L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 

2020

foto noticia

Cita prèvia del SOC

19-02-2020

Ja teniu disponible una nova graella de la cita prèvia d'estrangeria. Aquest mes ens correspon el dimecres 18 de març de 2020. Per realitzar la vostra sol·licitud heu d’enviar la graella amb el nom de l’empresa i del treballador, al correu del SAC (sac@gestors.cat), [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

19-02-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC ha publicat diverses resolucions d'interès sobre IVA, procediments tributaris o impost sobre successions, entre d'altres. Adjunt teniu un resum sobre les resolucions i l’accés directe a aquestes.  

foto noticia

Sentència del TSJ de Galicia sobre la reducció del pla de pensions per malaltia greu

19-02-2020

Podeu consultar aquí la Sentència de la Sala Contenciós Administrativa del TSJ de Galicia del 27 de gener de 2020,  en relació amb l'aplicació del 40% de reducció en la percepció de les prestacions d'un pla de pensions rescatat per malaltia greu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució EMC/283/2020 - Ajuts a doctorals Industrials

19-02-2020

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8062, de data 12 de febrer de 2020, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/283/2020, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a doctorals Industrials (DI). Podeu accedir al text de la resolució aqu&ia [...]

Llegir noticia completa

 

Model 650,652 i 653

19-02-2020

L’Agència Tributària de Catalunya ha publicat a la seu electrònica els nous programes d’ajuda per al 2020 de successions (model 650), assegurances de vida (652) i consolidació de domini (653). Per ampliar la informació, podeu consultar aquesta not&iacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC: nova funcionalitat de presentació telemàtica de REA

19-02-2020

L’Agència Tributària de Catalunya ha habilitat una nova funcionalitat a la seu electrònica que fa possible a partir d’ara la tramitació de les reclamacions economicoadministratives de manera telemàtica, les quals es poden interposar en relació a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

19-02-2020

Aquestes són les últimes novetats que ha publicat l’Agència Tributària al seu web: Procediment d'adhesió dels professionals tributaris al Codi de Bones Pràctiques de Professionals TributarisAccedir Estadística Matriculacions 2019Accedir Infoem [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova convocatòria de proves d'accés a gestor administratiu

19-02-2020

Amb data 19 de febrer de 2020 ha sortit publicada al DOCG Núm. 8067 la Resolució JUS/334/2020 per la qual la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia, convoca una nova edició de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu. [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació de transports de mercaderies

17-02-2020

Amb data 14 de febrer s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/284/2020, de 4 de febrer, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la segona convocatòria de l’any 2020 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 347: Consultes

12-02-2020

Teniu a la vostra disposició la relació integra de consultes del programa INFORMA sobre el model 347 (declaració anual d’operacions amb tercers)  i els enllaços a les consultes vinculants de la DGT.

foto noticia

Model 720: consultes i resolucions

12-02-2020

Us facilitem un document amb el recull de les consultes vinculants de la DGT, amb els corresponents enllaços a el text complet de les mateixes, en relació amb la declaració informativa de béns i drets a l'estranger (Model 720), actualitzat a 8 de febrer de 2020, amb la i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de competència professional de transports

12-02-2020

Amb data 11 de febrer s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/227/2020, de 3 de febrer, per la qual es fan publiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de la primera convocatòria de les proves per obtenir els certifica [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RDL 3/2020: Noves mesures tributàries

12-02-2020

S'ha publicat al BOE el Reial Decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

12-02-2020

Aquestes són les últimes novetats que publicat l’Agència Tributària al seu web: Estadístiques de matriculacions (any 2019)Accedir L'Agència Tributària tindrà accés a la base de dades dels notaris sobre titularitats reals de socie [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

05-02-2020

Us facilitem un document recopilatori amb la relació íntegra de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT), en relació amb l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), corresponents a desembre de 2019.

foto noticia

Actualitat laboral i de la Seguretat Social

05-02-2020

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social elabora un recull de les principals novetats legislatives publicades cada mes. Al resum s’inclouen, entre d’altra informació, els projectes publicats i la jurisprudència i notícies d’interès d’aq [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consolats que poden emetre certificats d'antecedents penals

05-02-2020

Us facilitem el llistat dels països els consolats o representacions diplomàtiques del quals, han estat autoritzats a expedir certificats d'antecedents penals (CAP) i/o d'actes inscrits en els registres civils locals directament, per permetre-ho així la seva legislació inte [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

05-02-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès:   • Criteri 1 de la resolució 00/00557/2019/00/00 del 16/01/2020 - TEAC IS. Aplicació de la disposició addicional do [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

05-02-2020

Aquestes són les últimes novetats que publicat l’Agència Tributària al seu web: Nou servei d'ajuda d'IVA:Consulta detallistes en recàrrec d'equivalènciaAccedir Mesures per a l'adaptació del dret espanyol a determinada normativa europea en mat& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Data inici de la campanya de renda: errada al projecte d'ordre

29-01-2020

Des del Fòrum de Professionals Tributaris ens han informat que s'ha advertit una errada al projecte d'ordre amb les especificacions sobre la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2019 , publicat al web del Mini [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions dels TEAC i TEAR

29-01-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès: • Criteri 1 de la resolució 06/03346/2017/00/00 del 06/09/2019 - TEAR d'ExtremaduraTaxes i exaccions no cedides a les comunitats a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Barem de vehicles

29-01-2020

Un any més, el Col·legi ha editat el Barem de valoració de vehicles (automòbils i tot terreny) en format PDF, per tal que us ho pugueu consultar i descarregar de manera gratuïta. Es tracta d’un servei de gran valor, tant per a vosaltres com per als vostres cli [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa d'ajuts i serveis per a pimes

29-01-2020

Amb l'objectiu d'explicar els serveis i els instruments que les institucions posen a l’abast de les empreses per afrontar els reptes industrials i tecnològics que suposa el procés de transformació digital, l'Agència per la competitivitat de l'empresa realitzar&agra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recomanacions als afectats pel temporal Glòria

29-01-2020

L’Agència Catalana de Consum del Departament d’Empresa i Coneixement ha publicat un avís al seu web en relació a les afectacions pel temporal Glòria, que conté recomanancions als afectats que hagin patit danys en béns o talls dels subministramen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

29-01-2020

Aquestes són les últimes novetats que publicat l’Agència Tributària al seu web: Directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2020 i Pla Estratègic de l'Agència Tributària 2020-2023Accedir Novetats publicades en l'INFORMA [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Simultaniejar el procediment d'inspecció amb el sancionador

22-01-2020

El Tribunal Suprem ha admès a tràmit recentment dos recursos de cassació en què es plantejarà si s'ajusta a Dret la pràctica administrativa tan freqüent que consisteix a iniciar el procediment sancionador quan no s'ha tancat la inspecció i no hi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 303: Servei d'ajuda

22-01-2020

L’Agència Tributària ha creat un nou servei d’ajuda a l seu web per al model 303 anomenat “Pre303”. La primera versió, estarà disponible  a partir de febrer de 2020, per a determinats contribuents que porten els seus llibres a través d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

22-01-2020

Aquestes són les últimes novetats que publicat l’Agència Tributària al seu web: • Impost de Matriculació de Vehicles Automòbils. Desembre 2019. Accedir • Estadístiques de Comerç Exterior. Últimes estadístiques pub [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

22-01-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC ha publicat diverses resolucions d'interès sobre IVA, procediments tributaris o dret comunitari, entre d'altres.Adjunt teniu un resum sobre les resolucions i l’accés directe a aquestes.

foto noticia

Nous programes d'ajuda de transmissions (models 600 i 620) i de donacions (651)

22-01-2020

S’han publicat a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya els nous programes d’ajuda per a l’any 2020 dels models 600 (declaració de transmissions patrimonials), 620 (declaració de transmissions de vehicles) i 651 (donacions) [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia del SOC

15-01-2020

Ja teniu disponible una nova graella de la cita prèvia d'estrangeria. Aquest mes ens correspon el dimecres 12 de febrer de 2020. Per realitzar la vostra sol·licitud heu d’enviar la graella amb el nom de l’empresa i del treballador, al correu del SAC (sac@gestors.cat), aban [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF i IS: Consultes INFORMA

15-01-2020

L’Agència Tributària ha publicat al seu web, les consultes sobre IRPF i IS incorporades al programa INFORMA de l’AEAT al llarg del mes de desembre de 2019 Podeu accedir a aquesta informació a través dels següents enllaços: Consultes IRPF Consulte [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions dels TEAR

15-01-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès: • Criteri 1 de la resolució 08/08966/2016/00/00 del 28/06/2019 - TEAR de CatalunyaIRPF / IRNR. Deducció de retencions de l'IRNR [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats de l'ATC: normativa i noves places

15-01-2020

El 30 de desembre, es van publicar al DOGC la Llei 9/2019, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, a la qual podeu accedir aqu&iacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

15-01-2020

Aquestes són les últimes novetats que ha publicat l'Agència Tributària al seu web: Informe de Vendes, Ocupació i Salaris a les declaracions tributàries. Novembre 2019Accedir SII: Calculadora de terminis 2020Accedir

foto noticia

Resolucions del TEAC

08-01-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès:• Criteri 1 de la resolució 08/08966/2016/00/00 del 28/06/2019 - TEAR de CatalunyaIRPF / IRNR. Deducció de retencions de l'IRNR e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

08-01-2020

Aquestes són les últimes novetats que ha publicat l'Agència Tributària al seu web: Modificació del NIF IVA aplicable a empreses holandeses a partir de l'1 de gener de 2020Accedir Projecte d'ordre de modificació de diverses declaracions informativesAccedir [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Registre de prestadors de serveis professionals

02-01-2020

Us facilitem uns documents elaborats pel Consejo de Gestores amb un resum de la informació continguda en l'Ordre de Registre de prestadors de serveis, recentment publicada, i una selecció de continguts inclosos en la proposta de Guia de registre de proveïdors de serveis a societa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Mòduls 2020 - Quanties d'exclusió

02-01-2020

Us facilitem el quadre amb informació sobre l'exclusió de mòduls de l'exercici 2020, actualitzat d'acord amb el que disposa el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat soc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualització dels valors cadastrals

02-01-2020

Ja s'ha publicat al DOGC l'Ordre HAC / 1257/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2020. Pode [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats tributàries del BOE

02-01-2020

S’han publicat al BOE diverses disposicions en materia tributària d’especial interés: • Ordre HAC / 1270/2019: Impost sobre el Valor Afegit. Aprovació de el model 318. https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18746.pdf • Ordre HAC / 1271/201 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Retencions IRPF 2020

02-01-2020

L'Agència Tributària ha publicat al banner específic sobre IMPOSTOS-IRPF que es troba al seu web, el programa de càlcul de les RETENCIONS 2020 i l'esquema actualitzat dels tipus de retenció , entre altra informació relativa a les retencions per IRPF. Teniu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaracions Informatives 2019

02-01-2020

Teniu a la vostra disposició diversos documents sobre la Campanya de Declaracions Informatives 2019, elaborats a partir de la informació continguda en el portal de l'Agència Tributària: 1. NOVETATS - Document amb les novetats classificades per models i enllaç [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa integral suport persones emprenedores (Convocatòria 2020)

02-01-2020

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8032, de data 30 de desembre de 2019, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/3584/2019, de 18 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2020 de subvencions per al finançament del Programa int [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral i de la Seguretat Social

02-01-2020

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social elabora un recull de les principals novetats legislatives publicades cada mes. Al resum s’inclouen, entre d’altra informació, els projectes publicats i la jurisprudència i notícies d’interès d’aq [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

02-01-2020

Us facilitem un document recopilatori amb la relació íntegra de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT), en relació amb l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), corresponents a novembre de 2019.

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Patrocinadors
 • Banc Sabadell
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
 
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR