L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 

2019

foto noticia

Exempció Cervantes per estudis en expedients de nacionalitat per residència

31-07-2019

La Dirección General de Nacionalidad y Estado Civil recorda que, en els tràmits de nacionalitat per residència que vagin per la via de dispensa d'estudis, a través de la plataforma de tramitació dels gestors administratius s'ha d'aportar el títol correspone [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral i de la Seguretat Social

31-07-2019

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social elabora un recull de les principals novetats legislatives publicades cada mes. Al resum s’inclouen, entre d’altra informació, els projectes publicats i la jurisprudència i notícies d’interès d’aq [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova versió del programa d’ajuda de l'ITPAJD

31-07-2019

L’Agència Tributària de Catalunya ha publicat una nova versió del programa d’ajuda de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats per incloure la modificació normativa introduïda pel Decret llei 12/2019, de 9 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats AEAT

31-07-2019

El web de l’AEAT ha publicat diverses informacions d’interès: 23/07/19 Estadístiques de Comerç ExteriorAccedir 23/07/19 Estadístiques de matriculacions (juny 2019)Accedir

foto noticia

Resolucions del TEAC

30-07-2019

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 00/09251/2015/00/00 del 15/07/2019 – TEAC IVA. Quotes suportades no deduïbles. Entrades a espectacles [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Consultes vinculants de la DGT (Juny 2019)

30-07-2019

Us facilitem dos documents elaborats en relació a les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT) corresponents al període de juny de 2019, relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

foto noticia

Informes sobre mercat laboral a Barcelona

30-07-2019

L’Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha publicat dos informes sobre la situació del mercat laboral a Barcelona. Hi podeu accedir en aquests enllaços: Informe del Mercat de Treball de Barcelona 2019 (Dades 2018) Informe del Me [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia del SOC

25-07-2019

Ja teniu disponible la graella de la cita prèvia d'estrangeria. Aquest mes ens correspon el dimecres 7 d'agost. Per realitzar la vostra sol·licitud heu d’enviar la graella amb el nom de l’empresa i del treballador, al correu del SAC (sac@gestors.cat), abans del 2 d'agost d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TGSS - Empreses amb CCC TRL 087 i 951

24-07-2019

La TGSS ens ha comunicat que s'inicia el procés d'unificació a nivell provincial de comptes amb TRL 087 i 951 a comptes sense TRL i amb la peculiaritat anotada en Peculiaritats de Cotització. Us donem més informació sobre el procediment de tràmit al do [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CEOE: Mercat laboral i negociació col·lectiva

24-07-2019

La CEOE ha publicat un nou Informe sobre l’estat del mercat laboral i la negociació col·lectiva. Al recull s’inclou informació sobre contractació, atur o conflictivitat laboral entre d’altres.

foto noticia

Llibres registres IRPF

24-07-2019

Us facilitem un document amb els principals continguts de l'ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, publicada el 17 de juliol. Així mateix, també podeu trobar la redacc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convocatòria 2019 del Programa Tecniospring INDUSTRY

24-07-2019

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 22 de juliol de 2019, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/1987/2019, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l’any 2019 de la línia d'ajuts de mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC: Informacions diverses actualitzades a la seu electrònica

24-07-2019

Us informem que, l'ATC ens ha comunicar que després de l’última pujada de G@UDI, hi ha alguna novetat pràctica que convé tenir present, especialment en relació amb els col·lectius obligats a la tramitació telemàtica:  1. Ja &ea [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou Pla Formatiu 2019-2020

24-07-2019

Des del Centre Formatiu COGAC es continua treballant amb el Pla Formatiu i la plataforma FORMACOGAC per oferir a les gestories la millor formació especialitzada, a càrrec de professionals experts i afavorir el desenvolupament professional. Gràcies a les politiques econòm [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Menors nascuts a Espanya, fills de resident legal

22-07-2019

Us facilitem una nota informativa, de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona, relativa a la tramitació de sol·licituds d'autorització de residència per a menors nascuts a Espanya, fills de resident legal. S'ha habilitat un nou sistema alternatiu de presentació d'aqu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

25 de juliol: Festiu a Girona

22-07-2019

Us informem que el proper dijous dia 25 de juliol, amb motiu de la festivitat de Sant Jaume, les oficines de la Delegació de Girona romandran tancades.   

foto noticia

Proves de capacitació de transports (5a convocatòria)

19-07-2019

S'ha publicat al DOGC la  RESOLUCIÓ TES/1924/2019, de 9 de juliol, per la qual es fan públiques la composició dels tribunalsqualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la cinquena convocatòria de l’any 2019 perobtenir el certi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Web de la Generalitat sobre estrangeria

17-07-2019

La Generalitat ha creat un apartat dins del seu web dedicat als tràmits d’estrangeria per a persones no comunitàries, i que ofereix informació, acompanyament, guiatge i servei als qui iniciïn el procediment per obtenir l'autorització de residència i tre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte d'Ordre Model 140 (DAMA)

17-07-2019

S’ha publicat al web del Ministeri d'Hisenda (www.hacienda.gob.es), el Projecte d'Ordre pel qual s'aprova el model 140, de sol·licitud de l'abonament anticipat de la deducció per maternitat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Podeu consultar el text &iac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

17-07-2019

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 00/05675/2018/00/00 del 25/06/2019 - TEAC Estimació parcial de recurs de reposició per motius subst [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa ajuts inversions empresarials alt impacte 2019

17-07-2019

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7914, de data 10 de juliol  2019, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/1852/2019, de 2 de juliol,  per la qual s'obre la segona convocatòria per a l'any 2019 del programa d’ajuts a inversions empresarials d& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IVA: Nou reglament d'execució europeu

17-07-2019

El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat el Reglament d'Execució (UE) 2019/1129 de la Comissió, de 2 de juliol de 2019, per la qual es modifica, amb efectes a partir del 1 de gener de 2020, el Reglament d'Execució (UE) 79/2012, que introdueix disposicions d'aplica [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

17-07-2019

Aquestes son les novetats que l’Agència Tributària ha publicat al seu web: Informació sobre operacions amb vehicles procedents o amb destinació a les Illes CanàriesAccedir Vendes, ocupació i salaris a les grans empresesAccedir Actualització Ma [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Codis de bones pràctiques tributàries

16-07-2019

L'AEAT ha publicat al seu web els textos dels recentment aprovats "Codis de bones pràctiques tributàries", tant per a professionals tributaris com per a les associacions i col·legis professionals dels quals aquests formen part. Podeu accedir a aquesta documentació aqu&ia [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Decret llei 12/2019: mesures urgents en matèria tributària

12-07-2019

Us informem que ha entrat en vigor el Decret llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal (DOGC núm. 7915, d’11 de juliol), aprovat el passat 9 de juliol. El Decret llei s’emmarca en el context actual de pr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Observatori del mercat laboral

10-07-2019

La CEOE ha publicat un Informe sobre l’estat del mercat laboral, al qual s'analitza la situació del mercat de treball espanyol, a través de les dades oficials d'atur registrat, contractació i afiliació a la Seguretat Social, corresponents al mes de juny de 2019, pe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La nova llei hipotecària

10-07-2019

L'article 12.1.f) paràgraf segon del Projecte de Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari contravenia, en la redacció original, tant el dret europeu vigent com l'ordenament estatal, ja que recollia una reserva d'activitat del notariat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves resolucions del TEAC

10-07-2019

La Base de Dades de Criteris i Resolucions dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), ha publicat les resolucions d'interès següents: Criteri 1 de la resolució 00/05052/2017/00/00 del 11/06/2019 - TEACIRPF. Recurs d'alçada ordinari interposat per Director de D [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

10-07-2019

Aquestes son les novetats que l’Agència Tributària ha publicat al seu web: Eines d'assistència virtual IVA i CensosAccedir Portal de l'Impost sobre Societats 2018Accedir

foto noticia

Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana

10-07-2019

S'ha publicat  l’edicte d’exposició pública de l’Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU), al qual podeu accedir mitjançanet el següent enllaç: http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/no [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou criteri de la TGSS: descans per maternitat de les autònomes

10-07-2019

La TGSS ens ha comunicat el nou criteri que ha establert respecte a la cotització de les dones autònomes reincorporades després del descans per maternitat:  “Las trabajadoras que disfruten del beneficio por Mujer Reincorporada cotizarán por CESE DE ACTIVIDAD/F [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou monogràfic: Registre de la jornada laboral

04-07-2019

Després de l'entrada en vigor de la nova normativa que obliga a registrar l'horari de la jornada laboral dels treballadors, s'han publicat multitud d'informacions sobre aquest tema.  El mateix Col·legi ha elaborat diverses notes aclaridores i informes realitzades per la Comissi&o [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova ubicació de l'Institut Municipal d'Hisenda

03-07-2019

Us informem que l’Institut Municipal d’Hisenda canvia d’ubicació. A partir del pròxim dia 29 de juliol es traslladen a les noves instal·lacions del carrer de la Llacuna, 63 (Barcelona). L’entrada per als contribuents serà pel carrer de la Llacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

03-07-2019

L’Agència Tributària ha publicat al seu web les següents novetats d'interès: Nota informativa "Campanya Societats 2018"Accedir Informació sobre la propera campanya de declaracions informatives 2019 i recomanacions en la identificacióAccedir Interrupci& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral i de la Seguretat Social

03-07-2019

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social elabora un recull de les principals novetats legislatives publicades cada mes. Al resum s’inclouen, entre d’altra informació, els projectes publicats i la jurisprudència i notícies d’interès d’aq [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Els drets digitals dels treballadors a la nova Llei orgánica de protecció de dades i garantia dels drets digitals

03-07-2019

Amb la nova regulació de protecció de dades espanyola, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), que desenvolupa part del que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades, s’i [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR