L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 

2019

foto noticia

Resolució convocatòria "Programa Missions Internacionals"

30-10-2019

S'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EMC/2719/2019, de 17d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 dels ajuts del Programa de Missions Internacionals.El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 18 de novembre de 2019 a les 14 hores [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes del Programa INFORMA

30-10-2019

Us facilitem un document amb les darreres consultes publicades durant el mes d'octubre al Programa INFORMA de l’Agència Tributària sobre IRPF, IS i IVA.

foto noticia

Resolucions del TEAC

30-10-2019

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC ha publicat diverses resolucions d'interès sobre IVA, Impost de Societats, o procediment de recaptació, entre d'altres. Adjunt teniu un resum sobre les resolucions i l’accés directe a aquestes.

foto noticia

Aclariment a la informació sobre compravenda d'un vehicle usat

30-10-2019

Us informem que la informació disponible a la seu electrònica de l’ATC sobre la compravenda d’un vehicle usat s’ha actualitzat.  S’ha fet una nova presentació dels supòsits en què no hi ha obligació de presentar autoliquidaci&oa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Atorgament de representació en la recepció de notificacions electròniques

30-10-2019

L’Agència Tributària de Catalunya ha ampliat els àmbits en què és possible atorgar la representació per a la tramitació telemàtica a través de la seu electrònica. En aquest sentit, a les sol·licituds d’ajorname [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

30-10-2019

Aquestes són les novetats que ha publicat l'Agència Tributària al seu web aquesta setmana: Nota recordatoria:requisits per actuar com a entitat col·laboradora en la devolució de l'IVA en règim de viatgersAccedir Resultats econòmics i tributaris en l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

29 d'octubre: Festiu a Girona

28-10-2019

Us informem que dimarts 29 d'octubre, festivitat de Sant Narcís, és festa local a la ciutat de Girona. Per aquest motiu, les oficines de la Delegació del Col·legi a Girona  romandran tancades.

foto noticia

Ordre Móduls 2020

23-10-2019

Us facilitem una nota sobre el projecte d'Ordre per la qual s'aproven els mòduls d'IRPF i Règim simplificat de l'IVA per a l'exercici 2020, elaborats a partir del text, actualment en fase d'audiència i informació pública, publicat al web del Ministeri d'Hisenda.Ai [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat jurídica

23-10-2019

Us facilitem una nota informativa amb l'actualitat jurídica més rellevant compresa entre els mesos de juliol i octubre de l'any 2019, amb una sèrie de normes d'interès que s'han de tenir en compte.

foto noticia

IRNR: Nou règim d'acreditació de residència

23-10-2019

El 19 d'octubre es va publicar al BOE el Reial Decret 595/2019, de 18 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat pel Reial Decret 1776/2004, de 30 de juliol.L'objectiu d'aquesta modificació és l'aprovació d'un règim e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consulta pública prèvia sobre les notificacions electròniques de l'ATC

23-10-2019

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda considera necessari regular en una ordre el règim jurídic i tècnic de les notificacions electròniques que realitza l’Agència Tributària de Catalunya, per tal de garantir-ne la se [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Canvi en la funcionalitat que permet autoliquidar l'IANP (mod. 540)

23-10-2019

Us informem que la funcionalitat que permet autoliquidar el model 540 de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (IANP) té, des del 21 d’octubre de 2019, un aspecte i característiques diferents, amb un funcionament molt intuïtiu. Aque [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

23-10-2019

Aquestes són les novetats que ha publicat l'Agéncia Tributaria al seu web aquesta setmana: Nou règim especial d'acreditació de la residència a efectes de l'aplicació de l'exempció de l'article 14.1.c) del text refós de la Llei de l'Impost sob [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Fe d'error: Rectificació a la nota sobre la vaga general

23-10-2019

A la Nota Informativa "Notes a la vaga general convocada pel proper 18/10/2019" en l'apartat "drets i obligacions bàsiques" es va dir que del salari es descompta "la part proporcional de les vacances que corresponen a cada dia de vaga". Al respecte s'ha de dir que des de la sentència [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

23-10-2019

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC ha publicat diverses resolucions d'interès sobre IVA, Impost de successions i donacions o IVPEE, entre d'altres. Adjunt teniu un resum sobre les resolucions i l’accés directe a aquestes.

foto noticia

Cita prèvia del SOC

23-10-2019

Ja teniu disponible una nova graella de la cita prèvia d'estrangeria. Aquest mes ens correspon el dimecres 13 de novembre de 2019. Per realitzar la vostra sol·licitud heu d’enviar la graella amb el nom de l’empresa i del treballador, al correu del SAC (sac@gestors.cat), ab [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

18 d'octubre: Possibles afectacions dels serveis del Col·legi

17-10-2019

A conseqüència de la vaga general convocada aquest divendres 18 d'octubre, i les afectacions al transport que pot comportar, algun dels serveis col·legials es poden veure afectats durant aquest dia. En cas de no poder garantir el Servei del Col·legi o que aquest sigui inte [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Notes a la vaga general del 18/10/2019

16-10-2019

Amb motiu de la vaga general convocada per el dia 18 d’octubre per la Confederació Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), us facilitem un document recordant els aspectes bàsics del dret de vaga dels treballadors.

foto noticia

IRPF: Consultes vinculants de la DGT

16-10-2019

Us facilitem un recull de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT) d'agost de 2019, relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

foto noticia

Resolucions dels TEAC i TEAR

16-10-2019

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), ha publicat les següents resolucions d'interès:• Criteri 1 de la resolució 00/01910/2017/00/00 del 16/09/2019 - TEACImpost sobre Successions. Beneficis fiscals. Unions de fet. Ins [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resultat de les proves d'accés a Gestor Administratiu 2019

16-10-2019

Amb data 16 d'octubre, s'ha fet pública la Resolució 4/2019, de publicació de resultats de les proves per a l'obtenció del títol de Gestor Administratiu, que es van realitzar el setembre passat.La revisió de les proves davant el Tribunal es realitzarà [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Els GA es reivindiquen com assessors en temes d'estrangeria

15-10-2019

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC) reivindica el paper dels gestors administratiu com assessors qualificats en temes de nacionalitat i estrangeria. Tant és així, que compta amb una comissió de treball especialitzada i cada any imparteix un [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació de transports (6a convocatòria)

15-10-2019

Amb data 11 d'octubre s'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/2541/2019, de 30 de setembre, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la sisena convocatòria de l’any 2019 p [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convocatòria 2019 línies ajuts START-UP

15-10-2019

Al DOGC núm. 7981, de data 15 d’octubre de 2019, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/2601/2019, de 4 d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de la línia d'ajuts per a la concessió d’ajuts destinats a incentivar el creixement en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

15-10-2019

Aquestes són les novetats que ha publicat l'Agéncia Tributaria al seu web aquesta setmana: Informe de vendes, ocupació i salaris a les grans empreses. Agost 2019.Accedir Estadística dels declarants de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels municipi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pagament de l'impost de vehicles

10-10-2019

La Comissió de Trànsit ha demanat un informe sobre la problemàtica actual del pagament de l'impost de vehicles, a l'assessor del Col·legi, el Dr. Luis Manuel Alonso González, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona.Aquest tema [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TGSS: Autorització pagament quotes en diferit als afectats per zona catastròfica

09-10-2019

Al BOE del 30 de setembre es va publicar la Resolució de 24 de setembre de 2019, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s'autoritza a diferir el pagament de quotes a les empreses i als treballadors per compte propi o autònoms afectats per temporals i altres situa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC: Llista de deutors

09-10-2019

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat l'Ordre VEH/176/2019, de 27 de setembre, per la qual es regulen diversos aspectes relatius a la publicació de la llista de deutors tributaris a l'Agència Tributària de Catalunya, amb les condicions que preveu l'article [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova versió transformada de CoNTA

09-10-2019

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball mitjançant l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, desenvolupa i gestiona el portal propi per a la comunicació  d’accidents de treball (CoNTA). Després d’un any de de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes del Programa INFORMA

09-10-2019

Aquestes són les novetats publicades en l'INFORMA de l'AEAT durant el mes de setembre. Podeu accedir fent clic al títol de cadascuna d'elles: IVA 141914- INVESTIGACIÓ BÀSICA REALITZADA PER CENTRE INVESTIGADOR PÚBLIC Un centre investigador amb la consideraci&o [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

09-10-2019

El web de l’AEAT ha publicat diverses informacions d’interès aquesta setmana: Efectes del BREXIT en l'àmbit duaner i dels Impostos Especials (carta a operadors)Accedir BREXIT. Disponibles nous fullets informatiusAccedir Actualització Anuari estadístic (dades [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Assemblea de MUTUAGA

09-10-2019

En compliment del que disposa l’article 34 de l’Estatut de la Mutualidad de los Gestores Administrativos, i de cara a l’elecció del Representant de mutualistes prevista per a l’Assemblea Territorial de Mutualistes del proper 30 d'octubre de 2019, a les 12h en primera [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Consultes vinculants de la DGT

02-10-2019

Us facilitem un recull de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT) de juliol de 2019, relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

foto noticia

Externalització de serveis al conveni col·lectiu d'hostaleria de Catalunya

02-10-2019

Després de nombroses i intenses negociacions entre els representants sindicals de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de l'UGT (FeSMC-UGT) i la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat), finalment va ser aprovat i publicat al DOG [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral i de la Seguretat Social

02-10-2019

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social elabora un recull de les principals novetats legislatives publicades cada mes. Al resum s’inclouen, entre d’altra informació, els projectes publicats i la jurisprudència i notícies d’interès d’aq [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

02-10-2019

El web de l’AEAT ha publicat diverses informacions d’interès aquesta setmana: Novetats en pagaments fraccionats Societats 2P 2019Accedir Autorització dels règims duaners especials de perfeccionament actiu, de perfeccionament passiu i d'importació temporalAcc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

S'obre el termini d'autoliquidació de l'IANP

02-10-2019

Us informem que, a partir del pròxim 1 d’octubre i fins al 30 de novembre de 2019, s’obre el termini de presentació de l’autoliquidació de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (IANP), corresponent als anys ja meritats 2017, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

02-10-2019

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès:• Criteri 1 de la resolució 00/02891/2017/00/00 del 10/09/2019 - TEACIRPF. Guanys patrimonials. Administració de Loteria. Aplicac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convocatòria Junta General Extraordinària

01-10-2019

Per acord de la Junta de Govern i de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els Estatuts d'aquest Col·legi, us convoquem a la Junta General Extraordinària, que tindr&agra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses

01-10-2019

S'ha fet pública la Resolució TES/2413/2019, de 18 de setembre, per la qual es fa pública la segona convocatòria de les proves per a l’obtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a l’exercici de l’activita [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Transports: certificats de competència professional

01-10-2019

Amb data 30 de setembre s'ha publicat la Resolució TES/2412/2019, de 18 de setembre, de fixació del lloc de realització i dels tribunals qualificadors de les proves corresponents a la segona convocatòria de diverses proves per obtenir els certificats de competènci [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR