L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2020

foto noticia

Resolució EMC/3030/2020 i Resolució EMC/3031/2020 - Convocatòries indústria automoció

30-11-2020

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8283, de data 30 de novembre de 2020, han sortit publicades les següents Resolucions: Resolució EMC/3030/2020, de 23 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la l&iacut [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions COVID-19

25-11-2020

S'han publicat al DOGC diverses resolucions per les quals s'obren convocatòries de subvencions destinades a diferents sectors afectats per la crisi de la COVID-19: RESOLUCIÓ TSF/2934/2020, de 20 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a programes de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nous informes de la CEOE

25-11-2020

La CEOE ha publicat nous informes d'interès de l'àmbit fiscal i econòmic: Panorama econòmic (Novembre 2020)Accedir Valoració dels Pressupostos Generals de l'Estat 2021Accedir Document marc per a la recuperació, la transformació i la resiliènc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renovació de càrrecs del Ple del Consell

25-11-2020

En el Ple del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, realitzat en data 24 de novembre de 2020, van estar renovats els càrrecs de President, Vicepresident 1r, Vocals 2n, 4t, 6è, 10è i 12è.  La composició resultant del Ple [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Previsió de normes fiscals que s'aprovaran amb la Llei de Pressupostos per 2021

23-11-2020

Ens trobem en ple debat parlamentari de el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021. Cada vegada sembla més versemblant la seva aprovació a el tall del Cap d'Any i la seva consegüent entrada en vigor al gener. I, tot i rumors que apareixen puntualment, prev [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolució EMC/2909/2020 - Bases reguladores de la indústria de l'automoció

23-11-2020

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8278, de data 23 de novembre de 2020, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/2909/2020, de 16 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

23-11-2020

Aquestes són les novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Estadística de Rendiments d'activitats econòmiquesAccedir Estadística sobre Mercat de Treball i Pensions en les Fonts TributàriesAccedir Estadística de Comerç Ex [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats de la normativa autonòmica i estatal

18-11-2020

Us facilitem un document al qual es recullen les mesures incorporades a la normativa estatal i autonòmica catalana, en les següents matèries: Procediment administratiu i sector públic Administració de justícia Ajuts econòmics generalsHabitatge Mesures [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IS: Consultes de la DGT

18-11-2020

Us facilitem un document amb la relació íntegra de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT), relatives a l'Impost de Societats (IS) i realitzades durant el mes de setembre de 2020.

foto noticia

Ordre Móduls 2021

18-11-2020

Us facilitem una nota sobre el projecte d'Ordre per la qual es desenvolupen, per a l'any 2021, el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA. Així mateix, s'inclou el quadre d'exclusió de mòduls, actualitzat d'acord  [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CEOE: Mercat laboral i negociació col·lectiva (Novembre 2020)

18-11-2020

La CEOE ha publicat un nou Informe sobre l’estat del mercat laboral i la negociació col·lectiva. Al recull s’inclou informació sobre contractació, atur o conflictivitat laboral entre d’altres. Podeu accedir a la publicació aquí.

foto noticia

Novetats de l'INSS

18-11-2020

L'Institut Nacional de la Seguretat Social ha posat en marxa nou serveis: Nou servei per a obtenir certificat de no pensionistaMitjançant aquest nou servei, es podrà obtenir determinats certificats o informes relacionats amb les prestacions percebudes o, en el seu cas, de no percebre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

18-11-2020

Aquestes són les novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Mesures urgents en matèria tributàriaAccedir Estadístiques de matriculacions (octubre 2020)Accedir SII: Actualització de la presentació sobre validacions i preguntes fr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AEAT - Reunió virtual Foro Asesores

11-11-2020

Us facilitem la presentació utilitzada pel Departament de Gestió Tributària en la reunió dels grups de treball Fòrum d'Associacions i Col·legis de professionals tributaris, que va tenir lloc el 5 de novembre.Al document es recullen les novetats en la campan [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RENOVE I MOVES

11-11-2020

Adjunts teniu disponibles uns quadres informatius actualitzats, amb els imports dels crèdits disponibles i consumits dels plans d’ajuts RENOVE 2020 i MOVES. Actualment encara hi ha crèdit disponible per la línia 1 per l’adquisició de vehicles en general, i la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral i de la Seguretat Social

11-11-2020

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social elabora un recull de les principals novetats legislatives publicades cada mes. Al resum s’inclouen, entre d’altra informació, els projectes publicats i la jurisprudència i notícies d’interès d’aq [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IVA: Consultes de la DGT

11-11-2020

Us facilitem un document amb les consultes vinculants de la DGT sobre l'IVA, corresponents al mes de setembre 2020.

foto noticia

Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

10-11-2020

S'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la RESOLUCIÓ EMC/2709/2020, de 28 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1571/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 del programa d'ajuts a inversions e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

10-11-2020

Aquestes són les novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Declaracions informatives 2020Accedir Preguntes freqüents sobre la tributació en l'IVA dels arrendaments d'immoblesAccedir Actualització Anuari Estadístic: IVA (2019)Accedir Con [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental

10-11-2020

S'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la RESOLUCIÓ EMC/2710/2020, de 28 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1767/2020, de 17 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia de subven [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC: Decret llei 36/2020, de mesures urgents IEET i IRPF

10-11-2020

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ens ha informat que s’ha publicat el Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques (D [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Proves conseller de seguretat del transport de mercaderies perilloses

09-11-2020

Us informem que s'ha publicat al DOGC l'anunci pel qual es fan públiques les dates i els llocs de realització de les proves per a l’obtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de conseller de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Anul·lat el requisit d'antiguitat màxima del vehicle per poder obtenir l'autorització de transport públic de mercaderies

06-11-2020

Ja s’ha publicat al BOE la sentència 1218/2020 del Tribunal Suprem de la qual ja us vam informar amb anterioritat i que podeu consultar aquí. Segons ens ha comunicat el Sr. Josep M. Fortuny i Olivé, Subdirector general d'Ordenació del Transport i Desenvolupame [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renovació de càrrecs a la junta de la Delegació de Girona

05-11-2020

Han estat renovats, de conformitat amb el que preveuen els estatuts col·legials, els càrrecs de Sotdelegada, Secretari, Tresorer i Vocal 2a. La composició resultant de la Junta de la Delegació de Girona és la següent: President-Delegat: Sr. Jaume V [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renovació de càrrecs a la junta de la Delegació de Lleida

05-11-2020

Han estat renovats, de conformitat amb el que preveuen els estatuts col·legials, els càrrecs de Sotdelegat, Secretari, Tresorera i Vocal 2a. La composició resultant de la Junta de la Delegació de Lleida és la següent:  President-Delegat: Sr. J [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LPGE 2021: Redaccions comparades

04-11-2020

Us facilitem un document amb les redaccions comparades dels articles i normes de l'àmbit tributari que han estat modificades de l'Avantprojecte de Llei de PGE 2021. Teniu més informació disponible sobre els Pressupostos Generals de l'Estat al web del Ministeri d'Hisenda.

foto noticia

Estrangeria: Instrucció núm. 11/2020 sobre sentència del STJUE

04-11-2020

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar una Sentència que ha suposat un canvi de criteri enfront del qual el mateix Tribunal va adoptar en data 23 d'abril de 2015, pel qual en virtut del que es disposa en la Directiva 2008/115/CE de 16 de desembre, no era possible [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RDL 32/2020: Novetats en matèria d'atur

04-11-2020

L'evolució de la pandèmia fa necessari adoptar mesures addicionals per a la protecció per desocupació i de suport als treballadors del sector cultural. Aquest és l'únic objectiu del nou Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

04-11-2020

Aquestes són les novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Informe de Recaptació Tributària (setembre 2020)Accedir Preguntes freqüents sobre la tributació en l'IVA dels arrendaments d'immoblesAccedir    

foto noticia

Publicada al DOGC la Resolució JUS/2732/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'ajorna la realització de les proves

04-11-2020

En data 4 de novembre ha estat publicada al DOGC la Resolució JUS/2732/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'ajorna la realització de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu convocades per la Resolució JUS/334/2020, de 7 de febrer  [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC: Enquesta sobre la seu electrònica

03-11-2020

L’Agència Tributària de Catalunya, un any més, ha obert l’Enquesta sobre la seu electrònica de l’ATC, per tal de conèixer la valoració dels usuaris en relació amb els continguts i les funcionalitats que s’hi ofereixen. L&rsquo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC: Novetats en l'impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica i en la lluita contra el canvi climàtic

03-11-2020

Segons ha informat l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) que el Decret llei 33/2020, de 30 de setembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l’impo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC: Nou procediment de registre sobre obligatorietat de tramitació electrónica

03-11-2020

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ens ha informat que implementarà un canvi de procediment en l’àmbit del seu registre respecte als diferents col·lectius obligats a relacionar-se amb l’Administració per mitjans telemàtics, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El TS fixa doctrina en l'exempció per reinversió en habitatge

02-11-2020

La tasca del Tribunal Suprem (TS) en la depuració del sistema fiscal i fixació de criteris interpretatius, un tema que no deixa de suscitar interès. Avui ens referim a la Sentència 1239/2020, dictada avui fa just un mes en què es dilucida el significat del terme " [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR