L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2021

foto noticia

Projecte ordre modificació model 347

27-10-2021

La web del Ministeri d'Hisenda (www.hacienda.gob.es) publica, en l'apartat NORMES EN TRAMITACIÓ, els següents projectes normatius: AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA. Tràmits oberts Projecte d'Ordre HFP/----/2021, de XX de XXX, per la qual es modifica l'Orde [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LPGE 2022: normes tributàries

27-10-2021

Us facilitem el següent document elaborat en relació amb les principals mesures tributàries incloses en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022.

foto noticia

Convocatòria subvencions de suport a la consolidació del treball autònom

27-10-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8528, de data 22 d'octubre de 2021, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ EMT/3133/2021, de 15 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió desubvencions del Departament d'Empresa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Digitalització i innovació a Catalunya amb els fons europeus Next Generation

27-10-2021

La Unió Europea anunciava el 2020 l’impuls d’un conjunt de mesures d’emergència destinades a fer front als danys econòmics i socials derivats de la pandèmia de la Covid-19 al conjunt dels estats membres. Aquestes mesures es canalitzen mitjançant [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impostos sobre els serveis digitals

27-10-2021

La web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (www.hacienda.gob.es) publica la següent notícia d'interès: Espanya, França, Itàlia, Àustria, Regne Unit i els EUA acorden la transició dels actuals impostos digitals al pacte OCDE. Us facil [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació del Reglament IRPF

27-10-2021

En el Butlletí Oficial de l'Estat del 20 d'octubre de 2021, es publica l'aprovació del Reial decret 899/2021, de 19 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, en mat& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

2a convocatòria ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial

27-10-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8530, de data 26 d'octubre de 2021, surt publicada, la RESOLUCIÓ EMT/3172/2021, de 22 d'octubre, per la qual es fa pública la segona convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris direct [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convocatòria dues línies de suport a l'ocupació de treballadors i treballadores amb discapacitat

27-10-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8530, de data 26 d'octubre de 2021, surt publicada, la RESOLUCIÓ EMT/3157/2021, de 19 d'octubre, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió d'ajuts a determinats [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El Govern modifica el decret d'energies renovables per accelerar la transició energètica a Catalunya

27-10-2021

El Consell Executiu ha aprovat modificar el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, amb l’objectiu d’introduir-hi millores per accelerar la implantació d’energia eòlic [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia del SOC

27-10-2021

Ja teniu disponible una nova graella de la cita prèvia d'estrangeria. Aquest mes ens correspon el 18 de novembre de 2021. Per realitzar la vostra sol·licitud heu d’enviar la graella amb el nom de l’empresa i del treballador, al correu del SAC (sac@gestors.cat), abans de l' [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC: Criteris de caràcter general en l'aplicació dels tributs

25-10-2021

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat a la seu electrònica el Criteri administratiu, de 21 de juliol de 2021, per aplicar la jurisprudència del Tribunal Suprem en relació amb l'aixovar domèstic presumpte, amb el qual s’in [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte de llei modificació: IVA i impostos especials

25-10-2021

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de Llei pel qual es modifiquen la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, i altres normes tributàries, com la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), amb l'objectiu d'adaptar-les a diverses direct [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

25-10-2021

Aquestes són les darreres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Declaracions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals finalitza al novembreAccedir Comptes Anuals Consolidades de l'Impost de societats 2019Accedir Mesures tributà [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reforma del Reglament d'Estrangeria

20-10-2021

Us facilitem per indicació de la Subdelegació del Govern a Barcelona la següent nota de premsa, referida a l'aprovació, a proposta del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, d'un Reial decret que reforma el Reglament d'Estrangeria, modificant el r&egra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

SOC: noves línies d'ajuts destinades a les empreses

20-10-2021

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha impulsat quatre noves línies d’ajuts destinades a les empreses: Programa de FOMENT A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES: Seran ajuts a contractació de persones joves menors de 30 anys com [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El governs subestatals s'uneixen per reivindicar més ambició en els acords de la pròxima Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CO

20-10-2021

El passat 30 de setembre, els governs de la Llombardia i Escòcia, en col·laboració amb les organitzacions Region4, Under2Coalition i els 4 Motors per a Europa, van organitzar a Milà un diàleg per a l'acció climàtica paral·lel a les reunions pr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pressupostos Generals de l'Estat 2022

20-10-2021

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública recull en el seu web (www.hacienda.gob.es) la següent informació sobre els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022. Els comptes públics inclouen tres mesures tributàries: el tipus mínim del 15% en Societats, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Mapes de valors cadastrals i factor de minoració valors de referència d'immobles

20-10-2021

La web del Ministeri d'Hisenda (www.hacienda.gob.es) publica la següent Nota de Premsa de particular interès: Accedir a la Nota de Premsa Per part seva, el BOE del 14 d'octubre de 2021, publica la següent disposició: Ordre HFP/1104/2021, de 7 d'octubre, per la qual s'ap [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cadastre: valor de referència

19-10-2021

Us facilitem la següent informació sobre el Valor de Referència per a l'exercici 2022, publicada a la web de la Direcció General del Cadastre. Podeu accedir aquí.  

foto noticia

CEOE: Mercat laboral i negociació col·lectiva

19-10-2021

La CEOE ha publicat un informe sobre l’estat del mercat laboral, al qual s'analitza la situació del mercat de treball espanyol, a través de les dades oficials d'atur registrat, contractació i afiliació a la Seguretat Social, corresponents al mes d'octubre de 2021, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LABORAL: Informació de l'INSS

18-10-2021

La Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de Girona ha enviat una circular per recordar que en el supòsit que un jubilat/da vulgui reiniciar la seva activitat per compte propi, a més de dirigir-se a la TGSS per a comunicar la seva alta, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

18-10-2021

Aquestes són les darreres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Segona fase nova seu electrònica de l'Agència TributàriaAccedir Estadística declarants de l'IRPF majors municipis per codi postalAccedir Actualització Anuari E [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Economia verda i circular

13-10-2021

Segons el Parlament Europeu, els països de la Unió Europea produeixen més de 2.500 milions de tones de residus cada any. De fet, si seguim explotant els recursos com ho fem ara, l’any 2050 necessitarem els recursos de tres planetes terra per subsistir. La crisi clim&ag [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Consultes de la DGT

13-10-2021

Us facilitem un nou recull de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT) d'agost de 2021, relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

foto noticia

IVA: Consultes de la DGT

13-10-2021

Us facilitem un document amb la relació íntegra de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT), relatives a l'impost sobre el Valor Afegit (IVA) i realitzades durant el mes de maig de 2021.

foto noticia

ATC: Publicat programa ajuda mod. 920 IEET

11-10-2021

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat a la seu electrònica la nova versió del programa d’ajuda que permet generar el model 920 de l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), i que, juntament amb [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

INSS: nou servei FIER

11-10-2021

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha posat en marxa un nou servei  que permet a qualsevol usuari d'una autorització RED, a través del Sistema RED online i en format Excel, la descàrrega i posterior consulta de la informació continguda en la vers [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Mesures tributàries: rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

11-10-2021

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del 6 d'octubre el següent document sobre mesures tributàries contingudes en el Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el co [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IVA: Consultes de la DGT

11-10-2021

Us facilitem un document amb la relació íntegra de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT), relatives a l'impost sobre el Valor Afegit (IVA) i realitzades durant el mes d'abril de 2021.

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

11-10-2021

Aquestes són les darreres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Mesures urgents per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques de l'illa de la PalmaAccedir Mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitaci&oacut [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou servei “Tu Seguridad Social representante”

06-10-2021

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha posat en marxa un nou servei per a empreses en el seu canal telemàtic “Tu Seguridad Social representante”, pel qual les empreses poden sol·licitar la prestació de naixement i cura de menor de tots els seus empleat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC. Publicació del repositori de conductes abusives

06-10-2021

L’Agència Tributària de Catalunya ha publicat a la seu electrònica, en el marc del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022, el repositori de conductes abusives. El reposito [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IS, IVA i IRPF: Consultes Informa AEAT

06-10-2021

Us facilitem els següents documents en relació amb les consultes relatives a l'Impost sobre Societats (IS), impost sobre el Valor Afegit (IVA) i l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) incorporades en el Programa INFORMA de l'AEAT, durant el mes de setem [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pressupostos verds als estats de la Unió Europea

05-10-2021

Posem a la vostra disposició la següent publicació eleborada per Comissió Europea Direcció General d'Afers Econòmics i Financers  sobre l'anàlisis dels principals trets de les experiències de diferents estats mebres de la Unió E [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou PLA MOVES III

05-10-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) s'ha publicat la Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica&nbs [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa de suport per a la obertura de comerços, la reforma i la millora d'establiments

05-10-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'avui, 1 d’octubre de 2021, es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El Govern presenta l'Atles Interactiu de l'IPCC

05-10-2021

El Govern ha presentat l'Atles Interactiu del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC), que acara informació climàtica a escala mundial i permet obtenir projeccions sobre els nivells d'escalfament global en les diferents regions del planeta. Teniu més inf [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC. Activació de les noves tarifes IEET

05-10-2021

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ens ha comunicat que a partir del dia 1 d’octubre del 2021 entra en vigor la modificació de les tarifes de l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) que estableix l'apartat 3 de l'articl [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral i de la Seguretat Social

05-10-2021

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social elabora un recull de les principals novetats legislatives publicades cada mes. Al resum s’inclouen, entre d’altra informació, els projectes publicats i la jurisprudència i notícies d’interès d’aq [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova sentència sobre l'arrendament de béns immobles adquirits gratuïtament

05-10-2021

Us facilitem la Sentència 1130/2021 del Tribunal Suprem, de 15 de setembre, que interpreta el el tractament de l'amortització en arrendament de béns immobles adquirits gratuïtament, així com sobre la consideració de despeses deduïbles per immobles en exp [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats laborals del BOE i DOUE

05-10-2021

S’han publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) diverses disposicions en materia laboral d’especial interés: Llei 12/2021, de 28 de setembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ordre HFP/1032/2021. Renúncia al sistema de Compte Corrent en matèria Tributària

05-10-2021

Us facilitem el següent document elaborat en relació amb l'Ordre HFP/1032/2021, de 29 de setembre, per la qual s'aprova el model de sol·licitud d'inclusió i comunicació de renúncia al sistema de Compte Corrent en matèria Tributària i es reg [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CEOE: Observatori del mercat laboral

05-10-2021

La CEOE ha publicat un informe sobre l’estat del mercat laboral, al qual s'analitza la situació del mercat de treball espanyol, a través de les dades oficials d'atur registrat, contractació i afiliació a la Seguretat Social, corresponents al mes d'octubre de 2021, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

L'ATC implanta un nou canal de pagament a través de Bizum

05-10-2021

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha implantat un nou canal de pagament a través de la plataforma Bizum, que permet pagar qualsevol impost de l’ATC que impliqui presentar una liquidació amb un import de 150 euros o menys, obert tant a particulars com a [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Llei 11/2021: Novetats en matèria de programari, sancions tributàries i criptomonedes

05-10-2021

El 10 de juliol es va aprovar la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

05-10-2021

Aquestes són les darreres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Informe de Recaptació Tributària (agost 2021)Accedir Nou model de sol·licitud d'inclusió i comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en mat&e [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR