L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 

2020

 

BANC SABADELL. Acompanyament Solucions ICO

06-04-2020

Banc Sabadell és el principal col·laborador financer i de serveis bancaris del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.  Per aquest motiu, ofereixen als gestors administratius el producte que han creat per aquells professionals que estan veient afectada la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AEAT. Instruccions ajornaments (RD 7/2020)

06-04-2020

Us facilitem un document elaborat per l'AEAT amb instruccions per sol·licitar ajornaments d'acord amb les regles de facilitació de liquiditat per a pimes i autònoms contemplades al Reial Decret llei 7/2020 de 12 de març, adaptades a les mesures tècniques desenvolu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actuacions inspectores urgents per a la comprovació del compliment del RDL 10/2020

02-04-2020

Us facilitem la nstrucció 2/2020 de la Inspecció de Treball, sobre actuacions inspectores urgents per a la comprovació del compliment del RDL 10/2020, de 29 de març pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

COVID-19: Recull mesures laborals

02-04-2020

Us facilitem un recull amb les normes, guies i instruccions de caràcter oficial, amb un breu comentari, que han estat publicades durant aquest mes de març en relació a l'afectació del coronavirus (COVID-19) en matèria de dret laboral i de la seguretat social.

foto noticia

Nota aclaratòria sobre les mesures d'activitat sobre el sector industrial

02-04-2020

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha elaborat una nota interpretativa del decret RD 10/2020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, que flexibilitza les mesures d'ac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAR

02-04-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAR ha publicat diverses resolucions d'interès sobre IRPF. Adjunt teniu un resum sobre les resolucions i l’accés directe a aquestes.

foto noticia

Desistiment de la sol·licitud d'autorització inicial de residència i treball.

02-04-2020

La subdirecció general d'Autoritzacions de Treball, ens ha comunicat que està treballant en coordinació amb les Oficines d'Estrangeria, per a acompanyar i donar resposta gairebé immediata a les peticions d'autorització de professionals sanitaris que traslladen les [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves mesures tributàries RDL 11/2020

02-04-2020

El BOE de l'1 d'abril publica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. Es tracta del més extens de les normes dictades en l'última quinzena a fi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Punt d'informació per a transportistes

02-04-2020

S’ha publicat al BOE l’Ordre TMA/305/2020, de 30 de març, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries. En aquest [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Normativa tributària aplicable sobre la crisi del Coronavirus

02-04-2020

Us facilitem un recull elaborat per la Comissió Econòmica, Financera, Comptable  i Tributària del Col·legi, amb les diferents normatives fiscals i tributàries en relació a la crisi coronavirus, actualment aplicables.

foto noticia

LABORAL. Noves mesures del RD 11/2020

01-04-2020

Us facilitem un document amb les repercussions en l'àmbit laboral i de seguretat social del RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 i de l'Ordre SND/310/2020, de 31 de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Autoritzacions de treball de professionals sanitaris originaris de països no UE

31-03-2020

La Subdirecció General d'Autoritzacions de Treball ha emés una nota amb informació operativa per a facilitar l'aplicació de la normativa vinculada a l'estat d'alarma, en relació a les autoritzacions de treball de professionals sanitaris originaris de països n [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model de declaració responsable a emetre per als treballadors per compte d'altri

31-03-2020

Teniu a la vostra disposició el model de declaració responsable a emetre per als treballadors per compte d'altri que no hagin d'acollir-se al permís retribuït recuperable recollit en el Reial decret llei 10/2020 en format PDF editable, segons es recull a l'Ordre SND/307/20 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TGSS: Informació cotització

31-03-2020

Us facilitem un comunicat emès per la TGSS, amb les mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19, on entre altres [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aspectes Mercantils i Concursals COVID-19

31-03-2020

Arran de la situació derivada de la propagació del COVID-19, hem cregut convenient la realització d'una nota informativa, a la vista de les disposicions normatives dictades a aquest efecte fins avui, on es recullen els principals aspectes a considerar en el curs ordinari de les [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pautes d'actuació inspecció de treball (COVID-19)

30-03-2020

Us facilitem una nota de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que ofereix pautes d'actuació a nivell intern, a les Inspeccions provincials en els expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) tramitats a conseqüència de l'impacte econòmic [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La força major com a causa d'exclusió de responsabilitat sancionadora tributària

30-03-2020

El Reial decret llei 10/2020 considera els serveis prestats a les gestories pel seu personal laboral com a serveis essencials de manera que la seva labor no es veurà afectada per les mesures d'aprofundiment del confinament que allí es preveuen. Ara bé, el desenvolupament de les [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LABORAL: Prestacions per desocupació després d'ERTO COVID-19

30-03-2020

Us facilitem un document amb informació sobre el procediment per demanar les prestacions per desocupación per un ERTO. El tràmit s'iniciarà mitjançant una sol·licitud col·lectiva presentada per l'empresa davant l'entitat gestora de les prestacions pe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LABORAL: Sol·licitud ERTO força major per COVID-19

30-03-2020

Us facilitem un document elaborat per la Comissió Laboral i de la Seguretat Social del Col·legi, amb els passos del procediment de sol·licitud d'un ERTO de força major causat pel COVID-19, des de la seva presentació fins a la seva resolució.

foto noticia

FUE: Nou servei d'atenció digital a empreses

27-03-2020

La Finestreta Única Empresarial (FUE) del Canal Empresa ofereix un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renda 2019: models de presentació

26-03-2020

Ja s’ha publicat al BOE l’Ordre HAC/253/2020, de 3 de març, per la qual:- S'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni (exercici 2019). - Es determinen el lloc, forma i terminis de presentaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AEAT: Renda

26-03-2020

L'Agència Tributària ha començat a publicar a la seva web diversa informació sobre la nova campanya de declaració de la Renda.Podeu trobar tots els continguts actualitzats a "Portal Renta 2019". Entre els diferents materials pujats, cal destacar el manual pr&agrav [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pagament de deutes amb targetes de crèdit i de dèbit mitjançant Cl@VE PIN

26-03-2020

S'ha publicat al BOE una nova resolució que permet el sistema de signatura electrònica no avançat (Cl@VE PIN) en els pagaments de deutes a Entitats Col·laboradores que es realitzin amb targetes de crèdit o de dèbit. Ja es permetia aquest sistema per als pag [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

26-03-2020

La Base de dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 00/02212/2018/00/00 del 28/01/2020 - TEACRecurs extraordinari d'Alçada per a la unificació de criter [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

SEPE: Com sol·licitar la prestació en nom dels treballadors?

25-03-2020

Des de la Direcció General del Servei Públic d'Ocupació Estatal ens han fet arribar les instruccions cobri com sol·licitar la prestació en nom dels treballadors i el model de sol·licitud col·lectiva que les empreses han de presentar en el SEPE amb la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

SOC: Documentació COVID-19

24-03-2020

Teniu disponibles uns documents elaborats pel SOC amb infografies per a autònoms i empreses i preguntes freqüents sobre temes laborals, que podeu facilitar als vostres clients.

foto noticia

Instruccions baixa per Coronavirus

24-03-2020

Us facilitem la darrera actualització de les Instruccions aclaridores relatives al nou procediment de remissió de parts dels Serveis Públics de Salut per coronarirus, conforme al Reial decret llei 6/2020, de 10 de març. Entre altres, aquesta norma contempla els segü [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preguntes freqüents sobre protecció de dades de salut (COVID-19)

23-03-2020

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el context de l’emergència per coronavirus, ha realitzat un recopilatori de les preguntes i respostes més freqüents que està rebent de ciutadans, empreses i altres subjectes obligats al compliment de l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

MUTUAGA. Ajornament reunió territorial 2020

23-03-2020

Atendida la actual situación excepcional de estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y atendiendo las recomendaciones y medidas adoptadas por las autoridades políticas y sanitarias, se ha acordado la suspensión formal de la Asam [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Suspensió de l'Assemblea General Ordinària

23-03-2020

Atesa l’actual situació excepcional d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i atenent les recomanacions i mesures adoptades per les autoritats polítiques i sanitàries, la Junta de Govern [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou criteri Direcció General del Treball sobre COVID-19

22-03-2020

Us facilitem el comunicat de la Direcció General del Treball amb els nous criteris sobre els expedients suspensius i de reducció de jornada per COVID-19  

foto noticia

Guia sobre les mesures laborals excepcionals contra el COVID-19

20-03-2020

 El Ministeri de Treball i Economia Social ha elaborat una guia sobre les mesures laborals excepcionals contra el COVID-19 aprovades pel Reial decret llei 8/2020 per a fer front al seu impacte econòmic i social. Aquest document reuneix les mesures de caràcter laboral que tracten [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Serveis per als nostres col·legiats

20-03-2020

Posem a la vostra disposició les següents eines per faclitar la vostra feina: VLEX Us facilitem l’accés gratuït a la plataforma Jurídica VLEX. Els gestors que no estigueu donats d’alta rebreu en breu un correu de VLEX que us facilitarà l’alt [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat de la Direcció General de Migracions

20-03-2020

Us facilitem una comunicació de la Direcció General de Migracions sobre l'abast del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, en relació amb l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La Generalitat suspèn el pagament dels seus tributs propis i cedits

20-03-2020

Us facilitem una nota informativa sobre la suspensió dels terminis de presentació d'autoliquidacions i pagament de tributs propis de Catalunya, i tributs de l'Estat que té cedits, segons el text del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificat acreditatiu de mobilitat del treballador

19-03-2020

Us facilitem una plantilla editable del certificat acreditatiu de mobilitat del treballador, per tal que els vostres empleats no tinguin problemes de desplaçament en cas que hagin de treballar presencialment a les gestories.

foto noticia

Tràmits transport de viatgers i mercaderies per carretera

19-03-2020

Us facilitem un document de la Direcció General de Transports i Mobilitat,  facilitat per Josep M. Fortuny i Olivé, Subdirector general d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial, amb informació sobre determinades mesures que s’han pres en relaci&oa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TGSS: Notícies RED. Monogràfic Coronavirus

19-03-2020

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha publicat un nou butlletí de notícies RED, dedicat íntegrament a les mesures destinades a fer front la crisi del Coronavirus. S'inclou també informació sobre la forma de gestionar els pagaments de quotes a la Segureta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

MESURES FISCALS I LABORALS DEL RD 8/2020

18-03-2020

Avui s'ha publicat en el BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, que entra en vigor de manera immediata i manté la seva vigència durant un mes (fins al 17 d'abri [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

18-03-2020

La Base de dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 00/02212/2018/00/00 del 28/01/2020 - TEAC Recurs extraordinari d'Alçada per a la unificació de crit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CORONAVIRUS: Informació del web de l'AEAT

18-03-2020

El web de l'AEAT ha publicat diverses novetats i afectacions dels seus serveis a causa del COVID-19: Tancament d'Oficines per a atenció presencialAccedir URGENT:Certificats electrònics de pròxima caducitatAccedir Duanes.Nota informativa relativa a l'estat d'alarmaAccedir IVA: [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TANQUEM LES SEUS COL·LEGIALS PERÒ CONTINUEM TELETREBALLANT

17-03-2020

Donat l’estat d’alarma decretat a causa de la pandèmia del Covid 19 (Coronavirus), i seguint les instruccions de les autoritats governamentals i sanitàries, les seus de Barcelona, Lleida i Girona del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya romandran [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Eines de teletreball per a Gestories

16-03-2020

Us facilitem un document amb diferents softwares útils per fer teletreball, tenint en compte les tasques que desenvolupa una gestoria de manera diària. Trobareu tant llocs de treball virtuals com eines de comunicación, de gestió de tasques o de facturació en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Expedients de Regulació de Treball Temporals

16-03-2020

Adjuntem diferents informacions relatives a la gestió i presentació dels Expedients de Regulació de Treball Temporals (ERTE): Nota Informativa sobre expedients suspensius i de reducció de jornada per COVID-19, emesa per la Secretaria de Estado de Empleo i Economia Socia [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

FISCAL: Mesures del RD 463/2020

16-03-2020

El BOE de 14 de març de 2020 publica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus (COVID-19). Dins de les mesures que adopta mereixen destacar-se les disp [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CORONAVIRUS: INFORMACIÓ ACTUALITZADA PER A LES GESTORIES

16-03-2020

Donada la gran quantitat de comunicacions, i sent imprescindible per als nostres col·legits estar informats, hem creat en el repositori documental de la vostra àrea privada una categoria anomenada “CORONAVIRUS”, en la qual podreu trobar tant les informacions enviades per l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

PROVES D'ACCÉS: COMUNICAT IMPORTANT

16-03-2020

Comunicat sobre suspensió del termini de presentació de sol·licituds de participació en les proves d'accés per obtenir el títol de gestor administratiu 2020. Se suspèn el termini de dos mesos per a la presentació de sol·licituds, a comp [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Repercussions en l'àmbit fiscal i laboral del coronavirus (COVID-19)

13-03-2020

Us facilitem els documents elaborats pels experts de les comissions de treball de Col·legi, en els quals es fa un resum de les repercussions normatives del Coronavirus (COVID-19) en l'àmbit laboral i les mesures transitòries preses a nivell fiscal. ACTUALITZACIÓ. NOUS DO [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CORONAVIRUS (COVID-19). Recomanacions

12-03-2020

Us facilitem un document amb recomanacions per minimitzar la incidència del Coronavirus (COVID-19).Podeu obtenir informació actualitzada al web Canal Salut de la Generalitat: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici

foto noticia

Menors estrangers en edat laboral

11-03-2020

Us facilitem la instrucció 1/2020 de la Secretaria d'estat de migracions per la que s'habilita a treballar a menors estrangers en edat laboral.

foto noticia

Estrangeria: Instruccions coronavirus

11-03-2020

Us facilitem una instrucció sobre la pròrroga de les estances de nacionals de tercers estats residents a la República Popular de la Xina a conseqüència de l’emergència sanitària internacional derivada del coronavirus.

foto noticia

Mesures antifrau en l'IVA

11-03-2020

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) ha publicat el Reglament (UE) 2020/283 del Consell, de 18 de febrer de 2020, per la qual es modifica el Reglament (UE) núm 904/2010 pel que fa a les mesures per reforçar la cooperació administrativa per tal de combatre el frau e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Blanqueig de capitals: nous documents d'interés de la CPBC

11-03-2020

La Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries ha publicat al seu web (http://www.cpbc.tesoro.es/), la "Guia de registre de proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos de tipus trust". El document que definitivament ha aprovat la CPBC [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

11-03-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès: • Criteri 1 de la resolució 00/03532/2016/00/00 del 21/01/2020 - TEACTaxes. Taxa d'aprofitament especial de domini públic en l'e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Coronavirus: Informació i criteri de la Seguretat Social

10-03-2020

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ha publicat un nou criteri sobre determinació de la contingència de la situació d'incapacitat temporal en la qual es troben els treballadors que han estat confirmats com a positius en les proves de detecció d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convocatòria Junta General Ordinària 2020

05-03-2020

Per acord de la Junta de Govern i de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els Estatuts d’aquest Col·legi, ens plau convocar-vos per tal d’assistir a la Junta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral i de la Seguretat Social

04-03-2020

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social elabora un recull de les principals novetats legislatives publicades cada mes. Al resum s’inclouen, entre d’altra informació, els projectes publicats i la jurisprudència i notícies d’interès d’aq [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Requisits d'entrada i registre de finques per part de la inspecció de tributs

04-03-2020

En els últims anys s'han incrementat de forma exponencial les entrades i registre en immobles dels obligats tributaris per part de la Inspecció dels tributs, com a actuació encaminada a la descoberta de rendes no declarades, en moltes ocasions. L'èxit que l'Administraci& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

04-03-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès: • Criteri 1 de la resolució 00/04755/2017/00/00 del 10/02/2020 – TEACRecursos en via economicoadministrativa. Recurs extraordinar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre models IS 2019: Redaccions comparades

04-03-2020

Us facilitem un document comparatiu de redaccions de l'ordre que va aprovar els models de declaració de l'IS 2018 i de el Projecte d'Ordre de models de declaració de l'IS 2019.

foto noticia

ATC: disponible la tramitació telemàtica del gravamen de protecció civil

04-03-2020

Us informem que ja teniu disponible a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya el formulari per tramitar telemàticament l'autoliquidació del gravamen de protecció civil d’enguany, referent a l’exercici 2019. Us recordem que [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

04-03-2020

Aquestes són les novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web durant aquesta setmana: Modificació en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. Model 349Accedir Deducció per maternitat de l'IRPFAccedir Model 189 de decla [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa Consolida't

04-03-2020

El Programa Consolida't,  implementat per la Universitat de Barcelona, és un programa impulsat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que es duu a terme a una dotzena d'entitats arreu del territori. S'adreça a autònoms o micro empreses (o a ex autò [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Procediment de notificació per via electrònica

04-03-2020

Segons ens ha informat la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona, durant aquest trimestre, de conformitat amb l’article 41.1, en relació amb l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei de canvi climàtic i transició energètica: recta final de la seva tramitació administrativa

04-03-2020

L'avantprojecte de Llei de canvi climàtic i transició energètica (APLCCTE), que serà el marc normatiu i institucional per facilitar la progressiva adequació de la nostra realitat a les exigències que regulen l'acció climàtica, comença l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou Programa Consolida't 2020 StartUB!

27-02-2020

Des de StartUB, la institució de la Universitat de Barcelona que promociona l'emprenedoria i la innovació, ha posat en marxa el programa CONSOLIDA'T de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom. Aquest projecte [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF, IVA i IS: Consultes INFORMA

26-02-2020

Us facilitem un document amb la  relació i els textos íntegres de les consultes sobre IRPF, IVA i IS, incorporades a el Programa INFORMA de l'AEAT, durant el mes de gener de 2020.

foto noticia

AEAT: Novetats en normativa, models i campanyes

26-02-2020

Us facilitem una presentació d el Departament de Gestió Tributària a la reunió de el Grup de Treball de Novetats en normativa, models i campanyes, que inclou informació sobre aquests temes: Valoració campanya declaracions informatives. Novetats model Renda [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

26-02-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents Resolucions d'interès: Criterio 1 de la resolución 00/05404/2016/00/00 del 16/01/2020 - TEACIRNR. Solicitud de devolución de retenciones sobre dividendos. [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Presentació de declaracions informatives anuals de l'1 al 31 de març del 2020

26-02-2020

Us recordem que, de l’1 al 31 de març del 2020, s’han de presentar telemàticament, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, les declaracions informatives corresponents a l’exercici 2019 següents: Dec [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

26-02-2020

Aquestes són les novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web durant aquesta setmana: Nou canal d'ajuda per a dubtes:Clic per cridar a Informació Tributària Bàsica, des del portal de l'Agència Tributària a InternetAccedir Estad&iac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pòlissa de gestió 2020

26-02-2020

Als efectes del càlcul de la quota variable es necessari actualitzar les dades, i així adaptar-la a l’activitat real de cadascun dels col·legiats i els seus despatxos. És per això que, amb la finalitat d’iniciar el procediment establert al Reglament so [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proclamació de candidats

26-02-2020

De conformitat amb el que disposa l’article 44 dels estatuts de la Corporació, la junta de Govern del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, reunida en sessió de data 19 de febrer, va proclamar els següents candidats per a la renovació de c&a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Documentació en suport electrònic exigida als transports per carretera

25-02-2020

Us informem que amb data 22 de febrer es va publicar al BOE la Resolució del 13 de febrer de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s’estableixen les característiques que han de reunir els documents de control administratiu en suport electr&ograv [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia del SOC

19-02-2020

Ja teniu disponible una nova graella de la cita prèvia d'estrangeria. Aquest mes ens correspon el dimecres 18 de març de 2020. Per realitzar la vostra sol·licitud heu d’enviar la graella amb el nom de l’empresa i del treballador, al correu del SAC (sac@gestors.cat), [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

19-02-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC ha publicat diverses resolucions d'interès sobre IVA, procediments tributaris o impost sobre successions, entre d'altres. Adjunt teniu un resum sobre les resolucions i l’accés directe a aquestes.  

foto noticia

Sentència del TSJ de Galicia sobre la reducció del pla de pensions per malaltia greu

19-02-2020

Podeu consultar aquí la Sentència de la Sala Contenciós Administrativa del TSJ de Galicia del 27 de gener de 2020,  en relació amb l'aplicació del 40% de reducció en la percepció de les prestacions d'un pla de pensions rescatat per malaltia greu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució EMC/283/2020 - Ajuts a doctorals Industrials

19-02-2020

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8062, de data 12 de febrer de 2020, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/283/2020, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a doctorals Industrials (DI). Podeu accedir al text de la resolució aqu&ia [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 650,652 i 653

19-02-2020

L’Agència Tributària de Catalunya ha publicat a la seu electrònica els nous programes d’ajuda per al 2020 de successions (model 650), assegurances de vida (652) i consolidació de domini (653). Per ampliar la informació, podeu consultar aquesta not&iacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC: nova funcionalitat de presentació telemàtica de REA

19-02-2020

L’Agència Tributària de Catalunya ha habilitat una nova funcionalitat a la seu electrònica que fa possible a partir d’ara la tramitació de les reclamacions economicoadministratives de manera telemàtica, les quals es poden interposar en relació a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

19-02-2020

Aquestes són les últimes novetats que ha publicat l’Agència Tributària al seu web: Procediment d'adhesió dels professionals tributaris al Codi de Bones Pràctiques de Professionals TributarisAccedir Estadística Matriculacions 2019Accedir Infoem [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova convocatòria de proves d'accés a gestor administratiu

19-02-2020

Amb data 19 de febrer de 2020 ha sortit publicada al DOCG Núm. 8067 la Resolució JUS/334/2020 per la qual la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia, convoca una nova edició de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu. [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de capacitació de transports de mercaderies

17-02-2020

Amb data 14 de febrer s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/284/2020, de 4 de febrer, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la segona convocatòria de l’any 2020 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 347: Consultes

12-02-2020

Teniu a la vostra disposició la relació integra de consultes del programa INFORMA sobre el model 347 (declaració anual d’operacions amb tercers)  i els enllaços a les consultes vinculants de la DGT.

foto noticia

Model 720: consultes i resolucions

12-02-2020

Us facilitem un document amb el recull de les consultes vinculants de la DGT, amb els corresponents enllaços a el text complet de les mateixes, en relació amb la declaració informativa de béns i drets a l'estranger (Model 720), actualitzat a 8 de febrer de 2020, amb la i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves de competència professional de transports

12-02-2020

Amb data 11 de febrer s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/227/2020, de 3 de febrer, per la qual es fan publiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de la primera convocatòria de les proves per obtenir els certifica [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RDL 3/2020: Noves mesures tributàries

12-02-2020

S'ha publicat al BOE el Reial Decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

12-02-2020

Aquestes són les últimes novetats que publicat l’Agència Tributària al seu web: Estadístiques de matriculacions (any 2019)Accedir L'Agència Tributària tindrà accés a la base de dades dels notaris sobre titularitats reals de socie [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

05-02-2020

Us facilitem un document recopilatori amb la relació íntegra de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT), en relació amb l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), corresponents a desembre de 2019.

foto noticia

Actualitat laboral i de la Seguretat Social

05-02-2020

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social elabora un recull de les principals novetats legislatives publicades cada mes. Al resum s’inclouen, entre d’altra informació, els projectes publicats i la jurisprudència i notícies d’interès d’aq [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consolats que poden emetre certificats d'antecedents penals

05-02-2020

Us facilitem el llistat dels països els consolats o representacions diplomàtiques del quals, han estat autoritzats a expedir certificats d'antecedents penals (CAP) i/o d'actes inscrits en els registres civils locals directament, per permetre-ho així la seva legislació inte [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

05-02-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès:   • Criteri 1 de la resolució 00/00557/2019/00/00 del 16/01/2020 - TEAC IS. Aplicació de la disposició addicional do [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

05-02-2020

Aquestes són les últimes novetats que publicat l’Agència Tributària al seu web: Nou servei d'ajuda d'IVA:Consulta detallistes en recàrrec d'equivalènciaAccedir Mesures per a l'adaptació del dret espanyol a determinada normativa europea en mat& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Data inici de la campanya de renda: errada al projecte d'ordre

29-01-2020

Des del Fòrum de Professionals Tributaris ens han informat que s'ha advertit una errada al projecte d'ordre amb les especificacions sobre la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2019 , publicat al web del Mini [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions dels TEAC i TEAR

29-01-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès: • Criteri 1 de la resolució 06/03346/2017/00/00 del 06/09/2019 - TEAR d'ExtremaduraTaxes i exaccions no cedides a les comunitats a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Barem de vehicles

29-01-2020

Un any més, el Col·legi ha editat el Barem de valoració de vehicles (automòbils i tot terreny) en format PDF, per tal que us ho pugueu consultar i descarregar de manera gratuïta. Es tracta d’un servei de gran valor, tant per a vosaltres com per als vostres cli [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa d'ajuts i serveis per a pimes

29-01-2020

Amb l'objectiu d'explicar els serveis i els instruments que les institucions posen a l’abast de les empreses per afrontar els reptes industrials i tecnològics que suposa el procés de transformació digital, l'Agència per la competitivitat de l'empresa realitzar&agra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Recomanacions als afectats pel temporal Glòria

29-01-2020

L’Agència Catalana de Consum del Departament d’Empresa i Coneixement ha publicat un avís al seu web en relació a les afectacions pel temporal Glòria, que conté recomanancions als afectats que hagin patit danys en béns o talls dels subministramen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

29-01-2020

Aquestes són les últimes novetats que publicat l’Agència Tributària al seu web: Directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2020 i Pla Estratègic de l'Agència Tributària 2020-2023Accedir Novetats publicades en l'INFORMA [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Simultaniejar el procediment d'inspecció amb el sancionador

22-01-2020

El Tribunal Suprem ha admès a tràmit recentment dos recursos de cassació en què es plantejarà si s'ajusta a Dret la pràctica administrativa tan freqüent que consisteix a iniciar el procediment sancionador quan no s'ha tancat la inspecció i no hi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model 303: Servei d'ajuda

22-01-2020

L’Agència Tributària ha creat un nou servei d’ajuda a l seu web per al model 303 anomenat “Pre303”. La primera versió, estarà disponible  a partir de febrer de 2020, per a determinats contribuents que porten els seus llibres a través d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

22-01-2020

Aquestes són les últimes novetats que publicat l’Agència Tributària al seu web: • Impost de Matriculació de Vehicles Automòbils. Desembre 2019. Accedir • Estadístiques de Comerç Exterior. Últimes estadístiques pub [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

22-01-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC ha publicat diverses resolucions d'interès sobre IVA, procediments tributaris o dret comunitari, entre d'altres.Adjunt teniu un resum sobre les resolucions i l’accés directe a aquestes.

foto noticia

Nous programes d'ajuda de transmissions (models 600 i 620) i de donacions (651)

22-01-2020

S’han publicat a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya els nous programes d’ajuda per a l’any 2020 dels models 600 (declaració de transmissions patrimonials), 620 (declaració de transmissions de vehicles) i 651 (donacions) [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia del SOC

15-01-2020

Ja teniu disponible una nova graella de la cita prèvia d'estrangeria. Aquest mes ens correspon el dimecres 12 de febrer de 2020. Per realitzar la vostra sol·licitud heu d’enviar la graella amb el nom de l’empresa i del treballador, al correu del SAC (sac@gestors.cat), aban [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF i IS: Consultes INFORMA

15-01-2020

L’Agència Tributària ha publicat al seu web, les consultes sobre IRPF i IS incorporades al programa INFORMA de l’AEAT al llarg del mes de desembre de 2019 Podeu accedir a aquesta informació a través dels següents enllaços: Consultes IRPF Consulte [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions dels TEAR

15-01-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès: • Criteri 1 de la resolució 08/08966/2016/00/00 del 28/06/2019 - TEAR de CatalunyaIRPF / IRNR. Deducció de retencions de l'IRNR [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats de l'ATC: normativa i noves places

15-01-2020

El 30 de desembre, es van publicar al DOGC la Llei 9/2019, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, a la qual podeu accedir aqu&iacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

15-01-2020

Aquestes són les últimes novetats que ha publicat l'Agència Tributària al seu web: Informe de Vendes, Ocupació i Salaris a les declaracions tributàries. Novembre 2019Accedir SII: Calculadora de terminis 2020Accedir

foto noticia

Resolucions del TEAC

08-01-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès:• Criteri 1 de la resolució 08/08966/2016/00/00 del 28/06/2019 - TEAR de CatalunyaIRPF / IRNR. Deducció de retencions de l'IRNR e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

08-01-2020

Aquestes són les últimes novetats que ha publicat l'Agència Tributària al seu web: Modificació del NIF IVA aplicable a empreses holandeses a partir de l'1 de gener de 2020Accedir Projecte d'ordre de modificació de diverses declaracions informativesAccedir [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Registre de prestadors de serveis professionals

02-01-2020

Us facilitem uns documents elaborats pel Consejo de Gestores amb un resum de la informació continguda en l'Ordre de Registre de prestadors de serveis, recentment publicada, i una selecció de continguts inclosos en la proposta de Guia de registre de proveïdors de serveis a societa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Mòduls 2020 - Quanties d'exclusió

02-01-2020

Us facilitem el quadre amb informació sobre l'exclusió de mòduls de l'exercici 2020, actualitzat d'acord amb el que disposa el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat soc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualització dels valors cadastrals

02-01-2020

Ja s'ha publicat al DOGC l'Ordre HAC / 1257/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2020. Pode [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats tributàries del BOE

02-01-2020

S’han publicat al BOE diverses disposicions en materia tributària d’especial interés: • Ordre HAC / 1270/2019: Impost sobre el Valor Afegit. Aprovació de el model 318. https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18746.pdf • Ordre HAC / 1271/201 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Retencions IRPF 2020

02-01-2020

L'Agència Tributària ha publicat al banner específic sobre IMPOSTOS-IRPF que es troba al seu web, el programa de càlcul de les RETENCIONS 2020 i l'esquema actualitzat dels tipus de retenció , entre altra informació relativa a les retencions per IRPF. Teniu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Declaracions Informatives 2019

02-01-2020

Teniu a la vostra disposició diversos documents sobre la Campanya de Declaracions Informatives 2019, elaborats a partir de la informació continguda en el portal de l'Agència Tributària: 1. NOVETATS - Document amb les novetats classificades per models i enllaç [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa integral suport persones emprenedores (Convocatòria 2020)

02-01-2020

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8032, de data 30 de desembre de 2019, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/3584/2019, de 18 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2020 de subvencions per al finançament del Programa int [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral i de la Seguretat Social

02-01-2020

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social elabora un recull de les principals novetats legislatives publicades cada mes. Al resum s’inclouen, entre d’altra informació, els projectes publicats i la jurisprudència i notícies d’interès d’aq [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

02-01-2020

Us facilitem un document recopilatori amb la relació íntegra de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT), en relació amb l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), corresponents a novembre de 2019.

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Patrocinadors
 • Banc Sabadell
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
 
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR