L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2018

foto noticia

Concentració de competències de l'IRNR i l'ISDNR

28-11-2018

Us facilitem una presentació elaborada per l'Oficina Nacional de Gestió Tributària (ONGT) sobre la concentració de competències de l'Impost sobre la Renda de No Residents sense establiment permanent, i sobre la gestió de l'Impost sobre Successions i Donacio [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats sobre IVA

28-11-2018

S’han publicat al web de l’AEAT les novetats següents que afecten a l’IVA: Modificació Directiva IVA pel que fa als tipus reduïts aplicats als llibres, els periòdics i les revistes digitals Inversió del subjecte passiu i mecanisme de reacció [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaracions informatives 2018

28-11-2018

Us facilitem un comunicat que l'Agència Tributària ha emès sobre les properes declaracions informatives, que es presentaran a partir de l'1 de gener de 2019. Aquesta campanya implicarà una modificació substancial en la part tècnica de remissió de la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució del TEAC sobre IBI

28-11-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat la resolució d'interès següent:   Criteri 1 de la resolució 00743/2018/00/00 del 13/11/2018 IBI. Concessió administrativa. Aparcaments per a residents. Reconeixement de la titularitat cadast [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Butlletí del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya

28-11-2018

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha publicat la sisena edició del Butlletí del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya. En aquest document, elaborat a partir de les dades del Cercador de convenis col·lectius de Catalunya i del Registre estatal d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TRANSPORTS: Sol·licitud de devolució de taxes pagades indegudament

26-11-2018

Us informem que el Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya sol·licita que, si cap professional del nostre col·lectiu precisa la devolució d’alguna taxa pagada indegudament, presenti l’expedient segons les instruccions adjuntes.

foto noticia

Matriculació de remolcs i màquines remolcades en ús a partir de 2019

26-11-2018

Us informem que a partir de l´1 de gener del 2019 s’aplicaran els nous requisits d’homologació del Reglament Europeu 167/2013, que són aplicables als remolcs i màquines remolcades a Espanya. Adjunt teniu disponible el fulletó que ha realitzat l’As [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificat d'aptitud professional de transports: proves 2019

23-11-2018

S’ha publicat al DOGC del 23 de novembre  la RESOLUCIÓ TES/2698/2018, de 14 de novembre, relativa a les proves que es faran l’any 2019 per obtenir el certificat d’aptitud professional per a l’exercici de l’activitat de conductor/a professional de determinat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ja tenim postals de Nadal

22-11-2018

Ja tenim guanyadors del nostre concurs de dibuix GA+Art!  Aquests han estat els tres dibuixos escollits per convertir-se en les postals de Nadal del nostre Col·legi:   A més, enguany hem tingut uns participants molt especials. El nostre Col·legi va fer un donatiu a l& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

21-11-2018

  L’Agencia Tributària ha publicat aquestes novetats al seu web:• Estadístiques de Comerç Exterior. Dades estadístiques. Últimes estadístiques publicades • Estadística de Mercat de Treball i Pensions en les fonts tributàri [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

21-11-2018

Ja teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria. Aquest mes ens correspon el  dimecres 12 de desembre. Per realitzar la vostra sol·licitud heu d’enviar la graella amb el nom de l’empresa i del treballador al correu del SAC (sac@gestors.cat) abans del 5 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaracions informatives 2018

21-11-2018

L’AEAT ha publicat novetats sobre el model 390 de les declaracions informatives 2018, a les quals s'introdueixen les modificacions següents: Des del punt vista subjectiu de l'obligació de presentar la declaració-resum anual d'IVA, model 390: S'estableix que la realitz [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte d'Ordre de mòduls 2019

21-11-2018

Us facilitem diversos documents relatius al projecte de l’Ordre de Mòduls per a l’exercici 2019:  Text íntegre del Projecte de Mòduls per a 2019 Nota sobre els principals continguts del projecte Quadre comparatiu de causes d’exclusió En tot cas, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Brexit: Duanes i impostos especials

21-11-2018

L’Agència Tributària ha publicat al seu web un document amb informació sobre el Brexit, on tracta sobre tot les conseqüències a l’àmbit duaner i els impostos especials (certificats i autoritzacions, procediments, règims duaners, exportaci&o [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

21-11-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat la següent resolució d'interès: • Criteri 1 de la resolució 08505/2015/00/00 del 06/11/2018 Procediment inspector iniciat vigent la Llei 58/2003. Remissió d'actuacions al Ministeri Fiscal. S [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renovació de la targeta vermella

19-11-2018

L'Oficina d'Estrangeria de Barcelona ha remès una nota informativa de la Policia Nacional relativa a la descentralització del servei d'obtenció i renovació de "targetes vermelles" (document acreditatiu de la condició de sol·licitant, en tramitació, d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació del Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

14-11-2018

El 9 de novembre es va publicar el Reial Decret Llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre. Com a aspecte m&eacut [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació de la CEOE

14-11-2018

Posem a la vostra disposició els següents documents enviats per la CEOE: Observatori 11/2018 del Mercat Laboral, que analitza l'atur registrat, la contractació i afiliació a la Seguretat Social d'acord amb les dades d'octubre. Nota informativa de la reunió del Patr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaracions informatives 2018

14-11-2018

Es publica al web de l'Agència Tributària  un nou portal destinat a les "Declaracions informatives 2018" que recull les principals novetats de la campanya. Aquest s'anirà actualitzant amb la inclusió de nous continguts informatius. La presentació de declaraci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

14-11-2018

L’Agencia Tributària ha publicat aquestes novetats al seu web: Estadístiques sobre l’Impost de Societats 2016 Ofereix una imatge detallada del sector societari en el seu conjunt a través d'informació relativa a l'estructura patrimonial i als resultats de les [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

14-11-2018

S’han publicat a la base de dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) diverses resolucions d’interès:  Criteri 1 de la resolució 09426/2015/00/00 del 06/11/2018 Impost sobre Societats. Data que cal considerar per entendre materialitzada la inversió consis [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació del tribunal qualificador a les proves per obtenir el CAP

13-11-2018

S'ha publicat al DOGC Núm. 7746, amb data 13 de novembre de 2018, la RESOLUCIÓ TES/2629/2018, de 8 de novembre, de modificació de la Resolució TES/2226/2018, de 25 de setembre, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el llo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renovació de càrrecs a la junta de la Delegació de Girona

08-11-2018

A la sessió ordinària de la Junta de la Delegació de Girona del Col·legi, que va tenir lloc en data 25 d’octubre de 2018, varen renovar-se els càrrecs de President Delegat, Vicesecretari, Comptador i Vocals 1r, 3r i 5è, resultant la composició [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avantprojecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

07-11-2018

Podeu consultar el document elaborat pel Consejo sobre l'Avantprojecte de Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, amb les redaccions comparades en paral·lel, dels articles i les normes afectades.   El text íntegre de l'Avantprojecte de Llei es pot cons [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

07-11-2018

Us facilitem uns documents amb el recull de les consultes vinculants de la DGT sobre el model 720 (publicades entre juny i octubre), i sobre l’Impost de Societats (corresponents al període d’agost i setembre).

foto noticia

Arguments per combatre les sancions tributàries

07-11-2018

Un fenomen molt freqüent al qual s'enfronten els contribuents que són objecte d'una sanció tributària, és que l'exclusió genèrica d'una causa d'exoneració de responsabilitat, particularment la interpretació raonable de la norma, no &eacut [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes del programa INFORMA sobre IVA, IRPF i IVA

07-11-2018

S’han publicat al web de l'AEAT les següents novetats incorporades al Programa INFORMA durant el mes d’octubre, en relació amb l'IRPF, l'IS i l'IVA: IRPF • 134840 - PRESTACIÓ PER MATERNITAT PERCEBUDA DE LA SEGURETAT SOCIALLa sentència del Tribuna [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impostos Especials: Nova normativa que afecta els articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament

07-11-2018

S’ha publicat al BOE l’Ordre HAC/1147/2018 per la que s’aproven les normes de desenvolupament del disposat als articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels Impostos Especials aprovat per Reial Decret 1165/1995, de 7 de juliol. Aquesta ordre ministerial que va entrar en vigor l&r [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Les criptomonedes a la llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

07-11-2018

L'avantprojecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal publicat recentment a la web del Ministeri d'Hisenda (www.hacienda.gob.es), recull algunes mesures relatives al tractament de les monedes digitals (criptomonedes). Per aquest motiu, us facilitem els documents seg& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució definitiva de les proves a Gestor Administratiu 2018

06-11-2018

Amb data 6 de novembre de 2018 s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ JUS/2523/2018, de 26 d’octubre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu, que es van realitzar el setem [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR