L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2020

foto noticia

1 de juny: Festiu a Barcelona

29-05-2020

El dilluns 1 de juny de 2020, amb motiu de la Pasqua Granada, dia festiu a la ciutat de Barcelona, tant la seu col·legial com Serveis Centralitzats de Barcelona romandran tancats.

foto noticia

Difusió de notícies falses sobre el procediment de nacionalitat per residència

29-05-2020

Us facilitem una nota que la Direcció General de seguretat jurídica i fe pública ha emès, en la qual desmenteix la informació que s'està difonent per les xarxes socials a la qual s'explica que els procediments contenciós-administratius s'ag [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reactivació dels terminis judicials i administratius

29-05-2020

El Reial decret 537/2010, de 22 de maig, no sols prorroga l'estat d'alarma, una vegada més, aquesta vegada fins al dia 7 de juny, sinó que ens recorda que els terminis administratius i processals, així com de prescripció i caducitat,estan arribant a la seva fi amb el mes [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou criteri de la DGT - ERTOS

29-05-2020

Us facilitem una instrucció de la DGT en la qual es donen resposta a diverses consultes sobre el Reial decret llei 18/2020, en relació als ERTOS de força major total o parcial.

foto noticia

RDL 19/2020. Novetats laborals COVID-19

27-05-2020

Us facilitem un informe de la Comissió laboral i de la Seguretat Social amb les novetats en matèria de dret laboral i de seguretat social introduïdes pel Reial Decret Llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Procediment de les empreses enfront la COVID-19

27-05-2020

Es troba disponible una nova versió del Document “Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al COVID-19, al web del Ministeri de Sanitat a data de 22 de maig. Es pot accedir al contingut aquí. A m [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats de l'AEAT

27-05-2020

 Aquestes són les informacions destacades que ha publicat l’Agència Tributària al seu web: Reobertura progressiva de les oficines de l'Agència TributàriaAccedir Duanes. Implantació del ICS 2 - Sistema de Control de la Importació [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Canvis tributaris de la Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

27-05-2020

La publicació de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020), ha comportat u [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

PROVES D'ACCÉS: COMUNICAT IMPORTANT

25-05-2020

Comunicat sobre aixecament de la suspensió i represa del còmput del termini de presentació de sol·licituds de participació en les proves d'accés per obtenir el títol de gestor administratiu 2020. A partir del proper dia 1 de juny de 2020, s’aix [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Aclariment: Comunicat d'incapacitat temporal

22-05-2020

Us facilitem la instrucció de l'Institut Nacional de Seguretat Social “Actualització de l'emissió i transmissió de comunicats d'incapacitat temporal a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, en el cas de treballadors especialment sensibles i de comunicats de pr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ITV: Transports públics i professionals

21-05-2020

Us faciltem una instrucció emesa per la Secretaria d’Empresa i Competitivitat sobre les condicions de la prestació del servei a les estacions d’inspecció tècnica de vehicles de Catalunya com a conseqüència de la situació generada per l&rsqu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Normatives relatives a la COVID-19

20-05-2020

Aquestes són algunes normatives d'interès relatives a la crisis de la COVID-19: Resolució de 19 de maig de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 19 de maig de 2020, pel qual s'instrueix a l'In [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF - Consultes INFORMA (Gener - Abril 2020)

20-05-2020

Us facilitem un document amb la  relació i els textos íntegres de les consultes sobre IRPF, incorporades al Programa INFORMA de l'AEAT, de gener a abril de 2020.

foto noticia

Nou informe de la CEOE

20-05-2020

La CEOE ha publicat un nou informe al seu web, que té com a objectiu presentar l'última actualització de l'escenari per a l'economia espanyola. En aquest document se sintetitzen les estimacions dutes a terme en les últimes publicacions de CEOE, en un escenari central de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RDL 18/2020: Resum de la CEOE

20-05-2020

Us facilitem un resum executiu elaborat per la CEOE sobre el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació que implementa les mesures recollides en l'Acord Social en Defensa de l'Ocupació, aconseguit entre els interlocutors socials i el Govern.

foto noticia

Nou butlletí RED

20-05-2020

Ja podeu accedir a un nou número del Butlletí RED de la TGSS. En aquesta ocasió el contingut fa aclariments sobre les instruccions per a la presentació de les declaracions responsables, i la identificació dels treballadors, en relació a l'aplicació d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats de l'AEAT

20-05-2020

Aquestes són les novetats que l’Agència Tributària ha publicat a la seva pàgina web: Atenció telefònica en la Campanya de la Renda 2019: Des de quins telèfons li pot trucar l'Agència Tributària? Accedir Termini d'ingrés en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

RDL 18/2020: Novetats laborals i de la Seguretat Social

14-05-2020

Us facilitem un informe de la Comissió laboral i de la Seguretat Social amb les novetats en matèria de dret laboral i de seguretat social introduïdes pel Reial decret legislatiu 18/2020, de mesures socials en defensa de l'ocupació, en matèria de dret laboral i de Se [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Certificats d'estar al corrent expedits amb sentit negatiu

13-05-2020

La Secretaría Técnica del Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios ha emès la següent informació en relació amb els certificats d'estar al corrent expedits amb sentit negatiu, així com la forma de conducta per al canvi de sentit imm [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Incidències Sistema RED

13-05-2020

El Reial decret 625/2014 estableix l'obligació de les empreses de comunicar a través del sistema RED els comunicats de baixa, confirmació i alta. Per a poder solucionar una incidència relacionada amb una baixa que no apareix a l'IDC, l'empresa ha d'haver gravat la baixa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

13-05-2020

Us facilitem un document recopilatori amb la relació íntegra de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT), en relació amb l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), corresponents a febrer de 2020.

foto noticia

COVID-19: Guia de protocols per a establiments

13-05-2020

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), han elaborat un “Protocol i guia de bones pràctiques dirigida a l’activitat comercial en establiments físics i no sedentaris”. Podeu consul [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

13-05-2020

La Base de dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 00/03322/2018/00/00 del 27/02/2020 - TEACProcediment de recaptació. Determinació de si les liquidaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Conciliacions laborals: procediments excepcionals per a expedients suspesos per l'estat d'alarma sanitària

13-05-2020

Us facilitem la Instrucció 10/2020, de 7 maig, sobre la tramitació de les conciliacions laborals suspeses per la declaració de l’estat d’alarma provocat pel COVID-19, que ens han fet arribar del del Servei de Conciliacions. La disposició esmentada e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Acord Social en Defensa de l'Ocupació

12-05-2020

Us facilitem l'Acord Social en Defensa de l'Ocupació, aconseguit entre el Govern d'Espanya i les organitzacions sindicals i les associacions empresarials més representatives. Aquest acord consta de cinc articles: 1. Especialitats aplicables als expedients de regulació temporal [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Normativa tributària aplicable sobre la crisi del Coronavirus

12-05-2020

Us facilitem un recull elaborat per la Comissió Econòmica, Financera, Comptable i Tributària del Col·legi, amb les diferents normatives fiscals i tributàries en relació a la crisi coronavirus, actualment aplicables. Data d'actualització: 12/05/2020

foto noticia

Novetats de l'AEAT

06-05-2020

L'Agència Tributària ha publicat aquesta setmana diverses notícies d'interès: • Procediment extraordinari per a la presentació del model 030 per persones físiques de forma no presencialAccedir • Sol·licitud de cita prèvia per a atenc [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Protecció de dades i COVID-19

06-05-2020

Davant la situació d'emergència de salut pública derivada de l'extensió del coronavirus, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha elaborat diversos recursos en relació amb el COVID-19 per a donar resposta als dubtes que han anat so [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Guia de bones pràctiques enfront del COVID-19 per als establiments i els treballadors

05-05-2020

La Secretària d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha elaborat una 'Guia de bones pràctiques' que inclou mesures de prevenció general relatives a la protecció enfront del COVID-19, higiene personal i de l'establiment, am [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Procediment extraordinari de presentació del model 030

05-05-2020

L'AEAT ha publicat el procediment extraordinari de presentació del Model 030 en el registre telemàtic per persones físiques de forma no presencial, en el qual es possibilita l'obtenciód'un NIF K o L, o bé un NIF M, sense exigir la comparei [...]

Llegir noticia completa

 

Aplicació ERTOs i mesures de desconfinament

05-05-2020

Us facilitem el Criteri Interpretatiu de la Direcció General de Treball sobre l'aplicació dels ERTOs durant la fase de desconfinament.  Aquest criteri aclareix el retorn a l'activitat, permetent a les empreses que es troben en situació d'ERTO de força [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Desescalada: Aspectes laborals

04-05-2020

Us informem que teniu disponible un document de la Comissió laboral i de la Seguretat Social amb els aspectes laborals de la previsió orientativa per a l'aixecament de les limitacions d'àmbit nacional establertes en l'estat d'alarma segons l'annex II del pla per a la transici&o [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pujades fiscals a Catalunya

04-05-2020

El Govern de la Generalitat ha aconseguit aprovar la Llei de Pressupostos per a 2020 i la llei de mesures fiscals que tradicionalment acompanya a la llei pressupostària (Lleis 4 i 5 de 2020, de 29 d'abril). La Llei 5/2020 evidència un punt d'inflexió molt important en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

COVID-19: Recull mesures laborals

04-05-2020

Us facilitem un recull amb les normes, guies i instruccions de caràcter oficial, amb un breu comentari, que han estat publicades durant el darrer mes en relació a l'afectació del coronavirus (COVID-19) en matèria de dret laboral i de la seguretat social.

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR