L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 
foto noticia

Subvencions plans de formació professional per a persones treballadores

15-07-2014

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6662, de data 11 de juliol de 2014, surt publicada l’ORDRE EMO/206/2014, de 7 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels plans de formació professional d’oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s’obre la convocatòria de 2014.

Finalitat i principis: (Base 2)

Els plans de formació d’oferta adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades tenen per finalitat oferir una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses i les aspiracions de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores.

Així mateix, es dirigeix a proporcionar a les persones treballadores una formació que els capaciti per a l’acompliment qualificat de les diferents professions i afavoreixi que les persones treballadores puguin optar a un reconeixement efectiu de la formació que rebin.

Entitats beneficiàries: (Base 5)

1. Poden sol·licitar les subvencions destinades al finançament dels plans de formació intersectorial, que preveu la base 4.a) d’aquest Ordre, les organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives a Catalunya.

2. Poden sol·licitar les subvencions destinades a l’execució de plans de formació intersectorial adreçats als col·lectius de persones treballadores i socis/sòcies de l’economia social, que preveu la base 4.b) d’aquesta Ordre, les confederacions i federacions de cooperatives i/o societats laborals amb suficient implantació a Catalunya.

3. Poden sol·licitar les subvencions destinades al finançament dels plans de formació sectorial, que preveu la base 4.c) d’aquesta Ordre, les organitzacions empresarials i sindicals més representatives o representatives dels respectius sectors a Catalunya, els ens creats a l’empara de la negociació col·lectiva sectorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya als quals es refereix els apartats 2 i 3 de l’article 24 del Reial decret 395/2007, de 23 de març.

4. Els membres associats a les entitats previstes als punts 1, 2 i 3 d’aquesta base que es comprometin a executar la totalitat o part del pla de formació en nom i per compte de l’entitat beneficiària tenen igualment la consideració d’entitats beneficiàries, d’acord amb el que estableix l’article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. També tenen la consideració de beneficiàries les agrupacions formades per les entitats previstes als punts 1, 2 i 3 d’aquesta base, amb entitats que hi estiguin vinculades, que tinguin entre els seus fins el desenvolupament d’activitats formatives, d’acord amb el que estableix l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Termini: (Article 3)

El termini per a la presentació de sol·licituds dels plans de formació intersectorials i específics per a l’economia social finalitza el 8 d’agost de 2014.

El termini per a la presentació de sol·licituds dels plans de formació sectorials finalitza el 15 de setembre de 2014.

Presentació de sol·licituds: (Base 17):

Les sol·licituds s’han de presentar de forma electrònica mitjançant l’aplicació informàtica que està en disposició de les entitats sol·licitants en el web del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (http://www.conforcat.cat), dins del termini establert. La documentació que acompanya la sol·licitud, que per la seva naturalesa no es pugui lliurar telemàticament, s’ha de presentar a la seu del Consorci per a la Formació Contínua (carrer Llull, 297-307, de Barcelona), a la xarxa d’oficines de gestió empresarial, que es poden consultar a la pàgina web (http://www.gencat.cat/canalempresa) o al registre de qualsevol de les dependències del Servei d’Ocupació de Catalunya.

També es poden presentar mitjançant qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/199/, de 13 de gener.

Descarregar documentació:

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Patrocinadors
 • Banc Sabadell
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
 
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR