L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2018

foto noticia

Guia actualitzada d'incentius a la contractació de treballadors amb discapacitat

31-10-2018

La Fundación Once ha editat una guia actualitzada d'incentius a la contractació de treballadors amb discapacitat. Aquest document facilita a les empreses la consulta de les subvencions, les bonificacions i les reduccions a la Seguretat Social, de les que es poden beneficiar contractan [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Consultes vinculants de la DGT

31-10-2018

Us facilitem un document amb la relació de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT) corresponents al període de setembrel de 2018, relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Així mateix, us informem que ja estan di [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia del SOC

31-10-2018

Ja teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria d'aquest mes. Ens correspon el 14 de novembre. Podeu fer la vostra sol·licitud abans del 8 de novembre de 2018.

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

31-10-2018

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social d'octubre de 2018. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Resolucions del TEAC

31-10-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les resolucions d’interès següents: Criteri 1 de la resolució 04662/2015/00/00 del 16/10/2018Impost sobre Successions i Donacions. Reducció del 95% per transmissió mortis causa d'empresa in [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats de l'AEAT

31-10-2018

L’Agència Tributària ha publicat diverses novetats a la seva pàgina web: Actualitzada la informació sobre la presentació de declaracions informatives mitjançant el nou servei TGVI Online, amb el portal de proves de declaracions informatives a l&rsquo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa de Cupons a la Internacionalització

31-10-2018

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7734, de data 25 d’octubre de 2018, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/2444/2018, de 18 d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalitzaci&oacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera o per ferrocarril

31-10-2018

Amb data 31 d'octubre de 2018 s'ha publicat al DOGC l'anunci pel qual es fan públiques les dates de realització de les proves per a l’obtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de conse [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ampliació del termini de presentació del model 347

31-10-2018

L’AEAT ens ha informat que amb data 31 d’octubre de 2018 ha sortit publicada l’Ordre Ministerial que amplia el termini de presentació del model 347 fins a febrer. Aquest és el text on es fa esment: «Artículo 10. Plazo de presentación del modelo 34 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Supressió de la declaració censal

26-10-2018

La Subdirecció General d'Autoritzacions de Treball ens ha informat que arran del darrer canvi normatiu produït en els terminis d’alta en la Seguretat Social del treball autònom, simplifiquen la documentació necessària que cal presentar per sol·lici [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari 29 d'octubre de la Delegació de Girona

26-10-2018

Us informem que el proper dia 29 d'octubre, festivitat de Sant Narcís, és festa local a la ciutat de Girona. Per aquest motiu, les oficines de la Delegació de Girona romandran tancades.

foto noticia

Novetats a l'AEAT

24-10-2018

L’Agència Tributària ha publicat diverses novetats a la seva pàgina web:  Especificacions per a desenvolupadors sobre la presentació de declaracions informatives mitjançant el nou servei TGVI Online Accedir  Estadístiques de Comerç E [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consulta sobre IRPF de la DGT

24-10-2018

La Direcció General de Tributs ha publicat la consulta d’interès sobre IRPF: V1722-18La societat consultant, dedicada a activitats de consultoria, està participada per dues sòcies que exerceixen les funcions pròpies de l'activitat a la qual es dedica l'empre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

L'ATC implementa noves funcionalitats telemàtiques

24-10-2018

La seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya ha incorporat noves funcionalitats de tramitació telemàtica, que posa a disposició dels contribuents. Són les següents: Representació telemàtica Nova funcionalitat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

24-10-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha fet publiques les següents resolucions d'interès: • Criteri 1 de la resolució 00043/2016/00/00 del 27/09/2018 Suspensions. Eficàcia preventiva de la suspensió sol·licitada a l'estar pendent d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

VTC: Reforma normativa

19-10-2018

Aprovat el Reial decret llei 13/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC).La reforma té com a objectiu "garantir l'adequat equilibri" entre l'o [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resultat de les proves d'accés a Gestor Administratiu

19-10-2018

Amb data 19 d'octubre, es fa pública la Resolució 4/2018, de publicació dels resultats provisionals de les proves per a l'obtenció del títol de Gestor Administratiu.

foto noticia

Convocatòria d'ajuts de start-ups tecnològiques

17-10-2018

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7728, de data 17 d’octubre de 2018, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/2339/2018, de 9 d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de la línia d'ajuts per a la concessió d’aju [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Prestacions de maternitat: Exempció IRPF

17-10-2018

El TS ha establert com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'IRPF. Així ho reflecteix en una sentència de la Secció Segona de la Sala III, del Contenciós-Administratiu, que desestima un [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informacions d'interès de l'AEAT

17-10-2018

L’AEAT ha publicat al seu web les següents notes informatives d’especial interès: Derogació del règim de matrícula turísticaAccedirEntrada i sortida d'embarcacions d'esbarjo del territori duaner de la Unió EuropeaAccedir Departament de Duan [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CEOE: Mercat laboral i negociació col·lectiva

17-10-2018

La CEOE ha publicat un Informe sobre l’estat del mercat laboral i la negociació col·lectiva, amb les dades recollides a l'octubre. Al recull s’inclou informació sobre contractació, atur o conflictivitat laboral entre d’altres.

foto noticia

Manual de l'IVA

17-10-2018

L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) ha elaborat un Manual Pràctic de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) per a l'any 2018, en el qual es poden trobar des de les principals novetats legislatives i reglamentàries que han afectat l'IVA en l'any 2018, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

17-10-2018

Aquestes són les noves resolucions d'interès del TEAC publicades en la seva Base de Dades de Doctrina i Criteris (DYCTEAC): Criteri 1 de la resolució 06530/2014/00/00 del 19/04/2018 IVA. IVA deduïble. Obsequis a clients. No deduïbilitat de l'IVA suportat en entrades d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou etiquetat del combustible

10-10-2018

El proper 12 d'octubre entra en vigor el nou etiquetat europeu de carburants i vehicles.El Real Decret 639/2016, de 9 de desembre, és la norma que estableix aquest nou marc, al que s’especifiquen 13 etiquetes diferents per a cada tipus de combustible. Aquí podeu trobar mé [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF i IS: Consultes vinculants DGT

10-10-2018

Us facilitem un document elaborat en relació amb les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT) relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), corresponents als mesos de juliol i agost.

foto noticia

Impostos Especials i Mediambientals

10-10-2018

L’Agència Tributària ha publicat les principals novetats en matèria d'Impostos Especials i Mediambientals introduïdes per la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018. S’inclouen impostos sobre hidrocarburs, sobre l’electricitat, i sobre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

L'impost municipal sobre la plusvàlua

10-10-2018

Fa un any, la preocupació en relació amb l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), era desentranyar l'abast real i pràctic de les dispositives de les diferents sentències dictades en la primera meitat de 2017 pel Tribunal Constituc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves estatals d'accés a Gestor Administratiu

09-10-2018

El BOE del 8 d'octubre publica la Resolució de 28 de setembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica la relació provisional d'admesos i exclosos, la composició del Tribunal i s'anuncia data, hora i lloc de celebració de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

09-10-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC ha publicat les resolucions d'interès següents: Criteri 1 de la resolució 04587/2015/00/00 del 13/07/2018AJD. Declaració d'obra nova. Base imposable. Determinació de la base imposable. "Valor real del cost de l'obra". [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes d'interès de la DGT

09-10-2018

Us facilitem la referència anticipada de tres consultes de la Direcció General de Tributs, emeses al mes d'agost: V2293-18, de 07/08/2018La consultant exposa que va ser acomiadada d'una empresa, en l'àmbit d'un procediment d'acomiadament col·lectiu. En el moment de prese [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre societats: Despeses financeres de finançament intragrup

09-10-2018

A l'efecte del que disposa l'article 206.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i d'acord amb el que estableix l'article 194.6 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les n [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats incorporades al programa Informa de l'AEAT

09-10-2018

L’AEAT ha publicat al seu web diverses novetats, incorporades al programa Informa al mes de setembre de 2018, sobre els temes següents: IRPF · Pagaments fraccionats: activitats a Ceuta o Melilla · Retenció a professionals: possibilitat d’aplicar tipus superior [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Consultes vinculants de la DGT

03-10-2018

Us facilitem un document elaborat en relació amb les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT) corresponents al període de juliol de 2018, relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Així mateix, us informem que ja estan [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

03-10-2018

La base de dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les resolucions d'interès següents: Criteri 1 de la resolució 04667/2015/00/00 del 18/09/2018IRNR. Inversió a Espanya sense establiment permanent. Tinença d'actius financers (accions) a trav&eacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informe sobre el mercat laboral espanyol

03-10-2018

Us facilitem l'informe de la CEOE "Observatori 10/2018 del Mercat Laboral" que analitza les dades d'atur registrat, contractació i afiliació a la Seguretat Social amb les dades de setembre. En aquest document s'analitza la situació del mercat de treball espanyol, a travé [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

03-10-2018

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social d'agost i setembre de 2018. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'inter&egra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació de les bases reguladores de l'acreditació de comunitats RIS3CAT

03-10-2018

Ha sortit publicada la RESOLUCIÓ EMC/2195/2018, de 25 de setembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1689/2018, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou sistema de petició de cita prèvia

03-10-2018

Tal i com ja us vam comunicar, l'Oficina d’Estrangeria de Barcelona ha posat en marxa un nou sistema de petició de cita prèvia,  que va entrar en vigor l'1 d’octubre. Podeu consultar la nota que us vam fer arribar amb el nou procediment, al document adjunt.

foto noticia

Renovació de càrrecs a la junta de la Delegació de Girona

01-10-2018

Us informem que, de conformitat amb el que disposa l’article 64 dels Estatuts col·legials i altres normes concordants, la Junta de la Delegació de Girona, en sessió celebrada en data 17 de setembre de 2018, ha acordat la convocatòria d’eleccions per al d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia del SOC

01-10-2018

Ja teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria d'aquest mes. Ens correspon el 17 d'octubre. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 10 d'octubre de 2018.

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR