L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2019

foto noticia

Proves d'accés a Gestor Administratiu 2019

31-01-2019

Amb data 31 de gener de 2019 ha sortit publicada al DOGC Núm. 7800 la resolució JUS/111/2019, de 23 de gener, per la qual es convoquen les proves per obtenir el títol de gestor administratiu. La data límit per inscriure’s a les proves és el dia 1 d&rsqu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes de la DGT

30-01-2019

Us informem que ja es pot accedir a les consultes tributàries contestades durant el mes de desembre de 2018 per la Direcció General de Tributs. Es troben disponibles al web del Ministeri d'Hisenda.

foto noticia

Resolucions de TEAC: ITP, AJD i IRPF

30-01-2019

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les resolucions d'interès següents: • Criteri 1 de la resolució 06337/2015/00/00 del 21/01/2019Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. AJD. Base imposable en el s [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte d'Ordre: Domiciliació deutes tributaris

30-01-2019

El Ministeri d’Hisenda ha publicat a la seva pàgina web, el Projecte d’Ordre pel qual es modifica l’Ordre EHA/1658/2009, de 12 de juny, per la qual s’estableixen el procediment i les condicions per a la domiciliació del pagament de determinats deutes la ge [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia del SOC

30-01-2019

Ja teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria. Aquest mes ens correspon el dimecres 13 de febrer. Per realitzar la vostra sol·licitud heu d’enviar la graella amb el nom de l’empresa i del treballador al correu del SAC (sac@gestors.cat) abans del 5 de febre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Requeriments de l'administració tributària

30-01-2019

De forma creixent, s'estan endurint les circumstàncies en què es desenvolupa la col·laboració de l'obligat tributari aportant dades i informacions davant l'Agència Tributària. No és poc freqüent que els requeriments es formulin en termes contund [...]

Llegir noticia completa

 

Resolucions dels TEAC i TEAR

29-01-2019

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents Resolucions d'interès: • Criteri 1 de la resolució 06/03346/2017/00/00 del 06/09/2019 - TEAR d'ExtremaduraTaxes i exaccions no cedides a les comunitats a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Relació d'expedients de nacionalitats

29-01-2019

Us facilitem el model de relació de documentació d’expedients de Nacionalitats que ha elaborat el Col·legi.

foto noticia

Novetats 2019 de tramitació telemàtica

23-01-2019

L'ATC ens ha informat de les novetats 2019 en les funcionalitats de tramitació telemàtica a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya: 1. Publicació dels programes d'ajuda que permeten autoliquidar fets imposables meritats a partir de l& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte LPGE'19: Normes tributàries i disposicions addicionals

23-01-2019

Us facilitem un document elaborat pel Consejo en relació amb les mesures tributàries i les disposicions addicionals contingudes en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019. S'inclouen les redaccions comparades de les normes afectades.

foto noticia

Impost sobre Transaccions Financeres i impost sobre determinats Serveis Digitals

23-01-2019

El Consell de Ministres va aprovar el 18 de gener els avantprojectes de llei que contemplen la creació de l'Impost sobre Transaccions Financeres, que gravarà la compravenda d'accions d'empreses espanyoles amb una capitalització borsària superior als 1.000 milions, i l'Im [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Incidència: Enviament BOE i notícies

21-01-2019

Us informem que per motius tècnics aliens a la nostra voluntat, avui no es podrà realitzar l'enviament diari de les novetats del BOE i el resum de premsa.

foto noticia

Conveni col·lectiu Agropecuari de Catalunya

17-01-2019

S'ha publicat al DOGC la Resolució TSF/3126/2018, de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya. Podeu consultar-lo aquí.

foto noticia

Directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2019

17-01-2019

El web de l'Agència Tributària recull la Resolució d'11 de gener de 2019, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Deducció per despeses en jardins d'infants o centres d'educació infantil

17-01-2019

L'AEAT ha informat al seu web sobre la declaració informativa per despeses en jardins d'infants o centres d'educació infantil autoritzats (model 233) que permetrà que les dones amb fills menors de 3 anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendents que re [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació Directiva IVA

17-01-2019

L'Agència Tributària publica al seu web la Directiva (UE) 2018/2057 del Consell, de 20 de desembre de 2018, per la qual s'afegeix l'article 199 quarter a la Directiva 2006/112/CE per regular un procediment generalitzat d'inversió del subjecte passiu, que podrà ser a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tractament dels bons en l'Impost sobre el Valor Afegit

17-01-2019

El web de l'AEAT publica la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la DGT, sobre les regles relatives al règim de tributació en IVA dels denominats bons. Consulteu aquí la resolució.

foto noticia

Impostos Especials

17-01-2019

L'Agencia Tributària ha publicat al seu web les principals modificacions introduïdes en el Reglament dels Impostos Especials pel Reial Decret 1512/2018.  Podeu consultar aquesta informació aquí.

foto noticia

Nou mandat d'estrangeria

17-01-2019

Us facilitem el mandat específic de sol·licitud de la nacionalitat espanyola per residència.

foto noticia

Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat

16-01-2019

El Ministeri d’Hisenda ha penjat al seu web un document amb el text íntegre de les normes tributàries incloses al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019. Accedir al document.

foto noticia

SII: Actualització de les preguntes freqüents del web de l'AEAT

15-01-2019

L’Agència Tributària ha actualitzat les següents preguntes freqüents sobre el Subministrament immediat d'informació de l'IVA (SII): número 1.6, 1.12, 2.51 i 3.13. Accedir a les preguntes freqüents.

foto noticia

Resolució de l'AEAT: S'estén la col·laboració social a la presentació per via telemàtica de les sol·licituds de rectificació d'autoliquidació

09-01-2019

El 7 de gener es va publicar al BOE la Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Direcció general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'estén la col·laboració social a la presentació per via telemàtica d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova Seu electrònica de l'Ajuntament de Mataró

09-01-2019

L’1 de gener de 2019 l’Ajuntament de Mataró va posar en marxa la nova Seu electrònica per a la consulta i la realització de tràmits en línia que substituirà a l’actual Oficina Virtual. Inicialment, la nova Seu permetrà portar a term [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IVA, IS i IRPF: Novetats programa INFORMA

09-01-2019

Ja podeu accedir a una nova relació de consultes sobre IRPF, IS i IVA del Programa INFORMA de l'AEAT incorporades durant el mes de desembre al web de l'Agència Tributària. Hi ha consultes sobre mobilitat geogràfica, el règim fiscal de les Canàries o els m&o [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RDL 27/2018: Novetats en mesures tributàries i cadastrals

09-01-2019

S’han publicat al web de l’AEAT les principals mesures tributàries recollides al RDL 27/2018, de 28 de desembre, pel que s’adopten determinades mesures en matèria tributaria i cadastral. Us recordem que aquí teniu disponible un document amb la redacci&oac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RD 1512/2018: Modificació RIVA, RD facturació, RGAT i reglament II.EE.

09-01-2019

El 29 de desembre es va publicar el Reial Decret 1512/2018, de 28 de desembre, pel qual es modifiquen: El Reglament de l'impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre. El Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Dec [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Consultes vinculants de la DGT

09-01-2019

Us facilitem un recull de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs sobre IRPF del mes de novembre de 2018, publicades al web de l'AEAT. El document inclou l'enllaç al text íntegre, la descripció dels fets, la qüestió plantejada i la normativ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consulta vinculant sobre el model 179

09-01-2019

La DGT ha publicat la primera Consulta Vinculant  sobre el model 179. Es respon a les preguntes següents: El propietari lloga el seu habitatge d'ús turístic a un "Property Manager" o Gestor per un import fix mensual i aquest la subarrenda a turistes pels seus propis mitjans [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Principals novetats introduïdes en les Ordres HAC/1416/2018 i HAC/1417/2018

09-01-2019

El 29 de desembre es va publicar al BOE l'Ordre HAC/1416/2018, de 28 de desembre, que modifica aspectes en la presentació de les següents declaracions: 030, 034, 036 i 309. Així mateix, també es va publicar l'Ordre HAC/1417/2018, de 28 de desembre, que modifica aspectes en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Calendari de festes 2019

08-01-2019

Ja podeu realitzar la comanda dels Calendaris de Festes Locals de Catalunya de l'any 2019. Els calendaris són una eina molt útil per regalar als clients a començament d’any, i també única, ja que ordena els municipis per ordre alfabètic (el DOGC els p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La Comissió Europea partidària de fer caure el model 720

02-01-2019

L'opinió pública ha pogut conèixer fa tot just unes setmanes el dictamen motivat - Infracció núm. 2014/4330 emès per la Secretaria General de la Comissió Europea a Brussel·les, el 15 de febrer de 2017. L'esmentat dictamen es dirigeix al Regne [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Prestacions de maternitat i paternitat exemptes

02-01-2019

L’AEAT ha publicat un nota en relació a les prestacions per maternitat i paternitat exemptes, amb diverses instruccions que cal tenir presents a l’hora d’emplenar el model 190. Teniu disponible aquesta informació aquí.    

foto noticia

Novetats publicades al web de l'AEAT

02-01-2019

L’Agencia Tributària ha publicat diverses novetats al seu web: Memòria de l'Agència Tributària 2017Es publica la Memòria de l'Agència Tributària 2017, que detalla les principals activitats i resultats de l'Agència Tributària en l' [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Consultes vinculants de la DGT

02-01-2019

Us facilitem un recull de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs sobre IRPF del mes d'octubre de 2018, i que es van publicar el 21 de desembre al web de la DGT  (http://petete.minhafp.gob.es/consultas/). El document inclou l'enllaç al text íntegre, la d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RDL 28/2018: Principals novetats

02-01-2019

El nou Reial decret llei 28/2018, publicat al BOE el 29 de desembre de 2018, inclou modificacions importants en la cotització a la Seguretat Social, en matèria laboral i de contractació, així com en la regulació dels treballadors per compte propi o autònoms [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IVA, IS i IRPF: Noves consultes del programa INFORMA

02-01-2019

S’han publicat al web de l'AEAT les novetats incorporades al Programa INFORMA durant el mes de desembre, sobre IRPF, IS i IVA. Al document adjunt trobareu la relació completa de les consultes i l'accés a les respostes.  

foto noticia

Resolució del TEAC

02-01-2019

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC ha publicat la resolució d’interès següent:Criteri 1 de la resolució 09005/2015/00/00 del 04/12/2018  Procediment inspector. Assumpció per l’òrgan revisor d’un obstacle procedimental que [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Instruccions en matèria d'estrangeria

02-01-2019

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha dictat les instruccions 1/2018, 2/2018, 3/2018 i 4/2018 sobre la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la directiva 2016/801/UE en matèria d'estrangeria.

foto noticia

Informació de la CEOE: SMI

02-01-2019

Posem a la vostra disposició una circular que ha enviat la CEOE sobre l'augment del Salari Mínim Interprofessional a partir de l’1 de gener de 2019.

foto noticia

RDL 27/2018: Modificacions tributàries

02-01-2019

El Consejo ha elaborat un document amb la redacció comparada dels articles i normes afectades pel RDL 27/2018 de modificacions tributàries.  

foto noticia

IRPF 2018: Projecte d'Ordre de models

02-01-2019

El Consejo General ha elaborat un document amb les redaccions comparades de l'Ordre aplicable respecte de l'exercici 2017 i el Projecte d’Ordre per la qual s’aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimo [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR