L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2020

foto noticia

Autoritzacions de treball de professionals sanitaris originaris de països no UE

31-03-2020

La Subdirecció General d'Autoritzacions de Treball ha emés una nota amb informació operativa per a facilitar l'aplicació de la normativa vinculada a l'estat d'alarma, en relació a les autoritzacions de treball de professionals sanitaris originaris de països n [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Model de declaració responsable a emetre per als treballadors per compte d'altri

31-03-2020

Teniu a la vostra disposició el model de declaració responsable a emetre per als treballadors per compte d'altri que no hagin d'acollir-se al permís retribuït recuperable recollit en el Reial decret llei 10/2020 en format PDF editable, segons es recull a l'Ordre SND/307/20 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TGSS: Informació cotització

31-03-2020

Us facilitem un comunicat emès per la TGSS, amb les mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19, on entre altres [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pautes d'actuació inspecció de treball (COVID-19)

30-03-2020

Us facilitem una nota de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que ofereix pautes d'actuació a nivell intern, a les Inspeccions provincials en els expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) tramitats a conseqüència de l'impacte econòmic [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La força major com a causa d'exclusió de responsabilitat sancionadora tributària

30-03-2020

El Reial decret llei 10/2020 considera els serveis prestats a les gestories pel seu personal laboral com a serveis essencials de manera que la seva labor no es veurà afectada per les mesures d'aprofundiment del confinament que allí es preveuen. Ara bé, el desenvolupament de les [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LABORAL: Prestacions per desocupació després d'ERTO COVID-19

30-03-2020

Us facilitem un document amb informació sobre el procediment per demanar les prestacions per desocupación per un ERTO. El tràmit s'iniciarà mitjançant una sol·licitud col·lectiva presentada per l'empresa davant l'entitat gestora de les prestacions pe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LABORAL: Sol·licitud ERTO força major per COVID-19

30-03-2020

Us facilitem un document elaborat per la Comissió Laboral i de la Seguretat Social del Col·legi, amb els passos del procediment de sol·licitud d'un ERTO de força major causat pel COVID-19, des de la seva presentació fins a la seva resolució.

foto noticia

FUE: Nou servei d'atenció digital a empreses

27-03-2020

La Finestreta Única Empresarial (FUE) del Canal Empresa ofereix un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Renda 2019: models de presentació

26-03-2020

Ja s’ha publicat al BOE l’Ordre HAC/253/2020, de 3 de març, per la qual:- S'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni (exercici 2019). - Es determinen el lloc, forma i terminis de presentaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AEAT: Renda

26-03-2020

L'Agència Tributària ha començat a publicar a la seva web diversa informació sobre la nova campanya de declaració de la Renda.Podeu trobar tots els continguts actualitzats a "Portal Renta 2019". Entre els diferents materials pujats, cal destacar el manual pr&agrav [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pagament de deutes amb targetes de crèdit i de dèbit mitjançant Cl@VE PIN

26-03-2020

S'ha publicat al BOE una nova resolució que permet el sistema de signatura electrònica no avançat (Cl@VE PIN) en els pagaments de deutes a Entitats Col·laboradores que es realitzin amb targetes de crèdit o de dèbit. Ja es permetia aquest sistema per als pag [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

26-03-2020

La Base de dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 00/02212/2018/00/00 del 28/01/2020 - TEACRecurs extraordinari d'Alçada per a la unificació de criter [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

SEPE: Com sol·licitar la prestació en nom dels treballadors?

25-03-2020

Des de la Direcció General del Servei Públic d'Ocupació Estatal ens han fet arribar les instruccions cobri com sol·licitar la prestació en nom dels treballadors i el model de sol·licitud col·lectiva que les empreses han de presentar en el SEPE amb la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

SOC: Documentació COVID-19

24-03-2020

Teniu disponibles uns documents elaborats pel SOC amb infografies per a autònoms i empreses i preguntes freqüents sobre temes laborals, que podeu facilitar als vostres clients.

foto noticia

Instruccions baixa per Coronavirus

24-03-2020

Us facilitem la darrera actualització de les Instruccions aclaridores relatives al nou procediment de remissió de parts dels Serveis Públics de Salut per coronarirus, conforme al Reial decret llei 6/2020, de 10 de març. Entre altres, aquesta norma contempla els segü [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Preguntes freqüents sobre protecció de dades de salut (COVID-19)

23-03-2020

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el context de l’emergència per coronavirus, ha realitzat un recopilatori de les preguntes i respostes més freqüents que està rebent de ciutadans, empreses i altres subjectes obligats al compliment de l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

MUTUAGA. Ajornament reunió territorial 2020

23-03-2020

Atendida la actual situación excepcional de estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y atendiendo las recomendaciones y medidas adoptadas por las autoridades políticas y sanitarias, se ha acordado la suspensión formal de la Asam [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Suspensió de l'Assemblea General Ordinària

23-03-2020

Atesa l’actual situació excepcional d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i atenent les recomanacions i mesures adoptades per les autoritats polítiques i sanitàries, la Junta de Govern [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou criteri Direcció General del Treball sobre COVID-19

22-03-2020

Us facilitem el comunicat de la Direcció General del Treball amb els nous criteris sobre els expedients suspensius i de reducció de jornada per COVID-19  

foto noticia

Guia sobre les mesures laborals excepcionals contra el COVID-19

20-03-2020

 El Ministeri de Treball i Economia Social ha elaborat una guia sobre les mesures laborals excepcionals contra el COVID-19 aprovades pel Reial decret llei 8/2020 per a fer front al seu impacte econòmic i social. Aquest document reuneix les mesures de caràcter laboral que tracten [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Serveis per als nostres col·legiats

20-03-2020

Posem a la vostra disposició les següents eines per faclitar la vostra feina: VLEX Us facilitem l’accés gratuït a la plataforma Jurídica VLEX. Els gestors que no estigueu donats d’alta rebreu en breu un correu de VLEX que us facilitarà l’alt [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicat de la Direcció General de Migracions

20-03-2020

Us facilitem una comunicació de la Direcció General de Migracions sobre l'abast del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, en relació amb l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La Generalitat suspèn el pagament dels seus tributs propis i cedits

20-03-2020

Us facilitem una nota informativa sobre la suspensió dels terminis de presentació d'autoliquidacions i pagament de tributs propis de Catalunya, i tributs de l'Estat que té cedits, segons el text del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificat acreditatiu de mobilitat del treballador

19-03-2020

Us facilitem una plantilla editable del certificat acreditatiu de mobilitat del treballador, per tal que els vostres empleats no tinguin problemes de desplaçament en cas que hagin de treballar presencialment a les gestories.

foto noticia

Tràmits transport de viatgers i mercaderies per carretera

19-03-2020

Us facilitem un document de la Direcció General de Transports i Mobilitat,  facilitat per Josep M. Fortuny i Olivé, Subdirector general d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial, amb informació sobre determinades mesures que s’han pres en relaci&oa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TGSS: Notícies RED. Monogràfic Coronavirus

19-03-2020

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha publicat un nou butlletí de notícies RED, dedicat íntegrament a les mesures destinades a fer front la crisi del Coronavirus. S'inclou també informació sobre la forma de gestionar els pagaments de quotes a la Segureta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

MESURES FISCALS I LABORALS DEL RD 8/2020

18-03-2020

Avui s'ha publicat en el BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, que entra en vigor de manera immediata i manté la seva vigència durant un mes (fins al 17 d'abri [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

18-03-2020

La Base de dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 00/02212/2018/00/00 del 28/01/2020 - TEAC Recurs extraordinari d'Alçada per a la unificació de crit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CORONAVIRUS: Informació del web de l'AEAT

18-03-2020

El web de l'AEAT ha publicat diverses novetats i afectacions dels seus serveis a causa del COVID-19: Tancament d'Oficines per a atenció presencialAccedir URGENT:Certificats electrònics de pròxima caducitatAccedir Duanes.Nota informativa relativa a l'estat d'alarmaAccedir IVA: [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TANQUEM LES SEUS COL·LEGIALS PERÒ CONTINUEM TELETREBALLANT

17-03-2020

Donat l’estat d’alarma decretat a causa de la pandèmia del Covid 19 (Coronavirus), i seguint les instruccions de les autoritats governamentals i sanitàries, les seus de Barcelona, Lleida i Girona del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya romandran [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Eines de teletreball per a Gestories

16-03-2020

Us facilitem un document amb diferents softwares útils per fer teletreball, tenint en compte les tasques que desenvolupa una gestoria de manera diària. Trobareu tant llocs de treball virtuals com eines de comunicación, de gestió de tasques o de facturació en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Expedients de Regulació de Treball Temporals

16-03-2020

Adjuntem diferents informacions relatives a la gestió i presentació dels Expedients de Regulació de Treball Temporals (ERTE): Nota Informativa sobre expedients suspensius i de reducció de jornada per COVID-19, emesa per la Secretaria de Estado de Empleo i Economia Socia [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

FISCAL: Mesures del RD 463/2020

16-03-2020

El BOE de 14 de març de 2020 publica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus (COVID-19). Dins de les mesures que adopta mereixen destacar-se les disp [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CORONAVIRUS: INFORMACIÓ ACTUALITZADA PER A LES GESTORIES

16-03-2020

Donada la gran quantitat de comunicacions, i sent imprescindible per als nostres col·legits estar informats, hem creat en el repositori documental de la vostra àrea privada una categoria anomenada “CORONAVIRUS”, en la qual podreu trobar tant les informacions enviades per l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Repercussions en l'àmbit fiscal i laboral del coronavirus (COVID-19)

13-03-2020

Us facilitem els documents elaborats pels experts de les comissions de treball de Col·legi, en els quals es fa un resum de les repercussions normatives del Coronavirus (COVID-19) en l'àmbit laboral i les mesures transitòries preses a nivell fiscal. ACTUALITZACIÓ. NOUS DO [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CORONAVIRUS (COVID-19). Recomanacions

12-03-2020

Us facilitem un document amb recomanacions per minimitzar la incidència del Coronavirus (COVID-19).Podeu obtenir informació actualitzada al web Canal Salut de la Generalitat: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici

foto noticia

Menors estrangers en edat laboral

11-03-2020

Us facilitem la instrucció 1/2020 de la Secretaria d'estat de migracions per la que s'habilita a treballar a menors estrangers en edat laboral.

foto noticia

Estrangeria: Instruccions coronavirus

11-03-2020

Us facilitem una instrucció sobre la pròrroga de les estances de nacionals de tercers estats residents a la República Popular de la Xina a conseqüència de l’emergència sanitària internacional derivada del coronavirus.

foto noticia

Mesures antifrau en l'IVA

11-03-2020

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) ha publicat el Reglament (UE) 2020/283 del Consell, de 18 de febrer de 2020, per la qual es modifica el Reglament (UE) núm 904/2010 pel que fa a les mesures per reforçar la cooperació administrativa per tal de combatre el frau e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Blanqueig de capitals: nous documents d'interés de la CPBC

11-03-2020

La Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries ha publicat al seu web (http://www.cpbc.tesoro.es/), la "Guia de registre de proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos de tipus trust". El document que definitivament ha aprovat la CPBC [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

11-03-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès: • Criteri 1 de la resolució 00/03532/2016/00/00 del 21/01/2020 - TEACTaxes. Taxa d'aprofitament especial de domini públic en l'e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Coronavirus: Informació i criteri de la Seguretat Social

10-03-2020

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ha publicat un nou criteri sobre determinació de la contingència de la situació d'incapacitat temporal en la qual es troben els treballadors que han estat confirmats com a positius en les proves de detecció d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convocatòria Junta General Ordinària 2020

05-03-2020

Per acord de la Junta de Govern i de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els Estatuts d’aquest Col·legi, ens plau convocar-vos per tal d’assistir a la Junta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral i de la Seguretat Social

04-03-2020

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social elabora un recull de les principals novetats legislatives publicades cada mes. Al resum s’inclouen, entre d’altra informació, els projectes publicats i la jurisprudència i notícies d’interès d’aq [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Requisits d'entrada i registre de finques per part de la inspecció de tributs

04-03-2020

En els últims anys s'han incrementat de forma exponencial les entrades i registre en immobles dels obligats tributaris per part de la Inspecció dels tributs, com a actuació encaminada a la descoberta de rendes no declarades, en moltes ocasions. L'èxit que l'Administraci& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

04-03-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès: • Criteri 1 de la resolució 00/04755/2017/00/00 del 10/02/2020 – TEACRecursos en via economicoadministrativa. Recurs extraordinar [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre models IS 2019: Redaccions comparades

04-03-2020

Us facilitem un document comparatiu de redaccions de l'ordre que va aprovar els models de declaració de l'IS 2018 i de el Projecte d'Ordre de models de declaració de l'IS 2019.

foto noticia

ATC: disponible la tramitació telemàtica del gravamen de protecció civil

04-03-2020

Us informem que ja teniu disponible a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya el formulari per tramitar telemàticament l'autoliquidació del gravamen de protecció civil d’enguany, referent a l’exercici 2019. Us recordem que [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

04-03-2020

Aquestes són les novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web durant aquesta setmana: Modificació en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. Model 349Accedir Deducció per maternitat de l'IRPFAccedir Model 189 de decla [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa Consolida't

04-03-2020

El Programa Consolida't,  implementat per la Universitat de Barcelona, és un programa impulsat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que es duu a terme a una dotzena d'entitats arreu del territori. S'adreça a autònoms o micro empreses (o a ex autò [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Procediment de notificació per via electrònica

04-03-2020

Segons ens ha informat la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona, durant aquest trimestre, de conformitat amb l’article 41.1, en relació amb l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei de canvi climàtic i transició energètica: recta final de la seva tramitació administrativa

04-03-2020

L'avantprojecte de Llei de canvi climàtic i transició energètica (APLCCTE), que serà el marc normatiu i institucional per facilitar la progressiva adequació de la nostra realitat a les exigències que regulen l'acció climàtica, comença l [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR