L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2021

foto noticia

MITECO llança a audiència pública les bases reguladores per concedir ajuts a projectes d'hidrogen renovable

30-11-2021

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), ha tret a informació pública dues ordres ministerials amb les bases reguladores per concedir ajudes a projectes d'hidrogen d'origen renovable i facilitar-ne la penetració en sectors d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Consultes de la DGT

30-11-2021

Us facilitem un nou recull de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT) d'octubre de 2021, relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

foto noticia

BCNMARKET i Bonus Consum: Mesures d'ajut al comerç a Barcelona

30-11-2021

Des de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum, de l'Ajuntament de Barcelona ens han fet arribar informació referent al BCNMARKET i la Campanya de Bonus Consum, que pot ser d'interès per als vostres clients de Barcelona que es dediquen a algun d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

La valoració dels béns immobles en l'ITPAJD i l'ISD a partir de l'1.1.2022

30-11-2021

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ens ha informat de l’entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, fruit d’una transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ESTRANGERIA: Instrucció sobre autorització dones estrangeres víctimes violència de gènere

30-11-2021

La Secretaria d'Estat de Migracions acaba de publicar la instrucció 2/2021 sobre l'autorització de residència temporal i treball per circumstàncies excepcionals de dones estrangeres víctimes de violència de gènere. Podeu accedir aquí.

foto noticia

LABORAL. TGSS: Servei CASIA

30-11-2021

Des de la Direcció Provincial de la TGSS de Girona, ens han fet arribar una informació sobre el Servei CASIA, a la qual s'indiquen els casos que han d'enquadrar-se en cada tipus per a la seva tramitació a través d'aquest sistema:  “Consulta”. S'ind [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nou monogràfic: plusvàlua municipal

30-11-2021

Com ja sabeu, el 26 d'octubre de 2021, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional i nul·la una part de la regulació legal de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, el conegut com a Impost sobre la Plusvàlua. El Govern va dictar el [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LABORAL. TGSS: presentació de declaracions responsables i les comunicacions d'inactivitat

30-11-2021

La Direcció provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Barcelona ens ha comunicat que ja està disponible la presentació de declaracions responsables i les comunicacions d'inactivitat, en aplicació del RD llei 18/2021, corresponents al per&iac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

30-11-2021

Aquestes són les darreres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Declaracions informatives 2021Accedir Informe de Recaudación Tributaria (octubre 2021)Accedir Llibres de registre IVA i IRPF (actualització formats i dissenys)Accedir Nota de prems [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia del SOC

24-11-2021

Ja teniu disponible una nova graella de la cita prèvia d'estrangeria. Aquest mes ens correspon el 16 de desembre de 2021. Per realitzar la vostra sol·licitud heu d’enviar la graella amb el nom de l’empresa i del treballador, al correu del SAC (sac@gestors.cat), abans del 9 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes Programa Informa: limitació de pagaments en efectiu

24-11-2021

La web de la AEAT ha actualitzat les consultes del programa INFORMA relatives a la limitació de pagaments en efectiu, d'acord amb el que es disposa en la Llei 11/2021 de Prevenció del Frau. Podeu accedir aquí.

foto noticia

TRANSPORTS. Instrucció 1/2021: ús del tacògraf i temps de conducció

24-11-2021

El Departament de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya ens ha informat que arran d'algunes consultes formulades, ens fa transmesa la instrucció 1/2021, sobre l'ús del tacògraf i el temps de conducció i descans del MITMA. IMPORTANT: Ja no es pot fer ser [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LABORAL. Subvencions SOC - Forma i insereix (FI)

24-11-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) s'ha publicat la RESOLUCIÓ EMT/3408/2021, de 10 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les subvencions destinades al programa Forma i insereix, per a la realització d'accions formative [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TRANSPORTS. RD 983/2021: concessió per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies

24-11-2021

Al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del dimecres, 17 de novembre de 2021, s'ha publicat el Reial decret 983/2021, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a la transforma [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

24-11-2021

Aquestes són les darreres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Guia de procediments amistososAccedir Estadístiques de Comerç Exterior. Dades estadístiques. Últimes estadístiques publicadesAccedir Estadístiques de ma [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

FISCAL: selecció de jurisprudència i doctrina administrativa tributària

23-11-2021

La Comissió Econòmica, Financera, Comptable i Tributària (CEFIT) ha elaborat una selecció de jurisprudència i doctrina administrativa tributària, com ara les sentències del Tribunal Suprem (TJ) i dels Tribunals Superiors de Just&i [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

FISCAL. VALORS DE REFÈRENCIA DELS IMMOBLES: Nou informe de l'expert

22-11-2021

Una de les novetats més destacables de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, és la consolidació del valor de referència. Amb aquest terme s'al·ludeix al nou valor que regirà en l'àmbit, almeny [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Més novetats sobre la plusvàlua municipal

18-11-2021

Us informem que hem actualitzat amb les darreres novetats, l'informe sobre l'impost de Plusvàlua Municipal, realitzat per Luis Manuel Alonso, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona i assessor habitual de la CEFIT. Com ja sabeu, el 26 d'octubre de 2021 e [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

L'Estat i la Comissió Europea aproven les Disposicions Operatives del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

17-11-2021

El Govern d’Espanya i la Comissió Europea han acordat i signat el document tècnic que estableix com s’organitzaran les reunions bilaterals amb la Comissió Europea i l’intercanvi d’informació pel seguiment del desenvolupament del Pla de Recuperaci& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LABORAL: Nous ajuts a la solvència empresarial

17-11-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) número 8541, de data 11 de novembre de 2021, s'ha publicat l'ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvèn [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats plusvàlua municipal

17-11-2021

El 26 d'octubre de 2021 el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional i nul·la una part de la regulació legal de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, el conegut com a Impost sobre Plusvàlua. Amb independència dels motius de f [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Mercat laboral i negociació col·lectiva

17-11-2021

La CEOE ha publicat un informe sobre l’estat del mercat laboral, al qual s'analitza la situació del mercat de treball espanyol, a través de les dades oficials d'atur registrat, contractació i afiliació a la Seguretat Social, corresponents al mes de novembre de 2021 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Catalunya compleix l'any 2020 els objectius europeus d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle

17-11-2021

La Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha realitzat un avanç de l’estimació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de Catalunya per a l’any 2020, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LABORAL: Ajuts i subvencions COVID-19

17-11-2021

La Generalitat de Catalunya ha obert la tercera convocatòria d'ajuts a empreses i autònoms que hagin patit una caiguda de la facturació arran de la pandèmia de la COVID-19. Aquestes són les novetats que presenten aquests ajuts: S'amplia el termini dels [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Reforma plusvàlua municipal

17-11-2021

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública recull en el seu web (www.hacienda.gob.es) la següent informació sobre l'aprovació del Reial decret llei que reforma l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. La norma millora la determinaci [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del DOUE

17-11-2021

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de data 10 de novembre de 2021 ha publicat diverses disposicions en materia fiscal i mercantil d’especial interés: Resolució del Parlament Europeu, de 21 de gener de 2021, sobre la revisió de la llista de la Uni&oacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Plusvàlua municipal

17-11-2021

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de data 9 de novembre de 2021 va publicar el Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

16-11-2021

Aquestes són les darreres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Informes de Vendes, Ocupació i Salaris en les Grans Empreses, Setembre de 2021, i de Vendes, Ocupació i Salaris en Grans Empreses i Pimes (tercer trimestre de 2021)Accedir Nova Adm [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ESTRANGERIA: Nou formulari Ex.06 a MERCURIO

09-11-2021

Com a part del procés d'implantació de l'administració electrònica i de l'afavoriment de mesures que comporten la modernització i racionalització dels procediments en matèria d'estrangeria, s'ha incorporat a la Seu Electrònica el nou formulari [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Projecte ordre mòduls IRPF i IVA 2022

09-11-2021

La web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (www.hacienda.gob.es) publica, en l'apartat de NORMES EN TRAMITACIÓ, el següent Projecte d'Ordre: AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA. Tràmits oberts Projecte d'Ordre HFP/XX/2021, de xx  [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes programa Informa AEAT: IRPF

09-11-2021

L’AEAT ens ha remès el següent document recopilatori de les consultes sobre l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) incorporades al Programa INFORMA publicades al mes d'ctubre de 2021.  

foto noticia

IVA: Consultes de la DGT

09-11-2021

Us facilitem un document amb la relació íntegra de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT), relatives a l'impost sobre el Valor Afegit (IVA) i realitzades durant el mes de setembre de 2021.

foto noticia

LABORAL. Nou servei INSS: autocàlcul de la pensió de jubilació

09-11-2021

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INNS) ens ha informat d'un nou servei d'autocàlcul de la base reguladora de la pensió de jubilació, dirigit especialment a professionals. Aquesta nova eina determina el període de càlcul necessari, verifica que les [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Enquesta sobre la seu electrònica de l’ATC 2021

09-11-2021

L’Agència Tributària de Catalunya, un any més, ha obert l’Enquesta sobre la seu electrònica de l’ATC, per tal de conèixer la valoració dels usuaris en relació amb els continguts i les funcionalitats que s’hi ofereixen. L&rsquo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tancament temporal oficina virtual

09-11-2021

La Direcció de Tributs a Madrid i funcionament d'entitats bancàries ens ha remès que davant la pròxima Integració Informàtica de BANKIA en CAIXABANK, els qui estiguin utilitzant com a entitat col·laboradora BANKIA, per al pagament d'impostos, ha [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients

09-11-2021

Us facilitem la següent informació relativa, que ens ha traslladat Fundación Empresa & Clima, sobre la transposició de la Directiva (UE) 2019/1161, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, per la qual es modifica la Directiva 2009/33/CE relativa [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC implementa millores en la tramitació i pagament de l'impost al CO2 dels vehicles

09-11-2021

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) està implementant un seguit de millores per facilitar i simplificar la tramitació de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, que actualment es troba en f [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LABORAL: Subvencions SOC - SINGULARS 1

09-11-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) número 8536, de data 4 de novembre de 2021, s'ha publicat la resolució EMT/3252/2021, de 22 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions públique [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CEOE: Observatori del mercat laboral

09-11-2021

La CEOE ha publicat un informe sobre l’estat del mercat laboral, al qual s'analitza la situació del mercat de treball espanyol, a través de les dades oficials d'atur registrat, contractació i afiliació a la Seguretat Social, corresponents al mes de novembre de 2021 [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TRANSPORTS: Proves CAP conseller de seguretat del transport de mercaderies perilloses

09-11-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) número 8536, de data 4 de novembre de 2021, s'ha publicat l'anunci pel qual es fan públiques les dates de realització de les proves per a l’obtenció i la renovació del certificat de capacitaci&oacut [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

09-11-2021

Aquestes són les darreres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Canvi de certificats electrònics del portal actual i de la nova seu electrònica de l'Agència Tributària i revisió dels protocols admesos en la connexió [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

FISCAL: PLUSVÀLUA. Efectes de la nova sentència

04-11-2021

Amb data 26 d'octubre de 2021, el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional i nul·la una part de la regulació legal de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, el conegut com a Impost sobre Plusvàlua. Amb independència dels moti [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Avantprojecte de llei pel dret a l'habitatge

03-11-2021

El Consell de Ministres ha pres en consideració en primera lectura l'Avantprojecte de Llei pel Dret a l'Habitatge. Es tracta d'una norma pionera en l'actual etapa democràtica, que reforça l'exercici del dret constitucional oferint instruments efectius a les Administracions terr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Plusvàlua municipal

03-11-2021

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública analitzarà la sentència del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1 paràgraf segon, 107.2 A) i 107.4 del text refós de la Llei de les Hisendes Locals. Els art [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Full de ruta per accelerar la transició energètica a Catalunya

03-11-2021

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, han presentat el full de ruta per accelerar la transició energètica a Catalunya. En una conferència conjunta, amb [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Modificació del decret d'energies renovables per accelerar la transició energètica a Catalunya

03-11-2021

El Consell Executiu ha aprovat avui la modificació del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, amb l’objectiu d’introduir-hi millores per accelerar la implantació d’en [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

MITECO llança un procés de participació per a recaptar informació sobre projectes de reducció d'emissions

03-11-2021

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha obert un procés de participació pública per a recaptar expressions d'interès que facilitin la definició i concreció de les línies estratègiqu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

LABORAL: Publicades noves subvencions al DOGC

03-11-2021

Al  Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) s'han publicat dues resolucions d'interés en l'ambit laboral: RESOLUCIÓ EMT/3189/2021, de 22 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, en relació amb les actuacions al Programa TLN Mobilicat [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

TRANSPORTS. Certificat d'aptitud professional per a conductor o conductora: 6a convocatòria proves 2021

03-11-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat la RESOLUCIO VPD/3135/2021, de 19 d’octubre, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la sisena convocatòria de l [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pla de prevenció i reducció del frau fiscal: informe de resultats 2020 i implementació de noves mesures

03-11-2021

L’Agència Tributària de Catalunya, segons l’Informe de resultats del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries, el 2020 ha tornat a assolir un màxim històric en la lluita contr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Consultes de la DGT

03-11-2021

Us facilitem un nou recull de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT) de setembre de 2021, relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

foto noticia

LABORAL: Llei de facilitació de l'activitat econòmica

03-11-2021

El Departament d'Empresa i Treball està tramitant el Projecte de decret del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica. Per aquest motiu, i amb la finalitat de donar participació als ciutadans en el procés d'elaboració del Projecte, el DOG [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IVA: Consultes de la DGT

03-11-2021

Us facilitem un document amb la relació íntegra de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT), relatives a l'impost sobre el Valor Afegit (IVA) i realitzades durant els mesos de juliol i agost de 2021.

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

03-11-2021

Aquestes són les darreres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Eines d'assistència virtual en el Manual d'IVA 2021Accedir Informe de Recaptació Tributària (setembre 2021)Accedir Actualització Anuari Estadístic: I. Societat [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR