L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2019

foto noticia

Cita prèvia del SOC

28-03-2019

Ja teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria. Aquest mes ens correspon el dimecres 10 d'abril. Per realitzar la vostra sol·licitud heu d’enviar la graella amb el nom de l’empresa i del treballador, al correu del SAC (sac@gestors.cat), abans del 2 d'abril [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves convocatòries d'ajuts

27-03-2019

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat dues noves convocatòries d’ajuts:Resolució EMC/722/2019, de 26 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2019-2020 de la línia de préstecs en condicions preferent [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AEAT: Vídeos Renda 2018

27-03-2019

L'Agència Tributària ha publicat al seu web diversos vídeos explicatius amb informació d'interès per als contribuents sobre la campanya de Renda 2018.Podeu accedir a través de l'enllaç següent:https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/renta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La protecció del principi de confiança legítima del contribuent

27-03-2019

No és infreqüent que en la pràctica administrativa quotidiana es produeixin canvis de criteri sobtats quan no immotivats en virtut dels quals els òrgans de l'Administració Tributària es posicionen davant de fets o situacions de forma diferent a com ho venien [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Instruccions en cas de Brexit: Qüestions laborals

27-03-2019

El nou acord del Consell de Ministres, publicat al BOE en data 26 de març, inclou les instruccions per les quals es determinarà el procediment en cas de retirada del Regne Unit i Irlanda sense que s'hagi produït mitjançant acord estableix l'article 50 del tractat de la Uni [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

20-03-2019

S'han publicat al DOGC les resolucions EMC/582/2019 i EMC/641/2019, per les quals s’obre la convocatòria per a l’any 2019 del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte i s'aproven les bases reguladores d’aquestes: RESOLUCIÓ EMC/582/2019, de 7 de mar&c [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat Renda 2018

19-03-2019

L'Agència Tributària ha elaborat diversos materials en relació a la campanya de renda 2018: Manual pràctic de Renda i Patrimoni 2018 Normativa per a persones amb discapacitat - Renta web 2018 Teniu disponible més informació al web de l'AEAT.

foto noticia

Novetats al web de l'AEAT

19-03-2019

Aquestes són les darres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Brexit. Nota de la Comissió EuropeaDisponible nova nota de la Comissió Europea sobre duanes, així com noves orientacions per al trànsit i l'exportació.Més [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Que implica la comissió d'una infracció tipificada a la nova normativa de Protecció de Dades (LOPDGDD)?

19-03-2019

Com us vam informar, l’aprovació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) ha complementat i regulat alguns aspectes del Reglament Europeu (RGPD), entre d’altres, el règim sancionado [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Notes al RDL 8/2019: Mesures de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral

19-03-2019

El nou Reial decret llei 8/2019, publicat al BOE en data 12 de març, inclou importants modificacions en la normativa laboral i de Seguretat Social que incideixen en diferents àmbits de la pràctica laboral diària, moltes d'elles recollides en el projecte de Llei de Pressu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RDL 6/2019: Mesures en matèria d'igualtat de gènere

19-03-2019

El nou Reial decret llei 6/2019, publicat al BOE en data 7 de març , en només set articles inclou importants modificacions en la normativa laboral i de Seguretat Social que incideixen bàsicament i de forma directa en la igualtat entre dones i homes. A la nota informativa elabor [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves obligacions d´informació de l'ATC: els models 643 i 644

19-03-2019

El DOGC de 22 de febrer va publicar les Ordres següents:  ORDRE VEH/30/2019, de 15 de febrer, per la qual s'aprova el model 643 de la declaració informativa anual sobre les transmissions realitzades per persones que fan subhastes de béns susceptibles de tributar per l'impos [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

18-03-2019

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC ha publicat les següents resolucions d'interès: • Criteri 1 de la resolució 01545/2017/00/00 del 26/02/2019 Procediment de recaptació. Inexistència de motius d'oposició contra la diligència d'embarg [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte de modificació del reglament de l'Impost sobre Societats

13-03-2019

S'ha publicat al web del Ministeri d'Hisenda el Projecte de RD pel qual s'introdueixen diverses modificacions en el Reglament de l'Impost sobre Societats. Podeu consultar el text aquí.

foto noticia

Ordre models IRPF i IP

13-03-2019

S’ha publicat al BOE  l’Ordre de Models de declaració d’IRPF i de l’IP corresponents a l’exercici 2018.Us facilitem un document elaborat pel Consejo sobre aquesta disposició, amb les redaccions comparades, en paral·lel, de l’Ordre aplica [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Consultes vinculants de la DGT

13-03-2019

Us facilitem un recull de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs sobre IRPF del mes de gener de 2019, publicades al web de l'AEAT. El document inclou l'enllaç al text íntegre, la descripció dels fets, la qüestió plantejada i la normativa r [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

13-03-2019

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC ha publicat, les resolucions següents d'interès, relatives al procediment de recaptació i els impostos especials: • Criteri 1 de la resolució 01172/2016/00/00 del 26/02/2019 Procediment recaptatori: Falta de notificaci& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Integració laboral de les persones amb discapacitat

13-03-2019

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), ha publicat un document amb el resum dels tipus de contractació i els ajuts que es destinen a la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Podeu accedir-hi aquí.

foto noticia

El Tribunal Suprem aclareix la tributació de les rendes irregulars dels professionals

11-03-2019

Els avantatges fiscals que dimanen de la regulació que s'atorga als rendiments de les activitats econòmiques obtinguts de manera irregular en el temps, mai han estat explotades en tota la seva amplitud per la por a l'actitud sempre mesquina de l'Administració Tributària [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consideracions sobre la nota de l'Agència Tributària sobre interposició de societats per persones físiques

11-03-2019

La Comissió Fiscal del Col·legi ha elaborat un informe sobre la "Nota de l'Agència Tributària sobre interposició de societats per persones físiques", publicada fa uns dies. El document, molt breu, ve a ser la continuació de les notes fetes púb [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

06-03-2019

Aquestes són les darres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Model 586. Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacleEs modifica l'Ordre HAP/369/2015, de 27 de febrer, per la qual s'aprova el model 586 "Declaració recapitulativa d'operacions amb [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats publicades a l'INFORMA al febrer

06-03-2019

Novetats publicades a l'informa durant el mes de febrer 141205- Operacions financeres: bitcoins canvi i serveis de mediació Tributació de les operacions de canvi de divises tradicionals per la divisa virtual bitcoin, o viceversa i dels serveis de mediació per a la comprave [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Exempció contractes d'arrendament

06-03-2019

Amb data 6 de març ha entrat en vigor el Reial decret llei 7/2019, de l’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE núm. 55, del 5 de març), el qual torna a establir l’exempció de l’impost sobre transmissions [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Interposició de societats per persones físiques

06-03-2019

L'Agència Tributària ha publicat al seu web una nota sobre interposició de societats per persones físiques. El document té com a objectiu posar a disposició dels contribuents i assessors les pautes necessàries per facilitar el compliment voluntari de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves resolucions del TEAC

06-03-2019

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les resolucions d'interès següents:   Criteri 1 de la resolució 04829/2017/00/00 del 14/02/2019 Requeriment d'informació dirigit per l'AEAT al Col·legi d'Advocats de Sant Feliu de Lobregat, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resum laboral i de la Seguretat Social

06-03-2019

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social elabora un recull de les principals novetats legislatives publicades cada mes. Al resum s’inclouen també, entre d’altra informació, els projectes publicats i la jurisprudència i notícies d’interè [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous mandats

05-03-2019

Tenint en compte l’entrada del Reglament Europeu (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, sobre el tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes (RGPD), des [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pla Moves

01-03-2019

El Consell de Ministres ha aprovat el programa d’ajuts Pla Moves 2019, pel qual es destinen 45 milions d’euros a incentivar la compra de vehicles alternatius, instal·lar infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Junta General Ordinària 2019

01-03-2019

Per acord de la Junta de Govern i de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els Estatuts d’aquest Col·legi, ens plau convocar-vos per tal d’assistir a la Junta [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR