L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 
foto noticia

ORDRE EMO/54/2015: ajuts en garantia pel finançament empreses economia

30-03-2015

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6840, de data 27 de març de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/54/2015, de 20 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015.

Base 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social.

Base 2. Entitats beneficiàries

2.1. Podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les empreses de l’economia social amb seu social o activitat a Catalunya següents:

a) Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa, incloent-hi les agràries.

b) Les societats laborals.

c) Les federacions de cooperatives.

d) Les societats agràries de transformació.

e) Les empreses d’inserció, els centres especials de treball, i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.

f) Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques prevista a aquesta base.

g) Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Benestar Social i Família.

Base 4. Tipologia de projectes

Es consideren objecte d’ajut les tipologies de projectes següents:

4.1. Projectes d’inversió: s’entendrà per inversió l’adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat. S’entendrà per actiu productiu aquell que s’incorpori a l’activitat principal de l’empresa i, conseqüentment, augmenti el valor de l’immobilitzat brut del seu balanç.

4.2. Projectes de circulant: projectes relatius a l’activitat del dia de l’empresa, necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament de clients.

4.3. L’ajut no es destinarà a finançar la creació ni la posada en funcionament d’una xarxa de distribució a d’altres països.

Base 5. Característiques i condicions

5.1. Aquesta línia d’avals es podrà destinar a quatre finalitats:

a) Els préstecs per al finançament d’inversió en actius fixos d’immobilitzat material i immaterial.

b) Els préstecs per a capitalització d’empreses.

c) Els préstecs per a necessitats de circulant.

d) Els préstecs per a compromisos de pagament per a contractes del sector públic.

Totes aquestes operacions comptaran amb la garantia del Departament d’Empresa i Ocupació, que no podrà ser superior al 80% de l’import del préstec o de l’operació finançada.

Article 3. Sol•licituds i termini de presentació

3.1. El termini de presentació de sol•licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2015.

Base 7. Sol•licituds i documentació

7.1. Les sol•licituds de préstecs i de l’ajut de subvenció s’han de realitzar per mitjà del formulari que estarà a disposició de les persones interessades al web de l’ICF (http://www.icf.cat), al qual s’ha d’adjuntar la documentació descrita a l’apartat 4 d’aquesta base.

Les sol•licituds també es poden presentar en qualsevol de les formes que preveuen l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Descarregar documentació:

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Patrocinadors
 • Banc Sabadell
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
 
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR