L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2018

foto noticia

Cita prèvia SOC (Agost)

31-07-2018

Ja teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria corresponent a agost de 2018. Aquest mes ens correspon el 7 d'agost de 2018. Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 3 d'agost de 2018.

foto noticia

Prevenció de riscos laborals

31-07-2018

La CEOE ha desenvolupat, juntament amb la Fundación Estatal para la prevención de riesgos laborales, un seguit d’aplicacions informàtiques de recolzament empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals, com ara el PCAE+ (Programa de Coordinació [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Retencions IRPF: Informació del web de l'AEAT

31-07-2018

L'Agència Tributària ha publicat al seu web diversa informació d'interès sobre IRPF. Entre tota la documentació, que es pot trobar aquí, cal destacar el següent: - Informació sobre les retencions que afecten a l'exercici 2018 a partir del 5 de j [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicació règim transmissió VTC

31-07-2018

Us facilitem una comunicació relativa a l’aplicació de la sentència del Tribunal Suprem núm. 921/2018, de 4 de juny de 2018, en allò que respecta a la regulació del règim de transmissió de les autoritzacions de lloguer de vehicles amb co [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats en matèria tributària de la LPGE '18

25-07-2018

Tot i que amb un retard notable, aquest mes de juliol es va aprovar la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018, amb alguna novetat en matèria tributària. El Dr. Luis M. Alonso, catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econ&ogr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre HAC/763/2018. Nous models 143, 122 i 166

25-07-2018

Us facilitem un document elaborat en relació amb l'Ordre HAC/763/2018, de 10 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre HAP/2486/2014, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 143 per a la sol·licitud de l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i per [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preferents i deute subordinat

25-07-2018

Us facilitem un document sobre les normes i impresos aplicables en cas de solució acordada en el tema de preferents i deute subordinat i la doctrina administrativa que aclareix certs aspectes d’importància.

foto noticia

SII: Actualització de les preguntes freqüents del web de l'AEAT

25-07-2018

L’Agència Tributària ha actualitzat les preguntes freqüents sobre el Subministrament immediat d'informació de l'IVA (SII), número 3.20 i 4.20, per incloure com a compatibles les claus 05 (Règim especial d'agències de viatges) i 08 (Operacions sub [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El TS limita la recuperació de l'impost de plusvàlua als casos de minusvalidesa

25-07-2018

Amb data 9 de juliol de 2018 s'ha dictat sentència per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem (TS), establint els criteris interpretatius sobre els articles que la Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017 va declarar inconstitucionals i nuls amb car&agrav [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Doctrina legal del TS de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials

25-07-2018

Multiplicar el valor cadastral per un coeficient no és un mètode acceptable, per si sol, per fixar el valor real d'un immoble A través de diverses sentències dictades en les últimes setmanes, la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem (TS) ha [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació de transports

25-07-2018

S'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/1694/2018, de 16 de juliol, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la cinquena convocatòria de l’any 2018 per obte [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

25/07: Festiu a Girona

19-07-2018

Us informem que el proper dimecres dia 25 de juliol, la Delegació de Girona romandrà tancada amb motiu de la festivitat de Sant Jaume.

foto noticia

Trasllat dels Registres de la Propietat de Barcelona

19-07-2018

Us informem que entre el dilluns 6 d'agost i el dimecres 29 d'agost de 2018, els Registres de la Propietat de Barcelona, situats actualment al carrer Joan Miró núm. 19, es traslladaran gradualment al Passeig de la Zona Franca núm. 109 de la ciutat de Barcelona. Us facilite [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

PGE: Principals canvis en matèria laboral

18-07-2018

Els nous Pressupostos Generals de l’Estat, aprovats el 3 de juliol, inclouen modificacions substancials en matèria laboral. La suspensió de l’aplicació del factor de sostenibilitat i l’augment d’una setmana del permís de paternitat, son les dues m [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CEOE: Mercat laboral i negociació col·lectiva (Juny 2018)

18-07-2018

La CEOE ha publicat un Informe sobre l’estat del mercat laboral i la negociació col·lectiva, amb les dades recollides aquest juny. Al recull s’inclou informació sobre contractació, atur o conflictivitat laboral entre d’altres.

foto noticia

Model 179. Cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics: normativa, preguntes freqüents i termini de presentació

18-07-2018

L’Agencia Tributària ha publicat un nou apartat sobre el Model 179 al seu web. En aquest espai, es pot trobar informació sobre la normativa específica, les preguntes més freqüents i el termini de presentació de la nova declaració informativa de l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IVA: novetats al règim de viatgers

18-07-2018

Us facilitem un document sobre l’Ordre HAC/748/2018, de 4 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2652/2012, de 5 de desembre, per la que s’aproven les taules de devolució que hauran d’aplicar les entitats autoritzades a intervenir com a entitats col·lab [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Formulari per a la identificació del titular real d'una societat

18-07-2018

El març passat es va aprovar l'Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s'aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació. La principal novetat que es conté en la informac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació sobre la propera campanya de declaracions informatives i recomanacions en la identificació

18-07-2018

En la propera campanya de declaracions informatives 2018 (a presentar a partir del 1 de gener de 2019) es modificarà substancialment la manera en què es remet la informació, ja que se substituirà el sistema actual de TGVI (Transmissió de Grans Volums d'Informaci&o [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Bases dels ajuts a nuclis de recerca industrial

18-07-2018

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7663, de data 13 de juliol de 2018, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/1627/2018, de 5 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experime [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pagament amb càrrec al compte de l'obligat tributari

12-07-2018

Amb data 10 de juliol de 2018, ha entrat en vigor l’Ordre VEH/106/2018, de 2 de juliol, per la qual s'amplia la col-laboració social per al pagament per via electrònica, mitjançant el càrrec en compte de la persona obligada al pagament, de les autoliquidacions pres [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

11-07-2018

La Base de Dades i Doctrina del TEAC (DYCTEAC) publica les resolucions d’interès següents: Criteri 1 de la resolució 00651/2018/00/00 del 28/06/2018Procediment de recaptació. Es planteja si la comunicació per l'obligat tributari de la seva intenció de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Estadístiques de declarants (IRPF 2016)

11-07-2018

L'AEAT ha publicat al seu web les estadístiques dels declarants del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l'exercici 2016. Podeu accedir a través de l'enllaç següent: Enllaç extern

foto noticia

Consultes vinculants sobre criptomonedes

11-07-2018

Des de fa un temps han sorgit a Internet les denominades "monedes virtuals", emeses per diverses organitzacions i empreses, i que són acceptades en alguns llocs web com a mitjà de pagament.  La Direcció General de Tributs (DGT) ha elaborat un document referent a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa Informa: IRPF, IS i IVA

10-07-2018

Adjunt teniu un document amb el recull de totes les consultes incorporades al Programa Informa sobre IRPF, IS i IVA, que s’han publicat al web de l’AEAT durant el mes de juny.

foto noticia

Novetats tributàries del PGE

10-07-2018

Us facilitem un document elaborat per l'AEAT amb les principals mesures tributàries contingudes en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat 2018. Així mateix, també teniu disponible un recull amb les redaccions comparades dels articles que han experim [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

10-07-2018

Us facilitem uns documents amb la relació íntegra de consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT), sobre l'IS, l'IRPF i el model 720, corresponents al mes de maig de 2018. En els  documents s'inclou referència, data, òrgan, normativa, descripc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat de Comissió laboral i de la Seguretat Social

10-07-2018

La Comissió laboral i de la Seguretat Social del COGAC ha realitzat una comunicació important sobre el criteri de l'INSS sobre l'accés a la jubilació activa plena dels autònoms enquadrats en el RETA.    

foto noticia

Canvis AEAT: Comunicació del visat del model 06

10-07-2018

L'AEAT ha dut a terme una sèrie de canvis en els seus sistemes que ha pogut generar alguna disfunció o incidència en els seus serveis, i més en concret en la comunicació del visat del model 06 de l'impost de matriculació de vehicles i obtenció del NR [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves estatals d'accés a Gestor Administratiu

06-07-2018

El BOE amb data 25 de maig de 2018 va publicar la Resolució de la Secretaria d'Estat de la Funció Pública, per la qual es convoquen noves proves d'accés a la professió de gestor administratiu. Les presentacions de les sol·licituds a les proves d’acc&e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tarifes de les taxes per a 2018

04-07-2018

Us facilitem la Instrucció 18/GE-84 de la DGT sobre les tàrifes de les taxes per a 2018.

foto noticia

Col·laboració social en la sol·licitud de certificats tributaris

04-07-2018

Segons ha publicat l’AEAT al seu web, i en virtut del que disposa la Resolució de 12 de gener de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 29 de maig de 2006, per la qual s'estableixen els sup [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost de Societats 2017

04-07-2018

Amb motiu de l'inici del termini general de presentació de l'Impost sobre Societats i Impost sobre la renda de no residents 2017, us facilitem diversos documents sobre la campanya de l’IS.  

foto noticia

Recull laboral i de la Seguretat Social

04-07-2018

Ja podeu accedir al resum de normativa laboral i de la Seguretat Social de juny de 2018. El document recull les novetats legislatives i els projectes/proposicions de llei que s'han publicat durant aquest període, així com jurisprudència i notícies d'interès.

foto noticia

Resolució del TEAC

04-07-2018

La Base de Dades i Doctrina del TEAC (DYCTEAC) publica la resolució d’interès següent:  Criteri 1 de la resolució 06500/2014/00/00 del 07/06/2018  IRPF. Declaració Tributària Especial (Model 750). Possibilitat de que dins del termini que es va [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR