L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat

Arxiu

 

2021

foto noticia

El Govern reforça els criteris socioeconòmics i mediambientals per al desplegament de les renovables

30-06-2021

El Consell de Ministres ha aprovat, a petició del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), noves mesures per a incrementar els beneficis econòmics i socials del desplegament de plantes renovables i d'emmagatzematge en els territoris o [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ampliació de terminis en l'àmbit d'actuació i procediments del Ministeri d'inclusió, seguretat social i migracions

30-06-2021

El passat 9 de juny de 2021 el Ministeri de Treball i Economia Social va patir un incident tècnic de ciberseguretat del seu sistema informàtic que ha afectat el normal funcionament dels seus sistemes i aplicacions informàtiques, així com a les del Ministeri d'Inclusi&oac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia del SOC

29-06-2021

Ja teniu disponible una nova graella de la cita prèvia d'estrangeria. Aquest mes ens correspon el 15 de juliol de 2021. Per realitzar la vostra sol·licitud heu d’enviar la graella amb el nom de l’empresa i del treballador, al correu del SAC (sac@gestors.cat), abans del 8 d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC: Llista de deutors tributaris

29-06-2021

S’ha publicat a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) la llista de persones deutores amb la hisenda pública de la Generalitat de Catalunya per deutes i sancions tributaris pendents de pagament en data 31 de desembre de 2020, [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

29-06-2021

Aquestes són les darreres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: IVA. Models 303, 322 i 390Accedir Dades fiscals de l'Impost de societats. Exercici 2020Accedir Interrupció del servei el dissabte dia 3 de juliolAccedir Reducció del tipus d'IVA al [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

COVID-19: convocatòria subvencions per empreses d'atraccions i serveis restauració fires

29-06-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8445, de data 29 de juny de 2021, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les empreses d’atraccion [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horaris col·legials d'estiu

25-06-2021

Us informen de l’horari d’estiu de la Secretaria Col·legial, les delegacions del Col·legi a Lleida i Girona, i Serveis Centralitzats de Barcelona i Sabadell.   SECRETARIA COL·LEGIAL Juliol i agostDe dilluns a divendres: de 8:30h a 15h   DELEGACIÓ DE [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

COVID-19: ajuts a productors agraris

23-06-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8440, de data 21 de juny de 2021, surt publicada, RESOLUCIÓ ACC/1905/2021, de 16 de juny, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als ajuts a productors agraris per compensar la pè [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

El nou IVA del comerç electrònic

23-06-2021

El pròxim 1 de juliol entra en vigor una de les reformes més profundes que ha experimentat l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a nivell comunitari i també espanyol.Després de diversos anys de generar-se les normes europees, els Estats membres han posat a punt el seu IV [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Transports: Resolució VPD/1921/2021 - CAP transports

23-06-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) s'ha publicat la RESOLUCIÓ VPD/1921/2021, de 17 de juny, per la qual es modifica la Resolució PTO/3367/2009, de 26 de novembre, sobre les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud prof [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Butlletí del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya

23-06-2021

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha publicat la onzena edició del Butlletí del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya. En aquest document, elaborat a partir de les dades de la Comissió de Convenis Col·lectius, integrada per l’ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

23-06-2021

Aquestes són les darreres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Mesures tributàries incorporades en el Reial decret 424/2021, de 15 de juny, pel qual es modifiquen els Reglaments de l'IVA, de les obligacions de facturació i el General de les ac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

COVID-19: convocatòria projectes recerca industrial

23-06-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8440, de data 21 de juny de 2021, surt publicada, RESOLUCIÓ EMT/1888/2021, d'11 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia de subvencions per a la realització de [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

CEOE: Mercat laboral i negociació col·lectiva

23-06-2021

La CEOE ha publicat un informe sobre l’estat del mercat laboral, al qual s'analitza la situació del mercat de treball espanyol, a través de les dades oficials d'atur registrat, contractació i afiliació a la Seguretat Social, corresponents al mes de juny de 2021, pe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari especial Sant Joan

18-06-2021

Us informem dels horaris de les nostres oficines del proper 23 de juny de 2021, dia de la revetlla de Sant Joan:  Seu Col·legial de Barcelona De 8:30 a 14:30h Delegació de Girona De 8 a 15h Delegació de Lleida De 8 a 16h Serveis Centralitzats de Barcelona i Saba [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

COVID-19:convocatòria subvencions comerç serveis i convocatòria subvencions moda

16-06-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8435, de 16 de juny de 2021, surten publicades, d’una banda, la RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels servei [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

ATC: Actualització dels formularis telemàtics del model 620 i d'ajornaments i fraccionaments

16-06-2021

L’Agència Tributària de Catalunya ha actualitzat el disseny dels formularis de tramitació telemàtica del model d’autoliquidació 620 (compravenda de vehicles i embarcacions usats) i de sol·licitud d’ajornaments i fraccionamen [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

COVID-19: Inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris de suport a la solvència empresarial

16-06-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8435, de data 14 de juny de 2021, ha sortit publicada l'ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinarisdirectes de suport a la solvència emp [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Butlletí notícies RED

15-06-2021

Ja podeu accedir al nou butlletí del Sistema RED, publicat per la TGSS.

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

15-06-2021

Aquestes són les darreres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: SII: Publicació nova versió del document tècnic de validacions, descripció del servei web i esquemesAccedir Informes de Vendes, Ocupació i Salaris en les Grans [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Informació de l'AEAT

09-06-2021

Us facilitem la presentació utilitzada pel Departament de Gestió Tributària en la reunió dels grups de treball del Foro de Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios, que va tenir lloc el 3 de juny passat.

foto noticia

Convocatòria d'Ajuts d'Innovació Urbana: La Ciutat Proactiva 2021

09-06-2021

L’Ajuntament de Barcelona,  a través de la fundació municipal BIT Habitat, ha obert la Convocatòria d'Ajuts d'Innovació Urbana: La Ciutat Proactiva 2021, amb l’objectiu de donar suport financer i tècnic a la implementació de proje [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Convocatòria Junta General Extraordinària

09-06-2021

Per acord de la Junta de Govern i de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els Estatuts d'aquest Col·legi, us convoquem a la Junta General Extraordinària, que tindr&agra [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Consultes de la DGT

08-06-2021

Us facilitem un nou recull de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs (DGT) d'abril de 2021, relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

foto noticia

2a convocatòria empreses emergents start-up 2021-2023

07-06-2021

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8424, de data 3 de juny de 2021, surt publicada la RESOLUCIÓ EMT/1699/2021, de 28 de maig, per la qual s'obre una segona convocatòria per a l'any 2021 dels requisits i el procediment per a l'acreditaci&oacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

07-06-2021

Aquestes són les darreres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Models de l'Impost de societats que previsiblement resultaran aprovats en BOE (provisionals)Accedir NOTA DE PREMSA - L'Agència Tributària ha retornat ja més de 4.900 milions [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del web de l'AEAT

01-06-2021

Aquestes són les darreres novetats publicades per l'Agència Tributària al seu web: Impost sobre Transaccions Financeres. Aprovació del model 604Accedir Indicacions per a emplenar els models 189 i 198 en el pròxim exerciciAccedir Informe de Recaptació Tribu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats de la Llei 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica

01-06-2021

El 22 de maig va entrar en vigor la nova Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica.Aquesta nova normativa té per objecte facilitar l'adaptació al canvi climàtic i la transició i implantació d'un model de desenvo [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Butlletí notícies RED

01-06-2021

Ja podeu accedir al nou butlletí del Sistema RED, publicat per la TGSS.

foto noticia

Impost a les emissions de CO2 dels vehicles: finalització del termini per demanar modificacions al padró provisional

01-06-2021

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ens ha comunicat que el proper 4 de juny de 2021 finalitza el termini per demanar modificacions al padró provisional de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

MERCURIO Iniciales

01-06-2021

Des del 27 de maig, s'ha posat en producció a Mercurio Iniciales el formulari Ex01. En aquesta ocasió, el subjecte legitimat serà per defecte l'estranger, excepte en els casos que s'explica a continuació. D'altra banda, cal destacar que es demanaran documents obligatoris [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Entra en vigor el recàrrec de l'Ajuntament de Barcelona a l'IEET

01-06-2021

A partir de l'1 de juny, entra en vigor el recàrrec municipal aprovat per l’Ajuntament de Barcelona en relació amb l'impost sobre les estades en establiments turístics.  La Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector p&ua [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Actualitat laboral i de la Seguretat Social

01-06-2021

La Comissió Laboral i de la Seguretat Social elabora un recull de les principals novetats legislatives publicades cada mes. Al resum s’inclouen, entre d’altra informació, els projectes publicats i la jurisprudència i notícies d’interès d’aq [...]

Llegir noticia completa

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Cristòfol Grober, 3, entresol.
17002 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r.
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR