat

19-09-2018

Us facilitem el Butlletí Igualtat en l'Empresa de l'Institut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats, dedicat en aquest número a la negociació col·lectiva i registre de plans d'igualtat.   El text recull informació relativa a l'aplicació de la igua [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IS: Models 202, 222 i 231

19-09-2018

Us facilitem un document en relació a l'Ordre HAC/941/2018, que estableix modificacions en: El model 202 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Arrendament d'immobles: Model 179

19-09-2018

Ja podeu descarregar un document amb una selecció de consultes contingudes en el Programa INFORMA de l'AEAT, relatives a IRPF i IVA, en relació amb l'arrendament d'immobles i, en particular, respecte de les seves possibles incidències en el Model 179. S'afegeix, en el cas de ci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte d'ordre models 362 i 363

19-09-2018

Us facilitem un document elaborat en relació amb el Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre de 24 de maig de 2001, en la qual s'estableixen els límits de les franquícies i exempcions en règim diplomàtic, consular i d'organismes internacionals, a què [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera o per ferrocarril

18-09-2018

El DOGC del 18 de setembre de 2018 conté la resolució TES/2073/2018, de 7 de setembre, per la qual es fa pública la segona convocatòria de les proves per a l’obtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a l’exerc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe de recaptació tributària

12-09-2018

Ja s’ha publicat al web de l’AEAT l’informe i el quadre estadístic de recaptació tributària corresponent a juliol de 2018. A més, s’han actualitzat els documents històrics d’ingressos i el resum normatiu d’enguany. Accedir

foto noticia

Nou informe laboral de la CEOE

12-09-2018

La CEOE ha publicat aquest mes de setembre un nou recull amb les últimes dades estadístiques disponibles sobre contractació, ocupació, convenis col·lectius, conflictivitat laboral i expedients de regulació de l’ocupació. Accedir

foto noticia

Impost sobre el patrimoni

12-09-2018

L'Agència Estatal d'Administració Tributària ha publicat l’estadística dels declarants del Impost sobre Patrimoni, basada en les declaracions corresponents a 2016. Aquesta publicació recull informació detallada de les partides contingudes en el model [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous projectes del Ministeri d'Hisenda

12-09-2018

El web del Ministeri d'Hisenda ha publicat els projectes d'Ordre Ministerial següents, que es troben en fase d'audiència i informació pública: Projecte d'Ordre HAC/... /2018, de ... de ..., per la qual es modifica l'Ordre HAP/369/2015, de 27 de febrer, per la qual s'aprova [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

PERÍODE EXTRAORDINARI: Sol·licita el teu accés al Màster Universitari en Gestió Administrativa

07-09-2018

Ja està obert el període extraordinari per sol·licitar l'accés al Màster Universitari en Gestió Administrativa, impartit per la Universitat Abat Oliba CEU. El seu programa està dissenyat i enfocat a la pràctica empresarial i et prepara per res [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous formularis de temes mercantils

05-09-2018

Posem a la vostra disposició nous formularis de Tirant Assessors sobre temes mercantils que facilitaran la vostra tasca professional. Alguns dels formularis als quals podreu accedir són els següents: Estatuts de societat cooperativa mixta de consum. Demanda en exercici d'acci&oa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reial Decret Llei 11/2018, de 31 d'agost

05-09-2018

El 4 de setembre de 2018 s'ha publicat el Reial Decret Llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residènci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Taxes d'estrangeria aplicables des del 5 de juliol de 2018

05-09-2018

Amb motiu de l'entrada en vigor dels pressupostos generals de l'Estat, aprovats per Llei 6/2018, de 3 de juliol, s'actualitzen els imports de les taxes aprovades per Ordre PRE/1803/2011, de 30 de juny.

foto noticia

Resolució del TEAC

05-09-2018

La Base de Dades i Doctrina del TEAC (DYCTEAC) publica la resolució d’interès següent: Criteri 1 de la resolució 01211/2015/00/00 del 16/07/2018Procediment inspector. Prescripció per excessiva durada del procediment inspector. Liquidació dictada abans d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

10/09: Festiu a Sabadell

04-09-2018

Us informem que el proper dilluns dia 10 de setembre de 2018, les oficines dels Serveis Centralitzats de Sabadell romandran tancades amb motiu de la festivitat local. 

foto noticia

IVA: Novetats programa INFORMA (Juliol 2018)

29-08-2018

Us facilitem a continuació un document elaborat per l'AEAT amb la relació íntegra de novetats introduïdes en el programa INFORMA durant el mes de juliol de 2018, referent a l'IVA. 

foto noticia

IS: Novetats del programa INFORMA i consultes vinculants

29-08-2018

Us facilitem a continuació dos documents relacionats amb l'Impost de Societats. Un d'ells està elaborat amb la relació íntegra de consultes vinculants de la DGT sobre l'IS, emeses per la Direcció General de Tributs (DGT), corresponent al mes de juny de 2018. L'alt [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants sobre criptomonedes

29-08-2018

Us facilitem un recull de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs emeses entre el 8 de juliol de 2013 i el 7 de juliol de 2018, en relació amb el tractament de les monedes virtuals o criptomonedes.

foto noticia

IRPF: Novetats programa INFORMA (Juliol 2018)

29-08-2018

Us facilitem un document elaborat en relació amb les novetats introduïdes al programa INFORMA del mes de juliol de l'AEAT,  relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

foto noticia

Resolucions del TEAC

29-08-2018

La Base de Dades i Doctrina del TEAC (DYCTEAC) publica les resolucions d’interès següents: Criteri 1 de la resolució 00467/2015/00/00 del 23/07/2018Procediment de devolució d'ingressos indeguts de les quotes repercutides de l'impost sobre vendes al detall de determin [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

13-08-2018

Ja teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria corresponent a setembre de 2018. Aquest mes ens correspon el 12 de setembre de 2018. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 3 de setembre de 2018.

foto noticia

Convocatòria de subvencions per al foment territorial del turisme

08-08-2018

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7678, de 3 d’agost de 2018, surt publicada la convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme. El termin [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe de recaptació tributària

08-08-2018

L'Agència Tributària ha publicat a la seva pàgina el Informe Anual de Recaptació Tributària 2017. L'objectiu d'aquest document és oferir informació sobre el nivell i l'evolució anual dels ingressos tributaris que gestiona l'Agència Trib [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La seu electrònica de l'ATC incorpora noves funcionalitats de tramitació telemàtica

08-08-2018

Durant el mes de juliol, la carpeta de tramitació (o carpeta tributària) de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya —l’entorn transaccional que permet pagar i presentar les autoliquidacions de tributs, i fer-ne el seguiment i con& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Règim de matrícula turística

01-08-2018

L’Agència Tributària ha publicat al seu web informació sobre la derogació del règim de matrícula turística per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals del Estat per a 2018. Accedir

foto noticia

Projecte Ordre: Canvis als models d'informatives 2018

01-08-2018

Us facilitem un seguit d’informació sobre el projecte d’Ordre que té per objectiu la modificació de la normativa relativa al subministrament d'informació derivat de determinades obligacions informatives, de manera integradora en una mateixa norma, per tenir u [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Consultes vinculants DGT

01-08-2018

Us facilitem un document elaborat en relació amb les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT) corresponents al període de juny de 2018, relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Tanmateix mateix, us informem que ja estan dis [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

01-08-2018

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de juliol de 2018. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Cita prèvia SOC (Agost)

31-07-2018

Ja teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria corresponent a agost de 2018. Aquest mes ens correspon el 7 d'agost de 2018. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 3 d'agost de 2018.

foto noticia

Prevenció de riscos laborals

31-07-2018

La CEOE ha desenvolupat, juntament amb la Fundación Estatal para la prevención de riesgos laborales, un seguit d’aplicacions informàtiques de recolzament empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals, com ara el PCAE+ (Programa de Coordinació [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Retencions IRPF: Informació del web de l'AEAT

31-07-2018

L'Agència Tributària ha publicat al seu web diversa informació d'interès sobre IRPF. Entre tota la documentació, que es pot trobar aquí, cal destacar el següent: - Informació sobre les retencions que afecten a l'exercici 2018 a partir del 5 de j [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicació règim transmissió VTC

31-07-2018

Us facilitem una comunicació relativa a l’aplicació de la sentència del Tribunal Suprem núm. 921/2018, de 4 de juny de 2018, en allò que respecta a la regulació del règim de transmissió de les autoritzacions de lloguer de vehicles amb co [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats en matèria tributària de la LPGE '18

25-07-2018

Tot i que amb un retard notable, aquest mes de juliol es va aprovar la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018, amb alguna novetat en matèria tributària. El Dr. Luis M. Alonso, catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econ&ogr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre HAC/763/2018. Nous models 143, 122 i 166

25-07-2018

Us facilitem un document elaborat en relació amb l'Ordre HAC/763/2018, de 10 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre HAP/2486/2014, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 143 per a la sol·licitud de l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i per [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preferents i deute subordinat

25-07-2018

Us facilitem un document sobre les normes i impresos aplicables en cas de solució acordada en el tema de preferents i deute subordinat i la doctrina administrativa que aclareix certs aspectes d’importància.

foto noticia

SII: Actualització de les preguntes freqüents del web de l'AEAT

25-07-2018

L’Agència Tributària ha actualitzat les preguntes freqüents sobre el Subministrament immediat d'informació de l'IVA (SII), número 3.20 i 4.20, per incloure com a compatibles les claus 05 (Règim especial d'agències de viatges) i 08 (Operacions sub [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El TS limita la recuperació de l'impost de plusvàlua als casos de minusvalidesa

25-07-2018

Amb data 9 de juliol de 2018 s'ha dictat sentència per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem (TS), establint els criteris interpretatius sobre els articles que la Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017 va declarar inconstitucionals i nuls amb car&agrav [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Doctrina legal del TS de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials

25-07-2018

Multiplicar el valor cadastral per un coeficient no és un mètode acceptable, per si sol, per fixar el valor real d'un immoble A través de diverses sentències dictades en les últimes setmanes, la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem (TS) ha [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació de transports

25-07-2018

S'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/1694/2018, de 16 de juliol, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la cinquena convocatòria de l’any 2018 per obte [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

25/07: Festiu a Girona

19-07-2018

Us informem que el proper dimecres dia 25 de juliol, la Delegació de Girona romandrà tancada amb motiu de la festivitat de Sant Jaume.

foto noticia

Trasllat dels Registres de la Propietat de Barcelona

19-07-2018

Us informem que entre el dilluns 6 d'agost i el dimecres 29 d'agost de 2018, els Registres de la Propietat de Barcelona, situats actualment al carrer Joan Miró núm. 19, es traslladaran gradualment al Passeig de la Zona Franca núm. 109 de la ciutat de Barcelona. Us facilite [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

PGE: Principals canvis en matèria laboral

18-07-2018

Els nous Pressupostos Generals de l’Estat, aprovats el 3 de juliol, inclouen modificacions substancials en matèria laboral. La suspensió de l’aplicació del factor de sostenibilitat i l’augment d’una setmana del permís de paternitat, son les dues m [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CEOE: Mercat laboral i negociació col·lectiva (Juny 2018)

18-07-2018

La CEOE ha publicat un Informe sobre l’estat del mercat laboral i la negociació col·lectiva, amb les dades recollides aquest juny. Al recull s’inclou informació sobre contractació, atur o conflictivitat laboral entre d’altres.

foto noticia

Model 179. Cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics: normativa, preguntes freqüents i termini de presentació

18-07-2018

L’Agencia Tributària ha publicat un nou apartat sobre el Model 179 al seu web. En aquest espai, es pot trobar informació sobre la normativa específica, les preguntes més freqüents i el termini de presentació de la nova declaració informativa de l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IVA: novetats al règim de viatgers

18-07-2018

Us facilitem un document sobre l’Ordre HAC/748/2018, de 4 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2652/2012, de 5 de desembre, per la que s’aproven les taules de devolució que hauran d’aplicar les entitats autoritzades a intervenir com a entitats col·lab [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Formulari per a la identificació del titular real d'una societat

18-07-2018

El març passat es va aprovar l'Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s'aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació. La principal novetat que es conté en la informac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació sobre la propera campanya de declaracions informatives i recomanacions en la identificació

18-07-2018

En la propera campanya de declaracions informatives 2018 (a presentar a partir del 1 de gener de 2019) es modificarà substancialment la manera en què es remet la informació, ja que se substituirà el sistema actual de TGVI (Transmissió de Grans Volums d'Informaci&o [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Bases dels ajuts a nuclis de recerca industrial

18-07-2018

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7663, de data 13 de juliol de 2018, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/1627/2018, de 5 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experime [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pagament amb càrrec al compte de l'obligat tributari

12-07-2018

Amb data 10 de juliol de 2018, ha entrat en vigor l’Ordre VEH/106/2018, de 2 de juliol, per la qual s'amplia la col-laboració social per al pagament per via electrònica, mitjançant el càrrec en compte de la persona obligada al pagament, de les autoliquidacions pres [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

11-07-2018

La Base de Dades i Doctrina del TEAC (DYCTEAC) publica les resolucions d’interès següents: Criteri 1 de la resolució 00651/2018/00/00 del 28/06/2018Procediment de recaptació. Es planteja si la comunicació per l'obligat tributari de la seva intenció de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadístiques de declarants (IRPF 2016)

11-07-2018

L'AEAT ha publicat al seu web les estadístiques dels declarants del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l'exercici 2016. Podeu accedir a través de l'enllaç següent: Enllaç extern

foto noticia

Consultes vinculants sobre criptomonedes

11-07-2018

Des de fa un temps han sorgit a Internet les denominades "monedes virtuals", emeses per diverses organitzacions i empreses, i que són acceptades en alguns llocs web com a mitjà de pagament.  La Direcció General de Tributs (DGT) ha elaborat un document referent a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa Informa: IRPF, IS i IVA

10-07-2018

Adjunt teniu un document amb el recull de totes les consultes incorporades al Programa Informa sobre IRPF, IS i IVA, que s’han publicat al web de l’AEAT durant el mes de juny.

foto noticia

Novetats tributàries del PGE

10-07-2018

Us facilitem un document elaborat per l'AEAT amb les principals mesures tributàries contingudes en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat 2018. Així mateix, també teniu disponible un recull amb les redaccions comparades dels articles que han experim [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

10-07-2018

Us facilitem uns documents amb la relació íntegra de consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT), sobre l'IS, l'IRPF i el model 720, corresponents al mes de maig de 2018. En els  documents s'inclou referència, data, òrgan, normativa, descripc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat de Comissió laboral i de la Seguretat Social

10-07-2018

La Comissió laboral i de la Seguretat Social del COGAC ha realitzat una comunicació important sobre el criteri de l'INSS sobre l'accés a la jubilació activa plena dels autònoms enquadrats en el RETA.    

foto noticia

Canvis AEAT: Comunicació del visat del model 06

10-07-2018

L'AEAT ha dut a terme una sèrie de canvis en els seus sistemes que ha pogut generar alguna disfunció o incidència en els seus serveis, i més en concret en la comunicació del visat del model 06 de l'impost de matriculació de vehicles i obtenció del NR [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves estatals d'accés a Gestor Administratiu

06-07-2018

El BOE amb data 25 de maig de 2018 va publicar la Resolució de la Secretaria d'Estat de la Funció Pública, per la qual es convoquen noves proves d'accés a la professió de gestor administratiu. Les presentacions de les sol·licituds a les proves d’acc&e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tarifes de les taxes per a 2018

04-07-2018

Us facilitem la Instrucció 18/GE-84 de la DGT sobre les tàrifes de les taxes per a 2018.

foto noticia

Col·laboració social en la sol·licitud de certificats tributaris

04-07-2018

Segons ha publicat l’AEAT al seu web, i en virtut del que disposa la Resolució de 12 de gener de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 29 de maig de 2006, per la qual s'estableixen els sup [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost de Societats 2017

04-07-2018

Amb motiu de l'inici del termini general de presentació de l'Impost sobre Societats i Impost sobre la renda de no residents 2017, us facilitem diversos documents sobre la campanya de l’IS.  

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

04-07-2018

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de juny de 2018. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Resolució del TEAC

04-07-2018

La Base de Dades i Doctrina del TEAC (DYCTEAC) publica la resolució d’interès següent:  Criteri 1 de la resolució 06500/2014/00/00 del 07/06/2018  IRPF. Declaració Tributària Especial (Model 750). Possibilitat de que dins del termini que es va [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horaris d'estiu del Col·legi

29-06-2018

Ja podeu consultar l’horari dels mesos d’estiu tant del Col·legi com de les delegacions i Serveis Centralitzats. Us demanem que en la mesura del possible porteu els expedients de trànsit durant el matí, ja que els serveis centralitzats han de fer un procé [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions del "Programa primer a empreses emergents (startups)"

27-06-2018

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7649, de data 25 de juny de 2018, surt publicada l’ORDRE EMC/81/2018, de 18 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en el marc del programa Catalunya Emprèn, de subvencions del Pr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sistema SII. Noves preguntes freqüents

27-06-2018

L'Agència Tributària ha publicat al seu web una nova versió del document que conté la informació tècnica i les preguntes freqüents sobre el Subministrament Immediat d'Informació (SII), aplicable a partir de l'1 de juliol. Podeu accedir a aquesta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

27-06-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC), ha publicat les resolucions d'interès següents: Criteri 1 de la resolució 02751/2015/00/00 del 07/06/2018IRPF. Via economicoadministrativa. Inadmissibilitat per raó de la quantia. Supòsit d'un sol acord de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tarifes de les taxes de la DGT per a 2018

26-06-2018

Us facilitem la Instrucció 18/GE-84 de la DGT sobre les tàrifes de les taxes per a 2018.

foto noticia

Cita prèvia SOC (Juliol)

25-06-2018

Ja teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria corresponent a juliol de 2018. Aquest mes ens correspon el dimecres 18 de juliol de 2018. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 10 de juliol de 2018.

foto noticia

Certificat d'aptitud professional de transportistes

20-06-2018

S'ha publicat al DOGC Núm. 7645, amb data 19 de juny de 2018, la RESOLUCIÓ TES/1257/2018, d'11 de juny, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l'hora de realització de les proves de la quarta convocatòria de l'an [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants sobre criptomonedes

20-06-2018

Us facilitem un recull de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs emeses entre el 8 de juliol de 2013 i el 18 d’abril de 2018, en relació amb el tractament de les monedes virtuals o criptomonedes.

foto noticia

Novetats sobre el SII

20-06-2018

L’AEAT ha publicat al seu web informació d’interès en relació amb el SII: Assistent Virtual d'IVA comerç exteriorPer tal de donar resposta immediata als dubtes sobre la tributació en l'IVA de les operacions de comerç exterior, s'inclou com serve [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe de vida laboral per a empreses

20-06-2018

La Tresoreria General de la Seguretat Social, com a extensió de la Campanya anual de Vida Laboral que es remet habitualment als treballadors, s’adreçarà enguany per primer cop també a les empreses que hagin fet les seves liquidacions de quotes a través del S [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

20-06-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC), ha publicat les resolucions d'interès següents: Criteri 1 de la resolució 02488/2017/00/00 del 07/06/2018IRPF. Alteració patrimonial. Guany o pèrdua patrimonial. Divisió de la cosa comuna o dissoluci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació de transports

19-06-2018

S'ha publicat al DOGC Núm. 7645, amb data 19 de juny de 2018, la RESOLUCIÓ TES/1257/2018, d'11 de juny, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l'hora de realització de les proves de la quarta convocatòria de l'an [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Bescanvi de permisos de conducció veneçolans

18-06-2018

Us facilitem una nota informativa de la Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona sobre el bescanvi de permisos de conducció Veneçolans, ja que a causa de diferents problemes amb aquests no s’admetran sol·licituds de cita prèvia presentades a partir [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves d'accés a Gestor Administratiu

18-06-2018

Amb data 18 de juny de 2018, s’ha publicat al DOGC la Resolució JUS/1225/2018, de 8 de juny, per la qual es fan públics la composició del tribunal, el lloc, la data i l’hora de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. Les pr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Registre electrònic de la Seguretat Social

13-06-2018

La Seguretat Social ha publicat al seu web la resolució de 6 de juny de 2018, per la qual es modifiquen els procediments susceptibles de tramitació a través del registre electrònic de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social. Podeu consultar-la aquí.

foto noticia

La tributació dels lloguers turístics

13-06-2018

Us facilitem un document actualitzat  sobre la tributació dels lloguers turístics. Conté tota la informació publicada al web de l’AEAT, i els enllaços a les consultes, vinculants i no vinculants de la DGT que s'esmenten al text per facilitar la seva con [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'IAE

13-06-2018

Es modifica el termini d'ingrés en període voluntari de les quotes nacionals i provincials de l'impost sobre activitats econòmiques del exercici 2018. El nou termini comprendrà des del 17 de setembre fins al 20 de novembre de 2018, tots dos inclosos.Podeu consultar el te [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Bases reguladores i convocatòria d'ajuts INNOTEC

13-06-2018

Ha sortit publicada la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió d'ajuts INNOTEC, per a projectes d’R+D+I de PIME amb agents de tecnologia homologats (ref. BDNS 402201).RESOLUCIÓ EMC/1036/2018, de 16 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

13-06-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC), ha publicat les resolucions d'interès següents: Criteri 1 de la resolució 05541/2010/50/00 del 10/05/2018Execució de resolució econòmica administrativa. Liquidació d'interessos. Transcurs de p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AEAT: Consultes Informa sobre IS, IRPF i IVA

06-06-2018

Us facilitem un document amb les consultes del Programa Informa de l’AEAT sobre IS, IRPF i IVA, publicades al mes de maig de 2018.

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

06-06-2018

Us facilitem dos documents amb la relació íntegra de consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT), sobre l'IS i l'IRPF, corresponents al mes d'abril de 2018. En els dos documents s'inclou referència, data, òrgan, normativa, descripció dels f [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 179

06-06-2018

Us facilitem un document elaborat pel Consejo sobre els continguts de l'Ordre HFP/544/2018, de 24 de maig, per la qual s'aprova el model 179, "Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques" i s'estableixen les condicions i el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

06-06-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les resolucions d'interès següents: Criteri 1 de la resolució 08262/2015/00/00 del 17/05/2018Impost sobre Successions. Mètode de comprovació de valors basat en l'article 57.1.b) LGT. Aplicaci&oac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Manual de Societats

06-06-2018

L'Agència Tributària ha publicat al seu web el Manual pràctic per a la declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la renda de no Residents de 2017.  Us podeu descarregar el document aquí.

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

06-06-2018

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de maig de 2018. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Voleu ampliar les vostres oportunitats professionals?

06-06-2018

Ja està obert el període de presentació de les sol·licituds als Màsters que donen accés a la professió de Gestor Administratiu. Aquesta formació s'ha creat especialment per a la pràctica professional i us prepararà per resoldre q [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous mandats

31-05-2018

Tenint en compte l’entrada del Reglament Europeu (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, sobre el tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes (RGPD), des [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

30-05-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents Resolucions d'interès:   • Criteri 1 de la resolució 03348/2015/00/00 del 17/05/2018 ISD. IRPF. Transmissió lucrativa de participacions d'empresa familiar. Compliment dels requisi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renda 2017: Informació sobre persones amb discapacitat a l'AEAT

30-05-2018

S’ha publicat al web de l’AEAT informació d’interès fiscal sobre persones amb discapacitat. A més, l’Agència Tributària ha elaborat un fulletó amb la normativa específica de la Renda 2017 per a persones amb discapacitat. Fulle [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats sobre el SII

30-05-2018

L'AEAT ha publicat dins de l'apartat dedicat al SII, una presentació sobre les novetats tècniques i una altra sobre les novetats normatives i funcionals de la versió 1.1 del sistema, que es troba disponible en entorn de proves des del 3 de maig passat. Novetats tècniques [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Conveni entre Espanya i Finlàndia per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal

30-05-2018

S'ha publicat el Conveni entre el Regne d'Espanya i la República de Finlàndia per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i el seu Protocol, fet a Hèlsinki el 15 de desembre de 2015. Entrarà en vigor [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Entrada en vigor del nou Reglament General de Protecció de Dades de la UE

30-05-2018

L'Agència Tributària ha estat treballant en la revisió i adaptació dels seus procediments per complir amb els nous requisits que introdueix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (RGPD), que va entrar en vigor el 25 de maig passat. Entre els objectius [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves estatals d'accés a Gestor Administratiu

29-05-2018

El BOE ha publicat amb data 25 de maig de 2018, la Resolució de 21 de maig de 2018, de la Secretaria d'Estat de la Funció Pública, per la qual es convoquen les proves d'aptitud per a l'accés a la professió de gestor administratiu. Les presentacions de les sol&midd [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova sentència sobre administració tributària

23-05-2018

Com és sabut, l'administració tributària s'ha mostrat sempre reticent a admetre les reduccions de l'import de la renda derivada d'activitats econòmiques en atenció a la irregularitat en el temps de la seva obtenció (art. 32.1 LIRPF), sobre tot, quan el cont [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sistema SII. Noves preguntes freqüents

23-05-2018

L'Agència Tributària ha publicat al seu web una nova versió del document que conté la informació tècnica i les preguntes freqüents sobre el Subministrament Immediat d'Informació (SII), aplicable a partir de l'1 de juliol. Podeu accedir a aquesta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Visats de servei públic

23-05-2018

Us informem que s'ha fet una reunió urgent amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya per tractar una incidència sobre el retard de dos mesos que existeix amb la tramitació de visats de servei p&ua [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

23-05-2018

Teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria corresponent al mes de juny de 2018. Aquest mes ens correspon el dimecres 20 de juny de 2018. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 12 de juny de 2018.

foto noticia

Proves d'accés a Gestor Administratiu 2018

23-05-2018

El Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya ha publicat la RESOLUCIÓ 2/2018, de 22 de maig, d'aprovació de la relació definitiva de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir el títol [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Deduccions IRPF 2017: Discapacitat i família nombrosa

16-05-2018

El web de l'AEAT ha publicat informació d'interès per a emplenar les deduccions familiars en la declaració d'IRPF 2017. A més, dona informació sobre les deduccions per familia nombrosa, les deduccions per descendents i ascendents amb persona discapacitad [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

16-05-2018

El web de l'AEAT ha publicat referències d'interès sobre el Projecte d'Ordre Ministerial, pel qual s'aproven les normes de desenvolupament del que disposen els articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels impostos especials. Per altra banda, el dimarts 8 de maig es va iniciar el ter [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions de vehicles de baixes emissions

16-05-2018

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria, amb data 11 de maig de 2018, d’ajuts per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús com [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats de la TGSS sobre els treballadors autònoms

16-05-2018

Amb motiu de les darreres actuacions que s'estan desenvolupant per la Tresoreria General de la Seguretat Social en l'àmbit d'Administració Electrònica, i en concret en relació amb el col·lectiu de treballadors autònoms, us informem sobre les novetats que ha [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari col·legial especial 21 de maig de 2018

16-05-2018

Dilluns 21 de maig, amb motiu de la Pasqua Granada, dia festiu a la ciutat de Barcelona, tant la seu col·legial com Serveis Centralitzats de Barcelona romandran tancats. Les delegacions de Lleida i Girona i Serveis Centralitzats de Sabadell estaran oberts en el seu horari habitual.

foto noticia

Incorporació de dades fiscals i personals

16-05-2018

El web de l'AEAT ha publicat instruccions per a la incorporació de dades fiscals i personals.  

foto noticia

Resolucions del TEAC

16-05-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 02036/2017/00/00 del 10/05/2018LGT. Infraccions i sancions. Operacions vinculades. Sanció de l'article 16. 10. 2n RDLeg. 4/2004 (No aportar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Models de declaració de l'Impost sobre Societats 2017

09-05-2018

Posem a la vostra disposició un document elaborat en relació amb l'Ordre HFP / 441/2018, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats 2017 (BOE del 2 de maig de 2018). Inclou els enllaços al BOE, enllaços a altres norme [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Residència habitual i habitatge en el IRPF

09-05-2018

Durant la Llei de l'IRPF el legislador utilitza expressions com "residència habitual" o "habitatge habitual", aparentment similars, amb finalitats diferents.  El Dr. Luis M. Alonso, catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica- [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes programa Informa AEAT: IRPF, IS, IVA

09-05-2018

L’AEAT publica, dins dels apartats de novetats, les consultes del Programa Informa publicades al mes d'abril de 2018. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Accedir Impost de societats (IS). Accedir Impost sobre el valor afegit (IVA). Accedir

foto noticia

Resolucions del TEAC

09-05-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 01903/2017/00/00 del 26/04/2018Procediment de recaptació. Domiciliació del pagament. La qüestió que es planteja en el pr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari especial Delegació de Lleida 10 de maig de 2018

09-05-2018

Us comuniquem que demà dijous 10 de maig del 2018, l’horari del Col·legi de Gestors de Lleida, serà de 9 h a 15 h. Per portar documentacions de trànsit, es mantindrà l’horari establert fins a les 12.30 h i per recollir fins a les 15 h. El dia 11 d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova resolució del TEAC

02-05-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat la següent resolució d'interès: Criteri 1 de la resolució 02198/2016/00/00 del 19/04/2018IVA. Meritació. Pagaments anticipats. Art 75.Dos LIVA. Subrogació del destinatari de l'operaci&oac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe de recaptació tributària

02-05-2018

El web de l'AEAT ha publicat l'últim informe mensual de Recaptació Tributària corresponent al mes de març de 2018.

foto noticia

Procediment de recuperació de residència de llarga durada

02-05-2018

Des de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona ens informen que hi ha novetats en el procediment de recuperació de residència de llarga durada o residència de llarga durada UE. Seguint instruccions de la Subdirecció General d'Immigració, s'han modificat aspectes rela [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IS: Consultes vinculants (febrer i març 2018)

02-05-2018

Us facilitem dos documents elaborats amb la relació íntegra de consultes vinculants de la DGT sobre l'IS, emeses per la Direcció General de Tributs (DGT), corresponents als mesos de febrer i de març de 2018. En els dos documents s'inclou referència, data, ò [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

02-05-2018

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social d'abril de 2018. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Condolències. Sr Joan Roig i Gubert

27-04-2018

Lamentem informar-vos de la defunció del nostre company i amic, Joan Roig i Gubert, president del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya i president de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, que h [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves d'accés a Gestor Administratiu 2018

27-04-2018

El Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya ha publicat la RESOLUCIÓ 1/2018, de 26 d'abril, d'aprovació de la relació provisional de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir el títol [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Guia pràctica de la declaració censal

25-04-2018

Posem a la vostra disposició la Guia pràctica de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (Emplenament dels models 036 i 037) de l'AEAT.

foto noticia

Renda 2017: Municipis amb valor cadastral revisat

25-04-2018

L'AEAT ha publicat la relació de municipis amb valor cadastral revisat 2007-2017. Aquest llistat està disponible en format online, aquí.

foto noticia

IRPF: Consultes vinculants (març 2018)

25-04-2018

Us facilitem un document elaborat amb la relació íntegra de consultes vinculants de la DGT sobre l'IRPF, emeses per la Direcció General de Tributs (DGT), corresponents al període de març 2018, publicades el 24 d'abril de 2018. S'inclou referència, data, &og [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

25-04-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 00009/2017/00/00 del 19/04/2018Trànsit exterior. Valor en duana. Valor transacció. Mercaderies importades anormalment. Càlcul [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

25-04-2018

Teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria corresponent al mes de maig de 2018. Aquest mes ens correspon el dimecres 16 de maig de 2018. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al dia 8 de maig de 2018.  

foto noticia

Modificació de la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres

23-04-2018

El BOE de dissabte, 21 d'abril de 2018, publica la següent informació d'interés: 5451: Reial Decret-llei 3/2018, de 20 d'abril, pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, en matèria d'arrendament de vehicles [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Diada de Sant Jordi

23-04-2018

El Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya us destija una bona diada de Sant Jordi, plena de llibres i de roses. Si encara no teniu el vostre llibre "Gestors Administratius: història d'una professió viva", avui és un bon dia per aconseguir el vostre exemplar.

foto noticia

Presentació de la documentació en el tràmit de notificació de compra de trànsit

19-04-2018

La Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona ens ha informat que actualment el sistema de PDF ja funciona correctament en el tràmit de Notificació de Compra i es podran presentar amb documentació simplificada. Procediment i documentacióCal presentar els expedi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat

18-04-2018

Posem a la vostra disposició un document adjunt amb les redaccions comparades dels impostos i articles afectats pel Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Es tracten, únicament, els següents tributs: IRPF, Impost sobre Societats, Impost sobre el Patrimoni i Impost [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Butlletí del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya

18-04-2018

Posem a la vostra disposició l’enllaç a la cinquena edició del Butlletí del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya, elaborat pel Consell de Relacions Laborals. En aquesta cinquena edició hi podreu trobar una anàlisi estadís [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Prospecció i detecció de necessitats formatives

18-04-2018

A la pàgina web de l'Observatori de la Ocupacions del SEPE s'ha publicat un nou producte sobre la prospecció i detecció de necessitats formatives, denominat "Informe de prospecció i detecció de necessitats formatives 2017". Aquest informe conté les ocupacio [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre Successions i Donacions

18-04-2018

A Espanya, l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD) és un impost cedit a les comunitats autònomes. Això vol dir que quan aquestes utilitzen la seva capacitat normativa sobre l'impost poden conformar un tribut que al final pot resultar més competitiu en uns territoris [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

18-04-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 01598/2016/00/00 del 05/04/2018Deducció d'esdeveniments d'especial interès. Incompatibilitat de les despeses de patrocini que han est [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadístiques de matriculacions (març 2018)

18-04-2018

El web de l’AEAT ha publicat les estadístiques corresponents al mes de març de 2018 sobre l'impost sobre matriculació de vehicles automòbils. Podeu accedir aquí a la informació: Estadístiques de matriculacions (març 2018) Avançam [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació de transports

18-04-2018

S'ha publicat al DOGC Núm. 7601, amb data 18 d'abril de 2018, la RESOLUCIÓ TES/694/2018, de 9 d'abril, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l'hora de realització de les proves de la tercera convocatòria de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

21 d'abril: Data límit per inscriure's a les proves de gestor administratiu

13-04-2018

Us recordem que el termini d'inscripció de les proves per accedir a la professió de gestor administratiu acaba el proper 21 d'abril de 2018. Les proves d'accés és una de les vies per accedir al títol que es realitza anualment. Fins al 21 d'abril  es podr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

12-04-2018

El web de l'Agència Tributària Catalana ha publicat una notícia amb data 6 d'abril de 2018 sobre l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Al web s'inclouen 31 consultes sobre aquest impost realitzades entre el mes de setembre de 2017 i mar&cce [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

11-04-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 01147/2017/00/00 del 21/03/2018Recurs d'alçada i recurs d'anul·lació. Arts 241.1, 241 bis.5 i 6, 239.3, paràgraf primer [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Obert el període ordinari de sol·licitud de les places per als màsters

09-04-2018

Ja està obert el període d'inscripció als màsters que capaciten per obtenir el títol de Gestor Administratiu. Gràcies a aquesta formació especialitzada et convertiràs en un expert assessor en l'àmbit fiscal, financer, comptable i labora [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Novetats publicades al 2017

04-04-2018

Posem a la vostra disposició un document de l'AEAT que inclou el llistat íntegre d'enllaços i un resum de les consultes incorporades al Programa Informa de l'AEAT al llarg de 2017 i al gener de 2018 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). 

foto noticia

Informes de recaptació tributària

04-04-2018

El web de l'AEAT ha publicat els tres últims informes mensuals de Recaptació Tributària, corresponents als mesos de desembre de 2017 i gener i febrer de 2018.

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

04-04-2018

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de març de 2018. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Consultes vinculants (febrer 2018)

04-04-2018

Us facilitem un document elaborat amb la relació íntegra de consultes vinculants de la DGT sobre l'IRPF, emeses per la Direcció General de Tributs (DGT), corresponents al període de febrer 2018, publicades el 28 de març de 2018. S'inclou referència, data, & [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes programa Informa AEAT: IRPF, IS, IVA

04-04-2018

L’AEAT publica, dins dels apartats de novetats, les consultes del Programa Informa publicades al mes de març de 2018. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Accedir Impost de societats (IS). Accedir Impost sobre el valor afegit (IVA). Accedir

foto noticia

Resolucions del TEAC

04-04-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 04932/2014/00/00 del 08/03/2018 Impost sobre Societats. Cessió d'elements a establiments d'hostaleria i restauració. Amortitzaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

28-03-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 00383/2016/00/00 del 08/03/2018Impost sobre Societats. Deduccions per esdeveniments d'especial interès públic.- Trasllat del "romanen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IVA: Novetats (febrer de 2018)

28-03-2018

El web de l'AEAT publica les novetats de 2018 respecte de l'IVA, corresponents al mes de febrer de 2018: 140.356 - Lloc de realització. Serveis d'assessorament jurídic. Regla d'ús efectiuTractament de la regla d'ús efectiu en els serveis esmentats i possibilitat de cons [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AEAT. Intents de frau tipus 'phishing'

28-03-2018

El web de l'AEAT ha publicat informació d'interès sobre els intents de frau, ara que s'apropa la campanya de la Renda 2017, mitjançant l'enviament de comunicacions per correu electrònic o missatges SMS, en els quals, suplantant la seva identitat i imatge, es proporcionen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya

28-03-2018

Ja teniu disponible el document amb les subvencions més rellevants de Catalunya del 17 al 23 de març de 2018. Durant aquest període destaquen els ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resums d'actualitat normativa

28-03-2018

Ja podeu accedir al resum d’actualitat normativa corresponent al període del 19 al 24 de març de 2018. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents: En matèria fiscal Impost especial sobre el carbó. Models, terminis, requ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari especial Setmana Santa

27-03-2018

Amb motiu de les festivitats de Setmana Santa, el dijous 29 de març de 2018, l’horari de la seu col·legial serà de 08:30 a 14:30 hores. Serveis Centralitzats, tant de Barcelona com de Sabadell, estaran oberts de 08:00 a 15:00 hores (tancament de matrícules a les 14 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Alfonso Lluzar, reelegit president del Col·legi

23-03-2018

Avui ha tingut lloc la Junta General del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, on s'han aprovat els pressupostos per a 2018 i la liquidació pressupostària de 2017. A més, Alfonso Lluzar ha estat reelegit president del Col·legi Oficial de Gestors Ad [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Lluita contra el frau fiscal

21-03-2018

El web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha publicat les següents novetats: L'Agència Tributària obté 14.792.000 d'euros el 2017 com a resultat de la lluita contra el frau fiscal. Accedir Presentació principals resultats 2017. Accedir

foto noticia

Bon Govern Corporatiu de l'ACCID

21-03-2018

Des de fa 14 anys l'ACCID edita en català i en castellà la Revista de Comptabilitat i Direcció que publica cada any dos números sobre temes monogràfics d'interès en el món comptable i empresarial. És una publicació que pretén apr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

21-03-2018

El web de l'AEAT ha publicat, amb data 15 i 19 de març de 2018, les següents novetats: Portal de Renda 2017 Nova APP de l'Agència Tributària Nous tràmits i actuacions que permeten el seu apoderament per a realització a través d'Internet

foto noticia

Manual IRPF i Patrimoni 2017

21-03-2018

L'AEAT ha publicat la versió definitiva del Manual Pràctic Renda i Patrimoni 2017 al seu web. Aquest manual conté nombrosos exemples pràctics que pretenen fer més assequibles els textos fiscals i aclarir aquelles qüestions que són més [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats normatives IRPF 2017

21-03-2018

El web de l'AEAT ha publicat un document amb les novetats normatives de l'IRPF 2017.  Podeu accedir al document aquí. 

foto noticia

Notes de laboralitat a la delimitació del treball per compte aliè

21-03-2018

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social ha elaborat una nova nota informativa sobre la delimitació del treball per compte aliè. Últimament resolucions de totes les instàncies de la jurisdicció social estan tornant a abordar nombrosos i diversos ca [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

21-03-2018

Teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria corresponent al mes d'abril de 2018. Aquest mes ens correspon el dimecres 18 d'abril de 2018. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 10 d'abril de 2018.  

foto noticia

Subvencions a Catalunya

14-03-2018

Ja teniu disponible el document amb les subvencions més rellevants de Catalunya del 3 al 9 de març de 2018. Durant aquest període destaquen els ajuts en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions a projectes culturals.

foto noticia

IRPF - Ordre models 2017

14-03-2018

Us facilitem un document que incorpora el contingut de l'Ordre per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni (exercici 2017).

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

14-03-2018

El web de la AEAT publica les següents referències d'interès: Obligació de consignar el valor estadístic en les declaracions Intrastat. Accedir Col·laboració social en la sol·licitud de certificats tributaris. Accedir

foto noticia

Informació sobre Renda 2017 a l'AEAT

14-03-2018

L'AEAT ha publicat al seu web informació d'interès corresponent a la Campanya de la Renda 2017.  Manual Pràctic de Renda i Patrimoni 2017 Informació de l'APP "Agencia Tributaria" Campanya de Renda 2017

foto noticia

Resolucions del TEAC

14-03-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 04280/2014/00/00 del 22/02/2018Impostos especials. Infraccions i sancions. Article 201.4 LGT. Sanció per omplir de manera incorrecta els alb [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificacions en el Sistema de Remissió Electrònica de Dades a la Seguretat Social

14-03-2018

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social ha elaborat una nova nota informativa sobre les modificacions en el Sistema de Remissió Electrònica de Dades a la Seguretat Social.  Aquest sistema ve actualment regulat per l'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, i ara tran [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Elecció del representant territorial de Mutualistes

14-03-2018

En compliment del que disposa l’article 34 de l’Estatut de la Mutualidad de los Gestores Administrativos, i de cara a l’elecció del Representant de mutualistes prevista per a l’Assemblea Territorial de Mutualistes del proper 23 de març de 2018, a les [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ajuts a transportistes autònoms

13-03-2018

El BOE de divendres, 9 de març de 2018, publica la següent informació d'interès: Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes a transportistes autònoms per carretera que aba [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sistema SII: Novetats

07-03-2018

El web de l'AEAT ha publicat l'Ordre HFP/187/2018, de 22 de febrer, per la qual es modifiquen l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen l'administració dels Llibres registre del Impost sobre el Valor Af [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 179

07-03-2018

 Al web de l'AEAT s'ha publicat, amb data 5 de març de 2018, el text del Projecte de l'Ordre Ministerial per la qual s'aprova el model 179: "Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques" i s'estableixen les condi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

07-03-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 00312/2015/00/00 del 22/02/2018IVA. Actuacions adreçades a la regularització d'una entitat dissolta i liquidada. Requeriment de pagam [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya

07-03-2018

Ja teniu disponible el document amb les subvencions més rellevants de Catalunya del 24 de febrer al 2 de març de 2018. Durant aquest període destaquen els ajuts destinats a les inversions per a la millora de la producció o comercialització de productes vitivin&iac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IS: Consultes vinculants (gener 2018)

07-03-2018

Us facilitem un document elaborat amb la relació íntegra de consultes vinculants de la DGT sobre l'IS, emeses per la Direcció General de Tributs (DGT), corresponents al període de gener de 2018. S'inclou referència, data, òrgan, normativa, descripció [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convenis col·lectius del 16 al 28 de febrer de 2018

07-03-2018

Ja podeu accedir als convenis col·lectius publicats durant la segona quinzena de febrer de 2018. Us recordem que a la vostra àrea privada trobareu les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins provincials.

foto noticia

Junta General Ordinària i Extraordinària 2018

07-03-2018

Per acord de la Junta de Govern i de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els Estatuts d’aquest Col·legi, ens plau convocar-vos per tal d’assistir a la Junta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Memòries 2017

07-03-2018

Ja teniu disponible la Memòria corporativa corresponent a l’any 2017 del Col·legi, on podreu trobar un recull de les activitats més destacades, els nous Serveis que hem posat en marxa o les aparicions del nostre col·lectiu als mitjans, entre d’altres. Tamb&ea [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

01-03-2018

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de febrer de 2018. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès. &nb [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Límits als requeriments de l'Administració Tributària

28-02-2018

De forma creixent, s'estan endurint les circumstàncies en què es desenvolupa la col·laboració de l'obligat tributari aportant dades i informacions davant l'Agència Tributària. No és infreqüent que els requeriments es formulin en termes contunden [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

28-02-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 00267/2015/00/00 del 08/02/2018IRPF. Guanys patrimonials. Elements patrimonials afectes. Arrendament d'immoble que alberga un hotel, i posterior ve [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 347: Consultes vinculants de la DGT

28-02-2018

Ja teniu disponible la nota informativa que agrupa les consultes vinculants emeses per la Direcció General de Tributs (DGT), sobre el Model 347 corresponent al període entre juliol de 2002 i gener de 2018.

foto noticia

IRPF: Consultes vinculants (gener 2018)

28-02-2018

Us facilitem un document elaborat amb la relació íntegra de consultes vinculants de la DGT sobre l'IRPF, emeses per la Direcció General de Tributs (DGT), corresponents al període de gener 2018, publicades el 22 de febrer de 2018. S'inclou referència, data, ò [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya

28-02-2018

Ja teniu disponible el document amb les subvencions més rellevants de Catalunya del 17 al 23 de febrer de 2018. Durant aquest període destaquen les subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les empreses editorials de música.

foto noticia

Informació sobre el XALOC

23-02-2018

Posem a la vostra disposició una relació actualitzada dels municipis de la província de Girona que tenen delegades la gestió i recaptació tributària de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) al XALOC. 

foto noticia

Pòlissa de gestió 2018

23-02-2018

Atesa l’actual situació econòmica, aquesta corporació considera adient actualitzar les dades necessàries per establir la quota de pòlissa de gestió, i així adaptar-la a l’activitat real de cadascun dels col·legiats i els seus despa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

22-02-2018

Teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria corresponent al mes de març de 2018. Aquest mes ens correspon el dimecres 14 de març. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 6 de març de 2018.

foto noticia

Preguntes freqüents del model 720

21-02-2018

Al web de l'AEAT s'han publicat, actualitzades a gener de 2018, les preguntes freqüents auxiliars al model 720, corresponent a la Declaració Informativa sobre béns i drets situats a l'estranger. Accedir

foto noticia

Novetats de l'AEAT

21-02-2018

El web de l'AEAT publica les següents novetats: Nou servei d'ajuda en l'IVA: Localitzador de prestació de serveis. Accedir Nova versió del SII: Documentació tècnica. Accedir

foto noticia

Estadístiques de matriculacions (2017)

21-02-2018

El web de l’AEAT ha publicat les estadístiques corresponents a l'exercici 2017 sobre l'impost sobre matriculació de vehicles automòbils. Podeu accedir aquí a les estadístiques de matriculacions. 

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

21-02-2018

Us facilitem un document elaborat amb la relació íntegra de consultes vinculants de la DGT sobre l'IS, emeses per la Direcció General de Tributs (DGT), corresponents al període de novembre i desembre 2017. S'inclou referència, data, òrgan, normativa, descri [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

21-02-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 00987/2016/00/00 del 15/02/2018 Successions i Donacions. Beneficis fiscals. Normativa autonòmica. Exigència de la residèn [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resums d'actualitat normativa

21-02-2018

Ja podeu accedir al resum d’actualitat normativa corresponent al període del 12 al 17 de febrer de 2018. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents: En matèria fiscal El sistema DIVA tindrà caràcter obligatori a partir [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya

21-02-2018

Ja teniu disponible el document amb les subvencions més rellevants de Catalunya del 10 al 16 de febrer de 2018. Durant aquest període destaquen les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'edició discogràfica i videogràfica de produ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convenis col·lectius de l'1 al 15 de febrer de 2018

21-02-2018

Ja podeu accedir als convenis col·lectius publicats durant la primera quinzena de febrer de 2018. Us recordem que a la vostra àrea privada trobareu les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins provincials.

foto noticia

Novetats per a les noves empreses de transport de mercaderies

21-02-2018

El Tribunal de Justicia de la Unió Europea declara il·legal el requisit de tres camions per a les noves empreses de transport de mercaderies. La sentència Núm. C-181/17 declara: "El Tribunal de Justicia (Sala Décima) decide: 1) Declarar que el Reino de Españ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves d'accés a Gestor Administratiu 2018

20-02-2018

Amb data 20 de febrer de 2018 ha sortit publicada al DOGC Núm. 7562 la resolució JUS/214/2018, de 12 febrer, per la qual es convoquen les proves per obtenir el títol de gestor administratiu. La data límit per inscriure’s a les proves és el dia 21 d&rsqu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació de transports

19-02-2018

S'han publicat al DOGC del dijous 15 de febrer dues resolucions per exercir de transportista. En primer lloc, la RESOLUCIÓ TES/166/2018, de 2 de febrer, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realitzaci&oacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renovació carnet empleats: Ampliació del termini de presentació

15-02-2018

Per a tots aquells empleats que consteu inscrits en el Registre d’empleats autoritzats del Col·legi, us recordem la necessitat de renovar anualment la inscripció atès el que disposa l’article 33 dels nostres Estatuts i sol·licitar, si cal, l’emissi&oacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats dels plans de pensions

14-02-2018

Us adjuntem en document annex les modificacions introduïdes en el tractament dels plans de pensions i els sistemes alternatius. Trobareu la següent informació d'interés: Reial Decret 62/2018, de 9 de febrer, pel qual es modifica el Reglament sobre la instrumentació d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes programa Informa

14-02-2018

L'AEAT publica una recopilació de consultes del Programa Informa en relació amb el règim de Viatgers. Us adjuntem, en document annex, totes les consultes.

foto noticia

ACCID: Tancament comptable i fiscal per a les pimes

14-02-2018

L'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) ens ha fet arribar el seu manual sobre el Tancament comptable i fiscal per a les pimes (Revisió febrer de 2018), elaborat per Manuel Rejón López. Aquest manual està actualitzat amb data 18 de gener d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resums d'actualitat normativa

14-02-2018

Ja podeu accedir al resum d’actualitat normativa corresponent al període del 5 al 10 de febrer de 2018. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents: En matèria fiscal: Criteris aplicables a la presentació d'autoliquidacions d'I [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Sistema SII: Projecte d'Ordre Ministerial

14-02-2018

El web de l'AEAT ha publicat a l'apartat "Novetats" el text del Projecte d'Ordre Ministerial que modifica l'Ordre HFP/417/2017, del 12 de maig. Podeu accedir al text aquí.

foto noticia

Resolucions del TEAC

14-02-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 02834/2016/00/00 del 31/01/2018Procediment de recaptació. La nova petició d'ajornament en el període concedit a la denegaci&oa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Devolució electrònica d'IVA a viatgers

07-02-2018

El web de l'AEAT publica, amb data 6 de febrer de 2018, la següent informació d'interès: Devolució electrònica d'IVA a viatgers

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

07-02-2018

Us informem que ja es troben actualitzades les consultes vinculants de la DGT emanades fins al 31 de desembre de 2017. Podeu accedir-hi aquí.

foto noticia

IRPF: Consultes vinculants (desembre 2017)

07-02-2018

Us facilitem un document elaborat amb la relació íntegra de consultes vinculants de la DGT sobre l'IRPF, emeses per la Direcció General de Tributs (DGT), corresponents al període de desembre 2017, publicades el 31 de gener de 2018. S'inclou referència, data, &ogra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes programa Informa: IRPF, IS, IVA

07-02-2018

L’AEAT publica, dins l’apartat d'impostos, les consultes del Programa Informa publicades al mes de gener de 2018. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Accedir aquí. Impost de societats (IS). Accedir aquí. Impost sobre el valor afegit (IVA). Accedi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convenis col·lectius del 16 al 31 de gener de 2018

07-02-2018

Ja podeu accedir als convenis col·lectius publicats durant la segona quinzena de gener de 2018. Us recordem que a la vostra àrea privada trobareu les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins provincials.

foto noticia

Noves resolucions del TEAC

07-02-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 04423/2014/00/01 del 25/01/2018IVA. Exempcions. Arrendament d'habitatges. Cessió d'apartaments a una altra entitat amb una finalitat express [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Lluita contra el frau fiscal

05-02-2018

El BOE del 23 de gener de 2018 publica la Resolució de 8 de gener del mateix any per la qual el director general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) aprova les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner d'aquest any. Tot i que, com [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

01-02-2018

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de gener de 2018. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

31-01-2018

Us facilitem un document elaborat amb la relació íntegra de consultes vinculants de la DGT sobre l'IRPF, emeses per la Direcció General de Tributs (DGT), corresponents al període de novembre 2017, publicades el 27 de desembre de 2017. S'inclou referència, data, &o [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre grans establiments comercials

31-01-2018

Us informem de les novetats que afecten a partir de l’exercici 2018 l’impost sobre grans establiments comercials (IGEC), que va resultar modificat per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 7340 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre begudes ensucrades envasades

31-01-2018

La publicació del Decret 73/2017, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre begudes ensucrades envasades (DOGC núm. 7396, de 22 de juny de 2017) ha introduït l’obligació de presentar una declaració informativa anual de les beg [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Guia del contribuent 2018 de l'IMHB

31-01-2018

L'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona publica la Guia del Contribuent 2018, que incorpora algunes novetats en el calendari fiscal en relació amb l'impost sobre béns immobles, l'impost sobre vehicles i guals. Us adjuntem la guia a continuació. 

foto noticia

Resums d'actualitat normativa

31-01-2018

Ja podeu accedir al resum d’actualitat normativa corresponent al període del 22 al 27 de gener de 2018. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents: En matèria fiscal Pla Anual de Control Tributari i Duaner 2018 Certificats tributaris [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya

31-01-2018

Ja teniu disponible el document amb les subvencions més rellevants de Catalunya del 20 al 26 de gener de 2018. Durant aquest període destaquen els ajuts individuals del servei de transport adaptat i assistit, 2017 i 2018.

foto noticia

Resolucions del TEAC

31-01-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 00776/2015/00/00 del 16/01/2018Impost sobre societats. Comprovació de la situació tributària d'una Agrupació d'Inter&eg [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Entrada en vigor de la Instrucció 17/V-127

25-01-2018

La Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona ens ha informat de l’entrada en vigor de la Instrucció 17/V-127 “Declaració responsable en els canvis de titularitat per defunció o fusió, escissió empresarial o aportació no dineràr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats sobre els impostos especials

24-01-2018

L'AEAT publica novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret 1075/2017, de 29 de desembre, en relació als impostos especials. Principals novetats tributàries

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

24-01-2018

La Direcció General de Tributs ha publicat dues noves consultes vinculants amb data de l'11 i del 21 de desembre de 2017: Consulta V3167/17 Consulta V3269-17 

foto noticia

Resolucions del TEAC

24-01-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 05285/2013/00/00 del 30/11/2017 Classes passives. Pensió de viduïtat. Simultaneïtat en la percepció de pensió de vid [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya

24-01-2018

Ja teniu disponible el document amb les subvencions més rellevants de Catalunya del 13 al 19 de gener de 2018.  Durant aquest període destaquen les subvencions per a la incentivació a la presentació de projectes d'internacionalització a convocatòries e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

22-01-2018

Teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria corresponent al mes de febrer de 2018. Aquest mes ens correspon el dimecres 14 de febrer. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 6 de febrer de 2018.

foto noticia

IVA: Novetats

17-01-2018

L'AEAT publica les principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret 1075/2017, de 29 de desembre (BOE dia 30) en relació amb l'IVA. Una de les principals novetats és que la implantació des del passat 1 de juliol del nou sistema de portar llibres registre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Novetats

17-01-2018

L'AEAT publica les principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret 1074/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Les principals novetats són aquestes: Beques a l'estudi i de formació [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IS: Novetats

17-01-2018

L'AEAT publica les principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret 1074/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre Societats. Les principals novetats són aquestes:  Modificació de la regulació de la informaci&oacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya

17-01-2018

Ja teniu disponible el document amb les subvencions més rellevants de Catalunya del 6 al 12 de gener de 2018. Durant aquest període destaquen els ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (MERCAT)

foto noticia

Resums d'actualitat normativa

17-01-2018

Ja podeu accedir al resum d’actualitat normativa corresponent al període del 8 al 13 de gener de 2018. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents: En matèria fiscal Novetats declaracions informatives 2018 En matèria mercantil [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Premi Intercol·legial

17-01-2018

Us informem que fins al proper 9 de març es poden presentar candidatures al Premi Intercol·legial, instituït per la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial per guardonar persones o entitats que hagin destacat per la seva defensa dels col·legis p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Construcció dels vehicles tipus pick up

15-01-2018

La Direcció General de Trànsit ens ha informat de la Directriu SGOM 06/17, sobre la classificació per criteris de construcció dels vehicles tipus pick up. Aquesta informació és important, ja que l’objectiu és matricular de forma harmonitzada el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Autoritzacions de transport públic de mercaderies

12-01-2018

Us informem que la Direcció General de Transports i Mobilitat ha elaborat una nota informativa sobre el visat d'autoritzacions de transport públic de mercaderies per carretera i operadors del transport corresponent a l'any 2018. Us facilitem a continuació el document amb tots e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació de reglaments

10-01-2018

El BOE de dissabte, 30 de desembre de 2017, publica modificacions sobre les següents disposicions d'interés: 15838: Reial Decret 1070/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tribut&agr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preguntes freqüents del model 720

10-01-2018

Al web de l'AEAT s'han publicat, actualitzades a gener de 2018, les preguntes freqüents auxiliars al model 720, corresponent a la Declaració Informativa sobre béns i drets situats a l'estranger. Accedir

foto noticia

Consultes programa Informa

10-01-2018

L’AEAT publica les següents consultes del Programa Informa publicades al mes de desembre: 140211 Salaris percebuts de FOGASA: imputació temporalPer determinar la imputació temporal dels pagaments realitzats per FOGASA en concepte de salaris impagats per l'empresari es dist [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resums d'actualitat normativa

10-01-2018

Ja podeu accedir al resum d’actualitat normativa corresponent al període de l'1 al 6 de gener de 2018. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents: En matèria fiscal Recaptació. Delegacions d'Economia i Hisenda. Document d'ingr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a Catalunya

10-01-2018

Ja teniu disponible el document amb les subvencions més rellevants de Catalunya del 30 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018. Durant aquest període destaca la convocatòria pel foment a l'ocupació i activitat econòmica.

foto noticia

IRPF: Novetats

10-01-2018

El web de l'AEAT publica la següent informació d'interès sobre l'IRPF: Novetats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques publicades en 2018: Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret 1074/2017, de 29 de desembre, pel qual es modif [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova resolució del TEAC

09-01-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat la resolució d’interès següent: Criteri 1 de la resolució 06102/2016/00/00 del 12/12/2018  LGT.  Prova. Pràctica de prova testifical. Ratificació del contingut de la d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Calendari de festes 2018

08-01-2018

Ja podeu realitzar la comanda dels Calendaris de Festes Locals de Catalunya de l'any 2018. Els calendaris són una eina molt útil per regalar als clients a començament d’any, i també única, ja que ordena els municipis per ordre alfabètic (el DOGC els p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resums d'actualitat normativa

04-01-2018

Ja podeu accedir al resum d’actualitat normativa corresponent al període del 25 al 30 de desembre. Durant aquest període destaquen la publicació de les normes següents: En matèria fiscal Declaracions censals / IVA. Canvis en els models 036, 037, 303 i 322. Pr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

SII: Novetats

03-01-2018

El web de l'AEAT publica, amb data 2 de gener de 2018, la següent informació d'interès sobre el SII: - Modificacions normatives que afecten al SII: Modificacions RD 1075/2017, de 29 de desembre, que afecten el SII: facilitació de la seva adopció voluntària i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

03-01-2018

Us informem que ja es troben actualitzades les consultes vinculants de la DGT emanades fins al 30 de novembre de 2017. Podeu accedir-hi aquí.

foto noticia

Subvencions a Catalunya

03-01-2018

Ja teniu disponible el document amb les subvencions més rellevants de Catalunya del 23 al 29 de desembre de 2017. Durant aquest període destaquen les subvencions per a la millora de la competitivitat de les empreses dels polígons d'activitat econòmica de Gavà [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convenis col·lectius del 16 al 31 de desembre de 2017

03-01-2018

Ja podeu accedir als convenis col·lectius publicats durant la segona quinzena de desembre de 2017. Us recordem que a la vostra àrea privada trobareu les alertes de tots els convenis publicats, tant al BOE i al DOGC, com als diferents butlletins provincials.

foto noticia

Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres

03-01-2018

El BOE de dissabte, 30 de desembre de 2017, publica la següent disposició d'interès:  Reial Decret 1076/2017, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen normes complementàries al Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

02-01-2018

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de desembre de 2017. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès. & [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Entrada en vigor del Reglament (UE) Nº 167/2013

02-01-2018

Us facilitem una nota de la DGT sobre l'entrada en vigor del Reglament (UE) Nº 167/2013.

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR