L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2020

foto noticia

Novetats laborals del RDL 16/2020

29-04-2020

Us facilitem un informe de la Comissió laboral i de la Seguretat Social amb les novetats en matèria de dret laboral i de seguretat social introduïdes pel Reial decret legislatiu 16/2020, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19 en l'àmbit d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

29-04-2020

Aquestes són les novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Tributació de les importacions de material per a víctimes de catàstrofes.Accedir Reglament d'Execució (UE) 2020/568 de la Comissió de 23 d'abril de 2020 pel qual se sup [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aprovació d'un nou calendari impost CO2

29-04-2020

Us informem que s’ha publicat el Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC. Tràmits tributaris: actualització de l'afectació als terminis i canvis principals

29-04-2020

L'ATC ha elaborat una llista resum de l’afectació de l’estat d’alarma en els tràmits tributaris, que inclou la informació actualitzada que es deriva de les mesures extraordinàries i urgents establertes pels diferents decrets llei, des de la declaraci&oa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Campanya Agrària 2020

29-04-2020

Des de l’Àrea de Serveis a l’Empresa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ens han fet arribar diversa informació sobre la Campanya Agrària 2020.  Adjunts trobareu una infografia i una carta amb més detalls de la campan [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou consultori online de l'Agència Catalana del Consum

29-04-2020

La Generalitat a través de l’Agència Catalana del Consum (ACC) del Departament d’Empresa i Coneixement, ha posat en marxa aquesta setmana un Consultori de Consum online i interactiu, per poder atendre les consultes relacionades amb les afectacions derivades per les me [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Incentius i subvencions destinats al comerç

29-04-2020

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  de data 29 d’abril de 2020, surten publicades les resolucions següents relatives a subvencions destinadaes a l'àmbit del comerç:  RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladore [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova instrucció de la DGT

27-04-2020

Us informem que la DGT ha publicat la instrucció 20/V-143. Aquesta té a com finalitat adaptar el seu contingut a normes de rang superior que obliguen a la posada en marxa de moderns processos d’administració electrònica. Teniu el document adjunt.

foto noticia

Nou butlletí RSCat

23-04-2020

La Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals ha publicat una nova edició del seu butlletí RSCat. Aquesta edició especial està dedicada a la COVID-19 i dona a conèixer algunes de les eines i recursos disponibles [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Campanya fruita 2020

23-04-2020

Davant de la imminent campanya de recollida de fruita, sens dubte especialment marcada per la situació actual del COVID19 i també per l'aplicació del RDL 13/2020 de 7 abril, el Servei d'Ocupació de Catalunya ha creat un seguit d'informació específica s [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

23-04-2020

Aquestes són les novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Actualització de les preguntes freqüents sobre qüestions rellevants en relació amb la incidència de la crisi del COVID-19 en impostos, censos i identificació electr& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

COVID-19: requisits necessaris per a procedir al cobrament de la prestació dels plans de pensions

23-04-2020

Dins del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació, es recullen, entre altres temes, els requisits necessaris per a procedir al cobrament de la prestació dels plans de pensions per les situacions de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RDL 15/2020: Novetats laborals i fiscals

22-04-2020

El BOE de 22 d'abril publica el Reial decret llei 15/2020, adoptat el dia anterior pel Consell de Ministres, en el qual, en el marc d'un ampli conjunt de mesures de suport a l'economia i l'ocupació, s'inclouen algunes mesures fiscals rellevants, orientades a facilitar liquiditat als obligats [...]

Llegir noticia completa

 

Informació de MUTUAGA

22-04-2020

Us fem arribar una carta del president de la Mutualitat de Gestors Administratius, Juan Antonio Santos, on explica les mesures que estan prenent en benefici dels mutualistes davant la situació extraordinària causada per la crisi sanitària del COVID-19, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Comunicació baixes i finalització d'ERTO

21-04-2020

Us informem que el SEPE ja té disponible la documentació perquè les empreses puguin comunicar tant la finalització de l'ERTO, com la baixa de prestacions dels treballadors afectats per aquest que es vagin incorporant a l'activitat. BAIXA DE PRESTACIONS ERTOUs facilitem l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats prestació cessament d'activitat autònoms

17-04-2020

Amb l'aprovació del Reial decret legislatiu 8/2020, el Govern va aprovar un paquet de mesures extraordinàries per a treballadors per compte propi, empreses i treballadors assalariats afectats per la declaració de l'estat d'alarma a causa del COVID-19. Una de les principals [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

COVID-19: Guia de la TGSS

16-04-2020

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha publicat una guia de recomanacions bàsiques per a la comunicació de moratòries en el pagament de les quotes de la Seguretat Social , ajornaments de quotes, expedients de regulacions temporals d'ocupació, reduccions de jorna [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

16-04-2020

Aquestes són les novetats publicades per l’Agència Tributària al seu web aquesta setmana: Ampliació del termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacionsAccedir Certificats de residència fiscal emesos per al [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

COVID-19: Guia laboral de la CEOE

16-04-2020

La CEOE ha publicat una guia pràctica d'aplicació de mesures de caràcter laboral i de Seguretat Social per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Es tracta d'un document en permanent actualització que intenta donar resposta a les preguntes so [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ampliació del termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.

15-04-2020

El Consell de Ministres de 14 d'abril va decidir estendre el termini d'un ampli nombre de declaracions i autoliquidacions tributàries fins al 20 de maig.Aquesta mesura es recull en el Reial decret llei 14/2020, publicat en el BOE d'avui 15 de maig, al qual pot accedir-se aquí. Aquesta [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TRANPORTS. Suspensió proves CAP, Competència i Consellers de seguretat

15-04-2020

Us informem que atesa la present situació d’emergència sanitària queda suspesa la celebració de les proves previstes en les dates que s’indiquen: CAP conductors: 22 de maig de 2020 Consellers de seguretat transport de mercaderies perilloses: 29 de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació del SEPE sobre ERTOs COVID-19

14-04-2020

Us facilitem informació enviada pel Director General del SEPE, relativa a la mesura extraordinària de prestació per desocupació per a treballadors afectats per un procediment de suspensió de contracte o reducció de jornada a causa del COVID-19: G [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC: Publicació del Decret llei 11/2020

09-04-2020

Us informem que s’ha publicat el Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries (DOGC núm. 8107, de 9.4.20 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

DGT. Resposta consultes de la CEOE

09-04-2020

Adjunt a aquesta notícia trobareu les respostes de la Direcció General de Treball, de data 1 i 7 d'abril, a les consultes formulades per la CEOE els dies 30 de març i 6 d'abril, en la qual per la seva rellevància i novetat, es destaquen els següents assumptes: 1. In [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents

09-04-2020

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8107, de data 9 d’abril de 2020, ha sortir publicada la RESOLUCIÓ EMC/830/2020, de 7 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de préstecs en condicions prefere [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Obligatorietat de document justificatiu per entrar o transitar a França

09-04-2020

El Sr. Josep M. Fortuny i Olivé, Subdirector general d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial, ens ha fet arribar una nota del Ministeri de Transports amb informació sobre l'obligatorietat d'un document justificatiu per a entrar o tran [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aspectes Mercantils i Concursals COVID-19

09-04-2020

Arran de la situació derivada de la propagació del COVID-19, hem cregut convenient la realització d'una nota informativa, a la vista de les disposicions normatives dictades a aquest efecte fins avui, on es recullen els principals aspectes a considerar en el curs ordinari de les [...]

Llegir noticia completa

 

BANC SABADELL. Acompanyament Solucions ICO

06-04-2020

Banc Sabadell és el principal col·laborador financer i de serveis bancaris del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.  Per aquest motiu, ofereixen als gestors administratius el producte que han creat per aquells professionals que estan veient afectada la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

AEAT. Instruccions ajornaments (RD 7/2020)

06-04-2020

Us facilitem un document elaborat per l'AEAT amb instruccions per sol·licitar ajornaments d'acord amb les regles de facilitació de liquiditat per a pimes i autònoms contemplades al Reial Decret llei 7/2020 de 12 de març, adaptades a les mesures tècniques desenvolu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actuacions inspectores urgents per a la comprovació del compliment del RDL 10/2020

02-04-2020

Us facilitem la nstrucció 2/2020 de la Inspecció de Treball, sobre actuacions inspectores urgents per a la comprovació del compliment del RDL 10/2020, de 29 de març pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

COVID-19: Recull mesures laborals

02-04-2020

Us facilitem un recull amb les normes, guies i instruccions de caràcter oficial, amb un breu comentari, que han estat publicades durant aquest mes de març en relació a l'afectació del coronavirus (COVID-19) en matèria de dret laboral i de la seguretat social.

foto noticia

Nota aclaratòria sobre les mesures d'activitat sobre el sector industrial

02-04-2020

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha elaborat una nota interpretativa del decret RD 10/2020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, que flexibilitza les mesures d'ac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAR

02-04-2020

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAR ha publicat diverses resolucions d'interès sobre IRPF. Adjunt teniu un resum sobre les resolucions i l’accés directe a aquestes.

foto noticia

Desistiment de la sol·licitud d'autorització inicial de residència i treball.

02-04-2020

La subdirecció general d'Autoritzacions de Treball, ens ha comunicat que està treballant en coordinació amb les Oficines d'Estrangeria, per a acompanyar i donar resposta gairebé immediata a les peticions d'autorització de professionals sanitaris que traslladen les [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Noves mesures tributàries RDL 11/2020

02-04-2020

El BOE de l'1 d'abril publica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. Es tracta del més extens de les normes dictades en l'última quinzena a fi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Punt d'informació per a transportistes

02-04-2020

S’ha publicat al BOE l’Ordre TMA/305/2020, de 30 de març, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries. En aquest [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LABORAL. Noves mesures del RD 11/2020

01-04-2020

Us facilitem un document amb les repercussions en l'àmbit laboral i de seguretat social del RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 i de l'Ordre SND/310/2020, de 31 de [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR